-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в molzalit

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 19.03.2008
Записей:
Комментариев:
Написано: 7

Найбільш важливі студентські проблеми та сучасний стан їх розв’язання в Україні

Дневник

Понедельник, 24 Марта 2008 г. 23:52 + в цитатник
В колонках играет - рок
Настроение сейчас - Бодрое

Щодо студентський гуртожитків

Міністром освіти і науки України 25 вересня 2006 року підписано розпорядження №171 „Про першочергові заходи з вирішення проблем студентських гуртожитків", яким передбачено проведення ряду заходів з вирішення проблем щодо студентських гуртожитків , зокрема:
- здійснення внутрішніх перевірок керівниками вищих навчальних закладів спільно з представниками студентського самоврядування, студентськими профспілками стосовно стану гуртожитків та подання результатів до Міністерства освіти і науки України;

- організація і проведення регіональних нарад проректорів(заступників директорів) вищих навчальних закладів за участю представників обласних (міських) органів управління освітою, органів студентського самоврядування, студентських профспілок, громадських організацій, на яких розглянути шляхи вирішення проблем студентських гуртожитків;

- організація і проведення круглого столу на тему „Студентські гуртожитки: проблеми та шляхи їх вирішення" за участю представників Міністерства освіти і науки України, інших зацікавлених міністерств і відомств, вищих навчальних закладів, органів студентського самоврядування, студентських профспілок та громадських організацій;

- створення громадських моніторингових комісій з проведення рейдівперевірок студентських гуртожитків; розроблення та обговорення проекту Державної програми „Студентський та учнівський гуртожиток" на 2007-1010 роки;


- розроблення спільно із студентськими та громадськими організаціями нового Типового положення про студентський гуртожиток.
На виконання вищезазначеного розпорядження Міністерством освіти і науки України проведені регіональні наради у містах: Києві та Одесі (6 жовтня), Донецьку (7 жовтня), Харкові (10 жовтня) та Львові (12 жовтня), на яких обговорювалися не тільки питання щодо стану студентських гуртожитків, умов проживання студентів, але й шляхи спільного вирішення існуючих проблем.
Водночас, з метою забезпечення місцями студентів вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних навчальних закладів у гуртожитках, приведення існуючих будівель гуртожитків до вимог, що забезпечать сучасні умови проживання, навчання та відпочинку учнівської і студентської молоді Міністерством освіти і науки України разом з іншими центральними органами виконавчої влади розроблено та надіслано до Міністерства юстиції України для проведення правової експертизи проект Державної цільової програми „Студентський та учнівський гуртожиток".
Виконання Програми здійснюватиметься у 2007-2010 роках шляхом капітального ремонту, реконструкції, будівництва нових гуртожитків у навчальних закладах України в окремих випадках та їх переобладнання з урахуванням чинних санітарних норм і правил, вимог протипожежної безпеки, раціонального розміщення студентів та учнів, наявність медичного кабінету, спортивних клубів, тренажерних залів, приміщень загального користування, читальних залів, комп'ютерних класів з доступом до мережі Інтернет та інше.
Програмою передбачається здійснити капітальні ремонти у 150 гуртожитках вищих і професійно-технічних навчальних закладів на 45000 місць, реконструкцію 80 гуртожитків вищих і професійно технічних навчальних закладів на 20000 місць, а також будівництво нових гуртожитків в окремих навчальних закладах та переобладнання практично всіх гуртожитків вищих та професійно - технічних навчальних закладів.

Щодо визначення вартості проживання в студентських гуртожитках

Щодо визначення вартості проживання в студентських гуртожитках інформуємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.1997 року № 38 „Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами"( із змінами внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 14.11.1997 року № 1264, від 06.04.1999 року №547, від 17.11.2004 року № 1564) визначено перелік платних послуг у сфері освітньої діяльності, а спільним наказом Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 27.10.1997 року №383/239/131 затверджено Порядок надання платних послуг державними навчальними закладами, в тому числі послуги з проживання в студентських гуртожитках.
До складової за проживання у студентському гуртожитку включається вартість за користування житловою площею та вартість послуг, пов'язаних з проживанням у гуртожитках.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.06.1998 року №939 „Про вдосконалення системи державного регулювання розміру квартирної плати та плати за утримання будинків і прибудинкових територій" при встановленні плати за користування житловою площею враховується також ставка плати за користування житлом (квартирна плата), встановлена Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
Студенти сплачують за користування житловою площею (квартирну плату) та вартість комунальних послуг, збільшені на коефіцієнт, що враховує загальну площу.
До загальної площі належить площа кухонь спільного користування, душові кімнати для прання та сушіння білизни, санвузли. У гуртожитках блочного типу до загальної площі відноситься і площа коридору, що знаходиться в межах блоку.
Різниця між витратами на утримання гуртожитку та оплатою за проживання компенсується за рахунок видатків з державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання навчального закладу. Плата за послуги, пов'язані з проживанням у гуртожитку, включаючи прання білизни, хімчистку тощо визначається відповідно до вищезазначеного Порядку.
Окрім того, студенти можуть отримувати субсидії на житло відповідно до чинного законодавства України.
Відповідно до вищезазначеного Порядку відповідальність за організацію, якість платних освітніх послуг, а також обґрунтованість розмірів плати за послуги несуть керівники навчальних закладів.

