Случайны выбор дневника Раскрыть/свернуть полный список возможностей


Найдено 64 сообщений
Cообщения с меткой

записки книголюба - Самое интересное в блогах

Следующие 30  »
knigolub (Автор -Вечный_Бродяга)

Рецензия. Лоренсо Медиано. Обряд Посвящения

Суббота, 07 Января 2012 г. 05:38 (ссылка)


 


Современные проблемы через призму прошлого 
Сучасні проблеми через призму минулого
 Иногда, когда уже кажется, что все интересное если не прочитано, то уж точно написано, и больше нет ничего нового под луной, в руки попадает книжка, которая в очередной раз разрушит вашу уверенность в этом. Так случилось и со мной, когда я взялась читать «Обряд посвящения» испанского автора Лоренсо Медиано, увидевший свет в начале 2010 года в «Клубе семейного досуга». Это далеко не первый успешный роман упомянутого автора, который по сей день живет и работает. Начинал он с книг, посвященных практическим советам по выживанию, а также о природе, но в недавнем времени стал писать художественную литературу и немало в этом преуспел. Серьезное увлечение автора историей, знание законов природы, достаточный писательский опыт, определенный взгляд на избранную тему и кропотливая работа над материалом – все это только подтверждает, что книга «Обряд посвящения» Лоренсо Медиано действительно современный европейский best.

 

Часом, коли вже здається, що все цікаве якщо не прочитано, то вже точно написано, й більше немає нічого нового під сонцем, до рук потрапляє книжка, яка в черговий раз руйнує вашу впевненість у цьому. Так сталося й зі мною, коли я взялася читати «Обряд посвячення» іспанського автора Лоренсо Медіано, що побачив світ на початку 2010 року в «Клубі сімейного дозвілля». Це далеко не перший успішний роман згаданого автора, який до сьогодні живе й працює. Починав він із книг, присвячених практичним порадам з виживання, а також про природу, але не так давно почав писати художню літературу й досяг у цьому значного успіху. Серйозне захоплення автора історією, знання законів природи, достатній письменницький досвід, власний погляд на обрану тему й копітка робота над матеріалом – все це лише підтверджує, що книга «Обряд посвячення» Лоренсо Медіано справді сучасний європейський best.


Рецензия. Лоренсо Медиано. Обряд посвящения. Записки Книголюба. Продолжение... Читать здесь.

Метки:   Комментарии (2)КомментироватьВ цитатник или сообщество
knigolub (Автор -Вечный_Бродяга)

Цитата. Александр А Милн. Я росту

Пятница, 04 Июня 2011 г. 02:46 (ссылка)

Ведмедик Тедді


Ведмедик, як би не хотів,
Без фіззарядки він товстіє.
Ведмедик Тедді – з товстунців,
Інакшим бути він не вміє.
Тільки одну він робить вправу –
Летить з канапи шкереберть,
А видертись – нелегка справа,
Немає сили в лапах геть.


А повнота – це щось таке,
Що вас хвилює безнастанно.
У Тедді черево гладке,
І це породжує питання:
„Чому я куций і товстенький?
– ведмедик сам себе питав. –
Якби я був собі худеньким,
То би з дивана не літав.”


Багато тижнів притисках
До шибки носика у тиші
І заздрив всім, хто там гуляв,
Щоб виглядати ще стрункіше.
Він сам собі казав щоденно:
„Напевно, доля це моя.
Нема таких, як я товстенних,
Такий опецьок тільки я.”


Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
knigolub (Автор -NIKOR)

Критика. Алан А. Милн. Пьесы.

Пятница, 25 Марта 2011 г. 21:45 (ссылка)Відкриваючи Алана А. Мілна Открывая Алана А. МилнаЗазвичай, стереотипи складаються якось відразу і надовго. Ми навіть про них не замислюємось, часто і не намагаємось їх переосмислити чи змінити. Так, наприклад, я вважала, що дитячий письменник назавжди зостанеться дитячим, що він просто не може писати для дорослих вдало, адже там потрібна інакша психологія та інший підхід. Виявляється, я помилялась. Мій стереотип зруйнував Алан А.Мілн, автор усім відомого «Вінні Пуха та всіх, всіх, всіх». Алан А. Мілн – чудовий дитячий письменник – був свого часу дуже популярним драматургом, писав для гумористичного журналу «Панч», але з часом його п’єси призабули. І даремно, адже це просто знахідка дотепності та блискавичного гумору. Блискучий, точний у висловлюваннях і надзвичайно легкий, Алан А.Мілн дає своєму читачу не лише заряд позитивної енергії, а й підживлює розум. Здавалося б, матеріал, із якого зазвичай створюють трагедії, у руках Мілна перетворюються на ліричні комедії. Окрім цього герої ніколи не втрачають почуття гідності, вчаться жити і намагаються змінити й себе, і довколишній світ. А сам автор за допомогою жартів і легкого гумору допомагає їм стати на цей шлях.   Обычно, стереотипы складываются  как-то сразу и надолго. Мы о них даже не задумываемся, зачастую не стараемся их переосмыслить и что-либо изменить. Так, например, я считала, что детский писатель навсегда остается детским, что он просто не может писать для взрослых удачно, ибо там нужна другая психология и другой подход. Оказывается, я ошибалась. Мой стереотип разбил Алан А. Милн, автор всем известного «Винни Пуха и всех, всех». Алан А.Милн – замечательный детский писатель – был в свое время очень популярным драматургом, писал для юмористического журнала «Панч», но со временем о его пьесах призабыли. И очень зря, ведь это просто кладезь остроумия  и искрометного юмора. Блестящий, точный в высказываниях и очень легкий, Алан А. Милн дает своему читателю не только заряд позитивной энергии, но и пищу для ума. Казалось бы, материал, из которого обычно создают трагедии, в руках Милна превращается в лирические комедии. При этом его герои никогда не теряю чувство собственного достоинства, учатся жить и пробуют изменить и себя, и окружающий мир. А сам автор с помощью шутки и легкого юмора помогает им встать на этот путь.Читать дальше...


 


 

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Домашняя_Библиотека (Автор -NIKOR)

Сборник. Драконы никогда не спят.

Среда, 26 Января 2011 г. 11:20 (ссылка)Драконы никогда не спят


 

Дракони ніколи не сплятьДракон, как известно, фигурирует во многих мифологиях мира, а его образ насчитывает не одну тысячу лет. Друг или враг, умное создание или монстр, его появление оживляет сюжет, делает интригу более интересной и нередко непредсказуемой. Да и как представитель нечеловеческого мира он всегда добавляет элемент сказочности, магичности. Потому неудивительно, что дракон стал привычным персонажем в фэнтезийных и фантастических произведениях. Однако другое дело, насколько образ дракона изменился в понимании и видении современных авторов в сравнении с его образом в легендах и мифах. Ведь никто не будет спорить, что он определенно потерпел многочисленные трансформации. А немного разобраться с этим может помочь сборник «Драконы никогда не спят», который вышел в начале 2010 года в издательстве «Клуб семейного досуга» и представляет новые повести и рассказы 7 авторов.   Дракон, як відомо, фігурує в багатьох міфологіях світу, а його образ налічує не одну тисячу років. Друг або ворог, розумне створіння або монстр, його поява пожвавлює сюжет, робить інтригу цікавішою і нерідко непередбачуваною. Та й як представник нелюдського світу він завжди додає елемент казковості, магічності. Отже не дивно, що дракон став звичним персонажем у фентезійних і фантастичних творах. Проте інша справа, наскільки образ дракона змінився в розумінні і баченні сучасних авторів порівняно з його образом у легендах і міфах. Адже ніхто не сперечатиметься, що він значною мірою трансформувався. А трохи розібратися з цим може допомогти збірка «Дракони ніколи не сплять», що вийшла на початку 2010 року у видавництві «Клуб сімейного дозвілля» і презентує нові повісті і розповіді 7 авторів.Читать дальше...

Метки:   Комментарии (3)КомментироватьВ цитатник или сообщество
knigolub (Автор -Вечный_Бродяга)

Рецензия. Юлия Галанина. Охотники за магией

Воскресенье, 23 Января 2011 г. 15:40 (ссылка)


Знакомство с творчеством Юлии Галаниной


 

Знайомство з творчістю Юлії ГаланіноїВозможно, когда вы начнете читать «Охотники за магией» Юлии Галаниной, вам тоже придется в недоумении пробежать глазами несколько раз первые абзацы, как это довелось сделать мне. Что за Медбрат? Какое Чрево Мира? И каким образом какие-то подштанники вообще имеют отношение к магии? Однако не пугайтесь, скоро события этого незнакомого мира поглотят вас, а необычные хвостатые персонажи завоюют вашу симпатию, как и довольно оригинальный стиль писательницы, заявившей о себе в жанре фэнтези для подростков.   Можливо, коли ви почнете читати „Мисливців за магією” Юлії Галаніної, вам також доведеться зі здивуванням кілька разів перечитати перші абзаци, як це змушена була зробити я. Що за Медбрат? Яке ще Черево Світу? І яким чином якісь підштанки взагалі мають відношення до магії? Проте не лякайтеся, скоро події цього незнайомого світу поглинуть вас, а незвичайні хвостаті персонажі завоюють вашу симпатію, як і досить оригінальний стиль письменниці, що заявила про себе в жанрі фентезі для підлітків.


