-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Bente

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 11.02.2005
Записей:
Комментариев:
Написано: 541

Welcom to my liveБез заголовка

Пятница, 07 Марта 2008 г. 10:54 + в цитатник
Kvinner i Islam
Islam ser på menn og kvinner som like av natur, likevel skiller den mellom kjønnene i visse sammenhenger. Noen hevder at dette skiller faktisk er diskriminering med hensyn til status og ansvar.
Kvinnens natur:
Ifølge koranen kan ikke kvinner lastes for Adams første feil. Begge gjorde feil da de var ulydige mot Gud, begge angrep og begge ble tilgitt. Den slår også fast at menn og kvinne ble skapt ut fra den samme sjelen. Disse argumentene brukes for å vis at Eva var det samme art som Adam og at kvinner er ikke mindre verdige vesener.
Religiøse ansvar:
Kvinner er utestengt fra bønn og faste under menstruasjonen, fasten må de ta igjen etter Ramadan-måneden. Likevel krever ikke islam at kvinnene skal isoleres i denne perioden.
Økonomiske rettigheter:
Islamsk rettstradisjon gir kvinner rett til å eie, noe som gjør at de kan ha personlige eiendeler. Koranen definerer kvinners rett til arv.
En kvinne kan få andel som er mindre eller lik en manns, ut fra familieforhold til slektninger. Noen betrakter forskjellen som avhengig av kvinnens ansvar i denne rollen.
Rett til arbeid:
Kvinnens primære ansvar blir vanligvis tolket som å oppdra barn. Noen muslimer mener at hvis kvinner klarer dette, kan de i tillegg ha en yrkeskarriere hvis de ønsker det og at ektemannen er enig. Koranen plasserer hovedansvaret for inntekter på mannen o ber hustruer å være lydige mot sine ektemenn. Derfor betraktes retten til arbeid vanligvis som betinget.
Plikter:
En kvinne er langt mindre belemret med krav på eiendelene hennes enn ektemannen er. Det hun eier før ekteskapet blir ikke overdratt til ektemannen, og hun beholder til og med pikenavnet sitt. Hun har ikke noe krav på seg om å bruke sine eiendeler på familien, det samme gjelder inntektene hennes i ekteskapet. Hun har krav på Mahr, som hun tar fra ektemannen i forbindelse med bryllupet.
Selv om det ser ut som om menn har flere rettigheter enn kvinner, har kvinner noen retter som ikke menn har, for eksempel retten til å bli underholdt og til ukrenkelighet, noe som blir respektert selv av de mest grove og krigerske.
Straffer:
Koranen beskriver straffer for ulike forbrytelser, men skiller ikke mellom kjønnene. Likevel kan det i saker som omhandler seksuelle forbrytelser (utroskap) skje at en kvinne lett blir funnet skyldig fordi hun blir gravid, mens det er vanskelig å anklage mannen siden islam krever fire vitner for å gå til sak om utroskap.
Noen lærde skiller ikke mellom voldtekt og ekteskapsbrudd mens andre gjør det, uansett er det enighet om at ved den første forbrytelsen skal ikke offeret saksøkes. Dette skaper enda mer komplikasjoner, siden kvinnen ikke kan gå til sak uten å ha fire vitner (selv i voldtektssaker). Andre lærde er enige om at voldtekt ikke kan behandles som ekteskapsbrudd og krever strengere straffer for hiraba eller ufred på jorden, som nevnt i versenen, og som ikke krever fire vitner for å bli reist.
Kvinner som slaver:
