-

 -

: 5 : 0
-
: 133 : 0
""
: 338 : 0
// !
: 33 : 0

 - ICQ

, , . .
(

 -

  Kender84

 - e-mail

 

 -

 -

 LiveInternet.ru:
: 28.03.2009
: 93
: 19
: 170

:

.


: (4), =)(2), ))(26), (8), (1), (19), (0), oriflame(11)
(0)

10

, 20 2011 . 01:53 +

3165329_sssr (480x480, 90Kb)

))


:  
(0)

, 04 2011 . 17:56 +
MioGallagher [ + !]gentle -
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

, - . . , .
))


:  
(0)

-:

, 03 2011 . 01:19 +

5
0

[+ ]

. . , ...

 

 

 

 

 

 

ff & the MATRIXX -

,

,

 

 

 

 

 
:  
(0)

?

, 03 2011 . 23:04 +
:) . - , .
 (341x500, 45Kb)
))


:  
(0)

, 06 2010 . 19:08 +
Anna_Ole [ + !]

))


:  
(0)

, 06 2010 . 17:53 +
Ann_Tarakanova [ + !]

)
 (300x200, 17Kb)
))


:  
(1)

, 06 2010 . 17:49 +
Fire_Work [ + !]

))


:  
(0)

, 06 2009 . 15:53 +
RadioHeads [ + !]


1
.

1996, 1992; .


1996, 1994 1995 .


2004 .


2006 .


>>>

. :


+
))


:  
(0)

HTML

, 27 2009 . 22:13 +
SoXiE [ + !]

HTML, , , . . HTML, , . , .
10- 16-
    
¡¡¡¡
¢¢¢¢
££££
¤¤¤
¥¥¥¥
¦¦¦
§§§
¨¨¨¨
©©©
ªªªª
«««
¬¬¬
­­­­
®®®
¯¯¯¯
°°°
-±±±
²²²²
³³³³
´´´´
µµµ
¶¶¶
···
¸¸¸¸
¹¹¹¹
ºººº
»»»
¼¼¼¼
½½½½
¾¾¾¾
¿¿¿¿
A ÀÀÀÀ
A ÁÁÁÁ
A ÂÂÂÂ
A ÃÃÃÃ
A ÄÄÄÄ
A ÅÅÅÅ
AEÆÆÆÆ
C ÇÇÇÇ
E ÈÈÈÈ
E ÉÉÉÉ
E ÊÊÊÊ
E ËËËË
I ÌÌÌÌ
I ÍÍÍÍ
I ÎÎÎÎ
I ÏÏÏÏ
ETHÐÐÐÐ
N ÑÑÑÑ
O ÒÒÒÒ
O ÓÓÓÓ
O ÔÔÔÔ
O ÕÕÕÕ
O ÖÖÖÖ
××××
O ØØØØ
U ÙÙÙÙ
U ÚÚÚÚ
U ÛÛÛÛ
U ÜÜÜÜ
Y ÝÝÝÝ
THORNÞÞÞÞ
sßßßß
a àààà
a áááá
a ââââ
a ãããã
a ääää
a åååå
aeææææ
c çççç
e èèèè
e éééé
e êêêê
e ëëëë
i ìììì
i íííí
i îîîî
i ïïïï
ethðððð
n ññññ
o òòòò
o óóóó
o ôôôô
o õõõõ
o öööö
÷÷÷÷
o øøøø
u ùùùù
u úúúú
u ûûûû
u üüüü
y ýýýý
thornþþþþ
y ÿÿÿÿ

