- . , . , . - " - - -, , : ( ) ; — - (-); , , . , , , ."  http://zabytki.in.ua/ru/862/dolina-maryam-dere

. - -. .. , ,