 


Читать далее...

Метки:   Комментарии (1)КомментироватьВ цитатник или сообщество
knigolub (Автор -Вечный_Бродяга)

Рецензия. Агата Кристи. Немезида

Воскресенье, 23 Января 2011 г. 15:05 (ссылка)


Повернення до класики


 

Возвращение к классикеКоли більше, коли менше, але попит на детективи є завжди. Про це свідчить бодай те, що за всю (не дуже довгу, слід сказати) історію жанру з’явилося безліч їх різновидів – іронічний, фантастичний, психологічний, політичний, шпіонський, жіночий та інші детективи – на будь-який вік, кругозір та смак. Однак класика завжди лишається класикою, і ніхто не буде суперечити, що саме до когорти завше шанованих авторів належить Агата Крісті. Твори „королеви детективу” видаються та перевидаються багатьма мовами світу, а завдяки видавництву „Клуб сімейного дозвілля” та Віктору Шовкуну низка україномовних перекладів письменниці у 2010 році попвнилася ще й романом „Немезида”.   Когда больше, когда меньше, но спрос на детективы есть всегда. Об этом свидетельствует хотя бы то, что за всю (не очень длинную, стоит сказать) историю жанра появилось огромное количество их разновидностей – иронический, фантастический, психологический, политический, шпионский, женский и другие детективы – на любой возраст, кругозор и вкус. Однако классика всегда остается классикой, и никто не будет спорить, что именно к когорте всегда уважаемых авторов принадлежит Агата Кристи. Произведения «королевы детектива» издаются и переиздаются на многих языках мира, а благодаря издательству «Клуб семейного досуга» и Виктору Шовкуну ряд украиноязычных переводов писательницы в 2010 году пополнился еще и романом «Немезида».


Читать дальше...

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
knigolub (Автор -Вечный_Бродяга)

Рецензия. Франсуаза Бурден. Оковы прошлого

Воскресенье, 23 Января 2011 г. 15:00 (ссылка)


Истории о жизни


 

Історії про життяЛитература богата и разнообразна, однако, невзирая на увлечение фантастикой, фэнтези и другими, отдаленными от жизни жанрами, много людей все же любят читать о вещах им известных и близких. Есть также и писатели, которые не гонятся за новыми веяниями в литературе, а просто пишут о том, что хорошо знают. К числу именно таких писательниц принадлежит и Франсуаза Бурден, успешный современный французский автор, которая выдала уже около 50 бестселлеров. По-видимому, ее произведения следует отнести к жанру любовных или женских романов, однако есть в них что-то больше, чем просто истории о любви. Размышляя над романом «Оковы прошлого», я бы сказала, что ему свойственны как черты любовного романа, так и романа психологического, семейного, что делает его значительно интереснее и приятнее для чтения. Лишенный претензий на шедевральность или какую бы то ни было авторскую амбициозность относительно его долгой жизни в человеческой памяти, это произведение, тем не менее, – хорошая возможность отдохнуть и от слишком умных книг, и от надоевшей массовой литературы, и от серых будней.   Література багата і різноманітна, однак незважаючи на захоплення фантастикою, фентезі та іншими, віддаленими від життя жанрами, багато людей все ж любить читати про речі їм відомі та близькі. Є також і письменники, що не женуться за новими віяннями у літературі, а просто пишуть про те, що добре знають. До числа саме таких письменниць належить і Франсуаза Бурден, успішна сучасна французька авторка, що видала вже близько 50 бестселерів. Мабуть, її твори слід віднести до жанру любовних чи жіночих романів, та проте є в них щось більше, ніж просто історії про кохання. Розмірковуючи над романом „Пута минулого”, я би сказала, що йому властиві як риси любовного роману, так і роману психологічного, сімейного, що робить його значно цікавішим та приємнішим для читання. Позбавлений претензій на шедевральність чи яку б там не було авторську амбіційність щодо його тривалого життя у людській пам’яті, цей твір, тим не менше, – гарна можливість відпочити і від надміру розумних книжок, і від обридлої масової літератури, і від сірої буденщини.


Читать дальше...


 


 

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
knigolub (Автор -Вечный_Бродяга)

Рецензия. Александр А Милн. Я росту

Воскресенье, 23 Января 2011 г. 14:30 (ссылка)


Вірші для найменших


 

Стихи для самых маленькихЧи знаєте ви Вінні Пуха? Безперечно! Цей гладкий ведмедик, що страшенно любить мед – чи не найвідоміший персонаж дитинства колишніх і нинішніх поколінь. Чи в інтерпретації радянського перекладача та поета Бориса Заходера, чи то в оригінальній версії англійського письменника Александра Алана Мілна. Однак чи знаєте ви, з чого усе починалося? Хтось скаже, що мабуть, з Кристофера Робіна, сина письменника, для якого й були вигадані ці всі історії про Вінні Пуха та його друзів. Однак усе починається з малого, і цей славнозвісний товстун також уперше з’явився не книжці, так би мовити, про себе, а у збірці віршів „Коли ми були дуже маленькими” (When We Were Very Young), що вийшла 1924 року. На жаль нам мало відома уся творча спадщина Александра Мілна, серед якої і прекрасні п’єси, і гумористичні оповіданні, і цікаві романі, і вірші для дітей, особливо якщо говорити про україномовний варіант. Однак, як це часто трапляється, нашим дітям щастить більше (і це добре!), оскільки зазначену збірку цього року „Клуб сімейного дозвілля” видав під назвою „Я росту! Вірші для найменших” у перекладі Мар’яни Савки.   Знаете ли вы Винни Пуха? Бесспорно! Этот толстый мишка, который ужасно любит мед, – один из самых известных персонажей детства предыдущих и нынешних поколений. То ли в интерпретации советского переводчика и поэта Бориса Заходера, то ли в оригинальной версии английского писателя Александра Алана Милна. Однако знаете ли вы, с чего все начиналось? Кто-то скажет, что, по-видимому, с Кристофера Робина, сына писателя, для которого и были придуманы все эти истории о Винни Пухе и его друзьях. Однако все начинается с малого, и этот знаменитый толстяк также впервые появился не в книге, так сказать, о себе, а в сборнике стихов «Когда мы были очень маленькими» (When We Were Very Young), которая вышла в 1924 году. К сожалению, нам малоизвестно всё творческое наследие Александра Милна, среди которого и прекрасные пьесы, и юмористические рассказы, и интересные романы, и стихи для детей, особенно если говорить об украиноязычном варианте. Однако, как это часто случается, нашим детям везёт больше (и это хорошо!), поскольку упомянутый сборник выдал в этом году «Клуб семейного досуга» под названием «Я росту! Стихи для самых маленьких» в переводе Марьяны Савки.

 Читать дальше...

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
knigolub (Автор -Вечный_Бродяга)

Рецензия. Василь Шкляр. Залишинець

Воскресенье, 23 Января 2011 г. 14:02 (ссылка)


Залишенець


 

ЗалишенецьВасиль Шкляр – чільний представник сучасної української літератури, що працює у різних жанрах. Однак, безперечно, подією останнього часу у його творчості став вихід роману „Залишенець”, що писався довгі 13 років. Одне це вже наштовхує на думку, що автор не мав наміру привабити читачів гостросюжетністю, незвичною інтригою чи чимось подібним. По-друге, те, що книжка присвячена надзвичайно драматичним подіям української історії початку 1920-х років, також викликає повагу. Надто важкий та неоднозначний це був час, то ж мало хто візьме його за тло для свого твору. Та й неможливо сказати, чи це історичний роман, чи суто художній, а еклектика, як відомо, завжди на рівень вища від чистих стилів, тим більше така майстерна.   Василий Шкляр – известный представитель современной украинской литературы, который работает в разных жанрах. Однако, бесспорно, событием последнего времени в его творчестве стал выход романа «Залишенець», который писался долгие 13 лет. Один этот факт уже наталкивает на мысль, что автор не намеревался привлечь читателей остросюжетностью, необычной интригой или чем-то подобным. Во-вторых, то, что книга посвящена чрезвычайно драматическим событиям украинской истории начала 1920-х лет, также вызывает уважение. Слишком тяжелое и неоднозначное это было время, потому немногие возьмут его за основу для своих произведений. Да и невозможно сказать, исторический ли это роман или сугубо художественный, а эклектика, как известно, всегда на уровень выше чистых стилей, тем более такая искусная.


Читать дальше...

