-Подписка по e-mail

 

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в EVREN-1

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 25.11.2008
Записей: 316
Комментариев: 59
Написано: 505

Sofi Tram-Semen


КЪАЙГЪЫ СЁЗ

Среда, 27 Апреля 2016 г. 11:31 + в цитатник

12647243_1691066547828244_3899365800379871985_n (494x480, 39Kb)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЪАЙГЪЫСЁЗ

Къарнашы ёлгеннге, джангы элге келдик,
Адетде керекча, къайгъы сёзню бердик,
Сарнау уллу эди, аджымлы ёлгеннге,
Юйюне, Москвадан, сал болуб келгеннге.

Алай сейир этер бир хал болду анда:
Бизни бла ишлеген эгечи, орамда,
Ненча джип болгъанын санаб бизге айтды,
"Биз ма быллайлабыз", деб да ангылатды.

Эки кёзю къургъакъ, къарамы орамда,
Ким келгени бары - аны санауунда,
"Ол джиплеге къара", деб бизге кёргюзтдю,
Алай бла да кёлню кесинден чиркитди.

Ёлген джокъ эсинде, эсиндеги келген,
Багъалы машина, шохла, тенгле, берген.
Да джаным ауруду, аны кёргенимде,
Джуукълукъ дегенни былай кетгенине.

Джаш къаум тиширыу-тойгъа кийиннгенча,
Орта джыллыла да, кёз-къарам этгенча,
Джылау-сарнау этген-тамада къауумда,
Бизни шохубуз да "джип", "келген" къуумда.

Джангыз дуния малы, баш сыйгъа саналыб,
Адамлыкъ деген да гёзенге атылыб,
Къарачай - асылдан бир зат кёрюнмеди,
Бу затны эслей да кёлюм керилмеди.

Бизге не болгъанды, былай бузулурча,
Джангыз ашхын ючюн джашауну къурурча,
Къайдалла адетле, сезимли джюрекле-
Миллет болур ючюн амалсыз керекле?
2010дж.Понравилось: 25 пользователям

Без заголовка

Воскресенье, 24 Апреля 2016 г. 12:06 + в цитатник

2944760_3bc55c0ef6dd9ac731f018f10856f7d0 (400x480, 1278Kb)

 

АЛАЙ ТАНЫРСА

 

Ичи толу бир саутду, Адам деген.

Къыйын тюлдю биреуленни ичин билген.

"Тий", тийгенлей ичиндеги тёгюллюкдю,

Не болгъаны олсагъатлай кёрюннюкдю.

 

Алгъаракъда бир "алимге" алай "тийдим",

Адамлыгъын, сыйын, сырын, барын билдим:

"Тёгюлгени" бир кир сууча, джуумдуча,

Сёлешгени - багуш тилни урумуча.

 

Джауну, тосну дараджасын алай таны,

"Тиер-тиймез" бузуллукъду аны къаны,

Асыл эсе, джарашыулу ангылатыр,

Асылсыз а кир сёзлерин чачыратыр.

 

Ичи толу бир саутду, Адам деген.

Къыйын тюлдю биреуленни ичин билген.

"Тий", тийгенлей ичиндеги тёгюллюкдю,

Не болгъаны олсагъатлай кёрюннюкдю.

 

2015. Москва.


СЕН "АМАН БАР" - ДЕБ СЫТЫЛМА...

Воскресенье, 24 Апреля 2016 г. 11:46 + в цитатник

2944760_12 (600x399, 51Kb)СЕН "АМАН БАР"- ДЕБ СЫТЫЛМА...

 (анамы дерслеринден)

 

Сен, «аман бар»-деб сытылма,

Тар тюшюнюуге батылма,

Хар бар болгъан зат-керекди,

Бу, Кёк-Уллудан, адетди.

 

Аман, харамды, антсызды,

Зорлукъ, ачымсыз, шартсызды,

Алай, игилик - хорлаучу,

Аманны, зорну зорлаучу.

 

Кюн къарангыдан чыгъады,

Кёзбайлангыны къырады,

Зулумну Тюзлюк къаушатыр,

Алай бла Джерни джашнатыр.

 

Аман бла Иги – ёлмезлик,

Бу алам шарты-кетмезлик,

Ала джаудула, шохланмаз,

Бири бирини джакъламаз.

 

Алай аланы сермеши,

Хар кюнде баргъан демлеши,

Аланы бизге танытад,

Сайлар онг бериб, сагъайтад.

 

Алай бла, адам, айыгъыр,

Къалай атларын айырыр,

Не Аман таба айланыр,

Не да Игиге байланыр.

 

Амансыз Иги танылмаз!

Зор болмай, Тюзлюк айтылмаз!

Джаратхан алай этгенди,

Да джорукъ бизге джетгенди.

 

Алай, къагъыша- тартыша,

Джагъа-бойунга джабыша,

Иги бла Аман – джашаучу,

Джашауубузну чайкъаучу.

 

Чайкъауда эсе-кюрешиу,

Кюрешде эсе-кючлешиу,

Алай бла Акъыл онгарыр,

Адамлыгъынг да джангырыр.

 

Сен «аман бар»-деб сытылма,

Тар тюшюнюуге батылма,

Хар бар болгъан зат-керекди,

Бу, Кёк-Уллудан, адетди!

1994. Нью-Йорк.


АТАМА КЮУ (СЕМЕНЛАНЫ ДЖЫРЧЫ СЫМАЙЫЛГЪА)

Воскресенье, 24 Апреля 2016 г. 11:39 + в цитатник

2944760_0000f2pz (215x161, 80Kb)

 

АТАМА КЮУ

(СЕМЕН  улу ДЖЫРЧЫ СЫМАЙЫЛГЪА)

Уллу алам чархын бурад сормайын,

Адам улу бойсунады бурмайын,

Елюм ачыу ийилтеди шартына,

Бир алгъанын къайтармайын артына.

 

Бу ачыуну мен да кердюм, сынадым,

Джан-атамы ёлгенине чыдадым,

Тар кабырда джатханына юрендим,

Ачы кюуню сёзлерине тиллендим.

 

Ата юйюм худжу калыб атылды,

Куанч халым мыдахлыкъгъа батылды,

Джаксыз болуб джангызлыкда арыдым,

Ексюзлюкню не болгъанын таныдым.

 

Туз джыламук кёз джинкими джабханлай,

Джаным ауруй хар бир тангым атханлай,

Ургъан джелде, качхы талча, бюгюлдюм,

Насыб кюнню къаутырындан тюнгюлдюм.

 

«Атам» десем ачы джарам ашлана,

«Атам» десем джюрек ауруу башлана,

Ёхдем башым, онгусузча ийиле,

Мыдах ангым сагъышлагъа кёмюле.

 

«Эл иеси» деучен элле атынга

Багъа бере сени асыл шартынга:

Джыр джырласанг-алтын сынджыр тизгенлей,

Зикир этсенг -джюреклени эзгенлей.

 

Каты джашау санларынгы эмгенлей,

Хар кюнюнгде джарсыулагъа кёмгенлей,

Тюзлюк излей, тюзлюк саклай, арымай

Елюб кетдинг, джарлы атам, джарымай.

 

Ёлгенинге джеталмадым, кенг къалыб,

Ахыр сёзню эшталмадым, кёл алыб,

Разылыгъынг башхаладан айтылды,

Кёзлериме морсул чизги тартылды.

 

Елюм ачыу-джюрегими джигинде...

Елюм джорукъ – джашауму ичинде...

Манга къадар этеригин этгенди,

Джохар атам джер теренге кетгенди!..

 

Джылау этиб, джылау сени къайтармаз,

Бу ачыуум энди келден таркъаймаз…

Елюм ачыу хар кимге да джетерик,

Джер джюзюнден хар бир джан да кетерик…

 

Энди барды мыдахлыкъдан хапарым...

Джангыз тюшдед, атам, сени табарым,

Джангыз кёлдед энди сени джашарынг,

Джан садакъа, джан садакъа ашарынг...

 

Елюм-залим джыламукъну кермезди,

Кадар-залим артыкъ ёмюр бермезди..

Ачы джорукъ джазылгъанды аламда,

Анга тёзюу, аны чегиу - адамда.

20. 10.1981. Терезе.

 


SOFİ TRAM-SEMEN /Стихи и песни/

Четверг, 21 Апреля 2016 г. 18:28 + в цитатник

2944760_545743_394768617219243_100000583233222_1415275_1460424188_n_1_ (320x320, 11Kb)

ТИЛЕК

Келген джолум, таш чачылгъан, тар аушлай,

Талпыу джерим, солуу алыр, кюн турушлай,

Джан атама, муратыма джетейим деб,

Аякъ таяд, тик къаядан кетейим деб.

 

Джел урады, кёз ачдырмай, онгсуз эте,

Ырхы келед, тар аушха, джол тюзете,

Таяма да-билек болур джокъ адамым,

Илинмейин, тирилмейин джокъ мадарым.

 

Ёмюрюмю асламысы сюрдю, кетди,

Джара сала, джан ачыта муал этди,

Хончалагъа кюмюш кюрен тартылгъанды,

Кёзлериме кетмезлик ау атылгъанды.

 

Сюймегеним, сёз джетдире, тыйгъы къура,

Джан насыбым, хауле джеллей, онг-сол ура,

Джекге кетдим, джек-джерледе джерлеширге,

Насыб болмад туугъан джурт бла бирлеширге..

 

Улхучула, алдаучула, джалаучула,

Къабхын къабыб, джыртыб, юзюб джашаучула

Джуртда ёрге чыкъгъандыла, эзеу-эзеу,

Онглу болгъан, джаныб тюшед, кёсеу-кёсеу.

 

Этим-дженгим тыш адамдан суукъ болуб,

Зарлыкъ, зюлюм, тюртюу, атыу азау туруб,

Джакъсыз къалыб къараландым, тамгъаландым,

Къарачайгъа кетмез халда мыдахландым.

 

Сюйген джаным сюймез болду кюе-кюе,

Назик джюрек берчден толду, тие-тие,

Сабий-балыкъ буюрмады джазыу манга,

Джан бас, Аллах, таза кёллю джангыз джанга!

 

Баргъан джолум тикли джолду, ёрлет ёрге,

Тутхан ишим керти ишди, ётдюр тёрге,

Кюч бер манга, муратларым таркъайгъынчы,

Санларымы кёксюл ёлюм байлагъынчы!

2001дж.

2944760_545743_394768617219243_100000583233222_1415275_1460424188_n (320x320, 11Kb)

СУУКЪЛУКЪ

Суукълукъ, сен ие болдунг юйюме,

Джарымазлыкъ ышан салдынг кёлюме,

Эркишими гыбыр хоншу этгенсе,

Джюрегиме мыдахлыкъны чертгенсе.

 

Джашайма да - юйюр джылыу юйде джок,

Къояма да-кетер джерим, аркъам джокъ,

Атам, анам суукъ къабыр орунда,

Эгеч, къарнаш, хар ким -кеси джолунда.

 

Не этейим, кимиме баш салайым,

Мындан кетиб, энди, къайры барайым,

Ёмюр десенг-асламысы кетгенди,

Орналыргъа керти заман джетгенди.

 

Джюрек а бой салалмайды, сынчыйды,

Джашауму бу халына ачыйды,

Тёрт джанымдан, джауум, эме, сёлеше,

Джакъсыз къалдым, аманла бла демлеше.

 

Бир джанымдан, уу джайгъанлай, зарлыкъ бар,

Бир джанымдан, керек табмай, тарлыкъ бар,

Эркишим да, хаулеликге алланыб,

Кёбге тёздюм, болмаз затха алданыб.

 

Бой салмаучу бир адамлыкъ-къанымда,

Тыйыншсыздан кери туруу-джанымда,

Тенг дегенинг- тенгсинмезлей, кёрмезлей,

Бир хал барды чыдаялмаз, тёзмезлей!

 

Джуртум-десем, джан джылытхан, бир къала,

Халкъым десем, ёге кёллю, бир ана,

Терсни-уруб, тюзню тартыб, акъламай,

Керексизге ачыгъанын джакъламай.

 

Кетеме да, джек джерледе, джек- ауруу,

Къалама да, былай джашар, джокъ къарыу,

Арсар болуб, акгыллылыкъ джан джагъа,

Да къалгъанма, кёлеримден джаш агъа.

 

Къадар мени, энтда, сынар-сынайды,

Не этер-деб сеириме къарайды,

Къалыу-ачыу, кетиу-умут, къобайым,

Бел къатдырыб, джек джолуна барайым.

 

Болмаз затны созулгъаны керексиз,

Ит джыйын бла, болмаз болдум, ишексиз,

Да , Аллахым, ёксюзюнге тиренч бол,

Кесинг къору, кесинг тюзет манга джол!

 

1993дж. Черкесск.

2944760_545743_394768617219243_100000583233222_1415275_1460424188_n_2_ (320x320, 11Kb)

АТАМА ТАРЫГЪЫУ

Кюймеген джылытмаз, джанмагъан джарытмаз,

Кюйген атам,   сени,  таныгъан,  унутмаз,

Узакъ кёрген, кёрге, англатмаз кенгликни,

Тенг болмагъан тутмаз, джюрютмез тенгликни.

 

Алим атам, джашаб, бу палахны билдинг,

Сангыраудан, кёрден кёб залимлик кёрдюнг,

Зарджюрек, билимсиз, фахмусуз эм джыртхыч

Сени  тыйды, басды, санга болду къакъгъыч.

 

Джау тышдан келеед, биз билген тёреде,

Кеси халкъы эзген джокъ эди кёреде,

Алай  талай сатлыкъ, сени такъыр этди,

Сен да кёб ачыны, хакъсызлыкъны чекдинг.

 

Барысыны аты,  айтыб-айтылмазды,

Башынгдан ётгенле,  кете, таркъаймазды,

Сени не джыкъгъанын, бюгюн, мен да билдим,

Кайишлик терича илендим, тилиндим.

 

Сени душманларынг къартайыб кетеди,

Мени ашаучум а джангы тиреледи,

Бир зат тюрленмегенд тау Къарачайынгда,

Итлик алгъынчады, къышында, джайында.

 

Сени джарлы къызынг-зар кёзлеге бюртюк,

Уллу джашынг башда тебериб, юркютюб,

Джарашалмад къызынг,  бузукъ джыйынлагъа,

Киралмады къызынг,  къыйыкъ къыйымлагъа.

 

«Кир къол тутхан къалам таза джазмаз»-дер энг,

Джюрек тазалыкъдан, Хакъдан англатыр энг,

Ах, джан-атам, не бар о кёл тазалыкъдан?

Джашауда аман-баш, иги уа-басылгъан!

 

Джылай-джылай, кёзюм кёк кюрен  тартханды,

Джылым чарпа,  бетим айбатлыкъ атханды,

Джауларым да орта джылланы къыргъанды,

Алай джюреклери, алгъынча къаранды.

 

Билген билмезлеге - душман, къанлы джауду,

Тыйгъыч салыулары-туура гыбы ауду,

Алгъынча джауунгу ачыкъ танымайса,

«Джаным» - деген шохха акгыллы къарайса.

 

Хар атламым зарны ёрге къобарады,

Атым сагъынылса «бёрю»-къозгъалады,

Джарлы атам, бюгюн ангылайма сени-

Бу халкъ онгмазлыкъды, тюгенгенди ёзю.

 

Уллусун улутхан бир халкъ, халкъ  болурму?..

Кеси кючюн кесген, джаудан къорулурму?..

Джюрегим джер тенгли, тауумдан юркгенме,

Энтда джек джерлеге,къайтмаз, тебрегенме.

 

Киртабанла –башда, ёзден, бий унукъгъан,

Хан тукъумунг эсе – ёзегин унутхан,

Джакъ табмадым, Абба, не этден, не дженгден,

Да кетиб барама, ызыма келмезден.

 

Беш шай тартхан  башла бирлешдиле,  тутар,

Асыл Къарачайны болгъандыла джутар,

Тукъумсуз-джкъсузла баш къайыргъандыла,

Къайары бучхакъла хакъ сыйыргъандыла.

 

Ай, джан атам, сени табыб бир тарыкъсам,

Балаларынг-нелляй,  халкъынг –не,  англатсам!..

Сенден кёчюб келди манга зор къадарынг,

Не этейим тёзмей джокъ башха мадарым.

 

Уллу эдинг ургъан джелде таралырча,

Закий эдинг джахил, тарбаш зарланырча,

Джуртсюер энг дайым, юлгю болур кибик,

Болмазмеди къызынг,  джау кёзлеге бюртюк?!

 

Ай, джан атам, джана, кёклеге кетгенсе,

Кесинг кибик джанар мени да этгенсе,

Джаханим сынадынг, энди джандет табхын!

Аллах рахмет бериб, нюр ичинде джатхын!

 

Март.2001. Кисловодск.

2944760_545743_394768617219243_100000583233222_1415275_1460424188_n_3_ (320x320, 11Kb)

«ЭСКИ ДУШМАН ДЖАНГЫ ШОХДАН АСЫУ»

(эгечден туугъанга)

Эсги душман джангы шохдан асыулуду,

Не зат этериги, алдан таныулуду,

Къайсы «тюегине» басарны билесе,

Этерик затларын, алгъадан  сезесе.

 

Джангы  шох  а санга-къарангы аушду,

Узун къарамайын, танылмаз къурушду.

Аны ючюн халкъда айтылгъан болур эд,

«Джангы шохдан, эски джауунг асыуду»-деб.

 

Сен эски шохунгу дженгил джау этесе,

Салам-келамынгы олсагъат кесесе,

Бу  да  джагылычды, артда ойланырса,

Айырылгъанлагъа кёлден къыйналырса.

 

1999. Черкесск. РФ.

2944760_545743_394768617219243_100000583233222_1415275_1460424188_n_4_ (320x320, 11Kb)


SOFİ TRAM-SEMEN. Стихи и песни.

Четверг, 21 Апреля 2016 г. 13:51 + в цитатник

2944760_11026594_1639032133050913_6225165173879732791_n (261x193, 8Kb)

ДУНИЯ ХАУХДУ

Ёхдем кёллю, сени кёлюнг тауду

Бараса сен онгсузланы эскермей,

Бу дуния барыбызгъа хаухду

Бир джан къалмаз кёк ёлюмге тюбемей.

 

Уллу кёллю, тутхан джолунг кенгди,

Умутларынг джети кёкге джетерик,

Алай, джерде барыбызда тенгбиз,

Кёкбет ёлюм саныбызгъа тиерик.

 

Бёгек кёллю, ёлмезлик болгъанча,

Тюрте, ата, алгъа тюшген, келгенни,

Тоюмсузча муратла салгъанса

Кёрмез кибик кёксюл бетли ёлюмню.

 

Къыяу кёллю, эки кёзюнг ауду,

Джашайса сен ахыр кюнню эскермей,

Бу дуния барыбызгъа хаухду

Бир джан къалмаз кёк ёлюмге тюбемей.

1990дж. Москва.

2944760_11026594_1639032133050913_6225165173879732791_n_1_ (261x193, 8Kb)

КЪАЧХЫ ЧАПРАКЪ БЛА ЧЫГЪАНАКЪ

Къатхан чапракъла бла, къуру чыгъанакъдан,

Созулма ханс бла, къатхан лана сабдан,

Къач деметни этиб, терезеге салдым,

Сора анга къарай, кенге сагъышландым.

 

Джаз чапракъ джашнай эд, мийик бутагъында,

Лана да чагъа эд, эркин таласында,

Созулма сюе эд, эркин керилирге,

Чыгъанакъ тура эд сюйюмсюз бир джерде.

 

Алай заман келди, бары тозурады,

Ёлюмню бетине, сюймейин, къарады,

Учхан, джюрюген да къара джерге тюшдю,

Ахыр кюнлеринде тенг болду, бирлешди.

 

Мийик бутакъдагъы, уллу кёллю болма,

Тюбюндегилеге огъартын къарама,

Аламда хар барлыкъ тенгди бир-бирине,

Бир-бирине байланч, керекли джеринде.

 

Бир кюн джерге тюшер, учхан, сюркелген да,

Бёджекге тенг болур, кёкде керилген да,

Джер дегенинг-къазан, барын эритиучю,

Джангы кепге салыб, джангы тирилтиучю.

 

Чапракъ, чыгъанакъ да, бир топракъда да эрир,

Джангы сыфат бла дуниягъа келир…

Аламны шартыды-тугъан, джашау, ёлюм!

Мундан къутулалмаз, не алим, не залим!

 

1999. Анкара.Турция.

2944760_11026594_1639032133050913_6225165173879732791_n_2_ (261x193, 8Kb)

БАХАТДИННГЕ

Ауурлукъ басханды, арыгъанма-дейсе,

Дуниядан тарыгъыб, джандан эзилесе.

Да, къарнашым, бошха, былай сызлагъанса,

Менден себеб излеб, кёзге къарагъанса.

 

Мен аурлукълагъа, дерсгеча къарайма,

Ала бла чыныгъыб, джолума атлайма,

Аурлукъ аурду, аны ауур кёрсенг,

Андан къоркъуб, бугъуб, джарсыугъа бёленсенг.

 

Аурлукъ бар эсе-джашаунг да барды,

Аурлукъсуз болгъан, джангыз къабыр тарды.

Джашау ауурлугъу - илеучю санатды,

Бизни кючлендириб, алгъа тюртген затды.

 

Мырды сууча, тюб-тюз, тургъан джашау неди?

Эрингенден башха бизге не береди?

Зор джашау а, къыйнай, джан чыныкъдырады,

Алай бла да джашар къарыу табдырады.

 

Келген ауурлукъгъа, джигитча, тюбечи,

Зоргъа тыйыгъы болуб, тамырын эгечи,

Хар джол кесилгенни бирлешдир, джалгъачы,

Ол ышан бла, ёхдем, аллынга къарачы.

 

Ол заманда санга насыб табыллыкъды,

Хорлам, сени таба, кеси атыллыкъды,

Бютеу адам санга сейир этерикди,

Деменгили, онглу, болумлу дерикди.

 

Джашау, бюгюлгенни, теблеб кетиученди,

Тирелгенни алгъа, джолгъа тюртюученди.

Ауурлукъ басханды, арыгъанма - деме,

Ачымсыз къадаргъа ийилиб тюбеме.

 

Бу къысха ёмюрню ахсыныугъа джойма,

Сен алыр орунну, башхалагъа къойма,

Талпыуну, муратны кёлюнгден къурутма,

Джашау-къазауатды, къарнашым, унутма.

 

Кётюрюлмез джюкню, Аллах, бермеученди,

Джарсыучу, муратха, хазна, джетмеученди,

Санга джюкленгенни сен ташыр кючдесе,

Кеси джазыуунга бош ажым этесе.

 

2010. Стамбул.Турция.

2944760_11026594_1639032133050913_6225165173879732791_n_3_ (261x193, 8Kb)

КЕЧЕГИ САГЪЫШ

Кече къарангысы-алам теренинден,

Кюндюз-Тейри-чакъны, айыкълыкъ кенгинден,

Кече сагъыш – туугъан, ёлген джарсыудады,

Кюндюз сагъыш-джашау, ашау чабыудады.

 

Джашау –деген, кюнлей, алдай, арытыучу,

Мурат-деген алдан-алгъа тарытыучу,

Сермеш бла эриш, уруш - шартыбызды,

Къысха ёмюр, ачыу, ёлюм - хатыбызды.

 

Джазыу-деген, кёзбау, алдаб джюрютюучю,

Арытыб, аурутуб, бюгюб, тигилтиучю,

Джер-дегенин, джутар, сингдирир джаныуар,

Бу джорукъ неденди? - билдирмейди къадар.

 

Туугъан бла ёлюмню арасы – бир атлам,

Неден алай болду? – билги бермейд Алам!

Чирир тёнгегинде, ёлмез джан джюрютген,

Адам-джарлы, сенсе, джюрекни инджитген!

 

2008.Элванкент.Турция.

2944760_11026594_1639032133050913_6225165173879732791_n_4_ (261x193, 8Kb)

 


САГЪЫШЛА

Четверг, 21 Апреля 2016 г. 13:28 + в цитатник

2944760_560666_111749915628631_100003808682320_67940_222461261_n_1_ (240x197, 8Kb)

 

КЪАЧХЫ САГЪЫШ

Къачхы кюнде джюрек шаушал болады,

Санынг дженгил муал болад, талады,

Къыш да, кенгден, джуукълугъун билдире,

Анда-мында хыны джелле келтире,

Терезеге чапракъланы урады,

Чапракъ тёкген терегим да турады,

Тюгю тюшген  джумарыкъча, сюйюмсюз…

Джокъду Джерде ёмюрлюк зат, ёлюмсюз!

 

Алай эсе-не магъана джашауда,

Кюнлей джортуу, излеу, алыу, ашауда,

Нек джан атдыкъ  магъанасыз чабыугъа,

Алгъа чыгъыу, уруу, джыгъыу, табыугъа,

Нек унутдукъ адамлыкъны шартларын,

Нек басдырдыкъ  сыйлыланы атларын,

Нек джашайбыз, ариу сёзсюз, сезимсиз?..

Джокъду Джерде ёмюрлюк зат, ёлюмсюз!

 

Бир кюн чыгъыб кетерибиз, къайтмаздан,

Керек сёзню, айтырынга, айтмаздан,

Биргебизге аллыгъыбыз – бир бусхул,

Сора, некбиз,  дуния  малгъа, былай,  къул?

Алайды да,  суукълукъну атайыкъ,

Адамлыкъны джолларына  къайтайыкъ,

Джаныуарча, былай джашау, сюйюмсюз!..

Джокъду Джерде ёмюрлюк зат, ёлюмсюз!

 

Джашау чакъда иги иннет тутайыкъ,

Зарлыкъ, питна, чалдыуланы атайыкъ,

Хар адамгъа джан джылыуну берейик,

Хар адамны къуанганын кёрейик,

Алай бла  да къуанч хауа джаяйыкъ,

Джайылгъандан биз да насыб алайыкъ!

Къысха ёмюр бош кетмесин,   сезимсиз!..

Джокъду Джерде ёмюрлюк зат, ёлюмсюз!

1998. Гереде. Турция.

 

2944760_560666_111749915628631_100003808682320_67940_222461261_n (240x197, 8Kb)

 

ХАР АДАМ - БИР АЛАМ...

(анамы дерслеринден. бийчеси бла къаугъа этгеннге)

 

Хар бир адам, кеси кибик, бир аламды,

Бичилгени, къыйылгъаны Аллахданды,

Уруб, тюйюб, тюрлендириу,  болмазлыкъды,

Ким этсе да, быллай мурат, толмазлыкъды.

 

Аз билгенле билгенлерин, кёб кёрюрле,

Аз кёргенле, кёргенлерин "кенг" билирле,

Аз билгеннге кёбню айтсанг, сингдиралмаз,

Аз кёргеннге кенгни  айтсанг, англаялмаз.

 

Хар адамда,  кенгли-тарлы,  бир ёз  барды,

Аны ючюн аралары тикди, тарды,

Аны ючюндю къаугъа, тюйюш, англашмазлыкъ,

Дунияда кергенибиз джарашмазлыкъ.

 

Бир тюкенден кийим алыб кийгенликге,

Бир аш ашаб, бирча джашау этгенликге,

Тыш къарамдан, бары бирча болгъанлыкъгъа

Бирча тюлбюз, "адамбыз"-деб айтханлыкъгъа.

 

Хар адамны анг байлыгъы энчилиди,

Хар адамны сезим кючю ёлчелиди,

Ол, туушдан,   хар адамгъа бериледи,

Джашауда да бирда бек аз тюрденеди.

 

Аны ючюн, тюз сенича киши болмаз,

"Бол" деген да, джашауунда чыртда онгмаз,

Алай бла,  "джарашыугъа" къарарыкъса,

"Джарашыу" бла джашар онгну табарыкъса.

 

"Джарашыу"- деб халкъда андан айтхандыла,

Алай бла гюнах ишден къайтхандыла,

Бир заманда бир башханы зорламагъыз,

Сюймегенин этдириб да,  хорламагъыз!

 

Хар бир адам, кеси кибик, бир аламды,

Муну эсде тутхан адам - Адамданды,

"Сен-мен"- деу бла джашасагъыз, чарпылмазсыз,

Джашау джолда, тынч кеттерсиз, абынмазсыз.

Эдирне. Турция. 1999дж.

 

2944760_560666_111749915628631_100003808682320_67940_222461261_n_2_ (240x197, 8Kb)

 

"Мен" болмаса "Биз" да джокъду...

 

Дунияда хар бир джанны, ашаучусу барды,

Аны ючюн джашау былай ачылыды, тарды.

 

Адам кесин ашаучугъа,  тыйгъычла салгъанды,

Алай, кесиашар хырстан, къутулмай къалгъанды.

 

Ашагъандан башхасы-не, джалгъан сёлешиуню,

ТАБЫ  ючюн, ТЮЗНЮ теслеб,  ГЫЛЫН юлешиуню?

 

Ашагъандан башхасы - не, джалгъан шагъатлыкъны,

Эзеу болуб,  азаутишле этген   артыкълыкъны?

 

Ашагъандан башхасы -не,  зарлыкъ къайнатыуну,

Тюз адамгъа, терс адамла,  ачыу чайнатыуну?

 

Ашагъандан башхасы -не,  бирин сындыргъанны,

Джалгъан сёз бла,  джанны къыйнаб, джашауун къыргъанны?

 

Ашагъандан башхасы -не, пачсыклыкъ этгенни?

Питна бла, хыйла бла, муратха джетгенни?

 

Ашагъандан башхасы -не,  казнадан урлауну?

Ара мюлкню,  талан этиб,  миллетни зорлауну?

 

Ашагъандан башхасы -не,  зоргъа кёз джумууну,

Чимдей, эме, ура, теблей, ёргеге чыгъыуну?

 

Туура этин къабмаса да, бу ашау тюлмюдю?

Таща иннет, адеб-намыс, адамлыкъ   кюлмюдю?

 

Кимбиз? Небиз? Нек джашайбыз - деб соралабызмы?

Быллай джашау,  терс болгъанын ангылаялабызмы?

 

Да джау эсек, сора бирге, биз нек джыйылгъанбыз?

Бир халкъ деб да, ат аталыб, неге айтылгъанбыз?

 

Джаныуарны  бар болуму - аны тишиндеди,

Адамны уа, АДАМ  эсе,   онгу  - тининдеди.

 

Тин а, сезим дунияны кенглешдирген хюрдю,

Ол ананы  акъ сютю бла,  джерлешген бир  нюрдю.

 

Дунияда бола тургъан, тинсизликден болду,

Бусагъатда биз баргъан да, аллай  къыйсыкъ  джолду.

 

Алайды да, ойлашыу-деб,  заман шахланганды,

Не бар болуу, не джокъ болуу,  кёзге къарагъанды.

 

Да келигиз, хайыр  иш бла, джюрек джабсарайыкъ,

Кете баргъан  АДАМЛЫКЪНЫ  артха къайтарайыкъ!

 

"МЕН"болмаса "БИЗ" да джокъду,тюшюндюрсюн бу!

"БИЗ"болмаса, "МЕН" да джокъду, бирлешдирсин бу!

2013. Чечня.

2944760_560666_111749915628631_100003808682320_67940_222461261_n_3_ (240x197, 8Kb)


SOFİ TRAM-SEMEN. Стихи и песни.

Четверг, 21 Апреля 2016 г. 13:10 + в цитатник

2944760_602460_539363906089654_826639033_n (480x360, 71Kb)

 

ДЖАШАУУНДА ДЖЫГЪЫЛМАГЪАН АДАМ БОЛМАЗ

(анамы дерслеринден)

Джашауунда джыгъылмагъан адам болмаз,

Бири-джылар, бири-сынар, бири-турмаз,

Бир башха уа, тирелир да, ёрге къобар,

Юсге-башха джабышханны, къагъыб атар.

 

Джылаучула, болушлукъну сакълагъанла,

Болмайдыла хорлам джолну башлагъанла,

Ала, тая, хынчыу, джунчуй, абынганлай,

Джашайдыла башхалагъа табынганлай.

 

Джашау деген, тикге тартхан, ёрлешиудю,

Кюнлерибиз, тер акъдыргъан, кюрешиудю,

Ынгычхаучу тёрде орун алалмайды,

Энчи джолгъа, кеси ызын салалмайды.

 

Санынг сынса, джюрек кюч бла тирелликсе,

Джюрек сынса, Аллахдан кюч тилериксе,

Зоргъа тюшсенг, сый сындырмай, чегериксе,

Эсеб этиб, къутулур джол излериксе.

 

Бир заманда джазыкъсыныу излемегиз,

Керекли зат болмаса да, тилемегиз,

Джау бла джауча турушургъа кёлленигиз,

Игилеге, ашхылагъа тенгленигиз.

 

Алайды да, гитчеликден иленигиз,

Джанны, санны къатдырыргъа юренигиз,

Ёмюр деген, ачымасыз сынаучуду,

Болумсузну юсю бла атлаучуду.

 

Джан аурутуу-адамны баш танымыды,

Къарыусузгъа ёкюл болуу, сынамыды.

Миллетине бала болгъан, алгъышлыкъды,

Деулетине керти болгъан, айтхылыкъды.

2012.

2944760_602460_539363906089654_826639033_n_1_ (480x360, 71Kb)


SOFİ TRAM-SEMEN. Стихи и песни.

Четверг, 21 Апреля 2016 г. 12:44 + в цитатник

54510270_10258848394a50bc81b1c72__GORYASCHIY_KOSTER (101x80, 14Kb)

 

 

 

 

 

ХАЛКЪЫМА

Уллуну улууу ауур

Таушу кенге кетер,

Улутханлагъа дауур,

Айыб эм налат джетер.

 

Уллусун улутхан – джагъым,

Башхагъа байракъ тутар!

Уллунгу улутма, халкъым,

Тарих атынгы джутар!

2000. Черкесск.

 

2944760_54510270_10258848394a50bc81b1c72__GORYASCHIY_KOSTER (101x80, 14Kb)

 

БЕГИЙ  УЛУ АБДУЛЛАХНЫ ТУУГЪАН КЮНЮНЕ

Адамлыкъ бла фахмунг бирге ёрюлген,

Хар ишингде асыллыгъынг кёрюнген,

«Алтын къалам»-деб айтырча, джазгъанынг,

Хар джюрекге джетер кибик, айтханынг.

 

Адебинг бла юлгю болур, къыйылгъан,

Учхарадан кери тургъан, тыйылгъан,

Фахмунг бла  башхалагъа эс берген,

Къыйыкъ затны, юсюн джабмай, терс кёрген.

 

Малкъар халкъны  унутулмаз адамы,

Къарачайны, джан юлюшлю, уланы,

Тюзню айтыр кюч табыучу, бёгексе,

Джарлы халкъгъа сен ёкюлсе, керексе.

 

Аллах сени узун ёмюр джашатсын!

Сен сюйгенни, барын, джазлай джашнатсын!

Ауруу сенден узакъ болсун, тиймезлей!

Насыб  сени тутар болсун, иймезлей!

 

Кюнде кюнюнг  къуанч бла арытсын!

Ёмюрюнгю  алам чагъы джарытсын!

Алгъышлайма сени Туугъан Кюнюнгю!

Кёб джылны джай дуниягъа нюрюнгю!

19.10.2015.

 

2944760_54510270_10258848394a50bc81b1c72__GORYASCHIY_KOSTER (101x80, 14Kb)

 

ДУНИЯ МАЛГЪА ДЖАН АТХАН ТЕНГИМЕ

 

Джер кеси да, тенгим, хауада турады,

Тотур  урху бла бурулуб барады.

 

Ёмюрлюк – дер кибик, аламда не барды?

Бюгюнгю деу тауунг, тамбласында – джарды!

 

Не зат барды ёлмей, тюрленмейин турлукъ?

Ким аталыр Джерге ёмюр ёсер урлукъ?

 

Ёмюр деген-тар джол, къыйыры - батыуду,

Дуния малгъа талпыу – керксиз чабыуду.

 

Андан эсе, рахат, кюнню джашасанг а,

Игилик этиу бла бюсюреу алсанг а!

 

Биргебизге кетер – талай къарыш къумач,

Садакъа бла дуа болур анга байланч.

 

Кимге азыкъ болур джыйгъан хазналарынг?

Алтынынг, кюмюшюнг, санаусуз малларынг?..

 

Алам чархын бурад, санаун санайды,

Заманы толгъанны, таймай, джагъалайды.

 

Биз бирер бюртюкбюз, уллу алам чакъда,

Не магъана барды "джашау" деген затда?..

 

Дуния малгъа быллай бир нек джан атаса?

Быллай бир, не ючюн, къайгъыгъа батаса?

 

Нек эзесе джанны, джалгъан дуния ючюн?

Нек сыраф чачаса джанынгы чакъ кючюн?

 

Кел, хар кюнню сюйюб, анга къуанайыкъ,

Болушлукъ керекге, джетиб, болушайыкъ.

 

Бюсюреу бла дуа – керти байлыкъ олду,

Башха затынг, бары – магъанасыз джолду.

 

Умут сынырсызды, Алам ачымсызды,

Бизден Джерде къаллыкъ – бир адамлыкъ ызды!

 

1994. Нью-Йорк. Ричвуд.

 

2944760_54510270_10258848394a50bc81b1c72__GORYASCHIY_KOSTER_1_ (101x80, 14Kb)

 

АЙТМА МАНГА!..

Айтма манга малдан, мюлкден,

Мелхумлукъдан, кудретлиден!

Бары бошду, ийнан анга!

Сау чыкъдынгмы бюгюн танга,

Анга къуан, сюйюн, учун...

Ёмюр деген - тар учурум!..

Ёлюм деген – джутар- джутхун!..

 

Айтма манга джуукълукъдан,

Ол аз такъыл суукълукъдан,

Заман бла ол азалыр,

Эски джибча халыланыр,

Бу дуньяда хар зат учхун:

Ёмюр деген -тар учурум!..

Ёлюм деген – джутар -джутхун!..

 

Айтма манга сюймекликден,

Таралыудан, кюймекликден!..

Сюймеклик деб бир зат джокъду,

Сезим учуб кетген окъду.

Хар зат бошду, болмаз тутхум!

Ёмюр деген - тар учурум!..

Ёлюм деген – джутар - джутхун!..

 

Айтма манга шохдан, тенгден,

Насыб кюнден, игиликден!..

Шох, тенг десенг чалдыу салыр,

Насыб, асхай, джолда кхъалыр,

Бир къуанч да болмаз тургъун!..

Ёмюр деген – тар учурум!..

Ёлюм деген – джутар- джутхун!..

 

Айтма манга тёрден, тархдан,

Джарсыу берген эшик артдан,

Къалайгъа да ёлюм кирир,

Къалайда да джан берилир,

Къалайда да сан уулхун...

Ёмюр деген – тар учурум!..

Ёлюм деген – джутар -джутхун!..

 

Кюнлерибиз - чабхан, джортхан,

Джашаубуз - къан тер акъгъан,

Магъанасыз хар ишибиз,

Зарлыгъыбыз, эришибиз!

Джашау джолу – учхан учхун!

Ёмюр деген – тар учурум!..

Ёлюм деген – джутар джутхун!..

 

2010. Анкара. Турция.

 

2944760_54510270_10258848394a50bc81b1c72__GORYASCHIY_KOSTER_3_ (101x80, 14Kb)

 

 

НЕК ДЖАРАТЫЛДЫКЪ?..

 

Ишексиз, барды  магъана

Сынырсыз болгъан Аламда,

Бу Джер юсюнде джашауда,

Тюрлениу, ёлюу, тууууда.

Бирлешмез хар зат, бирлешген,

Келишмез хар зат келишген,

Аламны тутхан бу тюзен,

Бизге джан урху юлешген,

Неден къурулду, керилди-

Бизге да, хаухха, берилди?

Кёб тёлю соруу соргъанды,

Алай джуабсыз къалгъанды.

Биз да къалыкъбыз джуабсыз,

Кетерик болуб, амалсыз.

Ишексиз, барды магъана

Бизни бар этген Аламда,

Алай ол сырны ким ачар?

Алам ташасын ким чачар?

Тёлюле келиб, кетиучю…

Джашаугъа ажым этиучю…

 

2010. Анкара.

 

2944760_54510270_10258848394a50bc81b1c72__GORYASCHIY_KOSTER_4_ (101x80, 14Kb)

 


SOFİ TRAM-SEMEN. Стихи и песни 2010-2016гг.

Четверг, 21 Апреля 2016 г. 12:26 + в цитатник

 

ЁКЮНМЕ ДЖАШАУУНГА.

Халкъ айтханлай, «джангыз, джанган джылытады,

Джаныз, джанган башхаланы джарытады»,

Джанар ючюн палахланы ётериксе,

Сёз кёлтюрюб, зорлукъ чегиб, тёзериксе.

 

Алай бла, сезим, джюрек чыныгъады,

Халинг къатыб, адамлыгъынг къыйылады,

Сен чекгенни башхалагъа тилемейсе,

Джаунга да, ачыу, чачыу теджемейсе.

 

Къыйынлыкъда кёлюнг назик болуучанды,

Назик джюрек сезим бла толуучанды,

Сезим эсе, башхалагъа джайылады,

Алагъа да хузур кюрен къайылады.

 

Алай бла адамлыгъынг иленеди,

Акъыл зорлай, тюшюнюуюнг кериледи,

Тирелиуюнг алдан-алгъа бардырады,

Джашаунга хорлам энни салдырады.

 

Сен ёкюнме, джанганынга, джарсыуунга,

Сени къыйыб, бичим берген джазыуунга.

Халкъ айтханлай, «джангыз, джанган джылытады,

Джаныз, джанган башхаланы джарытады».

22.10.2015г.


Метки:  

ДЖУРТУМА АЧЫУ

Четверг, 21 Апреля 2016 г. 12:16 + в цитатник

54510270_10258848394a50bc81b1c72__GORYASCHIY_KOSTER (101x80, 14Kb)

 

 

ДЖУРТУМА АЧЫУ

Суу бокъланса, кири башха чыгъыучанды,

Кърал къатышса, аман орун алыучанды,

Булбул кетсе, кёкге къаргъа  чыгъыучуду,

Къакъ-къакъ эте, джырчы болуб джырлаучуду.

 

Алай болду, ата джуртум,  ахсынырлай,

Болумлугъа джол джабылды, тыкъсынырлай,

«Малинала» джайылдыла деулетиме,

Джарашалмай аны ариу келбетине.

 

Джукъ айтханлай, асылсызла, аууз ачыб,

Кир иннетни, кир сёзлени кенге чачыб,

Эзеу болуб, тамгъа салыу, тамаллашды,

Гылчы, бетсиз,  ётюрюкчю шогъайлашды.

 

Бусагъатда тюзню айтхан, тилиниучю,

Терсге къуллукъ этгенинг а, керилиучю,

Терсни ачхан-къаллы джауча, терслениучю,

Джарлы халкъ да, не этерден терсейиучю.

 

Тёзюм джокъду, тарбашланы кемлигине,

Къымгъычланы,  гыл ишинде, итлигине,

Фахмусузну фахмулугъа чабханына,

Асылсызны асыл орун алгъанына!

 

Тёзюм джокъду, болмазланы болгъанына,

Джуртуму да  чарт-гуртладан толгъанына,

Тёзюм джокъду, мындан ары, бу туруугъа-

Бизни тартыб, эмиб баргъан батыуулгъа.

2016.


НЕ СТАЛО РОДИНЫ

Четверг, 21 Апреля 2016 г. 11:50 + в цитатник
54510270_10258848394a50bc81b1c72__GORYASCHIY_KOSTER (101x80, 14Kb)

РАЗМЫШЛЕНИЕ

Не стало жизни в этой «мерзлоте»,

Сейчас мне все предстало в наготе,

Как непригляден новый мир российский!..

Не выдает уж мозг веселых мыслей,

Не радует и сердце доброй страстью.

Все одержимы деньгами и властью.

Тому, кто слаб сейчас защиты нет,

Лишь только сильным светит ныне свет.

Все на продаже-тело, честь и совесть...

Такую, вот, нерадостную повесть

Нам пишет Рок, любитель странных дел,

Отчизны, исковеркавший, предел.2000г.

БАЙЧЫНЫ АХЫРЫ (пьеса в двух действиях. По мотивам нартских сказок)

Среда, 15 Апреля 2015 г. 13:50 + в цитатник

 

 

 

СОФИ ТРАМ-СЕМЕН

(Софья(Суфилья, Соуфилия) Семенова)

 

БАЙЧЫНЫ АХЫРЫ

/"Байчы" деген нарт таурухну тамалына  кёре  джазылгъанды/

 

ОЙУНГА КЪАТЫШХАНЛА:

ДЕБЕТ-адамланы ханы.

ЭЛЛЕЙ-Дебет патчахны урланган къызы.

ХЕЙРИТ-халкъдан джаш.

ТУРХАН-эмегенлени патчахы.

ЭГЕТ-Науруз патчахны урланган джашы.

БАЛИЙ-буу сыфатына кирген къыз.

ХУТ-эбиндир-уста темирчи.

БАЙЧЫ-аман чыпчыкъ, хыйлачы.

1 ЭМЕГЕН-сакълаул.

2 ЭМЕГЕН-къараул.

ГЫБЫ

 

 

 

БИРИНЧИ КЁРЮНЮУ

 

/Хан къаланы тохун сенчасы. Дебет-хан миллетге сёлешеди/

ДЕБЕТ:

Миллетим! Ким билир, мындан ары сизге къаллай бир заман къуллукъ этерме. Ауруу кючлегенди мени, аны ючюн, айтыр сёзюм болуб чыкъгъанма аллыгъызгъа.

Мени джангыз къызым, Эллейни, ол пасыкъ Байчы, эки джылы тола, урлаб, эмегенлени патчахы Турханга бергенин билесиз. Алай бла бизни эмегенлеге бойсундурургъа излеген эдиле да, ол затха мен бой салмадым, къызым амалтын халкъымы тузакъгъа тюшюралмадым. Джаным сытылса да, джангыз баламы джауну къолунда къойуб, сизге эркин джашар онг бердим.

Он алты джылны ичинде, эм айтылгъан джитиле джолгъа чыгъыб, къызны къутхарыр ючюн джан атдыла, алай Турханны джер тюбюндеги къаласына джол табалмадыла. Алай бла, къызымы аладан урлаб къачырыр дыгаласладан тюнгюле, бугюнге джетдим.

Эллейни ёмюрге тас этдим-деген акъылгъа бой салыб къоялмай, быйыл да, акъыл-балыкъ болгъан джигитле эрлик эришмелеге чыкъгъан кюн, аладан къызны къутхарыр бири чыгъармы эди-деб,  ол дыгалас бла былайгъа чыкъдым.

Бюгюнгю эрлик эришиулеге къатышханла да, мени къызымча, 17 джылгъа киргендиле, джигитликге ёшюн ургъандыла, энди  аланы ичинден бир джигит чыгъыб, Турханны къаласына джол табыб, къызны къутхарыргъа алланырса, ол джигитни, туугъан баламдан башха кёрмезге, халкъым, сени аллынгда сёз береме.

Бу джол къыйын болгъаны ючюн, "сен бар" дерча тюлдю. Бу джолда адамны армау этер кёб тюрлю тыйгъыч барды, ол себеден, кеси разылыгъы бла, бу ишни баджаргъанга, ханлыгъым да, къызым да ёмюр аманатды.

Къартлыкъ келсе джан джаныучу, ол джаныуну да джандан-къандан,  эт-дженг сериулетеди. Къызымы кюсейме, миллетим!  Айыб этмегиз уллайгъан патчахыгъызгъа.

/Халкъ бир талайны гор болуб турады, сора алгъа Хейрит чыгъады/

 

НЕЙРИТ:

Патчахым!  Мен сабийлигимден бери бу артыкълыкъны эштгенлей турама. Ханбийчени излей джолгъа чыгъаргъа джюрегим тартса да, джылым джетмей, уллула эркинлик бермей, бугюнге келдим. Бусагъатда уа, эрлик эришиулеге киргенден сора, кесим оноу этерча болгъанма.  Бийче къызны излей джолгъа чыгъыу-муратым эди, бусагъатда муратыма джол ачылгъанын, сени сыйлы сёзюнгден англадым. Мен хазырма джолгъа чыгъаргъа.  Дунияда джаным сау болса, ол хыйлачы Байчыны уясына, телисыман Тургъанны къаласына джол табарма. Сыйлы Патчахым! Ханбийчени ызындан мени ий!

ДЕБЕТ:

/ёрге къоба, кёлю тола/

Кимсе сен, джигит улан? Тукумунг-джугъунг къайданды?

 

ХЕЙРИТ:

Айтылгъан атамы сыйына тыйыншлы болалмасам да, айтайым... темирчи Хутну джашыма, талай джылны мындан алгъа, таулада тас болуб къалгъан Хутну.

 

ДЕБЕТ:

Темирчи Хутму? Ол айтылгъан устанымы? Э-э-э, уллу къазанда бишген эт чий къалмаз! Аламат адам эди атанг... /ахсыныб/ Къадары ачы болду... /алгъа атлай/ Былай бир кел, джашым! Къолунгу бир тутайым! /къол тутушадыла/ Хэй, сени атанг киши тенглик эталмагъан темир уста эди... Халкъда аты "чемер Хут" эди, мен аны ахлумча сюе эдим... Бюгюн, бюгече да ол этген киритле, эшик, къабакъ безгиле, къабыргъа джасамала, къама, бичакъ бу къалада туруудан-турадыла, алай бла эсиме тюшмей бир кюн да кетмейди. Игини ёлюмю амандан-дегенлей, не болду эсе да болду, ханлыкъ да эбиндир устасындан къуру къалды. Сау эсе-джолунда, ёлген эсе-керти дуниясында уллу Тейри джагъы болсун!

/Халкъ да, патчахны артындан Тейриге дуа этеди.  Хан Хейритни эркелете, имбашындан къагъа/ Сора сен ол гёджебни джашыса? Хэй, халкъым, деу тамырдан хылеу бутакъ чыкъмаз! Атасыны джашы!..

/Кёзлерине узалады, къарыусузлашады, къараулла патчахны олтуртадыла/

ХЕЙРИТ: Сау бол, сыйлы патчах! Сени кёзджаш ургъан кёзлеринги джарытрмай, ариу Эллейни табмай, мен артха къайтмам, Тейри болушлугъу бла! Ханбийчени алыб келиу-муратымды, антымды!

ДЕБЕТ:  Хейрит! Джигит ул! Къаллай къыйын джолгъа терегенинги ангылаймыса? Байчы алай бош хатачыкъла этиучю аманлыкъчы тюлдю. Ол, аманлыкъ этмей джашаялмагъаны себебли, къатышдырмагъан заты джокъду дунияда. Былайда былай этер-деб бир юренгичлик кёзгюзтмейди. Хар джерде, хар заман, хар тюрлю халда тюрлю-тюрлю хыйлала къурай, адамны бир кёзбаудан, бир башха алдаугъа сюрюклей, къарыуун алыб къоюучанды. Хар тюрлю сыфатха киребилген аман затды. Фитнада фахмусу чексиз-ёлчюусюздю. Бош айтмайдыла анга, алгъа Тейрини чыпчыгъы болуб, аманлыкълары ючюн Джерге быргъалгъанды-деб. Айтыугъа кёре, Джерде Тейрини сюйген адам улуна къаршчы дерт тутуб, алагъа аманлыкъ этиб, джарым джануар болгъан эмегенле бла кёз-къаш  болуб, тейриге ачыу этер муратда хыйла юсюне хыйла эте, алай бла джюрегин сёндюре джашайды. Ол себебден, аны халисин юренген,  аны этерин алгъадан есеблей билген адам алкъын табылмагъанды. Джер къарнындагъы къара джинлеге джол салыб, аладан изин алыб, къара кючню бийлеб, эмеген патчахны сантлыгъын хайырландыра, эмегенлеге, таша бла, акъыл бериучю, баш оноучу болуб турады.

Алай бла, джаны сау болуб, эмеген ханлыкъгъа джол табхан адамны аягъын тайдырмай къоярыкъ тюлдю. Аны лагъымларыны, хыйлаларыны, къабхан салыуларыны учу-къыйыры джокъду.

Алгъаракъда, джаш заманымда, эмеген къалагъа джол ызлай кесим да талай джылны чыкъгъаным ючюн, аны итлигин кесим да сынагъанма.

Алайды да, бу джолда анга тюбемей къаллыкъ тюлсе, ол а, не деуню да абзыратыр бир пасыкъды.

Быланы барын да иги сагъыш эт, таукёл болалмасанг да кёлкъалды болмаз. Алланганынг да уллу адамлыкъды.  Былайгъа чыгъыб,  къызымы эскериб, кёлюмю былай къуандыргъанынг ючюн менден, халкъдан да уллу бюсюреу санга!

ХЕЙРИТ: Эр сагъышын этер, андан сора сёзге джетер! Сёз айтылгъандан сора уа, ишни ахырындан башха бир зат да сагъыш этмез! Бу ишге таукеллигим сабийлигимден келе-келген талпыуду, патхахым! Сёзюм сёздю! Антым антды! Джолгъа чыгъаргъа хазырма, патчахым!

/халкъда огъурагъан ауазла, гор эштиледи)

ДЕБЕТ: (къуанчдан тюрленгени таныла)  Къызымдан бир хапар алалмай ёлюб кетеме- деб къоркъуб тура эдим да, ашхы улан, сен манга джангы ышанууну къуанчын бериб,  джюрегими джангыдан учундурдунг! Быллай батырланы, быллай ётгюрлени ёсдюрген халкъ, къыз сабийни джауланы къолунда къоймазлыгъын англадым.

Джигит, айт, джолгъа не керекди санга? Тартынма! Ауз марданг-борчубузду! Сенден тыяр затыбыз джокъду. Бюгюнден ары нем бар эсе да-сеникиди!

ХЕЙРИТ: Сау бол, сыйлы патчахым! манга бир зат да керек тюлдю.

ДЕБЕТ: Сени ол сёзюнг кенг джюрегинги, адамлыгъынгы танытады, алай джолда джукъ керекли болуб къалырса. Саут-саба, джол азыкъ, алтын-кюмюш, ат. Айт кереклинги!

ХЕЙРИТ:  Атамы къылычы биргемеди. Ол болур манга дагъан. Таулада ауур джюк бла ат-джол тутдурмаз. Былай дженгил кетсем иги болур деб тюшюнеме. Сау бол, патчахым!

ДЕБЕТ: Адамлыкъ бла джигитлик бир болса, кюмюшге салынган къарасаутха къарагъанча болады адам. Сени бу дуниягъа келтирген Тейриге, ата-анагъа салам болсун!

/бираз тургъандан сора/

Халкъым! Уланны джолгъа чыгъара биргелей Тейри дуасын окъуйукъ.

/Халкъ джашны джолгъа алгъышлайды, патчах бла бирге джол дуа окъуйду/

ДЕБЕТ/ХАЛК: Тейри, джакъла,

                           Джан-джанын джокъла,

                           Джаугъа-тий!

                           Шохну ий!

                           Бу деу уланга джол ачхын!

                           Байчыны къудретин чачхын!

                           Барыр джерине элтгин!

                           Сау-саламат бизге келтиргин!

ДЕБЕТ: Халкъым! Къызымдан хапар алыб келсе-бу хан тохана да, мюлкюмю джарымы да аныкъыды! Эллейни табыб, сау-эсен къолума алыб келсе уа, кюеуюм да болур, бютеу мюлкюме ие да болур! Сёзюмю ал, миллетим, ангда мухурла! Сёзюмю бузсам Тейри мени сёлешмез этсин!

/Халкъда къуанчлы къозгъалыу эсленеди/

ХЕЙРИТ: Сау бол, патчахым! Битмеген ишге саугъа бичмейик. Заман акъыллы кишиди,  кесин танытыр! Энди, эркинлик берсенг, анам бла саукъаллашыб, халкъымдан да разылыкъ алыб, джолгъа таланыргъады муратым.

ДЕБЕТ: /кёлю тола/ Да, джигит! Кюн-кюнюнге, ойум-ангынга, кюч-санынга! Ашхы джолгъа!

/Халкъ Хейритни джолгъа алгъышлайды. Джабыу джабылады/

 

ЭКИНЧИ КЁРЮНЮУ

/Джер тюбюнде къурулгъан эмеген къала. Джансыз терекле бла джасалгъан кёзбау терек бачха. Эллей, джангыз, таш ойун ойнай турады. Анга кёрюнмегенлей Байчы чыгъады, талай заманны, джашыртын, джуашланыб, хошланыб анга къараб турады, сора джуукълашады/

БАЙЧЫ: Бу Дуния джаратылгъанлы бери, бу джер тюбю къала, джюрек учундургъан ариулукъ кёрген эсе, ол бюгюндю, былайдады, бусагъатда!

ЭЛЛЕЙ: /ойунун бузмагъанлай/  А-а-а, сенмисе, къарт Байчы? Сёзлеринг кибик ариу ишлеринг да болса эди, сенден аламат чыпчыкъ аламда болмаз эди.

БАЙЧЫ: Къартмы дейсе? Ол ариу аузунг ол эриши сёзню къалай да айталды? Байчы къартайырмы? Ол не сёздю? Биз ёлмез юзюкбюз. Къанатлыланы ичинде бизден джашбет, джашсан, джашсюек джокъду. /джуукълаша, сукъланган хали бла/  Аны юсюне да, сенича суу ариуну  кюн сайын кёре тургъанга муал болуу-ёлген кибикди! Бери къарачы, ариу! Ха! /Бир талайны, аузу бла согъа, учарча тепсейди, алай бла чёрчеклигин танытады/ Къалайды, къарт дегенинг?

ЭЛЛЕЙ: /харх эте/ Алты джюзден атлагъан бир чыпчыкъгъа кёре аман къымылдамайса. Машаллах дейик!

БАЙЧЫ: /джуукълаша, чачын сылар ышан эте/ Ариулукъ да, акъыл да... Хар учундурур зат сенде! Ким насыблы сени табар! Ах!..

ЭЛЛЕЙ: Окъа сёзню уа уста тигиучю ойуу тикгенча тигесе. Марджа болгъа эди, эмеген къалада сёз джаны бла, сени озарыкъ табылса.

БАЙЧЫ:  /махдалгъаны татый, кёл джумушауу тёгюле, тюрлю-тюрлю джюрюу, къымылдау кёргюзте, къызгъа иги джуукълашады/ Сени кибик айтхылыкъ джанга тыйыншлы махдау салыргъа тил да, болум да къайда!..

ЭЛЛЕЙ: /джангыдан харх бола, ойунундан айрыла, Байчыны джумушакъ ыхдыра/ Не омакъ-томакъ бюгюлесе кесинг да! Алай не къадар кюрешсенг да мени къарамымы кесинге бураллыкъ тюлсе. Джаратмайма сени! Аманса! Эришисе! Къартса!

/ташларына джангыдан джарашады, аты-атыб тута ойнайды/

БАЙЧЫ: /Эллейни къолларын ташла бла бирге тутуб кысы/ Сен сыфатха къарама, ариу къыз. Болумгъа къара. Къарнынг ач болса, сыфатдан хайыр келмез. Болуму болгъанны сайларгъа керекди. Эркишини сыфатын не этериксе? Эркишини ариулугъу-болумуду. Болум джокъ эсе, эркиши да джокъду. Энди бу кёзден манга бир къара. Мени къолумдан келмеген бир заит джокъду. Хан бийче кибик джашарыкъса!

/сезгилери къобуб къызны къолун къаты къысады/

ЭЛЛЕЙ: Бошла къолуму! Буз кибик этдинг! Ол суукъ къолларынгы манга тийирме деб ненча кере айтханма санга? Ий дейме да!

БАЙЧЫ: /Эллейни кесине къысар умут эте/ Теличик! Къолларымы суукълугъун джюрегими оту джабарыкъды. /къызны къолун джюрегине сала/ Кёремисе?

ЭЛЛЕЙ: /кючюнден келгенича къаршчылыкъ кёргюзте/ Бошла къолуму, бетсиз! Бошламасанг къычырама! Мен бир ауаз чыгъаргъанлай сакълаулла джетерле, ол заман кёрюрсе кинюнгю!

БАЙЧЫ: /амалсыз болуб бошлай, кёлкъалды этгенча, кесин джазыкъсындырыр халда/ Сени нек сюйдюм быллай бир! Ах, джарлы Байчы! Сени кёзюнге джаш урдурур дунияда бир зат болмады, бусагъатда уа, бу къыз амалтын, кёзлерим толады... Ах, джарлы мен!

ЭЛЛЕЙ: /къолун уа/ Болду! Мындан ары сени бу чабыуулларынга тёзерик тюлме. Атама, къарнашыма да айтырыкъма, керегинги берсинле! Манга тийме деб ненча кере айтханма? Ангыла, манга тиеринги сюймейме! Джаратмайма сени! Англадынгмы?

БАЙЧЫ:/кемсиз мыдахланыб, ёбгелегенин  кёргюзте, сырт буруб, джерге олтурады. Бир талай заманны тынгылай, Эллейни ташла бла кюрешгенине къараб тургъандан сора/ Къойдум-къойдум! Не этерикме! Джанга джюрек бла кесим кюреширме... Алай...Алай, сени алай сюйгенни ол тукъум сындыргъан да айыбды... /кеси кесине, Эллей эштмезча/ Не да келеди къолумдан, джангыз бу къызгъа кесими сюйдюралмайма. Хыйнымы кючю мынга ётмейди. /ауур ахсыныб, джюрегине узала, Эллейге джашыртын кёз джетдире/ Ёлмез юзюкден болсам да, сени амалтын кесиме бир зат этиб къойгъаным болса, къабырыма нарат бутакъчыкъ салыргъа унутма. Кесинге ушагъан нарат бутакъчыкъ... /джыламсырайды. Эллей анга бир талайны къараб туруб, ойунун атады, аны къатына келеди, джанында, кюлюмсеерек, чёгелейди/.

ЭЛЛЕЙ: /аны кёбген суратына кюле/ Э-эй! Байчы! /Байчы кёбюб бир джанына бурулуб тынгылайды/ Къарт Байчы! Эй-хей! Байчычыкъ! Джипа-джипа, чыпчыкъчыкъ! Гу-гу-гу, у-у!..

/Эллей хыликге харх эте, халны джумушатыр муратда, Байчы ары бла бери бурулгъаны сайын ол джанына бара, джарашыр халын танытады/

БАЙЧЫ: /кёзлерин уа/ тарыкъгъа этерик эдинг да? Нек чабмайса Турханга! Хайда, бар тарыкъ!

ЭЛЛЕЙ: /кертиден джумушаб/ Джылама, Байчычыкъ! Кел, бу джол да кечейим сени! Тарыкъмайым. Кел, джангыдан джарашайыкъ да, таш ойнайыкъ!

БАЙЧЫ: /онгусунганын джашыра/ Огъай, джаныма тийгенсе...

ЭЛЛЕЙ: /къуанчлы ташларына джараша/ Къарнашым къайры эсе да тас болгъанды да, нёгерим болмай, ойнаялмай турама. Кел, шох болайыкъ да, ойнайыкъ!

БАЙЧЫ: /кёзлерине узала/ къалай...

ЭЛЛЕЙ: Не къалай? Таш ойнайыкъ, дейме!

/бир талайдан/

БАЙЧЫ: Ах... Не этериксе... Санга дерт туталмайма! Джюрегим къоймайды...

Энди джаныма тиймезмисе?

ЭЛЛЕЙ: /аны сыфатына харх болуб кюле/ Болсун! Тиймезме! Бетинг-къутунг былай кетерин билсем...СёзЁ Джанынга тиймем. Шохлукъ?

БАЙЧЫ: Керти айта эсенг, шохлукъ! Алай, сен мени джанымы къыйнагъанынг ючюн, мен айтхан ойунну ойнарыкъбыз.

ЭЛЛЕЙ: Неди ойунунг?

БАЙЧЫ: Апсаты ойун.

ЭЛЛЕЙ: Ол къаллайды? Мен аны бюилмейме! /анга сюзер къарай/ Хыйла зат этеме деме!..

БАЙЧЫ: Да ышанмай эсенг мени къозгъаудан къозгъаб нек тураса? Ойнайыкъ деген-сенсе, ойнау эсе- ойнайыкъ, тюл эсе-айрылайыкъ! /кёбеди/

ЭЛЛЕЙ: Кёбме, Байчы!.. Болсун. Сени ойунунгу ойнайыкъ. Алай мен аны билмейме...

БАЙЧЫ: Юретейим... Сен марал боласа, мен-уучу. Сен къачаса, мен къуама. Джетсем, джаякларынгы уппа этеме, джеталмасам а, сени учуруб къала тёгерегинде айландырыб келтиреме. Келишдикми?

ЭЛЛЕЙ: А-а-а-, биягъы сен!... Манга тиерге излейсе дейме, хыйлячы?

БАЙЧЫ: /ёбгелей/ Алай аман акъылынг бар эсе, мен ойнамайма.

/Эллей джазыкъсыныб анга джуукълашады, кюле/

ЭЛЛЕЙ: Байчы! Асыры кёбгенден джякъларынг тырс деб атылырча болгъандыла. Тур, мен аланы бир чатлатайым. /Байчыны джаягъын бармагъы бла басады, харх болуб анга къарайды/ Эй-хей! Байчы! /байчы кёлкъалдысын ойнайды, бир джанына атлайды. Эллей ызындан/ Болсун, сени ойунунгу ойнайыкъ. Неге къоркъама, сен мени ёмюрде да джеталлыкъ тюлсе да!.. Хайда! Кел! /къачыб тебрейди/

БАЙЧЫ: /мыйыкъ бура/ Алаймыды? Кёрейик!

/ызындан атылады, Байчы-джююлдей, Эллей харх эте бир талай ойнадыла/

ЭЛЛЕЙ: Джетерсе джетмей а, къарт Байчы! бусагъат ичингу уруб тохдарыкъса! Ха-ха-ха!

БАЙЧЫ: Тохда... Мен сени...

/бютеу кючю бла джетерге кюрешеди, бир кесекден джан солуу этиб, тохдаб, гёбелекгеча чабыб тёгерек айланган Эллейге сукъланыу къарам бла къарайды/

ЭЛЛЕЙ: /чабыуун бузмай, аны селекелей/ Къалайды? Джеталдынгмы? Хорладынгмы? Чаб къара джинлеринге, санга зин берсинле да, дженгилирек чабарча этсинле. Махданчакъ! Ха-ха-ха!..

БАЙЧЫ: /акъыллыча/ Къояйыкъ. Джаныма тийгенсе да чабар-джортар учунуум къалмагъанды.

ЭЛЛЕЙ: Хорландынгмы?

БАЙЧЫ:Хорландым, хорландым! Хайда мин сыртыма. Тазиринги тёлейим!

ЭЛЛЕЙ: Суукъ сыртынга да минмейме! Учхан да этмейме! Джангыз, бир тазирим барды...

БАЙЧЫ:/аллана/ Айт джан джюджегим!

ЭЛЛЕЙ: Сёз бер, ёмюрде "сени бирчик къучакълайым" демезге! "Бетинге тийейим демезге! Менден кенг туруб сёлеширге! "Сюеме" демезге!

БАЙЧЫ: Оу,къанатым! Оу,бурнум!  Ёлтюрюб къойдунг да! Бичакъсыз сойуб къойдунг да! Мен джарлы! Мен хариб!..

ЭЛЛЕЙ: Хорланганса. Тазирими толтурургъа керексе.

БАЙЧЫ: Бу артыкълыкъды!

ЭЛЛЕЙ: Сёз бер, хыйлачы!

БАЙЧЫ: /сермеб аны кесине къыса/ Береме сёз!

ЭЛЛЕЙ/къычырыкъ эте/ Эгет!

БАЙЧЫ: /бошлай/ Къычырма, джан джигим! Ахыр кере къучакълагъанлыгъымды. Мындан сора...

/мыдахланыб, къобуб, бир джанына бурулады/

ЭЛЛЕЙ: /бир кесекден джумушаб/ Болсун, энтда, ахыр кере кечейим. Кел джарашайыкъ да таш ойнайыкъ. Хайда! Кёбме! Санга аллай хал джарашмайды. Андан эсе, къалада не хапар джюрюйдю, аны юсюнден айтчы. /шыбырдай, ойнай/ Тюнене тархха джуукъ тукъумладан мени тилей келгенлени юсюнден не айтырыкъса? Сайладыгъызмы? Кимди? Къаллайды?

БАЙЧЫ:/алдаукъ мыдахланмасын унута/ Не дединг? Тилей келгенле ми дединг?

ЭЛЛЕЙ: Сора сёз кесиуде сен болмагъанмыса?

БАЙЧЫ:/арсарлыгъы таныла/  Огъай... Алай...Къалай...

ЭЛЛЕЙ: О-о-о, бетинг кетиб къалды да... /кюле/ Ай харибчик а! Сора, хаман да, былай сени бла ойнай турлукъма дебми тура эдинг? Манга 17 джыл болгъанды. Мен эрге барлыкъма. Гитче эмегенчиклерим да боллукъду. Эштдингми?

БАЙЧЫ:/джалгъан оюн халын ата/ Теличик. Сен не англайса? /кеси кесине/ Тели Турхан манга билдирмегенлей къызны юйлендирир  акъыл алыб мы айланады, огъесе?

Хай пасыкъ!.. Ол къутсуз эмегенлени бирине бериб, кесини сыфатсыз тукъумун-джугъун игилешдирир дыгаласхамы киргенди эке? /ачыулу/ Адамла тюз айтхандыла "аманга игилик этсенг юйюнге сау бармазса"-деб. Мени телиге санаб тура болурла дейме бу хыбыл джийиргеншлиле! Да, кёрейик! манга джукъ билдирмегенлей кеси башына оноу этерге кюрешгенине къарачы! мыйысыз! Ашыкъмагъыз, алай эсе!.. Мен сизге Байчыны танытайым!

ЭЛЛЕЙ: /анга джити къарай/ Эй, неле-неле шыбырдайса?

БАЙЧЫ: /кесин эскериб/ Не дединг?

ЭЛЛЕЙ: /аны мыдахланганына къуана, джарасына баса/  Мыдахландынг дейме! Тёз, не этериксе. Патчах айтханга къулла, ахлула да бой салыргъа керекдиле. Атам алай этген эсе, боллукъ да алайды.

БАЙЧЫ:/ачыуу бурнуна тиреле/ Огъай, джюджегим, акъыллы айтханга сай акъыллы патчахла бой салыучандыла хаман да. Энди да алай боллукъду.

ЭЛЛЕЙ: Энтда неле эсе да шыбырдадынг, эшталмадым. /ташларын джыя/ Эрикдим сенден. Кетеме. Сау къал, къарт чыпчыкъ! /Байчыгъа уллу кёллю къарай кете башлайды/

БАЙЧЫ: /и чин тартхандан сора/ Бар, ариу! Ариу санларынгы къымылдагъанына къарай бир аз джюрек отуму сёндюрейим.