Både da Koranen ble åpenbart og senere tok islam slaveri som en opplagt institusjon, slik som ellers i den gamle verden. Likevel mildnet islam slaveriet ved å anbefale vennlighet og slavefrigjøring som gode gjerninger, og ved å erklære at mishandling av slaver ville føre til fortapelse. Islam tillater intime forhold mellom en mann og hans kvinnelige slave utenfor ekteskap, referert til i Koranen som ma malakat aymanukum eller «hva dine høyre hender besitter», men han kan ikke bo sammen med en kvinnelig slave som tilhører kona hans. Heller ikke kan han ha forhold til en kvinnelig slave hvis hun er eid av flere, eller allerede er gift. Hvis den kvinnelige slaven har et barn med eieren sin, får hun tittelen Umm Walad (Mor til et barn), noe som hever statusen hennes siden hun ikke lenger kan bli solgt og blir juridisk frigitt hvis eieren dør. Barnet er automatisk født fri, siden faren (dvs. eieren) er en fri mann. Selv om det ikke er noen grense for hvor mange konkubiner eieren kan ha, skal de vanlige ekteskapslovene følges, slik som at han ikke kan ha intimt forhold til søsteren til den kvinnelige slaven.
Koranen ga slaver retten til å inngå kontrakt med eierne sine, om at de skulle betale en viss sum penger i en angitt tidsperiode eller utføre en spesiell tjeneste for eierne (mukatabat), når dette var gjort ville de være fri. Som det står i Koranen:
«Om noen av de slaver dere eier ønsker frihetsbrev, så skriv dem det, om dere vet om noe godt i dem. Og gi dem noe av den rikdom som Gud har gitt dere.» Koranen
Denne mukatabat-retten ble gitt mannlige og kvinnelige slaver. Før dette hadde stegvis forskjellige andre bestemmelser blitt gitt, som ledet frem til denne.
Ekteskap:
I islam er ekteskapet vanligvis en offentlig erklæring av en kontrakt mellom en mann og en kvinne, om å leve varig som ektemann og kone. Den blir deklarert av en ansvarlig person i nærvær av andre, med stort alvor og høytid, etter at han har holdt en preken for å råde og rettlede dem. Dette kan dog variere blant ulike muslimer, f.eks. har shia muslimer Nikah Mut‘ah som er helt anderledes. Islam tillater ekteskap mellom muslimske menn og dydige kvinner fra Bokens folk (jøder og kristen).Noen betrakter likevel denne tillatelsen som betinget, siden den ble gitt da islam var i ferd med å vinne innpass i det polyteistiske arabiske samfunnet og de fleste kvinnene ville anta islam, da det aktuelle verset begynner med ordet ‘اَلْيَوْم’ (Idag).Forutsetninger for ekteskap omfatter blant annet:
Ekteskap skal innebære medgift. Det er et beløp eller en gave som ektamannen gir til sin kone. Etter at medgiften er bestemt, kan han og kona i fellesskap endre beløpet eller når det skal betales. Noen muslimer insisterer på at ektemannen skal betale medgiften til kona før de ligger sammen. Medgiften skal ikke betraktes som en gunst, men som en forpliktelse. Den skal gis i henhold til konas sosiale status. Islamske lærde betraktes den som en måte å vise ekteskapets alvor og som en forberedelse for ektemannens side på det ekteskapelige ansvar.
Den andre forutsetning for ekteskap er ærbarhet. Islam gir ikke en utro mann lov til å ekte en ærbar kvinne eller omvendt, unntatt hvis saken ikke har vært brakt til retten og de to har renset seg fra sin synd ved oppriktig anger.
Ifølge islamsk lov kan ikke kvinner bli tvunget til å gifte seg mot sin vilje.
Skilsmisse:
Reglene for Talaq (skilsmisse) varierer mellom de viktigste islamske retningene. Viktigst er at shia og sunni muslimer har forskjellige regler for å iverksette en Talaq. Både i shia og sunni tradisjon er skilsmisse først og fremst en rett for menn. Hvis kvinnen ønsker en skilsmisse, må hun be retten om skilsmisse.Den fraskilte kvinnen beholder medgiften sin og alt ektemannen har gitt til sin kone.
En konens rettigheter og plikter:
Islam anbefaler et harmonisk forhold mellom ektemann og kone. Den legger hovedansvaret for inntjeningen på ektemannen. Begge blir bedt om å tilfredsstille den andres seksuelle behov. Ektemenn blir bedt om å være snille mot konene sine og konene blir bedt om å være lydige overfor ektemennene sine. Koranen understreker også viktigheten av å rådslå og bli enige i fellesskap når det gjelder famileavgjørelser

