-

 -

: 5 : 0
-
: 133 : 0
""
: 338 : 0
// !
: 33 : 0

 - ICQ

, , . .
(

 -

  Kender84

 - e-mail

 

 -

 -

 LiveInternet.ru:
: 28.03.2009
: 93
: 17
: 168

:

.


: (4), =)(2), ))(26), (24), (1), (19), (0), oriflame(11)
(0)

-

, 21 2011 . 15:22 +
Legionary [ + !]

-

-

. , ,- :-)

? , , :

 (238x221, 22Kb)

, ,- , , 24 , 7 31 ,- :


 (157x120, 6Kb)

- ,
,- - .

> > >


:  
(0)

.

, 30 2009 . 16:28 +
[ + !]

., -. ?

.

, , , . , , , , , , . , : , , . , , : , .
, .
* , . .
* . , . 2-3 , .
* , , , , , "". . . , , ( ).
* , , . , , .


.
...
))


:  
(0)

HTML

, 27 2009 . 22:13 +
SoXiE [ + !]

HTML, , , . . HTML, , . , .
10- 16-
    
¡¡¡¡
¢¢¢¢
££££
¤¤¤
¥¥¥¥
¦¦¦
§§§
¨¨¨¨
©©©
ªªªª
«««
¬¬¬
­­­­
®®®
¯¯¯¯
°°°
-±±±
²²²²
³³³³
´´´´
µµµ
¶¶¶
···
¸¸¸¸
¹¹¹¹
ºººº
»»»
¼¼¼¼
½½½½
¾¾¾¾
¿¿¿¿
A ÀÀÀÀ
A ÁÁÁÁ
A ÂÂÂÂ
A ÃÃÃÃ
A ÄÄÄÄ
A ÅÅÅÅ
AEÆÆÆÆ
C ÇÇÇÇ
E ÈÈÈÈ
E ÉÉÉÉ
E ÊÊÊÊ
E ËËËË
I ÌÌÌÌ
I ÍÍÍÍ
I ÎÎÎÎ
I ÏÏÏÏ
ETHÐÐÐÐ
N ÑÑÑÑ
O ÒÒÒÒ
O ÓÓÓÓ
O ÔÔÔÔ
O ÕÕÕÕ
O ÖÖÖÖ
××××
O ØØØØ
U ÙÙÙÙ
U ÚÚÚÚ
U ÛÛÛÛ
U ÜÜÜÜ
Y ÝÝÝÝ
THORNÞÞÞÞ
sßßßß
a àààà
a áááá
a ââââ
a ãããã
a ääää
a åååå
aeææææ
c çççç
e èèèè
e éééé
e êêêê
e ëëëë
i ìììì
i íííí
i îîîî
i ïïïï
ethðððð
n ññññ
o òòòò
o óóóó
o ôôôô
o õõõõ
o öööö
÷÷÷÷
o øøøø
u ùùùù
u úúúú
u ûûûû
u üüüü
y ýýýý
thornþþþþ
y ÿÿÿÿ

10- 16-
""""
&&&&
&lt;&#60;&#x3C;<
&gt;&#62;&#x3E;>
OE&OElig;&#338;&#x152;Œ
oe&oelig;&#339;&#x153;œ
S &Scaron;&#352;&#x160;Š
s &scaron;&#353;&#x161;š
Y &Yuml;&#376;&#x178;Ÿ
&circ;&#710;&#x2C6;ˆ
&tilde;&#732;&#x2DC;˜
&ensp;&#8194;&#x2002;
&emsp;&#8195;&#x2003;
&thinsp;&#8201;&#x2009;
&zwnj;&#8204;&#x200C;
&zwj;&#8205;&#x200D;
&lrm;&#8206;&#x200E;
&rlm;&#8207;&#x200F;
&ndash;&#8211;&#x2013;
&mdash;&#8212;&#x2014;
&lsquo;&#8216;&#x2018;
&rsquo;&#8217;&#x2019;
&sbquo;&#8218;&#x201A;
&ldquo;&#8220;&#x201C;
&rdquo;&#8221;&#x201D;
&bdquo;&#8222;&#x201E;
&dagger;&#8224;&#x2020;
&Dagger;&#8225;&#x2021;
&permil;&#8240;&#x2030;
&lsaquo;&#8249;&#x2039;
&rsaquo;&#8250;&#x203A;
&euro;&#8364;&#x20AC;