ЭЛЛЕЙ:/кюле/ Ай харибчик! /омакъ бюгюле, ойнай/ Былай да къара! Былай да къара! Кёрюнгюм сени болсун! Сау къал!

БАЙЧЫ: /джаны тишлеб артындан чабыб сермей/ Чух-ай-ай! Чух-ай-ай!/Эллей къыйдырыу джюрюшюн буза, хахай этиб, тас болады. Байчы ызындан къарай/ Онджети джылы толады. Акъыл-балыкъ болгъанды. Алай эсе уа, муратым толур заман да джетгенди!

 

 

ЮЧЮНЧЮ КЁРЮНЮУ

/Турхан бла Байчы/

БАЙЧЫ: Онбеш джылны мындан алгъа, сен тилегенни мен этдим. Науруз патчахны джерин хапа-сапа этиб, ахлуларын, кесин да ёлтюрюб, мюлкюн, джашын да сени къолунга келтириб бердим. Мени хыйляларым болмаса, сени хыбыл аскеринги, ол кюбеленген нарт аскерле, бичакъ джауну кесгенча кесерик эдиле. Алай, мени кючюм бла, мюлк да, хан улан да сени болдула.

ТУРХАН: /онгсунмагъаны таныла/ Билеме... Билеме... Муну нек айтаса энди...

БАЙЧЫ:/аны сёлешгенине акъыл бёлмей/ Андан сора, ол уллу кёллю Дебетни джангыз къызын джесир этиб, къолунга келтириб бердим. Аны кесинге къыз этдинг, Наурузну джашын да эемеген ул. Мынча джылны ичинде, арабызда не кёлкъалды болса да, мен сени тахсангы кишиге ачмадым, керти тенгча къуллукъ этдим. Хахай, Дебет къаласыны ачхычы-дединг да, эм уста темирчини, къала киритлени этген устаны, Хутну, тутуб, алыб келиб, тузагъынга салдым. Энди сени да сёзюнгю толтурур заман келегенди. Къызынгы, байлыгъынгы да джартысын манга бериб, мени эмегенлени аллында, кюеу да, тарх орундаш да этерге керексе. /ачыулу, къагъыб сёлеше/  Къызгъа акъыл-балыкъ болгъанды. Кюеу сайлагъан зат деб бир хапарчыкъла да джюрюйдюле къалада...

ТУРХАН: /сескеклене/ Ким айтады?

БАЙЧЫ: /селекели/ Тарх бёлмени къабыргъалары шыбырдадыла...

ТУРХАН:/къутулалмазлыгъын ангылай/ Да... Неме... Къарнашым тилерге къалгъан эди да... Баш алыр дыгаласда этилген бир адет кибик эди... Кишиге да билдирмеген эдик... Кеси арабызда... Акъылынгы бёлме, Байчы, шохум...

БАЙЧЫ: /къыза/ Патчах! Мен аллай бошуна сёлеше, бошуна иш эте айланган юзюкледен тюлме! Менде бир тутум барды: айтдынгмы? Эт! Мен алай юренгенме! Сёзюне керти болалмагъанны уа...

/къолларын анга бурады, кёрюнмеген бир кючю бла аны титиретеди, сора бошлайды/

ТУРХАН: /къоркъгъандан тили тутула, кючден солуун ала/ Те...Те...нгим!  Бол...бол...болмагъан затла бла... кесингы къыйнама.  /джылай/ Бек сюеме сени, тенгим...

БАЙЧЫ: Серге кетме, Турхан! Мени сюйгенинги огъурайма, алай, эмегенледеча, эркишини сюйген адетим джокъду. Назик сёзлеринги сюйген Бодуркъанга эштдирирсе. Мени бла уа, кесаматыбызны юсюнден сёлеш. Онджети джыл алгъа берген сёзюнгю тутаргъа къалайса?

ТУРХАН:/таргъа тыйылгъаны таныла/ Бусагъатда... Къарнашым... Кеси да... Алкъын сабийди... Не ашыгъыу барды...

БАЙЧЫ: /ачыуланыб, къолларын анга бура/ Патчах!

ТУРХАН:/хахайлаб къоллары бла башын джаба/ Этме! Этме, Байчы! Тур! Сагъыш этерге керекди...

БАЙЧЫ: Боллукъду сагъыш этгенинг. Бусагъатда, былайда джууаб бер!

ТУРХАН: Мени къарнашым... Хм... Сен аны бла сёлеш... Аны "хо" этдиралсанг... Ол Эллейни кесине тилейди...

ВАЙЧЫ: Ненча кере айтхан эдим мен санга, акъыллы патчах, джуукъла бла юйленирге джарамайды-деб? Адамлагъа тенг болургъа кюрешесиз да, адамлача этигиз! Алада кеси егечин, къарнашдан туугъанын, джуугъун алгъан айыбды. Сизни былай зылдыуай болуб къалгъаныгъыз джуукъларыгъыз бла юйлениуденди. Къан, узакъ къан бла къатышыб турмаса, туугъан-туудукъ зылдыуай болуб къалады.

ТУРХАН: /ёбгелей/ Адетлерибизге къатышаса... Сындыргъан  этесе...

БАЙЧЫ: Ай адетлеригизге аб-чих болсун! Патчах, бери къара, сант къарнашынга игши ангылат, ол къызны менден сыйыралмаз! Ол санга не игилик этгенди, Турхан? Сени тархдан быргъар умутда, эмегенлери бла ненча кере чабыуул этген эди, унутдунг му?   Ким къутхаргъан эди сени? Мен санга Науруз патчахны хазнасын келтирмесем эди, халкъынг анга джакъ болуб, къазанга уруб, бишириб, къабыб да къоярыкъ эди сени! Ол къадар байлыкъны, джашын да алыб келгенимде уа, "акъыллы патчах Турхан" дедиле да тохдадыла! Аллай ишлериммиди сени бурнунгу къанатхан, керек заманынгда къолунгдан тутханым? Халкъынг санга "акъыллы хан" деб турадыла, ол акъылны кёзлею ким болгъанын а экибиз да билебиз дейме. Олтургъан бутагъынгы кесме, Турхан! мен болмасам, бу къалада эки кече къалалмазса. Джолунг арбаздагъы уча къазанга дери боласакъды, андан сора да сюйген халкъынгы къарнында. Мыйынгы уяндыр, бар эсе...

ТУРХАН: Байчы...

БАЙЧЫ: Керти сёз ачыракъ тийиученди... Айтылгъан кертиди, патчах!

ТУРХАН:/амалсыз болуб/ Мен а... Билеме барысын да... Алай... Билмез болурму эдим... Сени игилигинги билеме.... Алай... Тилле... Кимни тыяллыкъса?... Байчы сени алдаб, аякъ тюбюне салыб, эмегенлени эмиб турады-дейдиле. Къолунгдан келгенни этмейсе-дейдиле...

БАЙЧЫ: неле-неле?

ТУРХАН: Сен Дебетни бойсундуруб, аны хазнасын бизге берирге излесенг, аны бир кюнде этер эдинг-дейдиле. Алай а этерге сюймейсе-дейдиле.

БАЙЧЫ:/къыза/ Сени матухлугъун мени ачыууму керти да къобара башлагъанды. "Дейдиле, дейдиле!.." Сен кеси башынг бла бир зат сагъыш эте билемисе? Санга къаллай затла этгеними эскералмаймыса? Майна Эллей...

ТУРХАН: Мен санга аны къызын урла демеген эдим, аны джуртуна орналырча,  халкъын бизге къул этерча, кесин джесир ал не да ёлтюр деген эдим. Ол бусагъатха дери, бизге мыйыкъ тюбюнден кюле, баш эркинликли джашайды. Ол бизге джер юсюне чыгъар мадар бермейди. Хао джерде садакълы аскерлери, джер юсюне чыкъгъан эмегенни олсагъат атыу!... Кёресе джер тюбюне джыйылыб ол Дебетни аманлыгъындан турабыз. Халкъым джер юсюне чыгъаргъа, анда, Деьетни топрагъында джашаргъа сюеди. Сен а, эталлыкъ болгъанлай, аны этерге сюймейсе-дейдиле.

БАЙЧЫ: Хы, англашылды. Хазна бираз азалгъан болур да, мухар эмегенлеге энтда аш керекди! Дебетни къызын келтиргеним а санга аманлыкъ этиу тюл, санга игилик этиудю. дебет джангыз баласыны ызындан келир деб тюшюнген эдим. Ким биле эди, баласындан артыкъ халкъыны баш бошлугъун сюйгенин!..

ТУРГЪАН: Сюйсенг сен не затны да эталлыкъса-дейдиле...

БАЙЧЫ: "Эталлыкъса дейдиле"!.. Джатагъан мухарла! Хазырны джутуучула! Мен табханны къабыб, сыртларындан джатыб тургъанлай, дагъыда алаймы айтадыла?  Ит тойса иесине чабар-дегенлей, мени къыйынымы ашаб, дагъыда мангамы хыршыланадыла?  Къуру темирчи Хутну урлаб, ол аягъы бла келирге унамай тирелгенинде, аны кётюрюб учхан заманымда, къаллай бир кючюм, саулугъум кетгенин билемидиле сегни болумсуз хыбылларынг?

ТУРЪАН: Андан эсе къыйналмай огъуна къалгъа эдинг. Хут-темирчи бир сёз айтмагъандлай къаллай бир джыл сюеледи! Дебет патчахны къабакъ, къала киритлерини сырын бек къаты сакълайды. Хар тюрлю инджитиуню къулакъгъа алмай, тёзюб, бир сёз айтмайды, аман зат! Ол киритлерини ачар онг табылмаса уа, дебетни боусундуруу, къаланы алыу болаллыкъ тюлдю. Хут а тынгылауну басыб турады. Аны келтиргенингден бир хайыр болмады.

БАЙЧЫ: Мен санга устаны алыб келдим. Гыбынг анга бир талай сёз айтдыралмай эсе, менде не терслик барды?

ТУРХАН: Ол гыбынгы къыйнагъанына алкъын киши тёзалмагъанды. Бу уа... Ненча джылдан бери сюеледи ол багъанагъа байланыб! Дагъыда, къаны агъа турса да, къоркъутур къарам бла къарагъанлай турады. Кёзюнде огъу болса урурча... Темир сынджырла юзюледиле дерсе аны къатыб тургъан санларын кёрсенг!.. Аны къарамында бизни селеке этген бир зат барды, бир уллу кёллюлюк... Адамла неден быллай бир уллу кёллюдюле?.. Аны билгени бизге керек болмаса эди, кесим огъуна сойуб, къазанга атар эдим аны! Алай...

БАЙЧЫ: Гыбынг къарт болгъанды. Асыры кёл салыб кюреше болмаз. Мындан ары да джукъ айтыргъа унамаса, аны алай салыб, къараб тургъандан не барды, ёлтюрсюн! Мен а энтда наыбны бир сынайым. Къанатлы сыфатма кирейим да ары бир учайым, бир зат билялыр эсем а!..

 

ТУРХАН: /къуанч аллы бола/ Тюз айтаса, Байчы шохум! Къолгъа алсанг ол къабакъны кесинг ачыб да къоярыкъса!

БАЙЧЫ: /джийиргениб къарай/ санга хар не да алай кеси аллына, бош этилиб къалгъанча кёрюнюб тура болур дейме! Алай эркин учуб учуб,  ауур ишлени этиб айланыр ючюн кюч керекди, патчах! Ол кючню да мен ай, кюн тутулгъан заманлада джыяма! Ай, кюн да хар кюн тутулмайды, акъыллы патчахым. Бусагъатда кесимде, джинлеримде да болгъан къара тотурну барын таусуб турама бу сизни ишлеригиз бла. Ма бу джол учарыма да кючюм джетерми, джетмезми, билмейме...

ТУРХАН: /джарыб/ Шо не этерик эсенг да!... Шо!...Не къарыуунгу да сал!  Хант, мюлк, гёзенле сай болгъандыла. Халкъ экибизни да къазанга джолларыкъды ач болгъанлай. Андан эсе, шохум, амал эт.  Дебетни бойсундуруб энтда хазнабызны кёбейтсенг, джинлеринг да, сен да, къалада къалай сюйсегиз алай джашарсыз. Кюеуюм да болурса...

БАЙЧЫ: Огъай, патчах! Сен къарынны омурау бла къатышдырма! Ал кесаматыбыз бла сёз бегигенди. Эллей ючюн борчуму мен санга тёлеб бошагъанма. /къоркъута/ Байчы джуаш шох бола билгенича, дертли джау бола билгенин да унутма. мен сюйсем, былайдан чыкъгъынчы сени къазанга тюшюрча эте билликме. Ачыуландырма мени!..

ТУРХАН: /къоркъгъандан титрей/ Къой, Байчы... Биз анча джылдан бкери джуукъ болдукъ, шох болдукъ... Бир-бирибизни ангыламау бизге джарашмаз. Арабызда гурушха болмасын. Барысын да айтханымча этсенг-Эллей сеникиди!

БАЙЧЫ: Эталсам эталмасам да, эски кесамат кесаматды! Алай тюл эсе уа.../темичилеь къолларын алгъа узата/ Кесинг билесе не боллугъун... Сени бир чычхан этер кючюм алкъын барды...

ТУРХАН:/от тюшгенча/ Ай! Ой! Уй! Болсун! Болсун! Сен айтхан! Кесматыбыз!.. Сёз!.. /табджан тюбюне бугъады/

БАЙЧЫ:/къолларын эндире/ Къоркъма патчах! Чыкъ! Бы ахыр сёзлешиудю. Мундан да таяр мурат этсенг бир къазма чычхан болуб, бир джыланны тамагъында бууллукъса.

ТУРХАН: /титрей, чыгъа/ Сёз!.. Мундан тайыу джоркъ!.. Сёз, шохум!..

БАЙЧЫ: /хыликгели кюлюмсей/ Шохум!..

/ачыулу чыгъады. Турхан титрей джерге джыгъылыб, окюрюб джылайды/

 

 

ТЁРТЮНЧЮ КЁРЮНЮУ

/Джер юй. Зийдан. Хут сынджыр бла темир багъанагъа байланыб, Гыбы да анга азаб сала турады/

ХУТ: /онгсуз болса да тик туруб/ Ич къандан тоймагъан Гыбы! Къуру мени къанымы ич, башха адамланы мен санга азыкъ этмем. не кюрешсенг да эмегенлени излегенин манга айтдыраллыкъ тюлсе!

/Гыбы къандан тогъайыб кетиб тебрейди/

Кетибми бараса? Тюз этесе! Бираз солуу ал ансы атылыб къаласа тойгъандан!

/Гыбы кетеди. Эшик аз ачылыб къалады. Бир кесекден Эллейни джырлагъан таушу эштиледи. Хут сескекленеди, сора джарый/

Адам ауаз! Мунда адма ауаз къайдан чыкъгъанды?.. Асыры ачыгъандан ангымы таусхан болурмамы? /бир кесек тынгылаб туруб/ Огъай, адам ауазды! /хахай эте/ Эй! Хей! Этген марджа!..  Эй, кимсе сен, джырлагъан?!.. бери кел! Бери кел!

ЭЛЛЕЙНИ АУАЗЫ: Мени ким чакъырады? Э-хей!

ХУТ: Бери кел! Кимсе сен? Адам къызмыса? Бери кел!

ЭЛЛЕЙ: /эшикден башын къарата/ Эй-эй! Ким чакъырды мени?

ХУТ: Къоркъма. Ичгери атла! /къуанч болуб/ Тейри, адам къызы!

ЭЛЛЕЙ: /къарангыда эслеялмай/ Ким барды былайда?

ХУТ: Менме! Къоркъма! Гыбы къандан тоюб бусагъатда кетгенди, бирах къалкъымай ызына келлик тюлдю. Сакълаулла уа Гыбы мунда болгъан сагъатда мени сакъламайдыла. Кир! Къоркъма!

ЭЛЛЕЙ:/алгъа атлай/ Ким барды мунда? А? /къоркъуб ыхдырыла/ А!.. Кимсе сен?

ХУТ: Мен адамма... Сен...

/экиси да бир-бирине сейирсиниб къарайдыла/

Сен бери къайдан чыкгъанса? Кимсе? Къалайданса? Биргенгде ким барды?

ЭЛЛЕЙ: Мен Турхан патчахны къызыма.

ТУРХАН: Патчахнымы дединг?

ЭЛЛЕЙ: Хо. Турханны къызы.

ХУТ:/ачыулу сынджырланы тарта/ Алай боллургъа мадар джокъду!..

ЭЛЛЕЙ:/сейирсине/ Сора нек?

ХУТ: Къалайды атынг?

ЭЛЛЕЙ: Эллей.

ХУТ: /ачый/ Эллей, къызым, сен адам баласыса!

ЭЛЛЕЙ: Ол дегенинг неди?

ХУТ: Сен адамны не болгъанын билмеймисе?

ЭЛЛЕЙ: Огъай.

ХУТ: Сен адамса, Эллей!

ЭЛЛЕЙ: Ангылаялмайма...

ХУТ: Сен ёмюрде адамгъа джолукъмадынгмы?

ЭЛЛЕЙ: Огъай.

ХУТ: Ким болгъанынгы да билмеймисе?

ЭЛЛЕЙ: Патчахны къызыма. Эм къудретли, къуатлы, деменгили миллет-эмегенленденме!

ХУТ: /сынсый/ Ай... Сен эмеген тюлсе, къызым!

ЭЛЛЕЙ: Сен манга къызым деб нек айтаса? Мени атам барды! Сен кесинг кимсе? Адам дегенинг сенмисе?

ХУТ: Сен да адамса.

/Эллей не лерге билмей Хутха тинтиу къарам бла къарай/

ЭЛЛЕЙ: Мени санга ушаш джерлерим барды...Джангыз, сен асыры арыкъса... Сейир-тамаша...

ХУТ: Мен эркишиме, аны ючюн там ушаталмайса. Сен бери къайдан, къалай келгенсе?

ЭЛЛЕЙ: Мен мында, къалада джашайма...

ХУТ: Хаманда мындамы джашадынг?

ЭЛЛЕЙ: Хо. Хаман да...

ХУТ: Алай эсе сен урланган этгенсе. Сора...

ЭЛЛЕЙ: Къалай дединг?

ХУТ: Урланган сабийсе, дейме. санга ушагъан мунда башха джан бармыды?

ЭЛЛЕЙ: Барды. Мени кхарнашым, Эгет. Биз экибиз да бир-бирибизге бираз ушайьыз. Ол санга ушайды...

ХУТ: Къалгъанла уа?

ЭЛЛЕЙ: Къалгъанларыбыз бек уллу, этли, санлыдыла...

ХУТ:/ачыулу/ Мурдар турхан!

ЭЛЛЕЙ: Атагъа къызыны къатында къаллай сёзле айтаса?

ХУТ:/дыгалас эте/ Ол санга ата тюлдю...

ЭЛЛЕЙ: Атамы, тюлмю, кесим сенден иги билеме!

ХУТ: Ачыуланма. мен тюзюн айтама, ариу къыз. Сени къайдан урлаб келтиргенлерин, кимни къызы болгъанынгы билмейме алай, сен эмеген болмагъанынга, адам болгъанынга толу ийнан. башымы кесдириге хазырма ол ётюрюк эсе. Сен къайдан эсе да, адамладан урланыб келтирилгенсе бери...

ЭЛЛЕЙ: /шашырыб/ Мен?.. Урланыб?.. Бери?..

ХУТ: Чыртда эштмегенмисе сен, анда, джерни башында, кюн, ай, джулдуз джарыкъ берген, чегет тала чакъгъан джерледе адамла джашайдыла-деб? Бу хыбыл джаныуарла, ёмюрледен бери, адамланы эркишилерин къырыб, тиширыуларын джесир ала джаныуар тукъумларын, уакъ-уакъ адамгъа ушата барадыла. Адам тилни да алгъандыла. Кёб адамны хазнасын алыб, сабийлерин урлаб, кеслериникиле бла юйлендириб, джангы, адамгъа ушаш тёлю джаратыб тургъандыла. Адам улу быладан уллу зарауатлыкъ чекгенди. Была адамларын ёмюр  джаулары болгъан, джарым джаныуарладыла. Сен да урланган балаладанса...

ЭЛЛЕЙ: /акъыл тиге/ Къаллай тюрлю затла айтаса?... Кимсе сен? Бери къайдан тюшгенсе?  Бу эриши джерде нек тураса? Сени ким байлагъанды? не ючюн?..

ХУТ: Былайгъа мени Байчы бла Турхан байлаб турадыла. Дебет патчахны къаласыны киритлерин къалай ачыллыгъыны юрет деб. Мен а, кесим джюз-минг кере ёлсем да, ол затны къанлыгха билдирмем.  Мен джангызма, мен ёлгенликге джукъ да болмаз, адамла уа, дебет патчахны джарыкъ къаласы уа-ёмюрлюкге джасасынла! Ёлюрме, алай адамлагъа, халкъыма хыянат этмем, джаугъа да патчах къаласыны тахсасын билдирмем!  Мен ёлсем да кюн тюбюнде ханым бла халкъым сау джасасын!

ЭЛЛЕЙ: Къалай тюрлю сёлешесе..."Ёлюрме, алай адамлагъа, халкъыма хыянат этмем, джаугъа да патчах къаласыны тахсасын билдирмем!" Бизде уа "кесинги сакъла, къалгъанла бош" дейдиле... Хм... Сейир...

ХУТ: Мен айтханга ийнан, къызым! не этерик эсенг да ким болгъанынгы,  къайдан келтирилгенинги,  кимни къызы болгъанынгы сор-сорушдур. Сен эмеген тюлсе, сен адамса, Эллей!

/ызына къайтыб келген Гыбыны таушу/

А марджа! Дженгил чыкъ! Къайтыб келеди Гыбы!

/Эллей сылджыраб чыгъады, Гыбы Хутха джуукълашады, Хут батырча/ Кел, Гыбы! Энди уа артыкъ кюч алдым! Бу тешикде мен энди джангыз тюлме! менден сора да барды адам! Хайда, башла!

/Гыбыгъа ёхдем къарайды, Гыбы джабышады/.

 

БЕШИНЧИ КЁРЮНЮУ

/Эгет бичакъ ойун ойнай турады. Эллей чабыб келеди/

ЭЛЛЕЙ: Биягъы сен ойнаймы тураса? Ойна! ойна! Мен а, сен ёмюрде да билмезча бир зат билиб келеме...

ЭГЕТ: /ойнагъанын бузмай/ Билмей а!.. Биягъы сен, болгъанны аулаб, хар джерге бургнунгу уруб айланган болурса да, бир затла эштген болурса! /кюле/ Не да, ол сени ызынгдан къуйрукъча тагъылыб, ахсыныб айланган Байчы санга сёзмю таусханды?

ЭЛЛЕЙ: /ачыуланыб/ Байчы бла сёз таусхан дегенинг ючюн мен санга кёргюзтюрюк эдим, алай бусагъатда сени бла джыртышыр заманым джокъду. Сен ол тели чамларынгы, узун тилинг бла байла да, аузунгда тут!

ЭГЕТ: /кюле, сызгъыра, ойнай, Эллейни тёгерегине чаба/ Кёбдю! Кёбдю! Ха-ха!.. Байчы сени бу сыфатынг бла кёрсе, сюйгенин къояр. Кесинги бир кёрсенг...

ЭЛЛЕЙ: Тый, дейме да, кюлгенинги! Сен манга, бусагъатда, кёлюнг бла тынгыламасанг, артда не бек тилесенг да, санга джукъ айтырыкъ тюлме! Англадынгмы?

ЭГЕТ: Хо-хо! Англадым! Айт хапарынгы! Алай созмай, къычырмай, не кючюнгю да салыб, къысхаракъ.

ЭЛЛЕЙ: /тёгерекге сескекли къарай, къарнашына джуукълаша, шыбырдай/ Биз адамлабыз! Мен да, сен да, адамлабыз! Мен-адам къызма! Сен-адам джашса!

ЭГЕТ:/харх эте/ Неле-неле?

ЭЛЛЕЙ: Биз бери къалай тюшгенинибищзни билмейме, алай биз адамла болгъаныбызгъа ишек джокъду.

ЭГЕН: джыгыра ашайма деб, ала бла бирге уулу хансны джутхан болурса дейме! Бу не сандыракъды? Не адам хапарды ол?

ЭЛЛЕЙ: /Эгетни къатына тарта, шыбырдай/ Биз гитче заманда, бизге къарагъан эмеген къатынны таурухларын эсинге тюшюрчю! Эсингдемиди, анда, джерни башында, джарыкъ кюн бла сары айны тюбюнде, санлары- гитче, алай акъыллары онглу джанла джашайдыла деучен эди. Эмегенле адамла бла къазауат этгендиле дей эди...Ала эмегенлени ёмюрлюк джауларыдыла деучен эди... Эскердингми?

ЭГЕТ: Хо... Аллай бир затла айтыучан эди, алай... Ол таурух эди... Керти тюл... Сен кертиси бла да адамла бардыла дебми тураса? Ха-ха! Къыз акъылы! Ол таурхду, таурух! Эй, сени!..

ЭЛЛЕЙ: Эгет, сен телини телисисе! Къалай бош сагъыш этесе! бери къара! Биз мунда бир эмегенге ушамагъаныбыз санга джукъ сездирмеймиди? Бизни сюегибиз башхаладан гитчеди, джюрюшюбюз башхады, солуубуз таушсузду, бет къаныбыз акъды. Къалгъанлагъа къара!..

ЭГЕТ: Къалгъанла не?..

ЭЛЛЕЙ: /Эгетни ура/ Ой ачыудан джарылыб къалама. Сант сени!.. Къалгъанла бизден уллуладыла да?

ЭГЕТ: Алайды... Сора не?

ЭЛЛЕЙ: Башынга "бе"!.. Не?..

Эмегенле сызгъырыб, хурулдаб джукълайдыла да?

ЭГЕТ: Хо...

ЭЛЛЕЙ: бУРУНЛАРЫ БЛА, КЪАРЫЛА, БУУЛА СЁЛЕШЕДИЛЕ ДА?

ЭГЕТ: Халлери алайды...

ЭЛЛЕЙ: Биз а?

ЭГЕТ: не биз?

ЭЛЛЕЙ: /ачыулана/ бу акъылсызгъа бир къара! Биз башхабыз! Былагъа ушамайбыз! Алай эсе уа, эмеген тюлбюз дейме!

/Эгет хыликге этгенин буза тынгылай башлайды/

Кёб болмай, гёбелекгеми ызындан къуа барыб, терек бачханы къыйырында, бизни иймеучю бир джерле бардыла, алайгъа бардым! Къарайма да, эки къараул боза кеселерин бошалтыб сойланыб джукълай, аланы арасында уа, джер тюбюне баргъан бир эшик... Ичи къарангы... Къарадым, алай эс бёлмедим, сора гёбелекгени къуа, джырлаб башладым. мен джырлаб тебрегенлей да, ол джер тюбю къарангыдан бир таууш эштилди. Сагъайдым, тынгыладым... Шыкъыртсыз, къараулланы уятмай ичине тюшсем а... кёрсенг аллайны кёр, мазаллы багъанагъа темир сынджырла бла байланыб, юсю-башы зыкгыл, болгъаны къан болуб тургъан бир джанны кёреме да къояма. Къоркъуб артха къачаргъа тебрегенлей, ол манга бизнича сёлешиб башлайды. Сейирсиниб сёзюне тынгылагъандан сора уа...

Эгет, ол мунда тузакъда турады кёб заманны. Адам патчахы, Дебетни темирчисиди. Аты Хутду. Ол къадар заманны ичинде мурдар Гыбы къанын ичиб,  инджитиб, ханлыкъ къора, къабакъ, къала киритлени тахсасын алыргъа кюрешиб турадыла. /сагъышлы, джарыб/ Алай ол, не инджилиуню да кётюрюб, ол тахсаны бермегенди, адамларына кертилей турады. Мен аныча сёлешген джан кёрмегенме: " Мен ёлсем да кюн тюбюнде ханым бла халкъым сау джасасын"-деди...

/сагъышлы, кёзлери чыракъ кете тынгылайды/

ЭГЕТ: Бир зат да ангыламадым, Эллей! не адам!.. Не тузакъ...

ЭЛЛЕЙ: /кесин эскериб, къарнашына джана/ Энди санга джукъ англатыр кючюм къалмады! кел, мен сени аны кесине элтейим!

/къолундан тартыб алыб кетеди/

 

АЛТЫНЧЫ КЁРЮНЮУ

/Чегет. Хейрит талагъа чыгъады.. Арыгъаны танылады/

ХЕЙРИТ: Арыгъанма, тейри!  Бир кесек солуйум.

 /хансха джатаракъ къалкъыйды. Къанат таууш эштиледи. Сахнагъа къанатлы кийими бла Байчы чыгъады/

БАЙЧЫ: Адам болур дейме! /Хейритни тёгерегине шыбыртсыз айланыб къарайды/ Туура да адамды! Былайда не иши барды эке? Турханны къаласына былай джуукъ нек келгенди эке? Бу джаш, эшта, алай бош айланган зат болмаз. муну тахсасын билирге керекди. /сагъыш эте/ Не этсем...  Муну былай къоюб кетерге боллукъ тюлдю. Ичин ачдырыр ючюн да лагъым керекди... Хайда Байчы!.. Билирге керекди!.. Билирге...Билирге...

/бурула, джюрюй лагъым излейди/

Хы, табдым! Аны тамам да бу джаратыр сыфаты барды! /Уф-муф-чуф! Улла-гулла-хей!-дей бир тюрлю тепсеуле этеди, джарыкъ къарангылаша, Байчы Хутну сыфатына киреди.

(Бу кёрюнюуню  Хутну ойнагъан артист ойнар)/

Ушадым шойду да Хутха! Ушады-ы-ым!  Къайда, сёлешиб да бир кёрейим, ансы джаш адам ишекли болмасын. /адам сёзню эниклей/ "Джашым, къайры бараса? Къайдан келесе? Кимледенсе?" /кесине ышаныб/ Аламат! Марджа болгъа эди менде Байчыны кёрсе! //Джукълагъан Хейритни инджелей/ Эшта бу Дебетден келе болур. Ол къызыны ызындан кёблени ийген эди.   Бу джарлы да аладан бири болур.  Тамам Турхан къаласына кирир джерге келгени сейирди. Къалай табалгъанды эке?  /кеси кесине/ Хайда, Байчы! Тахса алыу.. /тамагъын къырады, саусуз адамча ынгычхайды/  Эй, ашхы улан, уян, манга бир болуш! А марджа!

ХЕЙРИТ: /уяна/ Не? Кимди мени чакъыргъан?

БАЙЧЫ/ХУТ: Менме, иги джаш! Кеч тынчлыгъынгы бузгъаным ючюн! Чамланма къарт адамгъа! Не эиейим,амалым алай болуб къыйнадым сени.  Бу къалын чегетде аджашыб, арсар болуб тургъанлай, кесимча адам джанны кёрюб къалгъанымда, тёзалмадым... Кеч, джашым! Дебет ханны къаласына элтген джолну кёргюзталлыкъмыса манга? Бек ауур джол тутдум, мындан ары да аджашырсам, кючюм джетмез деб къоркъама.

ХЕЙРИТ: Атам, не кечгинлиги барды... Не рахатсызлыкъ... Сыйынг башымы юсюнде... Джолну уа кёргюзтейим. Кесим да андан келеме.  Сен а къайдан келесе, ата?

БАЙЧЫ/ХУТ: /къуанч ойнвй/ О-о-о, сен да Дебетни  халкъынданса сора!  Я тейри!..

ХЕЙРИТ: Тюз билдинг, ата! Дебетникиленденме.

БАЙЧЫ/ХУТ: О-о-о, къаллай насыб табыб къойдум. Сора сен мени туугъан джеримден келесе!.. О Тейри!.. /Хейритни къучакълай/ Санга этим бир тийсин, джуртума тансыгъымы сенден бир алайым!.. /уста ойунчу кибик аякъларына ийили/ Аякъларынга бир баш урайым... /ийнандырыр кибик джылайды/

ХЕЙРИТ: /Байчыны ёрге тарта/ Ата, алай кемсиз этме! Кесинги къолгъа ал да не болгъанын бир айт. Мен болушур зат бар эсе-бойнум къылдан ингичге. Къолумдан келгенни этерме.

БАЙЧЫ/ХУТ: /джыламсырагъанын бухмай/ мен тейри унутхан  бир насыбсызма. Манга киши да болушалыкъ тюлдю!

ХЕЙРИТ: Ата, былай къарайма да, къайда эсе да сени кёргенча, таныгъанча болама... Алай...

БАЙЧЫ/ХУТ: /олсагъат сакъ бола/ Джангыла болурса, джашым. манга палах келген заманда сен къагъанакъ, не да туумагъан болур эдинг... Ол замандан бери адамла арасында болмагъанма... Кимге эсе да ушата болурса, джашым...

/джангыдан джылайды/

ХЕЙРИТ: сыйлы ата, сени быллай бир ким абзыратханды, айт манга! Кёк бла, уллу Тейри бла ант этеме, санга къыйынлыкъ джетдирген ким эсе да, айыбына джолукъдурмагъанлай къоймам.

БАЙЧЫ/ХУТ: /бекден бек джылай/ Адам аууаз!... Ётгюр аууаз!... Ана тилими бир джигитни аузундан эштдим!.. Джан берирни аллы бла... О Тейри!.. /эс ташлар маталлы хал кёргюзтеди/

ХЕЙРИТ: Ата, былай кмсиз этме!.. Былай абзырама... Мундан ары юйюнге келгенсе. Халкъынг сени къорурукъду, къоркъма!

БАЙЧЫ/ХУТ: Къалайды атаынг, джигит?

ХЕЙРИТ: Хейрит.

БАЙЧЫ/ХУТ: Нечик ариу атынг барды. бурун, ол атны, деу уланларына атаучан эдиле. /кёзлерин ууа/  Ашхы улан, сен джашауунгда  насыбсыз Даханны  хапарын эштгенмисе? Дебет патчахны бийчеси ауушхан кюнден башлаб, джангы туугъан бийче къызчыкъны джан сакълаулу болуб тургъан, аны бла бирге да тас болгъан сакълаул Даханны халкъ эскеремиди?

ХЕЙРИТ: Айыб этме... Билгенле болур... Алай мен... Джашлыгъым, телилилигим болур... Эштмегенме, кеч...

БАЙЧЫ/ХУТ: Дебет патчахны къызчыгъы туар-туумаз, анасы ёлюб ёксюз къалгъан эди. Ма ол кюнден башлаб, мен аны къатында джан сакълаулу болуб, эмчек аналаны анга кесим келтириб, кече, кюн да биргесиндей айырылмай къараб тургъан эдим... Урлангынчы дери... Сау эки джылны!.. Эки насыблы джылны!.. /биягъынлай джыламсырайды/ Онбеш джылны ичинде, хан къызы Эллей да, мен да ул думп боллукъ Байчыны аууна тюшдюк/ ма ол кюнден бюгюнге дери, эмеген патчах, Турханны джер тюбю къаласында, тутмакъда турдукъ. Ол ачыулу кюнден башлаб, бюгюнге дери, алайдан ычхыныргъа джол мараб тургъан эдим да, Тейри умутсуз къоймады. Джолну джашыртын ызлаб, талай кюн мындан алгъа, сакълаууланы учхараларын мараб, башымы тышына атдым. Энди джол тюзетиб, Дебетни ханлыгъына бир джеталсам, аскер алыб къайтыб, хан къызны къутхарыргъады умутум. ма алайды хапарым, джигит.

ХЕЙРИТ: Сейир-тамаша! Бу насбха бир къара!.. Сени манга Тейри кеси тюбетгенди! Сен хан къызны эм джуукъ адамыса, сора!..

БАЙЧЫ/ХУТ: Хо, джигит! Кими болсун, хариб, менден башха!.. Мен аны туугъан кюнюнден бери биргесинеме. Бусагъатда уа, "туу" демей къарамазча, алай бир дуния ариуу болгъанды... /джангыдан бузула/ Эмегеннге эрге берирге сёз таусуб турадыла. Хан къызыбыз ол къутсуз, джарым джаныуар, джарым адам ол джаратыкълагъа  къалай келин болсун!.. /кёзлерин сюрте/ Анда бир ариулукъ, субайлыкъ, назиклик барды... Бет сыфаты уа-суу-сурат!... Ол асыл къыз ёмюр джашауун джер алтында, эмегенле бла къалай джашасын!  Эмеген балалагъа ана къалай болсун!..

/къычырыкъ этиб сарнайды/

ХЕЙРИТ6 Кёлюнгю бас, ата! Ол анда къаллыкъ тюлдю, биз джан бермеден! Байчы бла Турхан, адамлагъа къазгъан уруларына кеслери тюшерле, кёб турмай. Кёлюнгю бас да, манга джол кёргюзт. Мен патчахны къыщзын излей чыкъгъанма. Тейри джолукъдургъанды бизни!  Джол кёргюзт Турханны къаласына. Джаным сау болуб хан къызны къутхармай къоймам!

БАЙЧЫ/ХУТ: Айхай, джигит джаш! Анга уа не сёз барды! Алай а, мен сени ары ашыраллыкъ тюлме... Къартма, саусузма... Биргенгде болсам ынгычхай-ынгычхай, башынга джюк болгъандан башха джукъгъа джарарыкъ тюлме. Джолну уа... Джолну уа хаман кёргюзтейим...

ХЕЙРИТ: Бу джолгъа джангыз чыкъгъанма. Джол табсам-къалгъаны мени ишимди. Сен а къайгъырма. Ханга джетиш да хапарынгы айт. Манга да, анда не къайда болгъаныны юсюнден, акъыл бер... Андан уллу болушлукъ не болукъду!

БАЙЧЫ/ХУТ: Сау бол, джигит  улан! /бир джанына тарта/ Ма бу джолну тутуб тюз Къара къаягъа дери бар. Алайда тёгерегинге къара да, шынкъарт эслемесенг, къара къаяны арасына дери чыкъ. Алайда бир боз таш кёрлюксе, аны, акъыртын, бир джанына ат да, тешик кёрлюксе, къарангыдан къоркъма да, ичине секир. Элли къарыш къадарды мийиклиги, сан сындырыр кибик тюлдю. Аякъларынг джерге тийгенлей, узакъдагъы къаланы чыракъларын эслериксе. Алайгъа, шыкъыртсыз бар. Ким биледи, къызны урлаялгъанынг болса, ызынга да ол джол бла къайт. Ол таша джолду. Алайын сакълаулла сакъламайдыла.

ХЕЙРИТ: Ата, Тейри санга разы болсун! Сау бол! Бар бол! Сени бу уллу болушлугъунгу ёмюрде унутмам.

БАЙЧЫ/ХУТ: Да, джигит, ашхы джолгъа!..

/тирирек кетиб тебрейди/

ХЕЙРИТ: /аны алай дженгил къымылдагъанына шашыра/ Тохда, ата! Къайры кетиб бараса? Дебетни къаласына джол сормадынг да?..

БАЙЧЫ/ХУТ: /хыйласы эскерилир деб къоркъа, джангыдан оюн къура/  О-о-о, ма санга!.. Къартлыкъ деген буду, джашым!.. Сер болгъанма да къалгъанма!.. Къургъакълыкъ джерни къурутханча, къайгъы-сагъыш да мыйыны къурутуб къояды. Джесирлик джылла мени къурутхандыла... Айыб этме... Эскерьтгенинг ючюн сау бол... Хайда, ашхы улан, къалай барлыкъма, кёргюзт джол!

ХЕЙРИТ: /къараучу таба, андан джашыртын/ Сейирди, Тейри! Ёлюб къалыр бир халда тура эди... Дженгил кетиб тебрегени уа... Бу... неме... болурму?... Огъай, Хейрит! Аллай аман затланы акъылынга къалай келтирдинг? Асыры къуангандан несин да унутуб кетгенди джарлы къарт. Аны джеринде болсам, мен да андан къолай боллукъ болмаз эдим... Огъай... Бу нюрлю адам ол пасыкъ бла байламлы болалмаз. Анча джылны ичинде, биринчи кере адамгъа тюбесе, алай этмей, не этерик эди?  /башын силке, сагъышланыб/ Тюшдеча... бир джерденча... мен бу къуатлы сыфатны кёргенме дегенча бир зат барды ичимде... /башын силке/ Тейри!.. Тайдырма мени!..

/Акгыллы болгъан Байчы/Хут аны къатына келеди/

Ата, бу илипинни джагъасы бла барыб турсанг, ючлю джол айырымгъа чыгъарыкъса. Сол джанындагъы джол айырымгъа бурулсанг-Дебет къаласына баргъан джолну къараул къабагъына чыгъарыкъса. Хапарынгы сакълаулланы тамадасына айтсанг, сени патчахха элтирле. Чырмаусуз, чарпыусуз барсанг, тамбла, кюн ауаргъа Дебетге тюбер болурса.

БАЙЧЫ/ХУТ: Сау бол, ашхы улан!

ХЕЙРИТ: Джолунг ачыкъ болсун, ата! Къоркъма, ишни ауурун этгенсе, энди дженгили къалды. Ашхы джолгъа!

               Патчахха салам айт. Хан къызны табмай, аны джесирликден къутхармай туугъан джериме къайтмам!

БАЙЧЫ/ХУТ: Кёз тиймесин!.. Джигит десенг джигит!.. Хайда, энди экибищз да джолгъа атланайыкъ. Тейри бизни бла болсун!

ХЕЙРИТ: Джолунг ачыкъ болсун!

/Хейрит кетеди. Байчы/Хут, кетгенча этиб, сора ызына чартла чыгъады, аны ызындан къарай, къара дуаларын окъуй, тебсеб башлайды/

/ДЖАБЫЙ ДЖАБЫЛАДЫ/

 

ДЖЕТИЧИ КЁРЮНЮУ

/Турхан патчах тоханасында олтурады. Къатында, мыдахланыб, Эгет сюеледи/

ТУРХАН: Джашым, онсегиз кере къачны-къышны, джазны-джайны кёрдюнг, джетген эмеген болдунг. Джокълукъ, къыйынлыкъ не болгъанын билмей, эгечинг Эллей бла биргелей, ойнай-кюле ёсдюнг. Энди эмеген халкъын адетине кёре сени юйлендирир заман джетгенди. /кесичилик эте, джашны кесине тарта/ Келинлик сайлагъанма тюнене. Джюзден артыкъгъа къараб чыгъыб, къарнашым Эмендеуню токъ къызчыгъы, Ризояны сайлагъанма.

/кёлю учунгандан кёзлерин джума/ Анда бир ариулукъ барды!.. Къалач кибик тёб-тёгерек бетчиги, джюрюгени сайын титреген, тишмекчиклеча-джаякълары, тюм санлары, сюеги болмагъанча, джюрюгени сайын къалтырай, кёзлериуа, айтыб турурча, терен орналыб, гитчечикле, къызыл наныкълача джана... О тишлери уа... Узун, къаралдым тишлери, азаулары белгили, ашарыкъ ашагъан заманында, аны азауларыны чыкъырдагъаны къулагъынга аламат келе... Кез алмай къарарса аны къазма тонгуз  джыртханына, баурун чыгъарыб ашагъанына. Там бир эмеген къыз! Там бир аламат балачыкъ!..

ЭГЕТ: /аны айтханын эштмегенлей, кеси сагъышында/ Атам, бир айт, мен къалгъанлагъа нек ушамамайма?

ТУРХАН: /сескеклене/ Къалай?..

ЭГЕТ : Саным, бетим, сёлешгеним, солугъаным, ашагъаным... Мен санга. атама, нек ушамайма?

ТУРХАН: /къоркъгъанын билдирмез халда/ Джашы-ы-ым! Бу сорууну не заман сорлукъса деб тура эдим. Да, сюймесем да санга тюзюн айтайым. /шыбырдай/ Сени бир кесек... бир кесекчик джетмегенинг барды... аны ючюн бизнича болуб къалалмагъанса... Алай сен патчахны джашыса, не ариуда сени эр табса, чапханлай келир. Сен ушамагъанынгш ючюн къайгъы этме...

ЭГЕТ: Эллей а? Аны да джетмегеними барды?

ТУРХАН: Ай, айтдыраса аны да!... Ол да алайды... Кеине джукъ билдириб къойма! менден ариу джокъду деб турсун!

ЭГЕТ: Да биз экибиз барыгъыздан да башха болуб нек къалгъанбыз былай?

ТУРХАН: /амалсыз бола, джалан джарашдыра/Не дегенлигингди?

ЭГЕТ: Биз бютеу халкъдан башха нек болгъаныбызны билирге сюеме! Тюзюн!..

ТУРХАН: /джашдан къоркъаракъ/ да... не этерикме... айтайым... Сиз анагъызгъа ушаб къалгъансыз. Ол да, сизнича, аллайчыкъ эди, алай джюреги джумушакъ, сёзю манга бир татлы тие эди да, хы да сабийле манга ушарла-деб, бийче этиб къойгъан эдим. Сиз а, анга, джарлы бийчеме ушадыгъыз да къалдыгъыз. Эллей туугъанлай, кеси да, ёлдю да кетди. Эмеген халкъгъа ушамаса да, халкъ аны алай сыйлай эди, ёлюгюнден бир тигим алыр ючюн къаланы аллы эмегенледен  толуб, анангы тырнагъына къадар атмай, халкъ алай ашагъан эди. 

 

Сый десенг, сый!.. Сен да, Эллей да, анга ушагъан, аны балаларысыз. Манга да бек багъалысыз.

/джыламсырай бетин уады/ О-о-о, мени сюйген бийчем! татлы тилли бийчем!.. /сора кесин эскериб Эгетге/ Бу сёзню ызын сюрме. Сен къарнашдан туугъанга бар, Ризоягъа, бетлеш, сёлеш, джараш, англаш. Аны алсанг бизге кёб байлыкъ къошуллукъду. Къарнашым чирик байды. Сен хан джашыса. Къала кереги ючюн юйленирге керексе, унутма.

/Турхан Эгетни эмеген адетдеча, бурун ышыу бла саламлайды, сора кетеди. Эгет сагъышлы, акгыллы къалады/

 

СЕГИЗИНЧИ КЁРЮНЮУ

/Чегет. Хейрит чыгъады. Арыгъаны белгилиди/

ХЕЙРИТ: Эшда, къара къая деген джер былайы болур. Нечик да тунакы джерди былайы! Тёгерекге къара деген эди... Шынкъарт болмаса деген эди... Да бир кёз атайыкъ тёгерекге...

 /тёгерекге къарай бир джанына кетеди. Сахнагъа эки эмеген чыгъадыла/

БИРИНЧИ ЭМЕГЕН: /тёгерекни ийисгей/ Бурнум айтыб турады бир къабарыкъ табарыгъыбызны...

ЭКИНЧИ ЭМЕГЕН: Къайтырмы эдик, не эсе да узайыб барабыз...

БИРИНЧИ ЭМЕГЕН: Уугъа чыкъмасакъ, кёресе да, патчах бизге берген ашарыкъ джутмейди бизге!

ЭКИНЧИ ЭМЕГЕН: Къой, къайтайыкъ. Сакълагъан джерибизни бош къоюб кетгенибиз ючюн таякъ тиер, киши джукъ эслеб къойса. Кел, къайтайыкъ!

БИРИНЧИ ЭМЕГЕН: Кимди ол бизни сёзюбюзню этерик? Бойну алай базыкъ эсе аллыма бир келсинчи!.. Ургъаным бла джерни джети къатына кийирирме!

ЭКИНЧИ ЭМЕГЕН: /къоркъуулу/ Байчы кёрсе уа?..

БИРИНЧИ ЭМЕГЕН: Кёрсе кёрсюн! Аман кёзюне учурайма! Ол генезир чыпчыкъмы къоркъутурукъду мени? /шыбырдай/ Тоха сен, кёб турмай мен алагъа оюн кёргюзтюрюкме. Турхан бла Байчыгъа къуллукъ этиб турлукъду дебми тураса?  Мен кеим патчах болургъа деб турама!

ЭКИНЧИ ЭМЕГЕН: Патчах?

БИРИНЧИ ЭМЕГЕН: Да не?.. Ма бу тик ъкаяланы арасында бир таб аушну сайлаб,  адамланы джесир алыб ары джыйсам, Турханны къаласындан ариу къала ишлерикдиле манга. Ол да алай этиб ишлетген эди да къаласын?

/муратлы, боллукъну кёзюне кёргюзте, кёзлери чыракъ кете/ Ингир сайын а адам эт ашарыкъма. Бир татлы этди дейдиле... /ачыулана/Бир кере да бизге тигим этмегендиле къаладагъыла... /къала таба джаныу эте/ Къарнынг джарыллыкъ Турхан! Кёб турмай мен санга кёргюзтюрме...

ЭКИНЧИ ЭМЕГЕН: /тёгерекни джыйылаб/ Гум-чум, адам ийис!..

БИРИНЧИ ЭМЕГЕН: /тёрекни ийисгей, кысгыныкга кире/  Кертиди... Адам... Адам ийис...

/Ала алай эте тургъанлай, джукъ билмеген Хейрит быланы аллына чыгъыб къалады. Эмегенле анга мыллык атадыла, джагъалайдыла, гырмык бла  байлайдыла/

Айтхан эдим да, бурнум айтыб турады деб! Адам! Татлы эт!..

ЭКИНЧИ ЭМЕГЕН: Ол меникиди!  Мен аны сенден алгъа джыйылаб табханма!

БИРИНЧИ ЭМЕГЕН: /экинчи эмегенни айтханын къулакъгъа алмай, Хейритге тёрт джандан къарай/  Аз татлы этинг болмаз! Джаш, къызылджаякъ, джумушакъ, сыйдам... /Хейрит бла ойнай/ Хам-хам-хам!.. Бусагъат бир къабайым бу аламат джаякъланы...

ЭКИНЧИ ЭМЕГЕН: /анга чаба, Хейритни аллына тура/ Ол меникиди! Аны мен ийисгеб табханма. бераллыкъ тюлме. Бу адам-мени ууумду.

/Экиси да Хейритни бир-биринден тарта, соза, бир-бири бла уруша башлайдыла/

БИРИНЧИ ЭМЕГЕН: Алгъа мен ашайым да, къалгъаны сени болсун.

ЭКИНЧИ ЭМЕГЕН: /джылар халда/ Огъай, мен ашарыкъма алгъа!

БИРИНЧИ ЭМЕГЕН: Сен ким боласа да менден алгъа ашаргъа?

ЭКИНЧИ ЭМЕГЕН: Ол мени ууумду!

/Хейрит быладан къутулур обюм эте/ бой салгъанча этиб, сёлешиб башлайды/

ХЕЙРИТ: Деу джанла, тохдагъыз, соймагъыз бир-биригизни! Бираз солугъуз, оноулашыгъыз, мен ада ёлмеден алгъа сизден бир зат тилейим, адет алайды деб эштгенме, эмегенледе...

БИРИНЧИ ЭМЕГЕН: Къара-къара, акъыллы. Муну ашагъан, акъыл ашар. "Деу джанла"...

ХЕЙРИТ: Сиз кимсиз? Мен къалайдама, сыйлы джанла?

БИРИНЧИ ЭМЕГЕН: /экинчиге огъары къарай/ Кёресе, адам огъуна кёргюзтеди манга сый. Мен а... Ух-зух, сени!.. Да, бираздан дуниядан бу сыйлы джанлагъа къурман боллугъун ючюн, биз да сени сыйлай, соруунга джууаб берейик: Турхан ханны сакълаулларыбыз.

ХЕЙРИТ: Ма санга!.. Мен а сизни ханыгъызгъа келечи болуб узакъдан келе турама! мени анга ашырсагъыз а!

БИРИНЧИ ЭМЕГЕН: /къарнын сылай/ Ашырырбыз... Ашырырбыз...

ЭКИНЧИ ЭМЕГЕН: Артда Турхан билсе, келечини келтирмегенибиз ючюн...

БИРИНЧИ ЭМЕГЕН: /анга къолу бла джаныу эте/ Кет сен аман къоркъакъ! патчах!.. Ол сени кибиклеге патчахды, меничалагъа тюл! /Хейритге/ Келечилигинг былайда битсин. Анга айтырынгы манга айт. Мен да хан боллукъма кёб турмай.

ЭКИНЧИ ЭМЕГЕН: Алай...

/Хейрит эмегенлеге къарайды, аланы къара кючюнден къутхарылыр ючюн хыйля бла/

ХЕЙРИТ: Сора ашаргъа башлагъансыз... Англадым. Алай къадарым алай аман да тюлдю, сизнича асыл эмегенлеге аш болгъан сыйды. Адамла алай айтыучандыла. Ёлюм бир кере келеди, ол да сыйлы джанланы къолундан болса, ачы болмаз. Алай ашалмадан алгъа сизге бир солруум барды, анга джууаб берирмисиз?

БИРИНЧИ ЭМЕГЕН: /аны сёлещгенинден джумушаб, махданчакъ блуб тура/ Хай-хай! Сор! Сюйюб джуабларбыз. Сор...

ХЕЙРИТ: Хар джыйылгъан джерде адамла сизни юсюгюзден кёб селешедиле. Адамланы бир къауму-  "эмегенле этни чийлей ашайдыла"-дейдиле, бир къауму уа-"адамлача бишириб ашайдыла"- дейдиле. Къайсы кертиди? Мени биширибми, огъесе чийлейми ашарыкъсыз? Сизде адет къалайды?

ЭКИНЧИ ЭМЕГЕН: Чийлей ашаучанбыз...

БИРИНЧИ ЭМЕГЕН: Пий, сен аман!.. Къачан ашайбыз чийлей? Биз адамладанмы аманбыз! /Хейритге/ Тынгылама мунга! Башына къая тийген эди да мангырдамаз болуб къалгъанды. Биз этни бишириб ашайбыз, адамла кибик.

ЭКИНЧИ ЭМЕГЕН: /анга шашырыб къарай/ Алай...

БИРИНЧИ ЭМЕГЕН: /Биринчи Эмегенге/ Къынкъ деймеда!.. /Хейритге/ Джангынгы къыйнама, къурманым! Бусагъат чунгуру болгъан бир уллу сослан  таш табайыкъ, таш чагъыб от джагъайыкъ, сени союб ичине салайыкъ, бир затчыгъынгы зыраф этмеден, сюйюб, сыйлаб ашайыкъ.

ЭКИНЧИ ЭМЕГЕН: Алай биз сууда бишириб кюрешмей, тишге чанчыб да джырмыландырыучанбыз... Алай этсек дженгил болур...

БИРИНЧИ ЭМЕГЕН: Огъай! Тишленген этден мени къарным кёбеди. Сууда биширирге керекбиз. Артыксыз да кесине мен сёз бердим. Кёб турмай хан боллукъ эмеген, мен, сёз бердим!

/Хейрит быланы тартышыуларын инджелей/

ХЕЙРИТ: Манга кёре, тишлик этсеги иги боллукъ болур деб кёлюме келеди. Сизге, манга да дженгил! /Экинчи эмегенге бир тулпаргъа къарагъанча къарай/ Бу асыл деу тюз айтады.

ЭКИНЧИ ЭМЕГЕН: /махдалгъанындан кёбе, къуанч аллы, махданчакъ бола, Биринчи Эмегенге/ Ма, кёремисе, ол да мени джаллыды!

БИРИНЧИ ЭМЕГЕН: /Экинчи эмегенге/ Джаб гаянгы! /Хейритге/  Сен а, къазанлыкъ, оноуларынгы къарнымда эте турурса. Къалай сюйсем алай ашарыкъма. Мен, бусагъат, таш табайым, сен а, джлкъау-сант, чымырта баджар!

ХЕЙРИТ: /Биринчи эмегенге/ Э-эй! Да сен а тюзлюкню тутмай кёреме! /Экинчи эмегенни кёргюзте/ Бу деу дюрюстдю. Аны айтханына тынгыласанг...

ЭКИНЧИ ЭМЕГЕН: /джакъ табханындан джигит бола/ Мен айтханча боллукъду. Адамны мен джыйылагъанма! Ол меникиди!

ХЕЙРИТ: Тюз айтады, асыл деу. Мен аныкъыма. Ёлюмню аллында да ётюрюк айырыкъ тюлме!

ЭКИНЧИ ЭМЕГЕН: /кёкюрек кёбдюрюб/ Хы! Эштдингми? Сен мени басыб тураса ансы, мен сенден акъыллыма!

БИРИНЧИ ЭМЕГЕН: /ачыуланыб/ Тохда-тохда! манга къаршчымы чыгъаса? /юсюне атлай/ Тохда, мен сени мыйынгы тазалайым!..

/Сермеб алыб тюйюб башлайды/

ХЕЁРИТ: /Экинчи Эмегенге/ Деу! Сени айтханынг тюздю! Бой берме! Боюн ийме! /Биринчи Эмегенге/ Сенича  аман затны къарнына т юшерге сюймейме. Мени ол ашарыкъды! /Экинчи эмегенге/ Хайда, хомух болма! Ур! Терс олду!  Джетдир къулакъ джанына! Аны саны сенден алашады, къоркъма, ур!

/Экинчи Эмеген  таукел болуб Биринчи Эмегенни уруб джыгъады, андан сора уллу джыртышыу башлайды.Эки джаныуар бир бири бла буушадыла, Хейрит да, шыкъыртсыз, тайыб кетеди/.

 

ТОГЪУЗУНЧУ КЁРЮНЮУ

/Турхан къаласы. Терекле. Патчах бла байчы. Эгет ызларындан шыкъыртсыз келиб, алагъа кёрюнмегенлей, бугъунады/

 

БАЙЧЫ: /бютеу сыфаты бла къуанчлы бир сурат кёргюзте/ Бери кел, патчах! Былайда сёзюбюзню керексиз къулакъ эштмез. Уллу, кюч джыйдырыр, оноу этдирир, джангы хапар алыб келгенме.

ТУРХАН: /аны ызындан томалай/  Дженгилирек айт, Байчы!

БАЙЧЫ: Бери, санга, Дебетни къызын излей адам келе турады.  Мундан бара тюбеб, алдаб, Къара къаягъа джол кёргюзтюб кетген эдим да, мен ийген джерге  бармагъанды, ит адам, не эсе да. Бир зат сезген болур... Мен аны джинлени оджагъына джоллагъан эдим, сени  къалангы джолуду-деб.  Эшта ол алай бош адам болмаз. Дебетнир миллетинден биреуге тюбеб хапар соргъан эдим да, "ханны къызы, Эллейни  излей, темирчи Хутну джашы, Хейрит  кетгенди"-деди.

ТУРХАН: /титрей/ Ол биздегиними?

БАЙЧЫ: Хо, бизде тутмакъда тургъан Хутну джашыды келген.

ТУРХАН: Ай-вай, у-ду-шу, оа-воа-кабо-о-о!

БАЙЧЫ: /Турханга сюймезден къарай/ Ай да вай да болурса. Айтыугъа кёре ол джашны сыртын киши джерге салалмагъанды. Акъылы, билими да алайды деди. Эшта ол кесине базмаса бу джолгъа чыкъмазды. Биз да башыбызны, аягъыбызны джокълаб, тюберге хазырланыргъа керекди. Ол джангыз кеси да келмез. Тахса билгенден сора, хан аскери былайын басар.  Дебет ханны аскерине Эгетни атасы, Науруз ханны халкъы да къошулургъа болур, ол заман...

ТУРХАН: /къалтырай/ АЙ-УЙ-ИЙ!.. Эгетни халкъындан да аскерми келеди?

БАЙЧЫ: Да Науруз ханны къалгъан халкъы, къачыб Дебет ханга баргъан эдиле да, ол замандан бу заманга дери  тёлю ёсгенди. Ол халкъ да ханын ёлтюрюб, тархлыкъ уланны урлагъанын унутуб а турмайды. Адамла аллай затха "къан дау" деб, чыртда унутмайдыла.  /анга къарай/ Титреме, Турхан!  Не этеригибизни тюшюнейик.

ТУРХАН: Да, Байчы, санга джангыз адам не истем, алай аскер зат болса...

БАЙЧЫ: Да ол, къалгъанлача, джангыз адам болса санга айтыб, къайгъырыб да айланмаз эдим. бери келе, джинлеге къайтыб таш салдыргъан эдим да, Байчыны, Турханны да ахыры Хейрит атлы джаш адамны къолунданды деб чыкъды.

ТУРХАН: Вай-вай-вай-ай!..

БАЙЧЫ: /анга терс къарай/ Титреме, патчах! Титреме! Оноу этерге керекди!

ТУРХАН: /къойнуна от тюшгенча/ Башыбызгъа палах келиб турады да!.. не этейик!.. Байчы, тенгим, не да эт, ол адамны, не этерик эсенг да, тый! сени къолунгдан келмеген зат джокъду.

БАЙЧЫ: /джийиргенген бир бет сурат бла/ Патчах болуб сен алай къалтырагъан, сени эмегенлеринг не этерик болурса, билселе. тылы кесеклеча тёнгереб къалыргъа да огъай демезле... Хах=хах...

ТУРХАН: /сыйыт эте/ башыбызны къутхар, Байчы! Джинлени таш салыулары керти болуучанды! Не затым бар эсе да сеникиди! Ай-да тенгим, Байчым, ал оноуну къолгъа! Сен эталмазлыкъ не барды! Эллей да сеникиди!

БАЙЧЫ: Да къызны, алайсыз да, берген шой эдинг да?

ТУРХАН: Бердим, кетди! Сеникиди!

БАЙЧЫ: /хыны/ Къарайа да, сен береген сёзюнгю унутуб къоя кёреме!

ТУРХАН: Огъай, Байчы! Къалай этерме алай?  Сёзюм сёздю! Сен бу джол бир къутхар да, кёрюрсе мен сени къаллай болумгъа чыгъарырма!..

БАЙЧЫ: /хыликгели/ Сен берген болумгъа къалсам...

ТУРХАН: /кесине джер табмай/ Що, не этерик эсенг да... Бютеу хыйлаларынгы хайырландыр...

БАЙЧЫ: Сабыр, патчах! Титреуню къой! Джаб шу гаянгы да! /Турхан, къаоркъуб симсирейди/

Хыйлаларынгымы дединг?..Ол джаш, алай, бурну бла суу ичгенледен тюлдю! Дебетни адамларындан хар соргъаным ол джашха махдау салыб сёлешди. Кёк тюбюнде адам биллик хар затны биледи-дейдиле. Ишлегени, усталыг


НОЕВ КОВЧЕГ

Пятница, 27 Марта 2015 г. 21:33 + в цитатник

Принята на госзаказ
Управлением Театров Министерства Культуры СССР в 1986г.
Права сохранены.

 SOFİ TRAM-SEMEN

НОЕВ КОВЧЕГ

/фантастическая драма в двух действиях/


ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

ДЕЛЬВ: руководитель одного из филиалов Лунной станции на Земле.
КОН: помощник Дельва.
ЛЕЙ: помощник дельва.
КЛЕМ: астронавт. Старший сын Грея.
РОНН: врач.
ОРА: врач клиники материнства.
ГРЕЙ: УЧЕНЫЙ, ХИРУРГ.
СВЕН:  друг Грея, геофизик.
ЮНГ: младший сын Грея.
ЛОН: главный оператор центра управления полетами на Лунной станции.
БЕРТ: медицинский работник на Лунной станции.
КРОН: механический робот.
БИОР: биологический робот.
Двое молодых людей из группы поиска.

Действие происходит в недалеком будущем.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ


СЦЕНА ПЕРВАЯ.

Зал экстренной связи в филиале Лунной станции на Земле. Пульты связи, фиксаторы, видеофоны, оптические и электронные устройства. В креслах сидят Дельв и Кон.
ДЕЛЬВ:(за кулису) До вечера! (Кону) Кон, что вы думаете?
КОН: Ничего, Дельв!
ДЕЛЬВ: Вы удивляете меня, Кон!
КОН:(понуро) Мы не боги...
ДЕЛЬВ: Но мы не испробовали все.
КОН: Возможное все.
ДЕЛЬВ: (вскакивая) безвыходных ситуаций не бывает!
КОН: (невозмутимо) Может это конец, что тут...
ДЕЛЬВ: Большая роскошь дать ему умереть.
КОН: Не дать не можем.
ДЕЛЬВ: Ваше спокойствие бесит меня, Кон!
КОН: Простите.
ДЕЛЬВ: В конце-концов вы замещаете меня в этом филиале, у вас приличный годовой доход и это все, чтобы вы думали!
КОН: Все передумал.
ДЕЛЬВ: Ну, в том, что вы додумались  послать туда Ронна нет большой фантазии. Кстати, это гражданское лицо и нас не одобрят, если пронюхают, что известный врач был вынужден преодолеть невесомость дважды.
КОН: Исключительные обстоятельства... Он курьирует нашу станцию, у нас с ним договор, а потому обязан идти и на риск, если нужно.
ДЕЛЬВ: К тому же я не уверен в успехе его пребывания там. Кстати, когда он возвращается?
КОН: Сегодня.
ДЕЛЬВ: (нервно) Пустая затея. Болезнь у Грея более чем странная. Информация о его болезни ставит авторитетный консилиум в тупик. Странная болезнь, не за что ухватиться, диагностировать, лечить невозможно...
КОН: Видимо придется готовить Пирса и Энгли. Уж они-то точно установят, что у него там.
ДЕЛЬВ: ( с видом безвыходности) Грей болеет и работа его стоит на месте. А пока работа не завершена, не может быть и мобилизации. Это касается нас всех. Если он не справится, нужны дополнительное время и средства для урегулирования численности Лунной станции. Его болезнь дорого нам обойдется. Большая роскошь...
КОН: Что вы скажете по поводу Пирса и Энгли?
ДЕЛЬВ: Мне все ролвно, хоть самого дьявола!.. Думайте, думайте, Кон! Он должен довести свою программу до конца. Пирс, старое корыто, потребует гравитационный блок. А это стоит... У нас итак перерасход фондов. Если я попрошу гравитблок, Орс пошлет нас всех вместе  с этим симулянтом Греем!
КОН: Симулянтом?
ДЕЛЬВ: Не знаю, не знаю... Во всяком случае меня чутье никогда не подводило. Темнит медицинский гений! Впрочем, не будем... Может устал... Может захотелось на Землю... Все может быть...Может быть... (лихорадочно о чем-то думает и остановив взгляд на Коне) Ну, это я так... Может все гораздо серьезней, кто знает... У вас есть еще какие-либо предложения?
/Кон пессимистично разводит руками. Дельв, смерив его взглядом, идет к пульту связи, нажимает кнопку вызова)
Лея!
ГОЛОС РОБОТА: Соединяю.
ГОЛОС ЛЕЯ: Слушаю!
ДЕЛЬВ: Выезжайте ко мне!
ГОЛОС ЛЕЯ: Дельв, я по дороге к вам, но здесь...здесь столкновение...
ДЕЛЬВ: Что-что?
ГОЛОС ЛЕЯ: Столкновение...
ДЕЛЬВ: Какое столкновение? С кем?
ГОЛОС ЛЕЯ: С человеком.
ДЕЛЬВ: Вы, как всегда, сумбурны, Лей! Объяснитесь яснее.
ГОЛОС ЛЕЯ: По дороге к вам я чуть не наехал на мальчика, но случилось чудо...
ДЕЛЬВ: Чудес не бывает, Лей! Что, конец?
ГОЛОС ЛЕЯ: В том-то и дело, что нет!
ДЕЛЬВ: Тогда, немедленно сюда!
ГОЛОС ЛЕЯ: Я задержусь, здесь...
ДЕЛЬВ: Что еще? Не выводите меня из себя!..
ГОЛОС ЛЕЯ: Экспертная группа заканчивает расчеты, как завершат, сразу буду.
ДЕЛЬВ: Пусть заканчивают без вас. У нас тут дело, известное вам. Все летит к чертям! Ваши дорожные происшествия мне надоели! Жду вас!
ГОЛОС ЛЕЯ:  Простите, дельв. Скоро буду.
ДЕЛЬВ: (взвинченно отходя от пульта) И работай с такими работниками! Век межзвездных полетов, а эмоциональность, как у первобытных дикарей! (передразнивая) "Чудо!".. Тфу!
ГОЛОС РОБОТА ПСИХОКООРДИНАТОРА: Дельв взволнован.
ДЕЛЬВ: (покосившись на потолок) Будешь тут спокоен, как же!..
ГОЛОС РОБОТА ПСИХОКООРДИНАТОРА: Дельв взволнован.
ДЕЛЬВ: М-м-м... ( некоторое время морщится в бессильной злобе, затем зарывается в кресло).
КОН: Отдохните сегодня.
ДЕЛЬВ: (вскакивая) Черт воз... (кинув взгляд на потолок умолкает).
ГОЛОС РОБОТА ПСИХОКООРДИНАТОРА: Дельв взволнован. Разговор надо прекратить.
ДЕЛЬВ: (одними губами ругается в адрес координатора, косясь на потолок, затем, как можно спокойнее)
Ладно, Кон. Объявится Лей, зайдите.
(Кон выходит. Засветился  вызов на пульте. Дельв открывает связь).
ДЕЛЬВ: Седьмой филиал.
ГОЛОС: Дельв?
ДЕЛЬВ: Да.
ГОЛОС: Эрг.
ДЕЛЬВ: ( подтянувшись) Привет, Эрг!
ГОЛОС: Что слышно у тебя?
ДЕЛЬВ: Все пока то же самое. Сегодня встречаем Ронна. Посмотрим, что скажет.
ГОЛОС: дай чистую связь.
ДЕЛЬВ: Сейчас. (быстро маневрирует клавишами пульта? Есть. Чисто.
ГОЛОС:Проверь.
ДЕЛЬВ:(проманеврировал) Чистый, говори.
ГОЛОС: У центра есть информация, что имеет место не болезнь.
ДЕЛЬВ: Предполагал...
ГОЛОС: (перебивая)Некогда обсуждать. Слушай дальше. Во сколько прибывает Ронн?
ДЕЛЬВ? Часа через два доставят, думаю...
ГОЛОС: Мнение центра таково: принять на полосе 9.
ДЕЛЬВ: Ронна?
ГОЛОС: Да.
ДЕЛЬВ: А что он натворил?
ГОЛОС: Он был там... Что, вам еще нужно объяснять? Программа в завершающей стадии. Любая утечка... Сам знаешь...
ДЕЛЬВ: Все понятно, Эрг. Значит на полосе 9.
ГОЛОС: Исполнение зафиксировать кодом 528. гарантия полосы должна быть абсолютной.
ДЕЛЬВ: Понятно. Черновая работа моя...
ГОЛОС: Перспектива стоит всего. Пока!
ДЕЛЬВ: Понял... Пока!
/пульт гаснет, дельв некоторое время находится в задумчивости, затем решительно выходит. Затемнение./


СЦЕНА ВТОРАЯ.

