-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в ir2102

 -Подписка по e-mail

 

 -Постоянные читатели

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 26.08.2011
Записей:
Комментариев:
Написано: 408


Загальна фігура і розміри Землі

Суббота, 17 Сентября 2011 г. 13:12 + в цитатник
Положення точок земної поверхні зазвичай визначають щодо обший фігури Землі. Під загальною фігурою Землі в геодезії розуміють фігуру, обмежену подумки продовженій поверхнею океанів, що знаходяться в спокійному стані. Така замкнута поверхня в кожній своїй точці перпендикулярна до прямовисної лінії, тобто до напрямку дії сили тяжіння і, отже, всюди горизонтальна. Її називають уровенной поверхнею Землі або поверхнею геоїда. Геоїд - тіло, що не має правильної геометричної форми. Однак поверхня геоїда найближче підходить до поверхні еліпсоїда обертання, що виходить від обертання еліпса навколо малої осі.
Тому практично при геодезичних і картографічних розрахунках поверхню геоїда замінюють математичної поверхнею еліпсоїда обертання, званого також сфероїдом. Лінії перетину поверхні сфероїда площинами, що проходять через вісь обертання, називаються меридіанами і представляються на сфероїді еліпсами, а лінії перетину площинами, перпендикулярними до осі обертання, називаються паралелями і є колами. Паралель, площина якої проходить через центр сфероїда, називається екватором. Лінії OQ = а і ОР = b називаються великої і малої півосями сфероїда; а - радіус екватора, b - піввісь обертання Землі. Розміри земного сфероїда визначаються довжинами цих піввісь.


Читати повністю

Метод проекцій. Географічні координати

Суббота, 17 Сентября 2011 г. 13:10 + в цитатник
Метод проекцій. Для багатьох практичних цілей можна допустити, що поверхні геоїда і сфероїда на даній ділянці збігаються, утворюючи одну уровенную (горизонтальну) поверхню. Фізична земна поверхня має складну форму: на ній зустрічаються нерівності у вигляді гір, улоговин, лощин і т. д. Горизонтальні ділянки зустрічаються рідко. При вивченні фізичної земної поверхні уявляють, що її точки Л, В, С, D і Е проектуються стрімкій лінією на уровенную, тобто горизонтальну поверхню МN, на якій при цьому виходять точки а, b, с, d і е, звані горизонтальними проекціями відповідних точок фізичної земної поверхні. Кожній лінії або контуру на фізичній земної поверхні відповідає лінія або контур на уявній горизонтальній поверхні МN. Завдання вивчення фізичної земної поверхні розпадається, таким чином, на дві:
1) визначення положення горизонтальних проекцій точок на рівної поверхні МN і

2) перебування висот (, Bb ...) точок фізичної земної поверхні над поверхнею МN.

Читати повністю

Зображення земної поверхні на сфері і на площині

Суббота, 17 Сентября 2011 г. 13:06 + в цитатник
Коли говорять про зображення земної поверхні, то мають на увазі контури або обриси різних предметів місцевості: озер, річок, каналів, доріг, лісів, гір, улоговин, сідловин і т. д.

Так як загальну фігуру Землі в першому наближенні можна розглядати як сферу, то зображення земної поверхні найприродніше отримувати на сфері. Уявімо собі зменшену модель загальної постаті Землі у вигляді глобуса. За географічних координат можна нанести на такий глобус кожну окрему точку Землі, для чого спочатку треба побудувати на глобусі сітку меридіанів і паралелей, звану градусної. Маючи для кожної точки її позначку, можна висловити на глобусі і рельєф, тобто одержати зменшену наочну модель земної поверхні з усіма контурами і нерівностями. Проте навіть найбільші глобуси не дозволили б зобразити на них всі необхідні контури з достатньою докладністю. Крім того, глобуси непридатні для інженерного проектування. Тому на практиці зазвичай вдаються до плоских зображень.


