-Музыка

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Домашняя_Библиотека

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 16.02.2010
Записей: 35
Комментариев: 133
Написано: 173

Сборник. Драконы никогда не спят.

Дневник

Среда, 26 Января 2011 г. 11:20 + в цитатник
NIKOR (Домашняя_Библиотека) все записи автора

Драконы никогда не спят

 

Дракони ніколи не сплять

Дракон, как известно, фигурирует во многих мифологиях мира, а его образ насчитывает не одну тысячу лет. Друг или враг, умное создание или монстр, его появление оживляет сюжет, делает интригу более интересной и нередко непредсказуемой. Да и как представитель нечеловеческого мира он всегда добавляет элемент сказочности, магичности. Потому неудивительно, что дракон стал привычным персонажем в фэнтезийных и фантастических произведениях. Однако другое дело, насколько образ дракона изменился в понимании и видении современных авторов в сравнении с его образом в легендах и мифах. Ведь никто не будет спорить, что он определенно потерпел многочисленные трансформации. А немного разобраться с этим может помочь сборник «Драконы никогда не спят», который вышел в начале 2010 года в издательстве «Клуб семейного досуга» и представляет новые повести и рассказы 7 авторов.   Дракон, як відомо, фігурує в багатьох міфологіях світу, а його образ налічує не одну тисячу років. Друг або ворог, розумне створіння або монстр, його поява пожвавлює сюжет, робить інтригу цікавішою і нерідко непередбачуваною. Та й як представник нелюдського світу він завжди додає елемент казковості, магічності. Отже не дивно, що дракон став звичним персонажем у фентезійних і фантастичних творах. Проте інша справа, наскільки образ дракона змінився в розумінні і баченні сучасних авторів порівняно з його образом у легендах і міфах. Адже ніхто не сперечатиметься, що він значною мірою трансформувався. А трохи розібратися з цим може допомогти збірка «Дракони ніколи не сплять», що вийшла на початку 2010 року у видавництві «Клуб сімейного дозвілля» і презентує нові повісті і розповіді 7 авторів.

Читать дальше...

Рубрики:  Рецензия

Метки:  

Рецензия. Едіт Несбіт. Книга Драконів.

Вторник, 01 Июня 2010 г. 10:05 + в цитатник
NIKOR (Домашняя_Библиотека) все записи автора Это цитата сообщения Вечный_Бродяга [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Незвичайні казки про
буденні речі

 

Необычные сказки о
будничных вещах

   

Як то кажуть, нове – це давно забуте старе. І діти, надивившись мультфільмів (бо, як це не прикро, не скажеш – начитавшись книжок) про покемонів, роботів, мутантів та інших створінь сучасної анімації, все ж тягнуться до казок та легенд про принцес, лицарів і драконів. А допомогти тут як турботливим батькам, так і маленьким читачам може чудова „Книга драконів” Едіт Несбіт, що цього року побачила світ у „Видавництві Старого Лева”.

 

Как говорят, новое – это давно забыто старое. И дети, насмотревшись мультфильмов (потому что, как это не досадно, не скажешь – начитавшись книжек) о покемонах, роботах, мутантах и прочих созданиях современной анимации, все же тянутся к сказкам и легендам о принцессах, рыцарях и драконах. А помочь здесь как заботливым родителям, так и маленьким читателям может прекрасная „Книга драконов” Эдит Несбит, которая в этом году увидела свет в „Издательстве Старого Льва”.

Едіт Несбіт – дуже відома в Англії письменниця для дітей, яка жила у 1858-1924 роках. Писати вона почала передусім для своїх дітей, а зрештою згодом стала автором та співавтором близько 60 дитячих творів, з якими виросли кільки поколінь англійців. Російською мовою майже сто років тому найперше переклали „П’ятеро дітей та Це”, а далі й продовження – „Фенікс і килим” та „Історія амулету”. Згодом з’явилися в перекладах інші казки, оповідання, вірші, та все ж далеко не всі твори авторки. А от перший переклад Едіт Несбіт української зробив молодий перекладач Володимир Чернишенко, а книжка вийшла у „Видавництві Старого Лева”, що спеціалізується саме на дитячій літературі.