10- 16-
""""
&&&&
&lt;&#60;&#x3C;<
&gt;&#62;&#x3E;>
OE&OElig;&#338;&#x152;Œ
oe&oelig;&#339;&#x153;œ
S &Scaron;&#352;&#x160;Š
s &scaron;&#353;&#x161;š
Y &Yuml;&#376;&#x178;Ÿ
&circ;&#710;&#x2C6;ˆ
&tilde;&#732;&#x2DC;˜
&ensp;&#8194;&#x2002;
&emsp;&#8195;&#x2003;
&thinsp;&#8201;&#x2009;
&zwnj;&#8204;&#x200C;
&zwj;&#8205;&#x200D;
&lrm;&#8206;&#x200E;
&rlm;&#8207;&#x200F;
&ndash;&#8211;&#x2013;
&mdash;&#8212;&#x2014;
&lsquo;&#8216;&#x2018;
&rsquo;&#8217;&#x2019;
&sbquo;&#8218;&#x201A;
&ldquo;&#8220;&#x201C;
&rdquo;&#8221;&#x201D;
&bdquo;&#8222;&#x201E;
&dagger;&#8224;&#x2020;
&Dagger;&#8225;&#x2021;
&permil;&#8240;&#x2030;
&lsaquo;&#8249;&#x2039;
&rsaquo;&#8250;&#x203A;
&euro;&#8364;&#x20AC;

10- 16-
f&fnof;&#402;&#x192;ƒ
&Alpha;&#913;&#x391;Α
&Beta;&#914;&#x392;Β
&Gamma;&#915;&#x393;Γ
&Delta;&#916;&#x394;Δ
&Epsilon;&#917;&#x395;Ε
&Zeta;&#918;&#x396;Ζ
&Eta;&#919;&#x397;Η
&Theta;&#920;&#x398;Θ
&Iota;&#921;&#x399;Ι
&Kappa;&#922;&#x39A;Κ
&Lambda;&#923;&#x39B;Λ
&Mu;&#924;&#x39C;Μ
&Nu;&#925;&#x39D;Ν
&Xi;&#926;&#x39E;Ξ
&Omicron;&#927;&#x39F;Ο
&Pi;&#928;&#x3A0;Π
&Rho;&#929;&#x3A1;Ρ
&Sigma;&#931;&#x3A3;Σ
&Tau;&#932;&#x3A4;Τ
&Upsilon;&#933;&#x3A5;Υ
&Phi;&#934;&#x3A6;Φ
&Chi;&#935;&#x3A7;Χ
&Psi;&#936;&#x3A8;Ψ
&Omega;&#937;&#x3A9;Ω
&alpha;&#945;&#x3B1;α
&beta;&#946;&#x3B2;β
&gamma;&#947;&#x3B3;γ
&delta;&#948;&#x3B4;δ
&epsilon;&#949;&#x3B5;ε
&zeta;&#950;&#x3B6;ζ
&eta;&#951;&#x3B7;η
&theta;&#952;&#x3B8;θ
&iota;&#953;&#x3B9;ι
&kappa;&#954;&#x3BA;κ
&lambda;&#955;&#x3BB;λ
&mu;&#956;&#x3BC;μ
&nu;&#957;&#x3BD;ν
&xi;&#958;&#x3BE;ξ
&omicron;&#959;&#x3BF;ο
&pi;&#960;&#x3C0;π
&rho;&#961;&#x3C1;ρ
&sigmaf;&#962;&#x3C2;ς
&sigma;&#963;&#x3C3;σ
&tau;&#964;&#x3C4;τ
&upsilon;&#965;&#x3C5;υ
&phi;&#966;&#x3C6;φ
&chi;&#967;&#x3C7;χ
&psi;&#968;&#x3C8;ψ
&omega;&#969;&#x3C9;ω
&thetasym;&#977;&#x3D1;ϑ
&upsih;&#978;&#x3D2;ϒ
&piv;&#982;&#x3D6;ϖ
&bull;&#8226;&#x2022;
&hellip;&#8230;&#x2026;
&prime;&#8242;&#x2032;
&Prime;&#8243;&#x2033;
&oline;&#8254;&#x203E;
&frasl;&#8260;&#x2044;
P&weierp;&#8472;&#x2118;
&image;&#8465;&#x2111;
&real;&#8476;&#x211C;
&trade;&#8482;&#x2122;
&alefsym;&#8501;&#x2135;
&larr;&#8592;&#x2190;
&uarr;&#8593;&#x2191;
&rarr;&#8594;&#x2192;
&darr;&#8595;&#x2193;
-&harr;&#8596;&#x2194;
&crarr;&#8629;&#x21B5;
&lArr;&#8656;&#x21D0;
&uArr;&#8657;&#x21D1;
&rArr;&#8658;&#x21D2;
&dArr;&#8659;&#x21D3;
-&hArr;&#8660;&#x21D4;
&forall;&#8704;&#x2200;
&part;&#8706;&#x2202;
&exist;&#8707;&#x2203;
&empty;&#8709;&#x2205;
&nabla;&#8711;&#x2207;
&isin;&#8712;&#x2208;
&notin;&#8713;&#x2209;
&ni;&#8715;&#x220B;
n- &prod;&#8719;&#x220F;
n- &sum;&#8721;&#x2211;
&minus;&#8722;&#x2212;
&lowast;&#8727;&#x2217;
&radic;&#8730;&#x221A;
&prop;&#8733;&#x221D;
&infin;&#8734;&#x221E;
&ang;&#8736;&#x2220;
&and;&#8743;&#x2227;
&or;&#8744;&#x2228;
&cap;&#8745;&#x2229;
&cup;&#8746;&#x222A;
&int;&#8747;&#x222B;
&there4;&#8756;&#x2234;
&sim;&#8764;&#x223C;
&cong;&#8773;&#x2245;
&asymp;&#8776;&#x2248;
&ne;&#8800;&#x2260;
&equiv;&#8801;&#x2261;
&le;&#8804;&#x2264;
&ge;&#8805;&#x2265;
&sub;&#8834;&#x2282;
&sup;&#8835;&#x2283;
&nsub;&#8836;&#x2284;
&sube;&#8838;&#x2286;
&supe;&#8839;&#x2287;
&oplus;&#8853;&#x2295;
&otimes;&#8855;&#x2297;
&perp;&#8869;&#x22A5;
&sdot;&#8901;&#x22C5;
&lceil;&#8968;&#x2308;
&rceil;&#8969;&#x2309;
&lfloor;&#8970;&#x230A;
&rfloor;&#8971;&#x230B;
&lang;&#9001;&#x2329;
&rang;&#9002;&#x232A;
&loz;&#9674;&#x25CA;
&spades;&#9824;&#x2660;
&clubs;&#9827;&#x2663;
&hearts;&#9829;&#x2665;
&diams;&#9830;&#x2666;


