-

 • (34)
 • (15)
 • (42)
 •     (12)
 •     (10)
 •     (13)
 • (45)
 • (58)
 • (15)
 • (3)
 • (94)
 • (139)
 •     (12)
 •     (32)
 •     (11)
 •     (3)
 •     (45)
 •    , (20)
 • (2)
 • (6)
 • (10)
 • (299)
 •     (28)
 •     (3)
 •     (29)
 •     (39)
 •     (30)
 •     (24)
 •     (14)
 •    - (4)
 •     (47)
 •     (21)
 •     (33)
 •     (10)
 •     (10)
 •     (27)
 •     (19)
 • (55)
 •     (8)
 •     (16)
 •    , (14)
 •     (1)
 •     (17)
 • (497)
 •     (10)
 •     (18)
 •     (72)
 •     (52)
 •     (21)
 •     (3)
 •     (15)
 •     (5)
 •     (12)
 •     (1)
 •     (28)
 •     (19)
 •     (25)
 •     (19)
 •     (18)
 •     (20)
 •     (20)
 •     (9)
 •     (17)
 •     (88)
 •     (14)
 •     (15)
 •     (68)
 • (27)
 •     (10)
 • (38)
 • (60)
 •     (27)
 •     (1)
 •     (13)
 •     (14)
 • (56)
 •    "Point-to-Point (7)
 •     (23)
 •     (20)
 • (332)
 •     (13)
 •     (25)
 •     (2)
 •     (7)
 •     (1)
 •     (31)
 •     (6)
 •     (4)
 •     (18)
 •     (4)
 •     (3)
 •     (3)
 •     (21)
 •     (13)
 •     (2)
 •     (2)
 •     (15)
 •     (12)
 •     (37)
 •     (3)
 •     (18)
 •     (6)
 •     (28)
 •     (20)
 •     (Cold porcelain) (7)
 •     (8)
 •     (10)
 •     (48)
 • , (177)
 •     (4)
 •     (22)
 •     (20)
 •     (15)
 •     (16)
 •     (46)
 •     (35)
 •     (9)
 •     (19)
 •     (2)
 • (18)
 •     (9)
 • (34)

 -

 -

  _

 - e-mail

 

 -

 -

 LiveInternet.ru:
: 04.02.2012
: 1958
: 49
: 2016

:

.


: (20), (23), "Point-to-Point(7)

: (34), (18), ,(177), (332), (60), (38), (27), (497), (55), (299), (10), (6), (2), (139), (94), (3), (15), (58), (45), (42), (15), (34)
(0)

, 03 2016 . 14:04 +
alona777 [ + !]

. . .

 

  . . .  

 

4195696_1 (700x448, 171Kb)

... ...
/

(0)

, 17 2015 . 14:53 +
[ + !]

. .

 -1 (3) (150x77, 13Kb)
(0)

, 01 2015 . 16:00 +
Elnik14 [ + !]

. 10

 

, , , , , . 10 . 

1. . , , . 

 

/

(0)

, 16 2015 . 11:18 +
alona777 [ + !]

. - Carol Marine.

 

.

 Carol Marine.

 

4195696_cm_1a (650x646, 280Kb)

- +
/

(0)

, 23 2015 . 11:52 +
_ [ + !]

- 94 !

 

- 94 !

,

( )

https://vk.com/yrokiris

 

 

4195696_121345569_bearinhat (412x448, 189Kb)

 

/

(0)

, 16 2014 . 17:27 +
Light_3030 [ + !]

Ýíåðãåòè÷åñêàÿ æèâîïèñü. Ìàñòåð-Êëàññ.

 

  Ýíåðãåòè÷åñêàÿ æèâîïèñü   

Ìàñòåð-Êëàññ.

5179278_sky_2_aa1_1_ (566x700, 331Kb)

Ýíåðãåòè÷åñêàÿ æèâîïèñü ïîçâîëÿåò ñîçäàâàòü êàðòèíû ëþáîìó ÷åëîâåêó, íåçàâèñèìî îò õóäîæåñòâåííîãî îïûòà è ðàçâèâàòü ñâîå òâîð÷åñòâî êàê îïûòíûì, òàê è íà÷èíàþùèì õóäîæíèêàì.
Òàêàÿ êàðòèíà ñîçäàåòñÿ íà ìàñòåðêëàññå ïî ýíåðãåòè÷åñêîé æèâîïèñè. Êàðòèíà ôîðìàòà 24x30 ñîçäàâàëàñü çà íåñêîëüêî ÷àñîâ. Òàêóþ æå êàðòèíó ìîæåòå ñîçäàòü è Âû. Ìîæåòå âûáðàòü äðóãèå öâåòà, äðóãîå äåðåâî, âíåñòè ñâîå òâîð÷åñêîå íà÷àëî. 

