!!

0 28.05.2016
..
0 28.05.2016
..
Pons Arnau Francisco.
0 28.05.2016
..
Vie Dunn-Harr. ( )
0 28.05.2016
..
..
0 28.05.2016
..
Bessie Wessel. Roses

-  

 

22

1:1.  -        :
1:2.
,
1:3. ,
.
1:4. ,
, ;
- .
1:5.
; ; .
1:6. , []
,
.

 -

 -

 
0,00%   15:   0,00%
0,00%   15-18:   0,00%
0,00%   18-21:   0,70%
0,00%   21-27:   3,52%
2,82%   27-35:   4,93%
14,08%   35:   73,94%

 - e-mail

 

 -

   Sveta_Savyhska