-Рубрики

 -Музыка

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Ассолька_777

 -Подписка по e-mail

 

 -Сообщества

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 18.09.2013
Записей:
Комментариев:
Написано: 4942


Разумеюць i спрабуюць гаварыць

Понедельник, 18 Ноября 2013 г. 15:49 + в цитатник

12 снежня 2009 года
№ 236 (26594)

НАПРЫКАНЦЫ

Разумеюць i спрабуюць гаварыць

Сабака з'явiўся ў нашай кватэры чатыры месяцы таму. Мая старэйшая дачка Палiна ўжо больш як 3 гады "пiлавала" мяне наконт чатырохногага сябра, а тут суседка прынесла нам у падарунак маленькi белы камячок... Падарунак аказаўся амерыканскiм бульдожыкам i, акрамя таго, сучкаю. Белы пушысцiк спачатку ўвесь час спаў, таму дочкi пачалi зваць яго Санiтаю. Сабака хутка падрастаў. Нягледзячы на тое, што дочкi абяцалi мне беспраблемнае жыццё побач з новым членам сям'i, насамрэч ранiцай выгульваць, драiць потым лапы i хвост, караць за дрэнныя паводзiны i ўвогуле выхоўваць хатняга сябра давялося менавiта мне. Сёння наш сабака разумее i бясспрэчна выконвае такiя каманды, як "гуляць", "побач", "месца", "сядзець", "лапу", "дамоў" i "фу". Амерыканскi бульдог лiчыцца байцоўскiм сабакам, таму ён без справы не гаўкае, а наша Санiта дык i ўвогуле маўчыць, як турак, дакладней, маўчала...

 

Усё пачалося з таго, што мая сярэдняя шасцiгадовая дачка Насця вельмi дрэнна ела. Асабiста гэта датычыцца мяса i нават каўбасы. Каб неяк разварушыць апетыт дачкi, я нават крыху паспрабаваў паздзекавацца з яе: аб'явiў, што дам бутэрброд толькi ў тым выпадку, калi яна папросiць як зусiм малеча "ам-ам". Гульня дачцэ спадабалася, i яна потым неаднойчы прыходзiла да мяне на кухню i патрабавала дабаўкi. Вядома, што Санiце вельмi падабаўся пах каўбасы, а ёй давалi костачкi i спецыяльную полiўку. Калi я гатаваў бутэрброды, сабака нервова гойсаў побач i працягла глядзеў у вочы, а потым я пачуў "гам-гам", або "ам-ам". Мае дзеткi адназначна вырашылi, што гэта неабходнае "ам-ам" i далi Санiце грызануць каўбасы. Недзе толькi праз тыдзень выпадак з патрабаваннем каўбасы паўтарыўся, пасля чаго мае дзеткi вырашылi, што iх сабака самы разумны i хутка будзе сусветна вядомы. Тата гэтаму таксама рады, бо зараз больш часу з сабакам праводзяць дзеткi...

Не толькi птушкi, але i сланы

Размаўляць, а дакладней iмiтаваць нашу мову, могуць не толькi птушкi, але i млекакормячыя: сабакi, каты, дэльфiны i нават сланы.

Добра вядомы выхаванец Карагандзiнскага заапарка па мянушцы Батыр. Калi сланяняцi было ўсяго 4 гады, матуля-сланiха адмовiлася кармiць яго, а "малога" пачалi даглядаць супрацоўнiкi заапарка. Яго шкадавалi, давалi розныя прысмакi i далiкатэсы, казалi ласкавыя словы, якiя потым слон паўтараў. Так неаднойчы ранiцай слон выдаваў: "Батыр — пiць!". А ў 1983 годзе гаварлiвага слана запiсала абласное тэлебачанне Караганды. Пасля таго як журналiст даваў яму цукерку, слон казаў: "Батыр добры", а потым "Яшчэ буду". Былi ў яго лексiконе яшчэ такiя словы i словазлучэннi: "Я — Батыр", "Батыр — маладзец", "Дай", "Пiць", "Адзiн, два, тры". Потым супрацоўнiкi заапарка спрабавалi навучыць слана новым словам, але безвынiкова.

Дадатковы 
сродак стасункаў

Таленавiты дрэсiроўшчык i артыст У. Дураў пiсаў у сваёй кнiзе аб сабаках Марса i Пiка, якiя вымаўлялi слова "мама". У Дурава працэс навучання — не працяглы метад паўтарэння, а экспрэс-унушэнне. Iснуюць звесткi, што ў Тальяцi жыў сабака Мiрэй, якi меў стасункi са сваiм гаспадаром пры дапамозе слоў. У яго было не больш за 5—6 слоў, якiмi ён актыўна карыстаўся. Калi хацеў гуляць, то патрабаваў "мяч-мач", а калi прагаладаўся, то "ням-гам". Аднак самым любiмым словам было iмя гаспадара "Вова".

Спецыялiсты лiчаць, што патрэба гаварыць на чалавечай мове ўзнiкае менавiта ў хатнiх жывёл, якiя даволi працяглы час пазбаўлены натуральных кантактаў блiзкiх родных. Iснуе меркаванне, што сабакi i конi ў межах свайго кола ўяўлення навучылiся даволi дакладна разумець чалавечую мову. Сваё няўменне гаварыць яны ўспрымаюць як фiзiчны недахоп. Мабыць не без падставы кажуць, што сабака ўсё разумее, толькi сказаць нiчога не можа. Пры пастаянных цесных стасунках чалавека добра разумеюць сабакi, конi, куры, каты i iншыя свойскiя i хатнiя жывёлы. Самыя таленавiтыя млекакормячыя правiльна ўспрымаюць словы, калi iснуе асацыятыўная сувязь памiж гукавой абалонкай слова i адпаведным прадметам цi з'явай — у гэтым выпадку ў iх памяцi iснуе пасiўны слоўны запас.

