עברית   English    ∇  
LiveInternet בית תוכנה של אתרים -קוד של המונהHTML קבלת

תבחרוּ סוג המונה
שיעור: 88x31.
במונה מופיעה כמות של סקרים ומבקרים על 24 שעות אחרונות
) (אם להקיש בתמונת המונה, אפשר לבחור צבע אחר


שיעור: 88x31.

במונה מופיעה כמות סקרים על 24 שעות,
כמות מבקרים על 24 שעות וכמות מבקרים על היום (מחצות של זמן במוסקבה)
) (אם להקיש בתמונת המונה, אפשר לבחור צבע אחר


שיעור: 88x31.
) (אם להקיש בתמונת המונה, אפשר לבחור צבע אחר

שיעור: 88x15.
במונים מופיעה כמות מבקרים על היום.
) (אם להקיש בתמונת המונה, אפשר לבחור צבע אחר


שיעור: 31x31.
) (אם להקיש בתמונת המונה, אפשר לבחור צבע אחר


שיעור: 88x120.
במונים מופיעה כמות מבקרים וסקרים.
 
) (אם להקיש בתמונת המונה, אפשר לבחור צבע אחר


חידוש סיפרות במונים:

    פעם ביום, קרוב לחצות :ו-7 ימים על 31
    פעך ב-15 דקות :שעות 24 על
    פעם בדקה :על היום
    פעם בדקה : "על הקי"

LiveInternet מצרף גם מונה ולוגוטיפים

.LiveInternet , ואיר – לוגוטיפים 1x1 מידע GIF אחד מהם מונה (שקוּף זה מאפשר לכם להכנים קוד מונה סמוּי בהתחלת עמוד, ולוגוטיפים – שם, איפה נותן עיצוב ותוכן עמוד code_oneline = –קוד בשורה אחתhtml למשוך

amp_descСлужба поддержки: counter@corp.liveinternet.ru размещение рекламы