-Метки

10 мая 1990 год 20 января 2008 28 мая bbc esperanto oruc ramazan адр азербайджан азербайджанский язык алим гасымов алхимик армения армия армяне архитектура баку бибиси босния буддизм вена война волхв выборы габриэль гарсиа маркес грузия грусть день рождения дети детство джон фаулз дневник дневники евровидение жизнь запрет зима иво андрич иран ислам история казахстан карабах карабахская война картины книги левые литература любовь мама манчестер юнайтед мой литературный опыт москва музыка насиба абдуллаева национализм новые читатели османская империя отпуск парки песни петербург питер политика пост право президент работа рамазан рассказ реклама религия родина россия руфат абдулла санкт-петербург семья снег стамбул туран турция тюрки тюркский язык увертюра узеир гаджибеков фото фотографии футбол чгк челси что? где? когда? что?где?когда? шуша экология экскурсия эсперанто юмор языки

 -Подписка по e-mail

 

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Rufat_Abdulla

 -Сообщества

Читатель сообществ (Всего в списке: 4) Литературное_Кафе По_Азербайджану Тайт_Стрит BohemianRhapsody

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 21.12.2006
Записей:
Комментариев:
Написано: 12323

Если бы я не был азербайджанцем, я бы стал им,

Если бы я не был мусульманином, я бы стал им,

Если бы я не был тюрком, я мечтал бы быть им!

Хотите узнать больше обо мне и моем дневнике?!Жмите http://www.liveinternet.ru/users/rufat_abdulla/post49595019/

Если вы больше интересуетесь литературой, то лучше сюда: http://www.liveinternet.ru/users/rufat_abdulla/post52549722/

Я стал модератором в сообществе Литературное_Кафе

Литературное Кафе

Просто

Среда, 01 Августа 2007 г. 16:21 + в цитатник
В колонках играет - Celine Dion - "If that's what it takes"
Настроение сейчас - Хорошое

Сегодня ночью мне прибавили 2 симатии. Дело даже не в том что, я рад. Я впервые пишу об этом вообще. Но тоже приятно. Хотя к сожалению обе были аннонимными. Но к чему это я? А к тому что, вот, с началом дневника были определнные запомниющиеся события - первый читатель, первый комментарий, первая симпатия, первая антипатия, первое цитирование...

Знаете, я рад, что наряду с 10 симпатиями есть и 5 антипатий. Не потому, что я маньяк какой-то, не для показухи дажи. А именно это и есть мир. Мир - всем не угодишь, кто-то когда-то за что-то его ругает, кто-то за то же хвалит. Значит есть жизнь. Значит тех, кто выражали свои эмоции, те или иные я заставил задуматься над тем, что строю. А строю я мир. И не только мир как земля, но и как невойна.

Спасибо


Рубрики:  Из событий дня
Мораль и философия
Другое/разное

Метки:  

Сегодя день азербайджанского (тюркского) языка

Среда, 01 Августа 2007 г. 15:28 + в цитатник
В колонках играет - Celine Dion - "If that's what it takes"
Настроение сейчас - Хорошое

Azərbaycançılar sevinə bilərlər, Ümummilli liderlərinin verdiyi məşhur fərmandan 6 il keçir və bu gün Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili bayramını qeyd edə bilərlər. Düzü, rəhmətliklə dilimizin adı barəsində heç bir zaman razılaşmasam da, düşünürəm ki, siyasi iradəsi 10 il idi ki, gecikdirilən prosesi birdəfəlik qəti həll etməyə imkan verdi. Düzdür, 90-ların əvvəllərində əlifbamızı dəyişəndə biz anlamalıydıq ki, bir gündə sovet dövründə nəşr olunmuş yüzlərlə müəllifin minlələ əsərini birdəfəlik makulatura edirik, yeni əlifba ilə kitablar isə çıxmır. Amma bu məzlum xalq, bu yazıq millət onsuz da tək XX əsrdə bundan əvvəl də 3 əlifba tətbiq etmişdi, başımıza açılan bir oyun çox, biri az, nə fərqi var?!
Var ol, Millətim!
Var ol, Vətinm!
Var ol, Xalqım!
Var ol, SƏSLƏRİN ƏN İNCƏSİ!

Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili gününün təsis edilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI


Qədim və zəngin mədəniyyətə malik olan Azərbaycan xalqı dünya sivilizasiyasına bir çox dəyərli töhfələr vermişdir. Onların ilk nümunələri bəşər tarixinin böyük kəşfi olan yazı vasitəsi ilə Qobustan və Gəmiqaya təsvirləri, həmçinin epiqrafik abidələr şəklində daşların yaddaşına həkk olunaraq günümüzədək yaşamışdır. Tarixi faktlar sübut edir ki, bu qiymətli əsərləri yaradarkən Azərbaycan xalqı müxtəlif əlifbalardan istifadə etmişdir.
İslamın qəbuluna qədər olan dövrün yazıları ilə yaradılan bu qiymətli xəzinənin böyük bir qismi məhv edilmiş, zaman keçdikdə həmin abidələrin qələmə alındığı yazı şəkilləri unudulmuş və ya ərəb qrafikasına keçirilmişdir. İslamın yayıldığı dövrlərdən isə xalqımız ərəb əlifbasından istifadə yolu ilə min ildən artıq bir zaman ərzində tariximizin ən yeni mərhələsinədək zəngin mədəni irs yaratmışdır. Ərəb əlifbası yüzillər boyu geniş məkanda Müsəlman Şərqi xalqlarının ümumi yazı sistemi kimi formalaşmışdır. Böyük Azərbaycan ədibləri, alimləri, mütəfəkkirləri, İslam mədəniyyətinin təşəkkül tapıb inkişaf etməsində mühüm rol oynayaraq beşər sivilizasiyasını zənginləşdirmişlər. Lakin əsrlərlə müxtəlif xalqların mədəni əlaqəsinə xidmət edən ərəb qrafikasının dilimizin səs sistemini bütün dolğunluğu ilə əks etdirə bilməməsi, onun quruluşu və xarakteri haqqında tam aydın təsəvvür yaratmaması XIX əsrin ikinci yarısından etibarən Mirzə Fətəli Axundov başda olmaqla dövrün mütərəqqi maarifçi ziyalılarını əlifba islahatı problemi üzərində düşünməyə vadar etmişdir. Bu, Azərbaycan xalqının həmin dövrdə yaşadığı tarixi şəraitdən doğan zərurət idi. Öz qaynağını Avropadan alan yeni dövrün maarifçilik hərəkatı Azərbaycan mədəniyyətinin inkişaf istiqamətini müəyyənləşdirmiş və bu da yeni mədəniyyət tipinə uyğun müasir əlifbaya olan ehtiyacı aktuallaşdırmışdı. XX əsrin əvvəllərində cərəyan edən ictimai-siyasi və mədəni proseslərin gedişatı mövcud əlifbanı daha münasibi ilə əvəz etmək ideyasını meydana atmışdı.
1922-ci ildə Azərbaycan hökumətinin qərarı əsasında yeni Əlifba Komitəsinin yaradılması, həmin komitəyə Azərbaycan dili üçün latın qrafikalı əlifba tərtibinin tapşırılması yeni qrafikaya keçilməsi yolunda atılmış ilk ciddi addım oldu. 1923-cü ildən etibarən latın əsaslı əlifbaya keçmə prosesi surətləndirildi. 1926-cı ildə keçirilmiş Birinci Ümumittifaq Türkoloji qurultayın tövsiyələrinə cavab olaraq 1929-cu il yanvarın 1-dən etibarən Azərbaycanda kütləvi şəkildə latın qrafikalı əlifba tətbiq edildi.
Qısa bir müddət ərzində latın qrafikasının işlədilməsi Azərbaycanda geniş kütlələr arasında savadsızlığın ləğvi üçün olduqca əlverişli zəmin yaratdı. Bütün bu nailiyyətlərə baxmayaraq, həmin əlifba 1940-cı il yanvarın 1-dən kiril yazısı əsasında tərtib edilmiş yeni qrafikalı əlifba ilə əvəz olundu. Yarım əsrdən çox bir müddət ərzində kiril qrafikası ilə Azərbaycan elmi və mədəniyyətinin qiymətli nümunələri yaradıldı. Lakin kiril qrafikasının dilimizin səs quruluşuna uyğun gəlməməsi Azərbaycan ziyalılarını bu əlifbanın təkmilləşdirilməsi yolunda mütəmadi iş aparmağa sövq etdi. Təcrübə göstərdi ki, kiril qrafikasının dilimizin səs quruluşuna uyğunlaşdırılması yolunda nə qədər cəhd göstərilsə də, optimal variantın əldə edilməsi mümkün deyildir, bu da onun və vaxtsa dəyişdiriləcəyi ehtimalını gücləndirirdi.
Müstəqilliymizin qazanılmasından sonra yaranmış tarixi şərait xalqımızın dünya xalqlarının ümumi yazı sisteminə qoşulması üçün yeni perspektivlər açdı və latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasının bərpasını zərüri etdi. Bu isə müvafiq qanunun qəbul olunması ilə nəticələndi.
On ilə yaxın bir müddətdə latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasını keçidin ölkəmizdə 2001-ci ilin avqust ayında bütövlükdə təmin edildiyini və yeni əlifbadan istifadənin müstəqil Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatında, yazı mədəniyyətimizin tarixində mühüm hadisə olduğunu nəzərə alaraq qərara alıram:
1. Hər il avqust ayının 1-i Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü kimi qeyd edilsin.
2. Bu Fərman dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti HEYDƏR ƏLİYEV

