-Музыка

 -Рубрики

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Azerbaycan

 -Подписка по e-mail

 

 -Постоянные читатели

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 30.11.2008
Записей: 33
Комментариев: 43
Написано: 166

Выбрана рубрика Atalar sozleri.


Другие рубрики в этом дневнике: Сказки(1)

Atalar sozleri

Дневник

Вторник, 02 Декабря 2008 г. 17:33 + в цитатник
В колонках играет - Reksane-Hara Gelim
Avara qonaq ev yiyəsini də avara qoyar.Ağzına bax tikə kəs.Ağlı olan, qışın qeydinə yayda qalar.Adam aşını-işini bilməlidir.Adam yanıla-yanıla öyrənər.Aza qane olmayan yoxa çatmaz.Ayağı nərdivana bir-bir qoyarlar.Alət işlər, əl öyünər, Qılınc işlər, qol öyünər.Ananın ərköyün oğlu hambal olar.Asta gedən yorulmaz.Axtaran tapar, Yoğuran yapar.Acıqla iş görən zərər çəkər.Bal tutan barmaq yalar.Bacarana can qurban.Başbilənsiz iş olmaz.Bənnasız divar hörülməz.Bərəkət hərəkətdir.Bikarlıq korluq (aclıq) gətirər.Bir buğda əkməsən, min buğda biçməzsən.Bir vurmağla ağac yıxılmaz.Bir əldə iki qarpız tutmaq olmaz.Bir işi başlamağa çalış, özü qurtarar.Bir işi qurtarmamış, o biri işdən yapışma.Bitmiş işdən gül iyi gələr.Bu əlin rənci, o ələ haramdır.Bu günün işini sabaha qoymazlar.Vəl gərək gözəl döyə, gözəldən buğda çıxa.Qabil şagird ustad olar ustada.Qaz vur, qazan doldur.Qalan işə qar yağar.Qeyrəti olan torpağı qızıla döndərər.Qoyma başın balışa, Ver özünü yarışa.Quzusuna qıymayan kabab yeyə bilməz.Dəvə yaxını otlar, uzağı gözlər.Dəmir sürtdülükcə parıldar.Dözən döş yeyər.El elə dayanıb, tənbəl indi oyanıb.Əvvəl zəhmət çəkən sonra rahat olar.Əkəndə yox, biçəndə yox, yeyəndə ortaq qardaş.Əkiblər yemişik, əkərik yeyərlər.Əldən qalan əlli il qalar.Əməksiz yemək olmaz.

Ətə pul verməz, küftənin böyüyündən yapışar.Zəhmət batmaz.Zəhməti bülbül çəkər, gülü qucar xar.Zəhməti meşşatə çəkər, ləzzəti damad aparar.Zəhməti sevən işdən doymaz.Zəhmət çəkməyən bal yeməz.Zəhmət çəkməyən rahatlığın qədrini bilməz.İstəyirsən bol çörək - al əlinə bel, kürək...İşi başlayan yarıda qoymaz.İşlək at arpasını artırar.İşləməyən dişləməz.İşləmək dərdindən yeməyə həsrət canım.İşlənməyən dəmiri pas tutar.İş insanı safa çıxardar.İş ustasından qorxar.İş insanın cövhəridir.Yazda çalan qışda oynar.Yanan yerdən tüstü çıxar.Yeddi ayda bir qarış, bir ayda yeddi qarış.Yeməyə kömək, işləməyə də kömək.Yeməyin qulu, işləməyin xəstəsi.Yüyürək at özünə qamçı vurdurmaz.Yüz sənəti pis bilməkdənsə, bir sənəti yaxşı bilmək yaxşıdır.Yorğanına bax, ayağını uzat.Kamil bağban çəkər bağın səfasın.Nə əkərsən, onu biçərsən.Nə qoyuna gedər, nə qapıda hürər.Sənət insan üçün xəzinədir.Səhər gününə qızınmayan, axşam gününə qızınmaz.Sözün ilə işin bir olsun.Tənbəl deyər: ver yeyim, ört yatım, gözlə canım çıxmasın.Tənbələ iş buyur, o sənə nağıl danışsın.Tənbəllik azar artırar, işləmək canı saf eylər.Torpaq deyər: "Öldür məni, dirildim səni!"Uzaqdan baxana döyüş asan gələr.Uzaqdan zurna səsi xoş gələr.Ustadına gəc baxanın gözlərinə qan damar.Usta görməyən şagirdin gözü əllərdə qalar.Uşağa iş buyur, ardınca yuyur.Halva-halva deməklə ağız şirin olmaz.Çala-çala çalağan olar.Çalışqan əl nəyə dəysə qızıl olar.Çörəyi ver çörəkçiyə, bir çörək də üstəlik.Cəfa çəkməyən səfa görməz.Cəhrə əyirsən don yiyəsi olarsan.
 (700x525, 91Kb)
Рубрики:  Atalar sozleri


 Страницы: [1]