-Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Moja_Polska

 -Подписка по e-mail

 

 -Интересы

 -Друзья

Друзья онлайн Cayetana_de_Alba

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 28.10.2010
Записей:
Комментариев:
Написано: 17087

Комментарии (0)

Международная конференция "Ключевые пробемы истории польско-русских отношений"

Дневник

Вторник, 23 Сентября 2014 г. 12:16 + в цитатник
Cayetana_de_Alba (Moja_Polska) все записи автора 10518965_620635744718295_7625189650702279752_n (400x320, 13Kb)
Międzynarodowa konferencja "Węzłowe problemy historii stosunków polsko-rosyjskich".
Международная конференция "Ключевые пробемы истории польско-русских отношений"26 сентября 2014 года в Кракове состоится IV Международная конференция (ul. Gołębia 24, 31-007 Краков), организованная совместно Университетом Ягеллонским (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ) и Кафедрой политологии МГУ им. М.В. Ломоносова.

Program konferencji przedstawia się następująco:

10.00
Otwarcie obrad:
Dziekan WSMiP UJ, prof. dr hab. Bogdan Szlachta i prof. Andriej Manojło - Wydział Politologii MGU im. M. Łomonosowa
Открытие заседания:
Декан Факультета Международных и политических исследований Ягеллонского университета – проф. Богдан Шляхта
Проф. Андрей Манойло – Факультет политологии Московского государственного университета им. М. Ломоносова

Panel I. Perspektywa historyczna stosunków polsko-rosyjskich
Историческая перспектива польско-русских отношений
Moderator: Проф. Андрей Манойло
10.30 – 12.00
1. Prof. dr hab. Włodzimierz Marciniak (PAN) - Maryna Mniszech - pierwsza cudzoziemka ma moskiewskim tronie. Problemy polityczne i wyznaniowe
2. Prof. dr hab. Andrzej Skrzypek (UW) - Polska między Rosją a Niemcami
3. Доцент Кирилл Михайлович Андерсон (МГУ) - Из компетентных источников: польские материалы в архиве ЦК КПСС
4. Dr Anna Jach (UJ) - Działalność Stowarzyszenia "Memoriał" na rzecz przywracania pamięci o zbrodniach komunistycznych na przełomie lat 80. i 90. XX wieku

12.00 – 12.15 - Przerwa kawowa –Кофе-брейк
Panel II. Ideologie i teorie stosunków między narodami
Идеологии и теории межнациональных отношений
Moderator: prof. dr hab. Bogdan Szlachta
12.15– 13.45

1. Доцент Борис Александрович Прокудин (МГУ) - Польский вопрос в контексте русского панславизма
2. Dr hab. Joachim Diec, prof. UJ (UJ) – „Буферные территории” как узловая проблема польско-российских геополитических столкновений. Casus Rutheniae Albae
3. Mgr Anna Kasprzycka (UJ) – Zbrodnia katyńska w zwierciadle rewizjonistycznej koncepcji polityki historycznej Jurija Muchina

14.00 – 15.00 – obiad - обед
Panel III. Opozycja – elity - władza
Оппозиция – элиты - власть
Moderator: dr hab. Joachim Diec, prof. UJ
15.30– 17.00

1. Профессор Николай Митрофанович Ракитянский (МГУ) - Политико-психологическое рассмотрение польских и российских правящих элит в контексте принципа субъектности
2. Dr Olga Nadskakuła (UJPII)- Rola i znaczenie opozycji wobec władzy w Polsce
i Rosji.
3. Профессор Андрей Викторович Манойло (МГУ) - Цветные революции
и украинский кризис 2014 года
4. Dr hab. Małgorzata Abassy (UJ) – „Солидарность” в Польше с точки зрения поколений. Языково-культурологический анализ

17.00– 17.15 – przerwa kawowa – кофе-брейк
Panel IV. Aspekty wyznaniowe relacji polsko-rosyjskich
Конфессиональные аспекты польско-русских отношений
Moderator: prof. dr hab. Włodzimierz Marciniak
17.30– 18.45
1. Prof. dr hab. Anna Raźny (UJ) - Культурные аспекты послания народам Польши и России Архиепископа Ю. Михалика и Патриарха Кирилла
2. Prof. dr hab. Hanna Kowalska-Stus (UJ) - Роль и место Церкви в польско-русских отношениях
3. Dr hab. Dymitr Romanowski (UJ) - Православие между Польшей и Россией
19.30 – 22.30 – kolacja - ужин

Do udziału w konferencji, podobnie jak w przypadku poprzednich wspólnych sympozjów, zaproszeni zostali wybitni specjaliści z różnych ośrodków akademickich Polski i Rosji.

Konferencje współorganizowane przez WSMiP UJ i WP PUM im. Łomonosowa stanowią jedną z form realizacji umowy o współpracy zawartej między naszymi wydziałami w 2011 r.

Poprzednie wspólne konferencje, owocując tomami publikacji, poświęcone były następującym zagadnieniom:

1. Россия - Польша. Проблемы взаимного восприятия. Rosja – Polska: trudności we wzajemnym zrozumieniu", Москва 23-24 сентября 2011 (tom: Россия - Польша. Проблемы взаимного воприятия, Москва: Московский Государственный Университет им. М. Ломоносова, 2013).

2. „Wartości w polityce. Doświadczenie Polski i Rosji. Ценности в политике. Опыт Польши и России", Kraków 24-25 września 2012 (tom: Wartości w polityce. Doświadczenie Polski i Rosji, Kraków: Księgarnia Akademicka 2013).

3. „Политическая культура России и Польши. Kultura polityczna w Rosji i w Polsce", Москва 27-28 сентября 2013 (tom: Политическая культура России и Польши, Москва, - w druku).
Рубрики:  Sprawy Spoleczne

Метки:  

 Страницы: [1]