Метки:   Комментарии (1)КомментироватьВ цитатник или сообщество
knigolub (Автор -Вечный_Бродяга)

Рецензия. Брэм Стокер. Дракула

Воскресенье, 23 Января 2011 г. 13:51 (ссылка)


„Дракула” Брема Стокера з точки зору сьогодення


 

«Дракула» Брема Стокера с точки сегодняЯк усюди, в літературі є свої віяння і моди. І якщо говорити про останні роки, можна помітити, що після жіночих детективів, романів-загадок і фентезі знову на гребінь популярності вийшла література про вампірів. Колись, у кінці ХІХ століття Європа уже переживала своєрідний бум захоплення непомерлими, і саме у той час з’явився „Дракула” Брема Стокера, що на сьогодні є класикою жанру. Однак яким на тлі сучасних творів виглядає цей твір? Ось питання, на яке мені хотілося б дати відповідь.   Как и везде, в литературе есть свои веяния и моды. И если говорить о последних годах, можно заметить, что после женских детективов, романов-загадок и фэнтези опять на гребень популярности вышла литература о вампирах. Когда-то, в конце ХІХ века Европа уже переживала своеобразный бум увлечения неумершими, и именно в то время появился «Дракула» Брема Стокера, который на сегодня является классикой жанра. Однако каким на фоне современных произведений выглядит это произведение? Вот вопрос, на который мне хотелось бы дать ответ.


 


 


Читать дальше...

Метки:   Комментарии (1)КомментироватьВ цитатник или сообщество
knigolub (Автор -Вечный_Бродяга)

Рецензия. Дейкр Стокер. Айєн Голт. Дракула: Повстання мерців

Воскресенье, 23 Января 2011 г. 13:48 (ссылка)


„Стокер все набрехав”


 

«Стокер все наврал»Хто захоплюється літературою про вампірів, то, безперечно, читав класику – „Дракулу” Брема Стокера – або принаймні побіжно знає сюжет роману. Цей твір кінця ХІХ століття – не перший і, як хтось може зазначити, не найкращий серед собі подібних, став, однак, джерелом натхнення для багатьох письменників. Проте мені хотілося б виокремити з загальної маси вампірської літератури твори, написані саме як продовження славнозвісного „Дракули” Стокера, а зокрема книжку „Дракула. Повстання мерців” Дейкра Стокера та Айєна Голта. З трьох причин: по-перше, це нова книжка, що побачила світ у жовтні 2009, а в українському перекладі вийшла на початку 2010 року; по-друге, це єдиний, наскільки мені відомо, офіційно визнаний сіквел роману Брема Стокера; а по-третє, Дейкр Стокер і справді далекий родич уславленого письменника.   Кто увлекается литературой о вампирах, то, бесспорно, читал классику – «Дракулу» Брема Стокера – или, по крайней мере, бегло знает сюжет романа. Это произведение конца ХІХ столетия – не первое и, как кто-то может заметить, не наилучшее среди себе подобных, стало, однако, источником вдохновения для многих писателей. Однако мне хотелось бы выделить из общей массы вампирской литературы произведения, написанные именно как продолжение знаменитого «Дракулы» Стокера, а в частности книгу «Дракула. Восстание мертвецов» Дейкра Стокера и Айена Голта. По трем причинам: во-первых, это новая книга, которая увидела мир в октябре 2009, а в украинском переводе вышла в начале 2010 года; во-вторых, это единственный, насколько мне известно, официально признанный сиквел романа Брема Стокера; а в-третьих, Дейкр Стокер и действительно дальний родственник прославленного писателя.


Читать дальше...

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
knigolub (Автор -Вечный_Бродяга)

Рецензия. Сергей Пономаренко. Проклятие рукописи

Воскресенье, 23 Января 2011 г. 13:40 (ссылка)


«Проклятие рукописи», или К чему приводят неконтролируемые желания


 

„Прокляття рукопису”, або До чого призводять неконтрольовані бажанняРоманы, в которых фигурируют секретные братства или некие древние артефакты, в наши дни не новость. Можно даже сказать, мы переживаем самый пик литературы такого типа при всеобщем стремлении к раскрытию многочисленных загадок, щедро подаренных нам историей. Естественно, много и желающих написать о таких загадках, подать свое видение того или иного вопроса, хотя далеко не всем удается совместить буйную фантазию и увлечение историей (не всегда профессиональное) с писательским мастерством. Вот и получается, что подобные романы тоже стали чуть ли не бульварным чтивом, которое выпускается большими тиражами в мягкой обложке и предназначается для повсеместного чтения в транспорте. Однако стоит заметить, что все же есть книги и авторы, которые, как и раньше, не опускаются до такого уровня и пишут не только интересно, но и качественно. Думаю, к числу таких писателей относится и Сергей Пономаренко.   Романи, в яких фігурують секретні братства або якісь давні артефакти, в наші дні не новина. Можна навіть сказати, ми переживаємо кульмінаційний момент літератури такого типу на тлі загального прагнення до розкриття численних загадок, щедро подарованих нам історією. Природно, багато й охочих писати про такі загадки, подати своє бачення того або іншого питання, хоча далеко не всім вдається поєднати бурхливу фантазію і захоплення історією (не завжди професійне) з письменницькою майстерністю. Ось і виходить, що подібні романи теж стали мало не бульварним чтивом, що випускається великими накладами у м'якій обкладинці і призначається для повсюдного читання у транспорті. Проте варто відзначити, що все ж є книги й автори, які, як і раніше, не опускаються до такого рівня і пишуть не тільки цікаво, а й якісно. Думаю, до числа таких письменників належить і Сергій Пономаренко.


Читать дальше...

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
knigolub (Автор -Вечный_Бродяга)

Рецензия. Дэн Браун. Утраченный символ.

Воскресенье, 23 Января 2011 г. 13:32 (ссылка)
«Втрачений символ» Дена Брауна. Що чекати від бестселера? «Утраченный символ» Дэна Брауна. Чего ждать от бестселлера?
 
Ден Браун – письменник зі світовим ім’ям, славу якому приніс передусім його роман „Код да Вінчі”. Цей твір, що продовжує оповідати про пригоди професора Ленгдона та розкриває таємниці Святого Граалю (принаймні авторське її бачення), став чи не найкрасномовнішим прикладом бестселеру нашого часу. А бестселер, як відомо, у вузькому значенні слова – це популярна книжка, що дуже добре продається. Мабуть, спокусившись світовою славою та великим гонораром, письменник пообіцяв написати третю книжку про славнозвісного професора, закоханого у символи та таємниці. Ще до того, як „Врачений символ” було опубліковано, весь світ знав та з нетерпінням чекав виходу цього роману, а у перший день продажу нетерплячі читачі розкупили понад мільйон примірників. Твір було реалізовано саме як бестселер завдяки гучному імені письменника та добре спланованій рекламній компанії, однак чи може це служити гарантією того, що книжка справді того варта?


Як на мене, роман Дена Брауна „Втрачений символ” абсолютно не виправдовує читацькі сподівання щодо себе. Ні в плані сюжету, ні в плані динаміки розвитку подій, ні в плані таємничої атмосфери та розслідування, ні навіть у плані більш-менш ефектної кінцівки. І обсяг твору, який спершу інтригує можливістю поринути у захопливу, сповнену пригод та небезпек авантюру з відомим героєм, обертається просто ще однією причиною розчаруватися у ньому через розтягнутість та нецікавість. Однак, безперечно, для підтвердження цього слід навести докази. То ж усе по порядку. Дэн Браун – писатель с мировым именем, славу которому принес прежде всего его роман «Код да Винчи». Это произведение, которое продолжает повествовать о приключениях профессора Ленгдона и раскрывает тайну Святого Грааля (по крайней мере, авторское ее виденье), стало, наверно, самым красноречивым примером бестселлера нашего времени. А бестселлер, как известно, в узком смысле слова – это популярная книга, которая очень хорошо продается. По-видимому, соблазнившись мировой славой и большим гонораром, писатель пообещал написать третью книгу о знаменитом профессоре, влюбленном в символы и тайны. Еще до того, как «Утраченный символ» был опубликован, весь мир знал и с нетерпением ожидал выхода этого романа, а в первый день продажи нетерпеливые читатели раскупили свыше миллиона экземпляров. Произведение было реализовано именно как бестселлер благодаря громкому имени писателя и хорошо спланированной рекламной компании, однако может ли это служить гарантией того, что книга действительно того достойна?


Я думаю, роман Дэна Брауна «Потерянный символ» абсолютно не оправдывает читательские надежды относительно себя. Ни в плане сюжета, ни в плане динамики развития событий, ни в плане таинственной атмосферы и расследования, ни даже в плане более-менее эффектной концовки. И объем произведения, который сначала интригует возможностью погрузиться в увлекательную, преисполненную приключений и опасностей авантюру с известным героем, оборачивается просто еще одной причиной разочароваться в нем через растянутость и неинтересность. Однако, бесспорно, для подтверждения этого следует привести доказательства. Так что все по порядку.
 Читать дальше...