Читати повністю

Значення геодезії в народному господарстві і обороні країни

Суббота, 17 Сентября 2011 г. 13:02 + в цитатник
Геодезія має велике практичне значення в різноманітних галузях народного господарства країни. Геодезичні вимірювання потрібні при трасуванні доріг, каналів, підземних споруд (метро,

Процеси виробництва геодезичних робіт

Суббота, 17 Сентября 2011 г. 12:58 + в цитатник
Геодезичні роботи поділяються на польові та камеральні.

Головний зміст польових робіт складає процес вимірювань, камеральних -

обчислювальний і графічний процеси.

1. Вимірювальний процес складається з вимірів на місцевості, що виконуються для одержання планів і карт або для спеціальних цілей, наприклад, прокладки трас, розбивки споруд.

Об'єктами геодезичних вимірювань є: кути - горизонтальні і вертикальні і

відстані - похилі, горизонтальні і вертикальні. Для виробництва цих вимірювань застосовуються геодезичні інструменти та прилади. До них відносяться:

а) прилади для вимірювання ліній (мірні стрічки, дроту, рулетки, далекоміри і т. д.);

б) кутомірні інструменти (гоніометри, буссоли, теодоліти);

в) прилади для вимірювання вертикальних відстаней (нівеліри, рейки і т. д.).

Результати вимірювань заносять у відповідні журнали за зразками, прийнятим на

виробництві. Дуже часто при цьому складають на місцевості схематичні креслення, звані абрисами.


Читати повністю

я и геодезия

Четверг, 15 Сентября 2011 г. 18:25 + в цитатник
http://i-and-geodesiy.blogspot.com/

Опорна межова мережу (ОМС)

Четверг, 15 Сентября 2011 г. 18:12 + в цитатник
Опорна межова мережу (ОМС) - геодезична мережа спеціального призначення (ГССН), яка створюється для геодезичного забезпечення державного земельного кадастру, моніторингу земель, землеустрою та інших заходів з управління земельним фондом країни.
Межові мережі створюють у випадках, коли точність і щільність існуючих геодезичних мереж не відповідають вимогам, що пред'являються при їх побудові.
Опорна межова мережа поділяється на два класи: ОМС1 і ОМС2. Точність їх побудови характеризується середніми квадратична похибка взаємного положення суміжних пунктів відповідно не більше 0,05 і 0,10 м. Розташування та щільність пунктів ОМС (опорних межових знаків - ОМЗ) повинні забезпечувати швидке і надійне відновлення на місцевості всіх межових знаків. Щільність пунктів ОМС на 1 кв. км повинна бути не менше 4 пунктів у межах міста і 2 пунктів - у межах інших поселень, у невеликих поселеннях - не менше 4 пунктів на один населений пункт. На землях сільськогосподарського призначення та інших землях необхідна щільність пунктів ОМС обгрунтовується розрахунками виходячи з вимог, що пред'являються до планово-картографічних матеріалів.

Читати повністю

Предмет геодезії.

Четверг, 15 Сентября 2011 г. 18:09 + в цитатник
Предмет геодезії. Геодезія-наука про виробництво вимірювань на місцевості, визначенні фігури і розмірів Землі і зображенні земної поверхні у вигляді планів і карт. «Геодезія» - слово грецьке і в перекладі на російську мову означає «землеразделеніе». Назва предмета показує, що геодезія як наука виникла з практичних потреб людини. Завдання визначення фігури і розмірів Землі становить предмет вищої геодезії. Питання, пов'язані із зображенням невеликих частин земної поверхні у вигляді планів, складають предмет геодезії або топографії.

Вивчення методів і процесів створення суцільних зображень значних територій земної поверхні у вигляді карт належить до картографії. З розвитком фотографії і особливо авіації стали широко застосовувати для створення планів і карт фотознімки земної поверхні. Питання, пов'язані з отриманню планів і карт шляхом фотографування місцевості з землі, складають предмет наземної фототопографіі, з повітря Аерофототопографія.

Читати повністю

Значення геодезії в народному господарстві і обороні країни.