Лепшыя гаваруны

Часопiс "Сябар сабак" паведамляе, што сабака пароды вялiкi белы шпiц аднаго з аўтараў кнiгi "Гаварлiвыя жывёлы" ведаў каля 60 слоў. Спачатку здавалася, што сабака разумее выключна iнтанацыю, але калi знаёмыя яму словы казалi з рознай гучнасцю i iнтанацыяй, то гэта не блытала жывёлiну. Слова "каўбаса" нават пры суровым вымаўленнi выклiкала адпаведную рэакцыю i чаканне смачнага. Заўвага, зробленая ласкавым тонам, прымушала сабаку панура апусцiць хвост i адчуваць сябе вiнаватым. Галоўным тут было дакладнае вымаўленне вядомых сабаку слоў i выдзяленне iх з агульнага кантэксту. Гэты сабака ведаў усiх членаў сям'i па iменi i ўмеў гуляць у хованкi: хто-небудзь з членаў сям'i хаваўся, а сабаку казалi, каго менавiта трэба шукаць. Прычым шпiц рабiў гэта без накiраванага навучання, амаль толькi дзякуючы пастаянным цесным стасункам з чалавекам. Выпадак аб пасiўным валоданнi чалавечай мовай прыводзiць амерыканская газета "Вашынгтон Пост". Чытачам паведамiлi аб 9-гадовым сабаку па мянушцы Рыка пароды колi, якi ведаў i дакладна разумеў каля 200 слоў. Гэты сабака выбiраў i прыносiў названую гаспадыняй цацку. Навукоўцы праверылi здольнасць Рыка распазнаваць цацкi, мячы i плюшавых звяркоў. Гаспадыня з сабакам былi ў адным пакойчыку, а цацкi ў другiм. Па загадзе жанчыны Рыка павiнен быў прынесцi названыя прадметы; у 80—90 працэнтаў выпадкаў сабака дакладна выконваў заданне.

Палiглоты з характарам

Бываюць выпадкi, калi ад пасiўнага валодання мовай сабакi пачынаюць актыўна валодаць ёю. У Пензе ў адной сям'i жыве сабака па мянушцы Шэйла. У свой час яе прывезлi з Германii, дзе Шэйла паспяхова выконвала каманды па-нямецку. Цяпер яна не толькi разумее новых гаспадароў, але i спрабуе размаўляць па-руску. Так, сабака можа нечакана для гаспадара адмовiцца нешта рабiць праз даволi катэгарычнае "Не!", або згадзiцца з iм праз выклiчнiк "Ага!", цi нават паскардзiцца на сваё дрэннае самаадчуванне словам "Ломiць". Шэйла не проста iмiтуе словы, а менавiта спрабуе на роўных размаўляць. Пасля загаду гаспадынi аб тым, што трэба вывесцi другога сабаку ў калiдор, адказвае з запытальнай iнтанацыяй: "Куды?", а аб чалавеку, якi заняў яго лепшае месца на канапе, зневажальна заяўляе: "Ну яго!".

У Маскве жыве вельмi таленавiты афганскi хорт па мянушцы Жаклiн. Сука-хорт пачала гаварыць у гадавалым узросце пасля таго, як у гасцях яна па просьбе гаспадынi адразу паўтарыла слова "ма-ма". Пасля гэтага пачалiся накiраваныя заняткi. Сёння Жаклiн ужо 11 гадоў. Гэта вельмi разумная сяброўка гаспадынi Зоi, якая не толькi добра выхаваная, але i да месца выкарыстоўвае каля 20 слоў. Лягчэй за ўсё Жаклiн вымаўляе словы з галоснымi гукамi "о", "а", "у", а сярод зычных, вядома, "р". Акрамя мамы, Жаклiн амаль iдэальна вымаўляе "Вова", "Валодзя", "Лаўра", "дурнiца", "рыба", Рома", "Федзя", "мама мыла раму". На пытанне: "Як справы?" адказвае: "Нармальна".

Калi Жаклiн гаворыць, тое яе трэба абавязкова ўважлiва слухаць, а нi ў якiм выпадку не рагатаць. Сабака можа моцна пакрыўдзiцца i потым даволi доўгi час не вымавiць нi слова. Калi гаспадыня сварыцца на сваю гадаванку, то яна пачынае па-сапраўднаму адбрэхвацца — iстэрычна гаўкае.

Вельмi добра ўжо немаладая Жаклiн усвядомiла значэнне слова "дурнiца". Такой чалавечай лаянкай абзывае хорт вялiкiх i злых сабак, хамавiтых мужчын i ўвогуле тых, хто правiнiўся. Напрыклад, калi Зоя прыходзiць з працы вельмi позна, а беднаму сабаку прыходзiцца ўвесь дзень чакаць выгулу. У гэтых выпадках Жаклiн кажа: "Мама дурнiца", прычым робiць гэта з крыўдай у голасе.

Сяргей КУРКАЧ.

http://old.zviazda.by/

Рубрики:  Окно в природу/Животные

Лепешки по-армянски

Понедельник, 18 Ноября 2013 г. 15:44 + в цитатник
Это цитата сообщения Ipola [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Лепешки по-армянски

В армянской кухне основным хлебом является лаваш. На Алимеро представлены рецепты приготовления. Я же хочу поделится еще одним не менее вкусным рецептом из этой кухни — лепешки с адыгейским сыром (белый сыр).