10- 16-
f&fnof;&#402;&#x192;ƒ
&Alpha;&#913;&#x391;Α
&Beta;&#914;&#x392;Β
&Gamma;&#915;&#x393;Γ
&Delta;&#916;&#x394;Δ
&Epsilon;&#917;&#x395;Ε
&Zeta;&#918;&#x396;Ζ
&Eta;&#919;&#x397;Η
&Theta;&#920;&#x398;Θ
&Iota;&#921;&#x399;Ι
&Kappa;&#922;&#x39A;Κ
&Lambda;&#923;&#x39B;Λ
&Mu;&#924;&#x39C;Μ
&Nu;&#925;&#x39D;Ν
&Xi;&#926;&#x39E;Ξ
&Omicron;&#927;&#x39F;Ο
&Pi;&#928;&#x3A0;Π
&Rho;&#929;&#x3A1;Ρ
&Sigma;&#931;&#x3A3;Σ
&Tau;&#932;&#x3A4;Τ
&Upsilon;&#933;&#x3A5;Υ
&Phi;&#934;&#x3A6;Φ
&Chi;&#935;&#x3A7;Χ
&Psi;&#936;&#x3A8;Ψ
&Omega;&#937;&#x3A9;Ω
&alpha;&#945;&#x3B1;α
&beta;&#946;&#x3B2;β
&gamma;&#947;&#x3B3;γ
&delta;&#948;&#x3B4;δ
&epsilon;&#949;&#x3B5;ε
&zeta;&#950;&#x3B6;ζ
&eta;&#951;&#x3B7;η
&theta;&#952;&#x3B8;θ
&iota;&#953;&#x3B9;ι
&kappa;&#954;&#x3BA;κ
&lambda;&#955;&#x3BB;λ
&mu;&#956;&#x3BC;μ
&nu;&#957;&#x3BD;ν
&xi;&#958;&#x3BE;ξ
&omicron;&#959;&#x3BF;ο
&pi;&#960;&#x3C0;π
&rho;&#961;&#x3C1;ρ
&sigmaf;&#962;&#x3C2;ς
&sigma;&#963;&#x3C3;σ
&tau;&#964;&#x3C4;τ
&upsilon;&#965;&#x3C5;υ
&phi;&#966;&#x3C6;φ
&chi;&#967;&#x3C7;χ
&psi;&#968;&#x3C8;ψ
&omega;&#969;&#x3C9;ω
&thetasym;&#977;&#x3D1;ϑ
&upsih;&#978;&#x3D2;ϒ
&piv;&#982;&#x3D6;ϖ
&bull;&#8226;&#x2022;
&hellip;&#8230;&#x2026;
&prime;&#8242;&#x2032;
&Prime;&#8243;&#x2033;
&oline;&#8254;&#x203E;
&frasl;&#8260;&#x2044;
P&weierp;&#8472;&#x2118;
&image;&#8465;&#x2111;
&real;&#8476;&#x211C;
&trade;&#8482;&#x2122;
&alefsym;&#8501;&#x2135;
&larr;&#8592;&#x2190;
&uarr;&#8593;&#x2191;
&rarr;&#8594;&#x2192;
&darr;&#8595;&#x2193;
-&harr;&#8596;&#x2194;
&crarr;&#8629;&#x21B5;
&lArr;&#8656;&#x21D0;
&uArr;&#8657;&#x21D1;
&rArr;&#8658;&#x21D2;
&dArr;&#8659;&#x21D3;
-&hArr;&#8660;&#x21D4;
&forall;&#8704;&#x2200;
&part;&#8706;&#x2202;
&exist;&#8707;&#x2203;
&empty;&#8709;&#x2205;
&nabla;&#8711;&#x2207;
&isin;&#8712;&#x2208;
&notin;&#8713;&#x2209;
&ni;&#8715;&#x220B;
n- &prod;&#8719;&#x220F;
n- &sum;&#8721;&#x2211;
&minus;&#8722;&#x2212;
&lowast;&#8727;&#x2217;
&radic;&#8730;&#x221A;
&prop;&#8733;&#x221D;
&infin;&#8734;&#x221E;
&ang;&#8736;&#x2220;
&and;&#8743;&#x2227;
&or;&#8744;&#x2228;
&cap;&#8745;&#x2229;
&cup;&#8746;&#x222A;
&int;&#8747;&#x222B;
&there4;&#8756;&#x2234;
&sim;&#8764;&#x223C;
&cong;&#8773;&#x2245;
&asymp;&#8776;&#x2248;
&ne;&#8800;&#x2260;
&equiv;&#8801;&#x2261;
&le;&#8804;&#x2264;
&ge;&#8805;&#x2265;
&sub;&#8834;&#x2282;
&sup;&#8835;&#x2283;
&nsub;&#8836;&#x2284;
&sube;&#8838;&#x2286;
&supe;&#8839;&#x2287;
&oplus;&#8853;&#x2295;
&otimes;&#8855;&#x2297;
&perp;&#8869;&#x22A5;
&sdot;&#8901;&#x22C5;
&lceil;&#8968;&#x2308;
&rceil;&#8969;&#x2309;
&lfloor;&#8970;&#x230A;
&rfloor;&#8971;&#x230B;
&lang;&#9001;&#x2329;
&rang;&#9002;&#x232A;
&loz;&#9674;&#x25CA;
&spades;&#9824;&#x2660;
&clubs;&#9827;&#x2663;
&hearts;&#9829;&#x2665;
&diams;&#9830;&#x2666;