 

Метки:   Комментарии (2)КомментироватьВ цитатник или сообщество
knigolub (Автор -Вечный_Бродяга)

Рецензия. Люко Дашвар. РАЙ.центр

Воскресенье, 26 Декабря 2010 г. 23:47 (ссылка)Де шукати рай Где искать рай Якщо, взявши до рук „РАЙ.центр”, ви чекаєте від Люко Дашвар чергового любовного роману з українським колоритом, то вас спіткає розчарування. Цей роман уже не вписується у вузькі рамки суто історії про кохання, оскільки пропонує читачам значно більше. І в цьому, на мою думку, можна вбачати зростання майстерності письменниці, перехід на нову сходинку у її творчості. Если, взяв в руки "РАЙ.центр", вы ожидаете от Люко Дашвар очередного любовного романа с украинским колоритом, то вас постигнет разочарование. Этот роман уже не вписывается в узкие рамки сугубо истории о любви, поскольку предлагает читателям значительно больше. И в этом, как мне кажется, можно увидеть рост мастерства писательницы, переход ее на новую ступеньку в творчестве. Про що ж цей роман? Якщо двома словами – про життя. Мабуть, однозначно сказати важко, оскільки минуле і теперішнє, фантастика та добре відомі нам реалії сьогодення, любов та влада тісно сплелися тут у сюжетний клубок, розплутати який авторка дозволить вам тільки під кінець. Головні персонажі твору – сучасні студенти та можновладці, а місце дії – Київ. Усе починається з романтичного, шаленого кохання Макса та Люби, а закінчується цілком прагматично – холодною війною між двома посадовцями, Сердюком та Коноваленком, що розгортається у віддаленому райцентрі, до якого їм, по суті, й діла нема.


Хронологічно зображені у романі події розгортаються протягом трьох днів, проте книжка значно об’ємніша часово. І це відіграє суттєву роль як для сюжету, так і для проблематики твору, оскільки пояснює причини та мотиви тих чи інший дій і подій. Спогади Володимира Сердюка, його життєва історія, що авторка розгорнуто її змалювала, вводить у твір час його молодості. А це, своєю чергою, дає нам досконалий портрет сучасного посадовця та його минулого. А завдяки двом примарним серденятам, Микишці та Свирі (їх і привидами назвати важко, бо з привидом зазвичай асоціюється щось потойбічно-погане, а вони відіграють тут суто позитивну роль), автор вводить як тло давноминулі часи за гетьманування Дорошенка. І це особливо важливо для порівняння України сучасної та України колишньої, яке неакцентовано проводить авторка протягом усього твору. Це важливо для оцінки морального стану нинішніх українців, чистоти їх душ. І дорошенкові серденята тут – як лакмусовий папірець – хто бачить їх, ще чистий душею, а хто ж ні – пропаща душа. Тому й не дивно, що у столичному Києві, який вони спершу прийняли за рай, їх майже ніхто не бачить, а от у віддалених містах і містечках – „Так онде Україна поховалася! По райських центрах, де слава гула. Чистих душ по тих центрах докупи зібрала – це ж ніяких цурпалків не вистачить, аби порахувати”. О чем же этот роман? Если в двух словах – о жизни. Наверно, однозначно сказать трудно, поскольку прошлое и настоящее, фантастика и хорошо известные нам реалии нынешнего времени, любовь и власть тесно сплелись здесь в сюжетный клубок, распутать который автор позволит вам только под конец. Главные персонажи произведения – современные студенты и власть предержащие, а место действия – Киев. Все начинается с романтичной, безумной любви Макса и Любы, а заканчивается совершенно прагматично – холодной войной между двумя должностными лицами, Сердюком и Коноваленком, которая разворачивается в отдаленном райцентре, до которого им, по существу, и дела нет.


Хронологически описанные в романе события разворачиваются в течение трех дней, однако книга значительно объемнее во временном плане. И это играет существенную роль как для сюжета, так и для проблематики произведения, поскольку объясняет причины и мотивы тех или иных действий и событий. Воспоминания Владимира Сердюка, его жизненная история, которую автор подает развернуто, вводит в произведение время его молодости. А это, в свою очередь, дает нам совершенный портрет современного должностного лица с его прошлым. А благодаря двум призрачным серденятам, Микишке и Свире (их и привидениями-то назвать трудно, потому что с привидением обычно ассоциируется что-то потусторонне-плохое, а они играют здесь исключительно позитивную роль), автор вводит как фон далекие времена гетманства Дорошенка. И это особенно важно для сравнения Украины современной и Украины прошлой, которое неакцентированно проводит автор в течение всего произведения. Это важно для оценки морального состояния нынешних украинцев, чистоты их душ. И дорошенковы серденята здесь – как лакмусовая бумажка – кто видит их, еще чист душой, а кто же нет – пропащая душа. Поэтому и не удивительно, что в столичном Киеве, который они сначала приняли за рай, их почти никто не видит, а вот в отдаленных городах и городках – "Так вон где Украина попряталась! По райским центрам, где слава гудела. Чистые души в тех центрах вместе собрала – это же никаких щепок не хватит, чтобы посчитать". Читать дальше...

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
knigolub (Автор -Вечный_Бродяга)

Рецензия. Джоди Пиколт. Похищение.

Воскресенье, 26 Декабря 2010 г. 21:22 (ссылка)Правда во вред,

а ложь – во благо Шкідлива правда та

корисна брехня Джоди Пиколт (Jodi Picoult) давно уже пользуется славой серьезной и уважаемой писательницы в англоязычном мире. Она заслужила любовь многочисленных читателей и много раз номинировалась на премии благодаря книгам, которые акцентируют внимание на сложных человеческих отношениях, невозможности решить какую-либо моральную дилемму одним путем, глубине и многогранности чувств и переживаний. На ее счету 16 романов, однако, на русский язык переведены только 3 («Ангел для сестры», «Девятнадцать минут» и «Чужое сердце»). В 2010 году издательство «Книжный клуб» пополнило список переведенных произведений Пиколт ее романом 2005 года «Похищение» (Vanishing Acts). Джоді Піколт (Jodi Picoult) давно вже користується славою серйозної та поважаної письменниці в англомовному світі. Вона заслужила любов численних читачів і багато разів номінувалася на премії завдяки книгам, що акцентують увагу на складних людських взаєминах, неможливості вирішити якусь моральну дилему одним шляхом, глибині і багатогранності почуттів і переживань. На її рахунку 16 романів, проте, російською мовою перекладено тільки 3 («Ангел для сестри», «Дев'ятнадцять хвилин» і «Чуже серце»). У 2010 році видавництво «Книжковий клуб» поповнило список перекладених творів Піколт її романом 2005 року «Викрадення» (Vanishing Acts). Читать дальше...

Метки:   Комментарии (1)КомментироватьВ цитатник или сообщество
knigolub (Автор -NIKOR)

Рецензия. Сборник “Драконы никогда не спят”

Воскресенье, 26 Декабря 2010 г. 21:01 (ссылка)

 Драконы никогда не спят Дракони ніколи не сплять 


 Дракон, как известно, фигурирует во многих мифологиях мира, а его образ насчитывает не одну тысячу лет. Друг или враг, умное создание или монстр, его появление оживляет сюжет, делает интригу более интересной и нередко непредсказуемой. Да и как представитель нечеловеческого мира он всегда добавляет элемент сказочности, магичности. Потому неудивительно, что дракон стал привычным персонажем в фэнтезийных и фантастических произведениях. Однако другое дело, насколько образ дракона изменился в понимании и видении современных авторов в сравнении с его образом в легендах и мифах. Ведь никто не будет спорить, что он определенно потерпел многочисленные трансформации. А немного разобраться с этим может помочь сборник «Драконы никогда не спят», который вышел в начале 2010 года в издательстве «Клуб семейного досуга» и представляет новые повести и рассказы 7 авторов. Дракон, як відомо, фігурує в багатьох міфологіях світу, а його образ налічує не одну тисячу років. Друг або ворог, розумне створіння або монстр, його поява пожвавлює сюжет, робить інтригу цікавішою і нерідко непередбачуваною. Та й як представник нелюдського світу він завжди додає елемент казковості, магічності. Отже не дивно, що дракон став звичним персонажем у фентезійних і фантастичних творах. Проте інша справа, наскільки образ дракона змінився в розумінні і баченні сучасних авторів порівняно з його образом у легендах і міфах. Адже ніхто не сперечатиметься, що він значною мірою трансформувався. А трохи розібратися з цим може допомогти збірка «Дракони ніколи не сплять», що вийшла на початку 2010 року у видавництві «Клуб сімейного дозвілля» і презентує нові повісті і розповіді 7 авторів. 


Читать дальше...

Метки:   Комментарии (1)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Lamantin777

Рецензия на "Ковчег". Спасибо, Анна! (русский/украинский варианты)

Вторник, 23 Ноября 2010 г. 23:54 (ссылка)

Это цитата сообщения Вечный_Бродяга Оригинальное сообщение


Рецензия. Игорь Удачин. Ковчег.Настроение сейчас - сонное 
Паломництво у невідомість
 
Паломничество в неизвестность
 
Зазвичай, автори, видаючи два або більше твори під однією обкладинкою, натякають цим, що вони (тобто твори), якщо не пов’язані сюжетно, то бодай мають щось спільне. Роман Ігоря Удачіна „Ковчег”, видрукований в одному томі разом з романом „Зустрінемося в Емпіреях”, зовсім на нього не схожий. Можна сказати, що він складніший, глибший, об’ємніший, одним словом просто „інакший”.
 