 
 
Читать далее...
Рубрики:  Кулинария/Пироги

слоник, плетенный из газетных трубочек

Понедельник, 18 Ноября 2013 г. 15:43 + в цитатник
Это цитата сообщения Хьюго_Пьюго_рукоделие [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

слоник, плетенный из газетных трубочек

слоник, сплетенный из газетных трубочек

автор Мария Калининград из "Страны мастеров"

 далее слова автора

Поделка изделие Плетение Плетёный слоник мини мк Бумага газетная Трубочки бумажные фото 1Поделка изделие Плетение Плетёный слоник мини мк Бумага газетная Трубочки бумажные фото 2

И хвостик на этот раз есть .

Поделка изделие Плетение Плетёный слоник мини мк Бумага газетная Трубочки бумажные фото 3
Читать далее...
Рубрики:  Рукоделие/Разное

Воранаў і галубы

Понедельник, 18 Ноября 2013 г. 15:38 + в цитатник

30 лiстапада 2011 года
№ 228 (27092)

ЛЮСТЭРКА

Воранаў і галубы

Птушынае прозвішча сябе апраўдала, але ўсё ж не дакладна. Ён — Воранаў, хоць з дзяцінства Мікалай любіць толькі галубоў.

Пара белых галубоў, якіх пускаюць у неба шчаслівыя маладыя, стала для клімавіцкіх вяселляў не арыгінальнай адметнасцю, а прыгожай традыцыяй. Мясцовы галубятнік Мікалай Сцяпанавіч Воранаў гатовы забяспечыць сімваламі кахання ўсіх, хто пажадае. Тым больш што некаторыя з белых галубоў пасля вясельнай дзеі вяртаюцца дадому.

Дадому — гэта на вуліцу Рачную ў раённым цэнтры Клімавічы. На падворку на гарышчы хлява жывуць некалькі дзясяткаў галубоў. Яны самых розных парод і колераў. Найбольш белых і цёплага карычневага колеру, а з парод гаспадар аддае перавагу курскім, якія "лунаюць у паветры, нібы матылі", а таксама белым мікалаеўскім, якія высакародна выглядаюць на вяселлях.

— Галубы — маё хобі, з дзяцінства і да скону жыцця, — усміхаецца шчаслівы 55-гадовы галубятнік. — Хто заводзіць рыбак, хто сабаку ці ката, а я люблю галубоў.

Залезці на галубятню па жалезнай лесвіцы, якая, здаецца, хістаецца ў паветры, даволі складана. Але (калі забегчы наперад) спусціцца — увогуле подзвіг, тым больш для гараджанкі ў мадэльным абутку і з фотаапаратам у руках. Але ж цікава паглядзець на галубятню!

Дарэчы, фатаграфаваць птушак, якія нервуюцца пры чужых, няспынна буркуюць і лопаюць крыламі, даволі складана. Гаспадар акуратна ловіць пару, трымае птушак у руках. Моцна, але з пяшчотай.

— З галубамі добра адпачываць, — расказвае мужчына. — Калі прыходжу стомлены з працы, магу гадзіну-другую сядзець і проста глядзець на птушак. І больш ні пра што не думаць. Жонка цікавіцца, што я раблю на галубятні. А я проста адпачываю ад жыццёвай мітусні. Мне з галубамі цікава і добра.

Мікалай родам з Адэсы, дзе шмат аматараў галубоў. Апынуўся ён у раённым цэнтры на беларуска-расійскім памежжы выпадкова: прыехаў у госці да сястры ў воінскую часць. Сястра з'ехала дадому, а ён застаўся там, дзе знайшоў сваю другую палову. Мікалай па прафесіі зваршчык, але цяпер працуе вартаўніком і мае час на птушак.

Ён тлумачыць, што галубы не патрабуюць вялікага догляду: трэба карміць птушак і чысціць галубятню. Добрым кормам для галубоў з'яўляюцца зерневыя сумесі, з ячменем і кукурузай. Воранаў да халоднага сезона падрыхтаваўся: у цяпліцы вісяць мяхі з ярка-жоўтымі кукурузнымі пачаткамі. Зерне вымерзне і высахне, будзе выдатным кормам.

Важна сачыць, раіць галубятнік, каб не было скразнякоў. Але больш, чым любыя хваробы, цяпер галубам небяспечныя драпежныя птушкі. Нягледзячы на прыгожы сонечны дзень, Мікалай адмаўляецца выпусціць на волю сваіх гадаванцаў. Ён асцерагаецца, што дэманстрацыя палётаў можа дрэнна скончыцца:

— Ястрабы б'юць моцна. У наваколлі пахавалі вёскі, якія пацярпелі ад чарнобыльскай радыяцыі, і ястрабаў стала зашмат. Але і людзі часам збіваюць галубоў аўтамабілямі. Гараджане не вельмі любяць гэтых птушак і кажуць, што яны толькі гадзяць. Але яны не шкодныя, добрыя і вельмі прыгожыя.

Сваякі таксама не заўсёды глядзелі на захапленне Воранава галубамі прыхільна. Казалі, што справа гэта бесталковая і нават дзіцячая. Аднак кожнаму чалавеку патрэбен свой спосаб для адпачынку. Нават свойскія каты, і тыя змірыліся.

— Каты павінны сябраваць з галубамі, — не мае сумненняў Мікалай. — Я сваіх катоў выхоўваю: ад маленства паказваю ім птушак і вучу, што чапаць іх нельга. Ведаеце, атрымліваецца! Мой Рыжы яшчэ кацянём як толькі пачынаў паляваць на птушак, так яго адразу па вуху, і ён урэшце зразумеў, што нападаць нельга.