Bakı şəhəri, 9 avqust 2001-ci il
№ 552


Рубрики:  Из событий дня
Туран и тюрки
Языки

Метки:  

Фотографии

Вторник, 31 Июля 2007 г. 16:17 + в цитатник
В колонках играет - Oasis - "Wonderwall"
Настроение сейчас - Хорошое

Грузия, Тбилиси. Смотрите :-)Рубрики:  Из событий дня
Другое/разное

Метки:  

Аудио-запись: Xumar oldum

Вторник, 31 Июля 2007 г. 14:53 + в цитатник
Прослушать Остановить
944 слушали
0 копий

[+ в свой плеер]

"Хумар олдум" в исполнении Бюльбюля

Метки:  

Понравилось: 1 пользователю

Хадис

Вторник, 31 Июля 2007 г. 08:49 + в цитатник
В колонках играет - Moby - "Porcelain"
Настроение сейчас - Хорошое

В "ас-Сахихе" Муслима приводится хадис Абу Хурайры о том, что посланник Аллаха сказал ему: "Будь упорным в том, что приносит тебе пользу, испрашивай помощи у Аллаха и ни в коем случае не сдавайся [перед трудностями. - Ред.]. Если же с тобой что-то случилось, то не говори: "Если бы я сделал то-то, то было бы так-то и так-то". Скажи лишь: "Это предопределил Аллах, и Он сделал так, как Ему было угодно",- поскольку "если бы..." открывает возможность для козней шайтана

Муслим (2664).

Из дневника wisdom99


Рубрики:  Мораль и философия

Метки:  

Смешно

Понедельник, 30 Июля 2007 г. 17:25 + в цитатник
В колонках играет - Bayatı-şiraz
Настроение сейчас - Пора домой, да и зуб болит

Скатал у одной из своих "подружек". А она тоже у кого-то. Но смешно.

Три аргумента
Каждый народ считает Иисуса своим. У каждого есть по три аргумента

ТРИ АРГУМЕНТА ЗА ТО ЧТО ИИСУС БЫЛ ИРЛАНДЦЕМ:
1. Он никогда не был женат
2. Он никогда не имел постоянной работы
3. Его последним желанием было "Пить"
ТРИ АРГУМЕНТА ЗА ТО ЧТО ИИСУС БЫЛ ПУЭРТО-РИКАНЦЕМ:
1. Его звали Jesus (имя более чем распространено среди латинцев)
2. У него всегда были проблемы с законом
3. Его мать не знала кто был его отец
ТРИ АРГУМЕНТА ЗА ТО ЧТО ИИСУС БЫЛ ИТАЛЬЯНЦЕМ:
1. Он разговаривал с помощью рук
2. Каждое блюдо он запивал вином
3. Он не знал английского
ТРИ АРГУМЕНТА ЗА ТО ЧТО ИИСУС БЫЛ НЕГРОМ:
1. Он называл каждого "Брат"
2. У него не было постоянного адреса
3. Никто не нанимал его на работу
ТРИ АРГУМЕНТА ЗА ТО ЧТО ИИСУС БЫЛ КАЛИФОРНИЙЦЕМ:
1. Он никогда не стригся
2. Он ходил босиком
3. Он основал новую религию
ТРИ АРГУМЕНТА ЗА ТО ЧТО ИИСУС БЫЛ РУССКИМ:
1. Он стойко держался на допросах
2. Он отдал свою жизнь за светлое будущее до которого всё равно бы не дожил
3. Он получил признание только после смерти
И, НАКОНЕЦ, ДОКАЗАТЕЛЬСТВО, ЧТО ИИСУС БЫЛ ЕВРЕЕМ:
1. Он вошёл в бизнес своего отца
2. Родители его содержали до 33-летнего возраста
3. Он был уверен что его мать святая, а его мать была уверена что он Бог


Объяснение некоторых философских, религиозных и прочих течений на пальцах
1. Платонизм. Я вспомнил! У меня есть пальцы!
2. Неоплатонизм. У меня есть пальцы! Но это вспомнил не я...
3. Атомизм. Пальцы есть, но только очень маленькие, и их очень много.
4. Киники. Пальцы есть. Но зачем?...
5. Стоицизм. Пальцы неизбежны.
6. Иудаизм. Мои пальцы - всем пальцам пальцы!
7. Зороастризм. Есть пальцы левые, есть пальцы правые, и их поровну.
8. Индуизм. Каждому пальцу - по карме!
9. Буддизм. Пальцы бренны - так на фиг они нужны?...
10. Конфуцианство. Пальцы. Просто пальцы.
11. Даосизм. От пальцев никуда не денешься.
12. Христианство. Пальцев пять, но ладонь-то одна!...
13. Христианская ересь. А пальцев-то не пять!...
14. Средневековая философия. Пальцы непостижимы.
15. Философия Возрождения. А пальцы-то есть!
16. Ислам. Нет пальцев кроме моих.
17. Сенсуализм. Если ударить по пальцам и будет больно, то они есть, а если не больно - то их нет.
18. Идеализм. Пальцы есть, потому что я думаю, что они есть.
19. Субъективный идеализм. Вот перестану думать о пальцах - и они исчезнут!
20. Агностицизм. Пальцы-то есть, но вот поди это докажи...
21. Материализм. Пальцы есть, потому-то я о них и думаю.
22. Диалектический материализм. Единство и борьба правых и левых пальцев.
23. Рационализм. Пальцы есть. Их не может не быть.
24. Скептицизм. Поди разберись в этих пальцах!
25. Детерминизм. Это смотря какие пальцы...
26. Просвещение. А что ты сделал для своих пальцев?!
27. Гегельянство. Пальцы есть!!! Но непонятно - как?!
28. Ницшеанство. Не стоит долго глядеть на свои пальцы, иначе однажды они взглянут на тебя.
29. Марксизм. Это как два пальца.
30. Марксизм-ленинизм. Это как два пальца об асфальт.
31. Иррационализм. А есть ли пальцы?...
32. Позитивизм. Пальцы пальцами, однако...
33. Экзистенциализм. Где-то у меня были пальцы...

Написано franzheinzel


Рубрики:  Другое/разное

Метки:  

Аудио-запись: Полад Бюлбюльоглу

Понедельник, 30 Июля 2007 г. 16:55 + в цитатник
Прослушать Остановить
215 слушали
1 копий

[+ в свой плеер]

Самая любимая песня в исполнении Полада. Всем влюбленным посвящается!


Метки:  

Мама - 2

Понедельник, 30 Июля 2007 г. 09:33 + в цитатник
В колонках играет - Mocedades - "Comandante Che Guevara"
Настроение сейчас - Боевое

Мама сегодня приезжает. Надо бы побыстрей вернуться домой и помыть хотя бы посуду, а то за 2 недели гора набралась. Полы протереть уже не успею. Но что-то сделать надо. Да, еще надо убрать еще кучу книг, которую я накупил вчера, томов 30 будет. Надо бы их разобрать, пока мама не увидела, ато в пятикомнатной квартире нет места для моих книг :-( Я специально их купил пока домашних не было, а то как втащил бы их домой, так бы и заставили вытащить.