Щодо використання житлової бази навчальних закладів не за призначенням

Щодо використання житлової бази навчальних закладів не за призначенням повідомляємо, що керуючись Законом України „Про оренду державного та комунального майна" забороняється здавати житлові приміщення в оренду.
З метою прийняття обґрунтованих і прозорих рішень з майнових питань, ефективного та цільового використання державного майна Міністерством освіти і науки України видано наказ від 10.08.2006 року №610, яким створено Спеціальну комісію та затверджено Порядок прийняття рішень з майнових питань.

Стосовно пільгового проїзду студентів у залізничному та інших видах транспорту

Стосовно пільгового проїзду студентів у залізничному та інших видах транспорту Міністерство освіти і науки України, в межах своєї компетенції, повідомляє, що відповідно до Закону України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" і Указу Президента України від 31.03.1999 року № 309 „Про заходи щодо впорядкування механізму надання пільгового проїзду окремим категоріям студентів і учнів" постановою Кабінету Міністрів України від 5.04.1999 року № 541 затверджено Порядок надання пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів І-ІУ рівнів акредитації та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному транспорті територією України, яким передбачено встановлення пільгового проїзду для зазначених категорій студентів та учнів щороку з 28 серпня по 28 червня.
Згідно чинного законодавства, органи місцевого самоврядування можуть встановлювати порядок надання пільг на проїзд учнів і студентів у місцевому пасажирському транспорті, в тому числі і автомобільному, і передбачити при цьому відповідні видатки з місцевих бюджетів.
Водночас повідомляємо, що Міністерство транспорту і зв'язку на лист Міністерства освіти і науки України від 23.06.2006 року №10/1-150 надав пропозиції до проекту Державного бюджету України на 2007 рік в розмірі 108,2 млн. грн. на пільговий проїзд студентів і учнів у залізничному транспорті. Оскільки, проектом Державного бюджету на 2007 рік передбачається виділити кошти у сумі 31,9 млн. грн., Міністерство освіти і науки України звернулося до Кабінету Міністрів України з проханням при доопрацюванні проекту Державного бюджету переглянути зазначене питання та виділити додаткові кошти на пільговий проїзд студентів та учнів у сумі 76,3 млн. грн.

Стосовно отримання і терміну дії студентських квитків

Стосовно отримання і терміну дії студентських квитків повідомляємо, що порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка, в тому числі і студентських квитків, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 року № 811 „Про затвердження Положення про ІВС „ОСВІТА" та Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка" (з урахуванням змін, внесених наказом Міністерства освіти і науки України від 08.11.2005 року № 643 „Про внесення змін до Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 року №811").
Відповідно до зазначеного Порядку відповідальність за правильність видачі, зберігання та ведення книги реєстрації документів про освіту, в тому числі і студентських квитків, несе керівник навчального закладу. Порядок видачі студентських квитків також визначається навчальним закладом.
З метою своєчасного виготовлення документів та згідно з вищезгаданим наказом Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 року №811 замовлення подаються вищими навчальними закладами за три тижні до дати вручення студентських квитків.
За повідомленням Державного підприємства „Державний центр прикладних інформаційних технологій", який безпосередньо виготовляє студентські квитки, їх виготовлення відбувається своєчасно на підставі наданих навчальними закладами України замовлень, у терміни, що визначені у Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка.

Щодо різних термінів дії студентських квитків

Щодо різних термінів дії студентських квитків, то слід зазначити, що наказом Міністерства освіти і науки України від 08.11.2005 року № 643 до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 року № 811 внесені зміни, відповідно до яких змінені терміни дії студентських квитків. За раніше діючими нормативами термін дії студентського квитка не перевищував один рік і продовженню не підлягав. Після внесених змін - термін дії студентського квитка зазначається на квитках :
до закінчення навчання у вищому навчальному закладі І-ІІ рівнів акредитації;
до здобуття відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр", „спеціаліст", „магістр".