http://wdh.suncloud.ru/entities.htm:  
(0)

, 27 2009 . 22:09 +
_ [ + !]

- ., .


:

1 . ,
1 . ,
1 . ,
½ . ,
2 . ,
2-3 ,
.
, . . 4 . .

. 8-10 , 4 , . , , 6-8 .:

5 . ,
5 . ,
3 . ,
2-3
( , ) .
, , , , - . . 10 24 .p y, p, p y ( 1. 1 y ), p. Hy y p 1 . y , p p p.

:

1. 3-4 . . , 1-2 . . , 2-3 . . , , .
(, , , ) 1-2 .

2. 1/8 , 4 . . , 2 ( ), 4 ( ), 1 , 1 .. , 1 .. .
(, ) 3-4 .

3. 1 ( ), 1 . . , 1 .. , 1/8 .
(, ) 12 .

4. 3-4 .. , 2-3 .. , 1 ( ), , 2 ( ), .
(, ) 24 .

5. 1/8 , 4 . . , 2 ( ), 4 ( ), 1 , 1 .. , 1 .. .
(, ) 3-4 .

6. 1/8 , 2 .. , ??, , .
(, ) 12 .

7. 3 . . , 2 . . , 6 .. , , ( ), ??, 1 . . .
(, ) 12 .

8. 6 . . , 4 . . , 2 .. "", 6 .. , 1/4 , 2 , "".
(, ) 12 .

9. 2 ( ), 4 ( ), 1/8 , 3 .. , 2 , 1 .. , 1 .. , , .
(, ) 12 .
 (552x699, 175Kb)
____________________________________________________________________________________
.
)):  
(0)

?

