-ѕоиск по дневнику

ѕоиск сообщений в rgundron

 -ѕодписка по e-mail

 

 -—татистика

—татистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
—оздан: 23.01.2014
«аписей:
 омментариев:
Ќаписано: 2038

Ѕез заголовка

ƒневник

ѕ€тница, 10 ћарта 2017 г. 05:01 + в цитатник
—редецбургска новела

Ќики ¬асилевич Google

—тефан, мой добър при€тел, роден бе на брега на ѕерловска река, където може би се е родил или блест€л и мо€т скъп читател. » ако това е така, той не може да не познава усмихнати€ —тефан —редецбургски, който стана бургомистър на престолни€ град —анкт —редецбург по избор, призвание и фамили€ на вълната на сините надежди на всички јкаки јкакиевичи да смен€т старите си азиатски джобета и мечи шуби с нов, европейски шинел с либерте фасон, а ти€, които най много заслужават, може би направо с Ўинел 5. ”смивката никога не слизаше от лицето на —тефан, докато той работеше неуморно за тези мечти Ц приватизираше на маса и под маса, раздаваше с широко сърцеЦконцесии на едни, —офийски имоти на други благообразни физически и юридически мутри, денем ръшкаше като маршрутка из цели€ град, а нощем копаеше метрото.¬сичко вървеше прекрасно докато една сутрин той не изгуби усмивката си. Ќе € намери да мл€ска на закачалката където вечер изнурено € окачаше до сво€ новичък Ўинел 5, но не се уплаши, защото реши, че € е забравил в кабинета си.  ато пусна телевизора, обаче, € вид€ да дава интервю на мадам «ми€ —вантовна в —утрешната панелка, невротично разтеглена и преливаща от скромност. ”жасен, изтърча в бургомистърството на ћосковски проспект, но там не го познаха и, любезни както винаги, чиновниците го изритаха, защото нейно превъзходителство светлейшата ”смивка днес н€мала приемен час. ќт този ден, —тефан можеше само безпомощно да следи кариерата й по телевизора.

Ќад€ваше, че т€ ще се занимава само с неща като ѕи јр и ÷ър ѕър, но скоро разбра, че работата е много по-лоша. Ќегови€т град почна да чезне. ¬ ненаситната паст на ”смивката пропадаха градините и парковете, с които —анкт —редецбург се гордееше. »зчезваха хубавите стари къщи, които ”смивката с гол€м апетит и старателно оглозгваше, а скелетите им остав€ше да се срут€т. ќсобено харесваше т€ случайно изникналите археологически останки - от т€х ни една не оцел€. «обеше дърветата по улиците и точеше зъбите си о пътната настилка, от което в не€ се по€в€ваха грамадни дупки. «а да подобр€ва перисталтиката на духовни€ си живот, т€ дъвчеше книги. —коро на всички маси на площада на букинистите се предлагаха само едни и същи чужбински лъскавини. ”смивката реши да си позлати зъбите и почна да глозга с ръмжене кубетата на Ќевски. Ќ€кои от поповете решиха, че това е глас божи и се хванаха за бардите с другите, които безбожно твърд€ха, че става нещо нередно. –азхвърчаха се анатеми и килим€вки. ≈дна нощ, за забава, ”смивката причака в тъмен квартал закъсн€лата съпруга на един стаски съветник и € наръфа с лай, а после обвини достопочненните градски кучета. —тефан мислеше, че ”смивката може само да лапа, но стана €сно, че т€ има завършен храносмилателен процес. ѕродуктите му почнаха да задръстват града с брутални купища, които хората взеха за сгради и залазиха из т€х като торни бръмбари. ¬ечер, от ћоста на влюбените до двореца на августейшата кн€гин€ Ћюдмила ∆ивковна (дето н€кога беше ёжни€ парк), —тефан гледаше как останките на града бавно потъват като јтлантида в морето от боклук. «а капак, ”смивката се €ви на следващите избори под лозунга Ујз съм по-малкото злоФ. √ражданите си представиха зло, по-гол€мо от не€ и, уплашени, € избраха. ћрачнейши кн€з ƒрагалевски обобщи положението с думите, че е гласувал с отвръщение и после дълго повръща по медиите. ¬иждайки, че и последната му надежда се е оказала ћихайлова и че обезверените јкаки јкакиечиви вече мечта€т единствено за здрава ръка, в униформен шинел, ко€то да тури ред, —тефан реши да действа и се записа за аудиенци€.

 огато пристъпи в кабинета си, го нападнаха дебнещи иззад вратата камери. Ќейно превъзходителство се ухили така мазно, че той усети как холестерола в кръвта му шеметно се покачва. ”смивката разпери ръце: Уќ!!! ≈дин јкакй јкакиевич! —ами€т обикновен човек е дошъл да ми благодари! Ќ€ма защо! Ќе насто€вайте, ще ме притесните, аз съм чувствителнаФ Ѕез да му даде да гъкне, т€ му завърт€ главата с два пръста към обективите и сподели проникновено в кадрото: У¬сичко за гражданите, знаете. ƒенно и нощно, без умора, без компромис, без оглед на личните жертви!Ф ѕрожекторите угаснаха и докато —тефан примигваше, ”смивката го хвана подръка: У афенце за госта?Фи без да чака отговор допълни Уќт машината на долни€ етаж, 50 стотинкиФ и го изтика ловко зад вратата. —тефан задърпа дръжката и завика, че си иска града обратно, в реални граници. Уѕълна реституци€! “отално преразглеждане. ƒа дойде –евизор!Ф Ќо вместо –евизор, дойде приставът Ѕорисич.  ожени€т му шинел проскърцваше тестостеронно, а сребърните му пуговици блест€ха бойко. ¬ —редецбург б€ха почнали да се над€ват, че това е дългоочакваната здрава ръка. — отегчено-професионален вид, обкръжен от трупа жандарми с идеална хореографи€, Ѕорисич даде н€колко пестеливи интервюта и повлече нещастни€ —тефан към мрачната палата на обер статс прокурора.

ѕо път€, от лъщ€щото в пр€сната си позлата лице на стату€та на покровителката на града св. » ћайка »м √розофи€ „апкънска, изгубената ”смивка на —тефан му се изплези безочливо.
***
17.01.05
www.segabg.com/online/article.asp?issueid=345§ionid=9&id=00001
(подкастрена верси€)

ћетки:  

 —траницы: [1]