-ѕоиск по дневнику

ѕоиск сообщений в Moja_Polska

 -ѕодписка по e-mail

 

 -»нтересы

 -ƒрузь€

 -—татистика

—татистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
—оздан: 28.10.2010
«аписей:
 омментариев:
Ќаписано: 18475

 омментарии (3)

–азгадка фотозагадки. »дентификаци€ апостолов Kościóła św. Piotra i Pawła

ƒневник

—реда, 22 ‘еврал€ 2012 г. 20:38 + в цитатник
‘илофоб (Moja_Polska) все записи автора
–азгадка фотозагадки. »дентификаци€ апостолов с ул. √родской.

 

Stojąc przed fasadą kościoła, pierwsza figura od lewej strony (od północy) to postać św. Szymona nazywanego Gorliwym, który poniósł męczeńską śmierć w Persji - został przecięty piłą - postać apostoła na zdjęciach opiera na niej swoją prawą dłoń.
Kraków
Figura 1. św. Szymon
(kopia)
Kraków
Figura 1. św. Szymon
(kopia)
Kraków
Figura 1. św. Szymon
(oryginał)
Kraków
Figura 1. św. Szymon
(oryginał)

Druga figura przedstawia najprawdopodobniej św. Filipa - na litografiach z pierwszej połowy dziewiętnastego stulecia, widoczny jest krzyż na długim drzewcu, który postać trzymała w lewej dłoni - indywidualny atrybut św. Filipa.
Kraków
Figura 2. św. Filip (?)
(kopia)
Kraków
Figura 2. św. Filip (?)
(kopia)
Kraków
Figura 2. św. Filip (?)
(oryginał)
Kraków
Figura 2. św. Filip (?)
(oryginał)

Trzecia figura przedstawia św. Bartłomieja z księgą w lewej dłoni i toporem w prawej. Obecna rekonstrukcja posiada oba atrybuty, natomiast na oryginalnej rzeźbie w lewej dłoni widoczna jest księga, wzdłuż dolnej części figury zachowały się resztki topora.
Kraków
Figura 3. św. Bartłomiej
(kopia)
Kraków
Figura 3. św. Bartłomiej
(kopia)
Kraków
Figura 3. św. Bartłomiej
(oryginał)
Kraków
Figura 3. św. Bartłomiej
(oryginał)

Czwarta figura - licząc od lewej - przedstawia św. Jakuba Młodszego, który pierwotnie w lewej dłoni dzierżył miecz.
Kraków
Figura 4. św. Jakub Młodszy
(kopia)
Kraków
Figura 4. św. Jakub Młodszy
(kopia)
Kraków
Figura 4. św. Jakub Młodszy
(oryginał)
Kraków
Figura 4. św. Jakub Młodszy
(oryginał)

Piaty posąg to św. Jakub Większy czczony głównie jako patron podróżnych, pokazany w obszernym, wkładanym przez głowę płaszczu. W obecnie pustej dłoni Jakuba, dawniej tkwił podróżny kij.
Kraków
Figura 5. św. Jakub
(kopia)
Kraków
Figura 5. św. Jakub
(kopia)
Kraków
Figura 5. św. Jakub
(oryginał)
Kraków
Figura 5. św. Jakub
(oryginał)

Szósta rzeźba przedstawiająca św. Piotra - apostoł wsparty jest na odwróconym krzyżu, symbolu jego męczeństwa.
Kraków
Figura 6. św. Piotr
(kopia)
Kraków
Figura 6. św. Piotr
(kopia)
Kraków
Figura 6. św. Piotr
(oryginał)
Kraków
Figura 6. św. Piotr
(oryginał)

Za plecami siódmej figury pokazującej św. Andrzeja widać krzyż w kształcie litery X (taki kształt krzyża pochodzi od greckiej litery "X", bowiem św. Andrzej poniósł śmierć męczeńską na terenie Grecji, gdzie ukrzyżowano go na krzyżu uformowanym w kształt pierwszej litery imienia Chrystusa).
Kraków
Figura 7. św. Andrzej
(kopia)
Kraków
Figura 7. św. Andrzej
(kopia)
Kraków
Figura 7. św. Andrzej
(oryginał)
Kraków
Figura 7. św. Andrzej
(oryginał)

Kolejna, ósma rzeźba przedstawia św. Jana Ewangelistę, uważany jest za najmłodszego spośród apostołów, także i tutaj przedstawiony jest z młodzieńczą twarzą oraz kielichem trzymanym w lewej dłoni z wyłaniającym się z niego wężem, co nawiązuje do próby otrucia umiłowanego ucznia Chrystusa przez Pogan.
Kraków
Figura 8. św. Jan Ewangelista
(kopia)
Kraków
Figura 8. św. Jan Ewangelista
(kopia)
Kraków
Figura 8. św. Jan Ewangelista
(oryginał)
Kraków
Figura 8. św. Jan Ewangelista
(oryginał)

Dziewiąta figura przedstawia św. Judę Tadeusza, który pierwotnie w prawej dłoni trzymał krzyż (widoczny na XIX-wiecznych litografiach), wskazując go jednocześnie placem dłoni lewej.
Kraków
Figura 9. św. Juda Tadeusz
(kopia)
Kraków
Figura 9. św. Juda Tadeusz
(kopia)
Kraków
Figura 9. św. Juda Tadeusz
(oryginał)
Kraków
Figura 9. św. Juda Tadeusz
(oryginał)

Dziesiąta figura to apostoł Maciej, który został wybrany na dwunastego apostoła w miejsce Judasza.
Kraków
Figura 10. św. Maciej
(kopia)
Kraków
Figura 10. św. Maciej
(kopia)
Kraków
Figura 10. św. Maciej
(oryginał)
Kraków
Figura 10. św. Maciej
(oryginał)

św. Mateusz jest przedstawiony z księgą i maczugą (oba atrybuty całkiem dobrze widoczne także na oryginalnej rzeźbie).
Kraków
Figura 11. św. Mateusz
(kopia)
Kraków
Figura 11. św. Mateusz
(kopia)
Kraków
Figura 11. św. Mateusz
(oryginał)
Kraków
Figura 11. św. Mateusz
(oryginał)

Ostatnia figura przedstawia św. Tomasz - obecnie bez żadnych dodatków. Aczkolwiek na starych zdjęciach widoczna jest włócznia, którą trzymał w prawej dłoni - św. Tomasz został zabity włócznią w Indiach.
Kraków
Figura 12. św. Tomasz
(kopia)
Kraków
Figura 12. św. Tomasz
(kopia)
Kraków
Figura 12. św. Tomasz
(oryginał)
Kraków
Figura 12. św. Tomasz
(oryginał)
 
»сточник

 

–убрики:  Spacerowki Krakowskie

ћетки:  

 —траницы: [1]