-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Moja_Polska

 -Подписка по e-mail

 

 -Интересы

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 28.10.2010
Записей:
Комментариев:
Написано: 18479

Комментарии (2)

Ежи Тыц: война с памятниками - признак бессилия!

Дневник

Пятница, 18 Сентября 2015 г. 21:30 + в цитатник
Cayetana_de_Alba (Moja_Polska) все записи автора 12038204_515071691988896_5122262130204189564_n (700x525, 40Kb)
W minioną środę uczestniczyłem w zebraniu stowarzyszenia zrzeszającego mniejszość rosyjską w Krakowie - "Содружество россиян в Кракове". Dzięki uprzejmości przewodniczącej stowarzyszenia, Heleny Krawczenko - Tora, miałem możliwość opowiedzieć o celach i zadaniach stowarzyszenia KURSK. Uzgodniliśmy zasady współpracy oraz najbliższe zadania które będziemy realizować wspólnie.

Na pierwszy ogień pójdzie mogiła żołnierzy radzieckich w Skawinie, która podobno jest mocno zaniedbana. Decyzje o remoncie podejmę po otrzymaniu zdjęć obiektu, na razie dysponuje tylko starym zdjęciem z którego konieczność remontu nie wynika. Cieszy mnie rosnąca aktywność społeczności rosyjskiej. Rosjanie mieszkający w Polsce muszą zrozumieć, iż to właśnie oni mają moralny obowiązek opieki nad miejscami pamięci żołnierzy radzieckich. Żadne polsko-rosyjskie porozumienia nie gwarantują poszanowania tych obiektów, gdyż nie są przez Polskę realizowane. Z mojego doświadczenia jasno wynika, że porozumienie z 1994 roku jest przestrzegane w zależności od poglądów i sympatii politycznych danego decydenta.

Stowarzyszenie KURSK doskonale zdaje sobie sprawę z konsekwencji niszczenia pomników, zawsze zwiastuje to nadchodzące nieszczęścia. Dlatego pracujemy bez przerwy, kosztem prywatnego czasu i prywatnych pieniędzy. Kilku ludzi zdołało wyremontować 11 radzieckich pomników, dwa radzieckie cmentarze i 8 pojedynczych żołnierskich mogił. Liczby te można zwiększyć o pomniki i cmentarze nie związane z Armią Radziecką, ale nie o tym mowa. Mam nadzieję , że w końcu dotrze do władz, że najważniejsza wartością jest pokój między narodami, a opieka nad miejscami pamięci jest jednym ze sposobów osiągnięcia tej idei.

P.S. Przyglądałem się dzisiaj "mężczyznom" niszczącym pomnik w Pieniężnie. Muszą oni wiedzieć, że walka z pomnikami to oznaka bezsilności a w oczach Rosjanek są tylko "cienkimi Bolkami"

***
В минувшую среду я принял участие в заседании ассоциации, представляющей собой краковское русскоязычное меньшинство - "Содружество россиян в Кракове". Благодаря руководителю ассоциации Елене Кравченко-Торе, у меня появилась возможность рассказать о целях и задачах содружества KURSK. Обсудив принципы сотрудничества, мы непосредственно оговорили и ближайшие задачи, которые планируем решать совместно.

Первоочередная задача - могила советских воинов в Скавине, по всей видимости, сильно запущенная. Решение о проведении ремонтных работ будет приниматься после оценки фотографий мемориала - пока мы располагаем только старой фотографией, на которой объект еще выглядит вполне прилично. Меня очень радует растущая активность русской общины. Русские, живущие в Польше, должны понять, что именно на них лежит моральное обязательство ухаживать за могилами советских солдат. Ни одно из польско-российских соглашений не гарантирует уважения к этим объектам, поскольку они, к сожалению, так и не реализованы Польшей. Мой личный опыт показывает, что соглашение 1994 года соблюдается в зависимости от взглядов и политических симпатий локальных властей.

Члены содружества KURSK хорошо знают, что разрушения памятников всегда влекут за собой грядущие бедствия. Поэтому мы работаем без перерыва, в свое личное время и на личные деньги. Всего несколько человек сумели отремонтировать 11 памятников-мемориалов, 2 советских кладбища и 8 могил советских солдат. Эти цифры можно увеличить отремонтированными памятниками с кладбищ, не связанных с Красной Армией, но не об этом сейчас речь. Я надеюсь, что в конечном итоге до властей дойдет, что важнейшим сегодня является мир между народами, а уход за местами памяти - один из способов достижения этой великой цели.

P.S. Я смотрел сегодня на "мужчин", разрушающих памятник в Пененжно. Мне хотелось бы им сказать одно: борьба с памятниками - признак бессилия и беспомощности. В глазах российских женщин вы - неудачники и слабаки.
Рубрики:  Spolecznosc

Метки:  

 Страницы: [1]