Рубрики:  Из событий дня
Литературы

Метки:  

Песня из детства

Воскресенье, 29 Июля 2007 г. 22:36 + в цитатник
Настроение сейчас - Спать пора

Вот, сейчас по AzTV поет Зейняб Ханларова и одна из песен сразу же напомнило детство. Помню, еще в советское время очень часто эту песню передавали по нашему телевидению, и кажется кассета у нас тогда была. Надеюсь, что  Тюльпан-Лола уточнит мои слова, по-моему эту песню пела узбекская певица Насиба Абдуллаева. Название песни точное не заню, но в приве поется "Гарагёз бой, бой, бой, Гарагёз бой, бой"... Помните эту песню? Красивая песня. Может кто знает где есть mp3 или хотя бы полный текст песни.

Спасибо


Рубрики:  Из событий дня
Туран и тюрки
Исскуство

Метки:  

Родной язык

Воскресенье, 29 Июля 2007 г. 20:46 + в цитатник
В колонках играет - Paul McCartney - "Band on the run"
Настроение сейчас - Хорошое

Вчера бродя по необъятным просторам дневникового моря в одном из них набрел на следующее стихотворение. Очень понравилось, как отражающее и мои искаяния и чаяния. К сожалению по политическим причинам (ну блин, всё упирается в политику  ) я не укажу на источник, у кого прочел стихотворение, а потом поискал его в нете и нашел. Спасибо автору, за то, что его написал, спасибо и человеку, который записал его к себе в дневник, чтобы я смог найти и прочесть его.
Если честно, я сейчас очень упорно работаю над проблемой своего родного языка, пока только в области его роли в нашей жизни, но хочу замахнуться и на грамматику. Но в связи с этим стихотворением хочу сказать ту самую фразу, которой я обычно определяю позицию в отношении своего родного языка: «Родной язык это не бабушкино столовое серебро, которое достается из дальнего угла коммода только по большим торжествам, а вечером вымытым заново заворачивается в тряпочку и вновь оставляется до следующих мероприятий. Нет, эта «истина» правдива только наполовину – родной язык бесценное сокровище, которое с практикой его пользования только становится богаче и дороже».
Поэтому любите родной я зык и пользутесь им. Но прошу Вас, пользуйтесь хотя бы как я. Не надо выплескивать ту самую бурду – мешанину из тюркских и русских, а иногда и анлийских, французских... словечек, которая так «модна», говорите на тюрксом чисто, но и чисто на русском, чисто на любом языке.

А теперь оставляю Вас с прекрасным стихотворением.

Родной язык

Мой верный друг! Мой враг коварный!
Мой царь! Мой раб! Родной язык!
Мои стихи – как дым алтарный!
Как вызов яростный – мой крик!

Ты дал мечте безумной крылья,
Мечту ты путами обвил.
Меня спасал в часы бессилья
И сокрушал избытком сил.

Как часто в тайне звуков странных
И в потаенном смысле слов
Я обретал напев нежданных,
Овладевавших мной стихов!

Но часто, радостью измучен
Иль тихой упоен тоской,
Я тщетно ждал, чтоб был созвучен
С душой дрожащей - отзвук твой!

Ты ждешь, подобен великану.
Я пред тобой склонен лицом.
И все ж бороться не устану
Я, как Израиль с божеством!

Нет грани моему упорству.
Ты - в вечности, я - в кратких днях,
Но все ж, как магу, мне покорствуй,
Иль обрати безумца в прах!

Твои богатства, по наследству,
Я, дерзкий, требую себе.
Призыв бросаю,- ты ответствуй,
Иду,- ты будь готов к борьбе!

Но, побежден иль победитель,
Равно паду я пред тобой:
Ты – мститель мой, ты – мой спаситель,
Твой мир – навек моя обитель,
Твой голос – небо надо мной!

31 декабря 1911
Валерий Брюсов


Рубрики:  Туран и тюрки
Литературы
Языки

Метки:  

Мой самый большой враг

Воскресенье, 29 Июля 2007 г. 19:16 + в цитатник
В колонках играет - Guns'n'Roses - "Knocking on heaven's door"
Настроение сейчас - Жарко

Люди, читающие мой дневник уже наверное поняли, что несмотря на довольно свободный образ жизни я очень консервативен и очень религиозен. Но в молодости, под влиянием индийских религиозных воззрений у меня сформировалсь свое понимание религии. Не хочу об этом говорить. Я скорее не религиозен даже, я верующий, я верующий в Бога, для меня это главное.
Но к чему это я?!
А к тому, что своей самой худшей чертой характера я считаю крайность, в которую иногда впадаю в гневе. Тогда я могу даже не подумав оскорбить, обругать, убить даже. К счастью такой гнев краткосрочен и к счастью, что я знаю о нем и никогда не буду руководителем, например Азербайджана :-) Ну вот, у меня несколько читателей, кажется очень религиозны, уважаю, поэтому, особенно в разговорах с верующими людьми я всегда вспомнаю этот аят из Корана и прошу, в первую очередб неверующих, а тем более не верующих в Аллаха, когда я впаду в крайность, уберегите меня от ошибок, удержите меня от греха, напомните мне этот аят из Корана. Каждый и все. Спасибо.

He поносите тех, кого они призывают помимо Аллаха, a то они станут поносить Аллаха из вражды без всякого знания.

Моим самым большим врагом является крайность!

Я знаю, нельзя поносить то, что ценно для других, в ответ они начнут поносить то что ценно мне.


Рубрики:  Мораль и философия

Метки:  

Любимые стихи

Суббота, 28 Июля 2007 г. 15:16 + в цитатник
В колонках играет - Barış Manço - "Alla beni, pulla beni"
Настроение сейчас - Хорошое


Чуть ранее сегодня принимал ванну (хотя в такую жару - а в Баку под 40, хлтя сегодня немного облачно - теплая ванна полное безумие) и думал о том, о сём. Ну, о чём я могу думать, кроме о мире, который строю?! И вспомнился любимейший азербайджанский поэт современности - Халил Рза Улутюрк. У Улутюрка много хороших стихов, особенно из сборника "Davam edir 37..." ("Продолжается 37-ой...[год]") написанного в основном в Лефеортовской тюрьме КГБ, куда поэт попал за свои свободолюьивые стихи. Ну кто не знает Халиля?! Ну, кто хотя бы раз в жизни не цитировал его знаменитое:

Azadlığı istəmirəm, zərrə-zərrə, qıram-qıram.
Qolumdakı zəncirləri gərək qıram, qıram.
Azadlıığı istəmirəm bir həb kimi, dərman kimi,
istəyirəm səma kimi, cahan kimi, günəş kimi...
Çəkil, çəkil ey qəsbkar, mən bu əsrin gur səsiyəm.
Gərək deyil sısqa bulaq, mən ümmanlar təşnəsiyəm...

Мой вольный перевод:

Не хочу я свободы, по чуть-чуть, граммами.
Обязан я разбить цепи, сковывающие мои руки.
Не хочу я свободы как таблетка, как лекарство,
А хочу как неба, как мира, как солнца...
Прочь, руки прочь захватчик, я мощный глас этого века.
Не нужен мне слабый родничок, я океана жажду...

Знает каждый. Каждый кто любит эту страну, каждый кто любит свободу, каждый кто любит...

Ну а еще один стих Улутюрка вы наверняка часто читали, когда я рассуждал о родном языке:

Dağlarımın zirvəsi,
Bağlarımın qönçəsi,
Döyüşdə şaqqıldayan misri qılıncın səsi,
Səslərin ən incəsi -
Azərbaycan türkcəsi!

Вершина моих гор,
Бутон моих садов,
Звук меча, заенящего в бою,
Нежнейший из звуков -
Азербайджанское тюрки (азербайджанский язык)

Но в этом сборнике есть еще один стих, который принадлежит не перу Улутюрка. Стихи Наримана Гасанзаде написанные как обращение к Улутюрку, сын которого Табриз Халили оглу, Национальный герой Азербайджана погиб в Карабахской войне. Халил не намного пережил сына. Одно из моих любимых стихотворений. Не могу его читать не сдерживая слез. Давайте же помолимся в лице Табриза за всех тех, кто погиб в бою за Родину. Allah rəhmət eləsin.

Sən oğul de, torpağa

Qarabağda ermənilərlə döyüşdə həlak olan şəhidlərimizin əziz xatirəsinə

Xəlil şəhid atası,
Xəlil təmkinli, məğrur.
Xəlilin heykəlini
təbiət özü yonur.

Başsağlığı verirlər
Dədə Qorqud Xəlilə.
Gələn danışır, gedir,
qalır sükut Xəlilə.