Новае захапленне галубятніка — пара белых паштовых галубоў. Пакуль ён яшчэ не прыдумаў, куды і каму дасылаць з імі лісты, але ў інтэрнэце прачытаў, што адзін паштовы голуб праз некалькі гадоў з Францыі дадому вярнуўся. Ён упэўнены, што яго голуб і галубка ўжо не паляцяць у Кіеў, адкуль яны родам, але будуць радасцю клімавіцкіх людзей.

Дарэчы, адзін з белых галубоў Воранава перажыў ужо чатыры вяселлі. Птушка вяртаецца дадому, хоць і не з'яўляецца паштовай. За гэта гаспадар называе голуба шчаслівым. Напэўна, ён і закаханым маладым прыносіць шчасце.

Колькі ж каштуе атрымаць галубоў на вяселле? Не так і дорага: столькі, колькі патрабуецца для пракорму птушкі. Мех зерня — паўсотні тысяч рублёў. "Даходу ад галубоў, вядома, няма, але гэта вялікае задавальненне для душы", — кажа гаспадар птушак Воранаў. Ён лічыць, што здароўе і нервы даражэйшыя за выдаткі. І любуецца сваімі галубамі.

Ілона Іванова
Фота аўтара.

г. Клімавічы.

http://old.zviazda.by/

Рубрики:  Окно в природу/Животные
Родны край

пышный бисквит - без преувеличения, «тает» во рту.

Понедельник, 18 Ноября 2013 г. 15:34 + в цитатник
Это цитата сообщения галина5819 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

пышный бисквит - без преувеличения, «тает» во рту.

Этот секрет бисквита я увидела в одной передаче с известным кулинаром Александром Селезневым, решила приготовить и вот он, пышный и воздушный бисквит! Замечательно подходит для тортов!
А вообще я заметила, что бисквит с разрыхлителем получается не таким влажным, как классический, немного сухим, после пропитки кремом все исправляется.

490652 копия (700x672, 338Kb)
Бисквит поднялся замечательно, без купола и не опал ни капельки. А делается все очень просто.
3c9283afb00ebd5c1366cb1f8acf1e74 (49x49, 5Kb)Не бойтесь готовить по этому рецепту! У вас все обязательно получится!!!!
Рубрики:  Кулинария/Пироги

Захавальнiк птушынага току

Понедельник, 18 Ноября 2013 г. 15:17 + в цитатник

19 мая 2009 года
№ 89 (26447)

НАПРЫКАНЦЫ

Захавальнiк птушынага току

Жывая зямля

 

"Нашаму такавiшчу больш за сто гадоў", — кажа мой гiд i спадарожнiк Юрый Багуцкi — навуковы супрацоўнiк Бярэзiнскага бiясфернага запаведнiка, калi мы нарэшце спыняемся крыху перавесцi дух. Два кiламетры па начным балоце ў высокiх ботах хутка i лёгка не пераадолееш. Хоць Юрый добра арыентуецца i дакладна ведае дарогу, мы то правальваемся ў багну i ледзь выцягваем з яе ногi, то чапляемся за высокiя купiны. Хлюпанне вады ў абсалютнай начной цiшынi здаецца перуновым раскатам. Выцiраем узмакрэлыя iлбы, папраўляем рэчавыя мяшкi з фотаапаратамi, моўчкi ўглядваемся ў цемру. На гадзiннiку каля дзвюх ночы i ў нас у запасе хвiлiн сорак. Трэба iсцi. Важна зацемна дабрацца да шалаша-засiдкi, уладкавацца, падрыхтаваць тэхнiку да фотаздымкаў i ў нерухомасцi чакаць свiтанку. Размаўляць, нават шэптам, больш не давядзецца, толькi моваю жэстаў. Мэта нашага начнога шляху — патрапiць у цэнтр старажытнага цецеруковага такавiшча, назiраць i рабiць фотаздымкi гэтага незвычайнага птушынага вiдовiшча. Пабочны гук, выпадковы шорах, нават шчаўчок затвора фотаапарата ў час такавiшча могуць нашкодзiць i проста сарваць фотаздымкi. Ток можа скончыцца, не пачаўшыся. Таму i выгаварыцца, i атрымаць неабходную iнфармацыю ад арнiтолага трэба загадзя. Каб потым гадзiну, дзве, а то i тры не прамовiць нi слова, нават калi распiраюць ад узрушэння эмоцыi. Цецярук — птушка асцярожная, надзвычай чуйная, без маскiроўкi i чакання да яе не падкрадзешся. Колькi цярпення i вытрымкi трэба! А колькi жадання!..

"Такавiшча захавалася дзякуючы аддаленасцi ад людзей, у месцы, якое тысячагоддзямi застаецца ў сваiм першасным стане", — паўшэптам кажа Юрый i папярэджвае, што птушкi не павiнны бачыць на гэтым месцы чалавека, трэба як зайсцi, гэтак жа неўпрыкмет i сысцi адсюль.

Мы верым ва ўдачу i хлюпаем далей, каб паспець на цецеруковую песню i ў непасрэднай блiзкасцi назiраць аднаго з рэдкiх дагiстарычных прадстаўнiкоў жывой прыроды. Дарога не кожнаму пад сiлу. Але бясконцай i непераадольнай яна здаецца толькi да таго iмгнення, калi пачуеш раптоўнае лапаценне крылаў над схованкай, гучнае шыпенне, цоканне i вуркатанне, а крыху пазней убачыш пералiў усiх колераў вясёлкi на пёрках птушак у танцы. Як нiколi раней мне сапраўды пашчасцiла рабiць фотаздымкi птушак на 5-6 метровай адлегласцi.