, 22 2009 . 23:58 +
? , , , . . , . .

, . , , .

. , : . , , - , .

. , , . . , . , . ( ). , , : , , , .

. - . - . . , - , . . , , .

-, ( ), , , .

. , , . , , ., , , ,
,

,

, ,

, , ( )
-

- () -
( ).

, , , .

,

103, , (- )
( - )

, ,


- ( - ), , , , ( )()


, , ,
-

,
. (- )

,

. , . , , . ( ). , . ( ). , , , , , , , ....

, , . , , , , . : .

, ! ( ). . , , : - . , , .

, , ( , , , , ).

Ż ˻ . - , , . . , , - , - . , , . , .

. , . , ( ) , . -: , , , ( , ), , .

, , , , ( ), ( ), , . ?, !, , , , !.

: . , , .

(, , ) . : , , . , , , .

, , , , , , . , . , , . , , - , , , , . , , .

. - . . . ( ) ( ), ( ). , , - , . ( ).

- , . , . , ( ). () (). : ( ). , . , , , , . . , . , .

. , , , , . .

, 50- . . , - - . . . .

, . , , . , , .

, , . "" , , . .

ջ. . . . , . . , .

. , , , , , - , , , .

, , , . , . . , .

. , , , , .

, -. , , . ( . ), ( ), . 20- ( ), , , . , , . , , , . .

. , , , ( ).

. , , ( , ), , , , Ļ, ( ), .

. - , , . , , . , : . .

. -. , . ( - ), ( ).

-. . - , . . , .

! , , . , , , !. , , .

http://www.segodnya.ua/news/12049063.html
))


:  
(0)

)))

, 22 2009 . 14:33 +
__ [ + !]

?http://forum.homeideas.ru/attachments/4692d1239621669-post-17887-1219864412_thumb-jpghttp://forum.homeideas.ru/attachment.php?attachmentid=4691&d=1239621669http://forum.homeideas.ru/attachment.php?attachmentid=4693&d=1239621669

  ....

  .

  .

  .

  .

  .
  .
  .  .  .


.  .

  .

  .

  .


-.

  .

  .

  .

  .


.

  .


.

  .

  .


.

  .


, , .

. : , ( ), , , .  .

  .


Bat!

, , . , .  .

  .

  .
.  .

  .
  .


: , , , , . : , . : , . 15 .USB

  .


" "  .

  .

http://forum.homeideas.ru/attachment.php?attachmentid=4694&d=1239621669

)):  
(0)

""

, 18 2009 . 21:38 +
Smelaja_Tata [ + !]

""

, "". , : " ". "".

2 : ( ), 2 , 3 . , 1 , , , , , .

: , , , . . 15-20. . , 11 . . .

!: @Mail.Ru Smelaja, :

)):  
(0)

, 17 2009 . 12:50 +
_ [ + !]

, - ., , "". , , "".   . , , ,   . . ! . . , . , .

1239501434_f_17607186 (679x699, 169Kb)

!

, :-)

)):  
(0)

,

, 16 2009 . 13:27 +
OtherDose [ + !]

, :

....

Ba o ( e pxo) SMS o o, o a, e, " oap" e eca a. a yc? yp o co y - ee e c o , oa e e a . a SMS oe poc o, o e oea , pp x o (a o ), o ee SMS (a o oe), o e p oe (a e y). ope, e oa (a o epo a oe SMS - oe aco ca o, oc p - op - ). a, po 14 e - oae! - op a "ya" aae e ao! O c a e T ae 50 e y c o, oopy a o ( e c e e). He - a ce M - oe ao op o o, o oac ec yca GOODOK-oyc e 14 e aac , e a c o a 50 pyo e. o: cya oae "pa" - o oa e oepe. a MC peo oa ea c a . eco o, y, o o oo o o ae 90-e y pe opaoo, cx e.

To oceo c ae M, oo oce oa p, c pa. e ye, o ec, pao, . o: ax , ea o ppe, c pee - p "a". ac ec oe x, o ao e M c poce eeo , epco:o a?