Çadır… üç rəngli bayraq…
Xalının üstə şəkli.
Gözlərdə qəm yükü var,
dillərdə Təbriz, Xəlil.

Baxır ata oğula,
gözlər gözlərə bənzər.
Xəlilin yaratdığı
Təbriz – ən böyük əsər!

- «Ürəyimə od düşür»,
elə baxma, ay ata.
Sən məhbəsdə yatanda
yatmadım on ay, ata.
İzin ver, yatım indi,
şəhidlər arasında.
Mən mərdlər sırasında,
sən mərdlər sırasında.
İstəyin buydu, ata!
İstək – söz deyil, ata.

Sən millətin oğlusan,
mən Xəlilin, bil, ata.
Ayağın altında mənəm, -
Yerəm – bərk dayan, ata.
- Mən sənə qurban, oğul!
- Mən sənə qurban, ata!
- Sən Vətən torpağısan!
- Sən vətəndaş bir ata, -
sən borc verdin həyata!
Sən vətən torpağına
oğul de, indi ata!
Mən torpağı –
torpağa
qatdı düşmən, ay ata.
Çoxaldı torpağımız,
qaldı Vətən, ay ata!

...Danışma, daha Təbriz!
Çatdırın Firəngizə:
Təbriz keçdi Arazı,
Təbriz getdi Təbrizə.
Ad getdi, özü qaldı,
ocağın gözü qaldı.
Təbrizin gözlərində
Xəlilin gözü qaldı...

10-11 yanvar 1992

Nəriman Həsənzadə

Мой вольный перевод. Не судите строго...

Ты землю сыном назови

Светлой памяти всем шахидам погбшим в сраженияю с армянами в Карабахе

Халил - отец шахида,
Халил терпелив и горд.
Памятник Халилю
Природа сама творит.

Приностя соболезнования
Дядя Горгуду* Халилю.
Приходящий беседует, уходит,
Халилю же остаюется только тишина.

Шатёр... Флаг трехцветный...
На ковре висит портрет.
В глазах грусти тяжесть,
На устах Табриз, Халиль.

Смотрит отец на сына,
Глаза похожи на глаза.
Табриз - величайшее творенье
Созданное Халилем!

- "Серце в плмени мое"
Не смотри так. отец.
Когда ты спал в застенках
Не спал я десять месяцев, отец.
Разреши теперь
Средь шахидов я усну.
Я в ряду отважных,
Ты в ряду отважных.
Ты этого желал, отец!
Желание не слово, отец.

Ты сын народа своего,
я же сын Халиля, знай, отец.
Под ногами твоими я -
Я земля - крепко стой на ней, отец.
- Я жертва твоя, сынок!
- Я жертва твоя, отец!
- Ты Родины земля!
- Ты же настоящий гражданин-отец
Ты дал долг жизни!
Ты землю Родины
Сыном зови отныне, отец!
Меня, землю
К земле
Примешал враг, отец.
Больше стало земли,
Отслась Родина, отец!

...Не говори больше, Табриз!
Скажите Фирянгиз:
Табриз перешел Аракс,
Табриз ушел в Табриз**.
Имя ушло, сам остался,
Осталась зола очага.
В глазах Табриза
Остались Халиля глаза..

10-11 января 1992

Нариман Гасанзаде

* Дядя Горгуд (Отец Горгуд) - Циатата из моего другого сообщения - Так у нас есть великолепный эпос "Kitabi Dədə Qorqud" - "Книга отца моего Горгуда" - несколько лет назад отмечали его 1300 летие. Там вот, описывается как древним тюркам давали имена. Имя, данное при рождении не было навсегда, человек должен был показать себя, удаль, или отсутствие таковой и Dədə Qorqud давал им имена. Удальцу - Удалец, ну а трусу - Трус.
И вообще Dədə Qorqud дал имена всем понятиям и только четырем понятиям он, по его мнению дал неправильные названия, о чем очень сокрушался.

İynəyə tikən demədim mən Dədə Qorqud,
Tikana sökən demədim mən Dədə Qorqud,
Gəlinə ayıran demədim mən Dədə Qorqud,
Ayrana doyuran demədim mən Dədə Qorqud.

Что переводится примерно как:
[Напрасно] я Отец Горгуд не назвал иглу сшивательницей,
[Напрасно] я Отец Горгуд не назвал колючку разрыващей,
[Напрасно] я Отец Горгуд не назвал невестку разделяющей,
[Напрасно] я Отец Горгуд не назвал айран (кисломолочный продукт) насыщающим.

** Табриз - Самый большой город Южного Азербайджана, столица азербайджанских династий с 12 по 16 век. Самый большой город мира в конце 14-начале 15 века.


Рубрики:  Туран и тюрки
Литературы

Метки:  

Результаты выборов в Турции

Суббота, 28 Июля 2007 г. 12:24 + в цитатник
В колонках играет - Провода - "Про Кино"
Настроение сейчас - Жарко

В Турции на этой неделе подведены итоги досрочных парламентских выборов. Правящая партия АКП вновь завоевала абсолютное большинство мест в парламенте и сможет сформировать однопартийное правительство. Но в парламент прошли также и ДжХП и МХП. Вторые, кстати в отличии от прошлого раза. Но если в 1999-м я поддерживал МХП, то после их провальной коалиции с ДСП я и не знаю кого поддерживать. Я очень надеялся, что турецкие правые все-таки наконец определятся с политикой в отношении Евросоюза, а никаких определенностей пока не вижу. Скорее всего АКП проведет своего кандидата в президенты, МХП их поддержит, а военные не посмеют противодействовать, только что АКП получил мандат от народа. Но одновременно с правизной политических взглядов я не могу избавится от мысли, что в Турции светское государство может быть под ударом. Мне не хочется этого, совсем, ведь мы ориентирумся на Анкару. Выходом была бы победа ДжХП, но они поведут людей на Запад, поведут неудачно. А армия?! Что с ней?! Армия не даст исламизироваться, но это уже 21-й век, может пора подвести турецкую армию под гражданский контроль?! Ну что же, будем ждать, хотя бы до президентски выборов Азербайджане, осенью 2008 года. Еще чуть более года осталось. А пока Турция решила ликвидировать с нами визовый режим.

Турция, не сделай ошибки.


Рубрики:  Туран и тюрки
Государство и право

Метки:  

Мой любимый город

Среда, 18 Июля 2007 г. 17:47 + в цитатник
Настроение сейчас - Ужасно устал

Вы уже привыкли что под этими словами - "Мой любимый город" я обычно подразумеваю Баку. Но на самом деле многие города я так называю. И каждый из них люблю. "Как так?" скажете вы. А вот как: Каждый из вас любит свою мать, очень, иногда может в чем то обвиняя, споря, но всегда возвращаясь к ней. Каждый, как любят солнце, лето, свет, смех. Вот я так люблю Баку. Но есть у меня еще одна любовь. Я люблю её совсем иначе, не как свою маму, а как мать любит дитя. Как мать любит свое последнее дитя. Как мать либит свое увечное дитя. Как любят слезы, ночь и холод. Вот так я люблю Шушу.

Что-то вот, поспорил сегодня немного :-) и решил выставить одно из ранних своих "творений" на родном языке. Воспоминания о последнем лете в Шуше, написанное в форме письма. Письма никому, письма всем. 