„Книга драконів” – це збірка з 8 казок, де в кожній є дракони. Однак не слід думати, що дракони тут головні дійові особи, вони швидше виконують допоміжну роль. Головні персонажі у казках Едіт Несбіт – це діти, хлопчики та дівчатка, принци та принцеси, які у звичайному світі натрапляють на незвичайні речі (на дракончика у чашці, наприклад, „світову кранову” чи пряму дорогу до північного полюса) або ж у світі незвичайному переживають такі буденні для нас ситуації (підступність родичів, дружба і любов, самовідданість). І ця межа – між казкою та реальністю, між чудовим та буденним – дуже хитка, просто невловна у письменниці. Мабуть, саме в цьому чар її таланту. Адже, поєднуючи добре відоме та нове, вигадане, вона створює самобутні твори, в яких про складні життєві істини говориться просто, і сприймаються вони не як правила, а більше як мудрі настанови до дії.

 

 

Эдит Несбит – очень известная в Англии писательница для детей, которая жила в 1858-1924 годах. Писать она начала прежде всего для своих детей, а в конечном итоге стала автором и соавтором около 60 детских произведений, с которыми выросло несколько поколений англичан. На русский язык почти сто лет тому назад в первую очередь перевели „Пятеро детей и Это”, а дальше и продолжение – „Феникс и ковер” и „История амулета”. Впоследствии появились в переводах другие сказки, рассказы, стихотворения, и все же далеко не все произведения автора. А вот первый перевод Эдит Несбит на украинский язык сделал молодой переводчик Владимир Чернишенко, а книжка вышла в „Издательстве Старого Льва”, которое специализируется именно на детской литературе.

„Книга драконов” – это сборник из 8 сказок, в каждой из которых есть драконы. Однако не следует думать, что драконы здесь главные действующие лица, они скорее выполняют вспомогательную роль. Главные персонажи в сказках Эдит Несбит – это дети, мальчики и девочки, принцы и принцессы, которые в обычном мире сталкиваются с необычными вещами (дракончиком в чашке, например, „мировой крановой” или прямой дорогой к северному полюсу) или же в мире необычном переживают такие будничные для нас ситуации (коварство родственников, дружба и любовь, самоотверженность). И эта граница – между сказкой и реальностью, между чудесным и будничным – очень шаткая, просто неуловимая у писательницы. По-видимому, именно в этом очарование ее таланта. Ведь, совмещая хорошо известное и новое, вымышленное, она создает самобытные произведения, в которых о сложных жизненных истинах говорится просто, и воспринимаются они не как правила, а скорее как мудрые наставления к действию.

 

Читать дальше...

Рубрики:  Рецензия

Метки:  

Люко Дашвар. Молоко з кров'ю.

Дневник

Воскресенье, 02 Мая 2010 г. 17:12 + в цитатник
NIKOR (Домашняя_Библиотека) все записи автора

 

„Молоко з кров’ю” Люко Дашвар, або Любовний роман по-українськи

 

«Молоко с кровью» Люко Дашвар, или Любовный роман по-украински


 

Якщо говорити про сучасну українську літературу, то у список найвідоміших авторів, що здобули визнання та шалену популярність останніми роками, безперечно ввійде і Люко Дашвар (псевдонім Ірини Чернової). І велику роль тут зіграв конкурс романів та кіносценаріїв «Коронація слова», на якому письменниця уже неодноразово здобувала перемогу.

Роман «Молоко з кров’ю» – другий успішний твір авторки, що приніс їй і премію «Коронація слова-2008», і звання «Книга року ВВС-2008».

 

Если говорить о современной украинской литературе, то в список наиболее известных авторов, которые снискали признание и безумную популярность в последние годы, бесспорно войдет и Люко Дашвар (псевдоним Ирины Черновой). И большую роль здесь сыграл конкурс романов и киносценариев «Коронация слова», на котором писательница уже неоднократно одерживала победу.

Роман «Молоко с кровью» – второе успешное произведение автора, которое принесло ей и премию «Коронация слова-2008», и звание «Книга года ВВС-2008».

 Читать дальше...