Обычно авторы, выдавая два или больше произведения под одной обложкой, намекают этим, что они (то есть произведения), если не связаны сюжетно, то хотя бы имеют что-то общее. Роман Игоря Удачина «Ковчег», напечатанный в одном томе вместе с романом «Встретимся в Эмпиреях», совсем на него не похож. Можно сказать, что он сложнее, глубже, объемнее, словом, просто «другой».
 
„Ковчег” інший бодай тому, що ви тут не знайдете ані краплі реальності, а лише спогади, згадки, якісь неясні натяки на неї. Якщо говорити про враження, то я би сказала, що головна риса роману – химерність, яка просочує все. Містика і гротеск, грубий натуралізм та розумні сентенції, сатира й алегоризм, основна ідея, що розщеплюється на безліч менших буденніших, однак не менш значних для людини ідей – ось що у кінцевому результаті поєднує у собі цей химерний твір. А велика смислова навантаженість, як відомо, не сприяє легкості у читанні. Як на мене твір вийшов досить важкий і, як пише автор в одному зі своїх інтерв’ю, провокативний (у тому значенні, що часом таки хочеться відкласти книгу набік та взятися за щось легше).„Ковчег” – сюжетно насичений твір, тут відбувається багато подій, у яких задіяно чимало персонажів. „Про що” він, частково підказує назва – саме слово ковчег (тобто корабель) вказує на вектор руху, а от куди й звідки, це вже інше питання. Головний герой, Занудін, потрапляє у невеличкий готель, що стоїть осторонь великих доріг, і, як виявляється згодом, уже не в змозі з нього вибратися. Однак саме тут, у „Ковчезі”, і починається його головна мандрівка, подорож у пошуках відповідей на питання, які він так старанно оминав у минулому (читай – реальному) житті, подорож поза часом і простором, поза будь-якою реальністю лише на хвилях містики, снів та чудернацьких марень.
 
«Ковчег» другой хотя бы потому, что вы здесь не найдете ни капли реальности, а лишь воспоминания, упоминания, какие-то неясные намеки на нее. Если говорить о впечатлениях, то я бы сказала, что главная черта романа – причудливость, которая пропитывает все. Мистика и гротеск, грубый натурализм и умные сентенции, сатира и аллегоризм, основная идея, которая расщепляется на огромное количество меньших более будничных, однако не менее значительных для человека идей – вот что в конечном результате сочетает в себе это причудливое произведение. А большая смысловая нагруженность, как известно, не способствует легкости чтения. По моему мнению, произведение вышло достаточно тяжелым и, как пишет автор в одном из своих интервью, провокационным (в том смысле, что иногда таки хочется отложить книгу в сторону и взяться за что-то полегче).«Ковчег» – сюжетно насыщенное произведение, здесь происходит много событий, в которые вовлечено немало персонажей. «О чем» он, частично подсказывает название – само слово ковчег (то есть корабль) указывает на вектор движения, а вот куда и откуда, это уже другой вопрос. Главный герой, Занудин, попадает в небольшую гостиницу, которая стоит в стороне от больших дорог, и, как оказывается впоследствии, уже не в состоянии из нее выбраться. Однако именно здесь, в «Ковчеге», и начинается его главное путешествие, путешествие в поисках ответов на вопросы, которые он так старательно обходил в прошлой (читай – реальной) жизни, путешествие вне времени и пространства, вне любой реальности лишь на волнах мистики, снов и чудных видений.


Читать дальше... 


Метки:   Комментарии (19)КомментироватьВ цитатник или сообщество
knigolub (Автор -Вечный_Бродяга)

Цитата. Анна Романова. Ведовские сказки

Воскресенье, 15 Ноября 2010 г. 01:39 (ссылка)

Ведь главное в женщине совсем не то, что она, так или иначе, выставляет напоказ. Главное – то, что она так тщательно прячет иногда даже от себя самой.


("Влюбленный вампир")
***Слово-то какое удивительное – ЖИТЬ! Не существовать цепным псом на черном поводке, а дышать полной грудью без боязни.


("Хранитель")


 Еще цитаты

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
knigolub (Автор -Вечный_Бродяга)

Рецензия. Анна Романова. Ведовские сказки

Четверг, 11 Ноября 2010 г. 17:59 (ссылка)За гранью видимого мира За межею видимого світу Как-то так повелось в последние десятилетия, что литература в нашем мире, которая испокон веков была выражением душевных рвений человека, его желания сказать что-то миру, тоже стала рыночным продуктом. Можно сказать, что запущена машина с миллионом всевозможных сюжетов и их комбинаций, о которой писал еще Оруэлл. Да, кто-то заметит, имея в виду постмодернистские принципы, что все написано. А многие, пусть и не вслух, но подумают, что и литература теперь стала товаром. Есть эксперты, которые изучают интересы читателей и выдают на гора прогнозы, что «будет модно в новом сезоне». Конечно, это не значит, что литература, какой она была прежде, и вовсе перевелась. Нет, просто отдельным авторам, которые пишут от души, теперь стало значительно труднее пробиться к широкому кругу читателей. Многие достойные внимания опусы оседают в личных дневниках и блогах, так и не попадая на печатные страницы. К счастью, книга Анны Романовой (в большой мере благодаря рвению друзей писательницы, но об этом подробнее уже в биографии) все же увидела свет в бумажном варианте, и именно о ней мне хочется сегодня вам рассказать. Якось так повелося в останні десятиліття, що література у нашому світі, яка споконвіку була вираженням душевних поривань людини, її бажання сказати щось світу, теж стала ринковим продуктом. Можна сказати, що запущена машина з мільйоном усіляких сюжетів і їх комбінацій, про яку писав ще Орвелл. Так, хтось зазначить, маючи на увазі постмодерністські принципи, що усе написано. А багато хто, хай і не вголос, однак подумає, що і література тепер стала товаром. Є експерти, які вивчають інтереси читачів і видають на гора прогнози, що „буде модно в новому сезоні”. Звичайно, це не означає, що література, якою вона була раніше, й зовсім перевелася. Ні, просто окремим авторам, які пишуть від душі, тепер стало значно важче пробитися до широкого кола читачів. Багато гідних уваги опусів осідають в особистих щоденниках і блогах, так і не потрапляючи на друковані сторінки. На щастя, книга Анни Романової (великою мірою завдяки завзяттю друзів письменниці, та про це детальніше вже в біографії) все ж побачила світ в паперовому варіанті, і саме про неї мені хочеться сьогодні вам розповісти. Возможно, кого-то сразу же оттолкнет название – «Ведовские сказки». Во-первых, сказки, это как бы детский жанр. А «ведовские» (так созвучно со словом «ведьмовские»)…словом, достали уже все эти выдумки про нечисть и прочих обитателей потусторонних миров. Да, так могут подумать многие привыкшие к захватывающим триллерам, страстным любовным романам или пухлым заумным томярам, в которых облекается в слова житейская мудрость. Но, думаю, многие признались бы, будь такая возможность, что от всего этого устали и чего им действительно не хватает, так это душевной книжки, в которой автор бы не пытался обмануть или перехитрить читателя, поймать в ловушку логических изысков, показать свое превосходство в какой-то области, научить жизни. «Ведовские сказки» именно такие. Это словно небольшие черно-белые (или, точнее даже, всех оттенков серого) короткометражные фильмы-истории, которые ничего не доказывают, а лишь показывают. Что показывают? Жизнь. Однако не только ее видимую сторону, лицевую, но и сторону обратную, и ее тень. Можливо, когось відразу ж відштовхне назва – „Ведовские казки”. По-перше, казки, це як би дитячий жанр. А „ведовские” (так співзвучно зі словом „відьомські”)... одним словом, дістали вже усі ці вигадки про нечисть та інших мешканців потойбічних світів. Безперечно, так можуть подумати багато людей, звиклих до захоплюючих трилерів, пристрасних любовних романів або надто пухких і розумних „цеглин”, в яких життєву мудрість намагаються вдягти у слова. Але, думаю, багато хто зізнався б, якби була така можливість, що від усього цього вони втомилися і чого їм дійсно бракує, так це душевної книжки, в якій автор би не намагався обдурити чи перехитрувати читача, впіймати в пастку логічних міркувань, показати свою перевагу в якійсь сфері, навчити життю. „Ведовские казки” саме такі. Це немов невеликі чорно-білі (чи, точніше навіть, усіх відтінків сірого) короткометражні фільми-історії, які нічого не доводять, а лише показують. Що показують? Життя. Проте не лише його видиму сторону, лицьову, а й сторону зворотну, і її тінь.
Читать далее

Метки:   Комментарии (2)КомментироватьВ цитатник или сообщество
knigolub (Автор -Вечный_Бродяга)

Рецензия. Игорь Удачин. Ковчег.