Əziz dost, yadındadırmı Şuşada keçirdiyimiz o son yay?!
Şuşada sonuncu dəfə 1991-ci ilin yayında olmuşam, gələn yay isə artıq Şuşa yox idi. Onun yerləşdiyi möhtəşəm qayalar, Azərbaycanın daha heç bir yerində rast gəlmədiyim təkrarolunmaz memarlığa malik binalar, Cıdır düzü və dərənin o tərəfində Topxana meşəsi, dərənin dibində şırıldayan Daşaltı çayı öz yerlərində olsalar da Şuşa özü yox idi, mənim Şuşam yox idi! Mənim xalqımın ruhunun bir, bəlkə də ən əhəmiyyətli hissəsi olan Şuşam yox idi!
Həmin yay mən Şuşada elə də çox olmadım. Tanrım, hələ bu dünyada ikən Onun cənnətini görməyimə cəmi iki həftə qədər möhlət vermişdi. Bu möhlətin təxminən bir həftəsini xalam gildə keçirdim. Xalamın yoldaşı əsl şuşalı idi. Özləri artıq uzun müddət Yevlaxda yaşasalar da, özlərini Xəlfəli kəndindən hesab edirdilər və Şuşada da evləri var idi və hər yaylarını orada keçirərdilər.
Xalamgilin evləri şəhərin aşağı tərəfində idi, düz türmənin yanında. Əslində Şuşa haqqında danışarkən onun barəsində “aşağı” və ya “yuxarı” kimi sözlər tətbiq etmək düzgün olmazdı. Onun bir mərkəzi var idi və qalan hər tərəfi isə bəzən küçənin ən inanılmaz və qəfil yerində sıldırımla bitən “kənar”ları idi. Amma ona görə aşağı deyirəm ki, Şuşanın əsas mərkəzi hissəsi olan Məscid və bazar qarşısındakı meydandan evədək olan 15-20 dəqiqəlik yol əyri-üyrü yol üzü dərəyə doğru gedirdi və o yolun sonunda sağ tərəfdəki ev də xalamgilin idi.
Vaxtilə evin durduğu yer də üzərində Pənah xanın alınmaz qalasının ucaldığı dağın yamacı idi lakin xalamın yoldaşı evi tikmək üçün buldozer gətizdirib bir evin tikilməsi üçün yetərli qədər olan sahəni düz etmişdi amma yenə də, evin binası tikildikdən sonra da həyət üç tamam müxtəlif müstəvidə yerləşirdi ki, bunlardan ikisi dağın yamacı, biri isə binanın tikildiyi və nəhəng qoz ağacının bitdiyi düz sahə idi. Binanın arxa tərəfindən yamacın yuxarı hissəsi ilə keçən hasar ikimərtəbəli damından da daha hündürdə keçirdi. Həyətin üç tərəfi hasarlansa da, aşağı enən yamacda yerləşən bostanımız tədricən böyrütikanlığa keçirdi, bu səbəbdən orada heç hasarın tikintisi də lüzum görməmişdilər.
Həyətə iki giriş var idi, biri yan tərəfdən asfaltlı əsas küçəyə çıxırdı, digəri isə evin arxasından qalxan yamacda düzəldilmiş pilləkanla qalxdıqdan sonra ara küçəyə çıxan ikinci çıxış. Yadındadırmı, mən uşaq olduğumdan, ikinci yol bəzən daha uzun da olsa da məhz ondan istifadə etməyə çalışardım. Sonralar, Milli Orduda döyüşən xalamın qaynı danışırdı ki, 1991-cilin sonu 1992-ci ilin əvvələrində o qapını yerindən çıxarıb arxa küçədə dayanmış tankın lüləsini oradan çıxarıb dərənin dibində görünən erməni kəndlərini atəşə tuturdular.
Yadındadırmı, yaydan-yaya gələn xalamgilin evinin birinci mərtəbəsində yaşayan Çingizin bir qara dovşanı var idi. Bizdə hər gün onu çıxarıb həyətindən bu naşından digərinə qova-qova uşaq tək sevinirdik. Uşaq tək?! O zaman artıq Jül Vern və hətta Stendal oxusam da, hələ uşaq idim, nədi ki, hələ 12-ci il dönümümü də atlamamışdım. Bir gün də dovşanı qova-qova elə yorulduq ki, yerinə salmaq da yadımızdan çıxdı, bu cür hallar tez-tez baş verirdi, lakin hər dəfəsində dovşan qayıdırdı, və... dovşanımız qayıtmadı. Lakin elə səhəri gün, dünən həyatımızın ən böyük vaciəsi kimi qəbul etdiyimiz bu hadisəni unutduq. Axı uşaq idik...
Yadındadırmı, xalamın kiçik qaynı, bizi dərədə böyürtkən yığmağa parardı. Əslində onun barəsində “qaynı” deyil, “kiçik” sözünü tətbiq etmək daha düzgün olardı, axı məndən cəmi iki bahar böyük idi. Hə, bax elə onun da rəhbərliyində yığışırdıq qohum-qardaş, qonum-qonşu, 15-20 nəfərə qədər uşaq gedirdik dərəyə. Maraqlısı da o idi ki, artıq düz qulağımızın dibində gedən müharibədən heç qorxumuz yox idi. Axı uşaq idik...
Hərəmizdə bir vedrə, gedirdik. Gülüşə-gülüşə, qışqırışa-qışqırışa... Küçənin o başında yerləşən sallaqxananın arxasından bir tərəfindən sıldırım, digər tərəfindən isə dəfələrlə Çingizlə armud oğurladığımız kolxoz bağları olan yolla enirdik daşağı, dərəyə. Şuşada bitən böyürtkənin ayrı ləzzəti var idi. Dağ yerində olmağıva baxmayaraq, Arandakı kimi yandıran günəş, böyümələrinə və yetişməsinə özünün bütün enerjisini sərf etmiş kolun öz “balalarını” asan-asan verməmək “istəyi”ni təmin edən tikanlar hər qoparılmış gilənin tamını daha da artırırdı. Belə, yavaş-yavaş, üç gilədən birini vedrəyə, qalan, özü də daha yaxşı qalan ikisini ağzımıza yollaya-yollaya 2-3 saata vedrələrimizi doldurub yollanırdıq evə. Evdə də onu artıq gözləyənlər var idi. Biz isə üst-başımızın tozlu, paltarımızın böyürtkən şirəsinə batmış, əllərimizin, ayaqlatımızın, üz-gözünüzün tikanlardan cızıq-cızıq olmasına baxmayaraq çox sevincli idik. Axı uşaq idik...
Yadındadırmı, bir dəfəsində də, xalamın kiçik qaynını anası mürəbbə yarımçıq qaldığı üçün təcili böyrütkən yığmağa göndərmişdi. O da həvəsi olmadığından və günün ən isti cırha-cırında özünü əziyyət verməmək üçün bir hiyləgərliyə əl atmışdı. Getməyə məcbur idi, əks halda evdən çıxa bilməyəcəkdi, buna görə də vedrəni götürüb yollandı dərəyə və cəmi yarımsaatdan sonra qayıtdı. Anasının qarşısına qoyduğu vedrə dolu idi, dəymiş gilələr üstdən, gün yandırmasın deyə yarpaqlarla örtülmüşdü. Yerə qoyar-qoymaz, elə bircə onun darvazadan çıxmasını eşitdik. Anası sevinə-sevinə elə təzəcə vedrəni götürüb ləyənə boşaltmaq istəyirdi ki, nə görsə yaxşıdı... üstdən cəmi 1-2 sm dəymiş böyürtkən dənələri olsa da altdan iri-iri çay daşları düzülmüşdü. Bax belə. Axı o zaman biz uşaq idik...
Bir də hər axşam kinoya getməyimiz, yadındardırmı, əziz dost? Şuşa balaca şəhər idi və Bakıda, hətta Yevlaxda adət etdiyimiz kimi müxtəlif marşrutlu çox sayda avtobus yox idi. Yalnızca eyni marşrut ilə hərəkət edən “Şəhərarası” adlanan kiçik “PAZ”lar var idi. Bizdə kinoya onunla gedirdik. Əslində “kino” anlayışı da şərti idi, o zaman dəbə minən döyüş filmlərinə baxmaq üçün videosalonlara gedirdik, aman Allah, o döyüş filmlərinə necə də baxırdıq. Xalamın kiçik qaynı aparırdı məni, necə də şad olurdum.
Artıq o zaman kitab oxumağım məlum idi, getmişdik Şuşada bazarın yanındakı kitab mağazasına, orda da mənə bir əlcəzirli yazıçının 50-60-cı illərdə Əlcəzair xalqının fransızlara qarşı ədalətli və qeyri-bərabər mübarizəsindən bəhs olunurdu. İndiyə qədər də həmin kitab, Şuşadan yeganə maddi yadigar kimi kitab rəflərindən birində durur.