Behandling av opprørske koner
Når det gjelder opprørske koner blir ektemannen bedt om å presse henne til å endre seg, deretter å nekte å dele seng med henne, og som en siste utvei har ektemenn lov til å formane konene ved å slå dem (som normalt beskrives som mildt og som ikke etterlater merker).
Retningslinjer for enker
Koranen forbyr enker å innlede forbindelser før fire månesykler og ti dager etter ektemannes død. Som Koranen sier:
«Når noen av dere dør og etterlater enker, så skal disse personlig avvente fire måneder og ti dager. Når de har nådd sin frist, har dere intet ansvar for hvordan de ordner seg, - på vanlig måte. Gud er vel underrettet om hva dere gjør. Det er ingen synd å antyde ekteskapstilbud (til dem), eller ha tanker om slikt. Gud vet at dere vil tenkte på dem. Men gjør ingen hemmelig avtale, med mindre dere fører redelig tale.» Koranen
Islamske lærde ser på denne retningslinjen som en balanse mellom det å sørge ektemannes død og å forsvare enken mot fordømmelse ved at hun blir interessert i å raskt gifte seg på nytt etter ektemannes død.
Ektemenn skal skrive et testamente som gir konene ett års bovære og underhold, unntatt hvis konene selv forlater huset eller foretar lignende skritt. Som Koranen sier:
«De som dør og etterlater enker skal testamentere til fordel for sine enker, ett års underhold med borett. Men hvis de flytter, påligger dere intet ansvar for hvordan de ordner seg, - på vanlig måte. Gud er mektig, - vis.» Koranen

Kvinner som islamske lærde, imamer og ledere
Kvinner, så vel som menn, oppfordres i islam til å utdanne seg så mye som de kan, derfor er det ikke noe galt i lærde kvinner. På den annen side er mange mot retten til å la dem få en offisiell posisjon i en masjid. En grunnleggende oppgave for en imam i en masjid er å lede salaher, eller fellesbønner. I alminnelighet får ikke kvinner lov til å lede fellesbønner, men noen hevder at Muhammed tillot Ume Warqa å lede en fellesbønn i Darmoskeen.
Ifølge en sunni hadith:...Da Allahs profet fikk vite at perserne hadde kronet Khosrau som sin leder sa han, "Slike folk som ledes av en kvinne vil aldri ha suksess. Mal:Bukhari
Noen muslimer argumenterer med at Muhammeds kone Aisha, som både deltok i politikk og som tjente som en ledende autoritet på hadith, er et eksempel på en mulig rolle for muslimske kvinner. Andre muslimer er svært uenige, de ser på Aisha som et mørkere lys siden hun opponerte mot Muhammeds fetter og svigersønn Ali. Andre eksempler omfatter utnevnelsen av Ume Warqa og Samra Binte Wahaib som ledere for markedskomiteen i Medina og Mekka av Umar, den andre sunni Kalifen.
Noen hevder at Koranen gir kvinner rett til å delta i offentlige saker, siden det er eksempler på kvinner som deltok i alvorlige diskusjoner og til og med diskuterte med Muhammed selv. Videre diskuterte en kvinne med Umar under kalifatet hans i moskeen, underbygget standpunktet sitt og fikk ham til å erklære i nærvær av flere personer: «En kvinne har rett og Umar har feil».

Kritikk
Kritikere av islam påpeker at islamsk rett fungerer kvinnediskriminerende i forhold til arv og skilsmisse.

Я влюбилась!!!!

