!!

0 19.08.2018
. .
: — , !...
0 19.08.2018
..
.
0 19.08.2018
. . .
"" , ...
0 18.08.2018
Henri Le Sidaner ( , , 1862-1939).
0 18.08.2018
..

 -

 -

 
0,00%   15:   0,00%
0,00%   15-18:   0,45%
0,00%   18-21:   0,00%
0,00%   21-27:   4,55%
2,73%   27-35:   5,91%
12,27%   35:   74,09%

 -

   Sveta_Savyhska