Стосовно використання стипендіального фонду

Стосовно використання стипендіального фонду повідомляємо, що відповідно до ст. 54 Закону „Про вищу освіту" особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, мають право на призначення стипендій. Призначення та виплата таких стипендій здійснюються відповідно до Порядку призначення, виплати та розмірів стипендіального забезпечення учнів, студентів, курсантів, слухачів, клінічних ординаторів, аспірантів і докторантів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2001 р. № 950, зі змінами та доповненнями.
Відповідно до п. 5 Порядку, з метою підвищення життєвого рівня та заохочення за успіхи в навчанні, участь у громадській, спортивній та науковій діяльності учнів професійно-технічних навчальних закладів, студентів, курсантів, клінічних ординаторів та аспірантів, які навчаються в межах обсягів підготовки кадрів за державним замовленням, навчальний заклад використовує не менше 10 відсотків коштів, передбачених на виплату стипендій, для надання їм матеріальної допомоги та преміювання. Виплата стипендій, матеріальної допомоги та преміювання провадяться на підставі розробленого навчальним закладом положення про порядок використання коштів, передбачених для здійснення таких виплат.
За наказами керівників навчальних закладів та за підтримки профспілкових комітетів значній кількості студентів (студентам, які особливо потребують допомоги, в тому числі ті, які мають дітей) щороку надається матеріальна допомога та харчові набори.
У першу чергу допомога надається: студентам із малозабезпечених сімей; студентам-сиротам; студентам, які мають дітей.
Водночас повідомляємо, що на здійснення заходів, передбачених у 2006 році міжгалузевою програмою "Оздоровлення студентів", Міністерством освіти і науки України виділено 100 тисяч гривень для оздоровлення студентів соціальне незахищених категорій та спільно з Асоціацією правозахисних організаторів студентів України забезпечено реалізацію вищезазначеної програми шляхом укладання угод про створення міжвузівських студентських оздоровчих таборів на березі Чорного моря.

Щодо можливості для молодих громадян отримати пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти у вищому навчальному закладі
Щодо можливості для молодих громадян отримати пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти у вищому навчальному закладі повідомляємо, що у 2005/2006 навчальному році наказом Міністерства освіти і науки від 17.11.2005 року № 657 "Про розподіл квот для одержувачів пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти" встановлено квоти для 101 вищого навчального закладу України І-ІУ рівнів акредитації, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України на суму 8075 тис. грн., квоти для одержувачів пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти для інших центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади на суму 4979,5 тис. грн., а також квоти для одержувачів пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти для недержавних вищих навчальних закладів на суму 445,5 тис. грн.
У порівнянні з 2002 роком видатки з Державного бюджету України, призначені для цільового пільгового кредитування здобуття вищої освіти у 2005 році зросли на 3500 тис. грн.
У 2006/2007 навчальному році на кредитування здобуття вищої освіти державою передбачено асигнування в сумі 14 млн. грн.
Водночас для більшого охоплення студентів кредитами, зокрема, тих, які навчаються у вищих навчальних закладах, що не підпорядковані Міністерству освіти і науки України та приватних навчальних закладах, обсяги асигнувань на кредитування здобуття вищої освіти необхідно збільшити на 6,5 млн. грн. і довести у 2007 році до 20 млн. грн.
Слід зазначити, що існують певні проблеми у здійсненні процедур надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти.
На даний час Міністерство освіти і науки України опрацьовує питання щодо механізму повернення цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти до державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим та інших місцевих бюджетів та процедур рекредитування, тобто, кредитування за рахунок повернутих кредитів, а також нарахування відсотків за користування ними.

Стосовно студентського самоврядування
(бачення МОН щодо законодавчого забезпечення
діяльності органів студентського самоврядування )