Гэтай вясною Юрыю Багуцкаму давялося зрабiць з дзясятак начных тураў па балоце. Усе яны былi толькi з мiрнай навукова-пазнавальнай мэтай. Нiякiх стрэлаў i паляванняў тут не можа быць. Былi фатографы-анiмалiсты з Чэхii, арнiтолагi з Украiны, некалькi беларускiх аматараў жывой экзотыкi таксама атрымалi дазвол на фотаздымкi. У Бярэзiнскiм запаведнiку на ўлiку 22 цецяруковыя токi, але гэты самы натуральны i захаваны, якiм бачылi яго далёкiя прашчуры. Нават засiдка-схованка, пастаўленая ўжо каля пятнаццацi гадоў таму, стала неад'емнаю часткай балотна-сфагняковага ландшафту, птушкi не звяртаюць на яе асаблiвай увагi. Таму з пачатку красавiка да першай дэкады мая шторанiцы, ледзь засвятлее небакрай, сюды без апаскi злятаюцца да трох дзясяткаў птушак-самцоў, каб у бойках i спрэчках зацвердзiць сваё месца ў цецяруковай iерархii. Дзякуючы багатаму досведу i арнiталагiчным пазнанням Багуцкага, рэдка хто з наведвальнiкаў пакiдае гэты куток без добрых фота i найярчэйшых уражанняў. Так было i сёлета. Але здаралiся i безвынiковыя паходы.

"Прычынаю парушанага току можа стаць нечаканае з'яўленне шуляка-галубятнiка — першага ворага цецерука. Тады птушкi iмгненна, як па камандзе зрываюцца з месца i ляцяць у сховiшча да найблiжэйшага лесу. Не заўсёды пасля гэтага яны вяртаюцца працягваць танцы i бойкi, — робiць выснову сваiх шматгадовых назiранняў Багуцкi. — У самы пiк току, а ён прыпадае на другую палову красавiка, калi складваюцца спрыяльныя ўмовы, цецеруковае "шоу" можна назiраць нават да паўдня". Сёлета вясна была позняя i бурная, таму такавiшча не было працяглым i на зыходзе месяца Юрый зрабiў апошнi тур. Хоць у гэты час самкi сядзяць на гнёздах, i самцам, яшчэ поўным вясновай энергii, ужо няма перад кiм выхваляцца шлюбным убраннем, тым не менш "рыцарскiя паядынкi" могуць працягвацца ажно да сярэдзiны мая.

"Мы адсочваем, каб у такiя ўнiкальныя куточкi, як цецеруковы ток на Пастрэжскiм балоце, не здзяйснялiся стыхiйныя паломнiцтвы, — падзялiўся намеснiк генеральнага дырэктара па навукова-даследчай працы запаведнiка Валерый Іўковiч, — дазваляем толькi тым, хто вывучае флору i фаўну, зацiкаўлены ў захаваннi жывой прыроды, прапагандуе яе прыгажосць i ўнiкальнасць". Сапраўды, тут нават мясцовым жыхарам забаронены збор журавiнаў. Не так шмат некранутых чалавекам i часам мясцiнаў засталося на нашай зямлi, i трэба iх захаваць. Запаведнiк не толькi захоўвае, але i ахоўвае. Калi ж казаць пра непасрэдных руплiўцаў гэтай справы, дык, вядома ж, гэта ён — выпускнiк бiялагiчнага факультэта БДУ, арнiтолаг Юрый Багуцкi (на фотаздымку).

Анатоль Кляшчук, фота аўтара.

http://old.zviazda.by/

Рубрики:  Родны край

Попугай из бутылок.

Понедельник, 18 Ноября 2013 г. 15:09 + в цитатник
Это цитата сообщения ОльчикОля [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Попугай из бутылок.

Мастер класс попугай из пластиковых бутылок.

источник - http://mnogo-idei.com/master-klass-popugay-iz-plastikovyih-butyilok/

Мастер класс попугай из пластиковых бутылок.

Читать далее...
Рубрики:  Рукоделие/Разное

Домашнее мороженое, вкус советского пломбира

Понедельник, 18 Ноября 2013 г. 15:06 + в цитатник
Это цитата сообщения Mellodika [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Домашнее мороженое, вкус советского пломбира

Домашнее мороженое, вкус советского пломбира
Сахар – 2 стакана
Молоко –1 литр
Масло сливочное – 100гр
Крахмал – 1 ч.л.
Желтки яичные – 5 шт.

Сливочное масло опускаем в подогретое молоко и доводим его до кипения. В другой емкости соединяем сахар, крахмал и желтки, перемешиваем и растираем все до однородной массы. После чего добавляем сюда немного молока, в результате должна получиться масса по консистенции как жидкая сметана.

Тем временем молоко закипело и в него мы постепенно, тонкой струйкой вливаем желтковую массу, при этом не забываем постоянно мешать. Доводим до кипения. Когда смесь закипела, снимаем кастрюлю с огня и ставим её в холодную воду, при этом все надо тщательно мешать, пока масса не остынет и не станет теплой. Затем массу оставляем надо её полного охлаждения, периодически мешаем, после чего разливаем по формам, и отправить в холодильник для заморозки.
yBMsEpyNdhk (604x453, 34Kb)

Рубрики:  Кулинария/Десерт

Буданова убила кровная месть?

Понедельник, 18 Ноября 2013 г. 15:05 + в цитатник

Кому и зачем понадобилось убрать некогда бравого полковника?

Ю. Тарасин, Вологда

Сделавший карьеру во время чеченской кампании Юрий Буданов считался настоящим боевым офицером. Получившего несколько контузий жёсткого военачальника ставили в пример солдатам, пока весной 2000 г. он не был арестован за похищение и убийство 18-летней чеченки Эльзы Кунгаевой. На следствии командир полка утверждал, что задушил девушку, узнав в ней вражеского снайпера. Однако улики доказывали, что перед смертью жерт-
ву грубо насиловали.