Şuşada keçirdiyim ikinci həftəni isə dayımgildə qaldım. Dayımgil özləri Yevlaxda yaşayırdılar o zaman, amma hər yay dağa gəlirdilər. Düz mərkəzdəki Məscidin arxasında kirayəyə bir evin ikinci mərtəbəsində yaşayırdılar. Evin özü üçmərtəbəli idi, ilk iki mərtəbəsi hər yay Arandan gələnlərə kirayəyə verilərdi, üçüncü mərtəbədə isə evin yiyəsi Marusə-xala və onun ailəsi qalırdı. O ev Şuşada o dövrdə xüsusilə şöhrət qazanmışdı, Xankəndidən Şuşanı və birinci növbədə də onun Məscidini raket atəşinə tutan ermənilərin bir raketi də Məscidi ötüb Marusə-xalagilin evinin üçüncü mərtəbəsinə düşmüşdü. Bu hadisə yazda baş vermişdi, sonra, yayda biz gələndə bizə danışırdılar ki, hətta uzaq Yaponiyadan da jurnalistlər gəlib bunu çəkmişdilər, biz də raketin vurduğu zərərin fotoşəkillərinə baxıb təəccüblənirdik və... bir an sonra unudurduq, axı uşaq idik... Yadındadırmı, biz artıq Şuşaya gəldikdən sonra eşitdik ki, Şuşanın Məscidini atəşə tutan ermənilərin bir raketi inun minarələrindən birinin üzərindəki ayparanı vurub salmışdı, deyirdilər ki, həmin an göydən ağ yağış (yəni buludsuz havada) yağmışdı. Bəs Tanrımız necə imkan verdi ki, Şuşamız getsin?! Əziz dost, cavab ver də, niyə susursan?
Dayımgildə bir evdə bir neçə dayımın uşağı qalırdı, hardasa 5-6 uşaq idik, böyükləri də mən. Səhər dururduq, tez-bazar yeməyimizi yeyib tökülüşürdük küçəyə, gedib ya dondurma, ya da tum alıb oturardıq tində, yadındadırmı?! Ya da gedirdik “kompyuterə”. Gedib, o zaman dəbdə olan “Atari” oyun kompyuterlərində o ki var “tarzan”, “qurbağa”, “cənnət” (hər halda biz onları belə adalandırırdıq) oynayırdıq. Ləzzət eləyirdi! Sonra da evə qayıdıb girişirdik dominoya, yaman çox oynayırdıq dominonu həmin il. Ya da gedirdik, ev yiyəsinin bağından moruq oğurlamağa, görəsən həmin il etdiyimiz o çoxsaylı oğurluqları Tanrımız bağışlayacaqmı. İnşallah bağışlar, axı o zaman biz hələ uşaq idik...
Hər axşam da mütləq gedərdik Cıdır düzünə. Oraya yol düz şəhərin kənarıyla gedirdi, Cıdır düzünə də çata-çatda Vaqifin məqbərəsi var idi, yadındadırmı, düz yolun solunda. Adamın gəzişməsi üçün Cıdır düzü kimi gözəl yer tanımıram, ona görə ki, orası sənin bədənin deyil, birinci növbədə ruhun üçün sonsuz bir yer idi. Əziz dost, sənin ruhun nə qədər genoş olduğunu güman etsən də, bir Düzə get, gör heç bir anlıq da olsa sənə darlıq edirmi?! Yadındadırmı, Cıdır düzünün o başında bir mağara var idi, amma heç vaxt ora daxil olmamışdım, bir yandan evdəkilər qoymurdu, dugər tərəfdən də, bəlkə də qorxurdum. Deyirdilər ki, guya həmin mağaranın o biri başı hansısa erməni kəndinin yanında gedib çıxır. Hə, bir də o Qızılqaya deyilən yer, yadındadırmı? Yanına gedib “Qızılqaya, saqqızın var?” deyə qışqırardıq, əks-səda da “Var... var... var...” deyə cavab verərdi, biz də sevinərdik. Axı uşaq idik...
Bir dəfəsində də Düzə getdiyimizdə orada böyük bir şənlik keçirilirdi, o da yadındadırmı?! İndi düşünürəm, müharibənin o, həqiqətən də qızğın vaxtında camaat öz toy-bayramındadn da qalmırdı. Amma, vallah bu bizim zəifliyimiz deyil, bizim böyüklüyümüzdür. Həmin gün əməlli başlı xalq şənliyi keçirilirdi Düzdə, xalçalar sərilmiş, üzərilərinə güləşçilər çıxmışdı, pəhləvanlar iri daşları əllərində qaldırıb, başları üzərindən atıb-tuturdular, tarım iplər çəkilmiş, kəndirbazlar da öz məharətlərini göstərirdilər. Hamısı da şən zurna-balaban musiqisinib müşaiyyəti ilə. Hələ mən xanəndə və rəqqasları demirəm. Sonra da deyirlər...
Cıdır düzünün qarşı tərəfində, dərinliyi mənim üçün dəhşət görünən dərənin o tayında Topxana məşəsi idi. İlk dəfə “topxana” sözünü eşidəndə təxmini olaraq “arsenal” sözü ilə assosiasiya olunan bir şey gəldi ağlıma. Elə bildim ki, burası silah ambarı kimi bir yerdir. Bir axşam böyükləri söhbətindən “Ermənilər topxananı qırırlar” sözlərini eşitdim. Düşündüm ki, yəgin “topxanadakı” silahlar ermənilərin əllərinə keçib, bəs biz niyə o silahdan götürüb qorunmuruq?! İstədim deyim, amma demədim. Nə biləydim ki, bu dərd bir meşənin dərdindən böyük bir dərddir. Nə biləydim ki, bu baltalar təkcə Topxananın ağaclarına deyil, bizim ruhumuza da çalınırdılar. Nə biləydim... Axı o zaman hələ uşaq idim...
Yadındaddırmı 1991-ci ilin 10 avqustu?! Həmin gün ad günüm idi, böyüklərimiz də gedib Şuşanın ən məşhur hamamını bağlatdırmışdırlar. Hələ ötən əsrlərdən qalan qeyri-adi gözəl memarlığına görə onu Məşdibad hamamı adlandırırdılar, çünki orası “O olmasın, bu olsun” filmində Məşədi İbadın getdiyi toy hamamına bənzəyirdi. Yadındadırmı orası, şəhərin digər tayında, mehamnaxanadan və avtovağzaldan biraz aşağıda yerləşirdi?! Bir hovuzu kiçik və dayaz idi, amma suyu soyuq idi, digəri isə daha böyük və suyu isti olsa da, dərin idi, oraya girməyə qorxurduq, axı yaxşı üzə bilmirdik. Sonra da gedib buğlandırılmış xüsusi otaqda tənginəfəs olanacan otururduq sonra sa çıxıb atırdıq özümüzü soyuq hovuza.
Əgər Şuşa Azərbaycanımızın cənnət yeri idisə, Şuşanın özünün belə bir cənnəti var idi: axşam da getdik İsa bulağına. Vallah, İsa bulağının gözəlliyini, təkcə təbii gözəlliyini deyil, həm də orada yaşanan əhval-ruhiyyəni nə qədər bədii və ifadəli təsvir etməyə çalışsam da, bu, anadangəlmə kor insana qırmızı ilə yaşıl arasındakı fərqin izah edilməsinə bənzəyəcək. Bunu yazmayacam, inşallah torpaqlarımızı azad etdiyim gün sizi özüm dəvət edəcəm o bulağın başına.
O ildə də müharibə artıq gedirdi, lakin erməni vəhşiliklərini buxovlayan, formal da olsa sonuncu maneə - SSRİ hələ qalırdı, cəmi 4 ay sonra o da tarix oldu, 2 ay sonra isə Xocalı... 5 ay sonra isə Şuşanın özü də...
Amma həmin yay da biz müharibənin getdiyini hiss edirdik. Yadındadırmı, bir axşam qonşuluqdan birinin ermənilər tərəfindən əsir götürüldüyünü eşitdik, qaça-qaça oraya getdik. Dedilər ki, bəs azıb, əsir düşüb, indi də ermənilər azad olunması müqabilində “N” qədər pul istəyirlər. Qonum-qonşu yığışıb verdilər. Bu da həmin “qəribə” müharibə haqqında mənim ən böyük təəssüratım.
İki-üç gün sonra isə qayıtdım Bakıya. Yox-yox, bədənim qayıtdı, ruhum ordadır.