Стосовно студентського самоврядування зазначаємо, що суспільні відносини у галузі навчання, виховання, професійної підготовки громадян України врегульовані Конституцією України, Законами України "Про освіту" та "Про вищу освіту".
Українське законодавство забезпечує обов'язкову участь студентів у прийнятті рішень на всіх рівнях в системі вищої освіти. Ця участь здійснюється через обрані студентами представницькі органи, які мають назву "органів студентського самоврядування".
З метою розширення участі студентів, і зокрема органів студентського самоврядування, в управлінні вищим навчальним закладом Міністерство освіти і науки України пропонує внести зміни і доповнення до Закону України „Про вищу освіту".
Законодавче буде закріплено, що керівники органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів за посадою входять до складу Вченої (Педагогічної) ради, керівники студентських представницьких органів факультетів - до вчених рад цих факультетів.
При цьому визначено квоту представництва для студентів не менш як 10 відсотків загальної чисельності Вченої ради мають становити особи, які навчаються.
Крім того, закріплюється представництво осіб, які навчаються, у вищому колегіальному органі громадського самоврядування вищого навчального закладу (факультету) Не менше ніж 10 відсотків загальної чисельності делегатів (членів) виборного органу (конференції, загальних зборів) повинні становити представники осіб, які навчаються.
Особливо багато змін вноситься до статті 38 „Студентське самоврядування".
Створення у вищих навчальних закладах органів студентського самоврядування нині покладається на самих студентів.
Особами, які навчаються у вищих навчальних закладах, створюються органи студентського самоврядування.
Органи студентського самоврядування є невід'ємною складовою громадського самоврядування вищого навчального закладу і вирішують питання, що належать до їх компетенції.
Керівництво вищого навчального закладу створює відповідні умови для забезпечення діяльності студентського самоврядування.
У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки та відповідного центрального органу виконавчої влади, в підпорядкуванні якого знаходиться вищий навчальний заклад, статутом вищого навчального закладу і положенням про студентське самоврядування вищого навчального закладу. Типове положення про студентське самоврядування вищого навчального закладу затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.
На всіх рівнях студентське самоврядування є виборним і формується шляхом таємного голосування студентів строком на один рік.
До основних завдань органів студентського самоврядування додаються функції щодо участі в акредитації напрямів та спеціальностей вищого навчального закладу за місцем навчання.

Частина 6 статті доповнюється наступним абзацом :

Для вирішення актуальних проблем студентського самоврядування, ограни студентського самоврядування вищих навчальних закладів можуть організовувати проведення регіональних, міжрегіональних та всеукраїнських асамблей (з'їздів, конференцій тощо) і утворювати тимчасові або постійно діючі регіональні, міжрегіональні та всеукраїнські органи студентського самоврядування (студентські парламенти, студентські сенати тощо). Скликання асамблей, конференцій тощо проводиться за ініціативою не менш як 1/3 загальної кількості органів студентського самоврядування вищих навчальних закладів).
Вищий орган студентського самоврядування отримує додаткові повноваження:
обирати до складу Вченої ради вищого навчального закладустудентів в межах своєї квоти;
щороку організовувати вибори вищого органу студентського самоврядування та інших органів студентського самоврядування вищого навчального закладу

Стаття доповнюється наступними пунктами:

7. Органи студентського самоврядування вищого навчального закладу, в разі, якщо це передбачено положенням про студентське самоврядування вищого навчального закладу, структурного підрозділу, можуть мати окремі ознаки юридичної особи, зокрема печатку із власним найменуванням, бухгалтерський баланс, штатний розпис, рахунки в банківських установах у гривні та іноземних валютах, нести майнову відповідальність у межах закріплених за ними коштів та іншого майна, яке на законних підставах знаходиться у їхньому розпорядженні.
Цивільні та трудові угоди, укладені органами студентського самоврядування, що мають окремі ознаки юридичної особи, набувають чинності за умови затвердження їх керівником вищого навчального закладу. Списання коштів з банківських рахунків органів студентського самоврядування вищого навчального закладу, структурного підрозділу, крім безакцентного списання за рішенням суду, здійснюється виключно за погодженням із головним бухгалтером або спеціально уповноваженим працівником бухгалтерії вищого навчального закладу, структурного підрозділу.

8. В органах студентського самоврядування беруть участь лише особи, які навчаються у даному вищому навчальному закладі.

9. Адміністрація вищого навчального закладу, його підрозділу лише за згодою відповідного органу студентського самоврядування приймає рішення з питань, що стосуються:

кандидатур для участі в програмах міжнародного обміну студентами та програмах
стажування, які започатковані у вищому навчальному закладі;
виключення студента з вищого навчального закладу на підставах, не пов'язаних з академічною заборгованістю або невиконанням умов договору про навчання (у разі укладення такого договору);
поселення студента в гуртожиток та виселення з гуртожитку, крім випадків, пов'язаних з невиконанням умов договору про надання гуртожитку (у разі укладення такого договору);
встановлення або підвищення одному і тому самому студентові плати за навчання, за проживання в гуртожитку та за інші послуги, що надаються навчальним закладом, звільнення студента від оплати за ці послуги;
правил поведінки студентів та правил проживання у гуртожитках;
звуження соціальних та інших прав студентів.