/Малый конференцзал. Полукругом расставлены кресла. Беседуют Ронн, дельв, Клем, Кон/

ДЕЛЬВ: (Ронну, оглядывая Клема) Ну, как он вас доставил?
РОНН: Великолепно!
ДЕЛЬВ: (испытыюще глядя на Клема) Да, Клем мастер своего дела. Особенно на этапе приземления, говорят.
РОНН: Убедился. Плавно. Никаких проблем...
ДЕЛЬВ: Как перенесли невесомость?
РОНН: Сначала струсил немного, но взглянув в глаза Клему...
ДЕЛЬВ: Бывает... Это никак не умаляет вашего подвига. В таком возрасте... Браво!
РОНН: Это профессиональный долг.
ДЕЛЬВ: Если захотите, к следующему вашему полету  организуем более комфортный  сервис. Скоро наши друзья конструкторы обещают искуственную гравитацию салонов пассажирских кораблей. Тогда это отяготит вас не более, чем слетать в Европу.
РОНН: Тогда, с удовольствием...
ДЕЛЬВ: Гравитация действует на самой станции. Надеюсь там вы чувствовали себя нормально?
РОНН: Да, да! Там почти, как на Земле. Правда, первое  время можно набить синяки.
ДЕЛЬВ: Это оттого, что она чуть слабее земного приятжения.
/включает экран внешнего обзора/
О-о-о! Лазутчики прессы тут, как тут. /смеясь/ Ронн, это они вас... /артистично игриво/
Впрочем, если вам сейчас не очень хочется пообщаться с ними,  могу их отослать. А вправду, почему бы вам не отдохнуть, собраться с силами? Они, ведь, жуткий народ! Коварные вопросы и прочее... Вдруг, по причине усталости получится не такой емкий ответ и честь вашей клиники будет задета. Они  так раздуют любую заминку и усроять вокруг этого такую свистопляску!.. Ха-ха-ха... Это же вольчье племя!
РОНН: Пожалуй, вы правы. Пообещайте им прессконференцию,  денька через три.
ДЕЛЬВ: Где планируете?
РОНН:
В клинике РОНН.
ДЕЛЬВ: Отлично! /включает громкую связь/ Внимание, представителям прессы! Прессконференция доктора Ронна состоится в клинике РОНН, через три дня!   Дополнительные сведения об уточнениях  будут переданы  в программах объявлений СМИ!
/включает большой экран обзора и громкую связь, Смеясь/
Посмотрите! Посмотрите! Вы видите, как они заволновались? Им хотелось получить вас на растерзание именно сейчас!
РОНН: Вы верно поступили... Есть усталость...
ДЕЛЬВ: Ох уж эта пресса!..
/все улыбаются, напряженная пауза/ По сведениям медкомиссии вы чувствуете себя нормально и можете ехать, верно?
РОНН: Да... Пожалуй...
ДЕЛЬВ: Администрация  седьмого филиала  Лунной Станции благодарит вас и просит извинить за то, что вынуждены были послать вас. Как знаете, доктор Грей незаменим. Центр заинтересован в том, чтобы его программа была доведена до конца. Вы в курсе?  Он делился с вами?
РОНН:Да... В некотором роде...
/Клем неожиданно вступает в разговор и это не ускользает от Дельва/
КЛЕМ: Думаю, что отец слишком слаб для дискуссий...
РОНН: /пытаясь понять обстановку, в недоумении/ Да, да... Его актива едва хватало на небольшой сеанс...
/пауза, Дельв, в упор, рассматривает Ронна/
ДЕЛЬВ: А как вам понравилась станция? 
/Клем явно нервничает, старается скрыть, это фиксируется и Дельвом/
РОНН: Грандиозно! Обеспечен абсолютно замкнутый, экологический цикл. Налажено циркулирующее восстановление жизненно необходимых химических веществ. Воздух фильтруется  в специальных регенеративных лабораториях, где растут мутанты Кварелли.  Я встретился с ним. Удивительный челдовек. Эти мутанты, кроме регенерации воздуха, идут и в пищу, такое нечто, вроде грибов.
/входит робот КРОН, подталкивает к гостям столик с прохладительным, уходит/
КОН: /Ронну, Клему/ Прошу!
РОНН: Спасибо! Я, как раз, собирался просить вас об этом.
ДЕЛЬВ: У нас работает робот-психокоординатор. Он регистрирует все, что неподвластно человеческому чутью. Ваше желание было зафиксировано и передано на исполнение.
/Дельв внимательно, испытующе смотрит на Клема/
КЛЕМ: Кажется такой службы здесь не было.
ДЕЛЬВ: Центр прислал, на днях...
/сложная пауза/
Так что же вы приуныли? Вижу, достижения науки не приводят вас в восторг?
РОНН: Это так ошеломляюще...
КЛЕМ: Чувство раздетости...
/сдержанный смех, неловкая пауза/
ДЕЛЬВ: Нейон со льдом. Наш робот программирован по рецепту знаменитого Сламе. /глядя на Клема/ Снимает волнение и даже нервноаномалию.
/Клем кидает недружелюбный взгляд на Дельва, но тот невозмутим/
Пробуйте, Ронн, пожалуйста!
РОНН: /попробовав/ О-о-о...
КОН: Клем, бери и ты. Жара сегодня...
ДЕЛЬВ: /нарочито смеясь/ Не бойся, Клем, я преувеличил достоинства нашего психикоординатора... К сокровенным, глубинным мыслям пока не дотягивается..
/смеется/ Отличный напиток, правда?
КЛЕМ: Жаль, что робот, не поймет комплиментов.
ДЕЛЬВ: Он не женского рода...
/развязно хохочет, присуствующие тоже пытаются поддержать, напряженная пауза/
Что скажете о докторе Грее?
РОНН: Обследование не выявило органической патологии со стороны нервной системы или органов. Хотя, однажды был зафиксирован спазм периферических нервных узлов и кратковременная аттрофия конечностей. Это напоминает некую хроническую форму космической клаустрофобии. В прошлые годы был случай  с астронавтом  Галичем. Больной сам ни коим образом не может регулировать свое состояние. Это нечто вроде неуправляемой паники, поражающее все тело и лечению, практически не подлежит... Рецидивная болезнь, трудно предугадать, что может послужить толчком... Длительный анабиоз, думаю, поможет, но и это до следующей вспышки.
ДЕЛЬВ: /понуро/ Значит не располагает к оптимизму...
РОНН: Да не так уж безвыходно... На Земле он сможет плодотворно работать. Его необходимо  отозвать, пока организм не так истощен, пока он еще сможет перенести перегрузки перелета. Думаю, длительное пребывание во внеземных условиях... Человеческая психика сложна...
/умолкает/
Да, письменный отчет у главы Медколлегии Станции.
ДЕЛЬВ: О-о, я не претендую на подробности. Я, всего лишь, администратор. Спасибо за то, что сочли возможным сказать. Не смею больше задерживать, если у вас нет причин задерживаться.
РОНН: Признателен вам.
ДЕЛЬВ: Правительство по-своему отметит ваш труд, а мы, скромные сотрудник Седьмого Филиала Лунной Станции, благодарим вас!
РОНН: Рад был помочь, чем могу...
ДЕЛЬВ: /у пульта/ Гонорар доктора Ронна! /голос ответственного на громкой связи/ Перечислено на  счет в Донском Банке.  Финансовый агент вручит документы доктору Ронну сейчас же. /смеясь/ Роботы работают четко. Все готово!
РОНН: Спасибо!
ДЕЛЬВ: /Кону/ Кон, авиатакси готово?
КОН: Ждет.
/Все поднимаются/
ДЕЛЬВ: Вот и время... Ну, еще раз спасибо!
/Входит робот Крон/
КРОН: Авиатакси со второй площадки.
/все направляются к выходу, Дельв, спохватившись/
ДЕЛЬВ: Минуту, Ронн! Дадим возможность сыщикам прессы  заснять вас, хотя бы, при выходе и посадке в такси, не то, чего доброго, потеряют работу!
/смеется, идет к пульту внешней связи, включает/
Внимание! Представителям прессы! Сейчас предоставляется возможность запечатлеть доктора Ронна при выходе из Станции и посадке в авиатакси! Интервью, даже кратковременное, невозможно, в связи  с самочувствием доктора! Просим подойти к выходу №12. /хищно смеясь/ Любит, человечество, сенсации!.. Ничего не поделаешь... /Ронну/ Нехотя прощаемся с вами. Ну, доброго пути!
РОНН: /подавая руку/ Прощайте!
ДЕЛЬВ: Говорю, до свиданья! Спасибо еще раз! /Кону/ Кон, проведите доктора. /Клему/ И вы, Клем, если это вас не затруднит.
КЛЕМ: С удовольствием.
/Клем, Ронн, Кон и Крон выходят. Дельв, слегка помедлив, идет к пульту и набирает код/
ДЕЛЬВ: Соедините с Ортом! /ждет/ Это ты, Орт? Дай чистый канал. /ждет/ Гарантия чистоты?../пауза/ Тогда слушай. Скорректируй посадку авиатакси МИЛ 3 254-1  на полосе №9. /краткая пауза/ Повторяю, посадка на полосе №9! Приказ Центра! Исполнение зафиксировать по коду 178. Запасной обеспечить! Гарантия "полосы" должна быть абсолютной!
/Возвращается Кон, станавливается, слушает Дельва, который не заметил его возврашения/
Связь постоянная! Все сообщать! /отходит от пульта и повернувшись видит Кона/


СЦЕНА ТРЕТЬЯ

/Дельв и Кон напряженно смотрят друг на друга/
ДЕЛЬВ: Кон? Вы почему здесь?
КОН: Уже провели. Подумал, что понадоблюсь вам...
/напряженная пауза/
ДЕЛЬВ: Вы мне не нужны. Можете быть свободны. /Кон не уходит, наоборот продвигается ближе к Дельву/ Почему вы не уходите, черт возьми!
КОН: Вы перестраховались, Дельв!
ДЕЛЬВ: Что вы имеете ввиду?
КОН: Полосу №9!
ДЕЛЬВ: Подслушивали?
КОН: Нет. Случайно вышло. вам надо было бы пройти в сектор секретной связи. на моем месте мог оказаться любой...
ДЕЛЬВ: Что вы хотите сказать?
КОН: дельв, он всемирно известный, гениальный врач!..
ДЕЛЬВ: Сожалею, но это приказ Центра.
КОН: Он нужен Земле!
ДЕЛЬВ: Станция тоже нужна Земле!
КОН: Отмените, Дельв!
ДЕЛЬВ: За несчастные случаи мы не отвечаем, а за утечку информации-животом!
КОН: Отмените, Дельв, пока еще не поздно! /наступает на него/
ДЕЛЬВ: /испуганно отступает/ Кон, спокойствие!..
КОН: /вне себя, продолжая наступать/ Дельв, отмените!
ДЕЛЬВ: А вы неуправляемый... Не ожидал... /миролюбиво, спиной продвигаясь к пульту координатора/ Кон, мы не располагаем информацией  о степени его осведомленности. Мне показалось, что он играл в этакого, наивного гения. Что-то было нестественное в его средневековом стиле "благодарю" и прочее. Понимате, мы-авангард цивилизации!..
КОН: /грубо прерывая/ То, что вы сейчас делаете, не имееет никакого отношения к цивилизации!
/Дельв отступая нащупывает кнопку включения психокоординатора/
В добрые, старые времена это называли "нож в спину"!
ГОЛОС ПСИХОКООРДИНАТОРА: Кон взволнован!
ДЕЛЬВ: /победоносно вздохнув/ Слышите, вы взволнованы!
КОН: Отмените приказ!
ДЕЛЬВ: Кон, присядьте! Возмите себя в руки! Я ценю вас, вы меня устраиваете во всем, но с такими противоречиями  нам будет трудно работать.
КОН:/вне себя/ дельв, прошу вас, отмените, пока еще есть время!
/пауза/
ДЕЛЬВ: Кон, вы удивили меня!
КОН: /решительно оттесняя его от пульта/ Или вы отмените, или я сам это сделаю!
ДЕЛЬВ: Координатор, Крона ко мне!
/Кон выходит из себя и хватает Дельва за грудки/
КОН: Отмените, говорю!
ГОЛОС РОБОТА ПСИХОКООРДИНАТОРА: Кон неуправляем.
ДЕЛЬВ: Слышите?
КОН: Мне все ровно! Вы отвратительны!
ДЕЛЬВ: /пытаясь вырваться из его рук/ Кон, бросьте валять дурака! Вы не девица с "Голубой Русалки", возьмите себя в руки, наконец!
КОН: Вы отвратительны1 /подходя к пульту, включая нужные коды/ Дельв! Дайте код Орта! Дайте, говорю!
ГОЛОС ПСИХОКООРДИНАТОРА: Зафиксмирована высокая активация негативной энергии!
ДЕЛЬВ: /кричит в потолок/ Крона ко мне!
/Входит Крон. Кон остановился, с презрением/ Какой же идиот! Связался с бандой подлецов!..
ДЕЛЬВ: /Крону/ Проведи Кона в сектор изоляции!
КОН: Что?
ДЕЛЬВ: Без воздействия... Пока...
/пауза/ Сейчас вы практически не владеете собой. Вам надо отдохнуть. Отдохните, прийдиьте в себя!
КОН: /с чувством безвыходности/ Спасибо!
/Крон наравляется к Кону и железной рукой указывает к выходу/
ДЕЛЬВ6 Отдыхайте, Кон! /в потолок/ Координатор! данные о степени эксцесса передать в группу контроля Медколлегии Станции!
КОН: Ну, спасибо, Дельв! Будем помнить добро!..
ДЕЛЬВ: /невозмутимо/ Отдыхайте, Кон!
КРОН: /Кону/ Жду!
ДЕЛЬВ: Когда захотите поговорить, позвоните, только без фокусов, за вами будет электронный контроль по вживленной системе. Раз вы даете сбой, переходите под усиленный контроль. Уж простите. Сами напросились.
КРОН: Жду, Кон!
КОН: /смерив робота взглядом/ И робот похож на вас!
ДЕЛЬВ: По-нашему заказу...
КОН:  /презрительно/ Спасибо за информацию.
/выходит. Следом выходит Крон. Заработал сигнал вызова. Дельв торопливо открывает связь/
ДЕЛЬВ: Седьмой!
ГОЛОС ОРТА: Полоса №9 скорректирована! Исполнеие зафиксировано кодом 178.
ДЕЛЬВ: /облегченно/ Молодец! Конец связи!
/Дельв некоторое время сидит без движения, думает, затем набирает код/ Эрга! /пацуза/ Эрг? Есть полоса №9! ЩЗафиксировано кодом 178. /пауза/ Спасибо! Эрг, у меня сложности... Помощник выбивается... Требовал перекорректировку полосы. /пауза/ Пока в секторе изоляции. Психокоординатор зафиксировал невроаномалию... В группе контроля Медколлегии... /пауза/ Нового помощника? А с ним что? /пауза/ Хорошо! Нового протестируйте на предмет совместимости. Мои данные за последний месяц введут в канал Контроля. Понял. Пока.
/с профессионализмом музыканта работает на кнопках пульта, набирая нужные коды в сложной системе связи, затем садится без движения, глядя перед собой. Его облик напоминает зловещую мумию. Затемнение/

СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ

/кабинет Дельва. Дельв за столом. Входит Лей, взбудораженный и запыхавшийся/

ЛЕЙ: Вот заключение криминалистической службы! Невероятно! Путь торможения должен быть длинней! Я ехал сто сорок единиц, почти наезд на ребенка, но машину, уверен, отбросило назад и мотор заглох! Факт противоречит законам механики! Тормозной пусть короче на пять метров! Рассчеты показывают, что такая остановка свойственна удару о препятствие! Дельв, передайте рассчеты криминалистов авиатехнической экспертизе Станции! Уверен, подтвердят! Поблизости никого не было, только одна женщина... Вопреки логике, ее происшествие не заинтересовало,  как только мальчик встал и заплакал, она быстро, удалилась!
ДЕЛЬВ: /Дельв всматривается в экран и  что-то вычисляет/ Угол поворота... Угол заноса...Масса...Скорость...Путь торможения... Ха, ерунда! У эспертизы барахлил компьютер! Вычисления неверны! Быть такого не может! Я-материалист! В потусторонние силы не верю! /набирает шифр/ Соедините с автотехнической экспертизой Станции! /ждет/  Примите данные к рассчету. Данные закладываю. /маневрирует на пульте/ Ответ немедленно по каналу 2-2! Жду! /Лею/ Я сделал все, о чем вы просили, как видите.  теперь успокойтесь, сядьте и поговорим о наших делах. Программа Грея под угрозой. /возмущенно, осуждающе/ Видите ли, "предполагают", у него клаустрофобия! Видите ли, его надо вернуть на Землю!
ЛЕЙ: /весь в своих мыслях/ Готов поклясться, это она!
ДЕЛЬВ: Вернитесь в нашу галактику, Ле-ей!
ЛЕЙ: Это она!..
ДЕЛЬВ: Не испытывайте мое терпение, оторвитесь от вашего происшествия!
ЛЕЙ: Надо найти эту женщину!
ДЕЛЬВ: /выходя из себя/Не оформить ли вам свадебное путешествие к Лазуревым Островам?
ЛЕЙ: /не замечая его/ Надо найти эту женщину!
ДЕЛЬВ: Вы уже выводите меня из себя...
ЛЕЙ: /поворачивается к Дельву, словно видит ег впервые/ Дельв! Она нам может помочь!
ДЕЛЬВ: /безысходно, в потолок/ Координатор, стабилизатор на кресло "2"!
/вокруг кресла, где сидит Лей, замигала иллюминация, к рукам автоматически прилипли электроды биостимуляторов, Лея слегка тряхнуло о периодического, электрического тока/
ЛЕЙ: /смеясь/ Дельв, вы в своем жанре! Уберите эту мерзость! Поверьте, в отличе от вас я не питаю симпатии к таким манипуляциям.
ДЕЛЬВ: Иначе вас просто не урезонить. Я дожидаюсь вас целый день, а вы, вместо того, чтобы о деле...
ЛЕЙ: Да я как раз, о деле!.. Эту женщину надо найти! Да уберите вы эти щупальца! /пытается тщетно высвободиться/ Как вы не понимаете, это может быть нашим спасением. Эта женщина...
ДЕЛЬВ: /выходя из себя/ Кто? Что она? Причем она и наши дела?
ЛЕЙ: Какой вы непонятливый, Дельв? Уверен, я встретился с источником телекинеза... А что это означает? /важно/ внешняя, направленная, мощная энергия, которая заставит Грея работать.
ДЕЛЬВ: /заинтересован/ Так. так... Говори... Это ты серьезно?
ЛЕЙ: Нет, шучу! Битый час объясняю, я встретил излучение, генерируемое живой системой. Понимаете? Это мощный поток  электростатистических, электромагнитных излучений! Популярно-биотоки. Только вот такой силы не фиксировались никогда в истории...
ДЕЛЬВ: /саркастически/ А вам удалось зафиксировать... Бросьте, Лей! Не фантазируйте! Я готов простить вам прогул.
ЛЕЙ: Да отцепите вы эти щупальца! Я популярно пытаюсь объяснить вам, что автомобиль столкнулся о препятствие! А там не было препятствия! Только она!.. Ее надо найти, Дельв! Она может не только поддержать Грея, но и заставить, если там имеет место, ну... Сам знаешь... Она-источник, незафиксированного до сих пор, биополя!
/ДЕЛЬВ: /заинтересовался, в потолок/ Координатор, убрать биостимуляцию!  /впившись в глаза Лею/ Вы бредите, Лей!
ЛЕЙ: Бредите вы! Совсем дошли со своими роботами.../электроды биостимуляторов отскакивают и втягиваются в спинку кресла, световые панели гаснут. Лей высвобождается, слегка потирает руки и плечи, возмущенно/ Вы слишком увлекаетесь этими тварями. Однажды пригвоздите себя и некому будет освободить...
ДЕЛЬВ: Не отклоняйтесь...
ЛЕЙ: У Грея нет органической патологии. Болезнь его, если таковая существует, психического характера. Ему достаточно донора, который заблокирует его клаустрофобические страхи, будет энергетически стимулировать. И он будет работать. /победоносно/ Нужна внешняя, не искусственная, а биоэнергия, направленная, активная и не вызывающая подозрений... женщина красивая. Он заинтересуется, стопроцентно... Ну, что скажете, Дельв!
ДЕЛЬВ: /оживился/ Ты хочешь сказать, что...
ЛЕЙ: Да, да, Дельв! Не очень верю, что это болезнь. А если так, будет противиться любому лечению. А тут... А он вдовец, да к тому же еще в должном возрасте... Ну, что скажете?
ДЕЛЬВ: Складно поешь, Лей...
ЛЕЙ: да! Да!Эта женщина должна обладать телекинезом неслыханной силы. Звоните в Сектор Уникальных Отклонений, может быть стоит на учете.
ДЕЛЬВ: /у пульта, маневрируя/ Ну-ка, ну-ка... Автобиблиографа Сектора Уникальных Отклонений. Интересует возможность создания силового поля, способного аннулировать скорость передвижения в 140 единиц. Ответ по коду  336. Получите словесный портрет. /Лею/ Опишите ее.
ЛЕЙ: /подойдя к пульту/ Волосы белые, до плеч... Глаза, глаза, кажется были черными... Рост, приблизительно 1,70. Нос прямой, белая... Пожалуй все.
ДЕЛЬВ: /открывая другой канал связи/ Гражданский отдел! Поиск по звуковому портрету. Включаю. Результаты по коду 8. Жду! /Лею/ Квадрат аварии?
ЛЕЙ: 56.
ДЕЛЬВ: Квадрат 56... Квадрат 56? Говорит Седьмой Филиал Лунной Станции. Просмотр телефиксажа дорожного полотна /Лею/ Время?
ЛЕЙ: Тринадцать, тринадцать пятнадцать...
ДЕЛЬВ: От 13-ти до 13-ти 15-ти. Изображение перевести на видеопанель 914. Ждем. Спасибо! /Лею/ Сядьте сюда, Лей и следите.../нажимая клавищи внутренней связи/ Фотоотдел! Подключитесь к на видеопанель 914. Отснять! /нажав другой код/ Гражданский отдел? Поисковый! Настрой на видеопанель 914.
/замигала иллюминация панели связи. Оба подались вперед, всматриваясь в экран/
ЛЕЙ: Слишком много людей... Трудно... Нет... Нет не она... Нет... Она!
/оба впились в экран/
ДЕЛЬВ: Фотоотдел, фиксируем! Поисковый взять, приступить к поиску! Установить все данные и ко мне! Приступайте! Все!
/В кабинет, без предупреждения входит Клем. Напряженная пауза/
КЛЕМ: Включите новости, Дельв!
ДЕЛЬВ: А что там?
КЛЕМ: Ронн погиб.
ДЕЛЬВ: Что вы говорите!
/включает экстренние сообщения/
ГОЛОС ДИКТОРА: "...авиатакси на борту с известным доктором Ронном потерпел крушение. Причины выясняются. Мировая наука понесла тяжелую утрату..."
ДЕЛЬВ: /отключая передачу/ Что поделаешь... Судьба...
КЛЕМ: Не уверен, что виновата только судьба.
ДЕЛЬВ: Что вы имеете ввиду?
КЛЕМ:/испытующе/ А разве вы ничего не имеете ввиду?
ДЕЛЬВ: /неловкая пауза, занервничал/ Лей, побудьте на связи. Я, сейчас... /уходит/
ЛЕЙ: Повыше голову, Клем! Каждый день кто-то погибает. Как говорится "легкого полета в иной мир"...
/пауза/
Клем, ты иди сюда, посмотри, что мы нашли для твоего отца!
КЛЕМ:/отвлеченно/ Что?
ЛЕЙ: Женщина-красавица. Врач. От одного ее вида ваш отец станет на ноги, ручаюсь!
/идет вызов/ Да!
ГОЛОС: Поисковый отдел. Личность установлена. Ора Ян, работает в клитнике материнства, врач, 30 лет, в Секторе Уникальных Отклонений сведений о ней не имеется.
/входит Дельв/
ДЕЛЬВ: Уже передают данные?
ЛЕЙ: да.
ДЕЛЬВ: /быстро, в аппарат/ Вам было дано указание зафиксировать по каналу. Звуковой не просил!
ГОЛОС: У меня отмечен звуковой.
ДЕЛЬВ: Понятно... /пауза, видно, что Дельв взволнован и недоволен присуствием Клема. Лею/ Вы подключили рекордер?
ЛЕЙ:Да. Записано.
ДЕЛЬВ: /Лею / До особых распоряжений, свободны!
/Клем и Лей выходят. Дельв в неистовстве набрасывается на пульт, соединяется с поисковым отделом/ Поисковый?
ГОЛОС: Да.
ДЕЛЬВ: Кто принимал у меня приказ о передаче сведений?
ГОЛОС: Я, робот-автомат 21-1.
ДЕЛЬВ: Я передал тебе приказ о звуковой информации?
ГОЛОС: Вы озвучили приказ о передаче информации по закодированному каналу, но вид передачи не закрепили. А при таком положении я принимаю звуковой вариант.
ДЕЛЬВ: /в сердцах/ Черт возьми тебя, безмозглый металл!
ГОЛОС: У меня инструкция. Ошибка исходит от вас.
ДЕЛЬВ: Все! Сеанс окончен! / нервно отключает аппарат, включает рекордер, повторно звучат данные Оры, дельв погружается в думы. Затемнение/

СЦЕНА ПЯТАЯ

/Клиника Материнства. Кабинет врача. Ора сидит на диване в нестественной позе. Напряжена. Через мгновение включает рекордер/
ГОЛОС ЖЕНЩИНЫ: Я, ваша бывшая больная Нейли Беч. Вы были очень внимательны. Спасибо! На счет клиники перечислено... /Ора останавливает голос. Встает, бесцельно ходи по кабинету, пытается, как бы, справиться с собой. Включает снова/
ГОЛОС МУЖЧИНЫ: "...обрудование по контракту  поступает сегодня, вы включены в состав  приемно-испытательной комиссии. Вам надлежит отобрать оборудование для вашего стационара. /Ора снова отключает. У нее дрожат руки, заметно, что она тщетно пытается справиться с собой. Промучившись некоторое время, она остервенело начинает колотить руки о стол. В ней бушуют, неподвластные ей силы. Подходит к шкафу, останавливается перед ним и через миг, шкаф зашатался и переместился. Она с трудом  восстановила дыхание. Выдохлась. Еле доходит до дивана и буквально падает. Замигало табло "ПРОСЯТ АУДИЕНЦИИ". С трудом приводит себя в порядок. включает панно "РАЗРЕШЕНО". Входит Клем/.
КЛЕМ: Здравствуйте!
ОРА: Здравствуйте!
КЛЕМ: Извините, может не вовремя, вид у вас...
ОРА: Да, мне нездоровится что-то...
КЛЕМ: Вы, Ора Ян, работаете в этой клинике, врач, близких не имеете, 30 лет, проживаете по Стейн-ти-88?
ОРА: Вы что, из особого отдела?
КЛЕМ: Хуже.
ОРА: Что это значит?
КЛЕМ:У меня к вам дело.
ОРА: Говорите...
КЛЕМ: У вас есть экран расширенного обзора территории?
ОРА: Есть. А что? Он в исправности! И границы обзора установлены специальной комиссией...
КЛЕМ: Меня это не интересует... Включите его!
ОРА: Вы можете, хотя бы, поставить меня в известность о ваших намерениях? Вы у меня в кабинете находитесь!
КЛЕМ: Включите экран, Ора!
/Ора нехотя повинуется/
КЛЕМ: /пристально вглядываясь в экран/ Скажите, вы сегодня не присуствовали при возможной автокатастрофе?
ОРА: Зачем это вам?
КЛЕМ: Прошу вас, отвечайте, у нас мало времени!
ОРА: Да, а что?
КЛЕМ: Вы сстоите на учете в Секторе Уникальных Отклонений?
ОРА: Вроде... Мама говорила, что в детстве я была немного странной... А что?
КЛЕМ: А сегодня вы ничего не сделали странного?
ОРА: Что вы имеете ввиду?
КЛЕМ: Вы не воспользовались телекинезом, чтобы предотвратить катастрофу?
ОРА: Телкинезом? Я не владею им!
КЛЕМ: Сегодня вы не шли пешком в Бульварном Кольце?
ОРА: Шла.
КЛЕМ: От 13 до 14-ти, так?
ОРА: да.
КЛЕМ: И ничего не видели?
ОРА: Легковая едва не наехала на ребенка, но... в последний момент машина остановилась. Все обошлось. Но мне, как-то, не по себе до сих пор... Видно, переволновалась...
КЛЕМ: /не отрываясь от экрана обзора/ Слушайте внимательно, Ора! Я должен сказать вам нечто очень важное. Прошу верить всему, что скажу и запомнить!
ОРА: Вы всегда так интригующе завязываете знакомства?
КЛЕМ: Если вам дорога свобода и даже, сама жизнь, вы должны немедленно исчезнуть!
ОРА: Что. что?
КЛЕМ: /отчаянно развел руками, вглядываясь в экран/ Нет! Не успеете! Я опоздал! Не успел! Теперь поздно! /оторвавшись от экрана, решительно. быстро, горячо/ Ора, запомните, пожалуйста!.. Передайте  конструктору Лону, что Клема нет. Готовится конец. Пусть примет меры. Отцу и брату привет. /Оре/ Повторите, пожалуйста!
ОРА: /растерянно/ Что все это значит?
КЛЕМ: Я повторю еще раз! Прошу, запомните! Эта фраза стоит всего, что можно назвать дорогим! Самым дорогим...
ОРА: Вы странный какой-то...
КЛЕМ: Повторяю: передайте конструктору Лону, что Клема нет. Готовится конец. Пусть примет меры. Отцу и брату привет.
ОРА: /в полном непонимании/ Лону. Клема нет. Готовится конец. пусть примет меры. Отцу и брату привет.
КЛЕМ: Спасибо!
ОРА: Но я не знаю никакого Лона!
КЛЕМ: Узнаете! Скоро! Они уже пришли! А сейчас, прощайте! Если кто спросит вас обо мне, хотел познакомиться.../спешно уходит/
ОРА: Все это... Что все это...
/в кабинет, без предупреждения входят Лей и двое молодых людей из группы поиска. Вопросительная пауза. Затемнение/.

СЦЕНА ШЕСТАЯ


/Информационный блок вСедьмом Филиале. Ора. Дельв/
ДЕЛЬВ: Простите за отсутствие привычных земных условий. Филиал точный аналог Лунной Станции, на которой вам придется работать, на благо человечества. располагайтесь, привыкайте. /показывая/ Здесь связь с секциями обслуживания, видеоинформация, радары-фиксаторы внешних изменений, личные отсеки. Это капсульный отсек, но это там, на Луне вам пригодится, а здесь, удобнее вертолет.
Тут электронный информационный планшет, при надобности можете подключить его к нужному каналу информсети мира. А тут, коды. Здесь и на Луне коды меняются каждые сутки. Это экран памяти. С его помощью вы можете получить детальное отображение ваших мыслей на экране. Здесь абсолютная связь, со станцией и со всеми точками земли. Только, просьба, не принимайте самостоятельных решений, не извещая нас. Вдруг что не так... это же техника... Это запоминающее устройство или электронный конспект...
Кажется ничего не щабыл. Я пошлю вам инструктора, он поможет вам разобраться, если понадобится. располагайтесь. Всю информацию о болезни Грея будете получать здесь до личной встречи с ним. Материалы консилиума и ежедневная информация о его состоянии проходит вот здесь.
ОРА: Господин Дельв! Я вряд ли пойму, ведь я женский врач!
ДЕЛЬВ: /довольно нервно/ Довольно, Ора! Сколько можно? мы уже договорились по этому поводу. Женский или мужской, вы врач и обязаны  разбираться в общих вопросах медицины! Впрочем нас не интересуют ваши знания в этой области,  нас интересуют ваши природные данные, в данном случае-биополе. А информация о болезни доктора дается вам для того, чтобы вы имели хотя бы общее представление об эволюции недуга.
ОРА: /умоляюще/ Я повторяю, не помню, как все это получилось. Если даже это сделала я, не имею представления, как это могу сделать еще раз!
ДЕЛЬВ: Не волнуйтесь! У нас на станции прекрасный научный центр и нужное оборудование, которые не только обнаружили ваш талант, но и научит им пользоваться.
/торжественно, с пафосом/ Руководство Седьмого Филиала Лунной станции, в моем лице, благодарит вас за  согласие работать  в этой научной экспедиции, ставящей перед собой грандиозные задачи, во имя человечества! Желаю вам успешной подготовки к полету, удачного прилунения и плодотворной работы! Ваш чудесный природный дар должен служить Человечеству!
ОРА: /растерянно/ Спасибо.
ДЕЛЬВ: Да, в целях лучшего исполнения  ваших желаний, не прибегайте к самостоятельным действиям. У вас предполетный карантин. Система обслуживания, а также все действия сотрудников станции контролируется электронным мозгом, координатором. Он, к сожалению, как ни совершенен, все же не человек, мотивов не понимает. У него, все что выходит за рамки инструкции-подлежит аннулированию!ОРА: /подаленно/ Спасибо.
ДЕЛЬВ: Связь со мной-в любое время. Буду рад слышать вас. До встречи!
/уходит. Ора, нехотя, осматривает блок, останавливается перед креслами, из которых спущен воздух. Нажимает кнопку сектора обслуживания. Световызов  "ОБСЛУЖИВАНИЕ" загорается/
ОРА: Прошу инструкцию по креслам. Из них спущен воздух.
ГОЛОС РОБОТА: Приведение кресел в упругое состояние: металлический наконечник  шланга вставить в штуцер. Шланг в спинке кресла. Штуцер слегка выступает из пола.
ОРА: Спасибо!
ГОЛОС РОБОТА: Я-робот.
ОРА: Ну и что? Все ровно, спасибо!
ГОЛОС РОБОТА: Ответа на это не имею.
/На лице Оры появляется мимолетная улыбка и гаснет. В движениях чувствуется напряжение. Кресло раздувается и приходит в нормальное состояние. Ора садится. Включает связь с медцентром/
Прошу инфомацию о болезни доктора Грея...
ГОЛОС РОБОТА: Имеются данные экрана=индикатора, электроэнцефелограмма сердечной и мозговой деятельности, отчеты  доктора Ронна,  общая телетрансляция. Виды информации: слуховой, зрительный.
ОРА:Дайте слуховой. И леты биодатчиков.
ГОЛОС РОБОТА: Ленты подключены. Слуховой-через тридцать секунд.
/Ора всматривается в экран/
ГОЛОС РОБОТА: Слуховой вариант. Требование № 103. Заявка Седьмого Филиала Луной Станции. Доктор Ора. Времяисчиление Земное. 60 дней назад  доктор Грей почувствовал резкое ослабление функции зрения, мышц конечностей, подвергался паническим атакам, которыми не удалось справиться Медценру Лунной Станции. Через несколько дней он был лишен вести научную работу, которая необходима для работы Станции. Биостимуляторы, электрические и химические препараты не дают эффекта. Консилиум Лунной Станции причину не обнаруживает. Посланный на осмотр и диагностику болезни доктор Ронн, поставил диагноз "клаустрофобия". От лечения Грей уклоняется. Некоторые проявления напоминают космическую, ностальгическую депрессию.
/Ора молча всматривается в экран, дочитывает, затем отключает пульт связи. Пауза.
Она задумчиво сидит некоторое время, затем набирает на пульте внутренню связь. На экране появляется Дельв/
ДЕЛЬВ: Да, Ора!
ОРА: Дельв, я прослушала информацию о болезни Грея... Поверьте, вы обманываетесь, делая такую большую ставку на меня...
ДЕЛЬВ: Ну что с вами! такая безысходность в голосе, словно... А ну-ка, давайте ко мне, сейчас же! Постараюсь вас развеселить. И еще: познакомлю с программой подготовки к полете. Жду.
ОРА: А как я вас найду?
ДЕЛЬВ: Вас проведет Крон. не бойтесь его. Он робот. На станции их 50. С виду напоминают людей, но в отличие от людей верны инструкции, так что, следуйте всему, что он скажет. /смеется/ Да не бойтесь! Шучу! Человек, все же, остается высшим существом...
/с веселой миной исчезает с экрана. Ора вздохнула, встала, повернулась к двери. У нее, снова началось прежний накал энергии. Пытается,  усилием воли, восстановить свое состояние/
ОРА: Значит, робот...
/Входит Крон. Пауза/
КРОН: Вы, Ора!
ОРА: Да.
КРОН: Вас ждет Дельв.
ОРА: Знаю.
КРОН: Я проведу вас.
ОРА: Хорошо.
КРОН: /направляясь вперед/ Идите за мной.
ОРА: Хорошо. /идет, ей не по себе/ Крон, а что это вокруг вас?
КРОН: К роботам обращаются на "ты".
ОРА: Ну хорошо. Что это вокруг тебя?
КРОН: Защитное поле.
ОРА: Твое поле... Мне душно!.. Отключи его!
КРОН: Инструкция. Направляясь к незнакомому объекту обязан включить защитное поле.
ОРА: /приходя в неистовство/ Я не могу идти! Убери свое поле! Слышишь?
КРОН: Инструкция: идя к незнакомому обекту включи защитное поле.
ОРА: /словно в конвульсиях/ Я боюсь, Крон!  Ты во мне пробуждаешь что-то! Убери поле!
КРОН: Инструкция.
/остановилась. Крон остановился и повернулся к ней/ Чем помочь?
ОРА: /едва сдерживая наплыв энергии/ Свяжи меня с Дельвом!
КРОН: Мы идем к нему. Не бойтесь, Ора! Во мне зафиксирован испуг. Сейчас  система самосохранения самопроизвольно удвоит защитное поле. Ваше поведение во мне фиксирует импульс испуга. /стал, лампы на его груди замигали, дернулся, стал/ Поле удвоилось.
ОРА: /в неистовстве направляется на Крона/ Крон, надо убрать поле!
КРОН:/зашатался/ Вы мешаете мне двигаться! /на его теле загораются тревожные сигналы и гаснут/
ОРА:Свяжи меня с Дельвом!
КРОН: /выбитый из колеи Крон остановился, осуществил вызов/ Дельв! Нарушен баланс покоя. Мне трудно двигаться.
ГОЛОС ДЕЛЬВА: Что случилось?
КРОН: Сопровождаю доктора Ору. Фиксирую испуг. Трудно идти. Сбит ритм.
ГОЛОС ДЕЛЬВА: Ора, вы слышите меня?
ОРА: Да, Дельв!
ДЕЛЬВ: Что у вас там происходит?
ОРА: на меня действует защитное поле Крона.
ДЕЛЬВ: Как вы себя чувствуете?
ОРА: Мне что-то не по себе... Мне плохо, кажется...
КРОН: Нарушен баланс.
ДЕЛЬВ: Крон, я подключаю к тебе дополнительный генератор. Ора, слышите меня?
ОРА: Да.
ДЕЛЬВ: Постарайтесь запомнить ваши ощущения! Вы сбили Крона с ритма! А такого с ним не долно быть!
ОРА: Но я ничего не понимаю...
ГОЛОС ДЕЛЬВА: Крон, идите в Медцентр! Зафиксируйте ваши ощущения, Ора! Жду!
/умолкает/
ОРА: Крон, повернись ко мне! Смотри на меня! Что-нибудь видишь?
КРОН: Огонь.
ОРА: Где?
КРОН: В вас.
ОРА: Тебе еще трудно?
КРОН: заработал дополнительный генератор силы.
ОРА: Крон, наступай на меня!
КРОН: Понял.
/направляется на нее/
ОРА: Быстрей!/скорость робота нарастает. Ора прижимается к стене прохода, смотрит на Крона. Робот зашатался/ Стой! Стой, Крон! Стой!
/Крон помигал огнями своей грудной панели и отскочив назад, упал. Пауза. Едва переведя дыхание/ Теперь вставай! /как бы ласково/ Больше не будем драться.
КРОН:/встает, беспомощно/ Во мне не заложена реакция на такое действие.
ОРА: Это хорошо.
/замигали огни вызова на груди Крона/
ГОЛОС ДЕЛЬВА: Идите в проходной отсек, девятое помещение, с левого крыла.
КРОН: Идем, Ора!
ОРА: /дружелюбно/ Как ты запомнил мое имя. В твоей программе его не было.
КРОН: У меня есть свободная зона памяти, куда закладывается новая информация.
ОРА: Не обиделся на меня?
КРОН: Такое не знаю.
ОРА: /вздохнула и нежно посмотрела на механического человека/ Счастливый...
/идут. Затемнение/

СЦЕНА СЕДЬМАЯ


/ блок Дельва. Небольшой, передвижной столик. Напитки. Дельв и Клем/
ДЕЛЬВ: Понимаю ваше  нетерпение. Побежали к уникальной женщине, как только узнали о ее способностях. Понимаю. Вы-сын! Но и нам жизнь доктора Грея дорога. Вот уже сколько времени все филиалы Станции на Земле  занимаются этим вопросом. Мы поставим его на ноги любой ценой! /смеясь/ А она понравилась вам... Говорят, что вы настойчиво хотели с ней познакомиться... поближе?! Понимаю!.. Понимаю!.. Не всегда был таким сухарем, как ныне! Было... и у меня горел огонь в груди!
КЛЕМ: /заметно, что Дельв ему неприятен. Вынужденно подыгрывая/ Не удержался...
ДЕЛЬВ: Хороша! Действительно хороша!
КЛЕМ:/напряженно/ Верно.
ДЕЛЬВ: А как вам  удалось выйти отсюда?
КЛЕМ: Меня пригласил Лей.
ДЕЛЬВ: А-а-, узнаю грешника. Хотел вам  сделать сюрприз, после длительного отсуствия на Земле.
КЛЕМ: Наверное, да.
ДЕЛЬВ: /задумчиво, пытливо наблюдая за Клемом/ Да. Ваш отец беспокоит нас. Что с ним? Что сам он говорит о своей болезни?
КЛЕМ: Молчит.
ДЕЛЬВ: Сейчас готовим Ору. Знаний у нее нет, женский врач, все ровно, что ничего. Она не в состоянии даже контролировать свой дар. Стихийно проявляется, так же исчезает. Так что... Не знаю... /пауза/ Но другого выхода и нет. Болезнь вашего отца ставит всех в тупик... М-да... Медцентр пытается зарегистрировать, пытаясь установить, при каких эмоциях появляются наиболее мощная энергия и каковы они по качеству, но пока... Тем не менее-это наш единственный шанс. То, что установил Ронн, сомнительно. Не верится, чтобы такой крупный ученый-врач, проработавший на станции больше половины жизни, мог заболеть клаустрофобией, да еще в такой сложной форме.
КЛЕМ: У него бывают приступы удушья и в это время он просит вывести его в открытое пространство. В принципе, лаустрофобию напоминает...
ДЕЛЬВ:/сосредоточенно, изучая Клема/ Перевозить его на Землю, сейчас, невозможно. Он не выдержит реадаптации. Несмотря на уникальную систему, гравитация на Лунной слабее, здесь он сразу потеряет сопротивляемость. Этот человек-величина мирового масштаба. Его жизнью рисковать нельзя. А потому нужно найти способ поддержать его там и способствовать доведению его уникальной программы до конца.
КЛЕМ: Он считает вас своим другом. Он просил вас помочь в возвращении на Землю.
ДЕЛЬВ: Именно потому, что друг, не могу этого сделать.
КЛЕМ: поверьте, психологически это подействует на него благоприятно, уверен, отец выдержит перелет и реадаптацию.
ДЕЛЬВ: Значит он делился с вами?
КЛЕМ: /смущенно/ Нет. Он избегал бесед со мной. Только перед отлетом поговорили немного и он передал просьбу вам.
ДЕЛЬВ: /подходит к Клему вплотную, впивается в глаза/ Значит не делился! Значит, вы ничего не знаете! Значит ему хочется вернуться на Землю!
/Клем недружелюбно отступает, Дельв сверляще/ Клем, а вы не знаете причин гибели Ронна?
КЛЕМ:/после паузы/ Нет.
ДЕЛЬВ: Он тоже ничего не знал! Понимаете, ни-че-го!
КЛЕМ: /поняв куда клонит и уже более жестко/ А вы знаете?
/Неловкая пауза. Дельв засуетился, словно его поймали за руку/
ДЕЛЬВ: Асе произошло по оплошности техника по заправке. Взят. Понесет наказание.
КЛЕМ: /дельву в лицо/ Бедняга!
ДЕЛЬВ: Что это? Бедняга? По его вине погиб известный ученый Ронн! И вы говорите бедняга?
КЛЕМ: Ронн погиб не по его вине, Дельв! Заканчивайте! Не мальчишка перед вами!
ДЕЛЬВ: Что вы этим хотите сказать?
КЛЕМ: /резко/ То, что сказал.
/пауза. Оба смотрят друг на друга. Дельв не выдерживает первый, отходит к пульту и начинает маневрировать, словно очень занят/
ДЕЛЬВ: Что ж, идите отдыхайте. Если понадобитесь, позову!
КЛЕМ: /уходя/ Да, Дельв, вы не в курсе?.. Мой блок уже вторые сутки не открывается на код. Кто-то меняет его во время моего отдыха.
ДЕЛЬВ: Что вы говорите? Видимо система повреждена. Сейчас обеспечим профилактику!
КЛЕМ: И еще: Медцентр продлил карантин. Что все это может значить?
ДЕЛЬВ: Ну, медики утверждают, что на этот раз, вы прошли зону интенсивоного излучения, говорят, надо выждать время.
КЛЕМ: Чепуха! Я летаю не первый раз и знаю состояние своего организма!
ДЕЛЬВ: Но, есть сообщение спутника-измерителя солнечной активности. Волны мощной вспышки пересекли трассу корабля, в момент подхода к атмосфере, а антирадиационная установка корабля была на средней сопротивляемости.
КЛЕМ: Простите, Дельв! Все вспышки на Солнце давно и точно прогнозируются. Система Лунной Станции не выпустила бы ракету, если бы была такая угроза. Что вы говорите!..
ДЕЛЬВ: Ну, я не специалист, может что-то и путаю,но тем не менее, как руководитель я должен принять меры. Надо выждать время, Клем! Идите, отдыхайте!
/Клем угрюмо выходит. Дельв активизируется на пульте связи/
Вет! Надо протестировать астронавта Клема на предмет альтернативного настроя. Он не должен ничего знать. Результат передать по коду 111.
/Пауза. Затемнение/

СЦЕНА ВОСЬМАЯ


/Изоляционная. Овальное помещение. Кон в контрольном кревле.Левая рука находится на подлокотнике кресла, откуда тянутся провода. Рука плотно пристегнута./
КОН: /обессиленно/ Прошу связи с Дельвом!
ГОЛОС РОБОТА: Вы отдыхаете.
КОН: Я отдохнул! Свяжи меня с Дельвом!
ГОЛОС РОБОТА: Вы отдахаете, Кон.
КОН: Требую связи с Дельвом!
ГОЛОС РОБОТА: Дано указание отдыхать и думать.
КОН: /нервно/ Я подумал! Свяжи меня с Дельво, Координатор!
ГОЛОС РОБОТА: Это настойчивость?
КОН: Да!  При таких случаях ты обязан обеспечить связь с био- человеком!
ГОЛОС РОБОТА: Есть такая программа.
/Кон нетерпеливо ждет. Через некоторое время  включается экранная стена, где появляется Дельв/
ДЕЛЬВ: /как ни в чем ни бывало/ Как отдохнули, Кон?
КОН: /едва сдерживаясь/ Спасибо! Хорошо!
ДЕЛЬВ: Какие пожелания?
КОН: Просьба.
ДЕЛЬВ: Пожалуйста.
КОН: Живой разговор, без ваших... /указывает на свою руку/
ДЕЛЬВ: С кем?
КОН: С вами.
ДЕЛЬВ: Когда?
КОН: Сейчас.
ДЕЛЬВ: Хорошо.
/экран гаснет. Отверстие в стене съезжает в сторону, рука высбобождается от подлокотника/
ГОЛОС РОБОТА: Помещение Л-7. Дельв ждет вас.
/Кон выходит. Затемнение/

СЦЕНА ДЕВЯТАЯ


/Личный блок Клема. Входит Крон/
КРОН: Вам нужно идти со мной.
КЛЕМ: Куда?
КРОН: Приказ идти со мной.
КЛЕМ: Сейчас я отдыхаю.
КРОН: Надо идти.
КЛЕМ: /нервно/ Куда?
КРОН: Ответа нет. Выходите.
КЛЕМ: Куда с тобой?
КРОН: Повторяю, вам надо идти со мной.
/Клем заметался. Попытался связаться с кем-то, поработал с пультом, но система не реагирует. Пауза/
КРОН: Вам надо идти со мной.
КЛЕМ: /выходя/ Куда?
КРОН: Сюда.
КЛЕМ: Ты куда, Крон! Там нежилой отсек!
КРОН: Туда надо идти.
КЛЕМ: Ты что-то путаешь, Крон!
КРОН: Не путаю. Пройдите вперед. Туда.
КЛЕМ: /понял, что обречен/ Что все это значит?
/Полумрак. Серая стена. Клем прижался к стене/
КРОН: Я должен вас аннулировать.
КЛЕМ: Ты что? Свяжи меня с человеком!
КРОН: Будьте спокойны.
КЛЕМ: Стой, Крон! У тебя нарушение в программе. Свяжи меня с Дельвом! Дай мне связь!
КРОН: Не могу. Я на дистанционном управлении.
КЛЕМ: На дистанционном?
КРОН: Да.
КЛЕМ: Кто ввел изменение?
КРОН: Дельв.
КЛЕМ: Дельв?
КРОН: Да.
КЛЕМ: Стой, Крон!
КРОН: Не могу. Управление дистанционное.
КЛЕМ: Дай Дельва!  Стой! Не надо!
/из груди робота выступает аннигилятор/
КРОН: Так надо! Приоткройте рот, будет быстрей.
/сверкнула фиолетовая струя аннигилятора. На месте, где стоял Клем, образовалась черная статуя, которая тут же распалась. Доносится шум всасывающей системы. Крон неуклюже развернулся и пошел в темноту/


СЦЕНА ДЕСЯТАЯ


/Кон и Дельв. Малый информзал/
КОН: Я так не могу.
ДЕЛЬВ: Этой программе мы посвятили жизнь. Это-мост между Землей и космическим пространством. Значение Лунной Станции и программы трудно переоценить.
КОН: А жертвы?
ДЕЛЬВ: Вы умный человек, Кон! Не мне вам объяснять, что и как. Наш мир расколот, все соревнуются друг с другом. Мы сделали шаг вперед раньше других.  Программа - наша жизнь и наша цель! Мы уже у цели! А жертвы... А без них бывает хоть одна победа? /пытливо всматриваясь в Кона/ Скажите, с каких это пор вы стали так чувствительны? Разве вы не громили? Разве ваша "свободная армия" не уничтожала тысячи? Что это теперь вы стали так тонки?
КОН: Это было в молодости.
ДЕЛЬВ: Нет, дорогой Кон! Списать не удастся. Желающих растерзать вас много на Востоке и в Азии. А если пронюхает пресса, что вы не Кон Осада, а Ливи Дован, что будет, а?
КОН: Вы не сделаете этого.
ДЕЛЬВ: Дорогой Кон! Я-то готов не делать, но вы делаете! Что вы тут несли "Ронн известный ученый", "дайте код"!.. Получается вы-нравственный человек, а я зверь! Так?
/Кон стоит опустив голову./ Так-то. Давайте не будем о прошлом. У нас большая цель!
КОН: Но жертв, невинных...
ДЕЛЬВ: К черту!.. Утечка, для нас, гибель! Кон, Лунная Станция важна для человеческой цивилизации. Мы служим великой идее!
/Тяжелая пауза. Дельв миролюбиво/
КОН: В последнее время я что-то перестал понимать, к чему такая тайна вокруг всего, что мы делаем.
ДЕЛЬВ: Кон, делайте свою работу. А думать, думать буду я! Все правильно делаем. Так нужно!
КОН: /дружески/ Дельв, может вам известно что-то, чего не знаю я?
ДЕЛЬВ: /переведя тему/ Что с вами, ей-богу! Столько лет вместе работали, а теперь... Такой срыв...
КОН: Позвольте мне быть с вами откровенным.
ДЕЛЬВ: Обяжете.
КОН: Меня беспокоит эта лихорадочная информационная блокада вокруг Лунной Станции, что наблюдается в последнее время.  Не кажется ли вам, что мы вовлечены во что-то, против своей воли и по незнанию?
ДЕЛЬВ:/насторожился/ Что вы имеете ввиду?
КОН: Ничего конкретного. Только интуиция...
ДЕЛЬВ: Ну-ну, Кон, будьте пооткровеннее. Ничего не понял. Объясните, может и я кое-что для себя уясню.
КОН: Вы помните того, с грузового, который доставил реголит?
ДЕЛЬВ: Припомина. Кажется он погиб, на следующий день, во время осмотра капсулы.
КОН: Он сгорел там. В капсулу была заложена бомба, с дистанционным управлением.
ДЕЛЬВ: Да нет, Кон! Это было что-то с горючим...
КОН: так он обмолвился, что там нечисто.
ДЕЛЬВ: Где?
КОН: На Луне, на станции. Он почему-то считал, что цели у станции далеко не научные.
ДЕЛЬВ: А какие?
КОН: А этого он не знал. Во всяком случае, не сказал. Видимо знают немногие. Он там встретился с инженером, который был одним из программистов технической части блока памяти Кибермозга.
ДЕЛЬВ: Интересно, интересно! Продолжайте...
КОН: Этот инженер поделился с ним кое-чем, хотел передать на землю некоторые носители информации, но не успел. Его просто не стало на станции. Никто его больше не видел. Просто исчез. Вот так, Дельв. Я привязан к вам за эти годы... Кажется нас кто-то водит за нос. Подставляет. Узнайте.  А пока, прошу вас, не применяйте "черные дыры".
/пауза/
ДЕЛЬВ: /стараясь быть искренним/ Да, интересно. Все может быть. Спасибо. Надо что-то предпринять... /Кону/ О нашем разгворе... Впрочем, в центре знают, что вы в изоляционной. Координатор "наябедничал", а срок пребывания еще не истек. Вы не возражаете, если Крон проведет вас обратно?
КОН: Ради дела. Гтов.
/Дельв у пульта/
ДЕЛЬВ: Крон, проведи Кона! /Кону/ Отдохните немного, а я постараюсь все разузнать. Мне кажется, что вы правы.   /входит Крон/  До встречи, Кон!
КОН: Пока, Дельв!
/Кон и Крон выходят. Дельв направляется к пульту/
ДЕЛЬВ: Крон! Дистанционное управление. Связь односторонняя. Голос мой. Выполнять!
/включает экран обзора интерьера станции, наблюдает/ К запасному блоку. Веди. Связь не давать. К стене. Так. Ставь! Примени силу! Аннулировать!
/пауза. Экран загорается фиолетовым огнем. Дельв вздыхает, не то с сожалением, не то с облегчением. Выключает экран/
Крон! Дистанционное отключено! Основная программа в действии!
/Зловещая пауза. Замигали огни вызова/
Да!
ГОЛОС ОРЫ: Добрый день, Дельв!
ДЕЛЬВ: Здравствуйте, Ора!
ГОЛОС ОРЫ: Мне необходимо съездить домой, да и в клинику надо зайти. Там есть дела, которые могут быть реализованы только в моем присутствии. Сколько времени я буду находиться на Лунной Станции?
ДЕЛЬВ: Может сутки, а может и год. Никто этого  не знает. Это может подсказать только  состояние доктора Грея.
ГЛОС ОРЫ: Тем более... Мне необходимо домой... Закажите мне вертолет.
ДЕЛЬВ: Ора! Нам надо поговорить. Зайдите! Крон, проведи доктора ко мне!  Помещение Л-223. Жду вас.
/пауза, во время которой Дельв слегка прихорашивается и садится за экран памяти. Входит Ора/
ДЕЛЬВ:/поднимаясь навстречу/ Здравствуйте, здравствуйте! Вы просто прекрасны!
ОРА: Спасибо, Дельв!
ДЕЛЬВ: /ласково журя/ Инструктора жалуются, что вы категорически отвергаете занятия.  Графитационный  тренажер и глубоководные тренировки нужны не нам, а для вас, чтобы вы спокойно перенесли перегрузки и гравитационные изменения. Невесомость длится недолго, но успеете испытать мучения ада, если не будете мало-мальски подготовлены. / игриво, пытаясь нравиться/  Поверьте, это неприятно, даже для видавших виды, астронавтов, не то, что для такой хрупкой, красивой женщины, если она и умеет останавливать объект, движущийся на большой скорости. Перегрузки, вибрация, невесомость-вместе составят  большие неприятности и особенно для женского организма.  Будьте умницей, приложите максимум стараний, чтобы стать прилежным пассажиром, а то, чего доброго, привлекут нас за безответственное отношение к уникальному созданию Творца! Вами рисковать не имеем права. Так что,  пожалуйста, слушайте инструкторов.
ОРА: Учителя слишком придирчивы. Я не астронавт. Я, всего лишь, пассажир.
ДЕЛЬВ: Поймите их. Вы не имеете представление ни о чем и на вас свалится то, что может иметь сильное воздействие на психику. Можете не справиться. Что тогда? нет! Вы должны профти минимум для пассажира.
ОРА6 Устала. Центрифуга, лопинги, вибростенды, сурдокамера... Кошмар! Еле вынесла ноги из этой камеры. Я не могу так долго находиться в малом и замкнутом пространстве. Избавьте меня! Противоперегрузочный скафандр-нормально. К чему все это? Все ровно ничего не понимаю.
ДЕЛЬВ: Инструкция! Нарушать не можем. Вам предписан пассажирский минимум. Вы обязаны это освоить.
ОРА: Хорошо. Постараюсь. Определите дату старта, а то сижу в неведении... А сейчас закажите вертолет, я должна сделать кое-какие дела.
ДЕЛЬВ: Сейчас выйти из станции невозможно.
ОРА: А когда можно будет?
ДЕЛЬВ:По возвращении.
ОРА: Что?
ДЕЛЬВ: По возвращении из Лунной Станции.
ОРА: А почему сейчас нельзя?
ДЕЛЬВ: Инструкция.
ОРА: Странно...
ДЕЛЬВ: Поймите центр. У вас слишком большая задача, соответственно такие же надежды. Потому, прежде - дело. С радостью бы отпустил вас, но, даже для вас, не могу!.. Инструкция!
ОРА: Значит мне уже нельзя выйти отсюда?
ДЕЛЬВ: Только после вашего триумфального возвращения с Луны!
ОРА: Может быть, я пленница?
ДЕЛЬВ: /направляется к ней с нежностью, на которую способен/ Вы-пленница славы!
/Ора странно, с недоумением смотрит на Дельва/ Вы-пленница славы!
/Пауза. Затемнение/ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ

 СЦЕНА ОДИННАДЦАТАЯ/Лунная Станция. Операционная. Кафедра для врачей-ассистентов. Ора наблюдает за работой доктора Грея/
ОРА: /в микрофон/ мне не по себе.
ГОЛОС: Что с вами?
ОРА: Плохо мне.
ГОЛОС: Операция на исходе.Ваше отсуствие повлияет на него отрицательно. Потерпите еще немного.
ОРА: Доктор Грей устал! Устала и я!
ГОЛОС: Операция на исходе.
ОРА: /почти теряя сознание/ Мне плохо!
ГОЛОС: Без паники, доктор! Сейчас к вам подойдут.
/пауза. Ора соскальзывает на пол. Подоспевший Берт подхватывает ее и снова усаживает в кресло/
БЕРТ: Сейчас введем стимулятор. /вводит препарат в палец/ Уже заканчивается. Чуть-чуть...
/загорается красная лампа/ Ну вот и конец. теперь можно отдохнуть. Пойдемте, я проведу вас.
ОРА: Дайте вентиляцию!
БЕРТ: Работает.
ОРА: Мой, в кармане...
БЕРТ: В каком?
ОРА: /без сил/ Тут.
/Берт вынимает вентиляционный аппарат, надевает ей на шею, включает, слышен щипящий звук портативного вентилятора.
ОРА:/понемногу прихдя в себя/ Душно...
БЕРТ: Сейчас подействует биостимуляция.
ОРА: /выходя из себя/ Нет! Опять? После этой искусственной энергии мне бывает еще хуже!
БЕРТ: Вы уже теряли сознание. Даже не помните, что я уколол. Видите! А если бы не.., то сейчас вы...
ОРА: /обреченно/ Скоро совсем потеряю функции имунной системы. Этот ва стимулятор...
БЕРТ: Вы нуждаетесь в нем.
ОРА: Да. Пожалуй. Без него вряд ли выдержала бы. По-земному 8 месяцев!.. Доктор Грей болен. После операции тоже нужная энергия, чтобы поддержать его. /как бы жалуясь/ После операций лежит пластом и не разговаривает... Сколько  продлится это все?..
БЕРТ: Успкойтесь. Должно быть, скоро закончится...
ОРА: /как дитя/ Я хочу домой! Хочу на Землю!
БЕРТ: Возьмите себя в руки. Вы сильная.
ОРА: Все! Ваш препарат, кажется, уже подействовал. Вы, кажется, обещали провести меня.
БЕРТ: Обязательно. Вызвать кресло или пешком?
ОРА: Никакого кресла. Ногами! Как на Земле, попеременно переставляя!..
БЕРТ: Тогда возьмите меня под руку.
ОРА: /озираясь, как затравленная, еле сдерживая рыдания/ Вместо коридоров, отсеки! Вместо квартир, блоки! Вместо аллей, панорамные залы, с дорожками для иллюзии передвижения!.. Хочу на Землю!..
БЕРТ: Вам не к лицу такая слабость.
ОРА: Я человек.
БЕРТ: тем более.
ОРА: вы правы, простите!
БЕРТ: Все скучают по Земле. /По его лицу пробежала тень ностальгии/
ОРА: /заметила это/ Как вас зовут?
БЕРТ: берт.
ОРА:  Берт, простите меня! Со мной иногда бывает...
БЕРТ: Со мной тоже бывает, но...
ОРА: Я женщина и слабовата...
БЕРТ: Про вас не скажешь "слабая". Энергетический донор-сила, на зависть...
ОРА: И тем не менее... Скажите берт, почему так много раненых в голову?
БЕРТ: Есть и другие, просто Грей нейрохируг. А вы находитесь при нем. В других операционных-другие больные. Больные, в основном, идут из геололгической группы. Группа добывает из реголита вещество, для поддержания экологического баланса станции. Ну, неожиданности... От неожиданностей никто из нас не огражден, к сожалению... Одно слово -"первооткрыватели".
ОРА: мне показалось странным, что все ранены в голову... Ну ладно... Может показалось...
БЕРТ: Говорят, что дело в устройстве скафандров. Об этом говорилось на Совете Станции. Уже налаживается производство нового вида скафандра.
/пауза/
ОРА: /с грустью/ Сейчас бы в лес!..
БЕРТ: Поедем в панорамный!
ОРА: А давайте!
БЕРТ: Закажем?
ОРА: Закажем!
/подходят к щиту Координатора, прикладывает тыльную сторону руки к экрану идентификатора/
БЕРТ: Блок памяти 703. Связь.
ГЛОС РОБОТА: Блок памяти 703. Соединены.
БЕРТ: Координатор, дай панорамный зал!
ГОЛОС РОБОТА: Род?.. Флора?.. Фауна?..
БЕРТ: /Оре/Что заказать?
ОРА: Лес! Дикий лес!
БЕРТ: /Координатору/ Лес. Дикий лес.
ГОЛОС РОБОТА: Объясните йель.
БЕРТ: Прогулка.
ГОЛОС РОБОТА: Сейчас будут даны координаты. Ждите.
/пауза/
Отсек 108. Скоростная ступень от 5 отсека. Входной код на сегодня 541.
БЕРТ: /Оре/ К пятому отсеку!
ГОЛОС РОБОТА: Зафиксируйте удовлетворение запроса.
БЕРТ: /к щиту координатора/ Информация получена. Асе.
ГОЛОС РОБОТА: Зафиксируйте и на щите идентификатора.
/Берт и Ора прикладывают руки к экрану идентификатора/
ГОЛОС РОБОТА: Зафиксировано. Хорошей прогулки.
БЕРТ: Формалист...
ОРА: /потирая руку/ Меня всегда унижает это идентификационное устройство, вживленное в мою руку. Иногда дохожу до истерики.
БЕРТ: Это поначалу. А потом привыкаешь. говоришь, как все, так и я.
ОРА: А вы уверены, что все так?
БЕРТ: Не знаю... /пауза/ Все! Поехали! К пятому отсеку!
ОРА: давайте скажем. к пятой улице! А в


Метки:  

КАНАЛУ "РОССИЯ-24"

Суббота, 09 Августа 2014 г. 14:59 + в цитатник

Господа!
В последнее время чувствуется особая ориентация канала, на оправдание действий Израиля против сектора Газа, что вызывает недовольство россиян, поскольку давно известно, кто там является агрессором, а кто жертвой. Попытки приглашать произральские кадры и оправдывание варварства, вызывает досаду и нивелирует веру в корректность вашего канала.
Россияне обеспокоены тем, что важные должности в государстве заняты лицами еврейской национальности и ведется реклама чуждых нам идей, с постоянным упоминанием Израиля, словно части России, сверканием иллюминатского символа "глаза" и "пирамиды".
Сегодня прошла у вас информация, что Исламское Государство Ирака и Ливанта, пригрозили убийством представителям христианской и иудейской религий, тогда как местные беженцы открыто говорят, что эти террористы убивают и суннитов, и шиитов и что они вынуждены спасаться бегством.
Скажите, пожалуйста, каким образом "исламцы-фундаменталисты" могут убивать суннитов, если сунни и есть фундаментальный ислам?
Недавно в соцсетях были опубликованы угрозы так называемых исламистов о том, что они "разрушат Мекку". Может ли истинный мусульманин, тем более фундаменталист, сказать и желать такое?
Думается, что так называемое "ИГИЛ" не что иное, как специальное военизировнное объединение, под руководством совсем не исламских сил и работает на то, чтобы отвоевать пространства, указанные в карте "Великого Израиля".
ИГИЛ не является борцом за ислам!
У него иное предназначение, как отвод внимания общественности от истинных дел. И нынешнее вторжение Америки в Ирак и доставка  военной помощи курдам(этническим братьям евреев)  о многом говорит!
Платят ИГИЛу не исламские источники!
Думается, что это один из отвлекающих маневров, в деле перекроя границ на Востоке, в пользу Израиля.
Хочется выразить недовольство искажением подлинного положения дел  на Востоке.
Россияне не националисты, но когда их начинают держать за лохов, картина может быстро смениться.
С уважением и надеждой на подлинное освещение событий...


УКРАИНСКИЙ КРИЗИС

Воскресенье, 27 Апреля 2014 г. 20:56 + в цитатник

УКРАИНСКИЙ КРИЗИС
Софи Трам-Семен


"Украинский кризис" может стать серьезным кризисом, задевающим многие страны. Америка, у которой рейтинг упал до неимоверного уровня, как в мире, так и в глазах собственного народа за Югославию, Ливию и Ирак, не говоря уже обо всех горячих точках, где побывал "сапог" Пентагона, должна понять, что она уже не является душеприказчиком всех стран и всех лидеров! Демократия, в понимании Америки, не соответствует этническим, конфессиональным, культурным интересам многих стран. Политические и экономические "струны" в мире, стали слишком натянуты и "Украинский кризис" стал той точкой, когда может "лопнуть струна". Позиция Путина по кризису Украины всецело поддерживается народом России.

РОССИЙСКИМ НАРОДОМ ОСУЖДАЕТСЯ:
-признание легитимным киевского правительства, пришедшего к власти, при поддержке вооруженных фашистских групп правого сектора (бандеровцев), что является образцом вооруженного захвата власти, в нарушение международных норм, чего не могли не видеть США и Европа, спешно признавшие власть, избранную на майдане, легитимной. 
Спрашивается, какую цель преследовали уважаемые руководители уважаемых стран?

-провокационный закон "о статусе русского языка", спешно принятый Радой, сразу после государственного переворота, что привело к размежеванию по этническому признаку и гражданскому противостоянию запада и юго-востока страны.
По какому умыслу и чьему наущению был принят этот закон, с такой поспешностью? Создается справедливое представление, "друзьям" Украины нужна была еще одна горячая точка и уже в сердце Европы?


-решение об использовании регулярной армии внутри страны, против одной части своего народа, в ситуации отсутствия военного положения - преступление, в результате чего противостояние запада и юго-востока Украины переросло в вооруженное противостояние и в провозглашение юго-восточных территорий "РЕСПУБЛИКОЙ ДОНБАСС". "Майданное правительство" Украины может не знать, что делает, но те, кто раздавал печенье на майдане, кто обещал кредиты, кто летал из-за океана не могли не предвидеть, к чему такое положение приведет. Они же уважаемые политики!

-квалифицирование присоединения Крыма к исторической родине, по свободному волеиъявлению народа "аннексией", не что иное, как отрицание основ демократии, о котором так много любят говорить Европа и Америка. 
Россия является исторической родиной крымчан и при растаскивании СССР, под восторги Запада, народ Крыма о желании или нежелании перейти в другую страну никто не спрашивал, а потому Путин принял решение, исходя из желания самого народа Крыма и требованию россиян.

-вмешивание во внутренние дела Украины, Америки и Европы, накаливание враждебной атмосферы между Украиной и Россией, провоцирование вооруженного противостояния двух государств, демонстрация силы, с вводом контингента в соседние страны, кораблей в Черное море, активизацией НАТО в прибалтийских республиках, возбуждение общественного мнения в Молдавии, Турции, Грузии, угрозами продажи технической документации "Сатаны", оголтелая пропаганда против России, все это давно известные, нафталинные методы холодной войны, посредством чего есть явные поползновения втянуть Россию в войну с братской Украиной, ЧЕГО НЕ БУДЕТ!


Таким образом, недругам России надо выбрать дипломатический, уважительный, партнерский курс, при общении с президентом Путиным, так как на санкции, на приказной тон, на похлопывание по плечу, на высокомерное поведение и пр. у России всегда была генетическая "аллергия". С позиции силы с Москвой решить ничего нельзя!


Поскольку юго-восток Украины может уважать только совет Путина и если нет, у некоторых стран, желания развязать войну в Европе, надо посадить за стол Украину и Россию, два братских народа, без "булочек" Европы и "сухих пайков" Америки. 
Россия способна бескровно разрешить конфликт и по-братски подставить плечо Украине. 