В июле 2003 г. суд признал Буданова виновным в убийстве, лишил звания полковника, ордена Мужества и приговорил к 10 годам заключения. 15 января 2009 г. Буданов был освобождёнусловно-досрочно. Станислав Маркелов, представлявший интересы семьи Кунгаевых, назвал это решение незаконным. Спустя несколько дней адвокат был убит средь бела дня в центре Москвы.

После того как убийца покинул стены колонии, многие эксперты предвещали, что его вскоре настигнет месть. Тем более что некоторые облечённые властью люди прямо говорили о том, что Буданов заплатил слишком малую цену за содеянное. Рамзан Кадыров не раз называл его освобождение оскорблением всего чеченского народа. И вот четыре выстрела в голову из пистолета с глушителем поставили точку в судьбе военного.

Как сообщили нам представители Следственного комитета России (СКР), там не исключают, что преступление было тщательно спланировано. Многие усматривают в этом расстреле пример кровной мести, до сих пор распространённой на Кавказе. «Кровная месть у чеченцев не распространяется на представителей других национальностей, — возражает Асламбек Аслахинов, член Совета Федерации и генерал-майор милиции в отставке. — Могу предположить, что преступление совершили люди, посчитавшие, что Буданов понёс слишком мягкое наказание». «Первая возникшая у меня версия — чеченцы не простили насильнику и убийце его злодеяния, — сказал „АиФ“ Александр ГУРОВ, член Комитета Госдумы по безопасности, генерал-лейтенантмилиции в отставке. — По всем канонам адатов („законы гор“. — Прим. ред.) жизнь девушки должна быть отомщена. Естественно, необходимо проверить и другие гипотезы, ведь бывший полковник был весьма неординарной личностью. При этом надо понимать, что о совершённом им преступлении уже забыли. Боюсь, что это убийство всколыхнёт националистические молодёжные силы, что приведёт к значительному росту напряжения в обществе».

http://www.kazan.aif.ru/crime/details/82429

Рубрики:  История

Страна прекрасных лошадей - Каппадокия с высоты

Понедельник, 18 Ноября 2013 г. 14:14 + в цитатник
Это цитата сообщения ravingdon [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Страна прекрасных лошадей - Каппадокия с высоты

Каппадокия с высоты

Каппадокия (перс. «Страна прекрасных лошадей») — это историческое название местности на востоке Малой Азии на территории современной Турции. Оно употреблялось в античные времена, употребляется и сейчас. Здесь есть невероятно интересные ландшафты вулканического происхождения, подземные города, созданные в 1 тыс. до н. э. и пещерные монастыри, ведущими свою историю со времен ранних христиан. Одной из главных достопримечательностей и развлечений для туристов в Каппадокии являются полеты на воздушных шарах.

 

ЧИТАТЬ ПОСТ ЦЕЛИКОМ
Рубрики:  Это интересно

Кто похоронен вместо Сталина?

Понедельник, 18 Ноября 2013 г. 14:12 + в цитатник

Все ранее известные версии о смерти «вождя народов», скорее всего, далеки от правды. 9 марта 1953 г. вместо Сталина соратники могли похоронить совершенно другого человека.

НЕ ТАК давно был рассекречен рукописный журнал десяти врачей о последних днях Сталина. Историку и публицисту Николаю ДОБРЮХЕ стали известны сенсационные подробности.

ЭТОТ журнал, регистрировавший происходившее со 2 по 6 марта 1953 года, совершает переворот во всех представлениях о том, что случилось тогда. Дневники и заключения подписаны дежурившими врачами и патологоанатомами, которые в те страшные часы не стали бы выдумывать то, чего не было. Зачем? Чтобы потом отвечать собственной головой?!

Они не могли забыть того, что именно в эти дни в Москве набирает обороты страшное политическое дело, затеянное против врачей. Якобы против врачей…

Больной лежал на диване в костюме

ПРЕЖДЕ чем цитировать медицинский журнал, отмечу, что все (!) исследователи берут за основу воспоминания Петра Лозгачева, который якобы первым увидел смертельно больного вождя. Лозгачев, помощник коменданта дачи, где умер Сталин, утверждает: «Сталин лежал на ковре около стола… Я быстро по домофону вызвал Старостина, Тукова и Бутусову. Видно было, что он уже озяб в одной нижней солдатской рубашке… Бутусова отвернула ему завернутые рукава сорочки… Сталина положили на диван и укрыли пледом… В 9 часов 2 марта прибыли врачи… Начали осматривать Сталина…»

А теперь из журнала врачей узнаем, как было в действительности.

«Первый осмотр больного был произведен в 7 часов утра 2 марта профессорами… в присутствии Начальника Лечсанупра Кремля тов. Куперина… «…» Больной лежал на диване в бессознательном состоянии в костюме».

Значит, во-первых, врачи были вызваны до 7 часов утра. Во-вторых, Лозгачев нигде (!) не говорит, что Сталина к приезду врачей одели. Почему? Не потому ли, что его сразу нашли мертвым, а потом полураздетого покойного вождя заменили «срочно заболевшим» одетым в костюм двойником?! Кстати, о том, что Сталина сразу нашли мертвым, сообщил мне, со слов коменданта дачи Орлова, отвечавший за кремлевское питание Геннадий Коломенцев.