1. c e TC - eco o, SMS e, ooe aoec y o eey 0890 (ape o, o o e) pey:

) O c y o oaec c a e pe y. Boe ace - y ae ec a a.

) y o ce a cy, e a oe - o, ya c o o oa.

) E e ya GOODOK-oy - y ee a oe .

) E ea e GOODOK-oyc o 14 a a - y o , co c o. y. oye p a o e - oa e a cop.

2. aoe C o po popa ( oo ae o e) po o-o SMS c opae a-o yc oo e-, eao - ce (a " yy, e 123 a o o 1234"):

a) o e x SMS a ae opo ! B oy a p ae- SMS! o oy oaa (y e c) cc ooe e, op epp a op ca oe y SMS. ooy o cya ocye , oc :

) oe oe popy (e TC 0890, , e p. - a ) pc pepoa y SMS. Ec o oe op - ye, e o oee e x SMS. Ec o eo o a - oe oye c op e, a op o oc a; oye ea o oc acoa, o oa pc.

3. , ao, ocee. E o -o (ooeo aoy MC), o eco y ca e- o, oe o ee, o o op c, ey eo a xa.:  
(0)

, 12 2009 . 15:03 +
Juliana5 [ + !]

: 250 , 2 , 0,5 . . , 3 . . , .

: 400 , 2 , 0,5 . .

1) . , , , .

2) . .

3) , . .

4) 180 30 .

 

 (640x480, 79Kb):  
(0)

, 11 2009 . 22:30 +
Mages_Queen [ + !]

 
. , , " ". , ....
))


:  
(0)

))

, 10 2009 . 23:33 +
[ + !]

???? - , ))) . (, ..)

, - .

.


24
)):  
(0)

()

, 09 2009 . 20:56 +


, . , -.

, , .

, - .

, .

, , ..

Bce , 14 , 2 .

, ..
., .

, .5 , , ., ., 600 , , . , , .

., , , .

, 50 , (1 ), .

, . 75 .
))


:  
(0)

, 09 2009 . 20:55 +
1. .
2. .
3. , .
4. .
5. , 2006 , , , , .
6. .
7. .
8. , , .
9. , , , .
10. , , .
11. , , .
12. .
13. , .
14. , , .
15. , , , , .
16. , , .
17. , .
18. .
19. , .
20. , , , : .
21. .
22. , .
23. , , .
24. , , . , , - , .
))


:  
(0)

, 07 2009 . 23:31 +
)):  
(1)

. .

, 07 2009 . 22:55 +

 


 (300x300, 25Kb)

:

http://denistutor.narod.ru/  - - , . , , , , .

http://www.englishtopic.narod.ru/ - English Topics and Texts - .

http://esl.report.ru/ - , , , , .

http://www.english4u.dp.ua/ - .

 

http://www.uk.ru/language.shtml - . .

http://www.englishclub.narod.ru/ - Study English Club - . , , , .

http://www.englishbest.ru/ - . . . .

http://www.russianseattle.com/ - , : “ : ” “ ”.

http://mega.km.ru/ALPHABYTE/ - -, - .

http://www.lingvo.ru/lingvo/ - ABBYY Lingvo-online . - - .

http://altnet.ru/~mcsmall/index.htm - - , .

http://www.langust.ru/ - , .

http://www.englishtests.narod.ru/ - , , .

http://www.englishforum.com/00/ - English Forum & EFL resource - .

http://www.novella.ru/ - - .

http://info.study.ru/ - - , . , , , . .

http://www.study.ru/002/wwwboard.htm - . .

http://www.comics.ru/e/index.htm - - .

http://www.lifeclub.narod.ru/ - LIFEclub - . 7 - 9 , .

http://www.free-english.com/ - . , , . .

http://www.englishpage.com/ - , , . , .

http://www.english.language.ru/slang/ - .

http://kinder-english.narod.ru/ - - , , , , .

http://www.englishfor.narod.ru/ - - , .