Вторник, 28 Ноября 2006 г. 12:14 + в цитатник
 (200x159, 16Kb)
В колонках играет - Christina Agelera - hurt
Настроение сейчас - 100%

Решила больше не копить в себе!!! ДА да сомнои это случилось!!
Я полюбила одного человека!! Пока не буду о нем много писать , что бы не зглазить!!!!

 (200x159, 16Kb)

Без заголовка

Понедельник, 16 Октября 2006 г. 21:27 + в цитатник
В колонках играет - Smash- Belle

Я вас всех люблю

Приватное сообщение.

Пятница, 21 Апреля 2006 г. 12:18 + в цитатник
Получила П.С. от МЧ сразу не смогла ответить. А когда поевилась минута свободного времени сообщение ненашла !! Так что если этот молодой человек увидет эту запись.... попробуй еще раз))))

п.с Всем приятных вуходных)))))

5290a (150x77, 4Kb)

Поздравляю сама себя))) День рождения завтра)))

Четверг, 06 Апреля 2006 г. 15:17 + в цитатник
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной и самой красивой
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры надежды, добра!
tikkangel.jpg (400x319, 21Kb)

Без заголовка

Вторник, 07 Февраля 2006 г. 00:29 + в цитатник
В колонках играет - Kelly Clarkson- Because of you

Сижу качаю музыку. На уроки забила!!! Завтра зделаю))
300x100-direstraits.jpg (300x100, 14Kb)

Без заголовка

Четверг, 02 Февраля 2006 г. 12:17 + в цитатник
Вашим отражением является Императрица
Венера, природа, врата в земную жизнь. Идея роста, творения, дар любви. Сильное воображение и подсознание. Жизнь для вас богата и насыщена эмоциями и впечатлениями. Приумножение и рост; сейчас самое подходящее для вас время что-нибудь начать в своей жизни.
Пройти тест

Без заголовка

Четверг, 12 Января 2006 г. 22:14 + в цитатник
Rozhdestvenskoe foto))))

Без заголовка

Пятница, 06 Января 2006 г. 14:16 + в цитатник

Всем светую!!!!!

Пятница, 09 Декабря 2005 г. 21:18 + в цитатник
603430_687198_703591.jpg (110x110, 19Kb)
Сегодня зашла на почту и увидела там диски мировых классиков!!!! Даже не подумала, взела себе своего любимого W.A.Mozart!!!! Сижу и наслаждаюсь как прекрасно слушать такую музыку!! Имено музыку!!! Сеичас, я понемаю что наша "современая музыка" это как небо и земля с это чо писали много лет назад. Слушая "М" я наслаждаюсь!! Каждая клетачка моего тела препешит от удавильствия.! Как же это божествино)))) У меня нет слов!!!!!! Я сеичас на небе!!!))))
За последнии пять лет это у меня в первые!!! Понимаю что моя жизнь не так уж и плоха!!!

Без заголовка

Среда, 07 Декабря 2005 г. 11:06 + в цитатник
Вчера стоим мы с Олеи и ждем пока освободитстя Родивер(психолог),
а напротив ее двери весит карта Норведии.
Я встала с одно стороны карты а Оля с другои. Вообщем Карта чуть не упала)) Покоридору шёл наш учитель по Биологи)) Единственое что он нам сказал так это то что хватит издеватся над картои Норвегии)))


index_content_bg.gif (699x75, 13Kb)

Бал Бал!!!

Вторник, 06 Декабря 2005 г. 13:49 + в цитатник
256_moscow_12.jpg (350x233, 146Kb)
Девушки были в красивых бальных платья, м.л. при костюмах))
Много пьяных !! Но не кто не дрался не сорился а просто отдыхали))) Все говарили друг другы только приятное. Всю ночь танцевали!!!
Весело провели время но как говорится все таиное всегда становится явным)) И все разкрылась на балу))

Последнии день Ноября!!!

Среда, 30 Ноября 2005 г. 11:15 + в цитатник
Радует что скоро рождетво))
3 ДЕКАБРЯ У НАС РОЖДЕСТВЕНСКИИ БАЛ!!! Не знаю идти или нет?

