Случайны выбор дневника Раскрыть/свернуть полный список возможностей


Найдено 7841 сообщений
Cообщения с меткой

национализм - Самое интересное в блогах

Следующие 30  »
lj_varjag_2007

Отчеты украинской вспомогательной полиции Львова об уничтожении львовских евреев

Среда, 29 Июня 2016 г. 13:41 (ссылка)

Отчеты украинской вспомогательной полиции Львова об уничтожении львовских евреев


http://varjag-2007.livejournal.com/10253867.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
opetrov

В польском Княжице открыт памятник жертвам ОУН и УПА (ФОТО)

Среда, 29 Июня 2016 г. 16:05 (ссылка)
infopolk.ru/1/W/news/146717...b63e01cc03

В польском Княжице открыт памятник жертвам ОУН и УПА (ФОТО)Каков бы ни был тон официальной Варшавы, Польша и поляки помнят и о трагедии, и о её виновниках — украинских националистах, и чтят память жертв ...
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
anob

В польском Княжице открыт памятник жертвам ОУН и УПА (ФОТО)

Среда, 29 Июня 2016 г. 12:39 (ссылка)
infopolk.ru/1/W/news/146717...5c6ab90332

В польском Княжице открыт памятник жертвам ОУН и УПА (ФОТО)


Каков бы ни был тон официальной Варшавы, Польша и поляки помнят и о трагедии, и о её виновниках — украинских националистах, и чтят память жертв ...

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
depba

Национализм футболка

Вторник, 28 Июня 2016 г. 04:53 (ссылка)

Национализм футболка.


Читать далее
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_varjag_2007

Олесь Гончар про украинских националистов

Понедельник, 27 Июня 2016 г. 08:55 (ссылка)


Історія знає чимало прикладів того, як носії фальшивих людиноненависницьких доктрин неминуче скочувались у болото виродження, деградації, з "борців за ідею" перетворювались у звичайних бандитів, катів, убивць, заплямованих незліченними злочинами перед споїм народом і людством. Піна мюнхенських пивниць і отими національно-спокусливими гаслами, від яких п'яніли бюргери та крамарі, з часом розлилася ріками крові по країнах Європи, кінчилась фабриками смерті, попелом крематоріїв, злочинами нечуваних до того масштабів. Такий був фашизм німецький, і його коротку історію в усій огидній потворності повторили фашисти українські, що прибрали собі ім'я українських націоналістів.

З самого початку український буржуазний націоналізм устами своєї зломовної еліти, зачманілої від чаду націоналістичної маячні, відкинув те найсвятіше, що несли своєму народові кращі уми української нації — Шевченко, Франко, Леся Українка, які виховували покоління українців в дусі революційної людяності, демократизму, в дусі поваги до інших народів та інтернаціональної солідарності з ними. Творчість світочів української культури, висока їхня мисль виростала на грунті духовного життя самого народу, що завжди був дужий чуттям волелюбності й справедливості, народу, що спільно і братніми народами під ленінським стягом вийшов на барикади Жовтня, щоб вибороти собі вільні простори для розвитку, і вже в нашу епоху перед цілим світом уславив себе красою творчості, титанічним розмахом бу-дівничої праці в ім'я комунізму. Світло мислі Шевченкової, силу думки Франкової тупоголовий націоналізм проміняв на расистську в ніцшеанському дусі маячню, знайшов собі наставників серед слинявих берлінських "юбер-меншів", і не дивно, що ця дорога — дорога національної ганьби і зради тільки й привела туди, куди могла при¬вести відщепенців: в ліси, в звірині лігвища, в розбій, де жертвами лісових пагубців-вовкунів ставали навіть немовлята.

Це вони, що проходили вишкіл душогубства під орудою гітлерівських головорізів, вчиняли дикі розправи над львівською інтелігенцією, виловлювали на шляхах та полях радянських військовополонених та заганяли їх в концтабори; це вони допомагали вигублювати цвіт нашого народу, пакуючи в ешелони українську молодь, сотнями тисяч вивозячи з України юнаків та дівчат на каторгу до рейху. Засліплені люттю до радянських людей, чужерідні й чужі своєму народові, вони вирізували ночами цілі родини активістів, палили хати, на очах у матерів кидали їхніх дітей у криниці... І ці душогубники, що стількох замордували, навчившись кривавого ремесла у своїх фашистських протекторів, це вони ще розбалакують про Україну, про свою належність до українського народу?

"Людської крові не змити"/ Книга фактів, К., 1970 р.ПЕРЕВОД:

История знает немало примеров того, как носители фальшивых человеконенавистнических доктрин неизбежно скатывались в болото вырождения, деградации, из "борцов за идею" превращались в обычных бандитов, палачей, убийц, запятнанных бесчисленными преступлениями перед споїм народом и человечеством. Пена мюнхенских пивных и теми национально-соблазнительными лозунгами, от которых пьянели бюргеры и лавочники, со временем разлилась реками крови по странам Европы, закончилась фабриками смерти, пеплом крематориев, преступлениями невиданных до того масштабов. Такой был немецкий фашизм, и его краткую историю во всей отвратительной уродства повторили фашисты украинские, которые убрали себе имя украинских националистов.