Если Европа и Америка действительно за развязку напряженности, тогда надо прекратить антироссийскую пропаганду, санкции, признать новый статус Крыма и отказаться от чернения России и еe достойного президента.

0K0Z_7l1JBE (604x348, 50Kb)

НАШИ ПОЛИТОЛОГИ УДИВЛЯЮТ...

Пятница, 05 Июля 2013 г. 13:56 + в цитатник

ПРОЧЛА МНЕНИЕ НАШИХ ПОЛИТОЛОГОВ В ГАЗЕТЕ "ВЗГЛЯД"...

Прочла и удивилась. Неужели наши политологи в таком глубоком невежестве!? Странная трактовка ситуации. Полное незнание сути явлений. Этим политологам надо в отставку, а СМИ не спрашивать их и не выносить чушь на суд читателя.

В Турции происходит следующее:

Страна, со времен Тургута Озал, полностью стала хвостом Америки. Тургут был курд, этнический родственник евреев и армян, которые и занялись внутренней реорганизацией страны. Уже тогда, во все важные посты в государстве стали приходить кадры именно из этих этнических групп, стали готовиться "кадровые резервы" и активно внедряться, поменялась политика внутри и вне страны и таким образом, к сегодняшнему дню, не стало ни одной важной должности в стране, где бы не сидел представитель названных этнических групп. Они, конечно же, вели и ведут соответствующую интересам своих этнических групп политический курс, при полном принятии указов из США и Израиля.

Сегодняшний президент Абдуллах Гюль-этнический армянин, У Эрдогана отец-лаз, мать булгарская тюрчанка, главы армии, оппозиционных партий, ДЖХП, СМИ, науки, образования, культуры, здравоохранения и пр.- евреи. Ультраправая тюркская партия МХП - тоже не исключение, глава также принадлежит к названной этнической группе, хотя тщательно это скрывается. Вот почему реальной оппозиции нет! ( Как и у нас, кстати.) Практически сейчас народ остался лицом к лицу с властью, которая ведет страну к полному захвату ее чужестранцами и полному уничтожению коренного, государствообразующего этноса, тюрков. 

Если наши политологи, которые тут несут чепуху, вгляделись бы получше, то увидели бы, с какой целью террористическая, курдская организация ПКК уже более сорока лет ведет внутреннюю войну и власть "не может" подавить ее. (Кавказ не напоминает?) Она набирает силы, мощно финансируется и в Турции, каждый день, армия дает потери, гибнут граждане. А в армии, полиции, особых отрядах быстрого реагирования, жандармерии, как правило служат только тюрки, а евреи, армяне, цыгане, курды откупаются от армии, потому что чужеродный парламент, молчаливо принимает нужные для этого законы. Сейчас, заплатив определенную сумму можно освободиться от воинской повинности, что и делают. Под пули идут тюрки! Таким образом планово уничтожается тюркский генофонд и раздувая курдский национализм, идет плановый захват юго-восточных территорий Турции.

На этом фоне-экономика страны полностью в руках чужестранцев. Вплоть до портов, все продается, американские базы размещаются, израильтяне берут пространства якобы в аренду на 49 лет и пр, а народ влачит жалкое существование, рождаясь и умирая в съемной квартире. Пусть наших политологов не обманывает картина внешней благополучности. На деле-банкам должны еще не рожденные дети! Вот так объели американские и израильские финансовые умы эту страну!

Народ дошел до последней черты вот потому вышел на улицу.Это не молодчики, как в Ливии, не надо путать, там, на улицах всех годов страны - весь народ: и стар, и млад. Все народы, конфессии, социальные группы-все вместе, забыв свои разногласия, которые подогревались всегда неродственной Турции властью, они дружно стали плечом к плечу против американо-израильского засилья в стране! 

Сегодняшние события в Турции - серьезный шаг и наглядный призыв ко всему человечеству, сбросить с себя клопа, каковым является империалистическая финансовая система, с засильем еврейских банков-ростовщиков.

"Нашим" "политологам", в турецкой народной акции, надо бы увидеть начало конца грязной политики, финансового засилья, морально-нравственного разложения человечества, выхолащивания сути религий и превращения их в идеологическое оружие, вторжения во внутренние дела стран, кровопролития во всем мире, устройства отношений в мире в духе лесного закона "силы и слабости".

Народ восстал. И продолжение будет.
И еще раз выражу сожаление по поводу того что у нас вот такие "политологи".

 
sofi tram-semen
pisatel, dramaturg, rejissor.
chl. STD RF.
 
Сионистская карта о переделе границ государств Среднего Востока прилагается.
Есть над чем подумать России и "умам", занявшим  ниши  политологов, советников и замалчивающим правду об истинной ОСИ ЗЛА  в мире.
 
 
296047_532845936775102_1072816546_n (420x310, 28Kb)

Без заголовка

Четверг, 17 Мая 2012 г. 14:40 + в цитатник
Это цитата сообщения EVREN-1 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ответ АНДРЕЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ на сайте КПРФ 18.02.2009.

 (250x166, 25Kb)
Андрей Александрович! "За одного битого двух небитых дают". Путин "битый", предательски взявшими у него власть и насаждающими на все решающие рычаги государства лиц "богоизбранной сути", а у него нет никаких рычагов, чтобы повлиять на это. Давайте критикуя, не забывать и хорошее. Если бы КПРФ не вела соглашательскую политику, Ельцин с его сионисткими наставниками не прибрали бы страну в руки. Где тогда был Путин?! Что, он что ли все это дал разворовать? Его беда, что он получил в наследство всю эту непролазную грязь, чему, вытаращив глаза, аплодировала наша наивная общественность. Сейчас нужно заниматься не тем, чтобы размахивать старыми коммунистическими лозунгами и восстановлением авторитета "отца народов", а реальными шагами на низвержение, притом незамедлительное, антироссийской власти и Путину, битому, наученному "30-ю серебрянниками", дать должное место во власти России. На сайте много плакатности, лозунговости, ностальгии по прошлому, но мало сегодняшнего, реального, предлагающего конкретные, действенные шаги, по стабилизации ситуации в стране. Россия, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, пребывает в нищете, в психическом расстройстве, с натянутыми этническими и конфессиональными проблемами, не в силах обеспечить свой прожиточный минимум. А вы лозунги!!! Все недра страны, все финансовые структуры, верховная власть, власти регионов, культура, искусство, СМИ, наука, практически все решающие рычаги государства перешли в руки тех, кому в буквальном смысле наплевать на Россию и на ее народ! Они служат своей идее и кормятся от мирового сионизма. Вот чем надо заниматься, а не оппонировать друг другу колкостями на форумах. Россия набирает скорость и несется к распаду. Неужели КПРФ этого не видит?! А Путин это увидел, видит, а потому и пошла волна чернения, нивелирования, наговоров на него! Кричат, что "он жид" и настраивают против него. Любой антрополог скажет, что это не так. Нам надо уметь ценить свои кадры, а не смешивать все в одну кучу. Молодой и неопытный президент может ловко манипулироваться этими "пауками", (да и манипулируется, видим) которые, ради обретенных российских богатств, смешают с грязью и самого господа бога. Немедленная отставка президента по доверенности и возврат Путина в Кремль, многое может изменить. Надо разрабатывать цивилизованные пути к этому. С уважением...

MOZDOKSKİY DNEVNİK-3

Суббота, 12 Мая 2012 г. 13:06 + в цитатник
Это цитата сообщения EVREN-1 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

MOZDOKSKİY DNEVNİK-3

 (101x80, 14Kb)


О РУССКОМ СОЛДАТЕ

На КПП стоял солдат российский,

От мороза красный, неказистый,

Одет он был в некрашеный тулуп,

С оружием, под сгибом тонких рук.

Мне было жалко этого солдата,

С рукой, приросшей к пуску автомата,

Смотрел он так, как будто каждый враг,

Кто шел в «досмотр» в зёв военных врат.

Он-русский, тот- чеченец и они

Одной, российской родины сыны!

За что они друг друга убивают,

Об этом сами толком и не знают.

Сыны кремлевских тут не служат службу,

Они, под видом двусторонней дружбы,

Всё за кордоном... учатся, живут,

Когда все стихнет, может быть, придут.

На минном поле был виток прохода...

И русский парень, из глубин народа,

Стоял в тулупе, от мороза красный,

Бросая в нас свой взор, небесно-ясный.

Лицо его смотрелось детски-нежным...

И на просторе этом, минно-снежном

Стоял, как символ родины бедовой,

Cтолкнувшей братьев на раздор бредовый.

***
 (101x80, 14Kb)

РАЗМЫШЛЕНИЕ

Не стало жизни в этой «мерзлоте»...

Сейчас мне все предстало в наготе...

Как непригляден новый мир российский!..

Не выдает уж мозг веселых мыслей,

Не радует и сердце доброй страстью...

Все одержимы деньгами и властью.

Тому, кто слаб сейчас защиты нет,

Лишь только сильным светит ныне свет.

Все на продаже-тело, честь и совесть...

Такую, вот, нерадостную повесть

Нам пишет Рок, любитель странных дел,

Отчизны, исковеркавший, предел.

***
 (101x80, 14Kb)


НА ПОРОГЕ ИСТИННЫХ ПЕРЕМЕН

Пахнет, пахнет тридцать седьмым!..

Дело пошло с Джугашвили – вторым:

Ветер войны паруса раздувает,

Жажда величия грани не знает,

Делами «зачисток» глава озабочен,

Тюрьмы заполнены, суд перегружен.

Родимая наша отчизна ломается,

Этностычками, осью всей, содрогается,

По вере, по сану на классы деленая,

Еврейско-славянскою властью рулёная,

Без курса летит, без карт, без штурвала,

Задыхаясь от силы воздушного вала.

А рус, проявляя восторги телячьи

Смотрит на все, от похмелья незрячий,

Но народы другие ему не чета...

И скоро, наверное, ляжет черта

Между, зарвавшимся "белиберданом"

И другими, что жили жертвой обмана.

Тюрки «проспали» долгое время,

Но скоро лавиной накроется племя

Голодных шакалов, с жаждою –жрать!

Им никогда над Эльбрусом не стать!

Просыпаются «младшие братья» повсюду,

Обращая свой взор к опаленному Югу!..

***
 (101x80, 14Kb)


ВАЙНАХУ

Боль не станет меньше, оттого,

Что другому тоже станет больно.

Ты, вайнах, привыкший к жизни вольной,

Брось кинжал, не трогай никого!

Ты за честь, за родину взроптал,

Меч из ножен вытянул за волю

И нажил нерадостную долю,

Но теперь-смиренья час настал!

Ты убьешь, за честь святую, пришлых

И, однажды, упадешь и сам,

Чем же русский виноват, коль Сам

Стелькою под каблуком, у высшних?

Так к чему же тех уничтожать,

Кто не волен обойти приказы!...

Вспомни ты, отцов наказы

«Невольников негоже убивать»!

Нохчи, все мы сироты в России,

Русский так же гол и бос, как мы,

На войне простых людей сыны,

А «сынки» верхушки-вне стихии!

Сейчас такая тьма, не видно света,

Но горизонт откроется, поверь,

Чечня откроет миру сакли дверь

И вспомнит вас, сражавшихся за это!

И это будет! Но сейчас, пока

Не надо мести! Крови! Горя! Злобы!

Мы все несчастьем гнутые народы,

И рус, и горец- братья навека!
***
 (101x80, 14Kb)


УЗНАЙ, РУССКИЙ!..

Не спится... Свечка тускло освещает,

Туркменистан о Навои вещает

На языке моем родном, почти...

Как тюркский мир велик! Прочти

«Великий» рус историю, без правок,

Без пафоса, лукавства, лживых вставок.

О хуннах, предках тюрков, ты узнай

От Иякинфа, Миллера... Китай

Откроет в Хронологии своей,

Кто были хунны, короли степей!

Грумм-Гржимайло, Сян и Гумилёв

О них сказали, без лукавых слов.

Седло, штаны, кибитка, стремена

Все-тюрков дело!.. Тюрков времена!..

Европе в бронзе все еще сидела,

Штаны, еще, пока что, не носила

И на коня садилась без седла,

Не знала, что такое стремена,

Руками ела, письменность не знала,

Пока она Атиллу не узнала!

Железный век пришёл с отцами тюрков,

Прославленных, неукротимых хуннов!

А ныне рус нам говорит «дикарь»,

На том живет, на том пускает пар...

Настало время молодых народов,

А древние-теряем прежний норов!..

Устали гены, видно, и рождают

Таких, что предкам лишь позор вменяют!..

Что скажешь тут! Россия молода,

Хоть прибавляет все, себе года,

Стараясь быть мудрей, седей, древней!..

История – фантазия у ней!...

А нам, потомкам хуннов, по заслугам,

Что Русь-младенец пашет хилым плугом

Поля степной страны Дешт-и-Кипчак,

Хозяев, оскорбляя, так и сяк.

Мы это зло по горло заслужили,

За то, что хуннской чести не служили,

И расколовшись, отдали майдан

Под шабаш борных, наглых прихожан,

Их именем назвались, в большинстве,

Оставив кровных братьев, в меньшинстве.

Поройся в генах, современный «русский»

И ты найдешь там отголосок хуннский!

***
 (101x80, 14Kb)

НАВЕЯННОЕ...

Снег валил, весь день, упорно.

Хлопья, быстрые, проворно

Подоконник мой накрыли,

Отработали...застыли,

Плотно сжавшись в белый холст.

Тучи, снежной, белый хвост

В небесах виднелся рваный...

Город,белый, стал стогранный...

Блеск... Покой и тишь кругом...

Если б был, всегда, в таком

Наш Моздок, в благом наряде,

Не рвались бы, арт-снаряды

На земле Чечни опальной...

Не была бы столь печальной,

Если б не было смертей

И двурушных палачей!..

Снег идет и простынею

Убиенных трупы кроет,

Студит слезы...Лик белит...

Чтоб могли сдержать свой крик-

Он нам сердце охлаждает!

И медлительно сажает

На чело седой налет

И к щекам слезливо льнет,

Соболезнуя, как-будто...

Глазу-дивно... Сердцу-трудно...

Чистый снег и грязь деяний

Мне внушает боль страданий.

11.02.2003.
 (101x80, 14Kb)

ГНЕВНОЕ СЛОВО

Пробыв за границей множество лет

Я вернулась в Россию, которой уж нет.

Что стало с людьми, культурой и честью?..

Все промышляют злобой и местью!..

Проституция стала уделом мужчин...

Всё у ничтожных, и должность, и чин.

Любила Россию!.. Как ошибалась!..

Я мачехе злобной в любви признавалась,

Не зная, что та замышляла худое,

Убивши в душе моей свято-святое!

Кавказ-моя боль и открытая рана

И тебе ль на ней гадить, рыжая пьяна?!..

Возвращайся в Комарию Топьной Долины,

Пока не накрылась толщей лавины!..

Не найти тебе тут ни друзей, ни родни!

Тебя, разговленную кровью Чечни

Отчизной звала!.. Ах, как ошибалась!..

Полвека от правды умом отвращалась,

Всё верила в родину, вовсе не зная,

Что была мной любима, мачеха злая!

4.02.2003.

 (101x80, 14Kb)

СРАЖЕНИЕ В ЧЕЧНЕ

Самолеты гремят все последние дни,

По стеклам полощут косые огни,

Земля содрогается, будто трясением,

Снова в Нохчии, милой, ночное сражение.

«Зачистки», «обстрелы» опять на ходу...

Неужто написано так, на роду

Народу чеченскому быть вместо дичи,

А земля его – полем , немолкнущей сечи!?

Контрактным гадилам развязаны руки,

Что тут сказать про народные муки!..

Вояки мудры в подтасовках и сварах,

Опытны в деле грабежно-наварных,

Убитых умеют «рядить» под бандита

И за «подвиг» просить «боевого» кредита.

А верхи им дают полномочия в зверстве,

Не скупясь отгружая военные средства.

«Федерал» не выходит на равную схватку

(Тут смелости русской, скажем, нехватка),

Бьет в спину, бомбит или газом удушит,

Иль на голову граждан обстрелы обрушит,

А затем бахваляется в шмарочной прессе,

Что «сражался геройски в заданном месте»...

Про «терракты», «фугасы» и «банды», нет слов!

Этот сценарий для горцев не нов:

Ночами спецгруппы растяжки расставят,

А наутро, друзья их, её обнаружат,

Берут «боевые», за подвиг нечистый

И счастливы все- рядовой и чинистый.

Так воюют в Чечне лжемиротворцы,

О которых идут анекдоты у горцев:

«Дай федералу по морде, а в рот

Бумажку зелёную сунь! Поворот

Любой обеспечен, лишь бы платили...

Так чеченцы тогда в Будённовск ходили...

Русский продаст и родимую мать,

Если на водку, с закускою дать!

Горючка, гулена, монета, еда-

Высшие ценности этого пня!

Что говорить – то! Кавказ это знает,

Да Мир, одураченный, что-то петляет,

Не видится правда глазами ООН,

Загнанной янки, под янкин канон!

5.02.2003.

 (101x80, 14Kb)

ЗАТИШЬЕ

Сегодня тихо, молчат, не стреляют...

Горизонт артобстрелов огнем не сверкает,

Видно хотят убедить весь народ,

Что новая жизнь к ним сверху идет

И несет в опаленную Нохчию блага,

Под сенью кровью крапленого флага.

Но надолго ль затишье?.. Едва Конституция

Принята будет, пойдут инвестиции

В военное русло и вновь запылает

Родная Чечня, что покоя не знает.

Для Запада, Мира нужна эта хитрость,

Чтобы склонить их от кары на милость,

Втихую убрать Масхадова, с ратью

И обложиться продажною «гадью»,

Коих, сред горцев, имеем немало!..

Холопы, что были, когда-то у стада,

В 17-ом вышли на лобное место

И власть наша с ними ведет трескотню.

Аристократов нет на корню

Среди предателей, ставленых кукол!..

Видать, покосилсился Россиюшки купол,

Коль холопов всеядных за горцев толкует,

Им сан раздает и на равных воркует.

Сегодня затишье... Ждут Конституцию...

Потом же, по старой, пойдет экзекуция!..

Конституция Нохчи нужна лишь Кремлю,

Который, затем узаконит стрельбу.

Тихо, как будто, Кавказ отдыхает

И СМИ о «покое» и «мире» вещают...

6.02.2003.
 (101x80, 14Kb)

МОЛЧИМ...

Идет в Чечне война и каждый день

На жизнь несчастных налетает тень,

Нету двора, где смерть не порезвилась,

Нету стены, где пуля не прибилась,

Нет взора, где нет страха и тоски!

А Русь все точит ржавые мечи!..

Дела ведут, как прежде, палачи!..

В начале сводок - «банды уничтожены»,

В конце-геройство южных войск отмечены...

Да, Кремль, как всегда в делах «права»!..

Наследникам ОСОБЫХ- часть, хвала!..

Лежачих бьют, детей и стариков

Руками пьяных, купленых стрелков.

Мужчин стреляют без судов и следствий,

«Был террорист» и нет на то последствий...

«Предотвращают» каждый день «терракты»

Войска России... Этакие факты

Имеют место, но, наоборот:

Растяжки ставит не «бандитский род»,

А федерал, чтоб после обнаружить

Тем самым славу южных войск умножить.

Да и не только слава, «боевые»

Хороший пай в карманы строевые!..

Такой порядок дел и бяки уйма

В другой стране наделали бы шума

И главный поплатился б креслом. Да!..

Дремучий бор наш все медведем пахнет

И потому родная Русь смердит и чахнет!

Ада мало тем, кто этой бойней «водит»,

Да в мути этой, тайно, «рыбку» ловит!..

***
 (101x80, 14Kb)

НА СМЕРТЬ АЛЕКСАНДРА ЛЕБЕДЯ

Александ Лебедь был прямым укором

Тем, кто не заметен, даже под декором.

Он был мужик российский с мозгом, честью...

Убийство было, видно, грязной местью.

***
 (101x80, 14Kb)

МОЛЮ!..

Я не мечтаю больше

О будущем и лучшем...

Проходит день и ладно,

Лишь бы к закату, гладко...

А «завтра» жду с опаской,

Кто знает, может с лаской,

А может с грубой силой

Придет ко мне, немилым...

Господь, мне дай в отраду

Терпения и ладу,

Чтоб мочь служить слугою

Глупцу, коль стал Главою,

С бесслухим спеться в тоне,

Беззвучной быть, при стоне,

Тянуть свой жребий смирно

И жить с Волками мирно!

***
 (101x80, 14Kb)

О МАЙОРЕ ПЁТРЕ

Петр бывший федерал

И, видать, в Чечне играл

Игры разные... Заказы

Исполнял, без дутой фразы.

Он майор, чин небольшой.

Тем, кто чувственен душой

Чин и должности не липнут,

Просто так – майора кинут

К пенсионному в добавку

И отправят с ним, в отставку,

Если только славный бой,

Не унес бойца с собой.

Петр наш из уцелевших

И путь свой, вконец, узревших,

Да пришедших к Богу, в храм,

Чтобы смыть военный срам.

В голубых глазах майора

Есть убийственное горе..,

Говорит он виновато,

Вспоминая многовато

Имя Господа и Слово,

Все забыть он хочет, словно

То, забытое, лихое,

Кровью братской залитое.

«Да,Чечня» порою скажет,

Но слова узлом завяжет,

Замолчит, потупив взор...

И застрянет разговор.

Этот русский, под приказом,

Был из тех, кто «бил заразу»!..

Он, лишь винтик той машины,

Что в Чечне развел «малины»...

Этот русский чем виновен,

Почему себя неровнем

Он считает людям, тем

На ком нет убийства тень?

Он несчастен... Он страдает...

Но «малин» верхи не знают

О страданиях народов!..

В своре, алчущих уродов

Человеческого нет,

Там – монеты звонкой цвет !

***
 (101x80, 14Kb)

О СУДЬБЕ...

Четвертый час утра... Уснувший город...

И одиночкества тягучий холод

Проходит в сердце, душу бередит,

О жизни, память, что-то говорит

Нерадостным, усталым, вялым тоном...

Да, жизнь прошла сплошным, немолчным звоном

Борьбы за каждый день... Теперь усталость

Мне навевает будущую старость,

Велит смотреть назад, вперед-поменьше

И нечем возразить Судьбине- гейше...

Полвека жизни было лишь огранкой

Недоброй жизни, в коей, как гражданка

Держалась прочно массовых табу,

С двойною правдой родины... И злу

Терпимостью, как масса, отличалась,

Но день пришел... Устои раскачались,

И я взглянула вкруг, заслонки сняв

И все, что скрыто было, вышло в явь...

Чечен, мой брат, горел в груди Кавказа,

Обставленный постами из спецназа,

Бесчинству сданный, на своей земле,

В СМИ очерненный, хуленый в Кремле!...

Вот, с той поры душою воспылала

И против лжи отечества восстала!

Пускай Судьба, бесстыдно век кромсает,

Пускай она мою волну смущает,

Да тянет мой челнок к пучине бурной,

Скрыв тучей рваной свет зари пурпурной,

Я выплыву! Поможет Бог, я знаю!

Уж долго шла над пропастью, по краю

И научилась жить, в закруте смерчи,

Словно на поле беспощадной сечи!..

За Правдой будет слово, это знаю!

Хотя сейчас под Ложью утопаю...

Уже рассвет... Моздок от сна отходит...

Заботы полн, мой стылый день приходит...

***
 (101x80, 14Kb)

АХМЕТ ЗАКАЕВ

Ахмет Закаев в Дании задержан,

Наветами, как бирками обвешан...

Народ Чечни согласен с этим штампом,

Видно ему мозги прошибло залпом

Орудий пришлых.
Если то не так,

Как понять Чечню, что с плутом в лад!

***
 (101x80, 14Kb)

ГРАЖДАНСКИЙ СМЕХ

Ох, обучил Россию Буш-садист!..

Кто за народ свой, сразу-«террорист!»

В Кремле все стали янки подражать-

Врагов искать и мускулы качать.

Ввернуть словечки крепкие и жесты

Уж стало модно при Дворе и в Прессе.

Не удивлюсь увидев Главнацлида,

С ногами на столе и с банкой пива...

Смешно, ей богу, видеть президента,

В роли служаки, ждущего презента!

2000.
 (101x80, 14Kb)

О РОДИНЕ

Уедешь-тоска, а живешь тут-тиски...

Побелели мои золотые виски...

Как на галере, пытаюсь грести,

Прикована цепью к веслам Руси...

***
 (101x80, 14Kb)

В ДЕНЬ АРЕСТА ЧЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА

Привет тебе наш нац-герой,

«Отец народов», молодой!

Папаша Сталин мирно спит,

Пока твоя орда гремит...

Повсюду слежка, сеча, ловля

И не одна в России кровля

Не уцелела в этой качке,

Кроме "шароново-словянских".

В темницах тесно от «врагов»,

В Москве цветисто от «балов»,

В замочных щелях-стукачи,

В Петровке, вечной,-сукачи,

Военный пыл вгоняет в страх,

Жизнь гражданина – смерть и прах!

Все «террористы», кто не «хряк»,

И над всем этим - русский стяг!..

Папаша-Сталин бы не смог

Нагородить такой, вот, «стог»!..

Привет тебе, наш нац-герой,

Патрон Гулагов, молодой!

***
 (101x80, 14Kb)

ЛИХА БЕДА-НАЧАЛО!..

На родине нашей, «борьба с терроризмом»,

Отчетливо пахнет «джугашвилизмом»...

Чтоб стать террористом, хватает лишь слова

Или защиты отцовского крова

От пришлых вояк, с душцой мертвечины,

Любимых сынков лесо-топьной отчизны.

Параноя с террором-старая «песня»

И она всем народам на свете, известна.

Как к власти приходят шпик иль тираны,

Общество, в раз, разделяют на кланы:

Одни-патриоты, родные, святые,

Другие-негодники, чуждые, злые!

То наблюдаем в России сегодня,

Метаморфозой пугающей злыдне,

Где стали иуды «нац-патриотами»,

Иные народы –врагом, «отморозками»,

Убийство которых честь и геройство,

Русского счастья, хмельного, устройство.

Больны у нас Власти, больна и РФ-е,

Где Главы - вояки иль чин ФСБ-е,

И не знают ли эти мужи вседержащие,

Что под прессом родятся силы крущащие!..

Восстали вайнахи?.. Так то не «террор»,

А врагу, беспардонному, честный отпор!

История помнит такие примеры,

Когда создавали психоз, лицемеры,

Чтобы отвлечь у народа внимание,

Чтобы, втихую состряпать желанное.

Террор, лишь предлог, для веденья войны,

С которой навары жирны и тройны.

***
 (101x80, 14Kb)

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ

День Конституции в гул отгуляли,

Все что было в кармане на харчи разменяли.

В отгульное время-водка рекою...

На Руси, это прибыль, с казенной каймою!

Поэтому праздников наших не счесть.

Не успевает зарплата осесть

В кармане наивного, бедного роса,

Который все жаждет ума перекоса

Принятием крепкого... Родины милой

Казна пополняется водочной жилой,

Вот потому, что ни месяц, то праздно!..

А народ все гуляет хмельно и проказно!

***
 (101x80, 14Kb)

НА ВЕЧЕРЕ

С тоскою, сладкой, детство вспоминали

Мои друзья и хором все вздыхали

По райским дням, оставленным навечно,

А я одна, молчала... Непривычны

Мне эти мысли... Детство было темным,

Рост и взросленье, серым, скромным,

Нужда была владычицей судьбы,

Познавшей ссылку, горестной семьи.

Родители изношены душою,

А мы-малы... Страна была скупою,

Хоть возвратила снова на Кавказ,

То был лишь жест для мира, напоказ!

На родине изгнанников не ждали,

И в их домах грузины проживали,

Да русские с черкесами в низовьях,

На вековечных Нарто-Хуннских землях.

Свои дома обратно выкупали,

А то за них, открыто, воевали...

Мы, дети ссылки, досыта не ели,

Во взоре боль родителей носили...

Нам государство ссуду, под процеHт

Давало на строительство. И нет

Бесстыдства боле, чем такая помощь!..

Такое мог придумать, только сволочь!

Чтоб строить дом-месила грязь семья.

Обязанность была и у меня-

Водою формы смачивать, из чана,

Чтобы саман отлит был без изъяна.

Мне было пять, но знала голод, холод...

К достойной жизни путь был крут и долог.

Всего не скажешь... Черным было детство...

Россия-то единственное место,

Где всем народам тяжко было жить

И самодурам, как царям служить!

Страны немилой козни, пресс и плети

Сполна познали мы, изгнанья дети!

Хоть пятьдесять прошло, годов, с тех пор,

Правительству и Времени в укор

Все, с болью, годы эти вспоминаю

И даже в мыслях быть там не желаю!

Друзья хмелели, детство вспоминали...

О той, чье детство в боль, они не знали...

***
 (101x80, 14Kb)

НА СМЕРТЬ РАДУЕВА

Закружила смерть над нами, водит тучей, метит градом,

Правосудие по-русски закулисным тянет смрадом!

Суды, Следствие, Законы – показуха для глагола,

Ныне правы Мускул, Деньги и Создания без пола!..

Холода!..Опять терракты!..В прессе-гвалт!..Убит Радуев!..

В «Дем - Гулаге», при усердьи «старших братьев», от побоев...

Так гражданских прав законы соблюдаются у русских,

Без формальностей, без тяжбы и других хлопот ненужных...

В спину-нож, а в губы-ложь и СМИ потащут «правду» эту,

Одураченному властью, взбаламученному свету.

***
 (101x80, 14Kb)

О РУССКОМ ПОЛКОВНИКЕ-

НАСИЛЬНИКЕ И УБИЙЦЕ

Убийца девушки-чеченки, полковник, русский хряк,

Четыре года тянет суд под дутый «обходняк»,

А у судейской гвардии, видать есть спецзаказ,

Чтобы «закрыть», «прикрыть» «смолчать» от главного наказ.

А если б был насильник горец, а жертвой Маша-рус

У этих взяточников судей в момент поднялся б ус!..

Уж очень разная трактовка законов есть у нас-

«Русь и Нерусь..», «Дышло-Вышло..», «Смазал-Лаз»!..

***
 (101x80, 14Kb)

ПОВТОРНЫЙ СУД

Повторный суд, повторные ужимки...

Полковний-рус, без всяческой заминки

Признан невменяем и леченью

Вновь присужден, по общему решенью!

Коль он здоров, по что закон застрял?..

А коль придурок-чин свой как он взял?..

Мы знали, что в войсках здоровых мало,

Но уж полковник!.. Вот уж, Суд-заврало!..

И после верить этому Суду,

Мухлевщику под "дутую" дуду!..

Ах, братья горцы, что ж молчит труба,

Разве не видно, что трубить пора!

***
 (101x80, 14Kb)

ВЕЯНИЯ ОТ СЪЕЗДА

НАРОДОВ ЧЕЧНИ

Съезд Народов Чечни недавно прошел,

С попыткою сделать болючий укол,

Власти законной, что ныне, в подполье,

Говоря «не сыграл исторической роли».

Потому Аслыханов глаголил, что «вновь»,

В Москве соберется чеченская «новь»,

Чтобы «решить», «порешить», «разрешить»...

И лучших от худших, вконец, отрешить...

Тут голос подал и Кадыров-от Главка,

И Бабий, спецслужб целевая приставка

Мол, «народ так желает»!.. А этот народ

Видел в гробу весь этот "хлеврод!"..

От всего, что творится ноет душа!..

Отчизна, повторно, рулит не туда!

Нынешний Мир обернется Войною,

С жестокостью большей и с кровью тройною!

***
 (101x80, 14Kb)

О РУССКОЙ ДАМОЧКЕ

Таня стала важной дамой

И порядочною мамой,

Вышла замуж за таксиста,

Свадьбу справила со свистом,

Улеглась в народе трель,

Про «гульбинную постель».

Прошлое все было в пьянке,

Но вот этакой славянке

Бог воздал под пятьдесят

Благо-мужней бабой стать.

Слава богу, хоть одна

В люди вытянулась, с дна!..

Я б о ней писать не стала,

Если б женщин, тут, не знала:

Здесь спиртной, хмельной дурман

С сызмальства знаком, как брань...

Потому русачки «слабы»

На передние «заграды»,

Тут без штурма и преград

Можно взять "село" и "град":

Мужику-бутыль, с припиской,

Ну а к женщине-с пипиской

Подойди и Русь бери,

Хамствуй, властвуй и живи!

***
 (101x80, 14Kb)

ПИСЬМО В ЛОНДОН

На письмо был скор наш прокурор

И составил «Дело», под фурор,

Да отправил в Лондон, до обеда,

Требуя Закаева Ахмеда.

В чем он только здесь не обвинен!..

Подлинно российский перезвон!..

На плохое Кремль скор в подъеме,

На благое-в тягостном застое...

Англия, наверно понимает,

Где-террор, а где протест и знает,

Что Москва зациклена и здраво

Рассудить не сможет, в лоне права.

Видно, Джонни, время переждет,

Пока криз Иванин не пройдет

И спасет опального Ахмеда

От стального путинского кредо.

***
 (101x80, 14Kb)

НА УЛИЦЕ ФРУНЗЕ

На Фрунзе есть военный городок,

Который, словно оттеснив Моздок,

Разлегся здесь, как наглый, пришлый пес,

Что в тихий двор раздор и лай принес.

Вокруг-окоп, дозор и пункт досмотра.

Как в лежбище, отъевшегося монстра

Стоит тут дух, противный для дыханья.

Замерзшей цепью, нечисти скопленья,

Завалены, горою, вдоль ограды

Под самым носом доблестной охраны.

Сегодня я решила «остров зла»

Слегка тряхнуть и с миссией добра-

Сердца тугие размягчить искусством.

И творчества негаснущим упорством

Дала спектакль дрёмному собранью,

Хоть цель едва ли стоила старанья!

Пока смотрели пили пиво, ели,

Актрис нарядных в крик и смех «бодрили»,

Лаская словом, что не повторить,

Ну, а в конце решили предложить

Актрисам нашим «кров и содержанье»,

В обмен на их тончайшее вниманье

К вопросам пола... Ай да Федерал!

Ох, если б знать-то всем, каким ты стал!

«Здесь не бордель»-был мой ретивый клич...

Язык мой, как всегда, мой бич...

Меня «осенней ивой» обозвали,

«Не быть такой» девчонкам наказали...

Седой майор, почти что, был галант

И вел себя, как истинный гарант

Достоинства «достойных» федералов,

Контрактников- «малинных генералов».

Добра такого здесь полно... В мундирах

Они пришли «мочить» седой Кавказ,

По-путински скосив бесцветный глаз.

Вот вам войска родной, хмельной России,

Несущие в народ «Буш-панацею»!

***

 (101x80, 14Kb)

В ТЕАТРЕ

Чеченец парень приходил ко мне,

Хотел актером стать. На дне

Печальных глаз его сидело горе...

Как лодка в бурном, шквальном море

Видать, потреплен был не раз...

Прочел стихи, прочел рассказ...

Талантлив, он театру нужен,

Но брать нельзя... Чеченцев южных

Нельзя вводить в рекламный мир

Таков «наказ» негласный. Сир

Печален, тих и одинок,

Слегка ссутулясь, паренек,

С укором глядя на меня

Пошел к двери, видать, кляня

В душе меня и кровь чеченца

И Русь-обитель нечестивцев,

Создавших ад в краю родном,

Где русских тьма, а лишний он!

Мне было стыдно за отказ...

Как быть? Таков негласный сказ!..

Пойдешь в обход-тут всех собак навесят

И «террористкою» окрестят...

Господь, дай мне терпения и воли,

Чтоб притерпеться к этой дикой доле!

***
 (101x80, 14Kb)

ПРЕДНОВОГОДИЕ

Не сплю который день,

На мысль пала тень,

И воля вся хила

Нейдут совсем дела.

Моздок, нелюбый, бел,

На нем туман засел,

И ворон кружит круг,

Внушая мне недуг.

Уж скоро Новый Год.

Для тех, кто любит сход

Начнется праздник.

Я, как всегда, одна,

Коль даст господь вступлю

В грядущий год. Куплю

Себе подарок. И

Врагов прощу... Нести

Груз этот нету сил,

Что дух мой истощил.

Господь рассудит нас,

Когда пробьет тот час!..

***

 (101x80, 14Kb)

В НОВЫЙ ГОД

Какой тут Новый Год!..

Какой тут сладкий слог!..

Когда кругом стрельба,

О помощи мольба,

Когда кичиться стал

Развязный криминал,

Когда продажность дев

Рождает в сердце гнев,

Когда солдат-русак,

Земле моей чужак,

Стволом мне чертит путь,

Когда лишь ложь несут

И СМИ, и Власть, и Русь,

Когда, не дуя в ус

Москва спокойно спит,

Когда Кавказ горит!?..

Какой тут Новый Год!

Нам, Горцам, не до «од»!

***
 (101x80, 14Kb)

МЕСЯЦ –РАМАЗАН

Рамазан проходит... Не пощусь...

Пред Аллахом, грешная, стыжусь..

Снятся мать, отец, наверно просят,

Чтобы прочла «Ясин». Других не спросят,

Из всей семьи никто не связан с этим,

Их дни полны мирским, недобрым светом...

Приснилась мама, добрая голубка,

У ней болели зубы... Эта сводка

Мне говорит о ветхости семьи

И что они-под пологом судьбы,

Тянущей их в непознанную вечность.

Родства и жизни краткосрочность, спешность,

Тщета всего, что жаждем в жизни мы

И тайна, тайна вечной тишины!..

Хотела б видеть их... Приехать к ним...

Да боль обиды глубока. Самим

Им бы меня найти, да извиниться,

Очистить дух, пред богом повиниться,

За то, что в тяжкий день закрыли двери

Родной сестре, представ похлеще звери.

Что говорить, пусть бог нас всех рассудит,

А сердца боль мне временем остудит!

Отец и мать, родимые мои,

Не навевайте мне больные сны,

Напоминая о семье недружной,

О боли, что ношу на сердце грузном!..

Спите спокойно в вечной тишине,

Уж не поможете ни им, ни мне!

Аллах, прости за то, что в Рамазан

Пост не держу и не беру коран!

Из вечной жизни, знаком провиденья,

Ты шлешь мне образ близких в сновиденья,

Чтобы свернуть меня на светлый путь...

Так дай мне силы лик свой отвернуть

От этой жизни до оси безбожной,

Влекомой в пропасть истиною ложной!

***
 (101x80, 14Kb)

ПРОСТИ, ГОСПОДЬ!

Десятый день исламского поста,

Я ж, не держу... Душа моя пуста

И стыдно перед богом за грехи.

Прошу прощенья... Нелегки

Мои шаги по жизни этой. Годы

Ведут меня под стынущие своды

Жилища вечного... Болячки

Цепляясь друг за друга вводят в качку

И физику, и мысли, и дела...

Нестабильность, начисто, взяла

Дни мои под собственную руку,

Внушив душе аппатию и скуку.

И пост исламский ныне мне не в радость.

Прости мой Бог, несчастной эту слабость!

***
 (101x80, 14Kb)

РАДИО «ЧЕЧНЯ СВОБОДНАЯ»

На «Чечне Свободной» диктор Братов

Левитаном мнит себя. Средь хватов

СМИ он, видно, парень с мощной «лапой»

И знаком с «сынком» и даже с «папой»,

Что читает с сердцем и душой

То, что можно называть трухой

В журналистском деле... Братья, да!

Возвратилась прошлая пора!

Тридцатьседьмые годы не пройдут,

Пока в эфире Братовы «поют»!..

Пока народу сверх всей нормы лгут!

Пока в России «берьевцы» живут!

***
 (101x80, 14Kb)

.День внутренних войск

М- Вэ-Дэ празднует день

Внутренних войск. Как тень

Снует режиссер программ,

Все взвесив на горсть, на грамм.

Все просмотрел «Контроль»

Внутренних сил. То «соль»,

То «сахару» хочет в слог,

Режиссер же, как верный дог

Все претворяет в жизнь,

Подобостраствуя им...

Вспомнились Партлито

И Сталин заодно...

У нас демократия?!.

Да к 37 му «откатия»!..

***

 (101x80, 14Kb)

СЛУЧАЙ В АРМИИ РОССИЙСКОЙ

Рядовой Соловьев застрелил сослуживцев...

Восемь убитых и тьма очевидцев...

А причина убийства «грибы, что он ел»...

Видно, боец, многовато их съел,

Что ум помутился! Приняв за врагов

Перестрелял он русских бойцов.

Случай- «случайность», «нет криминала»

Глаголят по радио мэтры обмана...

А коль Соловьев был бы кавказец,

Орали бы СМИ такой, вот, рассказец:

«Террорист, окопавшийся в армии нашей,

Питавшийся нашею русскою кашей,

Затеял терракт, но герои-солдаты,

Собой заслонив пограничные хаты,

Геройски легли на земле Карачая,

Душою и телом народ заслоняя!»..

Все восемь, посмертно, были б героями,

Хоронили б отважных стрельбою и строями,

Про грибы и наркотики пресса б молчала

И русский народ на Кавказ натравляла.

Жаль, очевидцев полно оказалось

И «геройская повесть» не состоялась!

Ах, Вести российские, лживые Вести,

С низкой душою, лишенные чести,

Как вы похожи на шлюх перелетных,

Готовых ложиться в постели залетных,

Лишь бы платили монетою крепкой,

А не российской бумажною лепкой!

Готовы вы черное белым представить,

Палача-сберегателем жизни прославить!

Не верю ни слову и вас презираю!..

В двуличной России правды нету, я знаю!

***
 (101x80, 14Kb)

О ГЛАВНОМ...

Переборщили, малость, с "терроризмом",

Ой тянет, братцы, "берьевостилизмом"!..

Замок на прессу!.. «Казни возродить!..»

«Кавказских лиц» «в сортирах всех мочить!»

Убитых «трупы» близким не» давать»

И где могилы их «не сообщать!»..

Как народилось столько вредных блох!..

Спаси Россию вседержащий Бог!

***
 (101x80, 14Kb)

О ТЕАТРАЛЬНЫХ ДЕЛАХ...

И в воскресенье нет покоя мне,

Проблемы сцены-наяву, во сне...

Где тут спокойно отдохнешь от дел,

Коль на носу премьерный передел!

Вчера мне снился грохотный провал,

Сегодня ночью «браво», бурный зал,

Вот потому и мыслями на сцене

Служа, бессменно, лживой Мельпомене.

В театре дряни всяческой полно

И жди подвох, с улыбкой заодно

И потому дрянных актеров хвалишь,

Сценографа своим виденьем правишь,

Световика восторгами возносишь,

Звуковика под гонорар подводишь,

Стыкуешь все цеха, и зал, и сцену,

Начальству гнешься, воздавая цену

Тем, кто не стоит ни гроша!..

Порой взбунтуется душа,

Да хочется послать всех к черту,

Не лицемерить ни на йоту,

Глупцу сказать, что он глупец,

Творцу сказать, что он творец,

Подонкам их ярлык повесить,

Подлюк их сущностью отметить,

Плевать на должности и в сласть

Обхохотать срамную власть!..

Но говорить сейчас нельзя,

Русь с головы до ног больна,

Наушники везде и всюду,

Ткни-попадешь в глаза Иуде,

Тридцать седьмой нетрудно вспомнить.

Все, как тогда... Лишь словословят

О «демократии», «народе»

Барбосы берьевской породы.

***
 (101x80, 14Kb)

В ВЕЧЕРНИЙ ЧАС

Усталость- сверлом,

Проблемы- кольцом,

Не жизнь, а ад

Моздок-степноград.

С грустью в глазах,

С болью в словах,

Проносятся дни

В этой глуши.

Люди- хмельны,

Дети- шальны,

Главы-без глав...

Правый-неправ.

Рядом – война,

Нечисть вольна,

Мускул могущь,

Мозг отстающь.

Водочный край,

Дурманящий рай,

Хворь твоя суть,

Не станешь на путь...

Ах, русская голь-

Вечная боль...

Ах, родина-Русь,

Вечная грусть!

***
 (101x80, 14Kb)

ГОРЕЧЬ

Убогая Россия, зачем так люба мне?

Ну что такое тянет к немытой, злой, к тебе?

Зачем я так присохла к полям, лесам, горам,

Что не смогла остаться в спокойной жизни там?

Ты, как заноза в сердце, а в мыслях-суета,

Вдали тобой болеешь, приедешь-маета!

В тебе жить невозможно, а кинешь –не снести!..

Зачем ты дал мне Боже, такой вот крест нести?!

***

 (101x80, 14Kb)

БЕССИЛИЕ

Чечня в крови, Чечня в груди-кинжалом,

Я чувствую ее истошный крик,

Но Времени безнравственного пик

Зажал мне рот сплошным стальным забралом!..

***

 (101x80, 14Kb)

КАВКАЗСКИЙ ВЗГЛЯД

Мыслящих чем меньше было, тем счастливей Русь была,

Заливала водкой горло, ела кашу и жила.

И цари «из грязи в князи» выходили на крови,

А народ, бездумным стадом, шел за тем, кто впереди.

Но нерусские народы не пленяет «пьяный рай»,

С самогонной веселухой, с блудной жизнью, русский край!

Мы Косогов, Хуннов, Ассов продолжаем генный сплав,

Где Руси, незрелой, знать-то, что такое древний нрав!

Да, Кавказ и Русь не пара, как свинье не пара гусь,

Потому нас «чужаками» именует блудный рус!

Кто «чужак», а кто «пришелец» мир уж знает и сполна,

Только лишь в хмельной России отвергается она.

Но российские народы помнят свой Дешт-и-Кипчак!..

На ее просторах реет треколорный русский стяг!

***

 (101x80, 14Kb)

ГРУЗ ВРЕМЕНИ

Сегодня перед зрителем, едва

Удержалась на ногах, на сцене

И только сила воли и уменье

Спасли меня от грустного конца.

Такая боль сдавила лоб и скулы,

Как будто изнутри теснили кость,

Но возбудив в себе на немощь злость

Я остояла номер, силой воли.

Да, возраст сокращает все пути,

Желание от Силы отрывает

И паутиной блеклой накрывает

Следы весны хранящие черты.

Какой заряд энергии погиб

От зависти бездарных и беспутных!..

Пока распутывала путы

Отяжелел мой шаг и взгляд поник.

Теперь, уже, все больше равнодушна,

К аплодисментам не питаю страсти,

Мне все безлико, все –единой масти

И перед рампой мерно хладнодушна.

А было, ведь, и радостное время,

Когда на сцене дух мой трепетал,

Блистала, словно под лучом кристал

И было сладостное бремя!..

Но кучкой серых оттеснилась я,

Ушла со сцены... Годы пролетели...

Теперь мечты о сцене побледнели..

Покоя жажду, на закате дня!

***

 (101x80, 14Kb)

ЗАРИСОВКА

Вокруг ёлки плясали дети

И наивные души, эти

Верили в эти сказки!

Сколько тепла и ласки

Было в начальной школе,

Костюмов ярких море,

Улыбок, песен, слов!...

Но, рядом, в Чечне, кровь,

Никто не вспомнил об этом...

Озаренные дивным светом

Все веселились... Да!..

Что там?!.. Чужая беда!...

***

 (101x80, 14Kb)

О ПУТИНЕ

Сегодня Путин был в прямом эфире.

Красив, галантен, чувственен и в мире

Ни одного Главы такого нет.

И обаянья этого секрет

Не разгадать никак... Он всюду разный:

То мальчик милый, то мужчина важный,

А то – старик, уставший от забот,

Тянущий лямку тягостных хлопот.

За « ход кавказский» я его ругаю,

Но, как увижу, сразу забываю

Обиды власти. Тянет он к себе,

Какой-то тайной, вызовом судьбе...

Он ростом мал, но стиль высок и сромен,

Любитель слушать и не многословен.

Ну что греха таить, бывал порой,

И сквернословом терпким, как ковбой,

Но даже этот слог не портит...

И видно этим, всех с ума и сводит.

2002.

 (101x80, 14Kb)

Что ж ты, сердце мое, так ноешь,

Словно с ветром в унисон воешь?..

Я уж давно знаю! Знаю!..

Что в «лесу» живу... И лаем

Волчьим полон, Кавказ мой древний,

Ну а хищник-знакомый, прежний...

Охота идет большая-

Опьяненная кровью стая

Задирает подряд!.. Эй, Горцы!

Коли вы не поганые овцы,

Коли водка еще не смыла

Ваши мозги, как мыло,

Вспомните предков ваших,

Очистите горы наши,

От приблудия рыжих хряков

Дав им урок от Нартов!

***


 (101x80, 14Kb)


СТЕПНОЙ КЛИМАТ...

Опять ветра степные веют резко...

Моздок в пыли, но смотрит в небо дерзко

И цвет весны, упрямо, сохраняет,

Хотя, порой, то там, то тут роняет,

Едва на свет пробившийся листок...

Как будто старый, опытный ездок,

Что жеребца гнедого объезжает

Он, то и дело, ветры отражает

Закрытой ставней, крышей парников,

Что, как бока кавказских ледников

Белеют возле разномастных стен,

Высясь над сонмом водоносных вен.

Моздок старик и перевидел много,

Порывы ветра резкого, степного

Всерьез не примет. День другой и в раз

Представит солнце вид свой, напоказ!

Весна войдет в Моздок, в пылу цветенья,

Так было, есть и будет, без сомненья!

***
 (101x80, 14Kb)

Э.Д.

В такие года

Чувство-беда!

Ты сердце встревожил

И преумножил

Проблемы мои,

Передав мне свои

Печали и боли.

Горькая доля

Досталась тебе

В опаленной Чечне.

С душою сожженной,

Силой склоненный,

Дух усмиряешь,

Жить продолжаешь...

Но в синих глазах

И сжатых губах

Я чувствую волю!..

Не горская доля

Под бомбами гнуться

И полоснуться

Щемящим стыдом

За разгромленный дом...

Ныне, не время,

Но русое племя,

С позорной войною,

С гульбой и пальбою

Недолго пробудет...

Уже просыпаются

И наполняются

Горские вены,

А в них-предков гены!...

Сейчас-небо хмуро,

Но месть будет скоро!

Пьянь будет бита,

Чечня-песней пета!

Не надо грустить

И мне сердце травить,

Твой горестный взгляд,

Льется, как яд

В сердце усталое...

К нам запоздалое

Чувство пришло,

Но к чему нам оно,

Когда горы в огне,

В пулевой пелене?..

Коли родина стонет,

Чувство в нем тонет.

***
 (101x80, 14Kb)

ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ

Что ни день, то-праздник, вот житуха,

Хоть в Руси гуляет голодуха...

Ничего верховных не тревожит,

Там сидят и праздный график множат

Не затем, чтоб отдыхал народ,

А тратился б, да был казне приход.

В праздники мы широко гуляем

И грош последний на вино меняем.

Россия словно в огненной горячке,

И нас качает, будто в дикой качке...

Похоже, грянет гром и будет вал,

Сделав «никем» всех тех, кто "кем"-nо стал.

***
 (101x80, 14Kb)

Испуганному другу

Не пугай меня, ты, адом,

«Теменью», «огнем» и «градом»!

Я, познавшая паденья,

Нашей жизни притесненья,

И друзей лукавый облик,

И врагов недобрый отклик,

И отчизны злобный нрав,

Нас лишивший всяких прав...

Ничего уж не боюсь!

Только Богу поклонюсь,

А кумиров, больше, нету!

Я, прожившая без света

Темноты ли побоюсь?..

Нет, мой друг, я с ней сольюсь!

Не страшны и «гром», и «град» -

С ними виделась стократ!..

И «огонь» душе привычен-

Дух мой молниями мечен!

***
 (101x80, 14Kb)

ВЕСНА ЗАПАЗДЫВАЕТ...

Суп-саркис армяне, вроде съели,

Но весна не кажет птичьей трели...

Небо хмуро навевает скуку,

Безотрадно глазу, сердцу, духу.

И Чечня, как будто усмирилась,

Да с российской властью примирилась,

Но, тревожный есть какой-то вал,

Что нас всех сдавил, довел, достал...

Что-то будет, говорят повсюду

И частенько поминают худо...

Люди, словно травленые ядом

Жалят словом, делом, едким взглядом.

Одинока, точно на чужбине,

В городе, лежащем на ложбине.

Нет друзей, родных и близких тут,

А чужие чуждое несут...

Снова, вдаль, я взгляд свой устремила

И к отчизне сердце остудила,

От былой России нет следа...

Знаю, ныне к ней пришла беда...

***
 (101x80, 14Kb)

НАША ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Пятница, 11 Мая 2012 г. 19:34 + в цитатник
Это цитата сообщения EVREN-1 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

НАША ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

 

 

НАША ЮРИСПРУДЕНЦИЯ...


Разговоры в СМИ о независимости судов и абсолютности права вызывает горькую улыбку во всем мире и, особенно, в нашей стране.
Независимость судов и обеспечение полного правосудия может быть, если будет следующее:
 

1.Если каждый гражданин может обращаться в суд бесплатно, в любой точке своей страны, без этих средневековых привязок «прописок» и «регистраций»;


2.Если будет выкинута из судопроизводства система посредничества адвокатуры и человек сможет сам, лично объяснить суду свои проблемы;


3.Если юридический язык понятен всем гражданам страны;


4.Если жалобы рассматриваются в короткий срок;


5.Если законы конкретны и кратки;


6.Если у судейской коллегии нет корпоративных привязанностей, симпатий, антипатий, религиозных, этнических предвзятостей, родственных и семейных воздействий на оценку событий;


Возникают вопросы:


/////:Как может обратиться в суд бедный человек, если он едва сводит концы с концами? Если, чтобы обратиться в суд, нужны немалые деньги, для кого это правосудие? Только для имущих?


/////:Адвокат-переводчик юридического языка на язык гражданина и, одновременно, человек, тянущий дело в ту сторону, откуда больше мзды, используя знакомства в среде судопроизводства. Сговор адвокатов-тоже уже не тайна. Так для чего нужен этот посредник между гражданином и правосудием его страны? А затем, чтобы растолковать гражданину непонятный до абсурдного, юридический язык, чтобы выудить из длинющих, эластичных, многословных статей закона опорную точку дела, ну и чтобы брать материальное вознаграждение. Для чего это так устроено? Чтобы правосудие было недосягаемо для граждан и подороже стоило? Можно ли говорить, в этом случае, о правосудии для всех слоев населения? Так нужно ли такое правосудие народу?


/////:Юридический язык полностью оторвался, не говоря о народном, даже от государственного языка. И продолжает отрываться. Для чего это делается? Чтобы сохранить и углубить эту вымогательскую систему, установшуюся в юриспруденции? К чему такая придирчивость к выверенности слов, правилам писания, соблюдению юридического слога, ссылок на статьи закона, стиль и прочие архаизмы, тянущие средневековьем? Разве не на то судья, чтобы знать закон и суметь квалифицировать любую жалобу, поданную в любом виде, на языке страны? А почему не принимается жалоба, если не уплачена госпошлина? Почему нет закона, гарантирующего бесплатное правосудие для неимущих? Почему нужен посредник, чтобы разжевать ситуацию, определить статью и положить в рот судье? А потому что всем надо содрать с народа! В такой ситуации можно ли говорить о правосудии и ратовать за независимость судов?
 

/////:Сроки рассмотрения дел-невроз нашего времени. О какой справедливости можно говорить, если дела рассматриваются годами и на заседания, которые откладываются бесконечно, тратится несчастный гражданин, оплачивая ненасытную адвокатскую потребность. Для чего сроки? Ну, наверное, чтобы по-больше стянуть с обеих сторон!.. По –другому не скажешь.


/////:Эластическая растягиваемость смысла статей закона, по принципу «дышло-вышло», поражает. И если учесть, что судебная система сегодня уже вышла за пределы права и предстала в виде ВИДА ТОРГОВЛИ, то о какой объективности такого суда можно говорить? Здесь все будут решать деньги! Кто заплатит, тот и будет прав!


/////:В юриспруденции работают такие же люди, как и все. У них тоже есть симпатии, антипатии, привязанности, родственные и семейные узы. Внутри юридической системы идет такая же война, с таким же грязным закулисьем, как и в политке и крупном бизнесе, приводя на ключевые посты тех, за кем стоят финансово-властные, влиятельные круги. И при такой растяжимости смысла законов, при абсолютной посадке судопроизводства на платную основу, может ли этот суд обеспечить народу абсолютное право, где будет соблюдена справедливость, несмотря на классовые, национальные, конфессиональные и прочие различия?


//////////:Независимость юриспруденции может быть тогда, когда СУДЫ будут содержимы только за счет налогов граждан и станут бесплатными; если юридический язык будет понятен любому, от малограмотного до ученого гражданина страны; если будет упразднена адвокатская система; если законы будут кратки и конкретны, без эластичных «растяжек»; если на видные посты в юриспруденции будут приходить люди, избранные народом, с правом отзыва по недоверию.


Сегодняшняя картина Права-это картина торговли Правом. Это-не справедливость. А там, где нет справедливости, поднимает голову Самосуд, который тянется от преступления до террора.


С тем сегодня и живем...


НАША ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Воскресенье, 29 Апреля 2012 г. 14:41 + в цитатник

 

 

НАША ЮРИСПРУДЕНЦИЯ...


Разговоры в СМИ о независимости судов и абсолютности права вызывает горькую улыбку во всем мире и, особенно, в нашей стране.
Независимость судов и обеспечение полного правосудия может быть, если будет следующее:
 

1.Если каждый гражданин может обращаться в суд бесплатно, в любой точке своей страны, без этих средневековых привязок «прописок» и «регистраций»;


2.Если будет выкинута из судопроизводства система посредничества адвокатуры и человек сможет сам, лично объяснить суду свои проблемы;


3.Если юридический язык понятен всем гражданам страны;


4.Если жалобы рассматриваются в короткий срок;


5.Если законы конкретны и кратки;


6.Если у судейской коллегии нет корпоративных привязанностей, симпатий, антипатий, религиозных, этнических предвзятостей, родственных и семейных воздействий на оценку событий;


Возникают вопросы:


/////:Как может обратиться в суд бедный человек, если он едва сводит концы с концами? Если, чтобы обратиться в суд, нужны немалые деньги, для кого это правосудие? Только для имущих?


/////:Адвокат-переводчик юридического языка на язык гражданина и, одновременно, человек, тянущий дело в ту сторону, откуда больше мзды, используя знакомства в среде судопроизводства. Сговор адвокатов-тоже уже не тайна. Так для чего нужен этот посредник между гражданином и правосудием его страны? А затем, чтобы растолковать гражданину непонятный до абсурдного, юридический язык, чтобы выудить из длинющих, эластичных, многословных статей закона опорную точку дела, ну и чтобы брать материальное вознаграждение. Для чего это так устроено? Чтобы правосудие было недосягаемо для граждан и подороже стоило? Можно ли говорить, в этом случае, о правосудии для всех слоев населения? Так нужно ли такое правосудие народу?


/////:Юридический язык полностью оторвался, не говоря о народном, даже от государственного языка. И продолжает отрываться. Для чего это делается? Чтобы сохранить и углубить эту вымогательскую систему, установшуюся в юриспруденции? К чему такая придирчивость к выверенности слов, правилам писания, соблюдению юридического слога, ссылок на статьи закона, стиль и прочие архаизмы, тянущие средневековьем? Разве не на то судья, чтобы знать закон и суметь квалифицировать любую жалобу, поданную в любом виде, на языке страны? А почему не принимается жалоба, если не уплачена госпошлина? Почему нет закона, гарантирующего бесплатное правосудие для неимущих? Почему нужен посредник, чтобы разжевать ситуацию, определить статью и положить в рот судье? А потому что всем надо содрать с народа! В такой ситуации можно ли говорить о правосудии и ратовать за независимость судов?
 

/////:Сроки рассмотрения дел-невроз нашего времени. О какой справедливости можно говорить, если дела рассматриваются годами и на заседания, которые откладываются бесконечно, тратится несчастный гражданин, оплачивая ненасытную адвокатскую потребность. Для чего сроки? Ну, наверное, чтобы по-больше стянуть с обеих сторон!.. По –другому не скажешь.


/////:Эластическая растягиваемость смысла статей закона, по принципу «дышло-вышло», поражает. И если учесть, что судебная система сегодня уже вышла за пределы права и предстала в виде ВИДА ТОРГОВЛИ, то о какой объективности такого суда можно говорить? Здесь все будут решать деньги! Кто заплатит, тот и будет прав!


/////:В юриспруденции работают такие же люди, как и все. У них тоже есть симпатии, антипатии, привязанности, родственные и семейные узы. Внутри юридической системы идет такая же война, с таким же грязным закулисьем, как и в политке и крупном бизнесе, приводя на ключевые посты тех, за кем стоят финансово-властные, влиятельные круги. И при такой растяжимости смысла законов, при абсолютной посадке судопроизводства на платную основу, может ли этот суд обеспечить народу абсолютное право, где будет соблюдена справедливость, несмотря на классовые, национальные, конфессиональные и прочие различия?


//////////:Независимость юриспруденции может быть тогда, когда СУДЫ будут содержимы только за счет налогов граждан и станут бесплатными; если юридический язык будет понятен любому, от малограмотного до ученого гражданина страны; если будет упразднена адвокатская система; если законы будут кратки и конкретны, без эластичных «растяжек»; если на видные посты в юриспруденции будут приходить люди, избранные народом, с правом отзыва по недоверию.


Сегодняшняя картина Права-это картина торговли Правом. Это-не справедливость. А там, где нет справедливости, поднимает голову Самосуд, который тянется от преступления до террора.


С тем сегодня и живем...
Процитировано 1 раз

О СУДЕ НАД ТЕРРОРИСТАМИ...

Понедельник, 23 Апреля 2012 г. 12:22 + в цитатник
ВСЯ НАДЕЖДА НА ПУТИНА В.В.

В последние годы российская политика сама провоцировала все эти негативные явления на Кавказе, создав там условия военного времени, расстрелами на месте, фотографиями на фоне расчленённых трупов, убийством людей только по подозрению, с блокпостами, воровством людей, беспределом федералов, безработицей, беззаконием местных, федеральных властей и многим другим. Эти дети в...ыросли в это время и их сердца ожесточены увиденным, вот и тянется эта бессмысленная бойня, не нужная народам страны, но очень нужная кому-то, кто греет руки на крови. И думать, что эта молодежь сама все это творит-может только глупый. Все уже знают, что детей этих привлекают, убеждают, суют в руки деньги, берут на обеспечение их семьи, обманывают ценностями веры и национальных чувств и делают пушечным мясом. И отметим, совсем не инородные это делают, эти мутители прочно сидят у нас в стране. Реверансы в сторону одной Чечни не спасут российские власти от протеста Кавказа. Кавказ 20 лет живёт в положении изгоя в собственной стране, под натиском СМИ, под проработанной ненавистью русского народа, натравленного настолько, что выходцу из Кавказа практически невозможно спокойно жить и работать в российской глубинке, настолько обострилась бытовая неприязь. Неоднократно писали Медведеву, но положение не меняется: по-прежнему стреляют "по подозрению" без суда и следствия, навешивают на мертвых всех собак, не созданы рабочие места, нет качественных культурных программ для горской молодежи, так как в культуре и искусстве засели люди с непрофильным образованием, сторонние кадры, кумовство и клановость на высшем уровне, культ денег, богатства, удовольствия и шикарной жизни рекламируется валом и молодежь, ради достижения такой жизни, поддается подонкам, которым нужно заварить кашу в нашей стране. Кто теперь виновен? Российская власть стреляет детей, которые родились в 90"е и которые выросли на бесчинствах, творящихся на Кавказе. Романтика войны и мускулов, деление народов на "ариев" и "черных" /чушь собачья/ эта жалкая янкинская, подражательная полититка властей виновна, но не эти бедные юноши, которые сбиты с пути, в мути нашего смутного времени. Вся надежда сейчас на Путина В.В. Нестабильность на Кавказе-прямая угроза целостности России, потому что это важный геополитический регион и там скрещиваются интересы многих.

КЪАРАЧАЙ ТИЛДЕ ДЖЫРЛА БЛА НАЗМУЛА

Четверг, 29 Марта 2012 г. 12:29 + в цитатник
Это цитата сообщения EVREN-1 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

КЪАРАЧАЙ ТИЛДЕ ДЖЫРЛА БЛА НАЗМУЛА

 (525x599, 2287Kb)
ОКЪУУЧУМА

Сыйлы окъуучум, санга салам!
Алыр-алмаз къолгъа къалам
Сени башдан тюшюнгенме,
Хош саламгъа тилленгенме.
Бюгюн санга - джан даууму,
Ич сёзюмю, ачыууму
Бурмагъанлай ачыкълайма,
Не дерсе- деб, тынгылайма.
Бюгюн санга ич тёкмейин,
Кёлюмю дженгиллетмейин
Болалмайын,
Чизиу чиздим -
Джазыууму айгъакъ этдим.
Мында болмаз, биз билиучю,
Кертиликге кюч тийиучю,
Джалгъан сёзлю назмула,
Не да алдау хазнала.
Джазылгъанны бары тюздю –
Джазым-джазды! Кюзюм – кюздю!
Айтханыма тынгылырса,
Билгенингча ангыларса...
Ким билед и, Аллах бериб,
Мен джазгъанны сен тюз кёрюб,
Китабым бла бетлеширсенг,
Ойумум бла бирлеширсенг,
Насыб манга къайтыб келир,
Ачыуларым сынар, эрир,
Тикли джолум тюз кёрюнюр,
Къач кюнюме нюр тёгюлюр,
Кетген мурат къайтыр манга,
Талпыу сала, сынган джанга.

Сыйлы окъуучум санга салам!
Тарыгъыу бла алдым къалам...


2000дж. Нальчик.АЙТМА МАНГА...

Айтма манга малдан, мюлкден,
Мелхумлукъдан, кудретликден!
Бары бошду, ийнан манга!
Сау чыкъдынгмы бюгюн танга,
Анга къуан, сюйюн, учун...
Ёмюр деген - тар учурум!..
Ёлюм деген – джутар джутхун!..

Айтма манга джуукълукъдан,
Ол аз такъыл суукълукъдан...
Заман бла ол азалыр,
Эски джибча халыланыр...
Бу дуньяда хар зат учхун...
Ёмюр деген -тар учурум!..
Ёлюм деген – джутар джутхун!..

Айтма манга сюймекликден,
Таралыудан, кюймекликден!..
Сюймеклик деб бир зат джокъду,
Сезим учуб кетген окъду.
Хар зат бошду, болмаз тутхум!
Ёмюр деген - тар учурум!..
Ёлюм деген – джутар джутхун!..

Айтма манга шохдан, тенгден,
Насыб кюнден, игиликден!..
Шох, тенг десенг чалдыу салыр,
Насыб, асхай, джолда кхъалыр,
Бир къуанч да болмаз тургъун...
Ёмюр деген – тар учурум!..
Ёлюм деген – джутар джутхун!..

Айтма манга тёрден, тархдан,
Джарсыу берген эшик артдан,
Къалайгъа да ёлюм кирир,
Къалайда да джан берилир,
Къалайда да сан уулхун...
Ёмюр деген – тар учурум!..
Ёлюм деген – джутар джутхун!..

Кюнлерибиз -чабхан, джортхан,
Джашаубуз- къан тер акъгъан,
Магъанасыз хар ишибиз,
Зарлыгъыбыз, эришибиз!
Джашау джолу –учхан учхун
Ёмюр деген – тар учурум!..
Ёлюм деген – джутар джутхун!..
***

КАРАЧАЙЫМ

Мийик тау вашлада,
Трен аушлада,
Минги таугъа джырлa багъышлай,
Ариу, кызыл канлы,
Ехдем, тюзлюк джанлы
Джашайса сен, джарыкъ Карачай.

райда джырынгды,
Адамлык сырынгды,
Адебинг таунга тенг болуб...
Ой, ким насыб табар,
Тансыклыгъын атар
Сени тау тарынгдын кенг болуб!

Санга джыр айтама,
Узакдан кайтамаСан джылыуунг келден кетмейин,
Кюлюм джарымайды,
Солуу ачылмайды
Сени нюр хауанга джетмейин.

Мийикде джашайса,
Мийикге карайса
Умутларынг кекге джанаша,
Налал келлю халкым,
Джаша кеб джылланы
Ариулугъунг джерге джараша!
1988. Черкесск.


КАРАЧАЙ

Карлы тауланы емюрден келген иеси
Ата джуртума махдау салайык,
Джарыкълыкъны, чомартл ыкъны тереси
Халкыбыздан юлгю алайык.

Каутарыуу:

Карачай!
Ехдем Нарт-Нунланы анасы,
Джигитлени, отгюрлени каласы
Шам-Карачай, Нарт-Карачай, ой!

Кеб емюрлени зорлукну уун сынадын,
Алай тюрленмед таза джюрегинг,
Адамлыкны бузмай алай сакладынг
Ехдемленирча бюгюн миллетинг.

Ма бу дунияда джандет деген бар есе
Ол ата джуртум Карачайымды, ой!
Анга куана, алгъышлы айта, джыр ете
Вюгюн етейик тауларыбызда той.

Вургас. Болгария. 1990. Июль.


ТАНСЫКЪЛЫКЪ ДЖЫР

Тансыкълыкъ ауруу джанымы эзе
Кадарым манга кауырылгъанды,
Дунияда саудан ёлю бар есе
Ол, суртундан айырылгъанды.

Къайтарыуу:

Салам санга джуртум,
Салам санга халкъым!
Джокъламаз болдунг ызымдан.
Салам, санга джуртум,
Салам, санга халкъым
Джек джерде къалгъан къызынгдан!

Бу джер да манга къарнашлыкъ этди,
Къолумдан келед, болумум барды,
Алай кёлюмден бир джылыу кетди
Кюнлерим-мыдах, солуум –тарды.

Къайтарыуу:

Джур, тур джашагъан эски къаяла,
Къаргъа бёленген тик тау башлары,
Минги тауумда ёмюр гыйыла,
Чегетлерими нызы чачлары!..

Къайтарыуу:

Тансыкълыкъ ауруу сингеди манга,
Тюшмейди атынг мыдах джырымдан,
Къурман-садагъа, джан салам санга
Джек джерде къалгъан ёксюз къызынгдан!

Къайтарыуу:

1999дж. Анталия.


МАЛКЪАРЫМ

Минги тауну етеклеринде,
Джандет кибик ариу джерледе,
Кюрен тарта карлы тауларынг
Джашайса сен, шамлы Малкарым.

Кайтарыуу:

Орайда-райда, орайда-райда, о-о-о,
Джашайса сен шамлы Малкарым!