Все как всегда зовут!!! Единственое но)) это надо с молодым человеком))) И не каких гомо или лезби))) Еше как и раньше будут выберать короля и коралеву бала)))ДА **с надо думать время идет)))
prada.jpg (700x560, 40Kb)

Возращение блудного сына))

Четверг, 24 Ноября 2005 г. 15:08 + в цитатник
Вот сегодня зашла я к себе и обнаружила одного человека которого я знаю, я даже не ожидала его встретить)))
Ну что же Додобро пожаловать в мир Li.ru Дима!!!)))
3802842_200707_3428606.gif (407x82, 16Kb)

Без заголовка

Вторник, 01 Ноября 2005 г. 11:16 + в цитатник

Я могу сильно обидеть человека. Даже если я этого не хотела. Могу сказать что то  обидное тому кто просто мне попался когда я злая.

 

Хочю попросить у всех "вас" Извенения. Я НЕ ХОТЕЛА ВАС ОБИЖАТь)) Просто я такакя есть, просто я "Овен")))

 

 

 

P.S: Тот кто меня плохо знает может подумать что я сумашеdьшая))) или еще хуже))so_vsem_darom_11.jpg (233x350, 20Kb)

Страх это большая сила!!!

Воскресенье, 23 Октября 2005 г. 02:30 + в цитатник
В колонках играет - Ana We are. Настроение сейчас - Повышеный адреналин

Ездила с классом отдыхать с ночевкой! Ну повесились, по ужинали, да спать уварились!!!)))
На следушее утро нам устроили "активетет"))) разделил на 3 группы и мы пошли. Моя группа була 1!!!! Нас как "1" повели на Скалалазную дорожку.Хоть она и была не высока. Страшно было ужасно!!!Я посхла 3-я. Вначале было легко и просто!! А вот потом когда надо было датенутся до последней "штучки" я не знаю как она называется. Вообще за неё хватаются и потягиваются.Кто это делал меня поймет!!! у меня Даже стала трястись рука)))). Зато супустилась давольно таки быстро))).Затем нас повели стрелять из лука. Где я не сильно отличилась.((( И последний этап. Это нас подвели к высокому столбу. Который  шатался,и на приличном растояние весела полка.Надо было забратся на столб и прыгнут!! Всего то))) И так я забралась встала на столб!!! А прыгать стала страшно!!!Пусть на тебе и снаровочное устройство.Но так устроен человек!!! Я когда встала, сильно за боялась и мысли побежали "а вдруг упаду???" совсем мысленно попрощалась "Простите вашу вечную Экстриманку" и прыгнула!! Ухватилась за поручень чуть повисела и удачно попала на землю. Теперь размышляю а не повторит ли еще разок???? Уж больно понравилось. А Скалолазанием подумываю занятся серьёзно.!!!))) Вот так заодин день я побыла : и Анжелиной Джоули "Клара Крофт", итд.)))

 

2223682.jpg (500x375, 67Kb)

Результат теста ":: Ваш "психологический" возраст ::"

Воскресенье, 23 Октября 2005 г. 01:19 + в цитатник
Мне 17... Аггга наврал мне этот тест)))
Или слишком умная стала))).

Результат теста "Кто вы из древнегреческих богинь?"

Понедельник, 03 Октября 2005 г. 11:13 + в цитатник
Да покушать я люблю)))) Так что бойтесь)))))
Результат теста:Пройти этот тест

Богиня плодородия и покровительница всего живого.Без вас даже на Олимпе грустно,а если вы разгневаетесь или будете в глубокой печали весь мир ужастнётся,ведь наступит голод и мор!