Четверг, 15 Сентября 2011 г. 18:05 + в цитатник

Значення геодезії в народному господарстві і обороні країни. Геодезія має велике практичне значення в різноманітних галузях народного господарства країни. Геодезичні вимірювання потрібні при трасуванні доріг, каналів, підземних споруд (метро,

Історичний нарис розвитку геодезії.

Четверг, 15 Сентября 2011 г. 18:01 + в цитатник
Історичний нарис розвитку геодезії. Геодезія виникла в глибокій старовині. Дійшли до нас пам'ятки свідчать про

те, що за багато століть до нашої ери в Єгипті та Китаї було уявлення про те, як у різних випадках вимірювати земельні ділянки. Прийоми вимірювання землі були відомі і в стародавній Греції, де вони отримали теоретичне обгрунтування і поклали початок геометрії, що в перекладі з грецького означає землі вимір.

Читати повністю

сучасні технології

Четверг, 15 Сентября 2011 г. 15:36 + в цитатник
Використання електронних тахеометрів, що реєструють результати вимірювань на магнітні носії, і програмних продуктів при обробці результатів вимірювань дозволяє автоматизувати процес складання плану.

GPS, Геодезичні роботи

При зйомці місцевості електронний тахеометр встановлюють на точці знімальної основи, вводять в пам'ять координати і висоту точки стояння, висоту приладу і відбивача, температуру повітря й атмосферний тиск.

Навівши трубу на сусідню точку ходу, встановлюють відлік по горизонтальному колу, рівний 0 ° 00.

Реечнік ставить віху з відбивачем черзі на знімальних пікетах.

Тахеометром вимірюють горизонтальний і вертикальний кути і відстань до відбивача.Горизонтальний кут і обчислені за результатами вимірів горизонтальне відстань, перевищення і висота пікету висвічуються на табло і реєструються в пам'яті приладу.

Читати повністю

Мензульная зйомка

Четверг, 15 Сентября 2011 г. 15:14 + в цитатник
Мензульная съемкатопографическая съемка местности, выполняемая с помощью мензулы и кипрегеля. Применяется при съемке в крупных масштабах небольших участков местности.
Комплект приборов для мензульной съемки включает мензулу, кипрегель, мензульную рейку, центрировочную вилку с нитяным отвесом и ориентир-буссоль.
Мензула состоит из штатива, подставки и мензульной доски.
Кипрегель - прибор, предназначенный для прочерчивания направлений на планшете, определения превышений и расстояний. В настоящее время пользуются номограммным кипрегелем КН. В поле зрения трубы кипрегеля КН видны линии номограммы, которые при трубе, наведенной на рейку, позволяют отсчитать горизонтальное расстояние до рейки и превышение.
Подготовительные работы включают создание съемочной сети и подготовку планшета.
Съемочную сеть создают, прокладывая на участке съемки теодолитно-высотные или теодолитно-нивелирные ходы. При необходимости для сгущения сети определяют положение отдельных точек засечками, а в ходе съемки и графическими способами.
Читати повністю

Мензульная зйомка.

Четверг, 15 Сентября 2011 г. 15:10 + в цитатник
Від теодолитной Мензульне зйомка відрізняється головним чином тим, що при її застосуванні вимірювання на місцевості та складання плану виробляються в полі одночасно. Якщо при теодолитной зйомці горизонтальні кути вимірюють і висловлюють в градусної (або Градовой) міру, то при мензульной зйомці вимір супроводжується графічним побудовою кута. Для побудови кута аркуш паперу прикріплюють до верхньої поверхні мензульной дошки, яку разом з цим листом називають планшетом, і прокреслюють на ній сторони горизонтального кута, паралельні горизонтальним проложениям відповідних ліній місцевості. Тому мензульную зйомку називають углоначертательной.
При мензульной зйомці абрис не складають, відстані (горизонтальні прокладання), виміряні на місцевості, відкладають на планшеті за допомогою циркуля-вимірника і масштабної лінійки, іноді їх значення записують у польовий журнал для обчислення перевищень.
Мензульная дошка - планшет виконує роль горизонтального круга. Роль алідади виконує лінійка, що накладається на планшет і є частиною візирного приладу, званого кіпрегелем.