Враховуючи необхідність узагальнення інформації щодо розв’язання вищезазначених проблем, звертаюся до лідерів органів студентського самоврядування та студентських профспілок вищих навчальних закладів України надати мені інформацію про стан розв’язання студентських проблем у Вашому вузі з метою сприяння якнайшвидшому їх вирішенню.

офіційний сайт

Метки:  

План роботи Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Молодь за Литвина" на

Дневник

Вторник, 18 Марта 2008 г. 03:39 + в цитатник
1. Організаційний напрямок роботи:
підготовка та проведення обласних та міських конференцій ВМГО "Молодь за Литвина" (термін: лютий)
проведення З’їзду ВМГО "Молодь за Литвина" (термін – лютий-березень);
розробка та затвердження механізму співпраці ВМГО "Молодь за Литвина" з Народною партією на всеукраїнському та регіональному рівнях (термін - лютий).
2. Ідеологічний напрямок роботи:
розробка та затвердження Плану дій ВМГО "Молодь за Литвина" щодо розв’язання найбільш важливих молодіжних проблем (термін - лютий);
розробка та затвердження Концепція молодіжної політики Народної партії (термін: лютий – березень).
3. Аналітичний напрямок роботи:
проведення аналізу рішень Президента України, Кабінету Міністрів України, органів державної влади та місцевого самоврядування стосовно молодіжної політики (термін - постійно);
підготовка власного бачення розв’язання найбільш важливих молодіжних проблем, в тому числі розробка проектів законів(термін: постійно).
4. Агітаційно-масовий напрямок роботи:
організація прийому молоді до Народної партії з нагоди державних та професійних свят (термін: постійно);
підготовка та проведення агітаційно-масових заходів за окремим планом-графіком (термін: постійно).
5. Студентський напрямок роботи:
створення мережі осередків ВМГО "Молодь за Литвина" в усіх вищих навчальних закладах (термін: червень);
проведення громадської інвентаризації студентських гуртожитків вищих навчальних закладів (термін - червень);
систематичне відстеження виникнення студентських проблем та оперативне реагування з метою їх ефективного та швидкого розв’язання (в першу чергу за допомогою підготовки депутатських звернень з боку народних депутатів України на адресу керівників вищих навчальних закладів або органів державної влади).
6. Кадровий напрямок роботи:
створення електронної бази даних членів та активістів ВМГО "Молодь за Литвина" на всеукраїнському, регіональному та місцевому рівнях (термін - вересень);
проведення навчання для керівників обласних та міських осередків ВМГО "Молодь за Литвина" (термін – березень).
7. Інформаційний напрямок роботи:
забезпечення постійного оновлення Інтернет-сторінки ВМГО "Молодь за Литвина" (www.mzl.com.ua);
систематична підготовка та розміщення інформаційних матеріалів ВМГО "Молодь за Литвина" на молодіжних Інтернет-сторінках.
8. Співпраця з органами державної влади та місцевого самоврядування:
участь у конкурсі молодіжних проектів Міністерства України у справах сімї, молоді та спорту (термін: лютий-березень);
участь в роботі молодіжної та студентської радах на обласному рівні (термін - постійно);
ініціювання проведення громадських слухань в обласних та міських радах з найбільш важливих молодіжних проблем (термін - постійно).

Пропозиції щодо законопроектів з питань молодіжної політики, які необхідно розробити, розробити альтернативні проекти законів або внести власні пропозиції до другого читання )
Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" (щодо питань студентського самоврядування).
Для довідки: Міністерство освіти і науки України створило робочу групку для підготовку пропозицій до Закону України "Про вищу освіту", в тому числі щодо розширення повноважень органів студентського самоврядування.

Проект Закону України "Про Загальнодержавну підтримку молоді на 2009 – 2015 роки".

Проект Закону України "Про забезпечення молоді житлом" (прийнятий в першому читанні) або підготувати альтернативний проект Закону України "Про забезпечення молодих громадян доступним житлом".

Проект Закону України "Про кредитування на здобуття вищої освіти" (внесений народними депутатами Самойлик К.С., Каракай Ю.В., Полохало В.І.) або розробити альтернативний проект Закону України "Про забезпечення молоді доступною вищої освітою".

Проект Закону України "Про Загальнодержавну програму патріотичного виховання молоді на 2009 – 2015 роки".

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гарантій молоді, яка поєднує навчання з працею".

Метки:  

 Страницы: [1]