 
Психологические и прикольные тесты LiveInternet.ru


Без заголовка

Среда, 28 Сентября 2005 г. 16:35 + в цитатник
Иногда, чтобы поверить в себя, достаточно сначала поверить в кого-то другого. Если ты, устав от хихиканья знакомых, в 18 лет убрала все постеры Джорджа Клуни или Марка Твена со стены, то пора их туда вернуть! Кумир может вдохновить тебя на великие дела - от смены имиджа до смены профессии - и сделать твою жизнь интереснее! Надо только направить любовь к незнакомому тебе человеку в правильное русло.
m mMM.gif (335x434, 71Kb)

Shopping

Среда, 21 Сентября 2005 г. 16:25 + в цитатник
7.jpg (283x400, 23Kb)А если вы не спешите угнаться за уходящим летом, можно пройтись по магазинам распродаж: здесь можно купить одежду и обувь со скидкой на любой сезон. Магазин распродаж «Trevis Jordan» - место, где сбываются мечты об одежде именитых марок: «Christian Lacroix», «Cerruti Blue», «Corneliani», «Patrick Cox», «Plein Sud Jeans», «Roccobarocco», «Vivienne Westwood». Огромный выбор и приемлемые цены не позволят вам уйти без покупки. В настоящее время представлена летняя коллекция прошлого сезона, которую можно приобрести с 80%-ной скидкой: ти-шотка «Christian Lacroix» - 1485 р., брюки женские «Roccobarocco» - 2228 р., юбка «Vivienne Westwood» - 1665 р., сабо «Stephane Kelian» - 3353 р., джинсы мужские «Cerruti Blue» - 2228 р., пиджак «Corneliani» - 3735 р., туфли мужские «Barkly» - 2970 р. В магазине «Rafa» вы найдете обувь от самых известных итальянских модельеров со скидкой до 60%. Женская одежда «Cavalli», «G.F. Ferre», «JS Exte», «Ungaro», «Versace» распродается в магазине со скидкой до 70%.

В. Шекспир

Вторник, 20 Сентября 2005 г. 15:28 + в цитатник
8.jpg (231x350, 13Kb)
Любовь - над бурей поднятый маяк,
Не меркнущий во мраке и тумане,
Любовь - звезда, которою моряк
Определяет место в океане." 


Без заголовка

Вторник, 20 Сентября 2005 г. 15:23 + в цитатник
anons_in_09_8_1.jpg (251x350, 37Kb)
Если не знает никто, почему улыбаемся мы,
И не знает никто, отчего мы рыдаем.
Если не знает никто, зачем рождаемся мы,
И не знает никто, зачем умираем...
Если мы движемся к бездне, где перестанем быть,
Если ночь перед нами нема и безгласна...
Давайте, давайте, по крайней мере, любить!
Быть может, хоть это не будет напрасно...
Амадо Нерво

Без заголовка

Пятница, 16 Сентября 2005 г. 12:56 + в цитатник
 

"В сказке ложь, да в ней намек...Почему одно говорят, а другое творят, что такое человек, как жить так, чтоб стать человеком? "Дурачок" ли Иванушка с его чистой, распахнутой душой? Забавный и трепетный Иванушка своей добротой и искренностью побеждает любое зло, поступая так, как велит ему сердце".


Голливудские красавчики

Четверг, 15 Сентября 2005 г. 10:09 + в цитатник
4285.gif (180x286, 35Kb)
В колонках играет - Ненси- Ты такая заводная

Мужская мода в России уже давно отошла от старых форм «советского костюма» и сейчас каждый из Вас может создать собственный стиль, как для офиса так для праздного времяпрепровождения.


Но иногда, путешествуя по Москве, можно увидеть такие неземные и безвкусные наряды, что любой дизайнер уже тянется за мылом и веревкой. Перед осенним шоппинг-марафонам проведем небольшой модный ликбез для москвичей и гостей столицы.

 

Осенью 2005 нужно обязательно выглядеть как голливудская звезда – тогда за Вами повсюду будут очереди красавиц за автографом.

Любителям элегантности а-ля Джонни Депп советую заняться образом городского денди - костюм в полоску, остроносые ботильоны и фетровая черная шляпа. Цвета: хаки, черный, серый меланж и белый. Для полного соответсвия со звездой осталось только найти вторую Ванессу Паради!