Рубрики:  Рецензия

Метки:  

Рей Бредбери. Вино из одуванчиков

Дневник

Пятница, 26 Февраля 2010 г. 02:35 + в цитатник
NIKOR (Домашняя_Библиотека) все записи автора

Рей Бредбері "Кульбабове вино"/Рей Бредбери "Вино из одуванчиков"

Сама назва твору Рея Бредбері – „Кульбабове вино” (Dandelion Wine) – нагадує про щось таке знайоме, казкове і недосяжне. Як дитинство, спогади про яке пронизані сонячними променями, незабутніми запахами та враженнями, зеленню літа та радістю буття.

Само название произведения Рея Бредбери – «Вино из одуванчиков» (Dandelion Wine) – напоминает о чем-то таком знакомом, сказочном и недосягаемом. Как детство, воспоминания о котором пронизаны солнечными лучиками, незабываемыми запахами и впечатлениями, зеленью лета и радостью бытия.

 

Одуванчик. Одуванчиковое вино. Рей Бредбери

 

Безперечно, ця повість про дитинство, про що свідчить і головний її герой Дуглас Сполдінг. Багато подій з твору ми бачимо саме його очима. Та й час, у який відбуваються події твору, – безтурботне літо – один з найкрасномовніших символів дитинства, що асоціюється з канікулами, свободою, пригодами та новими відкриттями. Чи не відкриття усвідомити, що тенісні туфлі – це щось більше ніж просто взуття, це спонукання не стояти на місці, рухатися вперед, діяти. Чи слід говорити, що розумінням того, що щось у житті постійно повторюється, а щось трапляється вперше – „відкриття й одкровення” – і є отими осяяннями, крапельками істини життя, що час від часу прослизають у нашу свідомість. Можливо, це і є дорослішання. І погодьтеся, не так просто прийняти на віру, що тато й дідусь знають не все на світі. Від цього твердження починає хитатися весь дитячий світ…


Однак якщо придивитися уважніше, дитинство – не основна тема твору. Головне – це пошуки сенсу, пошуки тої таємниці життя, що й робить його таким привабливим, жахливим і прекрасним водночас, неповторним та унікальним. І цю лінію автор непомітно, але чітко веде через увесь твір. Найперше – це сцена у лісі, коли Дуглас усвідомлює себе живим, не просто людською істотою, одним з багатьох собі подібних, але живою людиною, яка чує, як росте трава, як міниться світло крізь листя дерев, як дихає земля, як снують найдрібніші комашки, як в унісон з цим різнобарвним світом живе він сам. Після того йому й приходить думка вести записи, спостерігати, вбирати в себе світ. І тут, можливо, цілком закономірно загадується Вільям Блейк, який твердив, що весь світ – у краплинці, у піщинці.

Несомненно, эта повесть о детстве, о чем свидетельствует и ее главные герой Дуглас Сполдинг. Многие события из произведения мы видим именно его глазами. Да и время, когда происходят эти события, - беззаботное лето – один из самых красноречивых символов детства, который ассоциируется с каникулами, свободой, приключениями и новыми открытиями. Не открытие ли осознать, что теннисные туфли – это что-то большее, чем просто обувь, это побуждение не стоять на месте, двигаться вперед, действовать. Стоит ли говорить, что понимание того, что в жизни что-то повторяется, а что-то случается впервые – открытия и «откровения» - и есть теми озарениями, капельками истины жизни, которые время от времени проскальзывают в наше сознание. Возможно, это и есть взросление. И согласитесь, не так просто принять на веру, что папа и дедушка знают не все на свете. От этого утверждения начинает шататься весь детский мир…

Однако если присмотреться внимательнее, детство – не основная тема произведения. Главное – поиски смысла, поиски той тайны жизни, которая и делает его таким привлекательным, ужасным и прекрасным одновременно, неповторимым и уникальным. Эту линию автор незаметно, но четко ведет через все произведение. Прежде всего – это сцена в лесу, когда Дуглас осознает себя живым, не просто человеческим существом, одним из многих себе подобных, но живым человеком, который слышит, как растет трава, как пробивается свет сквозь листья деревьев, как дышит земля, как снуют самые маленькие насекомые, как в унисон с этим разнообразным миром живет он сам. После того ему и приходит в голову идея вести записи, наблюдать, принимать в себя мир. И тут, возможно, совершенно закономерно вспоминается Вильям Блейк, который твердил, что весь мир – в капельке, в песчинке.

 Читать дальше...

Рубрики:  Рецензия

Метки:  

 Страницы: [1]