Воскресенье, 01 Октября 2010 г. 02:02 (ссылка)

Настроение сейчас - сонноеПаломництво у невідомість Паломничество в неизвестность Зазвичай, автори, видаючи два або більше твори під однією обкладинкою, натякають цим, що вони (тобто твори), якщо не пов’язані сюжетно, то бодай мають щось спільне. Роман Ігоря Удачіна „Ковчег”, видрукований в одному томі разом з романом „Зустрінемося в Емпіреях”, зовсім на нього не схожий. Можна сказати, що він складніший, глибший, об’ємніший, одним словом просто „інакший”. Обычно авторы, выдавая два или больше произведения под одной обложкой, намекают этим, что они (то есть произведения), если не связаны сюжетно, то хотя бы имеют что-то общее. Роман Игоря Удачина «Ковчег», напечатанный в одном томе вместе с романом «Встретимся в Эмпиреях», совсем на него не похож. Можно сказать, что он сложнее, глубже, объемнее, словом, просто «другой». „Ковчег” інший бодай тому, що ви тут не знайдете ані краплі реальності, а лише спогади, згадки, якісь неясні натяки на неї. Якщо говорити про враження, то я би сказала, що головна риса роману – химерність, яка просочує все. Містика і гротеск, грубий натуралізм та розумні сентенції, сатира й алегоризм, основна ідея, що розщеплюється на безліч менших буденніших, однак не менш значних для людини ідей – ось що у кінцевому результаті поєднує у собі цей химерний твір. А велика смислова навантаженість, як відомо, не сприяє легкості у читанні. Як на мене твір вийшов досить важкий і, як пише автор в одному зі своїх інтерв’ю, провокативний (у тому значенні, що часом таки хочеться відкласти книгу набік та взятися за щось легше).


„Ковчег” – сюжетно насичений твір, тут відбувається багато подій, у яких задіяно чимало персонажів. „Про що” він, частково підказує назва – саме слово ковчег (тобто корабель) вказує на вектор руху, а от куди й звідки, це вже інше питання. Головний герой, Занудін, потрапляє у невеличкий готель, що стоїть осторонь великих доріг, і, як виявляється згодом, уже не в змозі з нього вибратися. Однак саме тут, у „Ковчезі”, і починається його головна мандрівка, подорож у пошуках відповідей на питання, які він так старанно оминав у минулому (читай – реальному) житті, подорож поза часом і простором, поза будь-якою реальністю лише на хвилях містики, снів та чудернацьких марень. «Ковчег» другой хотя бы потому, что вы здесь не найдете ни капли реальности, а лишь воспоминания, упоминания, какие-то неясные намеки на нее. Если говорить о впечатлениях, то я бы сказала, что главная черта романа – причудливость, которая пропитывает все. Мистика и гротеск, грубый натурализм и умные сентенции, сатира и аллегоризм, основная идея, которая расщепляется на огромное количество меньших более будничных, однако не менее значительных для человека идей – вот что в конечном результате сочетает в себе это причудливое произведение. А большая смысловая нагруженность, как известно, не способствует легкости чтения. По моему мнению, произведение вышло достаточно тяжелым и, как пишет автор в одном из своих интервью, провокационным (в том смысле, что иногда таки хочется отложить книгу в сторону и взяться за что-то полегче).


«Ковчег» – сюжетно насыщенное произведение, здесь происходит много событий, в которые вовлечено немало персонажей. «О чем» он, частично подсказывает название – само слово ковчег (то есть корабль) указывает на вектор движения, а вот куда и откуда, это уже другой вопрос. Главный герой, Занудин, попадает в небольшую гостиницу, которая стоит в стороне от больших дорог, и, как оказывается впоследствии, уже не в состоянии из нее выбраться. Однако именно здесь, в «Ковчеге», и начинается его главное путешествие, путешествие в поисках ответов на вопросы, которые он так старательно обходил в прошлой (читай – реальной) жизни, путешествие вне времени и пространства, вне любой реальности лишь на волнах мистики, снов и чудных видений.
Читать дальше...


Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Lamantin777

Литературный проект "Записки Книголюба"

Вторник, 04 Августа 2010 г. 00:57 (ссылка)


http://books-fan.com/2010/08/01/recenziya-igor-udachin-vstretimsya-v-empireyax/ИЛИ ли.ру версия "knigolub":http://community.books-fan.com/post131715469/
Метки:   Комментарии (8)КомментироватьВ цитатник или сообщество
Lamantin777

Игорь Удачин. «Встретимся в Эмпиреях». РЕЦЕНЗИЯ к роману

Вторник, 03 Августа 2010 г. 23:57 (ссылка)

Хочу предствить Вам моих друзей из Украины: Анну и Николая Пицык! Анна – талантливый рецензент, мастер слова, филолог, критик. Николай – прирождённый лит.пиарщик, создатель и администратор многочисленных литературных ресурсов в интернете. Эти замечательные люди и профессионалы уже дали дорогу в литературу многим молодым авторам из России и Украины. Моё безмерное Уважение их деятельности, их любви к выбранной стезе! Друзья, с Анной и Николаем Пицык можно связаться по электронной почте: Pitsyk_Nikolaj@rambler.ru, или воспользоваться адресными данными, размещёнными на их литературных ресурсах. Один из основных: ЗАПИСКИ КНИГОЛЮБА (где, собственно, и опубликован оригинал рецензии, которую я привожу ниже в посте).


Ну а теперь перехожу к самому приятному (для меня!). Анна написала рецензию на мой роман «Встретимся в Эмпиреях». Когда я её читал, просто млел. Написано красиво, объективно, честно, интересно, увлекательно, осмысленно… Не могу не поделиться с Вами этим Чудом:


Бой обыденности, или «Встретимся в Эмпиреях» Игоря Удачина...


Мы всегда жили против шерсти,

во всем и с упрямым постоянством

выбирали окольные пути.

Называли себя другими именами,

разговаривали на другом языке,

в головах блуждали другие мысли,

в сердцах гнездились другие чувства.


В последнее время, как это ни прискорбно, значимость книги измеряется количеством продаж, а также гонораром и популярностью, которые она приносит своему автору. Книга тоже стала продуктом в нашем сплошь потребительском мире. Однако, что бы там не говорили о бестселлерах, в памяти запечатлеваются именно те произведения, которые оставляют после себя вопросы, вынуждают задуматься, оглянуться вокруг, углубиться в себя. И к этой немногочисленной категории, по моему мнению, принадлежит роман Игоря Удачина «Встретимся в Эмпиреях».


 (332x480, 85Kb)


На первый взгляд – странное название. Сейчас в почете, так сказать, названия попроще. Кто-то задумается, кто-то заглянет в словари, а кто-то махнет рукой и начнет читать в надежде, что «дальше будет ясно». Эмпиреи – это понятие античной натурфилософии. Согласно верованиям древних греков именно там, в эмпиреях, на самой вершине неба жилы боги. В переносном же смысле это понятие означает ту невидимую высоту, которую мы достигаем в своих мыслях и мечтах. Следовательно, само название указывает нам на сложность произведения. Я бы сказала, что основная идея произведения – это идея ответственности (за себя, за дорогих людей, за жизнь в целом), а также необходимость реально смотреть на вещи, то есть изменять то, что можно, и мириться с тем, что от тебя не зависит. Потому эта книга будет просто не по силам тем, кто хочет чего-то увлекательного и легкого.Закономерный вопрос – о чем же книга? В голову приходят только общие слова – о жизни, мечтах, дружбе, любви, смерти. Однако я бы сказала, что этот роман о жизни короткой и яркой, в которой каждое мгновение наполнено смыслом; о мечтах, осуществление которых превращает обычное существование в настоящую жизнь; о дружбе, которая помогает перебороть внутренние страхи и никогда не идет на эгоистичные уступки; о любви, которая оставшись мечтой, озаряет жизнь лучше, чем любовь реализованная и затерявшаяся в буднях; и о смерти как потере и достижении, как черте между разными измерениями, а не конце всего.


 (450x338, 32Kb)


В основе сюжета – рассказ о четырех 17-летних друзьях. Они живут в так называемой империи зла, где постоянно ведется война, а молодежь после военного училища должна идти на фронт, и ребята, и девушки. Это жестокий, суровый мир (или время?), когда общество разделено на правящую верхушку и остальных, “пушечное мясо”. Эта четверка как раз заканчивает учебу и осенью должна отправиться на войну. Однако они не хотят быть покорными рабами дурацкой системы, потому решают прожить последние месяцы не как обреченные, а как свободные люди, которые могут сами распоряжаться своим временем, смотря без страха в будущее и без сожаления в прошлое. У каждого из них есть мечта, которую он хочет осуществить до призыва. Однако жизнь, как это всегда бывает, вносит свои коррективы. Демон, Слива и Виктория погибают, а Гоголь остается и, собственно, рассказывает эту историю. Это и есть его мечта – написать книгу. Однако об этом немного позже.Время и место действия изображено достаточно абстрактно. Это словно наше настоящее, поскольку никаких временных расхождений нет, как и каких-либо фантастических нововведений. Да и люди как люди, молодые и старые, эгоистичные и самоотверженные, жестокие и сочувственные, одним словом, разные, как оно всегда было и есть среди людей. Однако следует сказать, что эта конкретика здесь и не нужна, поскольку на первое место автор віносит внутренние вопросы, которые тревожат главных героев. «Пока мир спокоен и безмятежен – он неинтересен. Когда начинает распадаться на куски – тут же появляется необъяснимая потребность познать его. Во всей глубине. А главное, разобраться: что лично ты в нем значишь. Нужен ли ты ему, а он – тебе?..» Соответственно значительный объем произведения занимают разговоры друзей и размышления Гоголя в прошлом и настоящем. Сюжет в конечном счете играет в романе тоже второстепенную роль. Нельзя сказать, что он развивается стремительно или динамично. Нет, он скорее служит почвой для внутренней сущностной драмы, которую хочет донести до нас автор.