Сенден кенгде джюрек езилед,
Санга тюбегенде керилед,
Солуу табад сенде санларым
Сюйген джуртум, карнаш Малкарым,

Кайтарыуу:

Кязим айтхан акыл сезлеринг,
Кайсын джайгъан фахму хурметинг,
Омар айтхан сейир джырларынг
Сукландыралла, шамлы Малкарым!

Кайтарыуу:

Карачайда алгъыш айтылад,
Карнаш Малкарыма аталад,
Еки джуртну ерке уланы
Асыл халлы, шамлы Малкарым!

Кайтарыуу

Мийик тауларынга караша,
Нар хоншугъа бойунг джараша,
Кенге бара махдау хапарынг
Джаша, джашна, шамлы Малкарым.

Кайтарыуу:
1983.Нальчик.ЭЛИМЕ

Тау Карачайны кюн юлюшлю джерине,
Мен джыр атайма сюйген, есген елиме,
Эсге тюшюре ариу орамланы,
Келбетли, джарыкъ адамланы.

Къайтарыуу:

Мени туугъан елим,
Мени сюйген елим,
Джарыкъ кюнню тюбюнде,
Джаша, джашна емюрге,
Мени сюйген елим.

Ата юйюмча хар юйюрюнг, арбазынг,
Эт джуугъумча бютеу сени адамынг,
Сени тангларынг джашауму джарыта,
Сени ауазынг джырлата.

Сабий кюнюмю бешигин тебретдинг,
Ана тилими сезюне юретдинг,
Атлам етдирдинг, еркелете, ийнаклай,
Джолгъа чыгъардынг алгъышлай.

Тау Карачайны кюн юлюшлю джерине,
Мен джыыр айтама, сюйген елим сенге,
Чуак кюнюнге тюшмейин келекге
Куанчлы джаша емюрлеге!


1980. Брянск.


АТАМА КЮУ

Уллу алам чархын бурад сормайын,
Адам улу бойсунады бурмайын,
Елюм ачыу ийилтеди шартына,
Бир алгъанын къайтармайын артына.

Бу ачыуну мен да кердюм, джашадым,
Джан-атамы елгенине чыдадым,
Тар кабырда джатханына юрендим,
Ачы кюуню сезлерине тиллендим.

Ата юйюм худжу калыб атылды,
Куанч халым мыдахлыкъгъа батылды,
Джаксыз болуб джангызлыкда арыдым,
Ексюзлюкню не болгъанын таныдым.

Туз джыламук кез джинкими джабханлай,
Джаным ауруй хар бир тангым атханлай,
Ургъан джелде, качхы талча, бюгюлдюм,
Насыб кюнню каутырындан тюнгюлдюм.

«Атам» десем ачы джарам ашлана,
«Атам» десем джюрек ауруу башлана,
Ехдем башым онгусузча ийиле,
Мыдах ангым сагъышлагъа кемюле.

«Ел иеси» деуче елле атынга
Багъа бере сени асыл шартынга:
Джыр джырласанг-алтын сынджыр тизгенлей,
Зикир айтсанг-джюреклени езгенлей.

Каты джашау санларынгы емгенлей,
Хар кюнюнгде джарсыулагъа кемгенлей,
Тюзлюк излей, тюзлюк саклай, арымай
Елюб кетдинг, джарлы атам, джарымай.

Джашауунгу аурлугъун билеем,
Ачыунгу, джарсыунгу кереем...
Джашлык етдим, санга билек болмадым,
Кесинг барда ишинге джан салмадым.

Елгенинге джеталмадым, кенг къалыб,
Ахыр сезню ешталмадым, кел алыб,
Разылыгъынг башхаладан айтылды,
Кезлериме мутхуз кюрен тартылды.

Елюм ачыу-джюрегими джигинде...
Елюм джорукъ – джашауму ичинде...
Манга кадар етеригин етгенди,
Джохар атам джер теренге кетгенди.

Джылау етиб, джылау сени къайтармаз,
Ву ачыуум енди келден таркаймаз,
Елюм ачы хар кимге да джетерик,
Джер джюзюнден хар бир джан да кетерик.

Энди барды мыдахлыкъдан хапарым...
Джангыз тюшдед, атам, сени табарым,
Джангыз келдед енди сени джашарынг,
Джан садакъа, джан садакъа ашарынг...

Елюм-залим джыламукъну кермезди,
Кадар-залим артыкъ емюр бермезди..
Ачы джорукъ джазылгъанды аламда,
Анга тезюу, аны чегиу - адамда.

20. 10.1981. Терезе.ХАЛКЪЫМА

Уллуну улууу ауур
Таушу кенге кетер,
Улутханлагъа дауур,
Айыб эм налат джетер.

Уллусун улутхан – тагъым,
Башхагъа байракъ тутар!..
Уллунгу улутма, халкъым,
Тарих атынгы джутар!

2000. Черкесск.ТАРЫГЪЫУ ХАЛКЪЫМА

Туугъан джерим сюргюн эди, сюрюн-сюрюн,
Есген джерим Кавказ эди, джюрек -тюйюм,
Кетген джерим джек джерди да джаным кюлтюм
Не этейим, тарыкъмайын, халкъым санга!

Билим-дедим, билим алдым, билмез тюртдю,
«Халкчы кызы» деб кюнюмю ызчы кютдю,
Ашым болду сингдирилмез ачы гюддю...
Не этейим тарыкъмайын, халкъым санга!

Санат-дедим, джаным тартды, кирдим сюйюб,
Алай чыкъдым кергенимден ичим кюйюб,
Фахмусузла фахмулугъа тюйюм тюйюб...
Не этейим тарыкмайын, халкым санга!

Башда десенг ичкиичер, улхуалыр,
Зекясызлы джан-джанынды бирер самыр,
Тюзлюк деген тырнакланыр, джеза алыр...
Не этейим тарыкъмайын, халкъым, санга!

Арабыздан баш къалдыргъан басылыучу,
Кир джагъылыб аты байракъ асылыучу,
Иги умут танг чарсыллай чачылыучу...
Не этейим тарыкъмайын, халкъым санга!

Ексюз къызынг джек джердеди, сенден узакъ,
Езенине тансыкъ келю такъыр, тузакъ,
Зарлыкъ чегиб, сез кютюрюб болдум къачакъ...
Не этейим тарыкъмайын, халкъым санга!

Джахилликни айтыулада эштгинчинге,
Намыссызла, минафыкъла елгюнчюнге,
Тюз адамла хакъ тюзлюкню кёргюнчюнге
Не этейим тарыкъмайын, халкъым санга!

Стамбул. 2003.


КАРАЧАЙГЪА АХЫР СЕЗ

Джуртум емиб джек етгенед, тышха - кетер,
Болгъан эдим джашаялмаз, умут - битер,
Узакълагъа джолланганем, мурат – етер,
Джек джуртлагъа къысылгъанем джангызлыкъда.

Кенгде къалыб, джуртум деб да кеб таралдым,
Кюзей таба кекге къарай кеб аралдым,
Тезалмайын да кесими джолгъа салдым
Къайтайым деб джан тамырым, Карачайгъа.

Келген кюнюм шубат эди, боран ура,
Эресейге чекге кирдим, келюм тола,
Тюм миллетни баурума басар бола,
Джуукъма деб джан-джуртума, Къарачайгъа!

Алай сюйген сюйюлмеди сюйгенича,
Хакъ джуртунда кюйдю алгъын кюйгенича,
Кетер къалды, джанын атыб, келгенича...
Тансыкъ къызы артыкъ болду Къарачайгъа.

Зарджюрекле эзеу болуб тогъай алды,
Къарачай да «къаралагъа» къулакъ салды,
Джюрегимде битмез болгъан джара къалды...
Къаргъыш урмаз, инша Аллах, Къарачайны.

«Сюеме да сюер кибик сюйюмюнг джокъ,
Сюймейме да сенден сора сюерим джок»...
Ай, джарлы халкъ! Кезюнг- тоймаз, тилинг-окъ..
Къайры кетди ол хош кёллю Карачайым?!..

Энтда, кери атлам атдым, артха къарай
Тау джуртуму къарамым бла сыйдам тарай,
Мени джуртдан тюртгенлеге къаргъыш атай,
Аллах алсын-деб, дертими къыяуладан!.

Энди сизни керлюк болмам, тау тарларым,
Энди сизден айаз къакъмаз, акъ къарларым!..
Мени сизден айырады зор къадарым,
Кир иннетли адамла бла джоргъаланган.

Заман келир, сен ачырса джек къызынга,
Уялырса бюгюн тартхан кир сызынга,
Джыйылырса унутулгъан къан ызынга
Ол заманда кез джаш тамар кезлерингден.

Кертилеринг, керексизге, кери болуб,
Джалгъанла да, керек джерде алгъа туруб,
Халкъны бетин чыгъаралмай, тамгъа уруб
Тургъанларын, ажым эте ангыларса.

Бюгюн сенде адамлыкъгъа орун джокъду,
Фахмусузла фахмулугъа –атар окъду,
Кебюсюнгю джюреклери кетмез тотду...
Кёр-сангырау джарлы халкъым, Карачайым!...

4.04.2001. Сочи.


УЯН
Кече дарий джабыуун
Кётюрдю ёрге,
Джарыкъ тангны джылыуун
Бошлады джерге.

Къайтарыуу:

Кече атды къарыуун
Сагъаугъанды анг,
Уян, уян, ариуум
Джарыгъанды танг.

Кюн узуну ёмюрча
Тансыкълыкъ берир,
Биз джангыдан тюберча
Нюр ингир келир.

Джюрегиме, джанаргъа
Джилтин салдынг сен,
Сени берген къадаргъа
Къор болайым мен!

1989.МАРА- ГАРА


Къарачайда, Марада,
Кюнге кюндеш болурлай,
Барды, къайнар, бир гара
Ичген кючден толурлай.

Къайтарыуу:
Орайда-райда Мара- Гарагъа
Машалла Мара - Гарагъа!

Къарачайгъа келгенни
Мара-Гара кёрюнчю,
Къарачайны сюйгенни
Мара - Гара сюйюнчю.

Тыкъ-джасамма ёзенни
Арасында олтурур,
Мара-Гара кёргенни
Сукъланыудан толтурур.

Саусузгъа джан кирирлей
Бир сууу чыгъад джигинден,
Кёрген сейир етерлей
Бир нюр урад ичинден.

Тёгереги тау болуб,
Чегет бла къабланыб,
Джашил ёсюм ау болуб
Джан-джанындан джабланыб.

Тёгереги-керамат
Тартхы кибик тартыучу,
Мара-Гара-саламат
Хар тутхуну ачыучу.

Терек ёзден тамгъанлай
Мара-Гара толады,
Бу гараны халына
Хакъ тамаша болады.

Мара эли – къалады,
Мара-Гара-велгиси.
Къонакъгъа джан салады
Ву миллетни халиси.

Мара эли байхынды,
Джашил ёзен-фатары,
Айтхылыкъды, джайгъынды
Гарасыны хапары.

Мара-Гара, тау гара,
Гараладан сайланган,
Махар Гара къатында
Къарачайда айтылгъан!

1985дж. В. Мара.
ТЮШЛЕГЕ КЕТГЕН АНАЛА

(анам Ёзденланы Байдыматха)

Уллу аламны джоругъу алайды
Хар бир инсан кетер дуниядан,
Не бушуу да вир унутулады,
Джангыз ана кетмез акъылдан.

Къаутарыуу:
Сыйлы атны кюулеге салалла
Джер юсюнде къалгъан балала,
Хар бир кюнде сизге таралалла
Ой, тюшлеге кетген анала!

Ана деген тылпыу берген джанды,
Ким вилялыр аны багъасын,
Ой, ол затны адам ангылайды
Ёлюм джайса къара къанатын.

Боран кече ышыкъсыз къалгшъанча
Болдад адам сизсиз къалгъанлай,
Не онглу да онгад, унугъады
Ой ананы джерге салгъанлай.

Уллу аламны чархы тохдаусузду,
Ийилтеди джазыу бойуна...
Ёлген ана-сулдуз учхунуду,
Ким къысылыр аны къойнуна!


1980дж. Терезе.ТЮШЕМЕМИ ЭСИНГЕ

Юйден чыгъыб тебрегенем кетерге,
Джангылма-деб чыкъгъан эдинг аллыма,
Къызгъан эсим унамайын эштирге,
Кетген эдим джангылычлы джолума.
Башха джерде джангы насыб изледим,
Мындады-деб сюймекликни белгиси,
Джылым келе, энди ангылайма мен,
Сененг насыбымы иеси.

Къайтарыуу:
Джылыу бермей санаусуз баралла
Сенсиз ётген мутхуз кюнлерим,
Джюрегиме аурлукъ салалла
Суумагъан сезимлерим,
Джоюлмагъан сезимлерим.

Чыммакъ къардан къара чачынг агъарыб,
Къалгъан эдинг къуу-шуу болгъан арбазда,
Тохдамадым терслигиме сагъайыб,
Антлы болуб, энди, артха къайтмазгъа
Дуниялада борч тёлеген бар эсе
Терслигими бушуу бла тёледим,
Кече кюн да кёз аллымдан кетмейле
Джыламукъдан толгъан кёзлеринг.

Къайтарыуу:

Джан нёгерим, тюшемиди эсинге,
Санга тенглик эталмагъан джёнгеринг,
Башха джылыу табалдымы кёлюнгде
Мен сындыргъын, таза джюрегинг?..
Къаты джылла сорууларын соралла,
Джангызлыкъны ие этиб юйюме,
Сагъышларым такъырлыкъ салалла
Бюгюлмеучю, ёхдем кёлюме.

Къайтарыуу:

1991. Москва.


БУЛБУЛ
Ой кеч келген сюймеклик,
Нек алдадынг джанымы,
Джанган отха кийириб
Суууй баргъан джанымы,
Бош муратха талпыта
Армау эте ангымы,
Къач кюнюмде джарыта
Озгъан джазгъы тангымы.

Къайтарыуу:

Неден?
Кёз джашлылла кёзлерим,
Чыкъмайдыла сёзлерим,
Джарымайды джюрегим
Неден?
Сенден,
Кёз джашлылла кёзлерим,
Чыкъмайдыла сёзлерим,
Джарымайды джюрегим
Сенден!

Ариу булбул не кёрдюнг
Кюрен тартхан кёзюмде,
Акъылынгы нек бёлдюнг
Мени ойун сёзюме,
Къанатыны нек къакъдынг
Ышыгъына чакъыра,
Буз джюрекни нек джакъдынг
Джараларын ачдыра?

Къайтарыуу:

Къырау ургъан саныма
Къатылалла джылларым,
Тартадыла аллына
Къышха элтир джолларым,
Ой кеч келген сюймеклик
Джокъду санга мадарым,
Бу ёртенде кюймеклик
Болур эди къадарым.

Къайтарыуу:

Анкара. Турция.СУУКЪЛУКЪ

Суукълукъ, сен ие болдунг юйюме,
Джарымазлыкъ ышан салдынг кёлюме...
Эркишими гыбыр хоншу этгенсе,
Джюрегиме джоругъунгу чертгенсе.

Джашайма да - юйюр джылыу юйде сок,
Къояма да-кетер джерим, аркам джокъ,
Атам, анам суукъ къабыр орунда,
Эгеч, къарнаш – къыйын джашау джолунда.

Не этейим, кимиме баш салайым,
Мындан къачыб энди къайры барайым,
Ёмюр десенг-асламысы кетгенди,
Орналыргъа энди заман джетгенди.

Джюрек а бой салалмайды, сынчыйды,
Джашауму бу халына ачыйды,
Тёрт джанымдан джауум емиб-кемире,
Джакъсыз къалыб эки арада термиле.

Бир джанындан, джаллы кибик, зарлык чабыб,
Бир джанындан, аур джюкча, джокълукъ басыб,
Эркишим да хаулеликге кесин атыб...
Бу юй тутмаз, юйюм –ара багъанасыз...

Бой салмаучу бир адамлыкъ-къанымдады,
Пасыкъладан кери туруу-джанымдады,
Тенгсинмедим «тенглерими» кёралмазлай,
Эркишимден ёнгеледим тёзалмазлай.

Джуртум-десем, джан джарытхан, минги къала,
Халкъым десем, кёл джаралар, ёге ана,
Кетеме да, джек джерледе-джеклик ауруу,
Къалама да, джашау бермез-кюнлей ачыу...

Къадар мени, энтда, сынар-сынагъанды,
Не этер-деб сеириме къарагъанды,
Къалсам-ёлюм, кетсем-умут, тирелейим,
Бел къатдырыб, джек джолуна тирилейим.

1989дж. Черкесск.


МЫДАХ САГЪЫШ

Къолу толула кёлю толугъа тик болгъан заман,
Джан солуу этиб, тайгъанны теплеб бараса тамам.
Онглу болгъанды намыссыз, бетсиз, хурметсиз адам,
Халкъ чарпыгъынды, тасды ийнаныу, ышаныу, чыдам.

Адамлыкъ деген эшик артына тыгъылды чыкъмаз,
Ара джашауну ара тиреую джыгъылды къобмаз,
Халкъны адеби, адети, шамы ждокъ болду къайтмаз,
Арсар джюрек да къантамар болду, джукъланды джанмаз.

Бюгюн азгъынды къалам устасы, билимчи, алим,
Борбай салгъанды къабхын казандан тигимчи, залим
Нюрлю болгъанды урлаучу, джыртхыч, амантил, къансыз,
Чыгъары ючюн, керек адамгъа, бой салгъан антсыз.

Салам бергенни къолунда улху излеучю къауум,
Эскермеучюле халкъны онгсузун, ёлгенин, сауун,
Сыйламаучула джуртну ёзенин, гарасын, тауун
Сиз ештириксиз келир заманны ачымсыз дауун!

2000дж. Черкесск.ДЖУЛДУЗ

Сен джарыкъ джулдузса
Кёзню къаматхан,
Ариу сыфатынга
Кёбню таралтхан,
Сен кёксюл хауада
Учуб барыучу,
Мен, сен джолукъмазлыкъ
Сангыз солоучу.

Вир кюн тохдагъаненг
Эсинги бёлюб,
Насыб сынатханенг
Нюрюнге кёмюб,
Учунуб чыкъгъанем
Сени аллынга,
Сен бойсундургъаненг
Сарыкъ халынга.

Алай, джарыкъ джулдуз,
Тансыкъ энг кёкге,
Кёлюнг орналалмад
Бу ёзен бекге,
Джолунгдан къалалмай
Сен кетдинг ёрге,
Мен да джангыз къалдым
Бу мыдах джерде.

Насыб тамырланмад,
Азайды къуанч,
Мени джюрегиме
Къатылды къоранч.
Мен тилек етеме
Бар деб, онгуна,
Нёгер етмесенг да
Джарыкъ джолунга.

Джазыу буйургъанды,
Джокъду ёкюнюу,
Сеничагъа болмайд
Джолдан бёлюнюу!
Сен джарыкъ джулдузса
Кёбню таралтхан,
Кенгден джарысанг да
Джукъланмай сакълан!

1989. Москва.


ДЖУЛДУЗГЪА

Кадар берген эди,
Сени билген эдим,
Къанат битерлей джюрегим уча,
Кенгден келген эдинг,
Къуат берген эдинг
Джабыкъ кёгюмден булутну чача.
Кюнлей тийген эдинг,
Джылыу берген эдинг,
Ауур джашаудан талгъан саныма,
Танглай атхан эдинг,
Ёрге тартхан эдинг,
Талпыныу бериб такъыр джаныма.

Джангызса-дейдиле,
Сёз кёрюклейдиле,
Таныгъаным, шохум, джуукъ, тенг,
Ала не билирле?...
Кёрле не кёрюрле?...
Сен барлыкъда джангыз тюлме мен.

Узакъда къалсам да
Сенсиз джашасам да,
Бар болгъанынг-насыб бериучю,
Тюшлериме келе,
Кюнюме кюч бере,
Болдунг джашаууму сюйюнчю..

Башха аламдаса,
Къыйын джолладаса,
Таймаз болсун джюрек хузурунг,
Мени унутсанг да,
Башхагъа джансанг да
Джукъланма, джан, джарыкъ джулдузум!

Истанбул.Тюркие.


ХАУЛЕ ДЖАШХА

Сен кесинги бек ариугъа санайса,
Башхалагъа уллу кёллю къарайса,
Омакъ чамла эштдиресе сен манга,
Ийнанмайма, ийнанмайма мен санга!

Къайтарыуу:
Сени кёзбау кёзлеринге къарасам,
Сени алдау сёзлеринге ийнансам,
Башхалача сени ызынгдан таралсам
Аз сюймезенг сен!

Накъырданы окъа кибик чаласа,
Кёб джюрекге джалгъан умут саласа,
Хауле джашха чыгъаргъанса атынгы
Туталмайын кёлден берген антынгы.

Ётюрюкге ёлче болгъан сёзлеринг,
Бедерликге белги болгъан кёзлеринг
Энди мени джюрегиме джетмезле,
Сюер кибик, кюер кибик этмезле!


1985. Черкесск.КЁЗБАУГЪА

Къачанга деричи мени былай къыйнарыкъса
Сюймегенлеге мени сёзюмю этдире,
Къачанга деричи мени былай алдарыкъса
Сюйген джюрегими кесинге термилте

Къайтарыуу:
Къарагъанынг сайын,
Кёзлени къамата,
Ышаргъанынг сайын
Джюрекни ойната?

Гинасыу кибиксе кюнюнде джюз тюрленесе,
Тенг къызларымы кесинге джити къарата,
Бир-суутаса, бирде уа умут етдиресе
Келир кюнлеринги термилтиб сакълата.

Сюймеклик дегенге,чыртда,ийнанмаучан эдим
Энди тамам ийнанганма аны кючюне,
Кёзбау сыфатынг бла акылымы байлагъанса
Бютеу джашаууму ойгъанса ичине.

Ташды джюреги-деб ызынгдан сёз этдиргенсе,
Мен да болгъанма ийнаныр кибик алагъа.
Кече-тюшюмю, кюндюз-тюнюмю кючлегенсе
Джашау бла ёлюмню салгъанса арагъа.


1984. Черкесск.АБЕЗЕК

Той барады Къарачай елимде,
Ой, таулу джуртуму кенгинде,
Кобуз согъулады чайкъалыб
Бизни абезекге чакъырыб.

Къаутарыуу:

Ой,.ой,ой, орайда!
Согъулады абезек!
Сюйгенлени тюбешдирген
Джазыуланы бирлешдирген
Ой, ой, субай абезек!


Джашла келедиле къуйулуб,
Къызлы турадыла буйугъуб,
Къол узатадыла, тартына
Ой, туралмайын артына.


Къартла келгендиле кёрюрге,
Джаш тёлюге багъа берирге,
Аякъ алышларын сынаргъа
Кюйеулюк, келинлик сайларгъа.


1992. Къобу Бышы.


ЛЕЙЛЯХАН

(Езденланы Махарны концерти
ючюн джазылгъан эди)

Сюеме-дегененг
Мени терилтгененг
Ийнанганем сёзюнге,
Сенсе джашауум деб,
Сенсе джазыуум деб
Къарагъанем кёзюнге.

Къайтарыуу:

Лейляхан!
Толуса сен хыйлядан!
Кёзлеринги сюзгенлей,
Джюреклени езгенлей
Айланаса Лейляхан!

Къачарма дегененг
Мени алдагъаненг,
Къачыра баргъан эдим,
Ол шибижи анан,
Алмагъанлай салам
Бизни къысдагъан эди.

Къайтарыуу:

Лейляхан!
Толуса сен хыйлядан,
Баш сенчадан къарай,
Уялмайын, алай
Харх етеенг Лейляхан.

Тохда сени, бедер,
Аллай бир кюн джетер
Сени да бир къыйнаргъа,
Къолгхъа бир тюшерсе,
Сора юренирсе
Еркишини сыйларгъа.

Къайтарыуу:

Лейляхан!
Толуса сен хыйлядан!
Къолгъа бир тюшерсе,
Сора юренирсе
Еркишини сыйларгъа!»

Къарт къыз болуб, онгуб,
Къакъ къабыргъа болуб
Сен къалгъаенг юйюнгде,
«Аллах бир ер бер» – деб,
«Болумуму кёр»- деб
Джалбаргъаенг кёлюнгден!

Къайтарыуу:

Лейляхан!
Толуса сен хыйлядан!
Манга джалынырча,
Келечи салырча
Боллукъса сени Лейляхан!

1992. Карачаевск.


АЙЛЫ КЕЧЕЛЕ

Келчи,джаным,кенг орамгъа чыгъайыкъ,
Адамлагъа кёрюнейик, къарайыкъ,
Кимди-деб а санга миллет къарасын,
Сени манга тенглешдириб сынасын.

Къайтарыуу:

Ву айлы кече,
Бу чуак кече,
Джулдузлу кече
Шагъатлыкъ эте.

Сен барырса онг санымда, сёлеше,
Мен атларма атламынга келише,
Сен, джанымда, къылыч кибик кериле,
Мен къатынгда наз бутакча сюзюле.

Джашлыгъыбыз, джаш кюнюбюз кетгинчи,
Джюреклеге суукъ аяз джетгинчи,
Насыб кюнню джан татыуун алайыкъ-
Дуниягъа кёрюнейик, къарайыкъ.

1986. Черкесск.КЪАРЫЛГЪАЧ

Джаз келечиси, ариу къарылгъач,
Джанымдан юлюш этейим,
Кёкюрегими джол этиб санга
Барыр джеринге элтейим,
Не бла джетейим сени кёлюнге,
Не зат этейим, сый бере,
Атыб къоймайын джангыз кюнюмде
Келгенинг ючюн, джыр эте!

Алгъышлай келдинг терек бачхама
Таулагъа сары танг ата,
Къуат келтирдинг къуу арбазыма
Джангыдан умут сыната,
Насыб унутхан мутхуз кёлюмю
Джангы джарыкъ бла джарытдынг,
Ачыудан кюйген мыдах кёлюме
Джангы насыбны танытдынг.

Сюймеклик хауа келтирдинг манга
Буз санларымы эрите,
Сабыр уятдынг бу сары тангда
Джарыкъ джырынг бла терилте.
Ариу къарылгъач, кел тар юйюме,
Ёт тёрге къанат джел эте,
Атыб къоймайын джангыз кюнюмде
Бош келмегенсе джыр эте!САНГА

Къуанч кюнлерим
Садакъ учханлай,
Бушуу кюнлерим
Бугъоу салгъанлай,
Сенсиз джырым да
Тарыгъыу кюулей,
Сенсиз джашау да
Кюрт юшютгенлей.

Джазыу буйурду,
Биз да бой салдык,
Кенгликни джолун
Сынай башладыкъ,
Сен аякъ алдынг
Ызынга къарай,
Мен туракъладым,
Умутлу сакълай.

Алай узайдынг,
Мен да тебредим,
Джангызлыкъ джолда
Башханы билдим,
Джашау нёгеринг
Дейди ол манга,
Джюрек а кюед
Таралад санга!

Эсде тутама
Шош къарамынгы,
Кёлден айтама
Эски атынгы...
Ёмюр а барад...
Ёмюр а ётед...
Джарала сала
Сагъыш етдиред.

1994.Нью-Йорк.СЮЙГЕНЛЕНИ КЪАУГЪАСЫ

Тиширыу:

Алан, мен санга айтама, сен эштемисе!..
Аллынгда тургъанымы кёремисе!..
Бу телевизор худжуну бир чачмасам,
Бу юйден башымы алыб бир къачмасам,
Тели болуб, эл къозурукъ боллукъма,
Хоншулагъа сёзлюк болуб къаллыкъма.

Эркиши:

Тебрегенсе биягъы сен, кемириб,
Бу юйде бир солур онг джокъду, керилиб!..
Юйден чыкъсам «айландынг» деб чабаса,
Юйде турсам «солудунг» деб къабаса,
Айт, не этейим, сен айтханны этейим,
Кет – дей эсенг ма бусагъатлай кетейим!

Тиширыу:

Алай келиб сойланаса орунга,
Бу худжуну джандыраса аллынгда,
Ашыкъ-бушукъ ашарыкъны джутаса,
Бурнунга да ол газетни тутаса,
Мен джарлы да урчукъ кибик бурулуб,
Кюн узуну юй джумушха сугъулуб!

Эркиши:

Юй джумушу тиширыугъа адетди,
Аны сюйюб тындырыргъа керекди...
Быллай бир нек ынгычхайса, билмейме,
Бир тиширыу былай этиб кёрмейме,
Аллах сизге буюргъанны этесе
Аны ючюн не бюсюреу излейсе?

Тиширыу:

Санга келмей Келеметге барсам ед,
Ох – деб мийик юйлеринде турсам эд,
Ол мени инджитмез эди сенича,
Муш-муш эте сойланмазед телича,
Бал бла джаугъа батыб алай турурем,
Къундуз кибик сыйдам къатын болурем!

Эркиши:

Къайдам, Тейри, мен таныгъан Келемет
Сени алай кызылуурт этермед!..
Хурджунундан сом чыгъарыб кёрмейме..
Быллый бир нек тараласа, билмейме?..
Сюе эсенг, хатеринги этейим-
Къолум бла Келеметге елтейим!

Тиширыу:

Сау он джылны дыгалас бла джашадым,
Тёрт санымы саулугъундан бошадым,
Санларымда къаргъа къабар этим джокъ,
Былай чыкъсам адам къарар бетим джок,
Сени манга табхан Хауа джер къабсын,
Аны къызы да менича кюн табсын!

Эркиши:

Этни юсюнден айтмасанг да боллугъед,
Мен кёргенли санларынгда эт джокъ эд,
Вет хапар да алай къолай тюл эди,
Мен алданган ол ингичке бел эди!..
Хауа джазыкъ санга аман этмегенд,
Менича джаш тыйыншлыгъа джетмегенд!

Тиширыу:
Ах, мен джарлы, сен уяллыкъ не барды?
Бу дунияда мен эштмеген не къалды?..
Мени алдаб алгъанынгча алынгын!
Мени кхъаргъыш тузагъыма салынгын!
Тохда, сени мен къабынга джыйайым-
Болумунгу дуниягъа джаяйым!

Эркиши:

Тохда, бийче, тели болма, бери къайт,
Баш иенги нек сояся, шо бир айт?
Ол ыйыкъда пухну тараб бердим да,
Джаулукъланы кергич бла кердим да!..
Былтыр джазда ийнек саууб тургъаенем,
Бурунгу джыл бауну тюбюн къыргъанем...

Тиширыу:

Эртден сайын – ийнек саугъан,
Аны машинагъа къуйгъан,
Сют къайнатхан, бышлакъ сыкъгъан,
Арбаз джыйгъан, кийиз къакъгъан,
Эски джуугъан, суу ташыгъан,
Сен къутсузну ишге ашыргъан,
Сабийлени дерсге ийген,
Орун джыйгъан, юй сибирген...
Къыйынлыгъым тау кибик,
Эркишим да джау кибик!

Эркиши:

Былтыр халы чырмаучу да этдим да!..
Мындан алгъа базаргъа да элтдим да!..
Сабийлеге китапланы ким алды?
Аш юйчюкге джангы ешик ким салды?..
Игиликни эскермеген бийчесе,
Къанымы да тюз суу кибик ичесе!

Тиширыу:

Менден кёрюб Аллахдан а табхаенг!
Менден кёрюб джанган кёсеу къабхаенг!

Эркиши:

Болдунг бийче, къыздынг, къуйдунг болгъанны,

Тиширыу:

Джылан урсун сени манга табханны!

Эркиши:

Келеметни сынар ючюн айтханем...

Тиширыу:

Ах, кетгенимде ызыма нек къайтханем?..

Эркиши:

Ариу бийчем! Субай бийчем, кеч мени!

Тиширыу:

Къарнынг буруб чыкъгъын сен сау кечени!

Эркиши:

Ариу бийчем, субай бийчем, кеч мени!

Тиширыу:

Ургъуй урсун, ургъуй урсун ма

***


КЕЧЕ

Къарангы кече
Чыммыкъ къар джауад,
Джел, боран эте
Джерни агъартад,
Сагъышла кери
Тарталла мени...
Акъ къар тюшюред
Эсиме сени.

Къатымда болуб
Къолумдан тутсанг,
Алгъынча, толу
Къуанч джасасам,
Суукъ къыш кече
Кюн тиер эди,
Багъалы тенгим
Сен келсенг эди.

Алай джокъса сен
Къар сабыр джауад,
Къыйналгъан есге
Сагъышла салад,
Озгъан заманны
Эсге тюшюре,
Мыдах къарайма
Буз терезеге.

Сен кетген джолну
Боран сибире,
Къуру отоуну
Селле кемире,
Мен сени сакълай,
Санга тарала,
Акъ къаргъа къарай
Къарча агъара...

Джаз келир джашнай
Джайгъы кюн чыгъар,
Ёсюмюн башлай
Табигъат чагъар,
Сен а келмезсе
Кёзлеринг кюле,
Манга бермезсе
Чыкъ тюшген гюлле.

Джюрегим къалыр
Къара кийгенлей,
Насыбха ахыр
Огъай дегенлей.
Суукъ къыш кетмез,
Кюн тиймез энди,
Сени бла бирге
Джарыкъ ёлгенди.

1979. Москва.


ДЖАЗЫУУМ

Мен ахсынмайма,
Айыб салмайма,
Джазыу болур эд сенсиз джашаргъа,
Бетим джарымай,
Кёлюм джылынмай,
Башха адам бла юйюр къурургъа.

Джолда тюбесенг,
Кюнашхы берсенг,
Мыдах ышара,кёзюме къарай,
Джаным къыйнала,
Саным къыйыла
Джол къояма мен артха туракълай.

Айт, не этейик,
Кимни терслейик,
Кимге айтайыкъ-болдунг-деб чырмау,
Бош сёзден къата,
Джюрек ачыта
Озду да кетди насыблы джашау.

Кетген джылланы,
Терен ызлары,
Умутла кибик мутхузла бола,
Мен сенден кенгде,
Сен менден кенгде,
Джаашау джолубуз чырмаудан тола.

Мен ахсынмайма,
Сокъуранмайма,
Джазыу болуред сени сюерге,
Сёзюнгю излей,
Кёрюрге кюсей
Ма бу дунияда ёмюр сюрюрге.


1979. Нальчик.ИНГИРГИ ДЖЫР

Салкъын ингир келгенди
Ай джарыкъгъа бёлене,
Рахат солуу бергенди
Мени туугъан джериме.

Къайтарыуу:
Джукъла, джаным, Къарачай,
Ай чыкъ
Гъанды джылтырай,
Тауларынгы ийнакълай,
Джашауунгу алгъышлай!

Келинлеча къубула
Джашил нызы терекле,
Дарийлеча къуйула
Булбул джырлы чегетле.

Къайтарыуу:

Джулдузлу кёк нюр джана
Джашил джерге къарайды,
Къобан суунг чайкъала
Бешик джырла джырлайды.

Къайтарыуу:

Джуаш аяз сагъая
Къаяланы сылайды,
Акъ булутха таяна
Минги Тауунг джукълайды.

Къайтарыуу:

Учкулан.


ТЮШЛЕГЕ КЕТГЕН АНАЛА
(анама, Ёзденланы Патиматха)

Уллу аламны джоругъу алайды,
Хар бир инсан кетер дуниядан...
Не бушуу да бир унутулады,
Джангыз ана кетмейд акъылдан.

Къайтарыуу:
Сыйлы атны кюулеге салалла
Джер юсюнде къалгъан балала,
Хар бир кюнде сизге таралалла,
Ой, тюшлеге кетген анала!

Ана деген – тылпыу берген джанды,
Ким билялыр аны багъасын,
Ой, ол затны адам ангылайды
Ёлюм къакъса къара къанатын.

Боран кече ышыкъсыз къалгъанча
Болад, адам, ансыз къалгъанлай,
Не онглу да онгад, унугъады,
Ой, ананы джерге салгъанлай.

Уллу аламны чархы тохдаусузду,
Ийилтеди джазыу бойуна...
Ёлген ана-джулдуз учхунуду,
Ким къысылыр аны къойнуна!...

Октябрь.1980. Терезе.КЮЕУ ТОЙ

Къуанч барады Уллу Къарачай элимде,
Миллет басына, тепси джасала, ой!
Къартла туралла къуанчлы юйню тёрюнде,
Джашла этелле эркин арбазда той.

Къайтарыуу:
Харс, джашла!
Кюеу келгенди къайын юйюне,ой!
Къарачай элде къуанч барады орайда,
Кюеу чакъыргъан, кюеу чакъыргъан той!

Нюрлю Нарт къызла гюлле кибик джанганлай
Тойну башында джасаммадыла ой!
Джигит уланла, илячин къанат къакъгъанлай
От-истемейде хорланмаздыла, хой!

Тукъум тамада алгъыш этеди арада,
Амин –дейдиле уллу, гитче да, ой!
Алгъыш аякъны аны къолундан алыргъа
Кюеу чыкъгъанды, кюеу чыкъгъанды, хой!

Келинле кюеу бёркню сермеб да джашырыб,
Харх эте, уллу сыу излейдиле, ой!
Кюеу нёгер да, башындан бёркюн чыгъарыб
Джангы кюеуню башын джабады ой.

Джыйылгъан миллет кюеуден къарам алмайын
Хар атламына багъа береди, ой!
Халкъын адети, тёреси бары къалмайын
Бу чакъырыуда суу-тёгюледи хой!

Алгъыш аякъдан ичеди миллет алгъышлай,
Татлы чачылад сабий къаумгъа ой!
Кёк чартлагъанлай тери даурбаз къакъгъанлай
Джангыдан джанад кюеу чакъыргъан той.

1986дж. Учкулан.


ДЖАШЛЫГЪЫМ

Заманны эсгере,
Бу айлы кечеде,
Мыдах макъам келди кёлюме,
Джылларым уллая,
Такъырлыкъ сагъая,
Мен тилейме сенден,
Кетме-дейме-менден,
Ой джаным, джашлыгъым,
Джашлыгъым,ой!

Анамы къарамы,
Атамы саламы,
Танг джулдузча джанган заманым,
Кетдиле узакъгъа,
Салдыла тузакъгъа!..
Чакъырама сени,
Атма-дейме- мени,
Ой джаным, джашлыгъым,
Джашлыгъым ой!

Кюнлерим тубанлы,
Джолларым боранлы,
Джашауум-тенгизни джыргъанлай!..
Умутум азая,
Къуанчым таркъая,
Мен тилейме сенден,
Кетме-дейме-менден,
Ой джаным, джашлыгъым,
Джашлыгъым ой!

Къоймазлыкъ къартлыгъым,
Къайтмазлыкъ джашлыгъым,
Кери джокъламаз муратым
Онгуму алдыла,
Джарсыула салдыла...
Чакъырама сени,
Атма-дейме-мени
Ой джаным, джашлыгъым
Джашлыгъым ой!

1994 джДУНИЯ ХАУХДУ

Ёхдем кёллю, сени кёлюнг тауду
Бараса сен онгсузланы эскермей,
Бу дуния барыбызгъа хаухду
Бир джан къалмаз кек ёлюмге тюбемей.

Уллу кёллю, тутхан джолунг кенгди,
Умутларынг джети кёкге джетерик,
Алай джерде барыбызда тенгбиз
Кёкбет ёлюм саныбызгъа тиерик.

Бёгек кёллю, ёлмезлик болгъанча,
Тюрте, ата, алгъа тюшген, келгенни,
Тоюмсузча муратла салгъанса
Кёрмез кибик кёксюл бетли ёлюмню.

Къыяу кёллю, эки кёзюнг ауду,
Джашайса сен ахыр кюнню эскермей,
Бу дуния барыбызгъа хаухду
Бир джан къалмаз кёк ёлюмге тюбемей.

1990дж. Москва.ТИШИРЫУНУ ТАРЫГЪЫУУ


Мени келтиргенингде,
Джарыкъ отоу юйюнгде
Сюймекликден айтханенг манга,
Энди сени сюйгенинг,
Ички бла тенглеринг,
Ой джигитим не болду санга?
Нарт джигитим, не болду санга?

Эртден сайын къарамынг,
Баш аурууну хапарын
Билдиреди таймайын манга,
Сёзлеримден къабына,
Кетиученсе абына...
Ой джигитим, не болду санга?
Нарт джигитим, не болду санга?

Сабийлеринг шыкъыртсыз,
Ата кёлден ышыкхъсыз,
Къарамайса бурлуб манга.
Танг алада кетиучю,
Ашхам–къара келиучю,
Ой джигитим, не болду санга?
Нарт джигитим, не болду санга?

Сюймеклигинг кетдими,
Сокъураныу джетдими,
Англатсанг а, джашырмай, манга?
Болгъанмамы болумсуз,
Атлаймамы орунсуз,
Ой джигитим, не болду санга?
Нарт джигитим, не болду санга?

Нарт-Хунланы туугъаны,
Шам-Къарачай уланы,
Тамгъа салма бу таза къанга!..
Аманлагъа ушарча,
Ала кибик джашарча,
Ой джигитим, не болду санга?
Нарт джигитим, не болду санга?

Къара чачынг агъарды,
Нюрлю бетинг саргъалды,
Тынгысызлай чыгъаса танга,
От къазанынг азыкъсыз,
Джарлы бийченг насыбсыз
Ой джигитим, не болду санга?
Нарт джигитим, не болду санга?

Мени келтиргенингде,
Джарыкъ отоу юйюнгде
Сюйдюргененг кесинги манга.
Сюеме да-сюймезча,
Кёреме да-кёрмезча
Ой джигитим, не болду санга?
Нарт джигитим, не болду санга?

1987дж. Э. Джёгетей


ТИЛЕК

Келген джолум, таш чачылгъан, тар аушлай,
Талпыу джерим солуу алыр кюн турушлай,
Тырнакълайма муратыма джетейим деб,
Аякъ таяд тик къаядан кетейим деб.

Джел урады, кёз ачдырмай, онгсуз эте,
Ырхы келед тар аушха, джол тюзете...
Таяма да-билек болур джокъ адамым,
Илинмейин, тирилмейин джокъ мадарым.

Ёмюрюмю асламысы сюрдю, кетди,
Джара сала, джан ачыта муал этди,
Хончалагъа кюмюш кюрен тартылгъанды,
Кёзлериме кетмезлик ау атылгъанды.

Сюймегеним уру къаза, тыйгъыч къура,
Джан насыбым, хауле джеллей онг-сол ура...
Джекге кетдим, джек джерледе джерлеширге
Насыб болмад туугъан джурт бла бирлеширге.

Манграмазла, хапдемезле, джалаучула,
Къабхын къабыб, джыртыб, юзюб джашаучула
Джуртда ёрге чыкъгъандыла езеу-езеу,
Тюзлюк деген, джаныб тюшед, кёсеу-кёсеу.

Этим-сенгим тыш адамдан суукъ болуб,
Зарлыкъ, зюлюм, тюртюу, атыу азау туруб,
Джакъсыз къалыб къараландым, тамгъаландым,
Къарачайгъа кетмез халда мыдахландым.

Сюйген джаным сюймез болду кюе-кюе...
Назик джюрек берчден толду, тие-тие...
Сабий-балыкъ буюрмады Джазыу манга...
Джан бас, Аллах, таза кёллю джангыз джанга!

Баргъан джолум тикли джолду, ёрлет ёрге,
Тутхан ишим керти ишди, ётдюр тёрге,
Кюч бер манга, муратларым таркъайгъынчы,
Санларымы кёксюл ёлюм байлагъынчы!

2001дж.АТАМЫ НАЗМУСУН
ОКЪУГЪАНДАН СОРА...

Ашланыучу джара кибик джангыра
Кёчкюнчюлюк джаралары бителмей
Ма бюгюн да ачыу этген халкъыма
Не этейим джандан, кёлден юзюлмей.

Ким унутур къарачайны ол кюнюн,
Ким унутур худжу къалъан эллени,
Юйюн, малын, тер бла джыйгъан кирисин
Гюрджю, Черкес, Орус тоноу этгенин.

Мал ташыучу вагонлагъа джюклениб
Халкъыбызны джылау эте кетгенин,
Онтёрт джылны къум тюзлеге быргъалыб
Баш мадарсыз джан дыгалас этгенин.

Азияда шеит болуб ёлгенле
Сары къумгъа сансыз-сансыз кёмюлюб,
Къыйынлыкъда бушуу басхан джюрекле
Деулетинден, кертиликден тюнгюлюб.

Кёкрегими бушуу басад бюгюн да
Туугъан джерим Казахстанды- дегенлей,
Биз тёлюден къуанч кёллю ким джашар
Миллетини ол джазыуун билгенлей.

Къарачайым, джарлы халкъым, атыла
Кёбге тёздюнг назик джанынг тюйюлюб,
Къабырларынг Азияда къалдыла
Юслерине къан джыламукъ тёгюлюб.

Ючден экинг къайтды, артха, джуртунга,
Сыйырылгъан шам джерлени ийнакълай,
Ненчанг къалды кёзкёрмезде, тарала,
Адаргы эте, къара джерни тырнакълай.

Джуртубузну нюр шахары, Къарачай
Джан- джанынгдан джашил таула къадалыб,
Кёбмю болду сен тутмакъда тургъанлы
Атынга да «Клухори» деб аталыб.

Минги тауум, ташлы къолум, ёзеним,
Къыс халкъынгы баурунга, тиймезлей,
Ким биледи, энтда ырхы, суу келиб
Ата джуртдан уруб алыб кетмезлей.

Нарт-Хунланы къан юзюгю халкъыма
Бир заман да джакълыгъынгы ташлама,
Ата-баба къоруй келген джуртума
Ачкёзлени, заркёзлени бошлама.

1975.Москва.СУУКЪЛУКЪ

Суукълукъ, сен ие болдунг юйюме,
Джарымазлыкъ ышан салдынг кёлюме...
Эркишими гыбыр хоншу этгенсе,
Джюрегиме джоругъунгу чертгенсе.

Джашайма да - юйюр джылыу юйде сок,
Къояма да-кетер джерим, аркам джокъ,
Атам, анам суукъ къабыр орунда,
Эгеч, къарнаш – къыйын джашау джолунда.

Не этейим, кимиме баш салайым,
Мындан къачыб энди къайры барайым,
Ёмюр десенг-асламысы кетгенди,
Орналыргъа энди заман джетгенди.

Джюрек а бой салалмайды, сынчыйды,
Джашауму бу халына ачыйды,
Тёрт джанымдан джауум емиб-кемире,
Джакъсыз къалыб эки арада термиле.

Бир джанымдан, джаллы кибик, зарлык чабыб,
Бир джанымдан, аур джюкча, джокълукъ басыб,
Эркишим да хаулеликге атлам атыб...
Юйюм тутмаз, юйюм –ара багъанасыз...

Бой салмаучу бир адамлыкъ-къанымдады,
Пасыкъладан кери туруу-джанымдады,
Тенгсинмедим «тенглерими» кёралмазлай,
Ёнгеледим эркишимден, тёзалмазлай.

Джуртум десем, джан джарытхан, минги къала..
Халкъым десем, кёл джылытхан, джуаш ана...
Кетеме да, джек джерледе-джеклик ауруу,
Къалама да, джашау бермез, кюнлей ачыу.

Къадар мени, энтда, сынар-сынагъанды,
Не этер деб сейриме къарагъанды...
Къалсам-ёлюм, кетсем-умут, тирелейим,
Бел къатдырыб, джек джолуна тирилейим.

1989дж. ЧеркесскСАГЪЫШ

Бюгюн да кетди
Джангылыкъ бермей,
Кече да джетди
Умутну кермей,
Джукъу келмейди,
Сагъышдад башым,
Кюлюм кюлмейди,
Керилмейд къашым.

Къараб къараргъа
Джашлыгъым кетди,
Чачым агъара
Такъыркёл этди,
Саным алгъынча
Атлаялмайды,
Кёзюм алгъынча
Къараялмайды.

Къачым джетгенди
Тубан ау атыб,
Муал этгенди
Кёл абзыратыб,
Энди къартлыкъны
Сакълай тебрейим,
Ахыр кюнюме
Сагъыш этейим.

Стамбул. 1999.


АНГЫ

Танг джулдузу чыкъгъан кибик,
Ахшам келир, келир кече...
Джаш ёмюрюнг чакъгъан кибик,
Къартлыкъ джетер, муал эте...
Хар зат онгар, унутулур, эски сёзлей...
Джан къыйнама бу дунияда, насыб излей!

***К.Р...

Не этер эдим, не кёрюр эдим,
Джашау джолумда сен тюбемесенг.
Насыб юлгюча,
Къуанч белгича
Джюрек нюрюнгю манга бермесенг!...

1992...ЭСКЕРИУ

Кёчкюнчюлюк салгъан ачы джарала
Ма бюгюн да кёл рахатлыкъ бермейле,
Тюшге кире, эскериуде джангыра,
Ол ачыула джюрекледен кетмейле.

Ким унутур Къарачайны ол кюнюн,
Ким унутур худжу къалгъан эллени:
Юйюн, малын, тер бла мюлкюню
Орус, черкес, гюрджю тоноу этгенин.

Джан джуртундан кюч, уруш бла къысдалыб
Налкъыбызны джылау эте кетгенин,
Онтёрт джылны къум тюзлеге быргъалыб,
Быш мадарсыз джан джыгалас этгенин...?

Казакистан тюзлеринде ёлгенле
Сары къумгъа сансыз-сансыз кёмюлюб,
Кыйынлыкъдан бушуу басхан джюрекле
Деюлетинден, тюзлюк бардан тюнгюлюб.

Къарачайым, джарлы халкъым, атыла
Кёбге тёздюнг ёхдем джанынг тюйюлюб,
Къабырларынг Азияда къалдыла
Юслерине къан джыламукъ тёгюлюб

.Ючден экинг къайтды артха, джуртунга
Сыйырылгъан джуртубузну ийнакълай,
Ненчанг къалды кёзкёрмезде, тарала,
Адаргыдан, къара джерни тырнакълай!

Джуртубузну шам-шахары Къарачай,
Джан-джанынга джашил таула къадалыб,
Кёбмю болду сен тутмакъда тургъанлы,
Атынга да «Клухори» деб аталыб?

Кёкюрегими бушуу басад бюгюн да
Туугъан джерим Къазакстанды дегенлей!..
Биз тёлюден къуанч кёллю ким джашар
Миллетини ол джазыуун билгенлей!

Минги тауум, ташлы къолум, ёзеним,
Къыс халкъынгы баурунга, тиймезлей,
Ким биледи, энтда «ырхы», «сууу» келиб,
Джуртубуздан уруб алыб кетмезлей.

Нарт-Хунланы къан юзюгю халкъыма
Джакълыгъынгы бир заман да ташлама,
Ата-баба къоруй келген джуртума
Ачкёзлени, заркёзлени бошлама.

Москва.


СУУКЪЛУКЪ

Суукълукъ, сен ие болдунг юйюме,
Джарымызлыкъ ышан салыб кёлюме,
Эркишими гыбыр хоншу этгенсе,
Джюрегиме джоругъунгу чертгенсе.

Джашайма да-юйюр джылыу юйде джокъ,
Къояма да кетер джерим, аркъам джокъ,
Атам, анам суукъ къабыр орунда,
Эгеч, къарнаш-къыйын джашау джолунда.

Не этейим, кимиме баш салайым,
Мындан къачыб, энди, къайры барайым?...
Ёмюр десем-асламысы кетгенди,
Орналыргъа энди заман джетгенди.

Джюрек а бой салалмайды, сынчыйды,
Джашаууму бу халына ачыйды,
Тёрт джанымдан джауум эмиб, кемириб,
Эркишим да къуу джашаугъа терилиб.

Бир джанымдан зарлыкъ тюртюб, джахил чабыб,
Бир джанымдан, ауур джюклей, джокълукъ басыб...
Этгеним да, табханым да-магъанасыз...
Юйюр тутмаз, юйюм-ара багъанасыз...

Бой салмаучу бир адамлыкъ- къанымдады,
Пасыкълыкъдан кери туруу- джанымдады...
Тенгсинмедим «тенглерими», кёралмазлай,
Ёнгеледим нёгеримден, тёзалмазлай.

Джуртум десем – джан джашатхан, минги къала,
Халкъым десем – кёл джылытхан джуаш ана...
Кетеме да – джек джерледе джеклик ауруу,
Къалама да – джашау бермез кюнлюк ачыу...

Кадар мени сынау бла сынагъанды,
Тирелирми -деб сейирге къарагъанды...
Къалсам-ёлюм, кетсем-умут, илинейим,
Бел къатдырыб, джек джолуна тирилейим.

***


БАЙРАМ ДЖЫР

Джазгъы байрамны кюню келгенди
Уллу джуртуму джарыта,
Кёкню, джерни да тюрленидиргенди
Нюрю бла джашната.

Къайтарыуу:
Байрам келгенди о-райда
Къуанч бере халкъгъа,
Миллет джырлайды, миллет тепсейди
Сыйынмай кенг джуртха.

Чакъгъан табигъат кёз эркелете,
Хурмет джая кюн таякъла,
Къызыл гюллеча, джел седирете,
Къыб-къызыл байракъла.

Сабий, уллу да тизгинле болуб
Баралла кенг орамлада,
Джандан багъалы ата джуртума
Салалла махдаула.

Къарнаш миллетле джарыкъ джырлайла
Рахат джуртуму кенгинде,
Саулай дунияны алгъышлайдыла
Джылы салам ие!

Черкесск.


ЭЛВАНКЕНТ


Биягъы ингир,
Джек джерли ингир,
Сагъышла бере,
Мыдыхллык кере
Келгенди манга,
Тийгенди санга.
Аллымда кече,
Джукъусуз кече...
Тансыкъ джуртума,
Джохар халкъыма
Сагъышым учар,
Тангым да атар...
Джек джер ингири-
Джан кемиргиси,
Джек джер кечеси
Ачы ёлчеси,
Муну билмеген-
Палах кёрмеген!..
Ата джурт – ана,
Къоругъан къала...
Джек джер а ёге,
Махдауу-сёге,
Сылауу-тырнау,
Сюйюую-алдау...
Джеринде -чакъгъан,
Джек джерде-акъгъан...
Джуртунда - эгеу-
Джек джерде - тиреу...
Алтынынг-къалай...
Джек джеринг былай.
Териден кери,
Сюекге дери
Джангызлыкъ сезги-
Аурутхан эзги
Къабхан салгъанды,
Мени алгъанды.
Джуртума келиб,
Халкъымы кёрюб,
Тау сууларымдан,
Тик тауларымдан
Тансыкъ алалсам,
Насыб табалсам,
Джек джылларыма,
Ачыуларыма
Ау атар эдим,
Кёз ачар эдим!
Тыш джерде адам-
Джел сюрген салам...
Мен айры къалдым,
Джандан таралдым...
Джюрекде -кюйюм,
Кёлюмде-тюйюм.

1999. Элванкет./ Анкара.АТА ЮЙЮМ

Ата юйюмю
Джылы сюйюмю
Джюрегимде ачыкъ къанама,
Тарала, кюе,
Этеме кюуле
Тюшлеге кетген анама.

Узакъдан келсем,
Арбазгъа кирсем
Къучакълаучаненг аллыма чыгъа,
Джунчуй, къызара,
Кёлюнг таркъая
Джыламсыраенг менден тартына.

Ой не этейим,
Къалай тёзейим
Болгъанды къадар буар-къараннгы,
Сен джер белдесе,
Кюуюн эштмейсе
Ёксюзлюк чекген гитче балангы!..

Таша аламны
Ачы сынамы
Манга сынарны сынатды,
Джан байлыгъымы,
Сюйген анамы
Джутарыкъ джардан атлатды.

Ата юйюмю
Джылы сюйюмю
Джюрегимде- ачыкъ къанама,
Тарала, кюе
Этеме кюуле
Тюшлеге кетген анама.

1980. Терезе. 6 Еким (Октябрь).АНГА

Кадар берген эди,
Сени кёрген эдим,
Къанат битгенлей джюрегим уча,
Кенгден келген эдинг,
Къуанч берген эдинг
Аулу кёзюмден булутну чача.

Кюнлей тийген эдинг,
Джылыу берген эдинг
Зор джашаудан талгъан джаныма,
Танглай атхан эдинг,
Ёрге тартхан эдинг,
Талпыу сала муал саныма.

Джангызса дейдиле,
Сёз кёрюклейдиле
Таныгъаным, шохум, джуукъ,тенг,
Ала не билирле?..
Кёрле не кёрюрле?..
Сен бар болуб джангыз тюлме мен!

Узакъда къалсам да,
Сенсиз джасам да,
Таныгъаным - насыб бериучю,
Тюшлериме кире,
Муратымы кере,
Болгъанса кюнюмю сюйюнчю.

Башха аламдаса,
Башха джолладаса,
Тюз тартылсын ёмюр узунунг!..
Башха бла болсанг да,
Мени унутсанг да,
Джукъланма, джан, джарыкъ джулдузум!

Стамбул.ЭСКИ ДЖАУУМ

Кёб джылланы къабхан салдынг, ау атдынг,
Джашаууму сёзюнг бла къаралтдынг,
Тёзалмайын джек джерлеге атландым,
Хакъ джуртума кече, кюндюз таралдым,
Артха келдим, дау салмам деб, къаллыма,
Сен а, энтда, тузакъ къурдунг аллыма.
Фахму кёкден, Тейриденди, джарлы джан,
Менли, менсиз, «алалмазса илишан»,
Сюркелирге джаратылгъан учалмаз,
Зарлыкъ сени уллу адам эталмаз.

Къайтарыуу:
Тийме манга эски джауум,
Джокъду санга дертим, дауум,
Сени джолунг меникинден кенг болсун!
Тийме манга эски джауум,
Джокъду санга дертим, дауум,
Тюрте, теплей алгъа чыгъыу сени болсун!

Мен-билимге, сен-зюлюмге тёр салдынг,
Таша ура билгенинг бла ёч алдынг,
Мен джарлы уа ачыкъ эдим туугъанлы,
Андан болду джашау къарлы, тубанлы:
Тарбашлагъа джолдаш болур болмадым,
Игилеге тырмашыудан къалмадым,
Кир иннетге къайнар болуб къайнадым,
Алай бла Къадарымы сайладым-
Сеничала тюзлюгюме къатылды,
Тем урдум да- атым кирге атылды.

Сакъалынга, мыйыгъынга чал урду,
Джангур джауду, кюн иссиси къуурду,
Алай кёлюнг къалды къара- къаралай,
Джашагъаным джюрегинги джаралай.
Экибиз да ёлюм элтир эки джан,
Экибиз да джерде эрир эки сан,
Бу джашауну хар бир адам ташларыкъ,
Джокъду джерде ёлюмсюзлей джашарыкъ...
Быллай бир нек алланганса аманнга
Баш къайырыб джыгъыб джутар заманнга?

Ура, джыгъа алгъа чыкъдынг, орналдынг,
Иш этгенге, баш болгъанга саналдынг.
Мен, сенича болалмадым орунлу,
Джашамадым сени кибик тоюмлу.
Мен джырчыма, сен а башчы - айныучу,
Мен ишлеучю, сен-ишлеуден айтыучу.
Кёргенингча джолларыбыз узакъды
Салгъанынг да керексиз бир тузакъды.
Мен кечгенме, Джаратханга баш - уруб,
Анга джуаб берирсе сен, таш- туруб.

1.04.2000. Черкесск.РФ.АТАМА ТАРЫГЪЫУ

Кюймеген джылытмаз, джанмагъан джарытмаз,
Кюйген атам, билген сени унутмаз!
Узакъ кёрген, кёрге, англатмаз кенгликни,
Тенг болмагъан тутмаз, джюрютмез тенгликни.

Алим атам, сен да, бу палахны билдинг,
Сангыраудан, кёрден кёб залимлик кёрдюнг,
Зарджюрек, билимсиз, фахмусуз эм джыртхыч
Сени ашаб-эмди, санга болду къакъгъыч.

Джау тышдан келеед, биз билген тёреде,
Кеси халкъы эзген джокъ эди кёреде,
Алай Къарачайынг сени такъыр этди-
Сен да кёб ачыны, хакъсызлыкъны чекдинг.

Башдагъы ит десенг-фахмусуз, тарджюрек,
Аны чапчылары – мыйылары элек...
Кеси джашынг башда чалдыу салыучунгду,
Тюзюнгю терс айтыб, энин къыйыуунгчунгду.

Барысыны аты айтыб-айтылмазды,
Джашагъан ачыуунг кете-таркъаймазды...
Сени не джыкъгъанын бюгюн мен да билдим,
Кайишлик терича илендим, тилиндим.

Сени душманларынг къартайыб кетеди,
Мени эмиучюм а джангы тиреледи.
Бир зат тюрленмегенд тау Къарачайынгда,
Итлик алгъынчады къышында, джайында,

Сени джарлы къызынг-зар кёзлеге бюртюк,
Уллу джашынг башда тебериб, юркютюб...
Джарашалмад къызынг саякъ джыйынлагъа,
Киралмады къызынг къыйыкъ къыйымлагъа.

«Кир къол тутхан къалам таза джазмаз»-деренг,
Джюрек тазалыкъдан, хакъдан англатыренг...
Ах, джан-атам, не бар о кёл тазалыкъдан!..
Джашауда аман-баш, иги уа-басылгъан!

Джылай-джылай кёзюм кёк кюрен тартханды,
Джылым чарпа бетим айбатлыкъ атханды,
Джауларым да орта джылларын къыргъанды,
Алай джюреклери, алгъынча къаранды.

Билген билмезлеге - душман, къанлы джауду,
Тыйгъыч салыулары-туура гыбы ауду,
Алгъынча джауунгу ачыкъ танымайса,
«Джаным» - деген шохха акгыллы карайса.

Хар атламым зарны ёрге къобарады,
Атым сагъынылса «бёрю»-къозгъалады,
Джарлы атам, бюгюн ангылайма сени-
Бу халкъ онгмазлыкъды, тюгенгенди ёзю.

Уллусун улутхан бир халкъ халкъ болурму?..
Кеси кючюн кесген джаудан къорулурму?..
Джюрегим джер тенгли, тауумдан юркгенме,
Энтда джек джерлеге,къайтмаз, тебрегенме.


Киртабанла –башда, ёзден, бий унукъгъан,
Хан тукъумунг эсе – ёзегин унутхан,
Джакъ табмадым, джаным, этден-дженгимден,
Алай бла джек болдум, кери келмезден.

Манга да аталды «халкъны джауу» атынг,
Бу зулмучулагъа «тур» демеди халкъынг,
Асылла тынгылаб, асылсызла- юрдю,
Къыйыр-бучхакъ сырлы, къара ишин сюрдю.

Бу беш шайлыкъ башла бирлешгенди тутар,
Асыл Къарачайны болгъандыла джутар,
Тукъумсуз-джукъсузла баш къайыргъандыла,
Къайары "къарала" хакъ сыйыргъандыла.

Ай, джан атам, сени табыб бир тарыкъсам,
Балаларынг-нелляй,халкъынг – не,англатсам!..
Сенден кёчюб келди манга зор къадарынг-
Не этейим тёзмей джокъ башха мадарым.

Уллу эдинг ургъан джелде таралырча,
Зекий эдинг джахил, тарбаш зарланырча,
Джуртсюеренг дайым, юлгю болур кибик
Болмазмеди къызынг джахил кёзге бюртюк?!

Ай, джан атам, джана, кёклеге кетгенсе,
Кесинг кибик джанар мени да этгенсе,
Джаханим сынадынг, энди джандет табхын!
Аллах рахмет бериб, нюр ичинде джатхын!

Март.2001. Кисловодск.ТАНСЫГЪЫМ

Замн келген эди, араны бёлген эди,
Сени элтген эди менден узакъ,
Джангыз къалгъан эдим къарлы ёзенимде
Джаным-суукъ, джюрегим-тузакъ.

Къайтарыуу:

Къалайладаса,кимле бласа?
Тансыгъым, хапар бер,
Къалайда да, кимле бла да
Тансыгъым мени эскер.

Джелле сызгъыралла, боранла улуйла
Мыдахлыкъ салалла къуу-шуу юйюме,
Сенсиз ёксюзме мен, сенсиз джакъсызма мен,
Сенсиз джылыу табмам мыдах кёлюмде!

Къарам кёбню кёрюр, джюрек бирни сюер,
Джангылыч бла терсге терилмез.
Сагъышларым-сенде, сезимлерим-сенде
Джан джылыуум санга тюрленмез.

1997.ТЮШЕМЕМИ ЭСИНГЕ

Юйден чсыгъыб тебрегенем кетерге,
Джапнгылма=деб чыкгъан эдинг аллыма...
Къызгъан эсим унамайын ештирге
Кетген эдим джангылычлы джолума.
Башха джерде джангы насыб изледим,
Мындады –деб джазыууму белгиси,
Джашым келе энди агылайма мен
Сененг насыбымы иеси.

Къайтарыуу:

Джылыу бермей санаусуз баралла
Сенсиз етген мутхуз кюнлерим,
Джюрегиме аурлукъ салала
Суумагъан сезимлерим. (2 кере).

Чыммыкъ къардан къара чачынг агъарыб
Къаогъан эдинг къуу-шуу болгъан арбазда,
Тохдамадым терслигиме сагъайыб
Антлы болуб энди артха къайтмазгъа.
Дюниялада борч телеген бар есе
Терслигими бушуу бла теледим,
Кече кюн да кез алллымдан кетмейле
Джыламукъдан толгъан кезлеринг.

Джан негерим, тюшемиди есинге
Санга тенглик эталмагъан дженгеринг,
Джангы джылыу табалдымы келюнгде
Мен сындыргъан таза джюрегинг.
Къаты джылла сорууларын соралла
Джангызлыкъны ие этиб юйюме,
Сагъышларым такъырлыкъ салалла
Вюгюлмеучю ехдем келюме.

1985.МОЙ КАВКАЗ

1. Живет на свете гордый мой Кавказ,
О нем повсюду слышен славный сказ.
Живут там братья, «горцы» их зовут
И гордецами их зовут.
Их песни звонки, словно эхо гор,
В их речи есть и пафос, и задор,
Гостю почтенье воздают,
Любовь и честь не предают,
А танцы их в полет зовут.

Припев:

Хун-Карачай. Чечен, Ингуш,
Кабарда, Адыгей,
Выйди брат на танец гор
Играет истемей.

Черкес, Ахыска,Абаза, ,
Балкарец, Лак, Кумык, хей!
Выйди брат на танец гор
Играет истемей.

Даргин, Осет, Авар, Ногай,
Казак, Абхазец, хей!
Выйди брат на танец гор
Играет истемей.


2. Там текут потоки бурных вод
И красотой пленяет горный свод,
Эльбрус стоит с двойною головой,
Как вечный страж земной.
Там родники нарзанные журчат,
В лесах чинары вечные шумят,
Там птицы райские поют
И в край орлиный всех зовут.

3.Эльбрусский край высотной высоты,
А братья горцы - гордой красоты!
Здесь Человечность, Честь и Добрый слог,
Превыше всех земных щедрот.
Тут старикам почёт во все века,
И помощь слабым-горская черта,
Друзей здесь примут, всех, любя,
С врагом сразятся, не щадя...
Такой, вот, нрав в краю Огня!


1996.Турция.Денизли.
САГЪЫШ

Бюгюн да кетди
Джангылыкъ бермей,
Кече да келди
Умутну кермей,
Джукъу келмейди
Сагъышдад башым,
Кёлюм кюлмейди
Керилмейд къашым.

Къараб къараргъа
Джашлыгъым кетди,
Чачны агъарта
такъыркёл этди,
Саным алгъынча
Атлаялмайды,
Кёзюм алгъынча
Къараялмайды.

Къачым джетгенди
Тубан ау атыб,
Муал этгенди
Кёл абзыратыб,
Энди къартлыкъны
Сакълай тебрейим,
Ахыр кюнюме
Сагъыш этейим.

1999. Маниса.
 (525x599, 2287Kb)

МИФОЛОГИЯ ГУННОВ НАРТСКОГО СОСЛОВИЯ-КАРАЧАЕВЦЕВ

Воскресенье, 11 Марта 2012 г. 17:51 + в цитатник


СОФИ ТРАМ-СЕМЕН
/10 книг автора в Турции вышли и под именами Soufilia/Sufilya/Sofya Semenova, Sofi Tram-Semen/


МИФОЛОГИЯ НАРТОВ ГУННО-КАРАЧАЕВЦЕВ
/НАРТСКАЯ МИФОЛОГИЯ/


ПРЕДИСЛОВИЕ
пока не переведено

Глава первая


БОЖЕСТВА В ТЕНГРИЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ


ТЕНГРИ: Творец вселенной и всего, что есть в ней. В народе его зовут "КЁК-ТЕЙРИ" (бог-небо), "ТОТУР-ТЕЙРИ" (бог-энергия).
ТЕЙРИ: Один из мощей Тенгри, ответственный за Землю и за все, что на ней. Все другие божества находятся в его ведении.
КЮН-ТЕЙРИ: - бог- Солнце.
ЭЛИЯ: (воспринимается в женском роде), божество дождя, радуги, грома, молнии.
ГОРИЙ (УСКУБРИЙ): божество воздуха и ветра.
ДЕБЕТ: божество, научившее людей обработке железа.
СУР: божество -покровитель огня.
КЪУТ: божество- покровитель войны.
АЙМУШ: божество- покровитель домашних животных.
ТЕЙРИ ЁГЮЗ (божество-вол): божество, держащее Землю на своих рогах.
ЭРИРЕЙ: божество -покровитель растительного мира.
АПСАТЫ: божество охоты, существо из вселенной.
УЛАЙ: треногая, летающая дочь Апсаты.
СУ АНА (СУУ АНАСЫ): божество-покровительница водного пространства.
СУ ЁРЕ (СУУ ЁРЕ, СУУ АТ): покровитель морской погоды.
ДОЛАЙ: божество, ответственное за питание людей.
АЙМУШ: божество, ответственное за животных.
АГЪАЧ КИШИ: божество-покровитель лесных массивов.
ДЖЕР ИЕ: божество-покровитель почвы.
ЧАЧЛЫ (Алмасты): (воспринимается в женском образе), мистическое существо, представительница невидимого мира.
АТАЙТМАЗ: мистическое существо в мужском облике, представитель невидимого мира.
САРЫУБЕК: мистическое чудовище.
ДЖЕЛИМАУЗ: мистическое чудовище.
КЪЫРГЪЫЙ КЪУШ: мистическая птица-великан.
(КЪАРТКЪУРТХА: этот персонаж мифологическим не признан, но образ этой старой женщины, именем которой называли мудрых старух (билгич) в старину, всё же заслуживает причащения своего образа в мифологию нартов, так как с её именем связано множество детских сказок, поговорок, сказаний и прибауток, относящихся, как к жизни хуннов(гунны), так и к тайнам вселенной, верховодимой Тенгри. К тому же это единственный персонаж, который одинаково представляет и видимый человеком мир и невидимое тенгриянское пространство, общаясь с созданиями, которые в мифологии представлены, как представители невидимого, параллельного мира- Алмасты, Чачлы, Атайтмаз, Джазыу, Къадар).


