!!

2 24.07.2017
.
2 24.07.2017
. , ...
2 24.07.2017
!..
2 24.07.2017
...
2 24.07.2017
, ..
, , : ...

-  

 

22

1:1.  -        :
1:2.
,
1:3. ,
.
1:4. ,
, ;
- .
1:5.
; ; .
1:6. , []
,
.

 -

 -

 
0,00%   15:   0,00%
0,00%   15-18:   0,00%
0,00%   18-21:   0,00%
0,00%   21-27:   4,15%
3,11%   27-35:   7,25%
13,47%   35:   72,02%

 - e-mail

 

 -

   Sveta_Savyhska