×òîáû áûëî ïîíÿòíåé, ñìîòðèòå ñëåäóþùåå ôîòî, ãäå ïðîöåññ ïîêàçàí ïîøàãîâî.
Ìîæíî ðèñîâàòü àêðèëîì íà õîëñòå, ìîæíî ãóàøüþ íà áóìàãå. Âñå î÷åíü ïðîñòî, èçîáðàæåíèå ñîçäàåòñÿ èç øòðèõîâ è ìàçêîâ.

...
/

(0)

, 16 2014 . 17:14 +
Katra_I [ + !]" , , , , !" - .

?

140809154632 (2) (450x671, 218Kb)

:

* . .

* (2% ).

* .

* .

. .

140809154632 (450x300, 105Kb)
,
140809154632 (1) (450x671, 209Kb)

! ! 

...
/

(0)

, 16 2014 . 17:06 +
Light_3030 [ + !]

. -.

 

    

-.

5179278_sky_2_aa1_1_ (566x700, 331Kb)

, , .
. 24x30 . . , , . 

, , .
, . , .

...
/

(0)

, 07 2014 . 11:54 +
alona777 [ + !]

" ".

 

    " "   

 

!

. !

 

 

. .

...   .

, .

! ! .

 

 

4195696_kisti (700x511, 412Kb)

 

, ,  

– 2 .

  .  …

……
/

(0)

, 28 2014 . 19:07 +
fancifully [ + !]

-.

! .

1393577804_ae98b85ebf050a029adbd7ca519f8006 (644x700, 110Kb)

, heart
/

(0)

, 26 2014 . 21:57 +
Rukodelkino [ + !]

, , ,

— , , , . , , , . , .

 

133 >>>>>
/

(0)

, 15 2013 . 17:11 +
alona777 [ + !]

. .

 

    . .   

 

  .

 

4195696_IMG_6883_clipped_rev_2a (700x522, 210Kb)

.

« – ».

… / …
/

(0)

, 05 2013 . 20:57 +
-- [ + !]

- !

 

- - . 

Beschen - - . , , . , , . , . , .

/

(0)

, 05 2013 . 20:25 +
_ [ + !]

. " ":) -

!

? ! "", , Grow Creative. ? !

DSCN5164 - Copy (475x654, 129Kb)

2 (700x350, 130Kb)

1 (700x339, 120Kb)

...
/

(0)

, 09 2013 . 09:54 +
AAUUMM [ + !]

/

(0)

, 22 2013 . 19:44 +
fancifully [ + !]

( )

 

!!! !!!!

!!!!!

, ( - , ))).

  ))))). - )))).

1367304192_73678144_dreamtime_sisters_181_photo_s1 (519x699, 228Kb)

...
/"Point-to-Point

(0)

, 11 2013 . 01:15 +
aventurera [ + !]

" "

, )1.
CIMG7567 (525x700, 576Kb)

2.
CIMG7565 (700x525, 653Kb)

3.
CIMG7552 (700x525, 698Kb)

4.
CIMG7547 (525x700, 718Kb)

5.
CIMG7548 (525x700, 537Kb)
/

(0)

, 10 2013 . 01:32 +
alona777 [ + !]

. .

 

    . . .   

, :

, — « ».

 

  4195696_100665466_4195696_zt_5 (434x463, 123Kb)
  4195696_hffg (388x340, 198Kb)

    4195696_65 (370x678, 102Kb)

 

, . , , . , , . , , , . : , , , . , : - . , , , , , .

… / …
/

(0)

,

, 10 2013 . 01:09 +
_ [ + !]

,

! http://www.rgo-sib.ru/book/articles/42.htm
 (350x350, 42Kb)
/

(0)

, 25 2013 . 22:50 +
-_ [ + !]

.

 

 1. . -, . , , , , .


2. . , ? , . - 9. , ( ).


3. ! . , . , . . . . , .


4. , . , . .


5. . , , . . .


6. . , . . , , . , . .


7. ,


8. - . .


9. - , . - . , , , .., , . .


10. --. , . , , .


11. (Overhand ) . (Underhand) - . . .


12. , . . .


13. . . . , . , .


14. . , . , .


15. . 2, , . . - .


16. ( - . .), . 2 0.7 . . , . ( - ..) .17. . , , . . .


18. . , . , - .19. , . , .20. . , . , .21. , . - , . , . 9. 2, , .


22. , .

( : 1 - , ; 2- . , ;3 - . (, , , ..);4 - . , )


23. , , . , , .

( : , , ? . , , )

:http://www.dragoart.com/
:eadg

 
 : [3] 2 1