Читати повністю

Нівелювання поверхні по квадратах

Четверг, 15 Сентября 2011 г. 15:06 + в цитатник
Нівелювання невеликих ділянок рівнинній місцевості роблять з метою отримання топографічних планів великих масштабів.

Для отримання плану необхідно виконати наступний комплекс польових і камеральних робіт: виконати попередній огляд (рекогнасціровку) місцевості, побудувати на місцевості мережа квадратів, визначити планове положення вершин квадратів і характерних точок, провести зйомки ситуації, виконати геометричне нівелювання ділянки, прив'язати його до реперу, зробити обробку результатів, побудувати план.

Читати повністю

Складання плану ділянки, побудова мережі квадратів.

Четверг, 15 Сентября 2011 г. 14:52 + в цитатник
На місцевості за допомогою теодоліта і мірної стрічки будують мережу квадратів зі сторонами 10, 20 або 40 м в залежності від характеру рельєфу і необхідної точності його відображення. Уздовж більшої сторони вибраної ділянки намічають лінію таким чином, щоб вона містила ціле число рівних відрізків (довжина сторони квадрата). Потім в початковій і кінцевій точках встановлюють теодоліт, будують прямі кути і на отриманих напрямках знову відкладають рівну кількість відрізків, кінці відрізків позначають на місцевості. Так само дії повторюють і на інших вершинах основного прямокутника.

Помилка при побудові основного прямокутника при останній точці не повинна перевищувати 1 ', 5

Обчислювальна обробка.

Четверг, 15 Сентября 2011 г. 14:38 + в цитатник
Складають схему квадратів, на схему переписують всі звіти для свого варіанта і висоту репера.

Обчислюють горизонт приладу за формулою

ДП = НRp + а,
де НRp - висота репера, в метрах;

а - відлік по рейці, поставленої на репер, в міліметрах, переведених в метри

Приклад. НRp = 95,00 метри, а = 1049 мм,

ДП = 95,00 + 1,049 = 96,049 м.

Обчислюють висоти всіх вершин квадратів за формулою:

Нвершіни = ДП - в,
де в - звіт по рейці, взятий на вершині квадрата.

Читати повністю

Тахеометрическая зйомка

Четверг, 15 Сентября 2011 г. 14:32 + в цитатник
Положение снимаемой точки в плане и по высоте определяют полярным способом при наведении зрительной трубы на рейку, получая при этом:
- расстояние по дальномеру
- направляющий горизонтальный угол на рейку.
- Вертикальный угол (угол наклона)
Тахеометрическая съемка выполняют для создания планов и цифровых моделей местности небольших участков в крупном масштабе при проведении городского и земельного кадастра, планировки сельских населенных пунктов, проектирования, трассирования и т. д.

Сайты о геодезии

Четверг, 15 Сентября 2011 г. 14:23 + в цитатник

Сайты о геодезии

Четверг, 15 Сентября 2011 г. 14:18 + в цитатник

Тахеометрическая зйомка. Порядок роботи на станції.

Четверг, 15 Сентября 2011 г. 11:52 + в цитатник
1. Приведення приладу в робоче положення (центрування, горизонтирование)

2. Визначення місця нуля

3. Вимірювання висоти приладу в см (фіксується на рейеке)

4. орієнтування

При КЛ орієнтують лімб теодоліта на попередню точку ходу, з цією метою 0 лімба поєднують з 0 алідади і, закріпивши алидаду, обертанням лімба наводять зорову трубу на точку, лімб закріплюють. На пікети зорову трубу наводять тільки обертанням алідади.

5. На пікети встановлюється рейка, вимірюються горизонтальні і вертикальні кути, відстані.

Положення пікетів вибирають таким чином, щоб по них на плані можна було зобразити ситуацію і рельєф місцевості. Їх беруть на всіх характерних точках і лініях рельєфу.

Читати повністю


Поиск сообщений в ir2102
Страницы: 13 [12] 11 10 ..
.. 1 Календарь