 (500x375, 34Kb)


По-видимому, именно из-за большого количества серьезных разговоров, самоуглублений и аналитических размышлений-воспоминаний книга «Встретимся в Эмпиреях» читается медленно. А также из-за специфической манеры изложения Игоря Удачина. Его язык сложный и трудный. Я бы сказала, как и те вопросы, которые он затрагивает в произведении. Это не тот разговорный язык, который мы употребляем ежедневно. Лексический запас автора чрезвычайно богат. Он часто использует книжные слова, абстрактные, специальные, порой устаревшие. Кроме того, конструкции предложений тоже нередко усложнены, что замедляет чтение. В конечном итоге, этому есть свое объяснение, абсолютно приемлемое и понятное. Как известно, моральные и духовные вопросы, внутренние дилеммы всегда требуют максимальных усилий для наиболее точного их выражения. А Гоголь, от имени которого написана эта история, часто жалуется, что порой крайне трудно выразить словами свои мысли и взгляды. Однако эта сложность языка здесь также оправдана, поскольку только подчеркивает серьезность и значимость написанного в отличие от прописных истин, изложенных будничным языком, которыми перенасыщено большинство современных книг, и которые уже свое значение потеряли. Кроме того, я бы сказала, что такой язык на уровне с затрагиваемыми весомыми вопросами и отсутствием заметной динамичности развития событий – еще один своеобразный барьер, не преодолев который, невозможно полностью оценить роман.Что касается главных героев, то их, как уже отмечалось, четверо. Их характеры хорошо раскрыты, а привычки, способ мышления и внешность – детально прописаны. Однако, поскольку рассказ ведет один из них, Гоголь, то, соответственно, видим мы их именно его глазами. Он изображает их не пафосно, как иногда пишут о погибших, но и не отстраненно, а именно как о дорогих людях, которые оставили заметный след в его жизни. И стоит сказать, что достаточно весомую роль относительно этой молодой четверки играет категория молодости. Это, все, что у них есть. Само осознание молодости для них отравлено знанием, что ее скоро оборвет ненужная война, а это в свою очередь и вынуждает их задумываться над жизнью и ее основными понятиями, например, мечтой, дружбой, страхом, любовью, сущностью, смертью. И иногда создается впечатление, что 17-летние просто не могут выражать такие глубокие мысли, действовать так самоотверженно и осмыслено. Хотя… разве молодежь нашего времени, которая открывает все двери хрустящими родительскими банкнотами и просто прожигает жизнь, может служить примером на все времена?


 (500x375, 11Kb)


Отдельно хотелось бы сказать о рассказчике. Роман «Встретимся в Эмпиреях» не принадлежит к книгам, в которых над всем господствует всезнающий автор. Напротив, Гоголь – не просто посторонний наблюдатель, а активный участник описываемых им событий. Он искренний и открытый, собственно, как это и бывает в молодости. Он постоянно ищет и анализирует, размышляет, пытается выразить то, что его тревожит. Весь рассказ – это его воспоминания, которые воскресают в его памяти в определенном порядке, а также размышления, тогдашние и нынешние. Он пишет для того, чтобы осмыслить то, что случилось, чтобы пережить потерю друзей, в конечном итоге, чтобы смириться и жить дальше, за чертой воспоминаний. Чтобы найти ответы на вопросы, которые так и остались открытыми. А также потому, что его собственная мечта была – написать книгу. И он ее пишет буквально на наших глазах, потому что нередко в тексте можно натолкнуться на его оправдания, или колебания, или собственно размышления по поводу того, что и как писать (что обычно остается за рамками произведения). И эта неподдельная искренность очень сближает с рассказчиком, помогает лучше и глубже понять его внутренний мир, и в конечном итоге через него заглянуть и в свои глубины.


 (512x341, 40Kb)


Подводя итог, хотелось бы сказать, что автор, определяя роман «Встретимся в Эмпиреях» как молодежную драму, слишком скромно отнесся к тому, что ему удалось написать (к сожалению, я не могу утверждать, воплотился ли в жизнь его изначальный замысел полностью, хотя узнать это было бы интересно). Со своей стороны я бы определила это произведение как психологический роман, который действительно не оставит безразличным вдумчивого читателя. Рассказывая, как он видит свою книгу-мечту, Гоголь сказал так: «Чтобы поразило и заставило задуматься всех. Иначе не стоит и браться». И я считаю, что Игорю Удачину это как раз удалось.


Послесловие. Книгу Игоря Удачина "Встретимся в Эмпиреях. Ковчег. Романы" можно преобрести посетив Книжный Клуб, открытый для всех желающих в будние дни с 11.00 до 19.00, расположенный по адресу:  г. Москва, Большой Предтеченский переулок, д. 27 (5 минут пешком от метро «Улица 1905 года», последний вагон из центра). Вход в арку дома № 29 (2-х этажный дом). 2-й этаж, дверь направо. А также можно осуществить заказ через книжный интрернет-магазин "Политкнига.RU", по указанным на сайте телефонам или интернету.

Метки:   Комментарии (56)КомментироватьВ цитатник или сообщество
knigolub (Автор -Вечный_Бродяга)

Рецензия. Игорь Удачин. Встретимся в Эмпиреях

Вторник, 03 Августа 2010 г. 13:32 (ссылка)

Настроение сейчас - задумчивое

Бій з буденністю, або „Зустрінемося в Емпіреях” Ігоря Удачіна Бой обыденности, или «Встретимся в Эмпиреях» Игоря Удачина

 Мы всегда жили против шерсти,

во всем и с упрямым постоянством

выбирали окольные пути.

Называли себя другими именами,

разговаривали на другом языке,

в головах блуждали другие мысли,

в сердцах гнездились другие чувства.


 


Останнім часом, як це не прикро, вартісність книжки вимірюється кількістю продажів, а також гонораром і популярністю, що їх вона приносить своєму автору. Книжка також стала продуктом у нашому всуціль споживацькому світі. Однак, що б там не говорили про бестселери, в пам’ять вкарбовуються саме ті твори, що залишають після себе запитання, змушують задуматися, озирнутися навколо, заглибитися у себе. І до такої нечисленної категорії, як на мене, належить роман Ігоря Удачіна «Зустрінемося в Емпіреях». В последнее время, как это ни прискорбно, значимость книги измеряется количеством продаж, а также гонораром и популярностью, которые она приносит своему автору. Книга тоже стала продуктом в нашем сплошь потребительском мире. Однако, что бы там не говорили о бестселлерах, в памяти запечатлеваются именно те произведения, которые оставляют после себя вопросы, вынуждают задуматься, оглянуться вокруг, углубиться в себя. И к этой немногочисленной категории, по моему мнению, принадлежит роман Игоря Удачина «Встретимся в Эмпиреях».

На перший погляд – дивна назва. Зараз у шані, так би мовити, назви простіші. То ж хтось задумається, хтось зазирне у словники, а хтось махне рукою і почне читати в надії, що „далі буде ясно”. Емпіреї – це поняття античної натурфілософії. На думку давніх греків саме там, у емпіреях, на самому вершечку неба жили боги. У переносному ж сенсі це поняття означає ту невидиму висоту, якої ми досягаємо у своїх думках та мріях. Отже сама назва вказує нам на складність твору. Я би сказала, що основна ідея твору – це ідея відповідальності (за себе, за дорогих людей, за життя загалом), а також необхідність реально дивитися на речі, тобто змінювати те, що можна, і миритися з тим, що від тебе не залежить. Тому ця книжка буде просто не до снаги тим, хто прагне чогось захопливого і легкого.


 


Закономірне питання – про що ж книга? На думку спадають тільки загальні слова – про життя, мрії, дружбу, любов, смерть. Однак я б сказала що цей роман про життя коротке і яскраве, що кожної миті сповнене сенсу; про мрії, здійснення яких перетворює звичайне існування на справжнє життя; про дружбу, що допомагає перебороти внутрішні страхи і ніколи не йде на егоїстичні поступки; про любов, що залишившись мрією, осяває життя краще, ніж любов реалізована та загублена у буденності; і про смерть як втрату і здобуток, як межу між різними вимірами, а не кінець всього. На первый взгляд – странное название. Сейчас в почете, так сказать, названия попроще. Кто-то задумается, кто-то заглянет в словари, а кто-то махнет рукой и начнет читать в надежде, что «дальше будет ясно». Эмпиреи – это понятие античной натурфилософии. Согласно верованиям древних греков именно там, в эмпиреях, на самой вершине неба жилы боги. В переносном же смысле это понятие означает ту невидимую высоту, которую мы достигаем в своих мыслях и мечтах. Следовательно, само название указывает нам на сложность произведения. Я бы сказала, что основная идея произведения – это идея ответственности (за себя, за дорогих людей, за жизнь в целом), а также необходимость реально смотреть на вещи, то есть изменять то, что можно, и мириться с тем, что от тебя не зависит. Потому эта книга будет просто не по силам тем, кто хочет чего-то увлекательного и легкого.


