-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в tacacomvn

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 06.04.2022
Записей: 2
Комментариев: 0
Написано: 1





Taca Business Consulting

Среда, 06 Апреля 2022 г. 09:21 + в цитатник
 
 
Cung cấp giải pháp quản trị cho các hoạt động bên trong doanh nghiệp: Phân tích hoạt động kinh doanh dựa trên báo cáo quản trị, thu xếp nguồn vốn, tư vấn tái cấu trúc, tư vấn chiến lược, tư vấn pháp lý... và huấn luyện chuyển giao nhân sự thực chiến cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Sản xuất – Thương mại dịch vụ - Xây dựng tại Việt Nam #taca
Tầng 2 toà A Chelsea Residences, số 48 Trần Kim Xuyến, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Phone; 0982518586
https://taca.com.vn/
https://www.facebook.com/tacaphantichkinhdoanh/
https://tacacomvn.blogspot.com/2022/04/cung-cap-giai-phap-quan-tri-cho-cac.html
https://www.linkedin.com/in/taca/
https://www.youtube.com/channel/UCiL5KYiGkFhd1KB-zr82tIw/about
https://www.pinterest.com/tacacomvn/
https://tacacomvn.tumblr.com/
https://500px.com/p/tacacomvn
https://www.goodreads.com/taca
https://dribbble.com/tacacomvn/about
https://angel.co/u/taca-business-consulting
https://tacacomvn.wordpress.com/
https://en.gravatar.com/tacacomvn
https://myspace.com/tacacomvn
https://www.kickstarter.com/profile/taca/about
https://vimeo.com/user171649699
https://soundcloud.com/tacacomvn
https://fr.quora.com/profile/Taca-Business-Consulting
https://www.vingle.net/posts/4362046
https://github.com/tacacomvn
https://www.blogger.com/profile/10370299730988206398
https://www.skillshare.com/profile/Taca-Business-Consulting/469266517
https://about.me/tacacomvn/
https://ok.ru/profile/589265928620/statuses/
https://www.instapaper.com/p/10409365
https://linktr.ee/tacacomvn
https://www.diigo.com/profile/tacacomvn
https://www.reddit.com/user/tacacomvn
https://yarabook.com/tacacomvn
https://cliqafriq.com/tacacomvn
https://buddybio.com/tacacomvn
https://demo.wowonder.com/tacacomvn
https://www.yourquote.in/taca-business-consulting-dhktp/quotes
https://vhearts.net/tacacomvn
https://www.debwan.com/tacacomvn
https://issuu.com/tacacomvn
 
 
https://player.me/tacacomvn/about
https://www.hikingproject.com/user/201339074/taca-business-consulting
https://www.mtbproject.com/user/201339074/taca-business-consulting
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


Дневник tacacomvn

Среда, 06 Апреля 2022 г. 09:20 + в цитатник
Cung cấp giải pháp quản trị cho các hoạt động bên trong doanh nghiệp: Phân tích hoạt động kinh doanh dựa trên báo cáo quản trị, thu xếp nguồn vốn, tư vấn tái cấu trúc, tư vấn chiến lược, tư vấn pháp lý... và huấn luyện chuyển giao nhân sự thực chiến cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Sản xuất – Thương mại dịch vụ - Xây dựng tại Việt Nam #taca
Tầng 2 toà A Chelsea Residences, số 48 Trần Kim Xuyến, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Phone; 0982518586


Поиск сообщений в tacacomvn
Страницы: [1] Календарь