Bakı, 7-8 sentyabr 2004


Рубрики:  Из событий дня
Литературы
Чувственное

Метки:  

Вавилонская беседа

Среда, 18 Июля 2007 г. 15:17 + в цитатник
Настроение сейчас - Устал

Мой любимый автор современности – Умберто Эко. Прочел из него «Имя розы» и «Маятник Фуко», а также «Заметки на полях «Имя розы»», а еще полунаучный-полупопулярный труд «Как писать дипломную работу». В принципе не так много, для того, чтобы носить гордое звание Эко-лога :-)
Но вот такую «зарисовку» я вчера нашел в нете. Понравилось.
У Эко очень тонкий юмор. И можно и серьезно читать, но тогда есть риск очухаться в самой глубине тайных знаний. Будьте осторожны.

Умберто Эко
Вавилонская беседа


(Между Тигром и Евфратом, в тени висячих садов, немногим больше тысячи лет назад)

УРУК: Как тебе эта клинопись? Моя рабопечатная система в десять часов завершила весь кодекс Хаммурапи.
НИМВРОД: А какая у тебя? Apple Nominator из Райской Долины?
УРУК: Ты с ума сошёл! Их больше не достанешь даже на рынке рабов в Тире. Нет, у меня египетский раб-писец, Toth 3 Megis-Dos. Расходует очень мало, горсть риса в день, и может писать иероглифами.
НИМВРОД: Но у него же ничего в памяти не остается.
УРУК: Зато форматирует прямо при копировании. Больше не нужен раб-форматировщик, который берёт глину, лепит таблицу, сушит её на солнце, чтобы другой потом на ней писал. Он лепит, сушит на огне и сразу пишет.
НИМВРОД: Но он пользуется таблицами на 5,25 египетских локтей и весит добрых килограммов шестьдесят. Почему ты не заведешь себе портативного?
УРУК: Что, какой-нибудь халдейский визор на жидком хрустале? Прибамбасы для волхвов.
НИМВРОД: Да нет, ручного раба-писца, африканского пигмея из Сидона. Ну, знаешь, как делают финикийцы – дерут всё у египтян, но потом миниатюризируют. Смотри: лэптоп, пишет, сидя прямо у тебя на коленях.
УРУК: Он горбатый, какая мерзость.
НИМВРОД: Я тебя умоляю! Ему вмонтировали в спину плату для быстро бэкапа. Один щелчок хлыстом – и он пишет тебе прямо в Альфа-Бета , видишь, вместо графического режима использует текстовой, достаточно двадцати одного знака. Запакует тебе весь кодекс Хаммурапи на нескольких таблицах 3,5.
УРУК: Но потом еще приходится покупать раба-кодировщика.
НИМВРОД: Ничего подобного. У этого карлика вшитый кодировщик. Еще один щелчок хлыстом – и он всё переписывает в клинописи.
УРУК: А графику он тоже делает?
НИМВРОД: Ты что, не видишь, что у него разные цвета? Как ты думаешь, кто сделал мне все планы для Башни?
УРУК: А ты ему веришь? Вдруг всё грохнется?
НИМВРОД: Да брось. Я загрузил ему в память Пифагора и Memphis Lotus. Даешь ему план, щелчок – и он рисует тебе зиккурат в трех измерениях. У египтян при постройке пирамид еще была десятикомандная система «Моисей», залинкованная с десятком тысяч рабов-писцов. Интерфейсы у них были не очень дружественные. Всё устаревшее железо пришлось выбросить в Красное Море, даже вода поднялась
УРУК: А для вычислений?
НИМВРОД: Он еще знает Зодиак. Мгновенно показывает тебе твой гороскоп, и – what you see is what you get.
УРУК: Дорого стоит?
НИМВРОД: Ну, если будешь покупать его здесь, то целого урожая не хватит, а если на библосских рынках, то возьмешь за мешок посевного зерна. Конечно, нужно его кормить хорошенько, потому что, сам знаешь, garbage in – garbage out.
УРУК: Ну, меня пока мой египтянин вполне устраивает. Но если твой карлик окажется совместимым с моим 3 Megis-Dos, можешь сделать, чтобы он научил его Зодиаку?
НИМВРОД: Это незаконно: когда покупаешь, должен подтвердить, что берешь его только для индивидуального пользования… Ну да ладно, в конце концов так все делают, давай их законнектим. Только я не хочу, чтобы у твоего оказался вирус.
УРУК: Он здоров как бык. Меня больше всего другое пугает: каждый день появляется новое наречие, в конце концов произойдет смешение программ.
НИМВРОД: Успокойся, только не в Вавилоне, только не в Вавилоне.

1991


Рубрики:  Литературы

Метки:  


Процитировано 1 раз

Без комментариев

Среда, 18 Июля 2007 г. 13:28 + в цитатник
Настроение сейчас - Голова болит

Даже не буду комментировать:http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=543035

Ermənistan SSR-inin Nazirlər Soveti yanında Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin verdiyi məlumatlara görə, ermənilərin türklər tərəfindən kütləvi qırğınının əllinci il dönümünün (24 aprel 1965) yaxınlaşması ilə əlaqədar ziyalılar və gənclər sırasından ayrı-ayrı şəxslər arasında millətçilik hallarının təzahürünə təsadüf olunur.
Belə ki, Yerevan dövlət universitetinin radiofizika kafedrasının müdiri Kazaryan Rafael Ermənistanın keçmiş torpaqlarının ona birləşdirilməsinə dair açıq-aşkar təbliğat aparır. Bu zaman o, məsələnin həlli üçün, hətta güc yoluna da əl atmayadək bütün mümkün imkanlardan istifadə olunmasının zəruriliyi barəsində bəyan edir...
Ermənistan SSR-in Elmlər Akademiyasının Dil İnstitutunun sektor müdiri, professor Arakelyan Varaq da özünün millətçi baxışlarını yaymağa çalışır. Belə ki, o, Ədəbiyyat İnstitutunun böyük elmi işçisi, SovİKP üzvü Qriqoryan Şaviq, Tarix İnstitutunun böyük elmi işçisi İsraelyan Marqo və şair Paruyr Sevak vasitəsilə respublikaya xaricdən dəvət edilən erməni nüfuzlu şəxslərinə antisovet ruhunda təsir etməyə çalışır.
1964-cü ilin yanvarında İrəvan şəhərində cavanlardan təşkil olunmuş antisovet millətçi qrup aşkarlanmışdı. Qrupun düşmən fəaliyyətini həyata keçirən daha fəal 7 üzvü cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmiş, 71 nəfər barəsində isə ictimaiyyətin də cəlb olunması ilə xəbərdaredici-profilaktik tədbirlər görülmüşdür.
Son dövrlərdə, hal-hazırda Türkiyəyə məxsus olan erməni torpaqlarının geri verilməsi, həmçinin də Dağlıq Qarabağ muxtar vilayətinin və Naxçıvan MSSR-ın Ermənistana birləşdirilməsini tələb edən çağırış vərəqələrinin, anonim məktub və yazıların yayılması hallarının sayı artmışdır.
İrəvan şəhərinin və respublikanın ayrı-ayrı rayonlarının bəzi orta məktəblərinin yuxarı siniflərində oxuyan şagirdlərin arasına millətçi əhval-ruhiyyələrin müdaxiləsi halları qeydə alınmışdır. 1964-cü ildə 300-dən çox millətçi xarakterli vərəqə hazırlayıb yaymış 17 şagird yoxlanılmışdır...
Qeyd etmək lazımdır ki, müəyyən mənada millətçi əhval-ruhiyyənin qızışmasına “Qrakan Tert” qəzetində (Ermənistan Yazıçılar İttifaqının orqanı) erməni-türk münasibətlərinə və erməni xalqının tarixinə dair bir sıra məqalələrin dərc olunması xidmət etmişdir...
Avstriya yazıçısı Frans Verfelin “Mussa dağınını 40 günü” kitabından parçaların “Qrakan Tert” qəzetinin 1964-cü ilin 4 və 11 dekabr tarixli nömrələrində dərc edlməsi arzuolunmaz reaksiyaya səbəb olmuşdu. Kitabda müəllif hadisələrin şahidinin gözləri ilə 1915-ci ildə Mussa dağı ətrafında erməni kəndlilərinin türk cəza hissələrinə qarşı qəhrəmancasına müdafiəsini təsvir edir. Həmin hadisələrin iştirakçıları əsasən sağdırlar və 1946-1947-ci illərdə onlardan bir çoxları Ermənistan SSRİ-nə köçmüşdülər. 1964-cü ilin dekabrında Erməni Dövlət Nəşriyyatı həmin kitabı 50000 nüsxə ilə çap etmişdir.
Milliyətçi şəxslərin düşmən fəaliyyətinin xəbərdarlığı və qarşısının alınması üçün dövlət təhlükəsizlik orqanları tərəfindən tədbirlər görülür.

Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin (KQB) sədri Semiçastnının SovİKP Mərkəzi Komitəsinə 22 yanvar 1965-ci il tarixli məktubundan


Рубрики:  Туран и тюрки
Государство и право

Метки:  

Планет Людей

Среда, 18 Июля 2007 г. 10:14 + в цитатник
Настроение сейчас - Ноль

Вчера дочитал "Планету людей". Стиль отличается от "Маленького принца". "Маленький принц" более люб, но эта книга чуть-чуть о другом и тоже сильная. Запомнилось два момента:

Чтобы понять человека, его нужды и стремления, постичь самую его сущность, не надо противопоставлять друг другу ваши очевидные истины. Да, вы правы. Все вы правы. Логически можно доказать все что угодно. Прав даже тот, кто во всех несчастьях человечества вздумает обвинить горбатых. Довольно объявить войну горбатым - и мы сразу воспылаем ненавистью к ним. Мы начнем жестоко мстить горбунам за все их преступления. А среди горбунов, конечно, тоже есть преступники.
Чтобы понять, в чем же сущность человека, надо хоть на миг забыть о разногласиях, ведь всякая теория и всякая вера устанавливают целый коран незыблемых истин, а они порождают фанатизм. Можно делить людей на правых и левых, на горбатых и не горбатых, на фашистов и демократов - и любое такое деление не опровергнешь. Но истина, как вы знаете, - это то, что делает мир проще, а отнюдь не то, что обращает его в хаос. Истина - это язык, помогающий постичь всеобщее. Ньютон вовсе не "открыл" закон, долго остававшийся тайной, - так только ребусы решают, а то, что совершил Ньютон, было творчеством. Он создал язык, который говорит нам и о падении яблока на лужайку, и о восходе солнца. Истина - не то, что доказуемо, истина – это простота.
К чему спорить об идеологиях? Любую из них можно подкрепить доказательствами, и все они противоречат друг другу, и от этих споров только теряешь всякую надежду на спасение людей. А ведь люди вокруг нас, везде и всюду, стремятся к одному и тому же.
Мы хотим свободы. Тот, кто работает киркой, хочет, чтобы в каждом ее ударе был смысл. Когда киркой работает каторжник, каждый ее удар только унижает каторжника, но если кирка в руках изыскателя, каждый ее удар возвышает изыскателя. Каторга не там, где работают киркой. Она ужасна не тем, что это тяжкий труд. Каторга там, где удары кирки лишены смысла, где труд не соединяет человека с людьми. А мы хотим бежать с каторги.


В Европе двести миллионов человек бессмысленно прозябают и рады бы возродиться для истинного бытия. Промышленность оторвала их от той жизни, какую ведет, поколение за поколением, крестьянский род, и заперла в громадных гетто, похожих на сортировочные станции, забитые вереницами черных от копоти вагонов. Люди, похороненные в рабочих поселках, рады бы пробудиться к жизни.
Есть и другие, кого затянула нудная, однообразная работа, им недоступны радости первооткрывателя, верующего, ученого. Кое-кто вообразил, будто возвысить этих людей не так уж трудно, надо лишь одеть их, накормить, удовлетворить их повседневные нужды. И понемногу вырастили из них мещан в духе романов Куртелина, деревенских политиков, узколобых специалистов без каких-либо духовных интересов. Это люди неплохо обученные, но к культуре они еще не приобщились. У тех, для кого культура сводится к затверженным формулам, представление о ней самое убогое. Последний школяр на отделении точных наук знает о законах природы куда больше, чем знали Декарт и Паскаль.
Но способен ли школяр мыслить, как они?
Все мы - кто смутно, кто яснее - ощущаем: нужно пробудиться к жизни. Но сколько открывается ложных путей... Конечно, людей можно воодушевить, обрядив их в какую-нибудь форму. Они станут петь воинственные песни и преломят хлеб в кругу товарищей. Они найдут то, чего искали, ощутят единение и общность. Но этот хлеб принесет им смерть.
Можно откопать забытых деревянных идолов, можно воскресить старые-престарые мифы, которые, худо ли, хорошо ли, себя уже показали, можно снова внушить людям веру в пангерманизм или в Римскую империю. Можно одурманить немцев спесью, от- того что они - немцы и соотечественники Бетховена. Так можно вскружить голову и последнему трубочисту. И это куда проще, чем в трубочисте пробудить Бетховена.
Но эти идолы - идолы плотоядные. Человек, который умирает ради научного открытия или ради того, чтобы найти лекарство от тяжкого недуга, самой смертью своей служит делу жизни. Быть может, это и красиво - умереть, чтобы завоевать новые земли, но современная война разрушает все то, ради чего она будто бы ведется. Ныне речь уже не о том, чтобы, пролив немного жертвенной крови, возродить целый народ. С того часа, как оружием стали самолет и иприт, война сделалась просто бойней. Враги укрываются за бетонными стенами, и каждый, не умея найти лучший выход, ночь за ночью шлет эскадрильи, которые
подбираются к самому сердцу врага, обрушивают бомбы на его жизненные центры, парализуют промышленность и средства сообщения. Победа достанется тому, кто сгниет последним. И оба противника гниют заживо.
Мир стал пустыней, и все мы жаждем найти в ней товарищей; ради того, чтобы вкусить хлеба среди товарищей, мы и приемлем войну. Но чтобы обрести это тепло, чтобы плечом к плечу устремиться к одной и той же цели, вовсе незачем воевать. Мы обмануты. Война и ненависть ничего не прибавляют к радости общего стремительного движения.
Чего ради нам ненавидеть друг друга? Мы все заодно, уносимые одной и той же планетой, мы - команда одного корабля. Хорошо, когда в споре между различными цивилизациями рождается нечто новое, более совершенное, но чудовищно, когда они пожирают друг друга.
Чтобы нас освободить, надо только помочь нам увидеть цель, к которой мы пойдем бок о бок, соединенные узами братства, - но тогда почему бы не искать такую цель, которая объединит всех? Врач, осматривая больного, не слушает стонов: врачу важно исцелить человека. Врач служит законам всеобщего. Им служит и физик, выводящий почти божественные уравнения, в которых разом определена сущность атома и звездной туманности. Им служит и простой пастух. Стоит тому, кто скромно стережет под звездным небом десяток овец, осмыслить свой труд - и вот он уже не просто слуга. Он - часовой. А каждый часовой в ответе за судьбы империи.


Рубрики:  Литературы
Мораль и философия

Метки:  

Грузия

Среда, 18 Июля 2007 г. 10:11 + в цитатник
Настроение сейчас - Ноль

Прошла только неделя с моего возвращения из Санкт-Петербурга, только вчера добил последние письма, из которых узнал, о чем писали мои друзья и подписчики. Успел прокомментировать все, поприветствовать новых читателей, как вот тебе, еще одна поездка, в этот раз посерьезнее – на 5 дней, но тут, близко, в Грузию, в Кобулетти. Едем на Черное море. Но не отдыхать, на очередной Чемпионат Южного Кавказа по «Что? Где? Когда?». Я еду впервые, позор на мою седую чгкашную голову.
К сожалению за эти дни не успел ни прдолжить уже почти готовую экскурсию, ни отчитаться за Питер, не рассказать о мероприятии по обмену опытом. Не судите строго. Может ноутбук с собой возьму, приду, за все отчитаюсь.
Этот Чемпионат стаусом пониже Питерского этапа Кубка Мира будет, поэтому и ответственность больше, едем с амбициями. В прошлом году Азербайджанцы выиграли во всех турнирах, и даже в футбол :-) Так что, ответсвенность есть большая.


Рубрики:  Из событий дня

Метки:  

Черно-белая магия фотографии

Вторник, 17 Июля 2007 г. 16:12 + в цитатник
Это цитата сообщения Отражение_в_воде [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Отражение: интересное

Все черно-белые портреты, которые я выкладавала здесь вчера и сегодня (Армстронг, Эко, Ллойд), взяты с одного сайта. Там еще много всего интересного: Чаплин и Гарбо, отличный фот-портрет Гессе и невозможно-неотразимый Хэмфри Богарт, один из хулиганистых снимков великой Шанель и грустно-задумчивый Пикассо, вдохновенный Мстислав Ростропович и погруженный в творчество Марк Шагал, великий Эйнштейн на велосипеде, удивительная Ава Гарднер во всем блеске своей красоты, Иегуди Менухин, Вуди Аллен, Александр Дюма, Сергей Рахманинов и У.Черчилль...
Посмотрите сами - небольшая подборка старых черно-белых портретов: http://www.castalie.fr/photo-2668-albert-einstein_jpg.html
 (700x549, 119Kb)

Метки:  

Поиск сообщений в Rufat_Abdulla
Страницы: 27 ... 13 12 [11] 10 9 ..
.. 1 Календарь