 


Закономерный вопрос – о чем же книга? В голову приходят только общие слова – о жизни, мечтах, дружбе, любви, смерти. Однако я бы сказала, что этот роман о жизни короткой и яркой, в которой каждое мгновение наполнено смыслом; о мечтах, осуществление которых превращает обычное существование в настоящую жизнь; о дружбе, которая помогает перебороть внутренние страхи и никогда не идет на эгоистичные уступки; о любви, которая оставшись мечтой, озаряет жизнь лучше, чем любовь реализованная и затерявшаяся в буднях; и о смерти как потере и достижении, как черте между разными измерениями, а не конце всего.Читать дальше...


Метки:   Комментарии (5)КомментироватьВ цитатник или сообщество
knigolub (Автор -Вечный_Бродяга)

Рецензия. Джеремі Стронг. Вікінг в моєму ліжку

Пятница, 04 Июня 2010 г. 19:17 (ссылка)


Кумедно-повчальні вигадки Джеремі Стронґа Юмористически-поучительные выдумки Джереми Стронга Джеремі Стронґ – чільний представник сучасної англійської літератури, зокрема він добре відомий як автор численних книжок для дітей та юнацтва. Його творам властивий своєрідний легкий стиль, лагідний гумор, зрозумілі та смішні для дітей ситуації, у які втрапляють його персонажі, та цікаві, небувалі сюжети. А додайте до цього добре серце, учительську любов до дітей та активну організацію та участь у багатьох літературних подіях для молодих читачів та письменників, і ви отримаєте одного з найулюбленіших дитячих письменників Великобританії.


Звичайно, було би прикро лише говорити про такого письменника, не знаючи, що ж саме він пише насправді (мало бо людей, а особливо дітей, читають іноземну літературу в оригіналі). Проте перекладами його творів з 2005 року опікується львівське Видавництво Старого Лева, що спеціалізується на дитячій літературі. На їх рахунку уже 7 перекладених та виданих книжок цього автора, серед яких „Ракета на чотирьох лапах”, „Знамениті сіднички мого братика”, „Гармидер у школі”, „Знайомтесь: Фараон”. А на початку 2010 року побачив світ славнозвісний твір Джеремі Стронґа „Вікінг у моєму ліжку”, за яким у Великобританії вже навіть зняли дитячий серіал. Джереми Стронг – известный представитель современной английской литературы, в частности, он хорошо известен как автор многочисленных книг для детей и юношества. Его произведения отличает своеобразный легкий стиль, мягкий юмор, понятные и смешные для детей ситуации, в которые попадают его персонажи, и интересные, небывалые сюжеты. А добавьте к этому доброе сердце, учительскую любовь к детям и активную организацию и участие во многих литературных событиях для молодых читателей и писателей, и вы получите одного из самых любимых детских писателей Великобритании.


Конечно, было бы досадно лишь говорить о таком писателе, не зная, что же именно он пишет в действительности (поскольку немногие люди, а особенно дети, читают иностранную литературу в оригинале). Однако о переводах его произведений с 2005 года заботится львовское Издательство Старого Льва, которое специализируется на детской литературе. На их счете уже 7 переведенных и выданных книг этого автора, среди которых "Ракета на четырех лапах", "Знаменитые ягодички моего братика", "Кутерьма в школе", "Знакомьтесь: Фараон". А в начале 2010 года увидело мир знаменитое произведение Джереми Стронга "Викинг в моей постели", по мотивам которого в Великобритании уже даже сняли детский сериал.
 


Читать дальше...

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество
knigolub (Автор -Вечный_Бродяга)

Рецензия. Едіт Несбіт. Книга Драконів.

Понедельник, 31 Мая 2010 г. 10:02 (ссылка)


Незвичайні казки про

буденні речі Необычные сказки о

будничных вещах   Як то кажуть, нове – це давно забуте старе. І діти, надивившись мультфільмів (бо, як це не прикро, не скажеш – начитавшись книжок) про покемонів, роботів, мутантів та інших створінь сучасної анімації, все ж тягнуться до казок та легенд про принцес, лицарів і драконів. А допомогти тут як турботливим батькам, так і маленьким читачам може чудова „Книга драконів” Едіт Несбіт, що цього року побачила світ у „Видавництві Старого Лева”. Как говорят, новое – это давно забыто старое. И дети, насмотревшись мультфильмов (потому что, как это не досадно, не скажешь – начитавшись книжек) о покемонах, роботах, мутантах и прочих созданиях современной анимации, все же тянутся к сказкам и легендам о принцессах, рыцарях и драконах. А помочь здесь как заботливым родителям, так и маленьким читателям может прекрасная „Книга драконов” Эдит Несбит, которая в этом году увидела свет в „Издательстве Старого Льва”.

Едіт Несбіт – дуже відома в Англії письменниця для дітей, яка жила у 1858-1924 роках. Писати вона почала передусім для своїх дітей, а зрештою згодом стала автором та співавтором близько 60 дитячих творів, з якими виросли кільки поколінь англійців. Російською мовою майже сто років тому найперше переклали „П’ятеро дітей та Це”, а далі й продовження – „Фенікс і килим” та „Історія амулету”. Згодом з’явилися в перекладах інші казки, оповідання, вірші, та все ж далеко не всі твори авторки. А от перший переклад Едіт Несбіт української зробив молодий перекладач Володимир Чернишенко, а книжка вийшла у „Видавництві Старого Лева”, що спеціалізується саме на дитячій літературі.


„Книга драконів” – це збірка з 8 казок, де в кожній є дракони. Однак не слід думати, що дракони тут головні дійові особи, вони швидше виконують допоміжну роль. Головні персонажі у казках Едіт Несбіт – це діти, хлопчики та дівчатка, принци та принцеси, які у звичайному світі натрапляють на незвичайні речі (на дракончика у чашці, наприклад, „світову кранову” чи пряму дорогу до північного полюса) або ж у світі незвичайному переживають такі буденні для нас ситуації (підступність родичів, дружба і любов, самовідданість). І ця межа – між казкою та реальністю, між чудовим та буденним – дуже хитка, просто невловна у письменниці. Мабуть, саме в цьому чар її таланту. Адже, поєднуючи добре відоме та нове, вигадане, вона створює самобутні твори, в яких про складні життєві істини говориться просто, і сприймаються вони не як правила, а більше як мудрі настанови до дії. 


 Эдит Несбит – очень известная в Англии писательница для детей, которая жила в 1858-1924 годах. Писать она начала прежде всего для своих детей, а в конечном итоге стала автором и соавтором около 60 детских произведений, с которыми выросло несколько поколений англичан. На русский язык почти сто лет тому назад в первую очередь перевели „Пятеро детей и Это”, а дальше и продолжение – „Феникс и ковер” и „История амулета”. Впоследствии появились в переводах другие сказки, рассказы, стихотворения, и все же далеко не все произведения автора. А вот первый перевод Эдит Несбит на украинский язык сделал молодой переводчик Владимир Чернишенко, а книжка вышла в „Издательстве Старого Льва”, которое специализируется именно на детской литературе.


„Книга драконов” – это сборник из 8 сказок, в каждой из которых есть драконы. Однако не следует думать, что драконы здесь главные действующие лица, они скорее выполняют вспомогательную роль. Главные персонажи в сказках Эдит Несбит – это дети, мальчики и девочки, принцы и принцессы, которые в обычном мире сталкиваются с необычными вещами (дракончиком в чашке, например, „мировой крановой” или прямой дорогой к северному полюсу) или же в мире необычном переживают такие будничные для нас ситуации (коварство родственников, дружба и любовь, самоотверженность). И эта граница – между сказкой и реальностью, между чудесным и будничным – очень шаткая, просто неуловимая у писательницы. По-видимому, именно в этом очарование ее таланта. Ведь, совмещая хорошо известное и новое, вымышленное, она создает самобытные произведения, в которых о сложных жизненных истинах говорится просто, и воспринимаются они не как правила, а скорее как мудрые наставления к действию.
 


Читать дальше...

Метки:   Комментарии (0)КомментироватьВ цитатник или сообщество

Следующие 30  »

<записки книголюба - Самое интересное в блогах

Страницы: [1] 2 3 ..
.. 10

LiveInternet.Ru Ссылки: на главную|почта|знакомства|одноклассники|фото|открытки|тесты|чат
О проекте: помощь|контакты|разместить рекламу|версия для pda