 

Для мужчин, ценящих собственное время, качество и приверженных лучшим образцам мужского стиля, появилась новая коллекция в бутике «St. James». Здесь представлены самые известные имена и марки Европы, формирующие стиль современного успешного мужчины. Концепция бутика позволяет полностью собрать «классический» гардероб: от пальто, костюма и обуви до шейного платка, портмоне и зонта.

 

Белокурым мачо типа «Брэд Питт» не выжить в этом сезоне без обтягивающего гольфа, облегающих брюк и куртки с широкими отворотами. Цвета Вашего гардероба должны напоминать о закатах и восходах солнца: фиолетовый, розовый, светло-голубой и синий. Для рубашек - коричневый, бордо и бутылочно-зеленый.

 

Выберите пиджак из пряжи с принтами на лацканах и локтях, свитера с V-образными вырезами норвежского дизайна, кардиганы и жатые длинные френчи. Главным акцентом в этом образе станет обувь: черная - ни в коем случае! Туфли змеиной расцветки - лучшее решение.

Результат теста "что ты ищешь в этой жизни?"

Вторник, 13 Сентября 2005 г. 10:03 + в цитатник

"Романтик!"

ты хрупкая, мечтательная, целеустремленная натура. Ты не можешь больше двух минут сидеть на одном месте, тебя увлекают новые знакомства, общение и путешествия. Иди к своей цели, никогда не унывай - и ты добьешься любого пъедестала.


Пройти тест "что ты ищешь в этой жизни?"

Предлажили работу!!!

Пятница, 02 Сентября 2005 г. 19:24 + в цитатник
В колонках играет - Дима Маликов-С чистого листа

Мне придлажили работу фотомодели... Я очень долго обьясняла что у меня не фото-геничная внешность. А молодои человек как будто не понимает.А когда у знал что "иностранка" больше стал утвеждать что я та которая ему надо!!!! Вообшем договарились попробовать... Не знаю что из этого выидет.!!! Конечно это очень мне льстит, потом я раскажу что из этого выждет)))
Mine bilder 201.jpg (640x480, 150Kb)

Результат теста "Твой тип парней, и как такой тип покорить"

Четверг, 01 Сентября 2005 г. 10:13 + в цитатник

"Красавчик, с обложки духов от Армани"

Все девушки у его ног, он перевстречался со всеми, как его в себя влюбить?
Это не возможно, он король и он сам выбирает и если ты станешь его жертвой - тебе повезло.
Есть один способ, быть самой сабой, то есть яркой, оригинальной, красивой.
Плюсы- он красавчик и ты влюблена по уши, все девченки завидуют, как он за тобой красиво ухаживает.
Минусы- он меняет девушек как перчатки, и вдруг ты у него не задережешся?


Пройти тест "Твой тип парней, и как такой тип покорить"

Вернулась!!!

Вторник, 30 Августа 2005 г. 15:38 + в цитатник
Да было времечко!!!! Ездела этим летом в Россию. Была в Москве 2 паза!!!!! Понравилось!!! Первыи раз один день!!! Второи раз 2 дня!!! Потом ездила в Турцыю!!!! Страна для не увериных в себе девушках!!! Пристают Ужасно!!! Просто прохода нет!!!! Была у дедушки!!! Тоже очень хорошо отдахныла!!!Когда я приехала в свои роднои город!!! Туда приехала моя лудшая подруга!!!!И тогда я понела что я самая "старая дева" из нашеи 5-ки. Даже симпатичная Аня (но некрасивая) Уже вовсю делают то что я даче в слух при всех боюсь досихпор произнести!! И я понела что мы все очень сильно изменились за эти два года!! Мы вырасли! И у нас у всех разная дорога в дальнеишем!! Очень жаль!!


Поиск сообщений в Bente
Страницы: [4] 3 2 1 Календарь