Тотур-ТЕНГРИ


Звезды. Единобожие. Взаимосвязанная, взаимозависимая вселенная. Тейри-Ёгюз. Бог-Энергия. Туман и его метаморфозы. Морально-нравственная платформа нартской мифологии и её отражение в духовных ориентирах гуннов. Фольклорные шедевры нартов, гунно-карачаевцев.

В тенгриянской мифологии, Тенгри воспринимается, как свободная-творящая и воплощенная энергия (тотур), дающая созданиям чарх (триединство-душа духовная, душа энергетическая, тело), связанная со своими созданиями энергетическими "дуновениями" (урху) любви и жертвенности, обеспечивающая всеединство, взаимосвязь и взаимозависимость всего сущего во всем пространстве вселенной. Тенгри не имеет видимого облика, но его почувствовать можно в моменты истинной любви и истинной жертвенности. Таким образом, Любовь, захватывающая всецело и порожденная ею Жертвенность, в мифололгии становятся фундаментальными, через призму которых и определяется "связанность", "причащенность" и "причастность" к Тенгри. Все, кто живут и действуют вне этой духовной схемы, считаются "отколовшимися" от творца, а значит удаленными от основополагающих ценностей, господствующих в тенгриянском пространстве, а потому не заслуживающих быть значимыми и оберегаемыми в мире творений Тотур-Тенгри. Тенгри не грозит и не наказывает, он только отрывает от "бесчувственного" свое живительное энергетическое дуновение (тотур-урху). Таким образом, тенгриянское пространство вселенной тенгриянами воспринималось, как Тенгри-энергия, связывающее все сущее энергетической связью любви и жертвенности, вселенная и все сотворенное-воплощенная энергия творца, все сущее взаимосвязано и взаимозависимо и всё -равноценно и родственно по сути.
В мифологии нартов, гунно-карачаевцев, сохранены и передаются из поколения в поколение множество тенгриянских молитв, которые здесь предлагаются читателю.
/Тексты, приведенные ниже были взяты из архивных материалов члена Союза Писателей СССР, Народного Поэта Карачая, Лауреата Государственной премии, кавалера Ордена Трудового Красного Знамени И.У.Семенова, а также собраны Культурной Экспедицией "Творческой мастерской и Фонда И.У.Семенова" у старожилов, в селах Кобу-Башы, Красный Октябрь, Теберде, Учкулане, Хурзуке, Къарт-Джурте и в г. Карачаевске и Черкесске, КЧР, в г. Ричвуд и Паттерсон, США, с. Белпинар, г. Анкара, Турции, с 1990 по 1994гг. Большинство мифологических сказаний были даны автору Боюнсузовой Гезам (Кобу-Башы), Боташевой Пазли (Красный Октябрь), Семеновой Мамурхан(Красный Октябрь), Биджиевым Махмудом (Теберда), Салпагаровым Хаджи-Муратом (Карачаевск), Эдиевым Хусейином (г.Кисловодск)/.


Первая версия:


(молитва над больным)
Тейри онгартхын,
Тейри, ангартхын,
Саусузну чархын ойнатхын,
Тотурдан-урху,
Адамда-бурху,
Бурхунгу бери атхын,
Чархына тартхын,
Тартыб а къала-къалдыргъын,
Джашаудан джанын талдыргъын...

подстрочный перевод:


Тейри, облагодетельствуй,
Тейри, приведи его в сознание,
Дай ему подвижность тела,
С (твоей) энергии - дуновение
У человека -малость,
Так пошли же сюда (эту) малость
И обложи его тело,
Да обложив, останься надолго,
И сделай так, чтобы он устал живя!..


Вторая версия:


Тейри онгартхын,
Тейри ангартхын,
Саусузда тотур ойнатхын,
Тогъуз кёкге кёз ачдыргъын,
Сюйюнчю тигим чачдыргъын,
Нарат баласха джатдырмагъын,
Кешене кёзню джабдырмагъын,
Чархын ойнатхын, ойнарлай,
Тотурдан этгин къайнарлай,
Тотурунг къайнай келсин,
Саусузгъа саулукъ берсин,
Урхунг бла джан салыучу УЛЛУ,
Ур урхунгдан мунга да бир бурху!


подстрочный перевод:


Тейри, облагодетельствуй,
Тейри, приведи его в сознание,
В теле больного раззадори энергию,
Дай открыть ему глаза на девятипластное небо,
Дай раздать угощение на радостях,
На дай класть (его) на еловую подстилку,
Не дай закрыть окошко кешене (наземная могила др. гуннов),
Дай телу подвижность, чтоб (оно)играло,
Дай энергию, чтобы (оно) кипело,
Пусть твоя энергия придет бурлящей
Больному даст оздоровление!
Одним дуновением душу дающий Творец,
Пошли со своего дуновенья немного и ему!


Третья версия:


(Эта версия имеется в книге "НАРТЫ", изд. "Восточная литература", Москва, 1994г.)


Тейри, сени къулунгма,
Кесим да нарт улума!
Суу тейри, суудан салгъанса джанымы,
Кёк тейри бергенди джанымы,
Джер-Тейри аш бла тойдурдунг,
Апсатыдан малла бериб сойдурдунг,
Нартла бары джаратылдыкъ Тейри къанындан,
Нартха ётдю хар бир джигинг джанынгдан,
Баш урама, тал чыбыкълай, ийилиб,
"Тейри"-дейме хар заманда сюйюнюб.


(подстрочный перевод)


Тейри, я твой раб,
А сам я нартский сын!
Богиня вод, ты из воды сделала мне кровь,
Бог-Небо дал мне душу,
Бог Земли меня ты накормил,
От Апсаты дал мне дичь.
Нарты все рождены от крови Тейри,
В нартов перешли все нюансы его души,
Кланяюсь тебе, как березовая ветвь, согнувшись
И говорю "Тейри" во все времена с радостью и воодушевлением.


Структурное сравнение двух первых версий, взятых у старожилов и последняя версия, напечатанная в книге "Нарты", к сожалению, говорят читателю о том, что в последнем варианте имеет место "омолаживание" мифологического текста, где отчетливо виден натяжной стиль изложения, типичность мышления и восприятий современника, правила стихосложения абсолютно не соотвествуют древне-гуннской традиции, использованы слова, которые вошли в оборот в поздние времена, нарушена своеобразная мелодика стиха, двустрочная рифма и ритм древнего сказания. А что касается содержания, то здесь встречаемся с еще более значимыми проиворечиями.


Например.
Первое: в тенгриянстве не было понятия "раб" и не было молитвы с поклоном. Молитва совершалась у Тейри-Ёре (столб/дерево), с круглым символом неба и солнца, стоя и вытянувшись к небу. У тенгриян не было понятия боязни Тенгри, потому что любой, кто имел в сердце любовь ко всему и жертвенность, чтоб защищать других, знал, что с ним всегда находится Тенгри. Тенгри не наказывал, не угрожал адом и вечным наказанием, он только прерывал свою энергетическую связь с тем, в ком нет эмоциональной экспрессии, потому что, как считалось в этой древней религии, вселенная- цепь принявшей форму энергии Тенгри, а все сущее маленькие кольца этой цепи. А потому человек не мог воспринимать себя, как раб и бить челом. Таким образом, текст, изданный в издательстве "Восточная литература", демонстрирует признаки "современного сочинения" и никак не может быть отнесен к периоду тенгриянства.


Второе: Тенгри/Тейри воспринимался, как энергетический бог (Тотур-Тенгри), а потому выражение "нарты все из твоей крови и души" выступает как острое противоречие с основами тенгриянства. В религии, где творец воспринимается, как энергия (тотур), понятия присуствия крови, как показателя наличия материального тела, быть не могло. Во всех собранных старых текстах, все молитвы обращены к энергии и нет нигде даже намека на то, что Тенгри обладает каким-либо осязаемым телом, материальной сутью или злелищным обликом. Думается, что "омоложение" фольклорных памятников гуннов имеет политическую составную, а зависимые "ученые" пишут то, что скажут извне.


Но огорчаться не стоит, так как богатейшее культурное наследие древних гуннов живет и передается из поколения в поколение. Эти тексты сохраняются и передаются из уст в уста, порой даже не зная смысла древних слов. И таковы первые два варианта молитвы над тяжелобольным, обращенной к Тенгри.


Здесь стоит дать разъяснение значения некоторых древних слов, которые для нынешнего поколения могут оказаться непонятными:


ОНГАРТЫРГЪА: сделать успешным, здоровым, везучим, во всем содействовать успеху. Здесь приведем в пример абзац из "Сказок Карткуртха", (Нарт улан бла Эмеген) где значение этого слова раскрыто в сопутствующем тексте:


"...Сонгра тургъанды -дейди-эмеген, сыртын къашый, нарт уланны ат-аскер керегин къая дорбунуна ташый, "мен хорладым" деб сойланган уланга къарам атханды, гагаланыб, эмчеклерини эмизик учларындан тартханды, сора чох этиб сырт огъарысына атханды. "Ас-мус -адам ийис" - деб зырнай маталлы джырлаб башлагъанды, нарт уланны ариулугъуна кёлю сабырын ташлагъанды, башлагъанды-дейсе-кыскыныкгъа кириб, уланны джандан-джанга тюртюб, солуу сайын уу тюкюрюгюн аны юсюне бюркюб. Нарт улан а эс ташлагъанча этиб тынгылаб сойланганды, муну буаргъа таб заманны марай ойланганды, къымылдамай тургъаны кибик тургъанды, да оюм эте эмегенни тюшюрюр тузакъ къургъанды. Сант эмеген а анга бузмай къарай, аны бал бетли чачын бармакъ учу бла тарай, "сени ашамам, кюнде бир адам келтирсенг, татлы аш бла мени кёлюмю кётюрсенг, онгартырма сени эмеген тукъумгъа баш этиб, да кюч салырма къарыусуз санынгы таш этиб -деб деу къатын нарт уланны тулусун сылагъанды, тинтер болуб аны башдан аякъ ызлагъанды, кесине кёре бир умутлагъа киргенди, семиз джаякъларын кёрюк тёнгегиллей кергенди, улан да, саусузлай, къоба келе, джангыдан тёнгерегенди, эмеген да кюлюб аны къойнуна кётюргенди, олсагъат нарт улан да кезлигин аны бойнуна тирегенди..."


Подстрочный перевод


Говорят, встала эмеген, спину почесывая и доспехи нартского юноши в свою пещеру перетаскивая, со взглядом -"я победила"-смотрела на лежащего улана (юноша), пожеманившись потянула за сосцы свои груди, да завязав их узлом кинула на верх спины, с воем- "ас-мус-человеческий запах", стала восторженно "напевать", от красоты нартского улана потеряла покой, начала извиваться не находя себе места, толкая улана из стороны в сторону, с каждым дыханием ядовитые слюни свои на него брызгая. А нартский улан, сделав вид, что без сознания, недвижим оставался, да планировал западню для эмегена, а придурковатая эмеген уставилась на него, расчесывая его медовые волосы кончиком пальца, да приговаривала-"не стану есть тебя, если мне приведешь других людей и сладкой пишей подкрепишь мою доброту, я сделаю тебя господином рода эмегенов, сделаю крепким твоё слабое тело. Так говоря эмеген-самка поглаживала темечко улана, взглядом исследовала его с ног до головы, по своим соображениям вошла в какой-то раж, жирные щеки свои раздула как кузнечные меха, а нартский юноша, словно вне себя, попытался, якобы, встать и снова рухнул, а эмеген, рассмеявшись взяла его на руки и в этот миг, нартский юноша, прислонил к ее шее свой кинжал..."


АНГАРЫЛЫРГЪА: в старину, человек только что проснушийся под каким-либо воздействием, объяснял свое состояние этим словом. Это же слово может выражать состояние больного, пришедшего в себя после потери сознания. Также слово применимо, как заострение внимания на чем-либо. В тексте слово идет в виде просьбы "ангартхын", что означает "да приведёшь его в себя".
Здесь приведем отрывок из народного фольклора для детей:
"Ангарылды топракъ узун джукъусундан,
Джылыу алды хауа джазгъы урхусундан,
Баш къусханды джанкъоз, ёсюм башлагъанды,
Къыш - къыямут энди кючюн ташлагъанды..."


Подстрочный перевод


Проснулась почва от длинной спячки,
Воздух прогрелся от дуновения весны,
Подснежник раскрыл головку, начался рост,
Суровая зима уже потеряла силу.
ЧАРХ: молодое поколение понимает это только как колесо, но это слово, может быть, гораздо старше этого изобретения людей. И означает триединство - рух(душа) /джан(энергетическая часть души, приводящая в движение материю тела) / тёнгек (тело). Таким образом РУХ-ДЖАН-ТЁНГЕК в триединстве составляют понятие ЧАРХ. Жаль, что это замечательное слово сегодня употребляется только в значении колеса. Приведем пример из фольклора, из кратких народных сказаний:


"Чарх тирелмейди къартлыкъ джалкъасын къайырса,
Къартайгъан ёмюр джашлыкъны нюрюн сыйырса".


Подстрочный перевод


"Тело и душа уже не сопротивляются, когда старость набирает силу
И длинная жизнь срывает (с нас) сияние молодости".

ТОТУР: это слово, означающее "невидимая движущая сила, энергия". Им называли и мужчин. Это имя жило в Гуннском-Карачае вплоть до 40 годов прошлого века. В настоящее время оно уже не встречается. Но, как памятник этому прекрасному мифологическому образу, сегодня, в Гуннском-Карачае, существует дворянская фамилия Тотуркул, записанный в советские времена, как Тоторкул, что в буквальном переводе означает "слуга энергии". Поскольку значение слова было утеряно, вряд ли даже сами Тотуркуловы могут понять, каким памятником фольклора хуннов является их фамилия, а что касается новых поколений, рожденных уже после социалистической революции, где самозабвение народов и смешение культур была политикой государства, объявившего хуннские осколки "новорожденными" народами, то им это слово уже ни о чем не говорит. Но в исторических песнях оно сохраняется, как мужское имя и как фамилия, хотя значения, кроме старожилов, уже никто не понимает. Приведем пример из исторической песни начала 15 в.н.э., где рассказывается о нападении кызылбеков (абазины) и маздыков (черкесы-адыги-кабардинцы) , на табуны гуннов-карачаевцев.


"...Хэй, уланла, къарааякъла чабхандыла, хой да ачкёз -джыйымдыкъ,
Кесаматны тутмагъанды дейди, тёбенги кёсе, къыйыкъ-къымдырыкъ,
Боз джылкъыны тюзле таба сюргендиле, да джолла десенъ а- тул-тубан,
Хайда марджа, ёрге турсун, да къама кезлик такгъан а эр, улан!
Ой да Тотур улу алагъа болсун башчылыкъ этер, джол тутар..."


Подстрочный перевод


Эй, мужчины, черноногие напали, ой да ненасытное сборище,
Договор не сдержал, равнинный безбородо- косой, воровитый,
Да табуны погнали вниз, ой да дороги пыль-туман,
Пусть поднимается каждый мужчина, кто носит саблю и кинжал!
Пусть Тотуров сын будет тем, кто будет главой и проводником..."


УРХУ: резкое дуновение, направленная энергия.
БУРХУ: чуток, чуть-чуть.
ЧАРХХА ТАРТХЫН: покрой тело и душу.
НАРАТ БАЛАС: древние гунны тело умершего клали на благоуханный еловый настил. Его называли "нарат балас".
КЕШЕНЕ (наземная могила): древние гунны-карачаевцы и балкарцы хоронили умерших в наземных, каменных могилах, которые назывались "кешене". На территории Гуннского Карачая и Балкарии эти уникальные памятники старины существуют и поныне.
УЛЛУ: слово имеет два значения-"большой" и "великий". К Тенгри, к видным людям народа обращались "сен уллу". Оно, в отличие от "господина", не ставит обращающегося ниже того, кому адресовано обращение. Хотелось бы, чтобы оно вернулось в речь, так как вбирает в себя уникальную этическую суть взаимоотношений гуннов, когда обращением "ты" подчеркивается особенность и достоинства одной личности, а "вы"- является показателем группового достоинства, без подчеркивания кого-либо одного.


ДжулдузлаСреди тенгриянских молитв и религиозных сказаний, имеется и детская стихотворная сказка, освещающая появление звезд. Каждая семья эту сказку пересказывает по-своему, а потому бывают структурные потери или обретения. Здесь читателю представлен текст, наиболее напоминающий древне-гуннский стиль сказочных сказаний.

Джулдузла

Эртде-эртде бек эртде,
Давным давно, очень давно
Тейри башында болгъан тогъуз кёкде
В девятипластном небе, где наверху Тейри
Бир тубан къыбба болгъанды,
Была одна туманная смотка
Уча-джюзе кеси аллына тургъанды,
Летая-проплывая жила сама себе,
Ачыуланса тогъуз кёкню ийириб суургъанды,
Когда злилась она девять небес баламутила,
Киндигинден урчукъ кибик бурулгъанды,
Начиная с пупка она вращалась веретеном,
Ючден тогъуз бола да джайылыб тургъанды,
С трех превращаясь в девять расширялась и пребывала,
Гитче тубан къыббаланы ичине джутханды
Заглатывала в себя маленькие туманы
Сора башына сый тартыб
И однажды, возгордившись
Мазаллы бир ана тубан болгъанды.
Стала громадным мать-туманом.

Азмы болду? Кёбмю болду?
Долго ли было? Коротко ли было?..
Ана-тубан уллу болду,
Мать -туман стала большой,
Къыйырындан бучхакъ-бучхакъ тубанланы атар болду,
С краев стала отбрасывать куски туманов,
Бучхакъла да къыбба-къыбба кеси джолун тутар болду.
А туманы стали вынуждены держать свой путь.

Гитчеге уа оноу керек-
А малому нужен совет-
Тогъай турду тубан бёлек:
Стали в круг туманны:
Къагъышдыла, тартышдыла,
Побились, поспорили,
Чарыш-чарыш чабышдыла,
Наперегонки побегали,
Уллулагъа джабышдыла-
Приставали к большим-
Ыхдырылыб къабышдыла,
Но оттолкнутые обиженно умолкали,
Тюшюн-тюшюн къайтышдыла,
И в раздумье возвращались обратно,
Солуу-солуу айтышдыла,
В одышке порассказали,
Ёшюн-ёшюн урушдула,
Грудь в грудь побились,
Айта-айта сорушдула.
Говоря, говоря поостыли.
Джангыз-джангыз асылгъан да,
И тот, кто в одиночестве висел,
Къаум болуб тагъылгъын да,
И те, кто в группе был,
Къачыб кетген, къайтыб келген,
И тот, кто убегал,
Кёлю къалгъан, ажым этген...
И тот, кто был обижен и тот кто каялся...
Алай эте барысы да бирлеш болду,
В конце-концов все объединились,
Тейриге джол тутулсун-деб кенгеш болду.
К Тенгри путь держать договорились.

Азмы кетди? Кёбмю кетди?..
Много ли шли? Мало ли шли?..
Тубан бёлек кёк башына джетди,
Туманы до верха неба дошли.
Джетди эсе не этди?
Дошли и что сделали?
Хатхусуна ёртен таякъ урду
На грудь их пал огненный луч
Тубан бёлек да сеирсиниб турду,
И туманная группа удивившись остановилась,
Баурундан джанар болуб симсиреди,
Внутри горя она застыла,
Тёнгегинден тебрен-тебрен титиреди,
Всем "телом" забилась трясением,
Шынкъарт джанар, ичи бурур, турур болду,
Горя пламенем, крутясь нутром, так находилась,
Тёрт джанындан от таягъы урур болду.
А со всех сторон пылающие лучи по ней били.
От таякъла сыза-сыза тубанладан сыз этди,
Огненные лучи, прочерчивая и прочерчивая из туманов сделали линию,
Тёнгегине ёртен салыб джанар-джанар ыз этди,
В тело их поселивши огонь, превратили их в горящий след,
Ура-ура тебледи да къаран тартхан кёр этди,
Били-били и превратили их в пустоту,
Бура-бура бурдурду да бургъу джеллей бур этди.
Крутя, крутя превратили в неистовую смерч.

Кёбмю болду? Азмы болду?
Долго ли было? Коротко ли было?..
Тёгерек джарыкъдан толду,
Все вокруг вдруг осветилось,
Тейри тотуру тубан бёлекни ургъуч-урду,
Группу туманов ударила собой энергия Тенгри,
Ургъан-ургъаны да джулдуз турду.
И каждый битый им стал звездой.

Турду да не этди?
Стал и что сделал?
Тейри ийген джерге кетди.
Пошел туда, куда направил Тенгри.
Алай бла Уллу Тейри кёзбайлангыны айыкъ этди.
И таким образом, Тенгри великий, темноту прорезал светом.


Эти старинные тексты имеют присущие гуннской фольклорной культуре эластичность, когда одни и те же слова передают различный смысл, в зависимости их соседства с другими словами. Так, выше было сказано по поводу слова "уллу" (большой), который может употребляться в понятии "великий", "уважаемый", "единственно-достойный". И в ныне приведенном тексте встречаются подобные словосочетания, когда слово выходит за пределы своего понятия и растягивается в своем значении. А потому перевод подобных текстов всегда затруднён. Но несмотря даже на тот несовершенный, подстрочный перевод, отчетливо видно, что основу мифологии нартов гунно-карачаевцев составляет тема "вечности Тенгри и бесконечности его Просторов", а также его "меняющая структуру огненная энергия".


Таким образом проявляется удивительная особенность этого фольклорного памятника, которая ее и отличает от всех других, известных мифологий, в которых мысль начинает "расти" от земли к небу. В нартской мифологии все наоборот: мысль направлена с неба к земле. Начинаясь от Тенгри она спускается вниз ко вселенной, бесконечности, к "туманам", звездам, к Земле, а лишь потом ко всему живому сущему.


Если взять для сравнения самую признанную в мире греческую мифологию, видно, что боги наделены человеческими лицами, качествами и страстями, где они, как и люди, любят, ненавидят, завидуют, сражаются, побеждают или терпят поражение, что является признаком того, что рост и расширение мысли человека находится еще в пределах Земли и околоземного пространства, доказывая "молодость" данного фольклорного памятника. А нартская мифология поражает удивительной смелостью мысли и широтой горизонтов, обработкой таких непонятных явлений, как энергетический-Тенгри, вселенная, вечность и пространство, где боги и божества действуют совершенно не по человечекой схеме действий.
Например, Тенгри, любя поражает огненным лучом и превращает туманы в звезд или мать-туман откидывает от себя крайние клочки тумана, принуждая их к автономному существованию, давая безжалостный урок бытия, как борьбы за существование, таким образом ускоряя их действия, по нахождению выхода из ситуации и определению своего места во вселенной и.т.п.

И все это наталкивает на мысль о "старости" нартской мифологии, характеризующей древность культуры народа-создателя, уже перешагнувшего за пределы видимого пространства и направившего мысль в сферу невидимой и видимой сущности таинств вселенной.
Это интересное явление до сих пор не изучено учеными и нартская мифология продолжает оставаться в тени, хотя ее изучение могло бы пролить свет на многие, остающиеся в тени стороны истории и характера королей пустыни Гоби, отважных воинов-хуннов (гунны), так как, имеющиеся в китайской исторической хронологии хуннские прозвища и эпитеты, как "небесные всадники", "летающие всадники", "небесные гордецы", подтверждают неординарность этого народа, который был лидером в военном и животноводческом искусстве, обработке железа, кожи, шерсти, дерева, кости, камня и считался доменантным авторитетом во внутренней Азии, с которым вынужденно считался и Китай (Чин), то безуспешно воюя с ним, то входя в мирные договоры "дружбы и родства".

Но самое главное достижение хуннов было в культуре. Они, первыми во внутренней Азии, отошли от язычества и сумели создать духовный образ созидательной энергии единого для вселенной, Тенгри, что не может не считаться прорывом в мысли и мироощущении доисторического человека.

Эта продвинутость в культуре, несвойственная еще окружающим хуннов китайцам, дунху, ухуань, хорам, юйеджи, усуням, кангюйцам, тоба и др. древним народам, их обособляла, проявляясь в сдержанности материально-потребительских страстей и в неуемности желаний в обретении высоких духовно-нравственных ценностей. Отсюда, запечатленное в источниках это хуннское желание, создать справедливый мир по своему видению, к которому шли через завоевание новых пространств и взятие под свое крыло другие народы. Древние записи исторической хронологии Китая неоднократно сообщают о том, что они были непохожи ни на кого из окружающих народов, что, кстати и подтвердила антропологическая наука, определив хунский тип человека, как "палеосибирский" тип.


Первенство и лидерство во всем уже предполагает наличие у народа сильной внутренней веры, которая не внушая страха направляла бы его, не делая его приверженцем временных материальных благ, ориентировала бы на духовное-вечное. И вся история хуннов-отражение тенгриянского мировосприятия, где что несправедливо, воспринималось как аморальное и подлежало искоренению, поскольку в тенгриянстве верующий должен любить и защищать окружающих от любого вредоносного влияния, так как все сущее воспринимается как единое целое, как воплощенная в зримые формы энергетическая "цепь" Тенгри. И хуннский харатер формировался по этому духовному закону: они не строили дворцов и городов, жили в домах на колесах, постоянно были мобильны и готовы к любому передвижению, романтическое состояние души их толкало на новые мироощущения, ценили ум, личные и родовые качества, благородство, творческое начало в человеке, эстетику духовную и физическую, этические каноны народа, военной статус и воинскую честь (ист. хрон. Китая), но не придавали значения материальному изобилию и хотя имели письменность, о чем свидетельствуют известные в мировой истории "орхонские записи", не писали, как китайцы своей истории, они и здесь оказались неординарды, переложив свое устное народное творчество в так называемые "песни"-эпосы, сказания, повествования, исторические песни, плачи, развлечения и.т.п. и вместе с оригинальными мелодиями, уже передавали новым поколениям, благодаря чему древние "песни" дошли и до нынешних поколений.


Текст "Звезды" дает простор для таких разветвлений мысли:


1.Оторванность от Земли, приближенность ко вселенной и ее катаклизмам. 2.Понятие единого, энергетического бога. 3.Единство сущего во вселенной. 4.Создающая, перевоплощающая энергия Тенгри. 5.Туман и его совершенствующаяся энергетическая экспрессия, воля воля и решение в самом создании, а энергия от Тенгри и.т.д.


Здесь, как видно, мысль идет не только в ширь, но и вглубь, ломая границы традиционного мышления народов-современников. И в этом присутствует столько свободы мысли, очищенной от страхов перед культами, столько храбрости в желании познать непознанное, столько уверенности в наличии невидимого пространства, за которым стоит Тенгри-энергия, с которым срощен человек, что эти мысли, даже сегодня кажутся очень смелыми. А ведь эта мифология относится к древнейшим временам д.н.э.


Теперь проинтерпретируем первую мысль, навеянную последним текстом.

Оторванность от Земли, приближенность ко вселенной.


Для того чтобы суметь так нивелировать материальное перед духовно-нравственным началом, нужна была абсолютная вера в тенгриянскую идею человека, как воплощению чувственного и материального, при котором второе уступает первому по значимости. Человек воспринимался хуннами-тенгриянами, как совмещение энергии чувств и тяжелой материи тела, которое, через свои органы и помогало фиксировать ощущения человека и перевод их в энергию чувств, что "читалось" Тенгри и распространялось. Таким образом, каждое ощущение и мысль в тенгриянстве-это большая ответственность, поскольку является мгновенной связью с создателем, со всей вселенной, так как все сущее-единая цепь воплощенной энергии творца, что и накладывает особую значимость качеству мысли и чувств, как единицы, так и всех верующих тенгриян. Отсюда и обращенность во вселенную и вторичное восприятие Земли, как неразрывной части великого непознанного мира.


Для того, чтобы в те незапамятные времена могла родиться такая, опередившая свое время вера, должны были присуствовать причины, которые толкнули народ на это.


*Первая из них, если смотреть на историю хуннов - жизнь в тяжелейших условиях пустыни Гоби.

*Вторая причина-древний возраст народа.

*Третья-пережитость всех тяжелых перипетий судьбы.

И эти все причины, если смотреть по мировой истории, присутствовали у хуннского народа.
Начиная от аборигенов Китая (назван "Чин" в 5 веке д.н.э. от имени династии "Тсин", до этого государство "рыжих" аборигенов (Китай) звалась "Серика"), отцов хуннов- Жунов и Ди, изгнанных с родных мест, с северного Китая "черноголовыми", после 4 тысячной междоусобной борьбы за первенство и поражения (ист. Гумилев "Хунну") (война "рыжеголовых"(Жуны, Ди) "черноголовых" (Китайцы)), была тяжелейшая борьба за выживание, в условиях пустыни, где частично распавшийся, но основным костяком сумевший закрепиться и адаптироваться изгнанный народ, построил свое второе государство, под названием "Шасай", которого китайцы прозвали "Шасай, песочная страна, родина Динлинов". Борьба со свирепой природой пустыни и желание самоутверждения, наверное, были движителями поиска новых горизонтов в духовной сфере человека и отход этого народа от идолопоклонства, как духовной опоры, не гарантирующей справедливость.
Жизнь в пустыне Гоби, по архивным записям китайских историков и поэтов д.н.э., страшна. Как описывается, там "мухи, как слоны" и нет "воды" даже умирающему. Истории до сих пор неизвестно, как этот гордый, европеидный народ, мог не только приспособиться к условиям жизни в пустыне, но и стал "королем степей", "срединным государством", " ваном (король по-китайски) Ху" (ист.- китайская "Книга Песен").
И конечно же всё это, способствовало новому мировоззрению и возраст хуннов, отцы которых Жуны и Ди, по доказательству археологической науки и мировой истории, (северный Китай, Сары Су, Тогъуз су) являются создателями охотничье-рыболовной культуры "Неолит", являющейся культурным достоянием всего человечества. "Возраст" культуры "Неолит" (3-2тыс.д.н.э.) говорит о высоком культурном уровне народа-создателя. А значит эволюционный "возраст" общности, создавшей эту культуру, гораздо старше, так как, чтобы создать то, что было обнаружено в "Неолите", этот народ должен был иметь "возраст" в несколько тысячелетий компактного проживания общности и обретения всех составляющих обособленного народа, с антропологической и культурной точки зрения. Ведь духовная и материальная культура народа, как круги на разрезе дерева, указывают на возраст и на особенности его цивилизационного роста. Как человек проживает ступени отрочества, детства, подросткового периода, юношества, молодости и старости, так и народы проживают свои эволюционные ступени. Если жизнь единицы отсчитывается в понятии физическом и количеством лет, то жизненные ступени народа отсчитываются по уровню материальной и духовной культуры и насчитывают не годы, а тысячелетия, так как, чтобы создать духовную культуру, нужно громадное историческое время. Таким образом, народы жаждущие материального в ущерб духовному, предстают "молодымы, еще не отстоявшимися и нетёртыми в жерновах длительной эволюции, в виде единой общности. Продвинутость веры иных древних этносов может быть объяснимо именно этим. Сегодня на Земле есть множество подобных "старых" народов, они могут быть малочисленны, могут быть уязвимы перед лицом развитых стран, в смысле НТР, но в их руках находятся подлинные шедевры духовной культуры, которые могут дать новое направление нынешним ориентирам человека, обозначенного, как безудержное и всенарастающее потребление, что, в принципе- порочно и в апогее-трагично.

У гунно-карачаевцев есть поговорка "къой барады къая юсюн, сырт юсюн, да къырылыб барабыз намыс ючюн, бет ючюн" (идут стада по скалам и равнинам, но продолжаем погибать от отсуствия духовности и совести), что, как раз, говорит о беде отсуствия духовности, при полном материальном благополучии. Именно такое духовное богатство имеется в руках осколков древнейших народов, чего нет у народов, чванливо считающих себя доменантными, хотя их история просматривается в ближайшем прошлом. Быстро нарастить техническую мощь и заявить о лидерстве в мире, за короткое время - возможно, но нажить духовную культуру за такое же время -невозможно, потому что духовные ценности зиждятся на перипетиях длительного эволюционного процесса единой, взаимосвязанной человеческой общности. Таковыми были тенгрияне-хунны. А потому российские ученые возраст отцов хуннов Жунов и Ди, относят к 10 тыс. д.н.э. Историк Гумилев - к 7 тыс. д.н.э., а тюркские ученые к 30 тыс. д.н.э., базируясь на сведениях, сохраненных в эпосе "Нарты", где герои сражаются с чудовищами, кости которых и сегодня извлекаются археологами в тех местах внутренней Азии, где компактно жили предки хуннов.


Таким образом, зарождению тенгриянства и идее единого творца способствовали вышеназванные причины, а именно: борьба за выживание, древний возраст и продвиность в эволюции, а также желание выстоять и отстоять себя, перед лицом изгнавших их с родины, "черноголовых" китайцев.


Теперь дадим краткий словарь древних слов из вышеприведенного текста "Звезды".


КЪЫББА: клубок, смотка ниток или чего-либо.
СУУРГЪАНДЫ: имеет два значения-продевать и просеивать на ветру зерно. В тексте, по правилу упомянутой "эластичности" тюркско-гуннского языка, слово означает значение "баламутила".
КЁБМЮ БОЛДУ? АЗМЫ БОЛДУ?: Много ли было? Мало ли было? Указывает на бессчетную длительность времени.
БУЧХАКЪ-БУЧХАКЪ: обрезки кожи по краям, во время обработки, называются "бучхакъ". Здесь мелкие туманы, отторгнутые от края ана-тумана, называются этим словом.
ЧАРЫШ-ЧАРЫШ: "чарыш чабыу" означает "бег наперегонки" и соревнование в беге. Двойное слово в древнем языке применялось для усиления воздействия изложения. Применяется это и сегодня. Например: "къычырыкъ-къычырыкъ этиб бара эди, джылай-джылай олтура эди, тарта-тарта бара эди, айта-айта кел и.т.д. Сегодня слово "чарыш" утрачено, вместо него применяется слово "чарс", что в переводе означает "гаревый туман", "песочный туман". Приведем пример из пьесы "Бийнегер" С.И.Семеновой.


Плач матери Бийнегера:


"Ат чарышда алгъа барыучу балам, бал айакъны сый бла алыучу балам, бёгекликде юлгю болуучу балам, инджилгенге кёлюнг толуучу балам, да Бийнегерим чыгъылмаз джерге чыкъгъанды, юч аякълы ол худжу марал анга къарамын атханды, емчегинден тартдырмгъанлай аны алай армау этгенди, сонгра тюрлениб Апсатыгъа учуб кетгенди"...


Подстрочный перевод:


"На скачках всегда бывающий победителем, медовую чашу (приз) с уважением получающий, в храбрости не знающий меры, к страдальцам носящий сострадание в душе, мой Бийнегер поднялся туда, куда не должно подниматься, проклятая, треногая лань кинула на него свой взгляд, не дав ему потянуть за сосок, взбаламутив голову и сковала, а потом улетела к Апсаты"...


СОЛУУ-СОЛУУ АЙТЫШДЫЛА: говорили взахлёб, перебивая друг друга. "Айтышма" понимается, как разговор, с перебиванием друг друга, спор.
СОРУШДУЛА: немного успокоились, притихли.
АЖЫМ этерге: о чем-то переживать, пожалеть о чем-то.
ХАТХУ: грудь. "Хатху" применяется при описании мужской груди. При описании женской груди применяется слово "Ёшюн". А слово " Кёкюрек" может применяться, как в описании мужчины, так и женщины.
ТЕБРЕН-ТЕБРЕН: означает сильное трясение. Например: "джер тебренди"(было землетрясение).
ТЁНГЕК: тело, второе значение-крупный брусок дерева, на котором, в старину кололи дрова.


Примеры:
"Джурт бла халкъым-джан бла тёнгек"...(родина и народ-душа и тело), (И.Семенов. Избранные произведения), "тёнгек арбазда тура эди"( на дворе стоял деревянный брусок).


К счастью, эти тексты, благодаря усердию предыдущих поколений дошли до нас. А ведь бывают и менее удачливые народы, предки которых растеряли и не смогли передать потомкам сведения о самом себе. В этом случае наступает, как говорят, "смерть народа", потому что без культуры и без истории, общность рассеивается, так как не остается ничего, что бы связывало личность и народ. Такое явление было и у хуннов, в годы правления шанюя Туумана ( 3в.д.н.э.), который был сторонником китайского влияния в культуре, но его сын Моде (3-2вв.д.н.э.) сумел справиться с угрозой исчезновения самыбытности хуннского народа. Каждый опытный глава государства и в наши дни использует точно такой же прием, когда надо объединить страну и народ. Моде это сделал мастерски: за исключением аристократических родов Куян, Лана, Сюйбу и Сьялин и войско, он сравнял в правах всех (беглецов, землепашцев-китайцев, наемных рабочих, пришлых торговцев и пр.) и внутри государства он объявил приоритетом всякого рода творчество, (новшество, изобретения, прогрессивные мысли, полезные предложения от самых низов), а во внешней сфере объявил врагом юечжи (европеидный народ, в 5 в.д.н.э. жил в Джугарии, некоторые исторические источники предполагают, что они были предками "арийцев"), которые были замечены в глумлении над могилами хуннов и после победоносной войны с названным врагом, народ Хунну был уже спаян чувством национального единства, с ревностным отношением к своему самобытному духовному облику. Кто знает, дошла бы до нас эта удивительная мифология, не будь так скор в реакции наш далекий предок, так что потомкам остается пожелать мир его душе.
Как правило, мифологическая мысль возникает и развивается вместе с народом. Сказать, что такая-то мифология была составлена в таком отрезке времени невозможно, потому что каждое поколение вкладывало в нее свое, она обрастала новой формой и содержанием. В нартской мифологии это подтверждает наличие древних персонажей, как Карткуртха, Атайтмаз, Алмасты, Чачлы, Сарыубек, Джелимауз, Су Ёре, Агъач киши. Они указывают на языческие времена. Но народ их не отбросил, а внес в тенгриянскую мифологию на второстепенных ролях. Такое бережное отношение к своему творческому наследию, не может не вызвать уважения. Они здесь не инородны, а органично вплетены в сюжеты тенгриянской мифологии, хотя порой и иронизируются.


Наличие названных персонажей дает нам картину дотенгриянского времени и представление об идолах древних хуннов. Наличие невидимых существ (Чачлы, Атайтмаз, Алмасты, Джазыу, Су Ёре, Къадар) указывает на времена матриархата, когда образ женщины преобладал в идолах. А Карткуртха-уже символизирует ползучий переход к патриархату, потому что образ старухи, которая вещает о тайнах бытия, преподносится уже, как архаизм, а сказания ее, как сказка и к вере она уже не имеет никакого отношения. (до нас дошли сказки Карткуртха. В гуннском-Карачае и Балкарии их пересказывают детям в каждой семье).ЕДИНОБОЖИЕ


Идея единого бога, сама по себе прогрессивная идея, показывающая, что язычество оставлено позади. Многие народы пришли к единобожию, что символизирует новую ступень эволюции. Что касается хуннов, если судить по скудным упоминаниям в древней хронологии Китая, Тенгри у них уже появился в 4-3вв.д.н.э. В исторических источниках Китая есть описание местечка Лунчен, где шанюй Тууман, бывший во главе Хунну в 3 в.д.н.э., ходил со знатью на молебень. Таким образом можно сказать, что в 4- 3 вв. д.н.э. хунны уже верили в единого энергетического бога Тотур-Тенгри.


Теологи, почему-то, до сих пор не обратились к детальному изучению тенгриянства, ограничиваясь общими, не раскрывающими истинную суть краткими объяснениями, путая его с шаманизмом, который существовал в древние, языческие времена. А ведь в этой религии много удивительного, способствующего раскрепощению человека, ориентирующего его на благо и ведущего к пониманию себя и окружающих сущностей, как важных звеньев в цепи мироздания.


Эта вера проповедует равенство и единство всего, что в мироздании, их неразрывную связь и взаимозависимость. Также здесь есть и ссылки на невидимый мир, который существует рядом с видимым человеком миром. В нартской мифологии человек не принижен и не вознесен, не раб и не господин, он ровня всему и насколько он нуждается в других созданиях, настолько и они нуждаются в нем. Но, поскольку Творец обособил положение человека, которому предназначено излучать энергию чувств к Тенгри, то на него возлагается и большая нравственная ответственность за окружающих сущностей, прочувствование сути которых и дает человеку переживания, которые превратившись в энергию чувств, становятся общим чувственным достоянием для всех созданий. Триединство Рух-Джан-Тёнгек (Чарх)-( Душа духовная-душа энергетическая -тело) дано только человеку и у него есть обязанность совершенствовать и защищать всё многоликие сотворённого, знать всё, превратить свои знания в чувства и излучать их к творцу, потому что только "излученное" человеком чувство дает создателю различие нужного и ненужного, поскольку творец-энергия не имеет материального тела и не может обладать органами осязания. Только "энергия чувств" дает творцу определение, чему быть, а что стереть из цепи сотворенных. И Человек определен Творцом для прочувствования и излучения ощущений от всего сотворенного во вселенной. Он-чувственный мост между Тенгри и всем сущим, так как тенгриянская душа и материальное тело соединены воедино именно в нём. Пока человек будет излучать "энергию зла", творец будет продолжать наделять энергией зарождения то, что соотвествует этому чувству, а когда человек станет излучать только "энергию добра", польется тенгриянская энергия на создание того, что соотвествует этому. По тенгриянскому мироощущению, только так может воцариться равновесие во взаимососедстве всех сотворенных.


Тенгри создающая, вечная энергия, пронизанная любовью ко всем своим созданиям без различий, жертвующий своей энергией ради их рождения и бытия, который, когда-нибудь истратит всю свою энергию на созданных, передав им свою созидательную энергию, чтобы уже созданные взяли эстафету дальнейшего создания и совершенствования вселенной. Тенгри оценочными чувствами не обладает, у него нет критерия плохого-хорошего, добра-зла, нужности или ненужности того или иного создания для данного простанства или среды. Он беспристрастно люит постоянно создает создания, а их взаимные чувственные перипетии прочувствовать ему недоступно, так как творец-энергия и не имеет материального тела. Потому и понадобился творцу человек, который был бы из той же материи, что и все сотворенные и имел бы еще и его тенгриянскую душу. Человек, познает окружающий мир благодаря своему материальному телу всеми органами чувств, превращает эти познания в чувства, которые "излучаются" к Тенгри, в момент прочувствования и творец, исходя из этого, корректирует свою созидательную энергию.


Как правило, мифология стоит у истоков философской мысли. Философия это многопластовое мышление вглубь и в ширь, это уже признак выхода человека из своей материальной "колыбели", на поиск своего духовного "я". Хотя нет письменных источников, свидетельствующих о существовании, у хуннов, развитой философии, как в Китае, но о том, что эти два народа, в рамках договоров о "дружбе и родстве" общались тесно, историрческих сведений множество. Например, дань Китая (Чин) Хунну, предусматривала и передачу одной из китайских принцесс, которая приходила в хуннское государство со своей свитой и становилась женой хуннского вельможи; хунны получали образование в Китае, именитые хунны отправлялись в Китай, в рамках договора "мира и родства", как гаранты мира между государствами; имелось множество перебежщиков из Китая в Хунну и др., что свидетельствует о тесной взаимосвязи этих государств. В Китае, в то время, была развита астрология, философия, нащупывались зачатки астрономии, бурно развивались торговля, шелкопроизводство, росло искусство земледелия и многое другое. А как известно, вместе с людьми приходит и знание, и опыт. Эти два государства, на протяжении всей истории, хоть были и противниками, но всегда были связаны между собой, чередуя свою жизнь то договорами мира, то жестокими войнами. Таким образом, они тесно общались. К тому же, от принцесс, отданных вместе с данью Хунну, рождались новые поколения полукровок, которые тоже не были чужды китайской культуре. Так что, традиции философской мысли, поэзии, музицирования, творческих ремесел, своеобразно, основываясь на хуннском видении красоты, эстетики и этики, бурно развивались и в Хунну. Примером может служить и то, что хуннские щанюи держали при себе астролога, который предсказывал "напутствие" звезд, были соревнования словесности, (традиции которых дошли и до наших дней), когда народные мастера слова и поэзии, экспромтом, в стихотворной форме, разрабатывали тему, заданную традиционной маской-руководителем праздненства, мгновенно отвечая сопернику стихом. При этом, как и сегодня, умение мыслить масштабно, многомерно, неординарно и обращение к теме вечности и пространства вселенной, ценилось высоко. Сегодня их в Гуннском-Карачае, Балкарии, Кумыкии, Аварии их называют "ашыгами" (бард, человек поющий свою песню) и они продолжают эту славную традицию отцов.


Смотря на удивительное по философской глубине устное народное творчество гунно-карачаевцев, невозможно не думать о том, что их предки хунны, оставившие такие оригинальные произведения, как Мифология, Джулдузлама(астрология), Нартский эпос, поэму "Бийнегер", множество песен-сказаний, песен-легенд, плачей-реквием, Ийнаров, Нартских сказок, Нартских пословиц и поговорок , исторических песен, тексты площадных острословов-Масок, были авангардны для своего времени. Эти произведения поражают и сегодняшнего читателя многомерностью и глубинностью абстрактного мышления. Неудивительно, что народы-современники хуннов не могли понять, о чем свидететельствуют китайские исторические источники, потому что они отличались от современников, для которых авторитет материальных благ был еще высок. Хунны шокировали их полным пренебрежением к материальному, к смерти, к страху, отдав себя поиску духовного смысла жизни и пытаясь мысленно ориентироваться в неведомых пространствах непознанной вселенной, созданием образа единого бога, энергетического Тотур-Тенгри.

Прочитав вышеприведенные произведения было бы противоестественно утверждать, что у хуннов не была развита философская мысль. Обратное доказывает и рассматриваемая мифология. Просто хунны не писали ничего, они всё хранили в так называемом "билгилик" ("устная копилка знаний") и передавали поколениям в виде песен и музыкальных сказаний.


Сохранилась поговорка (нарт сёз):
"Анг билгилик-азмаз,
Аны джау къол къазмаз"


Подстрочный перевод


"Кладовая знаний, которая в памяти, не оскудеет,
Не переворошит её вражеская рука"


Этой поговоркой народ закодировал для будущих поколений свою позицию на "ненаписанную историю" кочевого, животноводческого народа, который постоянно находился в состоянии войны то с одними, то с другими народами внутренней Азии, вынужденный постоянно перемещаться в случае необходимости. А потому систему "копилки знаний" нельзя не считать гениальной, так как она позволяла оберегать духовное богатство народа от врагов, носить всегда при себе, не обременяясь грузом и не боясь за её сохранность. К повествованиям сочинялись и оригинальные мелодии, которые исполнялись в местах сбора и гуляний народа во все времена, что способствовало укоренению истории и фольклорной культуры хуннов в памяти новых поколений.


Взаимосвязанная, взаимозависимая вселенная.


Как уже подчеркивалось, идея единого бога рождается у общности тогда, когда возраст народа достигает такой степени зрелости, что видимые рамки пространства становятся для него малы и он начинает поиски ориентиров в непознанном пространстве и времени. Создание образа бога, в виде энергии, божеств, как невидимых присуствующих при человеке и тоже энергетических, их абсолютная непохожесть на человека и всех других существ, мысль об единении всего сущего "дуновениями" энергии Тенгри, их взаимосвязь и взаимозависимость, их неразъемная "нанизанность" в цепь творений творца, выводит мысль на многообразное, многоликое, многосутевое, многопластовое миросотворение. И эта мысль делает значимым все сущее настолько, насколько значим сам человек. А если так, то здесь рождается совершенно иной духовный ориентир, как оберегание сущего, как самого себя. Видимо, запечатленная в исторических источниках покровительственный, нетерпимый к несправедливости вспыльчивый характер хуннов, под воздействием такого миропонимания и родился. Читая историческую хронологию Китая и вычитывая скудные сведения о хуннах, написанные их вечными соперниками, наталкиваешься на сообщения, которые подчеркивают этот характер хуннов (например: защита простых китайцев, разоренных в результате запрета пограничной торговли (1 в. д.н.э.), прием беженцев, которым грозила смертная казнь в Китае и невыдача их, даже ценой военного столкновения (во всю историю Хунну, с 1200 года д.н.э. до отхода хуннов во внешнюю Азию, под давлением сяньби (Таншихай) и.т.п.). Вот это понятие справедливости, покровительственного отношения к другим народам, желание искоренить зло, желание охватить собой мир и установить справедливое сожительство всего, что есть на Земле, всегда присуствовало во всей истории хуннов, хотя западные историки, удивительным образом до сих пор путающие монголов (дунху-ухуань-сяньби-хор, "монгол"-собирательное имя всех этих продственных внутренне-азиатских народов и этноним этот относится к 1 веку н.э.) с хуннами, продолжают навевать страхи их именем. А ведь отцы монголов, сяньби, во главе с четырнадцатилетним Таншихаем, были тем степным народом, которые в жестоких схватках, взяв в плен бессчетное количество кибиток с хуннскими женщинами и детьми, жестоко истребили мужскую половину народа, подстрекаемые Китаем и вытеснили их из внутренней во внешнюю (среднюю) Азию (начало 1 в.н.э.). Сегодняшняя схожесть традиций, языка, материальной и духовной культуры монголов с хуннскими народами, исходит от влияния более совершенной культуры пленных хуннов на культуру монгольского народа, который, после разгрома хуннов, стал полновластным хозяином всех обширных пространств "срединного государства" Хунну и культурного наследия изгнанного народа. А потому нашим ученым, вначале надо бы отличить эти два народа, хотя бы антропологически, чтобы не путать монголов (азиатский антропологический тип) и рыжих хуннов (европеидный антропологический тип. "Палеисибирский" тип). Хунны это тот народ, который считал позором оставить раненого врага на поле боя или применить пытку к пленному, завоеванные народы не громили, оставляли автономно, с условием уплаты годовой дани, при этом защищая их от внешних врагов. Поговорка- "повинившийся враг-друг", говорит об их великодушном, всепрощающем, жертвенном и покровительственном характере. И этот характер не мог формироваться без прочной веры в единого бога, энергией которого связана вся вселенная и сущее в ней.
ТЕЙРИ - ЁГЮЗ


Осмысление жертвенности, как божественное начало, готовность терпеть мучение ради других существ, проявился в образе божества Тейри-Ёгюз (божество-вол), который по преданию, "держит Землю на своих рогах". Этот образ выступает во многих мифологиях, но в хуннской мифологии он имеет свою особенную подоплеку, потому что ёгюз (вол), который был спутником хуннов во все времена, от открытия Сибири (1300-1200гг. д.н.э.) до их прихода на Дон (Истр), Волгу(Идиль), Днепр, Каспий (Хазар тенгиз), Кубань (Къобан), предкавказье (1-3вв.н.э.), впряженный в их дома на колесах (кибитки), был образцом великотерпения, выносливости и безропотного несения возложенной миссии. По религиозному преданию, Тейри-Ёгюз держит Землю на своих рогах и боится шевельнуться, чтобы не нарушить жизнь тех созданий Тенгри, которые там обитают. Тейри-Ёгюз терпит все неудобства, пренебрегает своим покоем ради покоя и благополучия других существ, от бытия которого зависит и его бытие, так как мир связан воедино единой энергией творца, являясь материальным воплощением в каждом из созданий.
Как видится, хунны надолго опередили свое время и мыслью дотянулись до границ непознаваемого мира, а это, в свою очередь, оказало влияние на понятие духовного начала в человеке, что вывело на первый план, свойственные хуннам, непонятные окружающим народам, морально-нравственные постулаты, где любовь ко всему созданному и вера в вечность жизни и вне тела, становятся фундаментальными, отвергая страдание человека, по поводу конечности жизни и ухода в небытие. В тенгриянстве "уход в небытие" состоится тогда, когда Тенгри прерывает энергетическую связь с человеком, причиной которого является бесчувственность, т.е. отсуствие "энергии чувств".


Таким образом, кто не познает окружающий мир, не ощущает его и не вырабатывает чувств относительно познанного, не бережет целостность цепи созданий, тот считается выпавшим из цепи творений Тенгри. И на пути этого познания самыми главными чувствами являются любовь и жертвенность. Человек, живущий без них, считается вне энергии Тенгри и не может считаться имеющим душу. Его можно признать только обладателем материального тела, без божественной души. И самое интересное в тенгриянстве то, что бедствия, которые наваливаются на бездушного, после откола от творца, донимают не только его самого, а наследственно растягиваются на 36 поколений его потомков. Именно столько времени проходит, пока Тенгри снова не "свяжется" с энергетической сутью оторванного создания в его потомках. Интересно и то, что энергия, как индивидуальный код каждого сотворенного, имеет свою неповторимую суть и во всем сущем наличествует энергия, свойственная только ему.

Конечно же, с таким осмыслением мира и себя в нем, хунны, в морально-нравственном плане, шагнули за черту своего времени. Потому и усердствовали хунны в донесении прогрессивной идеи единого бога Тенгри до многих народов, которые были завоеваны ими, а в последствии стали автономными частями хуннского народа, втечение всего его трагического и славного исторического пути, начавшегося с внутренней Азии и приведшего на Запад, привнося в "бронзу" отсталой Европы, высочайшую культуру "железной эры", тем самым убыстрив её эволюционное движение.


Тенгриянство, как было сказано выше, подняло духовную планку этого народа на новый уровень, когда отвественность за будущее стала доминировать над сегодняшним, отвественность за рядом находящегося стала выше собственного покоя и благополучия. Не могут не вызвать восхищения пословицы и поговорки нартов, где закодированы радость прощения, удовольствие жертвенности, всеочищающая суть любви, заразительная притягательность добродетели и.т.д. Приведем несколько из них: "ийилген баш кесилмез" (опущенную голову не сечь), "санга баш салгъан джаугъа дау джокъ" (врагу, который отдался в твои руки, преследования нет), "ёксюз халкъгъа аманат" (сирота на попечении народа), "телиге-къарау, джарлыгъа-джарау" (сумасшедшему-содержание, бедному-помощь). Конечно же эти пословицы и поговорки тоже возникли под влиянием их удивительной веры, тенгриянства.


Мифология гуннов-карачаевцев внутренне разделена на три группы: персонажи добра и созидания (Тенгри, Тейри и все божества), силы зла и разрушения (Кыргъый къуш, Сарыубек, Джелимауз) "тени" параллельного, невидимого, неосязаемого мира (Алмасты, Атайтмаз, Чачлы, Джазыу, Къадар). Повествование передает их противодействие и столкновения, в результате чего возникают новые взаимоотношения между представителями различных созданий Тенгри. А обретение статуса добра и зла идет через призму фундаментальных постулатов тенгриянства-любви и жертвенности.


Есть в тенгриянстве и одна удивительная деталь- это ликвидация контрдействующей силы и безнравственности не путем силы, а умом, что отчетливо видно и в "Нартском Эпосе", и в "Бийнегере", и в площадных играх Масок, и в исторических песнях. Но есть моменты, когда необходимостью становится икоренение превосходящего человеческие возможности большого зла, тогда роль человека заключается в том, чтобы столкнуть двух представителей зла. Например: в сказании о Джер-Ие, который хотел избавить нартов от насилия Сарыубек(чудовище) и Кыргъый-Къуш(птица-чудовище), внушает юной девушке, приведенной для съедения, необходимость столкнуть эти два существа. Девушка блестяще подводит Сарыубека к тому, что Кыргъый-Къуш ему не друг, а тот, разъяренный стаскивает с неба хищную птицу и они умершвляют друг друга, таким образом избавив людей от своей тирании.


Подводя итог темы "Тейри-Ёгюз", таким образом, можно сказать, что этнический менталитет и вся духовная культура хуннов формировались под воздействием тенгриянских постулатов и имели в основе Любовь и Жертвенность. Примеры этого прослеживаются во многих произведениях мифологии гунно-карачаевцев, а также они отражены в национальном характере народа, как долготерпение, прощение, наказание зла благородством, обостренное чувство совести, знание чести, как духовного лица человека, жертвенность, взаимопомощь, гордость, гостеприимство, храбрость, умение осознанно идти на жертву, во имя сохранности традиций народа и многие другие замечательные качества.ВСЕЛЕННАЯ. ЧЕЛОВЕК. ДЕВЯТИПЛАТНОЕ НЕБО.


В Нартской Мифологии, как уже говорилось, цепь построения мироздания идет не от Земли к Небу, а наоборот, от Неба к Земле. И везде фигурирует число 9 и его частные. Например: "девятипластное Небо" (тогъуз къатлы кёк), "девять пластов мироздания"(тогъуз къатлы алам), "девять пластов недр Земли"(джерни тогъуз къаты), туман, который делится внутри себя и становится "от трех-девять"(ючден тогъуз бола, джайыла тургъанды") и пр. Эта вера отражена также и в материальной народной культуре нартов. Например: пуговица-подвеска, нашивающаяся на "башлыкъ" (башлык) и "кийиз-бёрк (широкопалая шляпа из тонкой шерсти), завязывается путем девятиузелного плетения (тогъуздан чалыу), который хуннские женщины умеют плести и сегодня, а по краям всей национальной одежды нашивалась тесьма, которая вилась из трех нитей (ючден чалыу), с помощью которого создавались рисунки на ткани и коже. И сегодня на традиционной одежде потомков хуннов-"чепген"(мужской удлиненный, нарядный камзол, изготовляемый из токой шерсти, названный "черкесской" по прозвищу, данной кавказским гуннам (булгары, куманы), за боевой клич, при команде рассечения сил врага, "чёрт-кес"(срезай наискось(по диагонали)); "кабдал"(легкий внутренний камзол), "кёлек (рубашка), "ич-чебген"(внутреннее платье), "айбатлык-чебген(выходное платье)", "ёшюнлюк(нагрудник)", "окъа бёрк"(расшитая золотом женская шапка), "кече-бёрк(стариковская ночная шапка)", "айбат-чарыкъ(нарядные кожаные тапочки)", "джамчы (бурка)", "башлыкъ(башлык)", "джеллик(ветровик летний, изготовляемый из тонкой шерсти)", "чилле джаулукъ(вышитый шелковый платок невесты)", "тулу джаулукъ (ич-джаулукъ) (маленький женский платок, надевающийся под наружный)", "къол джаулукъ(ручной платок)" "тон (дубленка)"и др., а также в других видах материальной культуры видны следы тенгриянской веры. Хотя гунны уже в 5 в.н.э. уже были христианами, а в 19 в.н.э. частично приняли Ислам, можно с уверенностью сказать, что тенгриянская вера продолжает оказывать влияние, проявляясь как в народном творчестве, так и отражаясь в его повседневной жизни, формируя удивительную самобытность этого европеидного, голубоглазого, белолицего, высокорослого народа, абсолютно сохраняющего антропологические особенности своих знаменитых "рыжеголовых" предков.

Одно то, что гунно-карачаевские мужчины продолжают клясться не именем Аллаха, как все мусульмане, а именем Тенгри, как отцы хунны, говорит о мощи влияния тенгриянства на этот этнос. Сами клянущиеся в большинстве и не знают смысла этой клятвы, но каждый мужчина в Гуннском-Карачае и Балкарии будет обязателен после дачи этой клятвы. А она звучит "Тейри-адамы", что означает "Человек -Тенгри".


(В доисторическую эпоху, у хуннов, как у всех древних народов, была традиция "посыла посла к Тенгри". Это у них не было принуждением, поскольку "Челове


МИФОЛОГИЯ ГУННОВ НАРТСКОГО СОСЛОВИЯ - КАРАЧАЕВЦЕВ

Воскресенье, 11 Марта 2012 г. 17:21 + в цитатник

СОФИ ТРАМ-СЕМЕН
/10 книг автора в Турции вышли и под именами Soufilia/Sufilya/Sofya Semenova/

МИФОЛОГИЯ НАРТОВ ГУННО-КАРАЧАЕВЦЕВ
/НАРТСКАЯ МИФОЛОГИЯ/

ПРЕДИСЛОВИЕ
пока не переведено

Глава первая


БОЖЕСТВА В ТЕНГРИЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ


ТЕНГРИ: Творец вселенной и всего, что есть в ней. В народе его зовут "КЁК-ТЕЙРИ" (бог-небо), "ТОТУР-ТЕЙРИ" (бог-энергия).
ТЕЙРИ: Один из мощей Тенгри, ответственный за Землю и за все, что на ней. Все другие божества находятся в его ведении.
КЮН-ТЕЙРИ: - бог- Солнце.
ЭЛИЯ: (воспринимается в женском роде), божество дождя, радуги, грома, молнии.
ГОРИЙ (УСКУБРИЙ): божество воздуха и ветра.
ДЕБЕТ: божество, научившее людей обработке железа.
СУР: божество -покровитель огня.
КЪУТ: божество- покровитель войны.
АЙМУШ: божество- покровитель домашних животных.
ТЕЙРИ ЁГЮЗ (божество-вол): божество, держащее Землю на своих рогах.
ЭРИРЕЙ: божество -покровитель растительного мира.
АПСАТЫ: божество охоты, существо из вселенной.
УЛАЙ: треногая, летающая дочь Апсаты.
СУ АНА (СУУ АНАСЫ): божество-покровительница водного пространства.
СУ ЁРЕ (СУУ ЁРЕ, СУУ АТ): покровитель морской погоды.
ДОЛАЙ: божество, ответственное за питание людей.
АЙМУШ: божество, ответственное за животных.
АГЪАЧ КИШИ: божество-покровитель лесных массивов.
ДЖЕР ИЕ: божество-покровитель почвы.
ЧАЧЛЫ (Алмасты): (воспринимается в женском образе), мистическое существо, представительница невидимого мира.
АТАЙТМАЗ: мистическое существо в мужском облике, представитель невидимого мира.
САРЫУБЕК: мистическое чудовище.
ДЖЕЛИМАУЗ: мистическое чудовище.
КЪЫРГЪЫЙ КЪУШ: мистическая птица-великан.
ДЖАЗЫУ: Судьба, энергетическое создание из невидимого пространства вселенной. (воспринимается в женском облике).
КЪАДАР: Судьба, энергетическое создание из невидимого пространства вселенной. (воспринимается в мужском облике).
(КЪАРТКЪУРТХА: этот персонаж мифологическим не признан, но образ этой старой женщины, именем которой называли мудрых старух (билгич) в старину, всё же заслуживает причащения своего образа в мифологию нартов, так как с её именем связано множество детских сказок, поговорок, сказаний и прибауток, относящихся, как к жизни хуннов(гунны), так и к тайнам вселенной, верховодимой Тенгри. К тому же это единственный персонаж, который одинаково представляет и видимый человеком мир и невидимое тенгриянское пространство, общаясь с созданиями, которые в мифологии представлены, как представители невидимого, параллельного мира- Алмасты, Чачлы, Атайтмаз, Джазыу, Къадар).


Тотур-ТЕНГРИ


Звезды. Единобожие. Взаимосвязанная, взаимозависимая вселенная. Тейри-Ёгюз. Бог-Энергия. Туман и его метаморфозы. Морально-нравственная платформа нартской мифологии и её отражение в духовных ориентирах гуннов. Фольклорные шедевры нартов, гунно-карачаевцев.

В тенгриянской мифологии, Тенгри воспринимается, как свободная-творящая и воплощенная энергия (тотур), дающая созданиям чарх (триединство-душа духовная, душа энергетическая, тело), связанная со своими созданиями энергетическими "дуновениями" (урху) любви и жертвенности, обеспечивающая всеединство, взаимосвязь и взаимозависимость всего сущего во всем пространстве вселенной. Тенгри не имеет видимого облика, но его почувствовать можно в моменты истинной любви и истинной жертвенности. Таким образом, Любовь, захватывающая всецело и порожденная ею Жертвенность, в мифололгии становятся фундаментальными, через призму которых и определяется "связанность", "причащенность" и "причастность" к Тенгри. Все, кто живут и действуют вне этой духовной схемы, считаются "отколовшимися" от творца, а значит удаленными от основополагающих ценностей, господствующих в тенгриянском пространстве, а потому не заслуживающих быть значимыми и оберегаемыми в мире творений Тотур-Тенгри. Тенгри не грозит и не наказывает, он только отрывает от "бесчувственного" свое живительное энергетическое дуновение (тотур-урху). Таким образом, тенгриянское пространство вселенной тенгриянами воспринималось, как Тенгри-энергия, связывающее все сущее энергетической связью любви и жертвенности, вселенная и все сотворенное-воплощенная энергия творца, все сущее взаимосвязано и взаимозависимо и всё -равноценно и родственно по сути.
В мифологии нартов, гунно-карачаевцев, сохранены и передаются из поколения в поколение множество тенгриянских молитв, которые здесь предлагаются читателю.
/Тексты, приведенные ниже были взяты из архивных материалов члена Союза Писателей СССР, Народного Поэта Карачая, Лауреата Государственной премии, кавалера Ордена Трудового Красного Знамени И.У.Семенова, а также собраны Культурной Экспедицией "Творческой мастерской и Фонда И.У.Семенова" у старожилов, в селах Кобу-Башы, Красный Октябрь, Теберде, Учкулане, Хурзуке, Къарт-Джурте и в г. Карачаевске и Черкесске, КЧР, в г. Ричвуд и Паттерсон, США, с. Белпинар, г. Анкара, Турции, с 1990 по 1994гг. Большинство мифологических сказаний были даны автору Боюнсузовой Гезам (Кобу-Башы), Боташевой Пазли (Красный Октябрь), Семеновой Мамурхан(Красный Октябрь), Биджиевым Махмудом (Теберда), Салпагаровым Хаджи-Муратом (Карачаевск), Эдиевым Хусейином (г.Кисловодск)/.


Первая версия:


(молитва над больным)
Тейри онгартхын,
Тейри, ангартхын,
Саусузну чархын ойнатхын,
Тотурдан-урху,
Адамда-бурху,
Бурхунгу бери атхын,
Чархына тартхын,
Тартыб а къала-къалдыргъын,
Джашаудан джанын талдыргъын...

подстрочный перевод:


Тейри, облагодетельствуй,
Тейри, приведи его в сознание,
Дай ему подвижность тела,
С (твоей) энергии - дуновение
У человека -малость,
Так пошли же сюда (эту) малость
И обложи его тело,
Да обложив, останься надолго,
И сделай так, чтобы он устал живя!..


Вторая версия:


Тейри онгартхын,
Тейри ангартхын,
Саусузда тотур ойнатхын,
Тогъуз кёкге кёз ачдыргъын,
Сюйюнчю тигим чачдыргъын,
Нарат баласха джатдырмагъын,
Кешене кёзню джабдырмагъын,
Чархын ойнатхын, ойнарлай,
Тотурдан этгин къайнарлай,
Тотурунг къайнай келсин,
Саусузгъа саулукъ берсин,
Урхунг бла джан салыучу УЛЛУ,
Ур урхунгдан мунга да бир бурху!


подстрочный перевод:


Тейри, облагодетельствуй,
Тейри, приведи его в сознание,
В теле больного раззадори энергию,
Дай открыть ему глаза на девятипластное небо,
Дай раздать угощение на радостях,
На дай класть (его) на еловую подстилку,
Не дай закрыть окошко кешене (наземная могила др. гуннов),
Дай телу подвижность, чтоб (оно)играло,
Дай энергию, чтобы (оно) кипело,
Пусть твоя энергия придет бурлящей
Больному даст оздоровление!
Одним дуновением душу дающий Творец,
Пошли со своего дуновенья немного и ему!


Третья версия:


(Эта версия имеется в книге "НАРТЫ", изд. "Восточная литература", Москва, 1994г.)


Тейри, сени къулунгма,
Кесим да нарт улума!
Суу тейри, суудан салгъанса джанымы,
Кёк тейри бергенди джанымы,
Джер-Тейри аш бла тойдурдунг,
Апсатыдан малла бериб сойдурдунг,
Нартла бары джаратылдыкъ Тейри къанындан,
Нартха ётдю хар бир джигинг джанынгдан,
Баш урама, тал чыбыкълай, ийилиб,
"Тейри"-дейме хар заманда сюйюнюб.


(подстрочный перевод)


Тейри, я твой раб,
А сам я нартский сын!
Богиня вод, ты из воды сделала мне кровь,
Бог-Небо дал мне душу,
Бог Земли меня ты накормил,
От Апсаты дал мне дичь.
Нарты все рождены от крови Тейри,
В нартов перешли все нюансы его души,
Кланяюсь тебе, как березовая ветвь, согнувшись
И говорю "Тейри" во все времена с радостью и воодушевлением.


Структурное сравнение двух первых версий, взятых у старожилов и последняя версия, напечатанная в книге "Нарты", к сожалению, говорят читателю о том, что в последнем варианте имеет место "омолаживание" мифологического текста, где отчетливо виден натяжной стиль изложения, типичность мышления и восприятий современника, правила стихосложения абсолютно не соотвествуют древне-гуннской традиции, использованы слова, которые вошли в оборот в поздние времена, нарушена своеобразная мелодика стиха, двустрочная рифма и ритм древнего сказания. А что касается содержания, то здесь встречаемся с еще более значимыми проиворечиями.


Например.
Первое: в тенгриянстве не было понятия "раб" и не было молитвы с поклоном. Молитва совершалась у Тейри-Ёре (столб/дерево), с круглым символом неба и солнца, стоя и вытянувшись к небу. У тенгриян не было понятия боязни Тенгри, потому что любой, кто имел в сердце любовь ко всему и жертвенность, чтоб защищать других, знал, что с ним всегда находится Тенгри. Тенгри не наказывал, не угрожал адом и вечным наказанием, он только прерывал свою энергетическую связь с тем, в ком нет эмоциональной экспрессии, потому что, как считалось в этой древней религии, вселенная- цепь принявшей форму энергии Тенгри, а все сущее маленькие кольца этой цепи. А потому человек не мог воспринимать себя, как раб и бить челом. Таким образом, текст, изданный в издательстве "Восточная литература", демонстрирует признаки "современного сочинения" и никак не может быть отнесен к периоду тенгриянства.


Второе: Тенгри/Тейри воспринимался, как энергетический бог (Тотур-Тенгри), а потому выражение "нарты все из твоей крови и души" выступает как острое противоречие с основами тенгриянства. В религии, где творец воспринимается, как энергия (тотур), понятия присуствия крови, как показателя наличия материального тела, быть не могло. Во всех собранных старых текстах, все молитвы обращены к энергии и нет нигде даже намека на то, что Тенгри обладает каким-либо осязаемым телом, материальной сутью или злелищным обликом. Думается, что "омоложение" фольклорных памятников гуннов имеет политическую составную, а зависимые "ученые" пишут то, что скажут извне.