Куда дели мертвого Сталина — неизвестно. Не исключено, что вначале спрятали на даче в огромную имеющуюся там холодильную камеру. Потом тайно захоронили. Или замуровали в подвале. Как никто, вероятно, до сих пор не знает, где находятся останки Бухарина и Рыкова, так могло быть и с самим Сталиным, и с его двойником. А вот то, что на патолого-анатомическую экспертизу доставили не Сталина (если верить акту патолого-анатомического исследования), сомнений не вызывает.

Куда делись сросшиеся пальцы?

ЧТОБЫ прийти к такому выводу, достаточно сравнить акт патолого-анатомического исследования тела Сталина с врачебными описаниями живого вождя.

Удивляет, что при наружном осмотре покойного не обнаружено, что 2-й и 3-й пальцы на левой ноге срослись, хотя при жизни Сталина (при аресте в 1904 г. и медобследованиях в 20-е годы) специально отмечалось наличие такого срастания. Причем об операции по разделению этих пальцев нигде ни слова. Да если бы она и была — остались бы шрамы, которые патологоанатомы обязательно бы зафиксировали так же, как они фиксировали другие «достопримечательности» тела. Ноги описаны в акте до мельчайших подробностей: «Стопы находятся в среднем положении. Пальцы правой стопы (первый и второй) слегка разогнуты. Ногти на первом и на втором пальцах стоп утолщены, коротки, сморщены, буроватого цвета. Ногти прочих пальцев стоп бледны и тонки». Ничего подобного врачи у живого Сталина не замечали. Зато, например, в «Амбулаторной истории болезни» в 1925 и 1926 годах врачи Крауз, Ферстер, Розанов, Обросов и Елистратов отмечают «сращение пальцев на левой ступне» у Сталина И. В., 46 лет от роду.

Тело патологоанатомы описывают очень подробно: пятна, порезы, шрамы, углубления, рябины, цвет… Они пишут следующее: «Кожа тыльной поверхности правой кисти со слегка розоватым оттенком, а на левой кисти с желтоватым оттенком. На коже тыльных поверхностей кистей рук рассеяны многочисленные разнообразной формы буроватые пигментные пятна величиной от булавочной головки до 0,651 см. Такого же характера пятно размером 0,650,5 см расположено близ запястья правого предплечья с наружной его поверхности. Ногти на пальцах рук с выраженной продольной исчерченностью; цвет ногтей голубоватый. Сильно выражена отслойка эпидермиса в области ногтевого валика». Вопрос: почему при столь тщательном осмотре 19 светил медицинской науки не заметили, что левая неразгибавшаяся рука явно отличается от правой, о чем свидетельствуют многие прижизненные медобследования Сталина?! В частности, 11 августа 1926 года консультанты И. Тарасевич, Ф. Щуровский и Обросов записали в «Истории болезни»: «Левая рука с периартикулярной атрофией плечевого и локтевого сустава, вследствие ушиба в шестилетнем возрасте, с последующим длительным нагноением в области локтевого сустава, которое, однако, не повлекло за собой заращения сустава…» Или: «Неполные движения в левом плечевом суставе и атрофические явления в мышцах левой руки вокруг локтевого и плечевого сустава».

В акте же патологоанатомов говорится только об объеме мышц, но ничего нет о поврежденном локте: «Окружность левой верхней конечности на середине плеча 24 сантиметра, а на середине предплечья 20 сантиметров. Окружность правого плеча на этом же уровне 28,5 сантиметра, а окружность правого предплечья 21 сантиметр». Эти дефекты почти незаметны, в чем легко может убедиться каждый, измерив собственные руки и обнаружив аналогичные несовпадения. «Подогнать» двойника под подобные отклонения проблем не составляет. Достаточно, как при переломе, наложить гипс, и рука «усохнет». И, если ее не тренировать, явно отстанет в объеме…

Окончательно и более всего наталкивает на мысль о двойнике то, что ведущие патологоанатомы страны не обнаружили явное, определяемое даже на глаз несовпадение ног по толщине,описанное в медкарте профессорами Валединским и Версиловым еще 2 сентября 1929 года: «Правая голень, измерена на расстоянии 20 см от колена, — 33 см, левая — 31, бедро на таком же расстоянии от колена — 51 пр., лев. — 48 см». Замечу, что разница в толщине ног даже в 1 см бросается в глаза, не говоря уже об имевшей место у вождя разнице в 2 и 3 см.

Сталинское правление могло быть бесконечным

ИТАК, все это может означать только одно: вскрываемое посмертно тело Сталину не принадлежало!!! Если же иметь в виду слухи, согласно которым настоящий Сталин был отравлен еще 23 декабря 1937 г., а его талантливый двойник 26 марта 1947 г., то периодическая смена «сталиных» у руля страны двойниками могла стать настолько привычной, что соратники, обожествляя вождя таким образом, имели возможность делать правление Сталина практически бесконечным?! Зачем это им было нужно? Да затем, чтобы эксплуатировать беспрецедентный в мировой практике сталинский авторитет! Недаром, наверное, сын Маленкова Андрей признается, что насчет Сталина из отца невозможно было и слово вытянуть даже через 30 лет после смерти вождя…

Это, конечно, невероятное предположение, но… чем черт не шутит, особенно в лице таких «деятелей», как Берия и Маленков?! Именно они в марте 1953-го «остановили» правление предполагаемого очередного, видимо, ставшего неуправляемым двойника. Впрочем, здесь надо оговориться: если даже нашли мертвым настоящего Сталина, то вместо него Берия все равно должен был подложить умирающего двойника, чтобы было время поделить власть. А о том, что Берия приложил к этому руку, есть уличающие его кремлевские документы того времени. Какие именно — читайте в ближайших номерах «АиФ».