С самого начала украинский буржуазный национализм устами своей зломовної элиты, зачманілої от угара националистической бредятины, отверг то самое святое, что несли своему народу лучшие умы украинской нации — Шевченко, Франко, Леся Украинка, которые воспитывали поколения украинцев в духе революционной человечности, демократизма, в духе уважения к другим народам и интернациональной солидарности с ними. Творчество светочей украинской культуры, высокое их мысль вырастала на почве духовной жизни самого народа, что всегда был сильный чувством свободолюбия и справедливости, народа, совместно и братскими народами под ленинским знаменем вышел на баррикады Октября, чтобы завоевать себе свободные пространства для развития, и уже в нашу эпоху перед целым миром прославил себя красотой творчества, титаническим размахом бу-дівничої труда во имя коммунизма. Свет мысли Шевченко, силу мысли Франко тупица национализм променял на расистскую в ніцшеанському духе бред, нашел себе наставников среди слюнявых берлинских "юбер-меншів", и не удивительно, что эта дорога — дорога национального позора и измены только и привела туда, куда могла привести отщепенцев: в леса, в звериные логова, в разбой, где жертвами лесных пагубців-оборотней становились даже младенцы.

Это они, что проходили подготовку убийства под руководством гитлеровских головорезов, совершали дикие расправы над львовской интеллигенцией, вылавливали на дорогах и полях советских военнопленных и загоняли их в концлагеря, это они помогали вигублювати цвет нашего народа, пакуя в эшелоны украинскую молодежь, сотнями тысяч вывозя с Украины юношей и девушек на каторгу в германию. Ослепленные яростью советских людей, инородные и чужие своему народу, они вырезали по ночам целые семьи активистов, жгли хаты, на глазах у матерей бросали их детей в колодцы... И эти душогубники, что стольких убили, научившись кровавого ремесла в своих фашистских протекторов, это они еще розбалакують об Украине, о своей принадлежности к украинскому народу?

"Людської крові не змити"/ Книга фактів, К., 1970 р.

http://varjag-2007.livejournal.com/10244471.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
opetrov

Истерика украинских политиков в ПАСЕ как результат альтернативного понимания патриотизма

Четверг, 23 Июня 2016 г. 09:10 (ссылка)
infopolk.ru/1/W/recent_opin...b63e01cc03

Истерика украинских политиков в ПАСЕ как результат альтернативного понимания патриотизмаУкраинский политик, лидер «Союза левых сил» Василий Волга о том, какой эффект на украинскую делегацию в ПАСЕ произвело требование о снятии санкций с представителей России ...
Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
lj_varjag_2007

Нацисты про "две категории украинцев"

Понедельник, 20 Июня 2016 г. 07:07 (ссылка)

Кто такие Уукраинские националисты по Донцову?

Это орден "лучших людей, инициативное меньшинство, которое путем творческого насилия превращает в украинцев "неосознаваемое большинство".

Сегодняшниеи националисты уже не притворяются, что считают своих сограждан людьми. Известная всем нам белокурая нацистка-пропагандист "Правого сектора" Олэна Белозерская открвоенно заявила, что существует "две категории украинцев":

"Сейчас в Украине система определения того, кто будет властью, построенна в угоду пассивному большинству за счет активного меньшинства. Брак честности, порядочности и профессионализма со стороны власти - лишь производная от этого.

Активное меньшинство - умнее, культурнее, патриотичнее. Когда в государстве война, оно воюет или помогает фронту. Пассивное большинство знает, что в государстве идет война, но считает, что это его не касается (по крайней мере, пока не пришла повестка из военкомата).

Активное меньшинство меняет ситуацию вокруг себя. Пассивное большинство - подстраивается под нее.

Первых интересует изменение системы. Вторых - повышение зарплат, пенсий и тарифы на коммуналку.

Такое распределение является абсолютно нормальным для всех времен и всех стран мира. Но правильная власть мыслит интересами государства, а неправильная - как наша - собственными бизнес-интересами, в лучшем случае - рейтингами. А поскольку последние дает пассивное большинство, власть заигрывает именно с ним"

http://varjag-2007.livejournal.com/10216698.html

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество

Следующие 30  »

<национализм - Самое интересное в блогах

Страницы: [1] 2 3 ..
.. 10

LiveInternet.Ru Ссылки: на главную|почта|знакомства|одноклассники|фото|открытки|тесты|чат
О проекте: помощь|контакты|разместить рекламу|версия для pda