Но огорчаться не стоит, так как богатейшее культурное наследие древних гуннов живет и передается из поколения в поколение. Эти тексты сохраняются и передаются из уст в уста, порой даже не зная смысла древних слов. И таковы первые два варианта молитвы над тяжелобольным, обращенной к Тенгри.


Здесь стоит дать разъяснение значения некоторых древних слов, которые для нынешнего поколения могут оказаться непонятными:


ОНГАРТЫРГЪА: сделать успешным, здоровым, везучим, во всем содействовать успеху. Здесь приведем в пример абзац из "Сказок Карткуртха", (Нарт улан бла Эмеген) где значение этого слова раскрыто в сопутствующем тексте:


"...Сонгра тургъанды -дейди-эмеген, сыртын къашый, нарт уланны ат-аскер керегин къая дорбунуна ташый, "мен хорладым" деб сойланган уланга къарам атханды, гагаланыб, эмчеклерини эмизик учларындан тартханды, сора чох этиб сырт огъарысына атханды. "Ас-мус -адам ийис" - деб зырнай маталлы джырлаб башлагъанды, нарт уланны ариулугъуна кёлю сабырын ташлагъанды, башлагъанды-дейсе-кыскыныкгъа кириб, уланны джандан-джанга тюртюб, солуу сайын уу тюкюрюгюн аны юсюне бюркюб. Нарт улан а эс ташлагъанча этиб тынгылаб сойланганды, муну буаргъа таб заманны марай ойланганды, къымылдамай тургъаны кибик тургъанды, да оюм эте эмегенни тюшюрюр тузакъ къургъанды. Сант эмеген а анга бузмай къарай, аны бал бетли чачын бармакъ учу бла тарай, "сени ашамам, кюнде бир адам келтирсенг, татлы аш бла мени кёлюмю кётюрсенг, онгартырма сени эмеген тукъумгъа баш этиб, да кюч салырма къарыусуз санынгы таш этиб -деб деу къатын нарт уланны тулусун сылагъанды, тинтер болуб аны башдан аякъ ызлагъанды, кесине кёре бир умутлагъа киргенди, семиз джаякъларын кёрюк тёнгегиллей кергенди, улан да, саусузлай, къоба келе, джангыдан тёнгерегенди, эмеген да кюлюб аны къойнуна кётюргенди, олсагъат нарт улан да кезлигин аны бойнуна тирегенди..."


Подстрочный перевод


Говорят, встала эмеген, спину почесывая и доспехи нартского юноши в свою пещеру перетаскивая, со взглядом -"я победила"-смотрела на лежащего улана (юноша), пожеманившись потянула за сосцы свои груди, да завязав их узлом кинула на верх спины, с воем- "ас-мус-человеческий запах", стала восторженно "напевать", от красоты нартского улана потеряла покой, начала извиваться не находя себе места, толкая улана из стороны в сторону, с каждым дыханием ядовитые слюни свои на него брызгая. А нартский улан, сделав вид, что без сознания, недвижим оставался, да планировал западню для эмегена, а придурковатая эмеген уставилась на него, расчесывая его медовые волосы кончиком пальца, да приговаривала-"не стану есть тебя, если мне приведешь других людей и сладкой пишей подкрепишь мою доброту, я сделаю тебя господином рода эмегенов, сделаю крепким твоё слабое тело. Так говоря эмеген-самка поглаживала темечко улана, взглядом исследовала его с ног до головы, по своим соображениям вошла в какой-то раж, жирные щеки свои раздула как кузнечные меха, а нартский юноша, словно вне себя, попытался, якобы, встать и снова рухнул, а эмеген, рассмеявшись взяла его на руки и в этот миг, нартский юноша, прислонил к ее шее свой кинжал..."


АНГАРЫЛЫРГЪА: в старину, человек только что проснушийся под каким-либо воздействием, объяснял свое состояние этим словом. Это же слово может выражать состояние больного, пришедшего в себя после потери сознания. Также слово применимо, как заострение внимания на чем-либо. В тексте слово идет в виде просьбы "ангартхын", что означает "да приведёшь его в себя".
Здесь приведем отрывок из народного фольклора для детей:
"Ангарылды топракъ узун джукъусундан,
Джылыу алды хауа джазгъы урхусундан,
Баш къусханды джанкъоз, ёсюм башлагъанды,
Къыш - къыямут энди кючюн ташлагъанды..."


Подстрочный перевод


Проснулась почва от длинной спячки,
Воздух прогрелся от дуновения весны,
Подснежник раскрыл головку, начался рост,
Суровая зима уже потеряла силу.
ЧАРХ: молодое поколение понимает это только как колесо, но это слово, может быть, гораздо старше этого изобретения людей. И означает триединство - рух(душа) /джан(энергетическая часть души, приводящая в движение материю тела) / тёнгек (тело). Таким образом РУХ-ДЖАН-ТЁНГЕК в триединстве составляют понятие ЧАРХ. Жаль, что это замечательное слово сегодня употребляется только в значении колеса. Приведем пример из фольклора, из кратких народных сказаний:


"Чарх тирелмейди къартлыкъ джалкъасын къайырса,
Къартайгъан ёмюр джашлыкъны нюрюн сыйырса".


Подстрочный перевод


"Тело и душа уже не сопротивляются, когда старость набирает силу
И длинная жизнь срывает (с нас) сияние молодости".

ТОТУР: это слово, означающее "невидимая движущая сила, энергия". Им называли и мужчин. Это имя жило в Гуннском-Карачае вплоть до 40 годов прошлого века. В настоящее время оно уже не встречается. Но, как памятник этому прекрасному мифологическому образу, сегодня, в Гуннском-Карачае, существует дворянская фамилия Тотуркул, записанный в советские времена, как Тоторкул, что в буквальном переводе означает "слуга энергии". Поскольку значение слова было утеряно, вряд ли даже сами Тотуркуловы могут понять, каким памятником фольклора хуннов является их фамилия, а что касается новых поколений, рожденных уже после социалистической революции, где самозабвение народов и смешение культур была политикой государства, объявившего хуннские осколки "новорожденными" народами, то им это слово уже ни о чем не говорит. Но в исторических песнях оно сохраняется, как мужское имя и как фамилия, хотя значения, кроме старожилов, уже никто не понимает. Приведем пример из исторической песни начала 15 в.н.э., где рассказывается о нападении кызылбеков (абазины) и маздыков (черкесы-адыги-кабардинцы) , на табуны гуннов-карачаевцев.


"...Хэй, уланла, къарааякъла чабхандыла, хой да ачкёз -джыйымдыкъ,
Кесаматны тутмагъанды дейди, тёбенги кёсе, къыйыкъ-къымдырыкъ,
Боз джылкъыны тюзле таба сюргендиле, да джолла десенъ а- тул-тубан,
Хайда марджа, ёрге турсун, да къама кезлик такгъан а эр, улан!
Ой да Тотур улу алагъа болсун башчылыкъ этер, джол тутар..."


Подстрочный перевод


Эй, мужчины, черноногие напали, ой да ненасытное сборище,
Договор не сдержал, равнинный безбородо- косой, воровитый,
Да табуны погнали вниз, ой да дороги пыль-туман,
Пусть поднимается каждый мужчина, кто носит саблю и кинжал!
Пусть Тотуров сын будет тем, кто будет главой и проводником..."


УРХУ: резкое дуновение, направленная энергия.
БУРХУ: чуток, чуть-чуть.
ЧАРХХА ТАРТХЫН: покрой тело и душу.
НАРАТ БАЛАС: древние гунны тело умершего клали на благоуханный еловый настил. Его называли "нарат балас".
КЕШЕНЕ (наземная могила): древние гунны-карачаевцы и балкарцы хоронили умерших в наземных, каменных могилах, которые назывались "кешене". На территории Гуннского Карачая и Балкарии эти уникальные памятники старины существуют и поныне.
УЛЛУ: слово имеет два значения-"большой" и "великий". К Тенгри, к видным людям народа обращались "сен уллу". Оно, в отличие от "господина", не ставит обращающегося ниже того, кому адресовано обращение. Хотелось бы, чтобы оно вернулось в речь, так как вбирает в себя уникальную этическую суть взаимоотношений гуннов, когда обращением "ты" подчеркивается особенность и достоинства одной личности, а "вы"- является показателем группового достоинства, без подчеркивания кого-либо одного.


ДжулдузлаСреди тенгриянских молитв и религиозных сказаний, имеется и детская стихотворная сказка, освещающая появление звезд. Каждая семья эту сказку пересказывает по-своему, а потому бывают структурные потери или обретения. Здесь читателю представлен текст, наиболее напоминающий древне-гуннский стиль сказочных сказаний.

Джулдузла

Эртде-эртде бек эртде,
Давным давно, очень давно
Тейри башында болгъан тогъуз кёкде
В девятипластном небе, где наверху Тейри
Бир тубан къыбба болгъанды,
Была одна туманная смотка
Уча-джюзе кеси аллына тургъанды,
Летая-проплывая жила сама себе,
Ачыуланса тогъуз кёкню ийириб суургъанды,
Когда злилась она девять небес баламутила,
Киндигинден урчукъ кибик бурулгъанды,
Начиная с пупка она вращалась веретеном,
Ючден тогъуз бола да джайылыб тургъанды,
С трех превращаясь в девять расширялась и пребывала,
Гитче тубан къыббаланы ичине джутханды
Заглатывала в себя маленькие туманы
Сора башына сый тартыб
И однажды, возгордившись
Мазаллы бир ана тубан болгъанды.
Стала громадным мать-туманом.

Азмы болду? Кёбмю болду?
Долго ли было? Коротко ли было?..
Ана-тубан уллу болду,
Мать -туман стала большой,
Къыйырындан бучхакъ-бучхакъ тубанланы атар болду,
С краев стала отбрасывать куски туманов,
Бучхакъла да къыбба-къыбба кеси джолун тутар болду.
А туманы стали вынуждены держать свой путь.

Гитчеге уа оноу керек-
А малому нужен совет-
Тогъай турду тубан бёлек:
Стали в круг туманны:
Къагъышдыла, тартышдыла,
Побились, поспорили,
Чарыш-чарыш чабышдыла,
Наперегонки побегали,
Уллулагъа джабышдыла-
Приставали к большим-
Ыхдырылыб къабышдыла,
Но оттолкнутые обиженно умолкали,
Тюшюн-тюшюн къайтышдыла,
И в раздумье возвращались обратно,
Солуу-солуу айтышдыла,
В одышке порассказали,
Ёшюн-ёшюн урушдула,
Грудь в грудь побились,
Айта-айта сорушдула.
Говоря, говоря поостыли.
Джангыз-джангыз асылгъан да,
И тот, кто в одиночестве висел,
Къаум болуб тагъылгъын да,
И те, кто в группе был,
Къачыб кетген, къайтыб келген,
И тот, кто убегал,
Кёлю къалгъан, ажым этген...
И тот, кто был обижен и тот кто каялся...
Алай эте барысы да бирлеш болду,
В конце-концов все объединились,
Тейриге джол тутулсун-деб кенгеш болду.
К Тенгри путь держать договорились.

Азмы кетди? Кёбмю кетди?..
Много ли шли? Мало ли шли?..
Тубан бёлек кёк башына джетди,
Туманы до верха неба дошли.
Джетди эсе не этди?
Дошли и что сделали?
Хатхусуна ёртен таякъ урду
На грудь их пал огненный луч
Тубан бёлек да сеирсиниб турду,
И туманная группа удивившись остановилась,
Баурундан джанар болуб симсиреди,
Внутри горя она застыла,
Тёнгегинден тебрен-тебрен титиреди,
Всем "телом" забилась трясением,
Шынкъарт джанар, ичи бурур, турур болду,
Горя пламенем, крутясь нутром, так находилась,
Тёрт джанындан от таягъы урур болду.
А со всех сторон пылающие лучи по ней били.
От таякъла сыза-сыза тубанладан сыз этди,
Огненные лучи, прочерчивая и прочерчивая из туманов сделали линию,
Тёнгегине ёртен салыб джанар-джанар ыз этди,
В тело их поселивши огонь, превратили их в горящий след,
Ура-ура тебледи да къаран тартхан кёр этди,
Били-били и превратили их в пустоту,
Бура-бура бурдурду да бургъу джеллей бур этди.
Крутя, крутя превратили в неистовую смерч.

Кёбмю болду? Азмы болду?
Долго ли было? Коротко ли было?..
Тёгерек джарыкъдан толду,
Все вокруг вдруг осветилось,
Тейри тотуру тубан бёлекни ургъуч-урду,
Группу туманов ударила собой энергия Тенгри,
Ургъан-ургъаны да джулдуз турду.
И каждый битый им стал звездой.

Турду да не этди?
Стал и что сделал?
Тейри ийген джерге кетди.
Пошел туда, куда направил Тенгри.
Алай бла Уллу Тейри кёзбайлангыны айыкъ этди.
И таким образом, Тенгри великий, темноту прорезал светом.


Эти старинные тексты имеют присущие гуннской фольклорной культуре эластичность, когда одни и те же слова передают различный смысл, в зависимости их соседства с другими словами. Так, выше было сказано по поводу слова "уллу" (большой), который может употребляться в понятии "великий", "уважаемый", "единственно-достойный". И в ныне приведенном тексте встречаются подобные словосочетания, когда слово выходит за пределы своего понятия и растягивается в своем значении. А потому перевод подобных текстов всегда затруднён. Но несмотря даже на тот несовершенный, подстрочный перевод, отчетливо видно, что основу мифологии нартов гунно-карачаевцев составляет тема "вечности Тенгри и бесконечности его Просторов", а также его "меняющая структуру огненная энергия".


Таким образом проявляется удивительная особенность этого фольклорного памятника, которая ее и отличает от всех других, известных мифологий, в которых мысль начинает "расти" от земли к небу. В нартской мифологии все наоборот: мысль направлена с неба к земле. Начинаясь от Тенгри она спускается вниз ко вселенной, бесконечности, к "туманам", звездам, к Земле, а лишь потом ко всему живому сущему.


Если взять для сравнения самую признанную в мире греческую мифологию, видно, что боги наделены человеческими лицами, качествами и страстями, где они, как и люди, любят, ненавидят, завидуют, сражаются, побеждают или терпят поражение, что является признаком того, что рост и расширение мысли человека находится еще в пределах Земли и околоземного пространства, доказывая "молодость" данного фольклорного памятника. А нартская мифология поражает удивительной смелостью мысли и широтой горизонтов, обработкой таких непонятных явлений, как энергетический-Тенгри, вселенная, вечность и пространство, где боги и божества действуют совершенно не по человечекой схеме действий.
Например, Тенгри, любя поражает огненным лучом и превращает туманы в звезд или мать-туман откидывает от себя крайние клочки тумана, принуждая их к автономному существованию, давая безжалостный урок бытия, как борьбы за существование, таким образом ускоряя их действия, по нахождению выхода из ситуации и определению своего места во вселенной и.т.п.

И все это наталкивает на мысль о "старости" нартской мифологии, характеризующей древность культуры народа-создателя, уже перешагнувшего за пределы видимого пространства и направившего мысль в сферу невидимой и видимой сущности таинств вселенной.
Это интересное явление до сих пор не изучено учеными и нартская мифология продолжает оставаться в тени, хотя ее изучение могло бы пролить свет на многие, остающиеся в тени стороны истории и характера королей пустыни Гоби, отважных воинов-хуннов (гунны), так как, имеющиеся в китайской исторической хронологии хуннские прозвища и эпитеты, как "небесные всадники", "летающие всадники", "небесные гордецы", подтверждают неординарность этого народа, который был лидером в военном и животноводческом искусстве, обработке железа, кожи, шерсти, дерева, кости, камня и считался доменантным авторитетом во внутренней Азии, с которым вынужденно считался и Китай (Чин), то безуспешно воюя с ним, то входя в мирные договоры "дружбы и родства".

Но самое главное достижение хуннов было в культуре. Они, первыми во внутренней Азии, отошли от язычества и сумели создать духовный образ созидательной энергии единого для вселенной, Тенгри, что не может не считаться прорывом в мысли и мироощущении доисторического человека.

Эта продвинутость в культуре, несвойственная еще окружающим хуннов китайцам, дунху, ухуань, хорам, юйеджи, усуням, кангюйцам, тоба и др. древним народам, их обособляла, проявляясь в сдержанности материально-потребительских страстей и в неуемности желаний в обретении высоких духовно-нравственных ценностей. Отсюда, запечатленное в источниках это хуннское желание, создать справедливый мир по своему видению, к которому шли через завоевание новых пространств и взятие под свое крыло другие народы. Древние записи исторической хронологии Китая неоднократно сообщают о том, что они были непохожи ни на кого из окружающих народов, что, кстати и подтвердила антропологическая наука, определив хунский тип человека, как "палеосибирский" тип.


Первенство и лидерство во всем уже предполагает наличие у народа сильной внутренней веры, которая не внушая страха направляла бы его, не делая его приверженцем временных материальных благ, ориентировала бы на духовное-вечное. И вся история хуннов-отражение тенгриянского мировосприятия, где что несправедливо, воспринималось как аморальное и подлежало искоренению, поскольку в тенгриянстве верующий должен любить и защищать окружающих от любого вредоносного влияния, так как все сущее воспринимается как единое целое, как воплощенная в зримые формы энергетическая "цепь" Тенгри. И хуннский харатер формировался по этому духовному закону: они не строили дворцов и городов, жили в домах на колесах, постоянно были мобильны и готовы к любому передвижению, романтическое состояние души их толкало на новые мироощущения, ценили ум, личные и родовые качества, благородство, творческое начало в человеке, эстетику духовную и физическую, этические каноны народа, военной статус и воинскую честь (ист. хрон. Китая), но не придавали значения материальному изобилию и хотя имели письменность, о чем свидетельствуют известные в мировой истории "орхонские записи", не писали, как китайцы своей истории, они и здесь оказались неординарды, переложив свое устное народное творчество в так называемые "песни"-эпосы, сказания, повествования, исторические песни, плачи, развлечения и.т.п. и вместе с оригинальными мелодиями, уже передавали новым поколениям, благодаря чему древние "песни" дошли и до нынешних поколений.


Текст "Звезды" дает простор для таких разветвлений мысли:


1.Оторванность от Земли, приближенность ко вселенной и ее катаклизмам. 2.Понятие единого, энергетического бога. 3.Единство сущего во вселенной. 4.Создающая, перевоплощающая энергия Тенгри. 5.Туман и его совершенствующаяся энергетическая экспрессия, воля воля и решение в самом создании, а энергия от Тенгри и.т.д.


Здесь, как видно, мысль идет не только в ширь, но и вглубь, ломая границы традиционного мышления народов-современников. И в этом присутствует столько свободы мысли, очищенной от страхов перед культами, столько храбрости в желании познать непознанное, столько уверенности в наличии невидимого пространства, за которым стоит Тенгри-энергия, с которым срощен человек, что эти мысли, даже сегодня кажутся очень смелыми. А ведь эта мифология относится к древнейшим временам д.н.э.


Теперь проинтерпретируем первую мысль, навеянную последним текстом.

Оторванность от Земли, приближенность ко вселенной.


Для того чтобы суметь так нивелировать материальное перед духовно-нравственным началом, нужна была абсолютная вера в тенгриянскую идею человека, как воплощению чувственного и материального, при котором второе уступает первому по значимости. Человек воспринимался хуннами-тенгриянами, как совмещение энергии чувств и тяжелой материи тела, которое, через свои органы и помогало фиксировать ощущения человека и перевод их в энергию чувств, что "читалось" Тенгри и распространялось. Таким образом, каждое ощущение и мысль в тенгриянстве-это большая ответственность, поскольку является мгновенной связью с создателем, со всей вселенной, так как все сущее-единая цепь воплощенной энергии творца, что и накладывает особую значимость качеству мысли и чувств, как единицы, так и всех верующих тенгриян. Отсюда и обращенность во вселенную и вторичное восприятие Земли, как неразрывной части великого непознанного мира.


Для того, чтобы в те незапамятные времена могла родиться такая, опередившая свое время вера, должны были присуствовать причины, которые толкнули народ на это.


*Первая из них, если смотреть на историю хуннов - жизнь в тяжелейших условиях пустыни Гоби.

*Вторая причина-древний возраст народа.

*Третья-пережитость всех тяжелых перипетий судьбы.

И эти все причины, если смотреть по мировой истории, присутствовали у хуннского народа.
Начиная от аборигенов Китая (назван "Чин" в 5 веке д.н.э. от имени династии "Тсин", до этого государство "рыжих" аборигенов (Китай) звалась "Серика"), отцов хуннов- Жунов и Ди, изгнанных с родных мест, с северного Китая "черноголовыми", после 4 тысячной междоусобной борьбы за первенство и поражения (ист. Гумилев "Хунну") (война "рыжеголовых"(Жуны, Ди) "черноголовых" (Китайцы)), была тяжелейшая борьба за выживание, в условиях пустыни, где частично распавшийся, но основным костяком сумевший закрепиться и адаптироваться изгнанный народ, построил свое второе государство, под названием "Шасай", которого китайцы прозвали "Шасай, песочная страна, родина Динлинов". Борьба со свирепой природой пустыни и желание самоутверждения, наверное, были движителями поиска новых горизонтов в духовной сфере человека и отход этого народа от идолопоклонства, как духовной опоры, не гарантирующей справедливость.
Жизнь в пустыне Гоби, по архивным записям китайских историков и поэтов д.н.э., страшна. Как описывается, там "мухи, как слоны" и нет "воды" даже умирающему. Истории до сих пор неизвестно, как этот гордый, европеидный народ, мог не только приспособиться к условиям жизни в пустыне, но и стал "королем степей", "срединным государством", " ваном (король по-китайски) Ху" (ист.- китайская "Книга Песен").
И конечно же всё это, способствовало новому мировоззрению и возраст хуннов, отцы которых Жуны и Ди, по доказательству археологической науки и мировой истории, (северный Китай, Сары Су, Тогъуз су) являются создателями охотничье-рыболовной культуры "Неолит", являющейся культурным достоянием всего человечества. "Возраст" культуры "Неолит" (3-2тыс.д.н.э.) говорит о высоком культурном уровне народа-создателя. А значит эволюционный "возраст" общности, создавшей эту культуру, гораздо старше, так как, чтобы создать то, что было обнаружено в "Неолите", этот народ должен был иметь "возраст" в несколько тысячелетий компактного проживания общности и обретения всех составляющих обособленного народа, с антропологической и культурной точки зрения. Ведь духовная и материальная культура народа, как круги на разрезе дерева, указывают на возраст и на особенности его цивилизационного роста. Как человек проживает ступени отрочества, детства, подросткового периода, юношества, молодости и старости, так и народы проживают свои эволюционные ступени. Если жизнь единицы отсчитывается в понятии физическом и количеством лет, то жизненные ступени народа отсчитываются по уровню материальной и духовной культуры и насчитывают не годы, а тысячелетия, так как, чтобы создать духовную культуру, нужно громадное историческое время. Таким образом, народы жаждущие материального в ущерб духовному, предстают "молодымы, еще не отстоявшимися и нетёртыми в жерновах длительной эволюции, в виде единой общности. Продвинутость веры иных древних этносов может быть объяснимо именно этим. Сегодня на Земле есть множество подобных "старых" народов, они могут быть малочисленны, могут быть уязвимы перед лицом развитых стран, в смысле НТР, но в их руках находятся подлинные шедевры духовной культуры, которые могут дать новое направление нынешним ориентирам человека, обозначенного, как безудержное и всенарастающее потребление, что, в принципе- порочно и в апогее-трагично.

У гунно-карачаевцев есть поговорка "къой барады къая юсюн, сырт юсюн, да къырылыб барабыз намыс ючюн, бет ючюн" (идут стада по скалам и равнинам, но продолжаем погибать от отсуствия духовности и совести), что, как раз, говорит о беде отсуствия духовности, при полном материальном благополучии. Именно такое духовное богатство имеется в руках осколков древнейших народов, чего нет у народов, чванливо считающих себя доменантными, хотя их история просматривается в ближайшем прошлом. Быстро нарастить техническую мощь и заявить о лидерстве в мире, за короткое время - возможно, но нажить духовную культуру за такое же время -невозможно, потому что духовные ценности зиждятся на перипетиях длительного эволюционного процесса единой, взаимосвязанной человеческой общности. Таковыми были тенгрияне-хунны. А потому российские ученые возраст отцов хуннов Жунов и Ди, относят к 10 тыс. д.н.э. Историк Гумилев - к 7 тыс. д.н.э., а тюркские ученые к 30 тыс. д.н.э., базируясь на сведениях, сохраненных в эпосе "Нарты", где герои сражаются с чудовищами, кости которых и сегодня извлекаются археологами в тех местах внутренней Азии, где компактно жили предки хуннов.


Таким образом, зарождению тенгриянства и идее единого творца способствовали вышеназванные причины, а именно: борьба за выживание, древний возраст и продвиность в эволюции, а также желание выстоять и отстоять себя, перед лицом изгнавших их с родины, "черноголовых" китайцев.


Теперь дадим краткий словарь древних слов из вышеприведенного текста "Звезды".


КЪЫББА: клубок, смотка ниток или чего-либо.
СУУРГЪАНДЫ: имеет два значения-продевать и просеивать на ветру зерно. В тексте, по правилу упомянутой "эластичности" тюркско-гуннского языка, слово означает значение "баламутила".
КЁБМЮ БОЛДУ? АЗМЫ БОЛДУ?: Много ли было? Мало ли было? Указывает на бессчетную длительность времени.
БУЧХАКЪ-БУЧХАКЪ: обрезки кожи по краям, во время обработки, называются "бучхакъ". Здесь мелкие туманы, отторгнутые от края ана-тумана, называются этим словом.
ЧАРЫШ-ЧАРЫШ: "чарыш чабыу" означает "бег наперегонки" и соревнование в беге. Двойное слово в древнем языке применялось для усиления воздействия изложения. Применяется это и сегодня. Например: "къычырыкъ-къычырыкъ этиб бара эди, джылай-джылай олтура эди, тарта-тарта бара эди, айта-айта кел и.т.д. Сегодня слово "чарыш" утрачено, вместо него применяется слово "чарс", что в переводе означает "гаревый туман", "песочный туман". Приведем пример из пьесы "Бийнегер" С.И.Семеновой.


Плач матери Бийнегера:


"Ат чарышда алгъа барыучу балам, бал айакъны сый бла алыучу балам, бёгекликде юлгю болуучу балам, инджилгенге кёлюнг толуучу балам, да Бийнегерим чыгъылмаз джерге чыкъгъанды, юч аякълы ол худжу марал анга къарамын атханды, емчегинден тартдырмгъанлай аны алай армау этгенди, сонгра тюрлениб Апсатыгъа учуб кетгенди"...


Подстрочный перевод:


"На скачках всегда бывающий победителем, медовую чашу (приз) с уважением получающий, в храбрости не знающий меры, к страдальцам носящий сострадание в душе, мой Бийнегер поднялся туда, куда не должно подниматься, проклятая, треногая лань кинула на него свой взгляд, не дав ему потянуть за сосок, взбаламутив голову и сковала, а потом улетела к Апсаты"...


СОЛУУ-СОЛУУ АЙТЫШДЫЛА: говорили взахлёб, перебивая друг друга. "Айтышма" понимается, как разговор, с перебиванием друг друга, спор.
СОРУШДУЛА: немного успокоились, притихли.
АЖЫМ этерге: о чем-то переживать, пожалеть о чем-то.
ХАТХУ: грудь. "Хатху" применяется при описании мужской груди. При описании женской груди применяется слово "Ёшюн". А слово " Кёкюрек" может применяться, как в описании мужчины, так и женщины.
ТЕБРЕН-ТЕБРЕН: означает сильное трясение. Например: "джер тебренди"(было землетрясение).
ТЁНГЕК: тело, второе значение-крупный брусок дерева, на котором, в старину кололи дрова.


Примеры:
"Джурт бла халкъым-джан бла тёнгек"...(родина и народ-душа и тело), (И.Семенов. Избранные произведения), "тёнгек арбазда тура эди"( на дворе стоял деревянный брусок).


К счастью, эти тексты, благодаря усердию предыдущих поколений дошли до нас. А ведь бывают и менее удачливые народы, предки которых растеряли и не смогли передать потомкам сведения о самом себе. В этом случае наступает, как говорят, "смерть народа", потому что без культуры и без истории, общность рассеивается, так как не остается ничего, что бы связывало личность и народ. Такое явление было и у хуннов, в годы правления шанюя Туумана ( 3в.д.н.э.), который был сторонником китайского влияния в культуре, но его сын Моде (3-2вв.д.н.э.) сумел справиться с угрозой исчезновения самыбытности хуннского народа. Каждый опытный глава государства и в наши дни использует точно такой же прием, когда надо объединить страну и народ. Моде это сделал мастерски: за исключением аристократических родов Куян, Лана, Сюйбу и Сьялин и войско, он сравнял в правах всех (беглецов, землепашцев-китайцев, наемных рабочих, пришлых торговцев и пр.) и внутри государства он объявил приоритетом всякого рода творчество, (новшество, изобретения, прогрессивные мысли, полезные предложения от самых низов), а во внешней сфере объявил врагом юечжи (европеидный народ, в 5 в.д.н.э. жил в Джугарии, некоторые исторические источники предполагают, что они были предками "арийцев"), которые были замечены в глумлении над могилами хуннов и после победоносной войны с названным врагом, народ Хунну был уже спаян чувством национального единства, с ревностным отношением к своему самобытному духовному облику. Кто знает, дошла бы до нас эта удивительная мифология, не будь так скор в реакции наш далекий предок, так что потомкам остается пожелать мир его душе.
Как правило, мифологическая мысль возникает и развивается вместе с народом. Сказать, что такая-то мифология была составлена в таком отрезке времени невозможно, потому что каждое поколение вкладывало в нее свое, она обрастала новой формой и содержанием. В нартской мифологии это подтверждает наличие древних персонажей, как Карткуртха, Атайтмаз, Алмасты, Чачлы, Сарыубек, Джелимауз, Су Ёре, Агъач киши. Они указывают на языческие времена. Но народ их не отбросил, а внес в тенгриянскую мифологию на второстепенных ролях. Такое бережное отношение к своему творческому наследию, не может не вызвать уважения. Они здесь не инородны, а органично вплетены в сюжеты тенгриянской мифологии, хотя порой и иронизируются.


Наличие названных персонажей дает нам картину дотенгриянского времени и представление об идолах древних хуннов. Наличие невидимых существ (Чачлы, Атайтмаз, Алмасты, Джазыу, Су Ёре, Къадар) указывает на времена матриархата, когда образ женщины преобладал в идолах. А Карткуртха-уже символизирует ползучий переход к патриархату, потому что образ старухи, которая вещает о тайнах бытия, преподносится уже, как архаизм, а сказания ее, как сказка и к вере она уже не имеет никакого отношения. (до нас дошли сказки Карткуртха. В гуннском-Карачае и Балкарии их пересказывают детям в каждой семье).ЕДИНОБОЖИЕ


Идея единого бога, сама по себе прогрессивная идея, показывающая, что язычество оставлено позади. Многие народы пришли к единобожию, что символизирует новую ступень эволюции. Что касается хуннов, если судить по скудным упоминаниям в древней хронологии Китая, Тенгри у них уже появился в 4-3вв.д.н.э. В исторических источниках Китая есть описание местечка Лунчен, где шанюй Тууман, бывший во главе Хунну в 3 в.д.н.э., ходил со знатью на молебень. Таким образом можно сказать, что в 4- 3 вв. д.н.э. хунны уже верили в единого энергетического бога Тотур-Тенгри.


Теологи, почему-то, до сих пор не обратились к детальному изучению тенгриянства, ограничиваясь общими, не раскрывающими истинную суть краткими объяснениями, путая его с шаманизмом, который существовал в древние, языческие времена. А ведь в этой религии много удивительного, способствующего раскрепощению человека, ориентирующего его на благо и ведущего к пониманию себя и окружающих сущностей, как важных звеньев в цепи мироздания.


Эта вера проповедует равенство и единство всего, что в мироздании, их неразрывную связь и взаимозависимость. Также здесь есть и ссылки на невидимый мир, который существует рядом с видимым человеком миром. В нартской мифологии человек не принижен и не вознесен, не раб и не господин, он ровня всему и насколько он нуждается в других созданиях, настолько и они нуждаются в нем. Но, поскольку Творец обособил положение человека, которому предназначено излучать энергию чувств к Тенгри, то на него возлагается и большая нравственная ответственность за окружающих сущностей, прочувствование сути которых и дает человеку переживания, которые превратившись в энергию чувств, становятся общим чувственным достоянием для всех созданий. Триединство Рух-Джан-Тёнгек (Чарх)-( Душа духовная-душа энергетическая -тело) дано только человеку и у него есть обязанность совершенствовать и защищать всё многоликие сотворённого, знать всё, превратить свои знания в чувства и излучать их к творцу, потому что только "излученное" человеком чувство дает создателю различие нужного и ненужного, поскольку творец-энергия не имеет материального тела и не может обладать органами осязания. Только "энергия чувств" дает творцу определение, чему быть, а что стереть из цепи сотворенных. И Человек определен Творцом для прочувствования и излучения ощущений от всего сотворенного во вселенной. Он-чувственный мост между Тенгри и всем сущим, так как тенгриянская душа и материальное тело соединены воедино именно в нём. Пока человек будет излучать "энергию зла", творец будет продолжать наделять энергией зарождения то, что соотвествует этому чувству, а когда человек станет излучать только "энергию добра", польется тенгриянская энергия на создание того, что соотвествует этому. По тенгриянскому мироощущению, только так может воцариться равновесие во взаимососедстве всех сотворенных.


Тенгри создающая, вечная энергия, пронизанная любовью ко всем своим созданиям без различий, жертвующий своей энергией ради их рождения и бытия, который, когда-нибудь истратит всю свою энергию на созданных, передав им свою созидательную энергию, чтобы уже созданные взяли эстафету дальнейшего создания и совершенствования вселенной. Тенгри оценочными чувствами не обладает, у него нет критерия плохого-хорошего, добра-зла, нужности или ненужности того или иного создания для данного простанства или среды. Он беспристрастно люит постоянно создает создания, а их взаимные чувственные перипетии прочувствовать ему недоступно, так как творец-энергия и не имеет материального тела. Потому и понадобился творцу человек, который был бы из той же материи, что и все сотворенные и имел бы еще и его тенгриянскую душу. Человек, познает окружающий мир благодаря своему материальному телу всеми органами чувств, превращает эти познания в чувства, которые "излучаются" к Тенгри, в момент прочувствования и творец, исходя из этого, корректирует свою созидательную энергию.


Как правило, мифология стоит у истоков философской мысли. Философия это многопластовое мышление вглубь и в ширь, это уже признак выхода человека из своей материальной "колыбели", на поиск своего духовного "я". Хотя нет письменных источников, свидетельствующих о существовании, у хуннов, развитой философии, как в Китае, но о том, что эти два народа, в рамках договоров о "дружбе и родстве" общались тесно, историрческих сведений множество. Например, дань Китая (Чин) Хунну, предусматривала и передачу одной из китайских принцесс, которая приходила в хуннское государство со своей свитой и становилась женой хуннского вельможи; хунны получали образование в Китае, именитые хунны отправлялись в Китай, в рамках договора "мира и родства", как гаранты мира между государствами; имелось множество перебежщиков из Китая в Хунну и др., что свидетельствует о тесной взаимосвязи этих государств. В Китае, в то время, была развита астрология, философия, нащупывались зачатки астрономии, бурно развивались торговля, шелкопроизводство, росло искусство земледелия и многое другое. А как известно, вместе с людьми приходит и знание, и опыт. Эти два государства, на протяжении всей истории, хоть были и противниками, но всегда были связаны между собой, чередуя свою жизнь то договорами мира, то жестокими войнами. Таким образом, они тесно общались. К тому же, от принцесс, отданных вместе с данью Хунну, рождались новые поколения полукровок, которые тоже не были чужды китайской культуре. Так что, традиции философской мысли, поэзии, музицирования, творческих ремесел, своеобразно, основываясь на хуннском видении красоты, эстетики и этики, бурно развивались и в Хунну. Примером может служить и то, что хуннские щанюи держали при себе астролога, который предсказывал "напутствие" звезд, были соревнования словесности, (традиции которых дошли и до наших дней), когда народные мастера слова и поэзии, экспромтом, в стихотворной форме, разрабатывали тему, заданную традиционной маской-руководителем праздненства, мгновенно отвечая сопернику стихом. При этом, как и сегодня, умение мыслить масштабно, многомерно, неординарно и обращение к теме вечности и пространства вселенной, ценилось высоко. Сегодня их в Гуннском-Карачае, Балкарии, Кумыкии, Аварии их называют "ашыгами" (бард, человек поющий свою песню) и они продолжают эту славную традицию отцов.


Смотря на удивительное по философской глубине устное народное творчество гунно-карачаевцев, невозможно не думать о том, что их предки хунны, оставившие такие оригинальные произведения, как Мифология, Джулдузлама(астрология), Нартский эпос, поэму "Бийнегер", множество песен-сказаний, песен-легенд, плачей-реквием, Ийнаров, Нартских сказок, Нартских пословиц и поговорок , исторических песен, тексты площадных острословов-Масок, были авангардны для своего времени. Эти произведения поражают и сегодняшнего читателя многомерностью и глубинностью абстрактного мышления. Неудивительно, что народы-современники хуннов не могли понять, о чем свидететельствуют китайские исторические источники, потому что они отличались от современников, для которых авторитет материальных благ был еще высок. Хунны шокировали их полным пренебрежением к материальному, к смерти, к страху, отдав себя поиску духовного смысла жизни и пытаясь мысленно ориентироваться в неведомых пространствах непознанной вселенной, созданием образа единого бога, энергетического Тотур-Тенгри.

Прочитав вышеприведенные произведения было бы противоестественно утверждать, что у хуннов не была развита философская мысль. Обратное доказывает и рассматриваемая мифология. Просто хунны не писали ничего, они всё хранили в так называемом "билгилик" ("устная копилка знаний") и передавали поколениям в виде песен и музыкальных сказаний.


Сохранилась поговорка (нарт сёз):
"Анг билгилик-азмаз,
Аны джау къол къазмаз"


Подстрочный перевод


"Кладовая знаний, которая в памяти, не оскудеет,
Не переворошит её вражеская рука"


Этой поговоркой народ закодировал для будущих поколений свою позицию на "ненаписанную историю" кочевого, животноводческого народа, который постоянно находился в состоянии войны то с одними, то с другими народами внутренней Азии, вынужденный постоянно перемещаться в случае необходимости. А потому систему "копилки знаний" нельзя не считать гениальной, так как она позволяла оберегать духовное богатство народа от врагов, носить всегда при себе, не обременяясь грузом и не боясь за её сохранность. К повествованиям сочинялись и оригинальные мелодии, которые исполнялись в местах сбора и гуляний народа во все времена, что способствовало укоренению истории и фольклорной культуры хуннов в памяти новых поколений.


Взаимосвязанная, взаимозависимая вселенная.


Как уже подчеркивалось, идея единого бога рождается у общности тогда, когда возраст народа достигает такой степени зрелости, что видимые рамки пространства становятся для него малы и он начинает поиски ориентиров в непознанном пространстве и времени. Создание образа бога, в виде энергии, божеств, как невидимых присуствующих при человеке и тоже энергетических, их абсолютная непохожесть на человека и всех других существ, мысль об единении всего сущего "дуновениями" энергии Тенгри, их взаимосвязь и взаимозависимость, их неразъемная "нанизанность" в цепь творений творца, выводит мысль на многообразное, многоликое, многосутевое, многопластовое миросотворение. И эта мысль делает значимым все сущее настолько, насколько значим сам человек. А если так, то здесь рождается совершенно иной духовный ориентир, как оберегание сущего, как самого себя. Видимо, запечатленная в исторических источниках покровительственный, нетерпимый к несправедливости вспыльчивый характер хуннов, под воздействием такого миропонимания и родился. Читая историческую хронологию Китая и вычитывая скудные сведения о хуннах, написанные их вечными соперниками, наталкиваешься на сообщения, которые подчеркивают этот характер хуннов (например: защита простых китайцев, разоренных в результате запрета пограничной торговли (1 в. д.н.э.), прием беженцев, которым грозила смертная казнь в Китае и невыдача их, даже ценой военного столкновения (во всю историю Хунну, с 1200 года д.н.э. до отхода хуннов во внешнюю Азию, под давлением сяньби (Таншихай) и.т.п.). Вот это понятие справедливости, покровительственного отношения к другим народам, желание искоренить зло, желание охватить собой мир и установить справедливое сожительство всего, что есть на Земле, всегда присуствовало во всей истории хуннов, хотя западные историки, удивительным образом до сих пор путающие монголов (дунху-ухуань-сяньби-хор, "монгол"-собирательное имя всех этих продственных внутренне-азиатских народов и этноним этот относится к 1 веку н.э.) с хуннами, продолжают навевать страхи их именем. А ведь отцы монголов, сяньби, во главе с четырнадцатилетним Таншихаем, были тем степным народом, которые в жестоких схватках, взяв в плен бессчетное количество кибиток с хуннскими женщинами и детьми, жестоко истребили мужскую половину народа, подстрекаемые Китаем и вытеснили их из внутренней во внешнюю (среднюю) Азию (начало 1 в.н.э.). Сегодняшняя схожесть традиций, языка, материальной и духовной культуры монголов с хуннскими народами, исходит от влияния более совершенной культуры пленных хуннов на культуру монгольского народа, который, после разгрома хуннов, стал полновластным хозяином всех обширных пространств "срединного государства" Хунну и культурного наследия изгнанного народа. А потому нашим ученым, вначале надо бы отличить эти два народа, хотя бы антропологически, чтобы не путать монголов (азиатский антропологический тип) и рыжих хуннов (европеидный антропологический тип. "Палеисибирский" тип). Хунны это тот народ, который считал позором оставить раненого врага на поле боя или применить пытку к пленному, завоеванные народы не громили, оставляли автономно, с условием уплаты годовой дани, при этом защищая их от внешних врагов. Поговорка- "повинившийся враг-друг", говорит об их великодушном, всепрощающем, жертвенном и покровительственном характере. И этот характер не мог формироваться без прочной веры в единого бога, энергией которого связана вся вселенная и сущее в ней.
ТЕЙРИ - ЁГЮЗ


Осмысление жертвенности, как божественное начало, готовность терпеть мучение ради других существ, проявился в образе божества Тейри-Ёгюз (божество-вол), который по преданию, "держит Землю на своих рогах". Этот образ выступает во многих мифологиях, но в хуннской мифологии он имеет свою особенную подоплеку, потому что ёгюз (вол), который был спутником хуннов во все времена, от открытия Сибири (1300-1200гг. д.н.э.) до их прихода на Дон (Истр), Волгу(Идиль), Днепр, Каспий (Хазар тенгиз), Кубань (Къобан), предкавказье (1-3вв.н.э.), впряженный в их дома на колесах (кибитки), был образцом великотерпения, выносливости и безропотного несения возложенной миссии. По религиозному преданию, Тейри-Ёгюз держит Землю на своих рогах и боится шевельнуться, чтобы не нарушить жизнь тех созданий Тенгри, которые там обитают. Тейри-Ёгюз терпит все неудобства, пренебрегает своим покоем ради покоя и благополучия других существ, от бытия которого зависит и его бытие, так как мир связан воедино единой энергией творца, являясь материальным воплощением в каждом из созданий.
Как видится, хунны надолго опередили свое время и мыслью дотянулись до границ непознаваемого мира, а это, в свою очередь, оказало влияние на понятие духовного начала в человеке, что вывело на первый план, свойственные хуннам, непонятные окружающим народам, морально-нравственные постулаты, где любовь ко всему созданному и вера в вечность жизни и вне тела, становятся фундаментальными, отвергая страдание человека, по поводу конечности жизни и ухода в небытие. В тенгриянстве "уход в небытие" состоится тогда, когда Тенгри прерывает энергетическую связь с человеком, причиной которого является бесчувственность, т.е. отсуствие "энергии чувств".


Таким образом, кто не познает окружающий мир, не ощущает его и не вырабатывает чувств относительно познанного, не бережет целостность цепи созданий, тот считается выпавшим из цепи творений Тенгри. И на пути этого познания самыми главными чувствами являются любовь и жертвенность. Человек, живущий без них, считается вне энергии Тенгри и не может считаться имеющим душу. Его можно признать только обладателем материального тела, без божественной души. И самое интересное в тенгриянстве то, что бедствия, которые наваливаются на бездушного, после откола от творца, донимают не только его самого, а наследственно растягиваются на 36 поколений его потомков. Именно столько времени проходит, пока Тенгри снова не "свяжется" с энергетической сутью оторванного создания в его потомках. Интересно и то, что энергия, как индивидуальный код каждого сотворенного, имеет свою неповторимую суть и во всем сущем наличествует энергия, свойственная только ему.

Конечно же, с таким осмыслением мира и себя в нем, хунны, в морально-нравственном плане, шагнули за черту своего времени. Потому и усердствовали хунны в донесении прогрессивной идеи единого бога Тенгри до многих народов, которые были завоеваны ими, а в последствии стали автономными частями хуннского народа, втечение всего его трагического и славного исторического пути, начавшегося с внутренней Азии и приведшего на Запад, привнося в "бронзу" отсталой Европы, высочайшую культуру "железной эры", тем самым убыстрив её эволюционное движение.


Тенгриянство, как было сказано выше, подняло духовную планку этого народа на новый уровень, когда отвественность за будущее стала доминировать над сегодняшним, отвественность за рядом находящегося стала выше собственного покоя и благополучия. Не могут не вызвать восхищения пословицы и поговорки нартов, где закодированы радость прощения, удовольствие жертвенности, всеочищающая суть любви, заразительная притягательность добродетели и.т.д. Приведем несколько из них: "ийилген баш кесилмез" (опущенную голову не сечь), "санга баш салгъан джаугъа дау джокъ" (врагу, который отдался в твои руки, преследования нет), "ёксюз халкъгъа аманат" (сирота на попечении народа), "телиге-къарау, джарлыгъа-джарау" (сумасшедшему-содержание, бедному-помощь). Конечно же эти пословицы и поговорки тоже возникли под влиянием их удивительной веры, тенгриянства.


Мифология гуннов-карачаевцев внутренне разделена на три группы: персонажи добра и созидания (Тенгри, Тейри и все божества), силы зла и разрушения (Кыргъый къуш, Сарыубек, Джелимауз) "тени" параллельного, невидимого, неосязаемого мира (Алмасты, Атайтмаз, Чачлы, Джазыу, Къадар). Повествование передает их противодействие и столкновения, в результате чего возникают новые взаимоотношения между представителями различных созданий Тенгри. А обретение статуса добра и зла идет через призму фундаментальных постулатов тенгриянства-любви и жертвенности.


Есть в тенгриянстве и одна удивительная деталь- это ликвидация контрдействующей силы и безнравственности не путем силы, а умом, что отчетливо видно и в "Нартском Эпосе", и в "Бийнегере", и в площадных играх Масок, и в исторических песнях. Но есть моменты, когда необходимостью становится икоренение превосходящего человеческие возможности большого зла, тогда роль человека заключается в том, чтобы столкнуть двух представителей зла. Например: в сказании о Джер-Ие, который хотел избавить нартов от насилия Сарыубек(чудовище) и Кыргъый-Къуш(птица-чудовище), внушает юной девушке, приведенной для съедения, необходимость столкнуть эти два существа. Девушка блестяще подводит Сарыубека к тому, что Кыргъый-Къуш ему не друг, а тот, разъяренный стаскивает с неба хищную птицу и они умершвляют друг друга, таким образом избавив людей от своей тирании.


Подводя итог темы "Тейри-Ёгюз", таким образом, можно сказать, что этнический менталитет и вся духовная культура хуннов формировались под воздействием тенгриянских постулатов и имели в основе Любовь и Жертвенность. Примеры этого прослеживаются во многих произведениях мифологии гунно-карачаевцев, а также они отражены в национальном характере народа, как долготерпение, прощение, наказание зла благородством, обостренное чувство совести, знание чести, как духовного лица человека, жертвенность, взаимопомощь, гордость, гостеприимство, храбрость, умение осознанно идти на жертву, во имя сохранности традиций народа и многие другие замечательные качества.ВСЕЛЕННАЯ. ЧЕЛОВЕК. ДЕВЯТИПЛАТНОЕ НЕБО.


В Нартской Мифологии, как уже говорилось, цепь построения мироздания идет не от Земли к Небу, а наоборот, от Неба к Земле. И везде фигурирует число 9 и его частные. Например: "девятипластное Небо" (тогъуз къатлы кёк), "девять пластов мироздания"(тогъуз къатлы алам), "девять пластов недр Земли"(джерни тогъуз къаты), туман, который делится внутри себя и становится "от трех-девять"(ючден тогъуз бола, джайыла тургъанды") и пр. Эта вера отражена также и в материальной народной культуре нартов. Например: пуговица-подвеска, нашивающаяся на "башлыкъ" (башлык) и "кийиз-бёрк (широкопалая шляпа из тонкой шерсти), завязывается путем девятиузелного плетения (тогъуздан чалыу), который хуннские женщины умеют плести и сегодня, а по краям всей национальной одежды нашивалась тесьма, которая вилась из трех нитей (ючден чалыу), с помощью которого создавались рисунки на ткани и коже. И сегодня на традиционной одежде потомков хуннов-"чепген"(мужской удлиненный, нарядный камзол, изготовляемый из токой шерсти, названный "черкесской" по прозвищу, данной кавказским гуннам (булгары, куманы), за боевой клич, при команде рассечения сил врага, "чёрт-кес"(срезай наискось(по диагонали)); "кабдал"(легкий внутренний камзол), "кёлек (рубашка), "ич-чебген"(внутреннее платье), "айбатлык-чебген(выходное платье)", "ёшюнлюк(нагрудник)", "окъа бёрк"(расшитая золотом женская шапка), "кече-бёрк(стариковская ночная шапка)", "айбат-чарыкъ(нарядные кожаные тапочки)", "джамчы (бурка)", "башлыкъ(башлык)", "джеллик(ветровик летний, изготовляемый из тонкой шерсти)", "чилле джаулукъ(вышитый шелковый платок невесты)", "тулу джаулукъ (ич-джаулукъ) (маленький женский платок, надевающийся под наружный)", "къол джаулукъ(ручной платок)" "тон (дубленка)"и др., а также в других видах материальной культуры видны следы тенгриянской веры. Хотя гунны уже в 5 в.н.э. уже были христианами, а в 19 в.н.э. частично приняли Ислам, можно с уверенностью сказать, что тенгриянская вера продолжает оказывать влияние, проявляясь как в народном творчестве, так и отражаясь в его повседневной жизни, формируя удивительную самобытность этого европеидного, голубоглазого, белолицего, высокорослого народа, абсолютно сохраняющего антропологические особенности своих знаменитых "рыжеголовых" предков.

Одно то, что гунно-карачаевские мужчины продолжают клясться не именем Аллаха, как все мусульмане, а именем Тенгри, как отцы хунны, говорит о мощи влияния тенгриянства на этот этнос. Сами клянущиеся в большинстве и не знают смысла этой клятвы, но каждый мужчина в Гуннском-Карачае и Балкарии будет обязателен после дачи этой клятвы. А она звучит "Тейри-адамы", что означает "Человек -Тенгри".


(В доисторическую эпоху, у хуннов, как у всех древних народов, была традиция "посыла посла к Тенгри". Это у них не было принуждением, поскольку "Человек-Тенгри" и его род становились славными. В послы шли добровольцы, которых сбрасывали с жертвенника на 9 копий, воткнутых в землю. Видимо эта боль потери, но и ощущение приближения к Тенгри, посредством "посла", сделало это действо столь глубоко запавшим в генетическую память хуннов, что шлейф древнейшей религии, все еще тянется к сегодняшним потомкам тенгриян, что подтверждает и клятва гунно-карачаевских мужчин "Тейри-адамы").


Видение себя частицей вселенной, поиск своего места и значения в ней, попытка понять причинно-следственную связь сотворения, попытка объяснить причины неумолимости уничтожения и воссоздания, желание распознать взаимосвязь и взаимозависимость всего сущего, объяснить его идентичность по сути, стремление прикоснуться к таинству пространства, времени и сути - всё это просматривается, когда читатель знакомится с тенгриянской мифологией.

Самое же удивительное то, что хунны в своем фольклоре коснулись и "провала во времени", чего ни в однй, более менее известной мифологии до сих пор не обнаружено. В сказании "Пещера" (сказки Карткуртха) молодой человек, вошедший в пещеру, чтобы спастись от зноя и немного передохнуть, встречает красавицу, которая приглашает его в свои покои. Пробыв там короткое время, приняв трапезу хозяйки, поблагодарив, юноша отправляется к себе домой. Но после выхода из пещеры он не узнает привычные просторы. Блуждая, с трудом он доходит до своего села, а затем и дома, но там все оказываются незнакомыми людьми. Народ его окружает, расспрашивает, но никто его не признаёт. И только один древний старик вспоминает, что в детстве слышал о пропаже юноши с этого села, повествует о смерти родителей и что в доме живут потомки в третьем поколении.


Это сказание, как и сказание о Бийнегере, где треногая, летающая дочь Апсаты, Улай, живя среди людей на Земле и нося в себе лекарство от болезней, не отдает желанного "молока" Бийнегеру, заманивая красотой она ведет его за собой на неприступную вершину, откуда спуск становится невозможным и герой погибает. В этих сказаниях присутствуют не люди, а существа из вселенной, похожие на людей, которые хоть и говорят по-людски, не могут сойтись с ними в духовном отношении. У них другая мотивировка поступков и мыслей. В этих произведениях происходит столкновение различий духовных установок бесчисленных созданий Тенгри. Улай, может быть и не хотела убить Бийнегера, а хотела возвысить или влюбить в себя, потому подняла его на вершину. У Бийнегера и Улай разная мотивировка того, что хорошо, а что плохо. Также далека от ценностей жизни людей хозяйка пещеры, где у юноши отнимается громадное время, за краткий миг.


Вообще все фольклорное творчество гунно-карачаевцев пронизано жаждой познания непознанного и эта глубина мысли присуствует во всех произведениях, начиная от Нартского эпоса и до самой незначительной детской сказки. Здесь уместно будет вспомнить сказку "Ким кючлю?" (кто сильней?), которую знают все дети с детства, хотя каждая семья привносит кое-какие свои изменения, меняя животных, но суть все же остается неизменной. Эта сказка для детей содержит такую глубину и переплетенность мысли, такое драматическое осмысление неумолимых законов бытия, что не только ребенок, но и взрослоый может призадуматься. Суть одной из версий такова:


"...джерден ханс чыкъды, хансны марал отлады, маралны бёрю джыртды, бёрюню аслан бууду, асланны айю кесди, айюню адам урду, адамны джер джутду, джерден терек ёсдю, терекден алма тюшдю, алманы къурт ашады. Энди айт, быладан ким кючлю?

подстрочный перевод


"...траву съела лань, лань задрал волк, волка умертвил лев, льва одолел медведь, медведя убил человек, человека поглотила земля, на земле выросло дерево, с дерева упало яблоко, яблоко съел черв. Теперь скажи, кто всех сильней?"


Как видно, в этой детской сказке отражены мир, его тайны, незыблемость постоянства рождения и смерти, переход материальной сущности из одного состояния в другое, вечное рождение на фоне вечной смерти, абсолютная переходимость одного создания в другого, конвейерный цикл угасания и зарождения всего сущего. Гунны-карачаевцы воспитывают детей на основе подлинной правды жизни с самых малых лет, так как, ребенок выросший на приукрашенных, "подслащенных" сказках, не закладывающих в нем волю к преодолению жизненных трудностей и осмысления драмы рождения и смерти, впоследствии становится перед фактом крушения своих идеалов и тяжело переносит душевную реадаптацию в реальной среде. Потому фольклор, обращенный к детям, содержит информацию, готовящую их к взрослой жизни.


Особенностью нартского фольклора является то, что все творческие источники неразрывно связаны между собой. Например: в Нартском эпосе наличествуют Эмеген и Кызыл Фук, которые являются мифологическими персонажами, но гунны-карачаевцы выводят их из мифологии и помещают в эпос, тем самым подчеркивая присутствие трагедии нестыковки душевных сенсоров различных созданий Тенгри. Также мифологичны Дебет и летающий конь Гемуда, при

Без заголовка

Вторник, 06 Марта 2012 г. 13:47 + в цитатник
Это цитата сообщения EVREN-1 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ТАК ДУМАЮТ РОССИЯНЕ

9084-203543-d43 (200x200, 10Kb)
Власти говорят о росте благосостояния и росте прибыли на душу населения, полагаясь на статистику, которая складывает весь фонд заработной платы региона, а потом раскидывает на количество жителей, что не является отражением подлинного расклада доходов, так как неравны прибыли банкиров, руководителей, олигархов, жулья всех мастей и представителей простого народа.

Власть этого не знает? Безусловно знает. Ей на народ просто наплевать и это видно. Она делает то, для чего она и поставлена мохнатолаповыми кругами.

Настойчивая децентрализация страны, разделенность ее на автономно-управляемые регионы, принцип назначения губернаторов, усиление силовых структур и технической мощи внутренних войск и полиции, так называемый "кадровый резерв" планирующий на многие годы вперед кадровый приток во власть и в сферу высшего руководства страны, выдвижение на руководящие посты, в науке, культуре, образовании, СМИ, промышленности, финансовой сфере и др. только представителей одной малочисленной национальности РФ, привлечение неопытной молодежи на ответственные посты в государстве и манипулирование ими, подход к подбору кадров с этнической и клановой точки зрения, непредставленность представителей коренных народов России во всех сферах, особенно в СМИ, ТВ, культуре, искусстве, науке, продолжение травли Кавказа и кавказцев, упорное нежелание создать рабочие места для горской молодежи, тем самым подталкивая их к нестандартным решениям своих проблем, воровская система ЖКХ и многое другое, вызывает у многонационального российского общества негативную реакцию, что делает взрывоопасным гражданское единство России.


Народ действительность интерпретирует так:


***децентрализация страны делается с целью покончить с единством российского общества, что в принципе и удалось, с активной 20-летней работой корпоративных СМИ и массовой культуры, с их стравливанием народов и конфессий, террористической, националистической, конфессиональной и шпионской параноей, рекламой низменных срастей и преступлений, ориентацией молодежи на удовольствие и потребление, вместо творчески-созидательного отношения к жизни и к своей стране. Цель достигнута: многонациональное общество сейчас балансирует на грани острой взаимной нетерпимости, что особенно ощутимо проявляется в бытовых отношениях, толкая страну к гражданскому хаосу. Нарушенность связи между регионами и народами делает страну обществом разрозненных "княжеств", где назначенный губернатор отслеживает выгодные "жилы" региона, находит пути к "договоренности" с местным "президентом", "парламентом", для вживления на благоносные жилы данного пространства своих и выкачивания материальных благ.

О какой борьбе с коррупцией президент ведет речь, если своими действиями он и порождает прочную цепь коррупции и кумовства в стране! Формирование местных органов власти идет по принципу-выдвижение президента страны, его предложение местному парламенту проголосовать, который единогласно и проголосует, так как не останется в "накладе", его усердие учтется, не деньгами, так должностями.

Так и приходят во власть те, которые не имеют ничего общего с нуждами народа.

Достаточно посмотреть на Северо-Кавказские республики, где народ со своей острой нуждой и безысходностью предоставлен сам себе. А руководство за "семью замками", к ним не пройти, не докричаться, не достучаться.


***принцип самоуправления на местах (местные президенты, парламенты и пр.) не что иное, как показуха для сращивания коррупционной верхушки страны с местными коррупционными кадрами и через них, под их прикрытием, добиваться своих целей, по отсасыванию "соков" региона. Сказать "решение было принято местным парламентом и президентом"- легкая отмазка, в случае провала иных "дел". Народ видит, кто приходит во главу и кто избирается "народными депутатами" в регионах и откуда у них появляются недюжинные средства на так называемую "выборную" кампанию и кем они рекомендуются. Все эти пресловутые "откаты", налаженная круговая порука "коррупционной братвы" и невозможность пробить эту броню, ставит народ на положение крепостного, которому некуда идти, кроме своего дрянного"князя";


***Материальные вливания силовым структурам, полиции и реверансы в их сторону, в виде огромных зарплат и жилищных льгот, говорит о растущем страхе правящей верхушки и попытке иметь надежную защиту, в случае пугающего "русского бунта", который объединит все коренные народы Руси общностью культуры и менталитета и который может прорвать любые заслоны. Тут не помогут и израильские водометы, которые спешно заказаны и приобретены и новое обмундирование и даже звучное имя "полиция". По истории знаем, что такое "русский бунт" и как он может быть беспощаден;


***Реорганизация армии с внедрением контрактной системы и перевод вооруженных сил в "профессиональную", с предоставлением баснословных (по российским меркам) льгот, перевод военного руководства в ранг военной олигархии, делает армию не защитником народа, а телохранителем существующего финансово-промышленного олигархического строя и его интересов, которая будет защищать государство, уже ставшее аппаратом давления на собственный народ, который его и составляет, таким образом ведя себя к неминуемому саморазрушению. Также пугает народ ползучая трансформация страны в орду и полицейское государство. Произвол в силовых структур в повседневной жизни и
+ местах лишения свободы это доказывает.


***ставка на молодежь, демографическая программа заставляет задуматься о том, что в стране все идет к тому, чтобы старшие побыстрей уходили и поменьше жили, а их места занимала неопытная молодежь, которой легко управлять, пользуясь ее горячими страстями и малыми знаниями, которые даются новой системой образования, рассчитанной на создание интеллектуального быдла. Государство, где опытом пренебрегается и привлекаются к серьезным государственным должностям молодые, неопытные люди, никогда не сможет вести сбалансированную политику, как внутри, так и на международной арене. В силу возраста молодежь не в сосоянии охватывать всей сути сложных перепелетений внутренних и мировых проблем. А российские власти, или по недомыслию, или по умыслу, продолжают делать ставку на молодежь, что разрывает цепь преемственности опыта поколений и разделяет "отцов и детей", ставя старших на положение балласта на шее общества, всеми средствами, негласно отчуждая их от активной общественной жизни. Исключение составляют лишь представители ручной оппозиции и нынешних властных структур страны, которые вне возрастного ценза.


***Вот уже двадцать лет, начиная от Кремля, во всех важных сферах жизнедеятельности российского общества видим лишь представителей еврейской национальности, пусть даже у них русские фамилии и имена. Никто ничего против этого народа не имеет, но возникает вопрос, почему? Что в России коренные народы уже вымерли? А что если россияне бы вели себя так, скажем, в Америке, будучи в статусе национального меньшинства, какие действия предпринял бы американский народ? У нас в стране, сейчас, не все неблагополучно с равенством народов и равным шансом для всех граждан и это удручает.


***Политика-служение народу, но у нас политика стала инструментом добытия "доходного места", где можно так крупно наворовать, что можно раскрыть любые замки, любых казематов. В народе существует уже молва, что нет должностных лиц, которые не берут взяток, просто у всех своя, достойная цена. Например, судья может не взять один миллион, чтобы не мараться, а пятьсот миллионов возьмет и уладит дело, а мэра можно купить за половину стоимости предлагаемой сделки. Все об этом знают, как ни смешно, знают и власти. И после этого пытаться показываться борцом против коррупции?!.. Пустой популизм да и только! Где бывший мэр Москвы, его жена и где украденные средства? Может эти средства уже пошли на "выкуп", что против них ничего не предпринимается? Таких примеров-завались! Страна катится на великотерпении народа. Но докуда протянет это терпение, кто знает.

Победа Путина немного привела в себя россиян. Появилась надежда на свет в конце туннеля, длиной в двадцать лет. От Ельцина Путину досталось плохое наследство и во время прежнего президентства, он не смог подавить те центробежные силы, которые только набирали ход и были слишком активны. Но сейчас Путин уже зрелый государственный муж, который увидел всякое и уж наверное может предпринимать решительные действия на пользу измученного народа страны. Ждем перемен на лучшее и связываем надежды с Путиным.


Sofi Tram-Semen.
Kursk.

ТАК ДУМАЮТ РОССИЯНЕ

Вторник, 06 Марта 2012 г. 13:29 + в цитатник
9084-203543-d43 (200x200, 10Kb)
Власти говорят о росте благосостояния и росте прибыли на душу населения, полагаясь на статистику, которая складывает весь фонд заработной платы региона, а потом раскидывает на количество жителей, что не является отражением подлинного расклада доходов, так как неравны прибыли банкиров, руководителей, олигархов, жулья всех мастей и представителей простого народа.

Власть этого не знает? Безусловно знает. Ей на народ просто наплевать и это видно. Она делает то, для чего она и поставлена мохнатолаповыми кругами.

Настойчивая децентрализация страны, разделенность ее на автономно-управляемые регионы, принцип назначения губернаторов, усиление силовых структур и технической мощи внутренних войск и полиции, так называемый "кадровый резерв" планирующий на многие годы вперед кадровый приток во власть и в сферу высшего руководства страны, выдвижение на руководящие посты, в науке, культуре, образовании, СМИ, промышленности, финансовой сфере и др. только представителей одной малочисленной национальности РФ, привлечение неопытной молодежи на ответственные посты в государстве и манипулирование ими, подход к подбору кадров с этнической и клановой точки зрения, непредставленность представителей коренных народов России во всех сферах, особенно в СМИ, ТВ, культуре, искусстве, науке, продолжение травли Кавказа и кавказцев, упорное нежелание создать рабочие места для горской молодежи, тем самым подталкивая их к нестандартным решениям своих проблем, воровская система ЖКХ и многое другое, вызывает у многонационального российского общества негативную реакцию, что делает взрывоопасным гражданское единство России.


Народ действительность интерпретирует так:


***децентрализация страны делается с целью покончить с единством российского общества, что в принципе и удалось, с активной 20-летней работой корпоративных СМИ и массовой культуры, с их стравливанием народов и конфессий, террористической, националистической, конфессиональной и шпионской параноей, рекламой низменных срастей и преступлений, ориентацией молодежи на удовольствие и потребление, вместо творчески-созидательного отношения к жизни и к своей стране. Цель достигнута: многонациональное общество сейчас балансирует на грани острой взаимной нетерпимости, что особенно ощутимо проявляется в бытовых отношениях, толкая страну к гражданскому хаосу. Нарушенность связи между регионами и народами делает страну обществом разрозненных "княжеств", где назначенный губернатор отслеживает выгодные "жилы" региона, находит пути к "договоренности" с местным "президентом", "парламентом", для вживления на благоносные жилы данного пространства своих и выкачивания материальных благ.

О какой борьбе с коррупцией президент ведет речь, если своими действиями он и порождает прочную цепь коррупции и кумовства в стране! Формирование местных органов власти идет по принципу-выдвижение президента страны, его предложение местному парламенту проголосовать, который единогласно и проголосует, так как не останется в "накладе", его усердие учтется, не деньгами, так должностями.

Так и приходят во власть те, которые не имеют ничего общего с нуждами народа.

Достаточно посмотреть на Северо-Кавказские республики, где народ со своей острой нуждой и безысходностью предоставлен сам себе. А руководство за "семью замками", к ним не пройти, не докричаться, не достучаться.


***принцип самоуправления на местах (местные президенты, парламенты и пр.) не что иное, как показуха для сращивания коррупционной верхушки страны с местными коррупционными кадрами и через них, под их прикрытием, добиваться своих целей, по отсасыванию "соков" региона. Сказать "решение было принято местным парламентом и президентом"- легкая отмазка, в случае провала иных "дел". Народ видит, кто приходит во главу и кто избирается "народными депутатами" в регионах и откуда у них появляются недюжинные средства на так называемую "выборную" кампанию и кем они рекомендуются. Все эти пресловутые "откаты", налаженная круговая порука "коррупционной братвы" и невозможность пробить эту броню, ставит народ на положение крепостного, которому некуда идти, кроме своего дрянного"князя";


***Материальные вливания силовым структурам, полиции и реверансы в их сторону, в виде огромных зарплат и жилищных льгот, говорит о растущем страхе правящей верхушки и попытке иметь надежную защиту, в случае пугающего "русского бунта", который объединит все коренные народы Руси общностью культуры и менталитета и который может прорвать любые заслоны. Тут не помогут и израильские водометы, которые спешно заказаны и приобретены и новое обмундирование и даже звучное имя "полиция". По истории знаем, что такое "русский бунт" и как он может быть беспощаден;


***Реорганизация армии с внедрением контрактной системы и перевод вооруженных сил в "профессиональную", с предоставлением баснословных (по российским меркам) льгот, перевод военного руководства в ранг военной олигархии, делает армию не защитником народа, а телохранителем существующего финансово-промышленного олигархического строя и его интересов, которая будет защищать государство, уже ставшее аппаратом давления на собственный народ, который его и составляет, таким образом ведя себя к неминуемому саморазрушению. Также пугает народ ползучая трансформация страны в орду и полицейское государство. Произвол в силовых структур в повседневной жизни и
+ местах лишения свободы это доказывает.


***ставка на молодежь, демографическая программа заставляет задуматься о том, что в стране все идет к тому, чтобы старшие побыстрей уходили и поменьше жили, а их места занимала неопытная молодежь, которой легко управлять, пользуясь ее горячими страстями и малыми знаниями, которые даются новой системой образования, рассчитанной на создание интеллектуального быдла. Государство, где опытом пренебрегается и привлекаются к серьезным государственным должностям молодые, неопытные люди, никогда не сможет вести сбалансированную политику, как внутри, так и на международной арене. В силу возраста молодежь не в сосоянии охватывать всей сути сложных перепелетений внутренних и мировых проблем. А российские власти, или по недомыслию, или по умыслу, продолжают делать ставку на молодежь, что разрывает цепь преемственности опыта поколений и разделяет "отцов и детей", ставя старших на положение балласта на шее общества, всеми средствами, негласно отчуждая их от активной общественной жизни. Исключение составляют лишь представители ручной оппозиции и нынешних властных структур страны, которые вне возрастного ценза.


***Вот уже двадцать лет, начиная от Кремля, во всех важных сферах жизнедеятельности российского общества видим лишь представителей еврейской национальности, пусть даже у них русские фамилии и имена. Никто ничего против этого народа не имеет, но возникает вопрос, почему? Что в России коренные народы уже вымерли? А что если россияне бы вели себя так, скажем, в Америке, будучи в статусе национального меньшинства, какие действия предпринял бы американский народ? У нас в стране, сейчас, не все неблагополучно с равенством народов и равным шансом для всех граждан и это удручает.