http://wdh.suncloud.ru/entities.htm:  
(0)

)))

, 22 2009 . 14:33 +
__ [ + !]

?http://forum.homeideas.ru/attachments/4692d1239621669-post-17887-1219864412_thumb-jpghttp://forum.homeideas.ru/attachment.php?attachmentid=4691&d=1239621669http://forum.homeideas.ru/attachment.php?attachmentid=4693&d=1239621669

  ....

  .

  .

  .

  .

  .
  .
  .  .  .


.  .

  .

  .

  .


-.

  .

  .

  .

  .


.

  .


.

  .

  .


.

  .


, , .

. : , ( ), , , .  .

  .


Bat!

, , . , .  .

  .

  .
.  .

  .
  .


: , , , , . : , . : , . 15 .USB

  .


" "  .

  .

http://forum.homeideas.ru/attachment.php?attachmentid=4694&d=1239621669

)):  
(0)

, 17 2009 . 12:50 +
_ [ + !]

, - ., , "". , , "".   . , , ,   . . ! . . , . , .

1239501434_f_17607186 (679x699, 169Kb)

!

, :-)

)):  
(0)

, 16 2009 . 01:18 +
Google . , , .

(+):
, - . "+" . , 2, , 2, 3. 2, "" : " I". +2.

:
+
+

site:
. , : site:www.acfor-tc.ru, , "" "" "acfor-tc.ru", .

:
site:www.music.su
site:ru

link:
, , . , link:www.google.com , google.com.

:
link:www.ozone.com
link:www.happylife.ru

(..):
, , Google . , , - , (..), , .

:
$100..$150
1913..1935

. Ż (-):
- "" (-). Ż. ,

:
- - ""

(""):
( ). ( ).

:
" , " -

: Google 32 .

(*):
, . "*". .. "*" - .

:
*
*

cache:
, , , . , (, , ). , , . . , . , : cache:_, "_" - . , .

:
cache:www.bsd.com
cache:www.knights.ru

!!! , ":" !

filetype:
, Google html . , , - html , filetype, (html, pdf, doc, rtf...).

:
html filetype:pdf
filetype:rtf

info:
info , Google .

:
info:www.wiches.ru
info:www.food.healthy.com

site:
. , : site:www.acfor-tc.ru, , "" "" "acfor-tc.ru", .

:
site:www.music.su
site:ru

link:
, , . , link:www.google.com , google.com.

:
link:www.ozone.com
link:www.happylife.ru

allintitle:
allintitle, " ", Google , ( TITLE HTML).

:
allintitle:
allintitle:

intitle:
, oopx , intitle, , . intitle , allintitle.

:
intitle:
intitle: intitle:

allinurl:
allinurl, , , url.