Итак, кто похоронен у Кремлевской стены вместо Сталина?

http://gazeta.aif.ru/_/online/aif/1295/10_01

Рубрики:  История

Ажурный жакет от Дропс.

Понедельник, 18 Ноября 2013 г. 14:02 + в цитатник
Это цитата сообщения Шрек_Лесной [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Ажурный жакет от Дропс.

Приближается весна. Каждой женщине хочется быть очень красивой и счастливой. Ведь особенно весной женщины кажутся столь привлекательны . Посмотрите, какие советы можно черпнуть здесь http://volameya.ru/happy/ . С их помощью Вы сможете изменить себя и почувствовать вкус жизни совсем по другому.. Не надо унывать из-за затянувшейся зимы. Радуйтесь! У Вас пока есть время связать вот такой вот ажурный жакет. Он пойдёт всем к лицу.

gallery_25322_1216_42685 (450x697, 133Kb)

Читать далее...
Рубрики:  Вязание/Жакет

Розовая кофточка мохеровая

Понедельник, 18 Ноября 2013 г. 14:00 + в цитатник
Это цитата сообщения alfa_betta [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Розовая кофточка мохеровая

1371462252_254 (511x700, 93Kb)

Читать далее...
Рубрики:  Вязание/Полувер

Комплект из мохера.

Понедельник, 18 Ноября 2013 г. 13:59 + в цитатник
Это цитата сообщения Owesta [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Теплые шапки и аксессуары своим руками

0015 (491x700, 409Kb)

0026 (249x700, 198Kb)20026 (309x318, 101Kb)

Читать далее...
Рубрики:  Вязание/Головные уборы

Мохеровый пуловер.

Понедельник, 18 Ноября 2013 г. 13:57 + в цитатник
Это цитата сообщения WAQ [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

сиреневый пуловер из ангоры

4104072_13918415064012m750x740 (533x700, 182Kb)4104072_13918415064015m750x740 (494x700, 270Kb)

Рубрики:  Вязание/Полувер

В сказочных сетях мохера-3 от Ирины Грибериной с Осинки

Понедельник, 18 Ноября 2013 г. 13:56 + в цитатник
Это цитата сообщения tancha1259 [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

В сказочных сетях мохера-3 от Ирины Грибериной с Осинки

  от талии вниз -  200 петель, схема

вязать  с 1 по 15 ряд,затем увеличить в два раза петли (400 петель),затем по этой же схеме с 17 по 22 ряд-2 раза.затем гладью 4 ряда,потом прибавка *2 лиц, накид * повторять между звездочками.

затем по схеме

с 1 по 23 ряд, затем 3 ряда гладь и по этой же схеме с 25 по 31 ряд - но только уголок, внутри вязала лицевыми.Закончить  2 вместе и 5 воздушных петель.

Вверх от талии - сократить в первом ряду до 134 петель (60 спинка, 74 перед)
вязала по схеме

с 1 по 46 ряд, и сразу по схеме

Следить, чтобы центры маленьких ромбиков совпали с предыдущей схемой,

Рубрики:  Вязание/Платье

"Жюльен в больших ракушках (конкильони)"

Понедельник, 18 Ноября 2013 г. 13:53 + в цитатник
Это цитата сообщения ИНТЕРЕСНЫЙ_БЛОГ_ЛесякаРу [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

"Жюльен в больших ракушках (конкильони)"

3925073_getImage (604x453, 154Kb)

далее
Рубрики:  Кулинария

Вяжем шикарные покрывала

Понедельник, 18 Ноября 2013 г. 13:50 + в цитатник
Это цитата сообщения ttalu [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Вяжем шикарные покрывала

Посмотрите какие красивые покрывала можно связать крючком. Схемы всех покрывал в наличии) Согласитесь, что создать уют в доме не так то просто, эти четыре покрывала точно сделают уютнее комнаты, а если еще заняться старыми настольными лампами, абажурами, точнее их реставрацией, то все будет отлично. Посмотрите на сайте "Уютный уголок" несколько вариантов украшения абажуров и в том числе Вязаный абажур своими руками со схемами.

Это от меня, ttalu

110 (640x428, 383Kb)

Читать далее...
Рубрики:  Вязание/Пледы, покрывало

...І паплыве човен

Понедельник, 18 Ноября 2013 г. 13:41 + в цитатник

Старажытнае рамяство вырабу чаўноў з цэлага дрэва маюць намер адрадзіць у нацыянальным парку "Прыпяцкі". Сёння на Прыпяцкім Палессі засталіся лічаныя людзі, якія валодаюць унікальнымі тэхналогіямі. І каб старажытны промысел, які налічвае тысячы гадоў, не сышоў у нябыт, вырашана аб'яднаць намаганні народных умельцаў, прыставіўшы да вопытных майстроў вучняў.

На здымку: Мікалай Лігорскі займаецца старажытным промыслам.

 

Фота БЕЛТА.

http://old.zviazda.by/ru/archive/index.php?idate=2010-04-27

Рубрики:  Родны край

Безрукавка, обвязанная кружевом

Понедельник, 18 Ноября 2013 г. 13:37 + в цитатник
Это цитата сообщения Шрек_Лесной [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Безрукавка обвязанная кружевом.

Такая безрукавка обвязанная кружевом,  будет отличным дополнением в одежде на каждый день. Цвет её может быть любой. Узор не сложный. Она вяжется и спицами и крючком. Знакомьтесь со схемой.


bezrukavka_15 (490x700, 237Kb)

Читать далее...
Рубрики:  Вязание/Безрукавка


Поиск сообщений в Ассолька_777
Страницы: 239 ... 78 77 [76] 75 74 ..
.. 1 Календарь