***Политика-служение народу, но у нас политика стала инструментом добытия "доходного места", где можно так крупно наворовать, что можно раскрыть любые замки, любых казематов. В народе существует уже молва, что нет должностных лиц, которые не берут взяток, просто у всех своя, достойная цена. Например, судья может не взять один миллион, чтобы не мараться, а пятьсот миллионов возьмет и уладит дело, а мэра можно купить за половину стоимости предлагаемой сделки. Все об этом знают, как ни смешно, знают и власти. И после этого пытаться показываться борцом против коррупции?!.. Пустой популизм да и только! Где бывший мэр Москвы, его жена и где украденные средства? Может эти средства уже пошли на "выкуп", что против них ничего не предпринимается? Таких примеров-завались! Страна катится на великотерпении народа. Но докуда протянет это терпение, кто знает.

Победа Путина немного привела в себя россиян. Появилась надежда на свет в конце туннеля, длиной в двадцать лет. От Ельцина Путину досталось плохое наследство и во время прежнего президентства, он не смог подавить те центробежные силы, которые только набирали ход и были слишком активны. Но сейчас Путин уже зрелый государственный муж, который увидел всякое и уж наверное может предпринимать решительные действия на пользу измученного народа страны. Ждем перемен на лучшее и связываем надежды с Путиным.


Sofi Tram-Semen.
Kursk.Процитировано 1 раз

ВОПРОСЫ ВЛАСТИ РФ

Понедельник, 05 Марта 2012 г. 23:43 + в цитатник
Это цитата сообщения EVREN-1 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]Penguins (700x525, 150Kb)
Первый вопрос: Пенсия.


Закон об изъятии лет учебы из трудового стажа и распространение его назад во времени, привел к полной нищете всех, вышедших на пенсию в смутные девяностые годы. Как правило, ни один закон не может распространяться на прошлое, за исключением законов о реабилитации, но почему-то в России власти на это пошли, а народ, как всегда, промолчал и проглотил. Сейчас десятки миллионов россиян со споловиненным стажем, которые по возрасту и по состоянию здоровья уже не могут работать, получают от 4 до 5 тыс. рублей. В самом бедственном положении находятся те, которые прогорев во время дефолта и обманушись у "мавродиканнеров", остались ни с чем. И на этом черном фоне реальной жизни, восторги российских властей, по поводу увеличения пенсий вызывает смех. Какая прибавка, если человек получает 4-5 тыс, а увеличение предвидится на 5 процентов!? Здесь следует спросить и о законе, который предусматривает начало "начисления пенсии со дня обращения". А если человек был в коме, если лечился за границей, если некому было за него похлопотать и не мог обратиться вовремя, что его законные права стираются? А ведь этот пенсионер всю жизнь исправно платил взносы?! Куда они идут, в чей карман? Как жить пенсионерам, которых обобрал закон, об исключении лет учебы из трудового стажа и как получить свои деньги тем пенсионерам, которые, оказавшись в нештатной ситуации по состоянию здоровья или по другим причинам, не могли обратиться за пенсией вовремя?


Второй вопрос. Жилье. Неравенство шансов молодого и старшего поколения.


Знаете ли власть о том, что лицам достигшим 60 и более лет, в банках не дают ипотечных кредитов, требуя недвижимых гарантий или представления наследника, тем самым унижая, оскорбляя гражданское достоинство и оставляя человека зрелого возраста без возможности решения жилищной проблемы. А если нет у него детей? А если у него нет ничего кроме скромной пенсии? Как ему быть, идти на улицу? В демократической стране все граждане, без возрастных, национальных, религизных, партийных и пр. различий равны и могут делать все, что не запрещено законом в любом возрасте. Но в России-как всегда... В этой связи возникают три вопроса:
***Поскольку пожилых людей всячески вытесняют от активной общественной жизни и надо полагать, что это-политика правящей партии, в таком случае надо ли народу голосовать за тех кандидатов в президенты, которым 60 и за 60?
***Будет ли гарантировано в современной России равенство шансов молодого и старшего поколения и как сблизить их жизненные позиции, которые, благодаря извращенности СМИ и всей официальной системы власти, делающего ставку только на неопытную молодежь, за последние 20 лет, стали на тропу взаимного неприятия и отчуждения, что заметно в возрастании преступлений, отражающих полное пренебрежение и неуважение к сташему поколению?
***Будут ли решены жилищные проблемы неимущих, находящихся за чертой бедности, пенсионеров, которые оказались в этой ситуации, благодаря хищнической политике "демократических" властей РФ?


Третий вопрос: Инвалидность.


Россию сегодня можно назвать страной инвалидов, потому что без инвалидности прожить только на пенсию практически невозможно. За инвалидность содержание тоже невелико , но и за эту малость люди готовы платить коррупционным кланам. Оформление инвалидности уже давно большой и доходный бизнес, где есть свои доверенные, получающие и передающие по длинной цепочке, чтобы не пала тень на тех, кто эти средства получает. Группы и болезни имеют свою цену, и она немалая. Давшие получают свой "немощный статус" быстро, а действительно больные гоняются по кабинетам, замучиваются анализами, проходят комиссии за комиссиями и если повезет и останутся еще живы, получают, наконец, инвалидность, с условием "ежегодного прохождения комиссии". А порой и не получают. Может власть об этом не знает? Что делать с этой коррупционной вертикалью?


Четвертый вопрос: Банковская система.


Власть "за единую неделимую Россию". Народ тоже, но он видит то, что не видно или не желается видеть власть придержащими. Страна-то уже поделена на регионы и они полностью автономны. Скажете, нет? Взгляните на банковскую систему! Уважаемый СБЕРБАНК, где контрольный пакет находится, якобы, в руках государства, НЕ ВИДИТ других регионов страны. Если кто-либо переместился в другой регион, ему, как в старые добрые времена, надо подавать заявку и ждать четыре-пять дней, чтобы получить свои деньги или ехать к себе. Это что, как не разделенность страны? С какой целью это сделано? Мучить народ, чтобы у него не было времени задуматься о положении дел в стране или идет ползучее расчленение страны?

Пятый вопрос: Сотовая связь.


Еще мир не знал о такой сфарганке, как изобретение фирм сотовой связи, под названием "домашний регион". В нормальной стране за это привлекли бы. В пределах одной страны сотовая связь должна работать без всяких условий и подвижных тарифов. А может у нас действительно не единая страна? Может фактическое расчленение государства уже состоялось, а наивные россияне не замечают?


Шестой вопрос: Культура.


Начиная с девяностых годов в культуре страны продолжают преобладать кадры, имеющие к этой области мало отношения. Профессионалы отодвинуты, ниши заняты угодниками и самыми непритязательными, слабыми кадрами. Идеология российской культуры, как средства "обращения, одновременно, к мозгу и сердцу", имеющая цель воспитания думающего и чувствующего человека, ценящего свою национальную культуру, но и органично вживающегося в общемировое морально-этическое и культурное пространство, ныне заменена на идеологию "раззадоривания страстей", где получение удовольствия и острых ощущений пропагандируется зрелищной мощью всех ветвей искусства и культуры, а также ТВ и СМИ. А потому образовался вакуум в культурном воспитании новых поколений. Идеология общечеловеческих морально-нравственных ценностей и созидательного отношения к жизни сегодня заменена на идеологию потребления, с девизом "бери от жизни все". Образ богатства и невозможность его обрести, толкает молодежь к отчаянию, что видно в ужасающей картине жестокости, насилия, наркотического рабства, преступности всех видов. Какова будет программа в области идеологии и действия, в деле организации культурного досуга молодежи, а также привлечения в сферу культуры профессионалов, а не клановые кадры, с дипломами из подземного перехода?


Восьмой вопрос. Социальная служба.


Вы конечно знаете, что это-доходное место. Туда берут не всех, там дружба крепкая и порука круговая. Эта служба с народом знается, пока не зарегистрирует всех нуждающихся, а потом о регулярности интереса можно забыть. А помощь бывает такой ничтожной, что многие из подопечных, не желая унижать свое достоинство принятием такой "помощи", просто от нее отказываются. Сейчас обездоленному не к кому идти, некуда жаловаться, потому что все "повязаны" и у всех "рыльце в пушку". А потому, что власть думает делать для коррекции деятельности социальных служб, которые сейчас, к сожалению, существуют не для помощи обездоленным, а для себя?


Девятый вопрос. Малый бизнес.


Недавно верховная власть говорила о содействии малому бизнесу и как грибы выросли конторы "содействия". Поверили россияне, обратились и их предпринимательский пыл поостыл. Условия похлеще, чем у вымогателей-банков: "денежные средства выдаются под гарантию недвижимости", "беззалоговый стартовый кредит не предусмотрен", "необходимо втечение шести месяцев доказать дееспособность открываемого бизнеса" и только потом, "с залогом, можно получить кредит". Здравостью ума того, кто придумал такое "содействие" можно восхищаться. Воистину-грабеж народа с другой стороны и другими методами! Притом, грабеж самой беспомощной, самой нищей части общества. Как должен бедный человек начать свое маленькое дело, если у него нет никаких средств? Государство, ставящее перед самым обездоленным своим гражданином такие условия, делает все, чтобы низшие слои общества так и не выбились из своего вопиющего положения. А законы и указы-всего лишь пустой популизм! Что власть предпримет для решения вопроса о беззалоговом, стартовом кредите на открытие своего небольшого дела и об ипотечном кредите, под пенсию, зарплату или социальную выплату, без 20 процентной предоплаты, которой у многих нет, для приобретения жилья бездомным, вне зависимости от возрастных, региональных, национальных и пр. различий?


Десятый вопрос: Реабилитация репрессированных народов.


Начиная с 1941-го по 1944 год, по сфабрикованному обвинению, были выселены с родных мест аборигены Кавказа и Предкавказья-Гунны-Карачаевцы, Гунно-Аланы-Балкарцы, Чеченцы, Ингуши, Тюрки-Месхетинцы (Ахыска). Имея на сборы двадцать минут, под дулами винтовок войск НКВД, они на товарных вагонах были отправлены в Среднюю Азию и Сибирь, где по дороге погибло больше половины переселенцев, а в их неостывшие дома были наскоро переселены лица грузинской национальности. Эти народы вернулись на родину лишь в 1957 году, после осуждения компартией СССР культа личности Сталина. Покидая родину они оставили все, при возвращении -тоже, а потому у поколения, родившегося в изгнании, не было того стартового имущества, здоровья и возможностей, которые были у детей непереселенных народов.
В связи с этим, в целях восстановления исторической справедливости и полной реабилитации народов-жертв сталинских репрессий, справедливо было бы правительству РФ разработать льготную жилищную, финансовую и земельную программу для тех, кто родился в годы насильственного переселения, так как до сих пор они испытывают на себе пагубное влияние депортации в материальном, психологическом и физическом плане.

Sofi Tram-Semen.
Kursk.

ВОПРОСЫ ВЛАСТИ РФ

Понедельник, 05 Марта 2012 г. 23:15 + в цитатник
Penguins (700x525, 150Kb)
Первый вопрос: Пенсия.


Закон об изъятии лет учебы из трудового стажа и распространение его назад во времени, привел к полной нищете всех, вышедших на пенсию в смутные девяностые годы. Как правило, ни один закон не может распространяться на прошлое, за исключением законов о реабилитации, но почему-то в России власти на это пошли, а народ, как всегда, промолчал и проглотил. Сейчас десятки миллионов россиян со споловиненным стажем, которые по возрасту и по состоянию здоровья уже не могут работать, получают от 4 до 5 тыс. рублей. В самом бедственном положении находятся те, которые прогорев во время дефолта и обманушись у "мавродиканнеров", остались ни с чем. И на этом черном фоне реальной жизни, восторги российских властей, по поводу увеличения пенсий вызывает смех. Какая прибавка, если человек получает 4-5 тыс, а увеличение предвидится на 5 процентов!? Здесь следует спросить и о законе, который предусматривает начало "начисления пенсии со дня обращения". А если человек был в коме, если лечился за границей, если некому было за него похлопотать и не мог обратиться вовремя, что его законные права стираются? А ведь этот пенсионер всю жизнь исправно платил взносы?! Куда они идут, в чей карман? Как жить пенсионерам, которых обобрал закон, об исключении лет учебы из трудового стажа и как получить свои деньги тем пенсионерам, которые, оказавшись в нештатной ситуации по состоянию здоровья или по другим причинам, не могли обратиться за пенсией вовремя?


Второй вопрос. Жилье. Неравенство шансов молодого и старшего поколения.


Знаете ли власть о том, что лицам достигшим 60 и более лет, в банках не дают ипотечных кредитов, требуя недвижимых гарантий или представления наследника, тем самым унижая, оскорбляя гражданское достоинство и оставляя человека зрелого возраста без возможности решения жилищной проблемы. А если нет у него детей? А если у него нет ничего кроме скромной пенсии? Как ему быть, идти на улицу? В демократической стране все граждане, без возрастных, национальных, религизных, партийных и пр. различий равны и могут делать все, что не запрещено законом в любом возрасте. Но в России-как всегда... В этой связи возникают три вопроса:
***Поскольку пожилых людей всячески вытесняют от активной общественной жизни и надо полагать, что это-политика правящей партии, в таком случае надо ли народу голосовать за тех кандидатов в президенты, которым 60 и за 60?
***Будет ли гарантировано в современной России равенство шансов молодого и старшего поколения и как сблизить их жизненные позиции, которые, благодаря извращенности СМИ и всей официальной системы власти, делающего ставку только на неопытную молодежь, за последние 20 лет, стали на тропу взаимного неприятия и отчуждения, что заметно в возрастании преступлений, отражающих полное пренебрежение и неуважение к сташему поколению?
***Будут ли решены жилищные проблемы неимущих, находящихся за чертой бедности, пенсионеров, которые оказались в этой ситуации, благодаря хищнической политике "демократических" властей РФ?


Третий вопрос: Инвалидность.


Россию сегодня можно назвать страной инвалидов, потому что без инвалидности прожить только на пенсию практически невозможно. За инвалидность содержание тоже невелико , но и за эту малость люди готовы платить коррупционным кланам. Оформление инвалидности уже давно большой и доходный бизнес, где есть свои доверенные, получающие и передающие по длинной цепочке, чтобы не пала тень на тех, кто эти средства получает. Группы и болезни имеют свою цену, и она немалая. Давшие получают свой "немощный статус" быстро, а действительно больные гоняются по кабинетам, замучиваются анализами, проходят комиссии за комиссиями и если повезет и останутся еще живы, получают, наконец, инвалидность, с условием "ежегодного прохождения комиссии". А порой и не получают. Может власть об этом не знает? Что делать с этой коррупционной вертикалью?


Четвертый вопрос: Банковская система.


Власть "за единую неделимую Россию". Народ тоже, но он видит то, что не видно или не желается видеть власть придержащими. Страна-то уже поделена на регионы и они полностью автономны. Скажете, нет? Взгляните на банковскую систему! Уважаемый СБЕРБАНК, где контрольный пакет находится, якобы, в руках государства, НЕ ВИДИТ других регионов страны. Если кто-либо переместился в другой регион, ему, как в старые добрые времена, надо подавать заявку и ждать четыре-пять дней, чтобы получить свои деньги или ехать к себе. Это что, как не разделенность страны? С какой целью это сделано? Мучить народ, чтобы у него не было времени задуматься о положении дел в стране или идет ползучее расчленение страны?

Пятый вопрос: Сотовая связь.


Еще мир не знал о такой сфарганке, как изобретение фирм сотовой связи, под названием "домашний регион". В нормальной стране за это привлекли бы. В пределах одной страны сотовая связь должна работать без всяких условий и подвижных тарифов. А может у нас действительно не единая страна? Может фактическое расчленение государства уже состоялось, а наивные россияне не замечают?


Шестой вопрос: Культура.


Начиная с девяностых годов в культуре страны продолжают преобладать кадры, имеющие к этой области мало отношения. Профессионалы отодвинуты, ниши заняты угодниками и самыми непритязательными, слабыми кадрами. Идеология российской культуры, как средства "обращения, одновременно, к мозгу и сердцу", имеющая цель воспитания думающего и чувствующего человека, ценящего свою национальную культуру, но и органично вживающегося в общемировое морально-этическое и культурное пространство, ныне заменена на идеологию "раззадоривания страстей", где получение удовольствия и острых ощущений пропагандируется зрелищной мощью всех ветвей искусства и культуры, а также ТВ и СМИ. А потому образовался вакуум в культурном воспитании новых поколений. Идеология общечеловеческих морально-нравственных ценностей и созидательного отношения к жизни сегодня заменена на идеологию потребления, с девизом "бери от жизни все". Образ богатства и невозможность его обрести, толкает молодежь к отчаянию, что видно в ужасающей картине жестокости, насилия, наркотического рабства, преступности всех видов. Какова будет программа в области идеологии и действия, в деле организации культурного досуга молодежи, а также привлечения в сферу культуры профессионалов, а не клановые кадры, с дипломами из подземного перехода?


Восьмой вопрос. Социальная служба.


Вы конечно знаете, что это-доходное место. Туда берут не всех, там дружба крепкая и порука круговая. Эта служба с народом знается, пока не зарегистрирует всех нуждающихся, а потом о регулярности интереса можно забыть. А помощь бывает такой ничтожной, что многие из подопечных, не желая унижать свое достоинство принятием такой "помощи", просто от нее отказываются. Сейчас обездоленному не к кому идти, некуда жаловаться, потому что все "повязаны" и у всех "рыльце в пушку". А потому, что власть думает делать для коррекции деятельности социальных служб, которые сейчас, к сожалению, существуют не для помощи обездоленным, а для себя?


Девятый вопрос. Малый бизнес.


Недавно верховная власть говорила о содействии малому бизнесу и как грибы выросли конторы "содействия". Поверили россияне, обратились и их предпринимательский пыл поостыл. Условия похлеще, чем у вымогателей-банков: "денежные средства выдаются под гарантию недвижимости", "беззалоговый стартовый кредит не предусмотрен", "необходимо втечение шести месяцев доказать дееспособность открываемого бизнеса" и только потом, "с залогом, можно получить кредит". Здравостью ума того, кто придумал такое "содействие" можно восхищаться. Воистину-грабеж народа с другой стороны и другими методами! Притом, грабеж самой беспомощной, самой нищей части общества. Как должен бедный человек начать свое маленькое дело, если у него нет никаких средств? Государство, ставящее перед самым обездоленным своим гражданином такие условия, делает все, чтобы низшие слои общества так и не выбились из своего вопиющего положения. А законы и указы-всего лишь пустой популизм! Что власть предпримет для решения вопроса о беззалоговом, стартовом кредите на открытие своего небольшого дела и об ипотечном кредите, под пенсию, зарплату или социальную выплату, без 20 процентной предоплаты, которой у многих нет, для приобретения жилья бездомным, вне зависимости от возрастных, региональных, национальных и пр. различий?


Десятый вопрос: Реабилитация репрессированных народов.


Начиная с 1941-го по 1944 год, по сфабрикованному обвинению, были выселены с родных мест аборигены Кавказа и Предкавказья-Гунны-Карачаевцы, Гунно-Аланы-Балкарцы, Чеченцы, Ингуши, Тюрки-Месхетинцы (Ахыска). Имея на сборы двадцать минут, под дулами винтовок войск НКВД, они на товарных вагонах были отправлены в Среднюю Азию и Сибирь, где по дороге погибло больше половины переселенцев, а в их неостывшие дома были наскоро переселены лица грузинской национальности. Эти народы вернулись на родину лишь в 1957 году, после осуждения компартией СССР культа личности Сталина. Покидая родину они оставили все, при возвращении -тоже, а потому у поколения, родившегося в изгнании, не было того стартового имущества, здоровья и возможностей, которые были у детей непереселенных народов.
В связи с этим, в целях восстановления исторической справедливости и полной реабилитации народов-жертв сталинских репрессий, справедливо было бы правительству РФ разработать льготную жилищную, финансовую и земельную программу для тех, кто родился в годы насильственного переселения, так как до сих пор они испытывают на себе пагубное влияние депортации в материальном, психологическом и физическом плане.

Sofi Tram-Semen.
Kursk.Процитировано 1 раз

putin

Воскресенье, 19 Февраля 2012 г. 14:05 + в цитатник
Это цитата сообщения EVREN-1 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

В.В.ПУТИН. ОПРОС ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ В ЮФО

 (280x279, 11Kb)
*КРАСИВ.
*ЕГО ЕВРАЗИЙСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ ОБЛАДАЕТ ТАИНСТВЕННОЙ ПРИТЯГАТЕЛЬНОСТЬЮ.
*ПЕРВЫЙ ЛИДЕР В МИРЕ, СДЕЛАВШИЙ ПОЛИТИКУ СИМПАТИЧНОЙ ДЛЯ ПРОСТЫХ ГРАЖДАН.
*В ТРУДНЫЕ ГОДЫ БЫЛ С НАРОДОМ И ТЯНУЛ НЕПОМЕРНЫЙ ГРУЗ ТОНУЩЕЙ РОССИИ. ВОССТАНОВИЛ ЕЁ АВТОРИТЕТ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ.
*ПАТРИОТ.
*ГОРДЫЙ.
*ОБЛАДАЕТ ОБОСТРЁННЫМ ЧУВСТВОМ НАЦИОНАЛЬНОГО ДОСТОИНСТВА И РОДИНЫ.
*ОБЛАДАЕТ СКРЫТЫМ ЛИЧНОСТНЫМ БАГАЖОМ, ЧТО ДЕЛАЕТ ЕГО МИСТИЧЕСКИ ЗАВОРАЖИВАЮЩИМ.
*МЕЧТА ЖЕНЩИН.
*НОВЫЙ ЭТАЛОН ПОЛИТИКА И МУЖЧИНЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ.
*ОБОСТРЁННОЕ ЧУВСТВО СОВЕСТИ, КОТОРОЕ ЕМУ ПОРОЙ МЕШАЕТ НА ЭТОМ ПОСТУ.
*В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ РАЗОЧАРОВАН, ПЫТАЕТСЯ СВОЙ ИДЕАЛ СПРАВЕДЛИВОГО ОБЩЕСТВА СОЗДАТЬ В РОССИИ.
*ОШИБКИ БЫЛИ, НО "НАСЛЕДСТСТВЕННЫЕ", ОТ ПРЕДЫДУЩЕЙ ВЛАСТИ, НАРОД НЕ ВОЗЛАГАЕТ НА НЕГО ОТВЕСТВЕННОСТИ ЗА НИХ.
*КАЖДОЕ ЕГО ВЫСТУПЛЕНИЕ-КОНЧИК АЙСБЕРГА, ПОД КОТОРЫМ МНОГОПЛАСТОВЫЙ, НЕРАСПОЗНАВАЕМЫЙ МИР ЕГО ЗАГАДОЧНОЙ ДУШИ.
*ЗНАЕТ МЕРУ.
 (80x120, 3Kb)
*МАЛО ГОВОРИТ, МНОГО СЛУШАЕТ.
*В ВЫРАЖЕНИИ ЛИЦА ВСЕГДА СКВОЗИТ,ПОДАВЛЯЮЩИЙ СОБЕСЕДНИКА-СИНТЕЗ ЗНАНИЙ, ТАЙНЫ, НЕВЕРИЯ, ДОБРОТЫ, ПАТРОНАЖНОСТИ, ПОДОЗРЕНИЯ И УЧАСТИЯ.
*СОЧЕТАНИЕ НЕЖНОСТИ, СТЕСНИТЕЛЬНОСТИ, СКРЫТНОСТИ И СВОЕОБРАЗНОЙ ГРАЦИИ СЛОМАЛ ТРАДИЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К МУЖСКОЙ КРАСОТЕ. СТАЛО МОДНО БЫТЬ ПОХОЖИМ НА ПУТИНА.
*ЕГО ДО КОНЦА НИКТО НЕ МОЖЕТ РАСПОЗНАТЬ. ВСЮДУ РАЗНЫЙ:ПОДРОСТОК, ГРУБЫЙ СОЛДАФОН, УТОМЛЁННЫЙ ЖИЗНЬЮ СТАРИК.
*ГРОМАДНАЯ ТАЙНА И СКРЫТЫЙ ТРАГИЗМ ДУШИ.

*ПОПЫТКИ СТОЛКНУТЬ ЕГО В ТЕНЬ, МОГУТ СПРОВОЦИРОВАТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ. У ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП ЕГО АВТОРИТЕТ ВЫСОК.
*ПЛОХОЕ ЧТО ОН СДЕЛАЛ:
СКВЕРНОСЛОВИЛ В АДРЕС КАВКАЗА. НАЧАЛ 2-Ю ЧЕЧЕНСКУЮ КАМПАНИЮ.
УШЁЛ С ПОСТА, НЕСМОТРЯ НА УВЕЩЕВАНИЯ РОССИЯН.
*ЛЮБИМ РОССИЯНАМИ. СТАЛ СИМВОЛОМ НАЦИИ.
*ДОЛЖЕН ВЕРНУТЬСЯ НА ПРЕЗИДЕНСКИЙ ПОСТ, ЧТОБЫ НЕ СЛОМАТЬ ТО, ЧТО БЫЛО НАЛАЖЕНО ЗА ГОДЫ ЕГО ПРЕЗИДЕНТСТВА.

Теги: власть-путин-россия-нация-мировое сообщество

Без заголовка

Воскресенье, 19 Февраля 2012 г. 12:42 + в цитатник
Это цитата сообщения EVREN-1 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ПРОЧТИТЕ И ДАЙТЕ ОЦЕНКУ. ИЗ ФОРУМА ЕР.

Это люди или что?

f8c2c0ccc19b evrey karikatura (162x294, 12 Kb)

Из Катехизиса еврея СССР
(отрывок)И последний совет. Будьте бдительны! Испанская инквизиция и немецкий фашизм не должны повториться. Гасите в зародыше любые попытки противопоставить нас обществу, уничтожайте антиеврейские тенденции в самом начале, в каком бы виде они не проявлялись. Фашизм - явление не случайное. Он возникает там, где мы недооцениваем стремление местных гоев стать хозяевами своего положения. Фашизм подспудно зреет во всех гоях. К счастью, в разных странах приходят к нему в разное время и под различными названиями. Но суть везде одна и та же. Скупайте, похищайте и уничтожайте, не допускайте к переизданию всякую литературу, раскрывающую нашу стратегию и тактику, представляющую хотя бы одним упоминанием еврея в дурном свете.

Не позволяйте вырасти из маленьких юдофобов больших инквизиторов! Пусть они зачахнут в зародыше с их упрямой идеей национального достоинства! Любыми путями найдите повод наклеить на них ярлык криминального в СССР антисемитизма, опалчивайтесь против них многомассово. Пока они одиноки, им не устоять против нашей сплоченной силы. Пусть они тысячу раз правы в своих мелочах - все равно они виноваты, ибо мешают нам.

Распространяйте против этих типов компрометирующие слухи, создавайте им сомнительную репутацию. В конце концов, их начнут опасаться те же, кто имел о них прекрасное мнение и поддерживал их. Лишайте их связей и контактов, не давайте им возможности эффективно работать, ставьте под сомнение целесообразность выполняемой ими работы и занимаемых должностей, изолируйте их, натравливайте против них толпу, лишайте их влиятельных позиций в обществе. Провоцируйте их на конфликт. Унижайте их, игнорируйте их, обижайте несправедливостью поощрений, а когда они протестуют - обвиняйте их во всех смертных грехах, тащите их в партком, милицию, а если можно - в суд.

Если, вы старше, обвиняйте в нарушении почтения к старшим, если по возрасту ровня — обвиняйте в нарушении принципов братства и, обязательно, интернационализма. Главное - обвинить, пусть они оправдываются. Тот, кто оправдывается, - уже наполовину виноват.

Провоцируйте их на выступления против государственной власти, а затем разоблачайте их и уничтожайте с помощью государственной власти. Право на привилегии и спокойную жизнь получает лишь тот, кто покорно следует за нами, и вместе с нами. Тот, кто хочет идти своим независимым путем, — потенциально опасен и должен быть лишен всяческой поддержки и даже средств к существованию.

Либо наш порядок, либо полная дезорганизация. Там, где намерены обойтись без нас, должен быть xaoc! Делайте так, чтобы беспорядок продолжался до тех пор, пока измученные гои, отчаявшись, не попросят вас взять власть в свои руки и обеспечить им спокойную жизнью.

Гои должны работать под нашим руководством и приносить нам пользу. Кто пользу не приносит, должен быть изгнан, либо осужден. Вне наших интересов нет общественной пользы! Кто не с нами, тот против нас! Око за око! Зуб за зуб! Так учил Моисей, так жили наши предка. Так будем жить мы. Месть - священное чувство. Она воспитывает характер, утверждает человека. Лозунги христианского милосердия, смирения, самоотречения оставьте гоям - достойны этого только они. Поэтому среди них проповедуйте и насаждайте христианские и коммунистические «добродетели», сами же в душе оставайтесь непримиримыми и твердыми. Гои не должны знать вашей пощады. Если вы сегодня простите им малую обиду, завтра они нанесут вам большую.

Пусть гои уговаривают друг друга в осторожности, умеренности и гибкости, по отношению к нам. Пусть они осторожно сдерживают наш натиск. Мы же должны действовать решительно и быстро, ставя их всегда перед свершившимся фактом. Пусть они после этого ведут долгие, бесплодные дискуссии - против наших методов у них нет оружия. Пусть они волевым решением сделают одно дело, пока додумаются, договорятся и сделают это, мы совершим десять более важных дел. Пусть их сопротивление будет для нас необходимым стимулом, но не тормозом. Их противодействие нам нужно для поддержания нашего боевого духа, постоянной бдительности и постоянного натиска.

Создавая Государство Израиль, мы воплощаем в явь идею великого Теодора Герцля, становимся наконец нацией, как её понимают во всём мире. Но нам этого мало. Земля Обетованная - лишь только очаг нашего духа и место хранения наших святынь. Как говорил наш великий Теодор, поднимая знамя всемирного сионистского движения, мы не должны превратить себя на этой земле в мужиков и чёрную рабочую силу. Суший избрал нас для другой цели - господства над гоями. США и СССР - два наших великих данника. Первый - у наших ног. Второй - практически тоже. Но в экономическом отношении в такой мере, как первый, он ещё не освоен. Превратить его в ешё более живительный для нас источник, чем США, - наша стратегическая задача. Разрешив её, мы покорим весь мир.

Евреи СССР, заучите этот Катехизис как ЗАКОН Моисея. Помните его и исполняйте! Но для того, чтобы ни единого его слова не мог прочитать ни один гой, будьте готовы пожертвовать даже жизнью!

Используйте в своём поведении веками испытанный приём иезуитов: яд - в душе, мёд - на языке, внутри - вздыбленный тигр, на лице - кротость.

Вы - племя Израиля! Вы - единственный народ на нашей Земле, воплощающий в себе всё человечество! Не забывайте великой к вам милости Сущего, высказанной устами Моисея и запёчатлённой в священной Торе!

Пусть никогда не падает ваш ДУХ!»
 (539x400, 286Kb)


АНТИРОССИЙСКОЕ ЗАСИЛЬЕ...
Ответ форумчанину.
Mar. 19th, 2009 at 12:20 PM


Заданная мною тема была неслучайной. Здесь надо поговорить не о деталях, а о целом, которое на грани небытия. А целое, что и делало нас великой страной, было БРАТСТВО НАРОДОВ, РАВЕНСТВО, УВАЖЕНИЕ К ЛИЧНОСТИ, ЭТНОСУ, К КОНФЕССИИ. Но, в последнее время, отчетливо стала читаться тенденция, к направлению диалогов таким образом, чтобы
***обострить межнациональные отношения;
***обострить отношения между конфессиями;
***нивелировать авторитет видных людей России;
***ориентировать общество на внутреннего врага;
***преследовать сторонников Путина;
***преследовать и унижать по национальному признаку;
***нивелировать все конфессии, кроме "общеизвестной";
***создать хаос в психологии общества, чтобы в атмосфере полной растерянности граждан проводить политику "приватизации" богатств России, наряду с программой безвизового въезда и расселения нужных этнических групп, на территории нашей страны.

Справедливо рождается вопрос: А КОМУ ЭТО НУЖНО?!

Полагаю, руководству партии и Берлоги известно, что психология России, зарубежными исследователями отслеживается именно по этому сайту, а потому, допущение на сайт лиц, без зарегистрированных данных, которые не удаляются модераторами, а наоборот, предъявляются претензии к тем, кого они "затиранивают", дает основание думать, что на сайте ведется планомерная деятельность, направленная на обострение противоречий между коренными народами РФ.

В подтверждение своих слов, уважаемые берлогеры, хочу привести одну архивную запись, без всяких комментариев и сделать ударение на то, КАК ЭТО СТАРОЕ РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ, ПО НЕЗАМЕТНОМУ (бабочка-гусеница) ПЛАНУ ЗАХВАТА СТРАН, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СЕГОДНЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ:

Аллен Уэлш Даллес
(руководитель политической разведки ЦРУ в Европе,
вскоре ставший директором ЦРУ) 1945 год.

"...Посеяв в СССР хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить... Мы найдем своих союзников и помощников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу ТРАГЕДИЯ ГИБЕЛИ САМОГО НЕПОКОРНОГО НА ЗЕМЛЕ НАРОДА, окончательного необратимого угасания его самосознания... Из литературы, искусства мы, например, вытравим их социальную сущность, отчуждим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением, расследованием, что ли, тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театры, кино, пресса - все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства, мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание КУЛЬТ СЕКСА, НАСИЛИЯ, ПРЕДАТЕЛЬСТВА - словом, всякой безнравственности... В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху, незаметно, но активно и постоянно будем способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности, бюрократизм и волокиту возведем в добродетель. ЧЕСТНОСТЬ И ПОРЯДОЧНОСТЬ БУДЕМ ОСМЕИВАТЬ - они никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. ХАМСТВО И НАГЛОСТЬ, ЛОЖЬ И ОБМАН, ПЬЯНСТВО И НАРКОМАНИЯ, ЖИВОТНЫЙ СТРАХ ДРУГ ПЕРЕД ДРУГОМ И БЕЗЗАСТЕНЧИВОСТЬ, ПРЕДАТЕЛЬСТВО, НАЦИОНАЛИЗМ И ВРАЖДУ НАРОДОВ, прежде [всего] ВРАЖДУ И НЕНАВИСТЬ К РУССКОМУ НАРОДУ - все это мы будем ловко и незаметно культивировать, все это расцветет махровым цветом. И лишь немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества".

Аллен Уэлш Даллес
(руководитель политической разведки ЦРУ в Европе,
вскоре ставший директором ЦРУ) 1945 год.

ПОЛАГАЮ, ПРИЧИНЫ АТАКИ НА КОРЕННЫХ РОССИЯН, НАБЛЮДАЕМЫЕ НА САЙТЕ И ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ, КРОЮТСЯ В ВЫШЕПРИВЕДЕННЫХ ЖЕЛАНИЯХ.0_34f5b_5fc5a5ea_XXS ALINA-FOTO (75x75, 6 Kb)

PUTİN

Воскресенье, 19 Февраля 2012 г. 12:41 + в цитатник
Это цитата сообщения EVREN-1 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ПРОЧТИТЕ И ДАЙТЕ ОЦЕНКУ. ИЗ ФОРУМА ЕР.

Это люди или что?

f8c2c0ccc19b evrey karikatura (162x294, 12 Kb)

Из Катехизиса еврея СССР
(отрывок)И последний совет. Будьте бдительны! Испанская инквизиция и немецкий фашизм не должны повториться. Гасите в зародыше любые попытки противопоставить нас обществу, уничтожайте антиеврейские тенденции в самом начале, в каком бы виде они не проявлялись. Фашизм - явление не случайное. Он возникает там, где мы недооцениваем стремление местных гоев стать хозяевами своего положения. Фашизм подспудно зреет во всех гоях. К счастью, в разных странах приходят к нему в разное время и под различными названиями. Но суть везде одна и та же. Скупайте, похищайте и уничтожайте, не допускайте к переизданию всякую литературу, раскрывающую нашу стратегию и тактику, представляющую хотя бы одним упоминанием еврея в дурном свете.

Не позволяйте вырасти из маленьких юдофобов больших инквизиторов! Пусть они зачахнут в зародыше с их упрямой идеей национального достоинства! Любыми путями найдите повод наклеить на них ярлык криминального в СССР антисемитизма, опалчивайтесь против них многомассово. Пока они одиноки, им не устоять против нашей сплоченной силы. Пусть они тысячу раз правы в своих мелочах - все равно они виноваты, ибо мешают нам.

Распространяйте против этих типов компрометирующие слухи, создавайте им сомнительную репутацию. В конце концов, их начнут опасаться те же, кто имел о них прекрасное мнение и поддерживал их. Лишайте их связей и контактов, не давайте им возможности эффективно работать, ставьте под сомнение целесообразность выполняемой ими работы и занимаемых должностей, изолируйте их, натравливайте против них толпу, лишайте их влиятельных позиций в обществе. Провоцируйте их на конфликт. Унижайте их, игнорируйте их, обижайте несправедливостью поощрений, а когда они протестуют - обвиняйте их во всех смертных грехах, тащите их в партком, милицию, а если можно - в суд.

Если, вы старше, обвиняйте в нарушении почтения к старшим, если по возрасту ровня — обвиняйте в нарушении принципов братства и, обязательно, интернационализма. Главное - обвинить, пусть они оправдываются. Тот, кто оправдывается, - уже наполовину виноват.

Провоцируйте их на выступления против государственной власти, а затем разоблачайте их и уничтожайте с помощью государственной власти. Право на привилегии и спокойную жизнь получает лишь тот, кто покорно следует за нами, и вместе с нами. Тот, кто хочет идти своим независимым путем, — потенциально опасен и должен быть лишен всяческой поддержки и даже средств к существованию.

Либо наш порядок, либо полная дезорганизация. Там, где намерены обойтись без нас, должен быть xaoc! Делайте так, чтобы беспорядок продолжался до тех пор, пока измученные гои, отчаявшись, не попросят вас взять власть в свои руки и обеспечить им спокойную жизнью.

Гои должны работать под нашим руководством и приносить нам пользу. Кто пользу не приносит, должен быть изгнан, либо осужден. Вне наших интересов нет общественной пользы! Кто не с нами, тот против нас! Око за око! Зуб за зуб! Так учил Моисей, так жили наши предка. Так будем жить мы. Месть - священное чувство. Она воспитывает характер, утверждает человека. Лозунги христианского милосердия, смирения, самоотречения оставьте гоям - достойны этого только они. Поэтому среди них проповедуйте и насаждайте христианские и коммунистические «добродетели», сами же в душе оставайтесь непримиримыми и твердыми. Гои не должны знать вашей пощады. Если вы сегодня простите им малую обиду, завтра они нанесут вам большую.

Пусть гои уговаривают друг друга в осторожности, умеренности и гибкости, по отношению к нам. Пусть они осторожно сдерживают наш натиск. Мы же должны действовать решительно и быстро, ставя их всегда перед свершившимся фактом. Пусть они после этого ведут долгие, бесплодные дискуссии - против наших методов у них нет оружия. Пусть они волевым решением сделают одно дело, пока додумаются, договорятся и сделают это, мы совершим десять более важных дел. Пусть их сопротивление будет для нас необходимым стимулом, но не тормозом. Их противодействие нам нужно для поддержания нашего боевого духа, постоянной бдительности и постоянного натиска.

Создавая Государство Израиль, мы воплощаем в явь идею великого Теодора Герцля, становимся наконец нацией, как её понимают во всём мире. Но нам этого мало. Земля Обетованная - лишь только очаг нашего духа и место хранения наших святынь. Как говорил наш великий Теодор, поднимая знамя всемирного сионистского движения, мы не должны превратить себя на этой земле в мужиков и чёрную рабочую силу. Суший избрал нас для другой цели - господства над гоями. США и СССР - два наших великих данника. Первый - у наших ног. Второй - практически тоже. Но в экономическом отношении в такой мере, как первый, он ещё не освоен. Превратить его в ешё более живительный для нас источник, чем США, - наша стратегическая задача. Разрешив её, мы покорим весь мир.

Евреи СССР, заучите этот Катехизис как ЗАКОН Моисея. Помните его и исполняйте! Но для того, чтобы ни единого его слова не мог прочитать ни один гой, будьте готовы пожертвовать даже жизнью!

Используйте в своём поведении веками испытанный приём иезуитов: яд - в душе, мёд - на языке, внутри - вздыбленный тигр, на лице - кротость.

Вы - племя Израиля! Вы - единственный народ на нашей Земле, воплощающий в себе всё человечество! Не забывайте великой к вам милости Сущего, высказанной устами Моисея и запёчатлённой в священной Торе!

Пусть никогда не падает ваш ДУХ!»
 (539x400, 286Kb)


АНТИРОССИЙСКОЕ ЗАСИЛЬЕ...
Ответ форумчанину.
Mar. 19th, 2009 at 12:20 PM


Заданная мною тема была неслучайной. Здесь надо поговорить не о деталях, а о целом, которое на грани небытия. А целое, что и делало нас великой страной, было БРАТСТВО НАРОДОВ, РАВЕНСТВО, УВАЖЕНИЕ К ЛИЧНОСТИ, ЭТНОСУ, К КОНФЕССИИ. Но, в последнее время, отчетливо стала читаться тенденция, к направлению диалогов таким образом, чтобы
***обострить межнациональные отношения;
***обострить отношения между конфессиями;
***нивелировать авторитет видных людей России;
***ориентировать общество на внутреннего врага;
***преследовать сторонников Путина;
***преследовать и унижать по национальному признаку;
***нивелировать все конфессии, кроме "общеизвестной";
***создать хаос в психологии общества, чтобы в атмосфере полной растерянности граждан проводить политику "приватизации" богатств России, наряду с программой безвизового въезда и расселения нужных этнических групп, на территории нашей страны.

Справедливо рождается вопрос: А КОМУ ЭТО НУЖНО?!

Полагаю, руководству партии и Берлоги известно, что психология России, зарубежными исследователями отслеживается именно по этому сайту, а потому, допущение на сайт лиц, без зарегистрированных данных, которые не удаляются модераторами, а наоборот, предъявляются претензии к тем, кого они "затиранивают", дает основание думать, что на сайте ведется планомерная деятельность, направленная на обострение противоречий между коренными народами РФ.

В подтверждение своих слов, уважаемые берлогеры, хочу привести одну архивную запись, без всяких комментариев и сделать ударение на то, КАК ЭТО СТАРОЕ РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ, ПО НЕЗАМЕТНОМУ (бабочка-гусеница) ПЛАНУ ЗАХВАТА СТРАН, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ СЕГОДНЯ В НАШЕЙ СТРАНЕ:

Аллен Уэлш Даллес
(руководитель политической разведки ЦРУ в Европе,
вскоре ставший директором ЦРУ) 1945 год.

"...Посеяв в СССР хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить... Мы найдем своих союзников и помощников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу ТРАГЕДИЯ ГИБЕЛИ САМОГО НЕПОКОРНОГО НА ЗЕМЛЕ НАРОДА, окончательного необратимого угасания его самосознания... Из литературы, искусства мы, например, вытравим их социальную сущность, отчуждим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением, расследованием, что ли, тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театры, кино, пресса - все будет изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства, мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание КУЛЬТ СЕКСА, НАСИЛИЯ, ПРЕДАТЕЛЬСТВА - словом, всякой безнравственности... В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху, незаметно, но активно и постоянно будем способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности, бюрократизм и волокиту возведем в добродетель. ЧЕСТНОСТЬ И ПОРЯДОЧНОСТЬ БУДЕМ ОСМЕИВАТЬ - они никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. ХАМСТВО И НАГЛОСТЬ, ЛОЖЬ И ОБМАН, ПЬЯНСТВО И НАРКОМАНИЯ, ЖИВОТНЫЙ СТРАХ ДРУГ ПЕРЕД ДРУГОМ И БЕЗЗАСТЕНЧИВОСТЬ, ПРЕДАТЕЛЬСТВО, НАЦИОНАЛИЗМ И ВРАЖДУ НАРОДОВ, прежде [всего] ВРАЖДУ И НЕНАВИСТЬ К РУССКОМУ НАРОДУ - все это мы будем ловко и незаметно культивировать, все это расцветет махровым цветом. И лишь немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества".

Аллен Уэлш Даллес
(руководитель политической разведки ЦРУ в Европе,
вскоре ставший директором ЦРУ) 1945 год.

ПОЛАГАЮ, ПРИЧИНЫ АТАКИ НА КОРЕННЫХ РОССИЯН, НАБЛЮДАЕМЫЕ НА САЙТЕ И ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ, КРОЮТСЯ В ВЫШЕПРИВЕДЕННЫХ ЖЕЛАНИЯХ.0_34f5b_5fc5a5ea_XXS ALINA-FOTO (75x75, 6 Kb)

ah rossiyskaya politika!

Воскресенье, 19 Февраля 2012 г. 12:39 + в цитатник
Это цитата сообщения EVREN-1 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Без...

74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)

ah rossiyskaya politika!..


74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)
74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)
74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)
74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)
74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)
74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)
74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)

Без заголовка

Воскресенье, 20 Ноября 2011 г. 13:54 + в цитатник
Это цитата сообщения EVREN-1 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Без...

74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)

ah rossiyskaya politika!..


74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)
74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)
74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)
74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)
74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)
74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)
74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)

Без...

Воскресенье, 20 Ноября 2011 г. 13:48 + в цитатник
74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)

ah rossiyskaya politika!..


74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)
74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)
74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)
74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)
74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)
74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)
74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)74866950_36286561_71photo1 (71x71, 58Kb)


Процитировано 2 раз

Без заголовка

Воскресенье, 20 Ноября 2011 г. 13:44 + в цитатник
Это цитата сообщения _AksyN_ [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Человечество любят не гуманисты, а циники

Циники — это серьезная философская школа, которая имеет право на существование, ибо она морально нейтральна. Моральная нейтральность не имеет отрицательного знака, как у Экклезиаста. Что до идеологии цинизма, то, в общем-то, циники — это люди, которые понимают, что в человеке хорошего ровно столько, сколько плохого. Именно это позволяет цинику не удивляться, когда человек поступает плохо. Признать за человеком возможность быть скотом — не значит быть плохим. У людей, начиная с века Просвещения до сегодняшнего дня, сформировано убеждение, что человек эволюционирует, развивается, что человека нельзя пороть, а можно только в гуманных условиях держать в тюрьме, и прочая чепуха. И многие забывают, что человек не изменился, он может быть таким же зверем, каким был триста лет назад, и вообще за шесть часов и даже меньше человека можно превратить в животное. И если вы помните об этом, это не значит, что вы плохой, ровно наоборот. Если человек любит человека, зная, что он может быть дерьмом, значит любит по-настоящему. Потому мне кажется, что, если кто-то и любит человечество, то не гуманисты, а циники.

Дальше

Без заголовка

Воскресенье, 20 Ноября 2011 г. 13:43 + в цитатник
Это цитата сообщения ПроКуратор [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Чирикова считает народ 'скотом безмозглым'

Не найдя поддержи в России, химкинская активистка Евгения Чирикова ищет ее в США. "Вы знаете, у нас просто нет выбора, - говорит Чирикова. - Российские люди во многом похожи на крупный рогатый скот. Они стерпят все, что угодно. Мы благодарны за поддержку, получаемую от международного сообщества и из США"

По сути, слова Чириковой означают признание, что российскому народу в целом не нужна борьба Чириковой за Химкинский лес и против власти - в ней заинтересована лишь небольшая "тусовка" оппозиционеров - постоянных участников "Антиселигеров", "маршей несогласных" и протестных митингов. Вообщем-то, не ново - даже сами "несогласные" раньше негодовали, что жителям Химок почему-то пофигу на лес и вместо борьбы с властью они требуют от нее поскорее избавить их от диких пробок и проложить новую трассу Москва-Ленинград ;)

Но занятно, что декларируя борьбу за "народное счастье" и не получая от народа (по мнению Чириковой - "скота") поддержки она в лучших традициях несистемной оппозиции обращается за ней ... к Западу. Дескать, если народу наша борьба не нужна - она может быть нужна Западу.

Видимо, об этом и шла речь на недавно опубликованной американскими журналистами видеозаписи, на которой лидер ПАРНАС Борис Немцов и Евгения Чирикова встречаются с представителями Freedom House и госдепа США. По крайней мере награду от вице-президента США Байдена она уже получила - во время встречи в Москве с "цветом диссидентства и оппозиционными активистами" в посольстве США


Без заголовка

Воскресенье, 20 Ноября 2011 г. 13:29 + в цитатник
Это цитата сообщения Хуета [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ПИСЬМО УРАЛЬСКОМУ
ГОСПОДИН УРАЛЬСКИЙ!

ПОНИМАЮ ВАШЕ БЕСПОКОЙСТВО ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ПОЛОЖЕНИЯ РОССИИ В ЭПОХУ ВСЕОБЩЕГО КРИЗИСА. НО, ДУМАЮ, НАША СТРАНА И С ЭТИМ СПРАВИТСЯ, ЕСЛИ ОНА СУМЕЛА ВЫКАРАБКАТЬСЯ ИЗ АНАРХИИ ПОСЛЕДНИХ ДВУХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ.

ПО ПОВОДУ ЭКОНОМИКИ ИМЕЕТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ СПОКОЙСТВИЕ, А ВОТ ПО ПОВОДУ ПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА ЕСТЬ СЕРЬЁЗНЫЕ ОПАСЕНИЯ, ТАК КАК, НАЧАЛИ ПОВЕИВАТЬ НЕКОТОРЫЕ АНТИПУТИНСКИЕ НАСТРОЕНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ВНУТРИРОССИЙСКОЙ ЖИЗНИ ЗА РУБЕЖОМ. И НА ЭТО, ХОТЕЛОСЬ БЫ, СДЕЛАТЬ АКЦЕНТ.

ПУТИН ВЁЛ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННУЮ, УВЕРЕННУЮ, НАПОРИСТУЮ ПОЛИТИКУ, СО ДНЯ ВСТУПЛЕНИЯ В ДОЛЖНОСТЬ. МОЛОДОЙ И НЕОПЫТНЫЙ, ОН ПРИНЯЛ В НАСЛЕДСТВО ВСЕ ПОСЛЕДСТВИЯ "ДЕЛ" ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ - РАЗРУШЕННУЮ ЭКОНОМИКУ, ВОЙНУ НА КАВКАЗЕ, НА ФОНЕ АКТИВИЗАЦИИ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИХ, РЕЛИГИОЗНЫХ И ВНЕШНЕРАЗРУШИТЕЛЬНЫХ СИЛ И СУМЕЛ ДОСТИЧЬ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ ЭКОНОМИКИ, ПОЗИТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА КАВКАЗЕ, БУКВАЛЬНО, ПОДНЯЛ СТРАНУ С КОЛЕН, ВЫТАЩИЛ НАШУ РОДИНУ ИЗ ДОЛГОВОЙ ЯМЫ, НА ГЛАЗАХ У УДИВЛЁННОГО МИРОВОГО СООБЩЕСТВА, ВОЗРОДИЛ ТРАДИЦИИ ЕДИНЕНИЯ И ВЗАИМОТЕРПИМОСТИ НАРОДОВ И РЕЛИГИЙ РОССИЙСКОЙ НАЦИИ, НА КОТОРУЮ СМОТРЕЛИ КАК НА ИСТОЧНИК НИЩЕТЫ, ПЬЯНСТВА И РАЗВРАТА, С НАВСЕДДА ПОТЕРЯННЫМ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИМ АВТОРИТЕТОМ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ.

ПУТИН БЫЛ ПРОВЕРЕН НАРОДОМ В САМЫЕ ТЯЖЁЛЫЕ ГОДЫ, "НЕ НАВОРОВАЛ И НЕ УБЕЖАЛ", КАК МНОГИЕ ДРУГИЕ, ОСТАЛСЯ И ПРОДОЛЖАЛ БОРЬБУ ЗА АВТОРИТЕТ СТРАНЫ. БЫЛ ГАЛАНТЕН. НЕСМОТРЯ НА ВСЕ УВЕЩЕВАНИЯ РОССИЯН, ПОКАЗАЛ ОБРАЗЕЦ УВАЖЕНИЯ К КОНСТИТУЦИИ РОССИИ И ПОКИНУЛ ПОСТ ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА. НАРОД ЕГО НЕ ОТПУСКАЛ. РАДИ НЕГО РОССИЯНЕ ПОШЛИ БЫ И НА ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТИТУЦИИ, НО ОН, НА СВОЕМ ПРИМЕРЕ, ПОКАЗАЛ НЕЗЫБЛЕМОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКОНОВ ДЛЯ ВСЕХ, ЕСЛИ РОССИЯ ХОЧЕТ СТАТЬ ПРАВОВЫМ ГОСУДАРСТВОМ. НИКОГО НЕ ПРЕСЛОВАЛ ЗА ИНАКОМЫСЛИЕ И НЕ ВЕРЮ ПРЕССЕ, КОТОРАЯ МУССИРУЕТ СТРАХИ ФСБ ЗА СВОБОДУ СЛОВА. Я, КАК ПИШУЩИЙ ЧЕЛОВЕК, БУКВАЛЬНО ГРОМИЛА В КНИГАХ ПОЛИТИКУ ПРАВИТЕЛЬСТВА В ЧЕЧНЕ И НА КАВКАЗЕ, НО НИКТО МЕНЯ ДАЖЕ НЕ ЗАДЕЛ. А В ТАК НАЗЫВАЕМЫХ "ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СТРАНАХ" ЗА ВЫСКАЗЫВАНИЯ МОЖНО ОТХВАТИТЬ ТЮРЕМНЫЙ СРОК, ОТЯГОЩЁННЫЙ ЗАКОНОМ "О ПОПЫТКАХ СМЕНЫ ЗАКОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА". НИ РАЗУ МЫ НЕ ВИДЕЛИ НА ЭКРАНАХ ЕГО ДОЧЕРЕЙ, НИ РАЗУ ЕГО СУПРУГА НЕ СУНУЛАСЬ В ОБЪЕКТИВЫ ФОТОКАМЕР, НЕ ПОПЫТАЛАСЬ СЛАВИТЬ СВОЕ ИМЯ ЗА ВСЕ ВОСЕМЬ ЛЕТ ПУТИНСКОГО ПРАВЛЕНИЯ, НЕ В ПРИМЕР ИНЫМ "КОРОЛЕВАМ", СДЕЛАВШИМ ПРЫЖОК "ОТ КАСТРЮЛИ К ТРОНУ", ВОЛЕЮ СУДЬБЫ И ДАЮЩИЕ ПРЕТЕНЦИОЗНЫЕ ПОЗЫ ПЕРЕД ОБЪЕКТИВАМИ ТЕЛЕКАМЕР СМИ.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ПУТИНА, КОТОРАЯ БЫЛА ПРЕДЛОЖЕНА СТРАНЕ, НЕКОТОРЫМЫ КРУГАМИ ТРАКТОВАЛАСЬ И ТРАКТУЕТСЯ, КАК "ОТКАД НАЗАД" К СТАРЫМ ТЕНДЕНЦИЯМ. С ЭТИМ ТРУДНО СОГЛАСИТЬСЯ. ЗА РУБЕЖОМ ТАК МОГУТ ГОВОРИТЬ, ПОТОМУ ЧТО ТАМ-ТРАДИЦИОННО КАПИТАЛИСТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И НАРОД СОВЕРШЕННО ПРИУЧЕН ЖИТЬ В ТЕХ УСЛОВИЯХ. А В РОССИИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ МЕНТАЛИТЕТ ЕЩЁ ПРОДЛИТСЯ НА ПОКОЛЕНИЕ, ЕСЛИ НЕ БОЛЬШЕ. ПОКА ПСИХОЛОГИЯ, МЫШЛЕНИЕ, ОСОБЕННОСТЬ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ НЕ УСТАНОВИТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНО - ТРЕБУЕТСЯ АДАПТАЦИОННОЕ ВРЕМЯ, ПОД ПРИСМОТРОМ ГОСУДАРСТВА, ЧТОБЫ НЕ РАЗДАВИТЬ СРЕДНИЕ И НИЗШИЕ СЛОИ ОБЩЕСТВА. РЕГУЛИРУЮЩИЕ РЫЧАГИ ИЗ-ЗА ЭТОГО. ЭТО ЯВЛЯЕТСЯ ДОСТОИНСТВОМ, А НЕ НЕДОСТАТКОМ ЭТОЙ ПРОГРАММЫ.

СЕГОДНЯ ОТЧЁТЛИВО ВИДНЫ ПОПЫТКИ ОТТЕСНЕНИЯ ПУТИНА. НЕ ДУМАЮ, ЧТО ЭТО МОЖЕТ ИСХОДИТЬ ОТ НЫНЕШНЕГО РУКОВОСТВА СТРАНЫ. ХОРОШО ЗНАЕМ, КАКИЕ "ФИНАНСОВЫЕ ГОЛОСА" ПОРОЙ БЫВАЮТ РЕШАЮЩИМИ В КАЖДОМ ГОСУДАРСТВЕ. НЕЛЬЗЯ ИСКЛЮЧИТЬ НАЛИЧИЕ ТАКОВЫХ И В РОССИИ.

ПУТИН, ПРОЙДЯ ЧЕРЕЗ ВСЕ ТЕРНИИ, НАКОПИЛ ОПЫТ, КОТОРЫЙ СЕЙЧАС НЕОБХОДИМ РОССИИ, ЧТОБЫ С САМЫМ МЕНЬШИМ УРОНОМ ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ ГЛОБАЛЬНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, НА БАЗЕ КОТОРОГО ОЖИДАЕТСЯ ОБОСТРЕНИЕ ВСЕХ НЕГАТИНЫХ ПРОЦЕССОВ АНТИЗАКОННОГО ХАРАКТЕРА ВО ВСЕМ МИРЕ. КОСНЁТСЯ ЛИ ЭТО НАШЕЙ СТРАНЫ? КОНЕЧНО. И НЕ ВЕРЬТЕ, ЕСЛИ СКАЖУТ НЕТ.
ПОТОМУ, УХОД ПУТИНА И ЖЕЛАНИЕ ИНЫХ КРУГОВ ЕГО "ВЫВЕДЕНИЯ" ИЗ СФЕРЫ АКТИВНОЙ ПОЛИТИКИ ВИДИТСЯ КРАЙНЕ НЕПОРЯДОЧНЫМ. ЗНАЕМ, ЧТО СМИ-ГУБКА, МГНОВЕННО ВПИТЫВАЮЩАЯ АТМОСФЕРУ В ЛЮБОЙ СРЕДЕ. ГЛЯДЯ НА НАШИ СМИ НЕТРУДНО ПОНЯТЬ, ЧТО ЖЕЛАЕТСЯ.

ОБИДНО. ЗДЕСЬ ЕСТЬ СЕРЬЁЗНЫЙ "СКВОЗНЯЧОК", НО ОТКУДА И КАКОГО СВОЙСТВА?!..

ЧТО КАСАЕТСЯ ВАШИХ СЕТОВАНИЙ, ПО ПОВОДУ ЭТНИЧЕСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ, ПРИЗЫВАЮ НЕ ДЕЛИТЬ РОССИЯН НИ ПО ЭТНИЧЕКСКОМУ, НИ ПО РЕЛИГИОЗНОМУ, НИ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ. ЕСТЬ ОДНА НЕУКОСНИТЕЛЬНАЯ ПРАВДА-МЫ ОБРЕЧЕНЫ ЖИТЬ ВМЕСТЕ, ПОТОМУ ЧТО РОССИЯ НАША ОБЩАЯ РОДИНА. У КАЖДОГО НАРОДА ЕСТЬ СВОИ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ. ДОЛЖНЫ ПРИТЕРПЕТЬСЯ И ПРИНЯТЬ ВСЕХ, КАК ОНИ ЕСТЬ. ДРУГОГО ВЫХОДА НЕТ, ЕСЛИ МЫ ХОТИМ ЖИТЬ В ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ СООБЩЕСТВЕ. РОССИЯНЕ - ЕДИНЫ И ПОБРАТАНЫ МНОГОВЕКОВОЙ ЕДИНОЙ ГЕОГРАФИЕЙ, ИСТОРИЕЙ, КУЛЬТУРОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИЕЙ. А ЭТО БОЛЬШИЕ ЦЕННОСТИ И ДОСТИЖЕНИЕ ВСЕХ НАРОДОВ РОССИИ ЗА ВСЕ ПРОШЛЫЕ ВЕКА. СКОЛЬКО ЕСТЬ СТРАН В МИРЕ, ГДЕ ИЗ-ЗА ОТСУСТВИЯ ЭТИХ ЦЕННОСТЕЙ, НЕПРИВИТЫХ ГОСУДАРСТВОМ, ОДНА ЭТНИЧЕСКАЯ ГРУППА НАХОДИТСЯ ЗА СФЕРОЙ ПОНИМАНИЯ ДРУГОЙ. ЭТОМУ ПРИМЕРОВ ПОЛНО В "ОБРАЗЦОВЫХ СТРАНАХ", А У НАС БЫЛО И ЕСТЬ ПОДЛИННОЕ БРАТСТВО, КОТОРОЕ ТОЛЬКО СЛЕГКА ПОПОРТИЛОСЬ БЕЗУМИЕМ СТРЕССА 90-ГОДОВ. ПУТИН И В ЭТОМ ВОПРОСЕ ПОКАЗАЛ ОБРАЗЕЦ МУДРОГО ПОДХОДА, ЧТО ОТЧЁТЛИВО ВИДЕЛ МИР В ЧЕЧЕНСКИХ СОБЫТИЯХ. КАКОВЫ БЫЛИ ВОЗРАЖЕНИЯ, КОГДА ОН ПОСАДИЛ ПОКОЙНОГО ГЛАВУ ЧЕЧНИ РЯДОМ С СОБОЙ! ВОЗРАЖАЛИ ТЕ, КТО НЕ ЗНАЛ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ КАВКАЗЦЕВ. ЭТО ОТНОШЕНИЕ СДЕЛАЛО БОЛЬШЕ, ЧЕМ СДЕЛАЛИ ВСЕ ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА КАВКАЗЕ: НАРОД ПОНЯЛ, ЧТО ОН, КАК ГЛАВА СТРАНЫ, РАТУЕТ ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ КАВКАЗСКИХ НАРОДОВ, ПОНИМАЕТ И ЦЕНИТ ОСОБЕННОСТИ КАЖДОГО ЭТНОСА В СОСТАВЕ СТРАНЫ. ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО, ПОЛНОЕ НЕПРИЯТИЕ РОССИЙСКОГО ЛИДЕРА СМЕНИЛОСЬ УВАЖЕНИЕМ, ПОСЛЕ ЧЕГО, ТОЛПАМИ, ПОШЛИ С ГОР ЗАБЛУЖДАЮЩИЕСЯ И ПРИСТУПИЛИ К МИРНОЙ ЖИЗНИ.

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ: ЗНАЧЕНИЕ ПУТИНА ДЛЯ РОССИИ ТРУДНО ПЕРЕОЦЕНИТЬ. ЕГО ОТСУСТВИЕ У РЕШАЮЩЕГО РЫЧАГА, (находясь в положении отчитывающегося перед парламентом), СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ РИСК ДЛЯ РОССИИ, ТАК КАК МЕДВЕДЕВ ЕЩЁ НЕ НАКОПИЛ ДОСТАТОЧНОГО ОПЫТА, ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТАКОЙ ГРОМАДНОЙ СТРАНОЙ, В СЛОЖНЫХ ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ В МИРЕ. И КАК ОБЩЕСТВО, МЫ, РОССИЯНЕ ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ ЗА АКТИВНУЮ ПОЗИЦИЮ ЛЮБИМОГО НАРОДОМ ЭКС-ПРЕЗИДЕНТА.

Без заголовка

Воскресенье, 20 Ноября 2011 г. 13:27 + в цитатник
Это цитата сообщения EVREN-1 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

ПРОЧТИТЕ И ДАЙТЕ ОЦЕНКУ. ИЗ ФОРУМА ЕР.

Это люди или что?

f8c2c0ccc19b evrey karikatura (162x294, 12 Kb)

Из Катехизиса еврея СССР
(отрывок)И последний совет. Будьте бдительны! Испанская инквизиция и немецкий фашизм не должны повториться. Гасите в зародыше любые попытки противопоставить нас обществу, уничтожайте антиеврейские тенденции в самом начале, в каком бы виде они не проявлялись. Фашизм - явление не случайное. Он возникает там, где мы недооцениваем стремление местных гоев стать хозяевами своего положения. Фашизм подспудно зреет во всех гоях. К счастью, в разных странах приходят к нему в разное время и под различными названиями. Но суть везде одна и та же. Скупайте, похищайте и уничтожайте, не допускайте к переизданию всякую литературу, раскрывающую нашу стратегию и тактику, представляющую хотя бы одним упоминанием еврея в дурном свете.

Не позволяйте вырасти из маленьких юдофобов больших инквизиторов! Пусть они зачахнут в зародыше с их упрямой идеей национального достоинства! Любыми путями найдите повод наклеить на них ярлык криминального в СССР антисемитизма, опалчивайтесь против них многомассово. Пока они одиноки, им не устоять против нашей сплоченной силы. Пусть они тысячу раз правы в своих мелочах - все равно они виноваты, ибо мешают нам.

Распространяйте против этих типов компрометирующие слухи, создавайте им сомнительную репутацию. В конце концов, их начнут опасаться те же, кто имел о них прекрасное мнение и поддерживал их. Лишайте их связей и контактов, не давайте им возможности эффективно работать, ставьте под сомнение целесообразность выполняемой ими работы и занимаемых должностей, изолируйте их, натравливайте против них толпу, лишайте их влиятельных позиций в обществе. Провоцируйте их на конфликт. Унижайте их, игнорируйте их, обижайте несправедливостью поощрений, а когда они протестуют - обвиняйте их во всех смертных грехах, тащите их в партком, милицию, а если можно - в суд.

Если, вы старше, обвиняйте в нарушении почтения к старшим, если по возрасту ровня — обвиняйте в нарушении принципов братства и, обязательно, интернационализма. Главное - обвинить, пусть они оправдываются. Тот, кто оправдывается, - уже наполовину виноват.

Провоцируйте их на выступления против государственной власти, а затем разоблачайте их и уничтожайте с помощью государственной власти. Право на привилегии и спокойную жизнь получает лишь тот, кто покорно следует за нами, и вместе с нами. Тот, кто хочет идти своим независимым путем, — потенциально опасен и должен быть лишен всяческой поддержки и даже средств к существованию.

Либо наш порядок, либо полная дезорганизация. Там, где намерены обойтись без нас, должен быть xaoc! Делайте так, чтобы беспорядок продолжался до тех пор, пока измученные гои, отчаявшись, не попросят вас взять власть в свои руки и обеспечить им спокойную жизнью.

Гои должны работать под нашим руководством и приносить нам пользу. Кто пользу не приносит, должен быть изгнан, либо осужден. Вне наших интересов нет общественной пользы! Кто не с нами, тот против нас! Око за око! Зуб за зуб! Так учил Моисей, так жили наши предка. Так будем жить мы. Месть - священное чувство. Она воспитывает характер, утверждает человека. Лозунги христианского милосердия, смирения, самоотречения оставьте гоям - достойны этого только они. Поэтому среди них проповедуйте и насаждайте христианские и коммунистические «добродетели», сами же в душе оставайтесь непримиримыми и твердыми. Гои не должны знать вашей пощады. Если вы сегодня простите им малую обиду, завтра они нанесут вам большую.

Пусть гои уговаривают друг друга в осторожности, умеренности и гибкости, по отношению к нам. Пусть они осторожно сдерживают наш натиск. Мы же должны действовать решительно и быстро, ставя их всегда перед свершившимся фактом. Пусть они после этого ведут долгие, бесплодные дискуссии - против наших методов у них нет оружия. Пусть они волевым решением сделают одно дело, пока додумаются, договорятся и сделают это, мы совершим десять более важных дел. Пусть их сопротивление будет для нас необходимым стимулом, но не тормозом. Их противодействие нам нужно для поддержания нашего боевого духа, постоянной бдительности и постоянного натиска.

Создавая Государство Израиль, мы воплощаем в явь идею великого Теодора Герцля, становимся наконец нацией, как её понимают во всём мире. Но нам этого мало. Земля Обетованная - лишь только очаг нашего духа и место хранения наших святынь. Как говорил наш великий Теодор, поднимая знамя всемирного сионистского движения, мы не должны превратить себя на этой земле в мужиков и чёрную рабочую силу. Суший избрал нас для другой цели - господства над гоями. США и СССР - два наших великих данника. Первый - у наших ног. Второй - практически тоже. Но в экономическом отношении в такой мере, как первый, он ещё не освоен. Превратить его в ешё более живительный для нас источник, чем США, - наша стратегическая задача. Разрешив её, мы покорим весь мир.

Евреи СССР, заучите этот Катехизис как ЗАКОН Моисея. Помните его и исполняйте! Но для того, чтобы ни единого его слова не мог прочитать ни один гой, будьте готовы пожертвовать даже жизнью!

Используйте в своём поведении веками испытанный приём иезуитов: яд - в душе, мёд - на языке, внутри - вздыбленный тигр, на лице - кротость.

Вы - племя Израиля! Вы - единственный народ на нашей Земле, воплощающий в себе всё человечество! Не забывайте великой к вам милости Сущего, высказанной устами Моисея и запёчатлённой в священной Торе!

Пусть никогда не падает ваш ДУХ!»
 (539x400, 286Kb)


АНТИРОССИЙСКОЕ ЗАСИЛЬЕ...
Ответ форумчанину.
Mar. 19th, 2009 at 12:20 PM


Заданная мною тема была неслучайной. Здесь надо поговорить не о деталях, а о целом, которое на грани небытия. А целое, что и делало нас великой страной, было БРАТСТВО НАРОДОВ, РАВЕНСТВО, УВАЖЕНИЕ К ЛИЧНОСТИ, ЭТНОСУ, К КОНФЕССИИ. Но, в последнее время, отчетливо стала читаться тенденция, к направлению диалогов таким образом, чтобы
***обострить межнациональные отношения;
***обострить отношения между конфессиями;
***нивелировать авторитет видных людей России;
***ориентировать общество на внутреннего врага;
***преследовать сторонников Путина;
***преследовать и унижать по национальному признаку;
***нивелировать все конфессии, кроме "общеизвестной";
***создать хаос в психологии общества, чтобы в атмосфере полной растерянности граждан проводить политику "приватизации" богатств России, наряду с программой безвизового въезда и расселения нужных этнических групп, на территории нашей страны.

Справедливо рождается вопрос: А КОМУ ЭТО НУЖНО?!

Полагаю, руководству партии и Берлоги известно, что психология России, зарубежными исследователями отслеживается именно по этому сайту, а потому, допущение на сайт лиц, без зарегистрированных данных, которые не удаляются модераторами, а наоборот, предъявляются претензии к тем, кого они "затиранивают", дает основание думать, что на сайте ведется планомерная деятельность, направленная на обострение противоречий между коренными на