:
allinurl:rus games
allinurl:books fantasy

inurl:
, inurl, , .

:
inurl:books
inurl:games

related:
, "" - . , related:www.google.com Google .

:
related:www.ozone.com
related:www.nnm.ru

define:
, , .

:
define:
define:

(~):
, , , "~" , .

:
~
~

(..):
, , Google . , , - , (..), , .

:
$100..$150
1913..1935


:  
(0)

))

, 10 2009 . 23:33 +
[ + !]

???? - , ))) . (, ..)

, - .

.


24
)):  
(1)

. .

, 07 2009 . 22:55 +

 


 (300x300, 25Kb)

:

http://denistutor.narod.ru/  - - , . , , , , .

http://www.englishtopic.narod.ru/ - English Topics and Texts - .

http://esl.report.ru/ - , , , , .

http://www.english4u.dp.ua/ - .

 

http://www.uk.ru/language.shtml - . .

http://www.englishclub.narod.ru/ - Study English Club - . , , , .

http://www.englishbest.ru/ - . . . .

http://www.russianseattle.com/ - , : “ : ” “ ”.

http://mega.km.ru/ALPHABYTE/ - -, - .

http://www.lingvo.ru/lingvo/ - ABBYY Lingvo-online . - - .

http://altnet.ru/~mcsmall/index.htm - - , .

http://www.langust.ru/ - , .

http://www.englishtests.narod.ru/ - , , .

http://www.englishforum.com/00/ - English Forum & EFL resource - .

http://www.novella.ru/ - - .

http://info.study.ru/ - - , . , , , . .

http://www.study.ru/002/wwwboard.htm - . .

http://www.comics.ru/e/index.htm - - .

http://www.lifeclub.narod.ru/ - LIFEclub - . 7 - 9 , .

http://www.free-english.com/ - . , , . .

http://www.englishpage.com/ - , , . , .

http://www.english.language.ru/slang/ - .

http://kinder-english.narod.ru/ - - , , , , .

http://www.englishfor.narod.ru/ - - , .

http://efmf.ru/ - .

http://agenda.narod.ru/Main.htm - , , . .

http://english-language/ - . , , , , , .

http://www.effingpot.com/ - The American's guide to speaking British The Best of British - 1000 .

http://www.english.language.ru/ - , , , , TOEFL on-line, , .

http://www.toefl.ru/ - TOEFL . , mini-test.

http://alemeln.narod.ru/ - - .

http://www.foreign-languages.com/ - , .

http://www.supremelearning.com/ - , . - , .

http://www.faceweb.okanagan.bc.ca/pron/ - English Pronunciation - .

http://www.englishlearner.com/tests/test.html - .

http://enghelp/ - English HELPer - . .

http://uweb.superlink.net/pavelg/mikhail/esl.htm - English as Second Language - . .

http://www.better-english.com/exerciselist.html - English Exercise EFL and ESL Quizzes - .

http://dasign/etiket/ - " " - - .

http://englishlang.narod.ru/english.htm - . 30 .

http://www.supremelearning.com/RussianInterviews.html - SupremeLearning. " " " ".

http://www.elit-a-a.com.ua/8page.htm - " " - -.

http://angl.by.ru/ - . .

http://www.edufind.com/ - English Grammar - .

http://www.esl-lab.com/ - , .

http://angliysky.narod.ru/ - . . , -, .

http://webster.commnet.edu/grammar/ - Guide to Grammar and Writing - .

http://www.boston-online.com/wickedv.html - The Wicked Good Guide to Boston English - . .

http://polyglot.lss.wisc.edu/dare/dare.html - The Dictionary of American Regional English - .

http://www.westegg.com/cliche/ - . 3300 (english).

http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/ - , (english).

http://www.bbc.co.uk/home/today/index.shtml - Real Audio. , (english).

http://www.study.ru/ - , ( on-line 14 , , ).

http://digital.library.upenn.edu/books/ - 11000 , .

http://parcelworld.narod.ru/exercises/exercisesmain.htm - "Cambridge English for Schools" - .

http://www.cooper.com/alan/homonym_list.html - Alan Cooper's Homonym List - - , -, .
:  

 : [1]