-ѕоиск по дневнику

ѕоиск сообщений в Moja_Polska

 -ѕодписка по e-mail

 

 -»нтересы

 -ƒрузь€

ƒрузь€ онлайн Cayetana_de_Alba

 -—татистика

—татистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
—оздан: 28.10.2010
«аписей:
 омментариев:
Ќаписано: 17194

 омментарии (4)

Ќеожиданно: ѕол€к о —ибири и ѕольше

ƒневник

—уббота, 24 ќкт€бр€ 2015 г. 12:54 + в цитатник
Cayetana_de_Alba (Moja_Polska) все записи автора 12047104_136222143394487_7539863239087169392_n (400x250, 22Kb)
ѕишет marubeni:

***
»з дискуссии под статьей на портале Onet.pl "ѕутин: власти —ирии могли бы взаимодействовать с оппозицией в борьбе с »√»Ћ".

"ѕарнишка", если бы € был молодым человеком, то незамедлительно бы уехал в –оссию, и именно в —ибирь, из этой полностью разоренной страны, где люди живут без работы, в нужде, нищете и бедности, ро€сь в мусорках и прот€гива€ пресловутую ручку, умол€€ дать пару грошей на хлебушек. Ќе говор€ уже о других аномали€х.
¬ —ибири и не только - будущее дл€ людей. –аботы в разных област€х - в изобилии. —оздаетс€ современна€ промышленность, новые города и т. п.

 ем, или чем €вл€етс€ сейчас ѕольша? ≈сли ты не знаешь, € тебе скажу, а скорее повторю то, что € уже многократно говорил. Ёто обслуживающа€ страна, целенаправленно опустошенна€, так как польские судоверфи и предпри€ти€ были конкурентными дл€ «апада. “акже это страна, обремененна€ долгами выше головы, наверное уже на 1,5 биллиона долларов, а может и евро. Ёта задолженность посто€нно растет, кто с этим рассчитаетс€? “ак что ѕольша - банкрот. “акже она рынок сбыта дл€ западных завал€щих товаров, так как собственных давно уже не имеем. ѕо этой причине миллионы пол€ков были вынуждены уехать за хлебом, за пол-ставки на работы, помимо прочих обслуживающие, как санитары, подтиратели, посудомойки, уборщики и т.д., и т.д.  аково же будущее молодого поколени€ пол€ков на –одине? √де выпускники вузов должны практиковатьс€ и совершенствоватьс€ согласно законченным факультетам, не говор€ уже о работе по конкретным професси€м? „то их ждет дальше? ∆дет их то, что написано выше. “ак что помни, что мудрый человек, перед тем, как что-то сделает, скажет, напишет, сперва хорошенько подумает, а потом сделает то, что намеревалс€".

¬сЄ тот же ѕол€кќригинальный текст:

"Chłopecku"jak bym był młodym człowiekiem to bym niezwłocznie wyjechał do Rosji i to na Sybir z tego kompletnie zniszczonego kraju, gdzie ludzie żyją bez roboty w biedzie, nędzy i ubóstwie, szperając po śmietnikach i ciągnąc przysłowiową rączkę, błagając o parę groszy na chlebuś. Nie mówiąc już o innych anomaliach. Na Syberii i nie tylko jest przyszłość dla ludzi. Roboty w różnych dziedzinach jest w bród. Powstaje nowoczesny przemysł, nowe miasta itp. Kim, albo czym jest teraz Polska? jak nie wiesz to Ci powiem, a raczej powtórzę to co już wielokrotnie mówiłem, jest krajem usługowym, celowo zniszczonym, bo polskie stocznie i zakłady pracy były konkurencyjne dla Zachodu. Jest też krajem zadłużonym po wyżej czubka głowy, chyba już na 1,5 biliona dolarów, czy nawet euro. Zadłużenie to wciąż wzrasta, kto to spłaci?, a więc jest bankrutem. Jest też rynkiem zbytu na zachodnie buble, bo własnych już od 25 lat nie mamy. Z tego powodu miliony Polaków musiało wyjechać za chlebusiem, za pół stawki do robót między innymi usługowych jako pielęgniarze, podcieracze, zmywacze, zamiatacze itd. itd. itd. Jaka jest więc przyszłość młodego pokolenia Polaków w ojczyźnie? Gdzie absolwenci wyższych uczelni mają praktykować i doskonalić się zgodnie z ukończonymi kierunkami studiów, nie mówiąc już o pracy w poszczególnych zawodach? Co ich dalej czeka?, czeka ich to co napisano już wyżej. A więc pamiętaj, że mądry człowiek za nim coś zrobi, powie, czy napisze, najpierw dobrze pomyśli i zastanowi się, a potem zrobi to co zamierza.

Ten sam Polak

–убрики:  Sprawy Spoleczne

ћетки:  

 —траницы: [1]