http://efmf.ru/ - .

http://agenda.narod.ru/Main.htm - , , . .

http://english-language/ - . , , , , , .

http://www.effingpot.com/ - The American's guide to speaking British The Best of British - 1000 .

http://www.english.language.ru/ - , , , , TOEFL on-line, , .

http://www.toefl.ru/ - TOEFL . , mini-test.

http://alemeln.narod.ru/ - - .

http://www.foreign-languages.com/ - , .

http://www.supremelearning.com/ - , . - , .

http://www.faceweb.okanagan.bc.ca/pron/ - English Pronunciation - .

http://www.englishlearner.com/tests/test.html - .

http://enghelp/ - English HELPer - . .

http://uweb.superlink.net/pavelg/mikhail/esl.htm - English as Second Language - . .

http://www.better-english.com/exerciselist.html - English Exercise EFL and ESL Quizzes - .

http://dasign/etiket/ - " " - - .

http://englishlang.narod.ru/english.htm - . 30 .

http://www.supremelearning.com/RussianInterviews.html - SupremeLearning. " " " ".

http://www.elit-a-a.com.ua/8page.htm - " " - -.

http://angl.by.ru/ - . .

http://www.edufind.com/ - English Grammar - .

http://www.esl-lab.com/ - , .

http://angliysky.narod.ru/ - . . , -, .

http://webster.commnet.edu/grammar/ - Guide to Grammar and Writing - .

http://www.boston-online.com/wickedv.html - The Wicked Good Guide to Boston English - . .

http://polyglot.lss.wisc.edu/dare/dare.html - The Dictionary of American Regional English - .

http://www.westegg.com/cliche/ - . 3300 (english).

http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/ - , (english).

http://www.bbc.co.uk/home/today/index.shtml - Real Audio. , (english).

http://www.study.ru/ - , ( on-line 14 , , ).

http://digital.library.upenn.edu/books/ - 11000 , .

http://parcelworld.narod.ru/exercises/exercisesmain.htm - "Cambridge English for Schools" - .

http://www.cooper.com/alan/homonym_list.html - Alan Cooper's Homonym List - - , -, .
:  
(0)

=))

, 07 2009 . 22:52 +:  
(0)

, 01 2009 . 13:18 +
270 .. Philetas (Philetas of Cos) , .

207 . . (Chrysippus) , .

121 .. (Gaius Gracchus), , , , . , Septimuleius, , . , . Septimuleius .

260 . . (Valerian), , I (Shapur I). , . . , . ..

668 . Constans II (Daphne baths) , . .

1277 . XXI .

1327 . II . .

1478 . (George Plantagenet), . .


1514 . (Gyorgy Dozsa), . .

1559 . II , , , .

1573 . (Matija Gubec), .

1671 . , XIV - , . , .

1791 1793 . (Frantisek Kotzwara) .

1834 . , , - . .

1850 . (Zachary Taylor), , 4 , . , 16 . , 1991 .
1884 . (Allan Pinkerton), , .

1899 . (Felix Faure) .

1911 . , Jack Daniel, , , , , .

1916 . , . , , , , , , . , , .

1927 . - (J.G. Parry-Thomas) , . . , , - 171 .

1927 . (Isadora Duncan), , , , .

1928 . , , , , .

1941 . , , , .

1943 . Lady be Good, . , , 1960 .

1943 . (Alexander Woollcott) .

1944 . (Thomas Midgley, Jr.), .

1960 . (Leonard Warren) - La forza del destino. : Morir? Tremenda cosa. ( ? .)

1978 . , , , -, - .

1978 . (Claude Francois), , , .

1981 . 25- , , , , Issei Sagawa, . , - .

1993 . , (The Crow). , .

2003 . (Brandon Vedas) , . - - .

2003 . , , , , .

2005 . 28- , Lee Seung Seop Starcraft 50 .

2006 . , - , , .

2006 . , , , - 210, .

2007 . (Jennifer Strange), 28- , , Nintendo Wii . .
))


:  

 : [1]